Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Kłodawa
66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40
tel. (95) 7216660, fax (95) 7216690
e-mail: sekretariat@klodawa.pl, http: www.klodawa.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
 

Lp.

Data podjęcia uchwały

Nr Uchwały

Tytuł uchwały

Publikacja

Uwagi

101-12-2014I/1/14w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady GminyBIPbrak
201-12-2014I/2/14w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy KłodawaBIPbrak
301-12-2014I/3/14w sprawie powołania komisji stałych Rady GminyBIPbrak
401-12-2014I/4/14w sprawie powołania komisji rewizyjnejBIPbrak
501-12-2014I/5/14w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kłodawa do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6BIPbrak
629-12-2014II/6/14w sprawie udzielenia pomocy w postaci dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w ChwalęcicachBIPbrak
729-12-2014II/7/14w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rokBIPbrak
829-12-2014II/8/14w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rokBIPRozstrzygnięcie nadzorcze
929-12-2014II/9/14w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rokDziennik Urzędowybrak
1029-12-2014II/10/14w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020BIPbrak
1129-12-2014II/11/14w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2015 rokBIPbrak
1229-12-2014II/12/14w sprawie pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rokBIPbrak
1329-12-2014II/13/14w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomościBIPRozstrzygnięcie nadzorcze
1429-12-2014II/14/14w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w miejscowości RóżankiBIPbrak
1529-12-2014II/15/14 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Wojcieszyce stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyBIPbrak
1628-01-2015III/17/15w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/332/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 1 października 2014r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu WojcieszyceBIPbrak
1728-01-2015III/18/15w sprawie wyborów organów SołectwBIPbrak
1828-01-2015III/19/15w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rokBIPbrak
1928-01-2015III/20/15w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa"BIPbrak
2028-01-2015III/21/15w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i roboty budowlane w Kościele p.w. św. StanisławaKostki w RóżankachBIPbrak
2128-01-2015III/22/15w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczonego obszaru chronionego krajobrazu "Puszcza Barlinecka"BIPbrak
2202-03-2015IV/23/15w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/275/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzeniaDziennik Urzędowybrak
2302-03-2015IV/24/15w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa nr 1/3/2014 z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy KłodawaBIPbrak
2402-03-2015IV/25/15w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznychBIPbrak
2502-03-2015IV/26/15w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyBIPbrak
2625-03-2015V/29/15w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rokBIPbrak
2725-03-2015V/30/15w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiegoBIPbrak
2825-03-2015V/31/15w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2015 rokuBIPbrak
2925-03-2015

V/32/15

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznychBIPbrak
3025-03-2015V/33/15w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Komunalnego w RóżankachBIPbrak
3125-03-2015V/34/15w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XXV/194/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznejBIPbrak
3220-05-2015VI/35/15w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr I/4/2014 z dnia 01 grudnia 2014 w sprawie powołania komisji rewizyjnej BIPbrak
3320-05-2015VI/36/15

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr I/3/2014 z dnia 01 grudnia 2014 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kłodawa

BIPbrak
3420-05-2015VI/37/15

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

BIPbrak
3520-05-2015VI/38/15w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok BIPbrak
3620-05-2015VI/39/15

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok

BIPbrak
3720-05-2015VI/40/15w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem BIPbrak
3820-05-2015VI/41/15w sprawie wniesienia aportu do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., w której Gmina Kłodawa jest udziałowcem BIPbrak
3920-05-2015VI/42/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie usługi pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 1406F i 1404F na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce-Różanki”

BIPbrak
4020-05-2015VI/43/15w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Kłodawa BIPbrak
4120-05-2015VI/44/15

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Kłodawa

BIPbrak
4220-05-2015VI/45/15

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych

BIPbrak
4320-05-2015VI/46/15w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Miastem Gorzów Wielkopolski w sprawie powierzenia Miastu Gorzów Wielkopolski realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Kłodawa do Środowiskowych Domów Samopomocy w Gorzowie Wielkopolskim BIPbrak
4420-05-2015VI/47/15w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kłodawa na lata 2015-2017BIPbrak
4520-05-2015VI/48/15w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa Dziennik Urzędowybrak
4620-05-2015VI/49/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/277/09 Rady Gminy Kłodawa w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Pojezierze Dobiegniewskie”

BIPbrak
4720-05-2015VI/50/15w sprawie wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Kłodawskim w Kłodawie"Dziennik Urzędowybrak
4817-06-2015VII/51/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie inwestycji pod nazwą „Remont ul. Wojcieszyckiej w m. Kłodawa”

BIPbrak
4917-06-2015VII/52/15w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 BIPbrak
5017-06-2015VII/53/15

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodawa

BIPbrak
5117-06-2015VII/54/15w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomościDziennik Urzędowybrak
5217-06-2015VII/55/15w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej BIPbrak
5322-07-2015VIII/58/15w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rokBIPbrak
5422-07-2015VIII/56/15w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy"BIPbrak
5522-07-2015VIII/57/15w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanieinwestycji pod nazwą "Wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości ZdroiskoBIPbrak
5626-08-2015IX/59/15w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rokBIPbrak
5726-08-2015IX/60/15w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa na Osiedlu MarzeńDziennik Urzędowybrak
5826-08-2015IX/61/15w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości ChwalęciceDziennik Urzędowybrak
5926-08-2015IX/62/15w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizycznąBIPbrak
6026-08-2015IX/63/15w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kłodawa BIPbrak
6126-08-2015IX/64/15w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie gmimny KłodawaBIPbrak
6226-08-2015IX/65/15w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnikówBIPbrak
6326-08-2015IX/66/15w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podrózy służbowej dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Kłodawa BIPbrak
6407-10-2015X/67/15w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31.08.2011 w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnychDziennik Urzędowy

Wyrok WSA

 

6507-10-2015X/72/15w sprawie przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej GórzeBIPbrak
6607-10-2015X/73/15w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznychBIPbrak
6707-10-2015X/74/15w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok” Dziennik Urzędowybrak
6807-10-2015X/75/15w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok BIPbrak
6907-10-2015X/76/15w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Kłodawa ds. opracowania Statutu Gminy Kłodawa oraz Statutów SołectwBIPbrak
7018-11-2015XI/77/15w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy KłodawaBIPbrak
7118-11-2015XI/78/15w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Kłodawa na rzecz jej użytkownika wieczystegoBIPbrak
7218-11-2015XI/79/15

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mironice stanowiącej własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

BIPbrak
7318-11-2015XI/80/15

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych zabudowanych będących w zasobie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa

BIPbrak
7418-11-2015XI/81/15w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości KłodawaDziennik Urzędowybrak
7518-11-2015XI/82/15w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy KłodawaDziennik Urządowybrak
7618-11-2015XI/83/15w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości Dziennik Urzędowybrak
7718-11-2015XI/84/15w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy KłodawaDziennik Urządowybrak
7818-11-2015XI/85/15w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kłodawa Dziennik Urzędowybrak
7918-11-2015XI/86/15w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznejBIPbrak
8018-11-2015XI/87/15w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rokBIPbrak
8118-11-2015XI/88/15w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w miejscowości KłodawaBIPbrak
8218-11-2015XI/89/15w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyBIPbrak
8318-11-2015XI/90/15w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2015BIPbrak
8407-12-2015XII/91/15w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 BIPbrak
8530-12-2015XIII/92/15w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 BIPbrak
8630-12-2015XIII/93/15w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2020 BIPbrak
8730-12-2015XIII/94/15w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rokDziennik Urzędowybrak
8830-12-2015XIII/95/15w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rokBIPbrak
8930-12-2015XIII/96/15

w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2016 rok

BIPbrak
9030-12-2015XIII/97/15w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rokBIPbrak
9130-12-2015XIII/98/15w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionymDziennik UrzędowyRozstrzygnięcie nadzorcze
9230-12-2015XIII/99/15w sprawie zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. Reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia – Augustyna Wiernickiego, w zakresie zapewnienia miejsc noclegowych dla osób bezdomnych z terenu gminy KłodawaBIPRozstrzygnięcie nadzorcze
9330-12-2015XIII/100/15w sprawie uszczuplenia dotychczasowych praw sołectwa Kłodawa do korzystania z przekazanego mieniaBIPRozstrzygnięcie nadzorcze
9424-02-2016XIV/101/16w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa" BIPbrak
9524-02-2016XIV/102/16w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznychBIPbrak
9624-02-2016XIV/103/16w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych BIPbrak
9724-02-2016XIV/104/16w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej połozonej w Kłodawie BIPbrak
9824-02-2016XIV/105/16w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w RybakowieBIPbrak
9924-02-2016XIV/106/16w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej nieruchomości gruntowych położonych w KłodawieBIPbrak
10024-02-2016XIV/107/16w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagrospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa w rejonie ulicy Tęczowej oraz ulicy BrzoskwiniowejDziennik Urzędowybrak
10124-02-2016XIV/108/16w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/265/2001 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 listopada 2001BIPbrak
10224-02-2016XIV/109/16w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznejBIPbrak
10324-02-2016XIV/110/16w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącymDziennik UrzędowyRozstrzygnięcie nadzorcze
10424-02-2016XIV/111/16w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rokBIPbrak
10523-03-2016XV/112/16w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2016 roku BIPRozstrzygnięcie nadzorcze
10623-03-2016XV/113/16w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na rzecz jej użytkownika wieczystego BIPbrak
10723-03-2016XV/114/16w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na rzecz jej użytkowania wieczystego BIPbrak
10823-03-2016XV/115/16w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa” BIPbrak
10923-03-2016XV/116/16w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Wywównywanie różnic w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w Gorzowie Wielkopolskim i gminach: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. BIPbrak
11023-03-2016XV/117/16w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Kłodawa” BIPbrak
11123-03-2016XV/118/16w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016r BIPbrak
11223-03-2016XV/119/16

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2020

BIPbrak
11324-05-2016XVII/129/16w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rokBIPbrak
11424-05-2016XVII/130/16w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriówDziennik UrzędowyRozstrzygnięcie nadzorcze
11524-05-2016XVII/131/16w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2016 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016r.Dziennik Urzędowybrak
11624-05-2016XVII/132/16w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/279/09 z dnia 02.09.2009r. w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatkówDziennik Urzędowybrak
11724-05-2016XVII/133/16w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowyBIPbrak
11824-05-2016XVII/134/16w sprawie przyjęcia zmiany do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa”BIPbrak
11929-06-2016XVIII/135/16w sprawie realizacji przedsię wzięcia dotyczącego promocji gospodarczej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.BIPbrak
12029-06-2016XVIII/136/16w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznejBIPbrak
121

29-06-2016

XVIII/137/16w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rokBIPbrak
12229-06-2016XVIII/138/16w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości KłodawaDziennik Urzędowybrak
12329-06-2016XVIII/139/16w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządu na terenie gminy KłodawaDziennik Urzędowybrak
12429-06-2016XVIII/140/16w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej udziału we własności nieruchomości gruntowej położonej w RóżankachBIPbrak
12529-06-2016XVIII/141/16w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną BIPbrak
12629-06-2016XVIII/142/16w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy KłodawaDziennik UrzędowyAkt uchylony
12729-06-2016XVIII/143/16w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/340/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5 listopada 2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłodawa Dziennik Urzędowybrak
12829-06-2016XVIII/145/16w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Kłodawa do podjęcia działań zmierzających do wykonania remontu ul. Sosnowej i Świerkowej w m. Kłodawa BIPbrak
12910-08-2016XIX/146/16w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rokBIPbrak
13010-08-2016XIX/147/16w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo KłodawaBIPbrak
13110-08-2016XIX/148/16w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy KłodawaBIPbrak
13210-08-2016XIX/149/16w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 czerwca 2016r. Nr XVIII/145/2016 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Kłodawa do podjęcia działań zmierzających do wykonania remontu ul. Sosnowej i Świerkowej w m. Kłodawa BIPbrak
13310-08-2016XIX/150/16w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31.08.2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych Dziennik Urzędowybrak
13414-09-2016XX/151/16w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy KłodawaDziennik Urzędowybrak
13514-09-2016XX/152/16w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kłodawa-aktualizacja na lata 2016-2025 BIPbrak
13614-09-2016XX/153/16w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa BIPbrak
13714-09-2016XX/154/16w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą prawną BIPbrak
13814-09-2016XX/155/16w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznychBIPbrak
13914-09-2016XX/156/16w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2016 roku Dziennik Urzędowybrak
14014-09-2016XX/157/16w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Deszczno na wykonanie inwestycji drogowych BIPbrak
14114-09-2016XX/158/16w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubiszyn na wykonanie inwestycji drogowej BIPbrak
14214-09-2016XX/159/16o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej odcinka drogi powiatowej nr 1405F położonego na działce ewidencyjnej nr 72/3 obręb Zdroisko, Gmina Kłodawa Dziennik Urzędowybrak
14319-10-2016XXI/160/16w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok BIPbrak
14419-10-2016XXI/161/16w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa w rejonie miejscowości WojcieszyceBIPbrak
14519-10-2016XXI/162/16w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia Dziennik Urzędowybrak
14619-10-2016XXI/163/16w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok BIPbrak
14719-10-2016XXI/164/16w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa Dziennik Urzędowybrak
14819-10-2016XXI/165/16w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku dla Powiatu Gorzowskiego na realizację zadania "Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki"BIPbrak
14919-10-2016XXI/166/16w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą "Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki" BIPbrak
15030-11-2016XXII/167/16w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rokBIPbrak
15130-11-2016XXII/168/16w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy KłodawaBIPbrak
15230-11-2016XXII/169/16w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzaniaBIPbrak
15330-11-2016XXII/170/16w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Urzędu Gminy KłodawaBIPbrak
15430-11-2016XXII/171/16w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok” BIPbrak
15530-11-2016XXII/172/16w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznychBIPbrak
15630-11-2016XXII/173/16w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Barlinecka”BIPbrak
15730-11-2016XXII/174/16

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną

BIPbrak
15830-11-2016XXII/175/16

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie

BIPbrak
15928-12-2016XXIII/176/16

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok

BIPbrak
16028-12-2016
XXIII/177/16w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rokBIPbrak
16128-12-2016XXIII/178/16w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2020BIPbrak
16228-12-2016XXIII/179/16w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2017 rokBIPbrak
16328-12-2016XXIII/180/16w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rokBIPbrak
16428-12-2016XXIII/181/16w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy KłodawaBIPbrak
16528-12-2016XXIII/182/16w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobieraniaBIPbrak
16628-12-2016XXIII/183/16w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłodawa na lata 2017-2020BIPbrak
16725-01-2017XXIV/184/17w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz infromacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półroczeBIPbrak
16825-01-2017XXIV/185/17w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych wraz z uzasadnieniemBIPbrak
16925-01-2017XXIV/186/17w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rokBIPbrak
17025-01-2017XXIV/187/17w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzaniaBIPbrak
17125-01-2017XXIV/188/17w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznychBIPbrak
172

25-01-2017

XXIV/189/17w sprawie określenia wysokości opłat za korzystnie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę KłodawaBIPbrak
17325-01-2017XXIV/190/17w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoBIPbrak
17425-01-2017XXIV/191/17w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa, gmina KłodawaBIPbrak
17525-01-2017XXIV/192/17w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/182/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobieraniaBIPbrak
17629-03-2017XXV/193/17w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2017 roku BIPbrak
17729-03-2017XXV/194/17w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego BIPbrak
17829-03-2017XXV/195/17w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2017 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku BIPbrak
17929-03-2017XXV/196/17w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kłodawa BIPbrak
18029-03-2017XXV/197/17w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznychBIPbrak
18129-03-2017XXV/198/17w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa BIPbrak
18229-03-2017XXV/199/17w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych położonych w Kłodawie BIPbrak
18329-03-2017XXV/200/17w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na rzecz jej użytkowania wieczystego BIPbrak
18429-03-2017XXV/201/17w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok BIPbrak
18529-03-2017XXV/202/17w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa BIPbrak
18629-03-2017XXV/203/17w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy BIPbrak
18729-03-2017XXV/204/17w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w Chwalęcicach BIPbrak
18829-03-2017XXV/205/17w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku BIPbrak
18925-04-2017XXVI/206/17w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rokBIPbrak
19025-04-2017XXVI/207/17

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłodawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

BIPbrak
19125-04-2017XXVI/208/17w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoBIPbrak
19225-04-2017XXVI/209/17w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Gorzowskim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy Kłodawa poprzez budowę ścieżek rowerowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 BIPbrak
19325-04-2017XXVI/210/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie pod nazwą „Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszyce i Różanki”

BIPbrak
19425-04-2017XXVI/211/17

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

BIPbrak
19517-05-2017XXVII/212/17

w sprawie zmiany uchwały nr XX/202/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa

BIPbrak
19617-05-2017XXVII/213/17w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017r.BIPbrak
19717-05-2017XXVII/214/17w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy KłodawaBIPbrak
19817-05-2017XXVII/215/17w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa – Starosty Gorzowskiego nieruchomości gruntowychBIPbrak
19917-05-2017XXVII/216/17w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/189/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę KłodawaBIPbrak
20017-05-2017XXVII/217/17

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą

BIPbrak
20121-06-2017XXVIII/218/17w sprawie wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku na Jeziorem Kłodawskim w Kłodawie”BIP brak 
20221-06-2017XXVIII/219/17w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych BIP brak 
20321-06-2017XXVIII/220/17w sprawie udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybakowie i Santocku BIP brak 
20421-06-2017XXVIII/221/17w sprawie przyjęcia zmiany do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa” BIP brak 
20521-06-2107XXVIII/222/17w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2107 rok BIP brak
20621-06-2017XXVIII/223/17w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017 – 2020 BIP brak 
20721-06-2017XXVIII/224/17w sprawie ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Kłodawskim w Kłodawie BIP brak 
20821-06-2017XXVIII/225/17

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Gorzowskim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa-Lipy” 

BIP brak 
209     
21012-07-2017XXIX/227/17w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Kłodawa a Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu pn."Rewitalizacja w Gminie Kłodawa poprzez nadanie nowej funkcji terenom przy Jeziorze Kłodawskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020" BIP brak

 
Data wytworzenia: 2012-07-31
Data udostępnienia: 2012-07-31
Ilość wyświetleń: 32962
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Kamila Kłosowska
Zatwierdzone przez: Karolina Niciejewska
Opublikowane przez: Jacek Mazur

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | z 2 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA