Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
20 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski
97-330 Sulejów, ul. Konecka 42
tel. (0-44) 610 25 00 / 610 25 01, fax (0-44) 616 25 51
e-mail: um@sulejow.pl, http: www.sulejow.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sulejów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Rejestr Instytucji Kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie z niego wydruków oraz uniemożliwiającej dokonanie wpisu przez osobę nieuprawnioną.

Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

W rejestrze wpisuje się w odrębnych rubrykach następujące dane i informacje:

1) rubryka pierwsza - numer wpisu do rejestru;

2) rubryka druga - datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;

3) rubryka trzecia - pełną nazwę instytucji kultury wynikającą ze statutu;

4) rubryka czwarta - skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;

5) rubryka piąta - siedzibę i adres instytucji kultury;

6) rubryka szósta - oznaczenie organizatora instytucji kultury;

7) rubryka siódma - oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;

8) rubryka ósma - akt o utworzeniu instytucji kultury;

9) rubryka dziewiąta - akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

 

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wniosek o wydanie odpisu do pobrania << wniosek>>

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.  Dz.U. z  2012 r., poz. 1282 z późn..zm.).

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu (wejście D, ul. Konecka 42, Sulejów) lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Sulejów.

Niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.


Podstawa prawna udostępniania danych
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 782 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm).

 
Data wytworzenia: 2012-05-21
Data udostępnienia: 2012-05-21
Ilość wyświetleń: 3538
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Sylwia Miller
Opublikowane przez: Sylwia Miller

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA