Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
26 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Okonek
64-965 Okonek, ul. Niepodległości 53
tel. (067) 266 90 03, fax (067) 266 99 76
e-mail: ratusz@okonek.pl, http: www.okonek.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 


Ogłoszenie
z dnia 14.06.2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Wiśniowej.

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego we wsi Lotyń przy ul. Wiśniowej.
- uzasadnienie.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w obrębie geod. Anielin - dz. nr 150/29.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego na "przebudowanie liniii napowietrznej nn 0,4kV zasilającej istniejące i projektowane budownictwo mieszkaniowe, przewidzianej do realizacji na dz. nr 195, 10/11, 10/12, 10/14, 10/6, 18, 32/4, 32/3, 32/2, 32/1, 16/10, 16/8, 16/6, 16/5, 16/3, 16/2, 1, 2, 3, 4, 5/1, 8, 9/1, 10/14, 11, 11/1, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 165, 167, 29, 33/1 i 33/2 położonych w ob. geod. Łomczewo, gm. Okonek".

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Wiśniowej.

Obwieszczenieo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV położonej w ob. geod. Łomczewo".

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Borucine.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Pocztowej.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek.


Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Piastowskiej.

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej-IV etap.

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Piastowskiej.

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej.

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek w rejonie ulic Niepodległości i Cmentarnej.
- załącznik

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Piastowskiej.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego "odbudowanie mostu przez rzekę Czarna".

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego "budowa linii napowietrznej w ob. geod. Anielin, gm. Okonek".

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego "budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w ob. geod. Lotyń, gm. Okonek".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy i rozbiórki linii napowietrznej położonej w ob. geod. Anielin, gm. Okonek.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, wymiana istniejącego słupa energetycznego i rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na dz. nr 5, 5/2, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 10 i 16/6 położonych w ob. geod. Anielin, gm. Okonek".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "odbudowa mostu przez rzekę Carna w ciągu drogi gminnej, przewidziana do realizacji na dz. nr 318/1, 318/2 i 319 położonych w ob. geod. Okonek, gm. Okonek".

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek w rejonie ulic Niepodległości i Cmentarnej. 

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej.

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej - II etap.

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Piastowskiej.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Szczecineckiej - II etap.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu w rejonie ulic Wiśniowej i Słonecznej.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej - III etap.

Podsumowanie dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej, który został uchwalony uchwałą Nr IX/39/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2015 r.

Ogłoszenieo przyjęciu dokumentu dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Wiśniowej.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Piastowskiej.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej-II etap.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Osiedle.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Okonku przy ul. Lipowej.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Szczecineckiej.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Anielin - dz. nr 16.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego, na dz. nr 67/2 położonej w ob. geod. Glinki Suche."

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek w rejonie ulic Niepodległości i Cmentarnej.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek.

Podsumowanie do przyjętego dokumentu dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości.

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości.

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu dotyczącego wmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości.

OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ulicy Wodnej II -etap.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek terenu położonego w miejscowości Okonek przy ulicy Lipowej.

Uchwała Nr XLII/237/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Glinki Suche, Węgorzewo i Wojnówko.
- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Borucino

Chwalimie

Lotyń

Okonek

Podgaje

 

Uchwała Nr LVIII/326/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Anielin - dz. nr 16.

Uchwała Nr LX/335/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/237/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Glinki Suche, Węgorzewo i Wojnówko.

 

 
Data wytworzenia: 2012-07-08
Data udostępnienia: 2012-07-08
Ilość wyświetleń: 7184
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Naus

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA