Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Żołyni
37-110 Żołynia, Rynek 22
tel. (017) 22 43 018, fax (017) 22 43 476
e-mail: urzad@zolynia.pl, http: www.zolynia.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
73636 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
29907 - Przetargi, str. 1
7888 - Oświadczenia majątkowe, str. 1
7790 - Prawo Lokalne, str. 1
5440 - Władze Gminy, str. 1
4893 - Deklaracje podatkowe, str. 1
4831 - Informacje o Gminie, str. 1
4657 - Gospodarka Gminy, str. 1
4529 - Podmioty Gminy, str. 1
4086 - Uchwały, str. 1
3552 - Karty Usług, str. 1
3494 - Uchwały, str. 7
3251 - Dług publiczny, str. 1
3151 - Majątek podmiotu, str. 1
3144 - DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, str. 1
3008 - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA, str. 1
2958 - DZIENNIK USTAW, str. 1
2951 - Dochody i straty spółek, str. 1
2932 - Pomoc publiczna, str. 1
2817 - MONITOR POLSKI, str. 1
2742 - Majątek jednostek podległych, str. 1
2645 - Ciężar publiczny, str. 1
2644 - Oświadczenia majątkowe, str. 2
2417 - Jednostki organizacyjne, str. 1
2368 - Zarządzenia, str. 1
2321 - Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury, str. 1
2161 - Uchwały, str. 6
2076 - Oświadczenia majątkowe, str. 3
2068 - Historia Gminy, str. 1
2007 - Projekty uchwał, str. 1
1766 - Podatki i Opłaty, str. 1
1762 - Wójt Gminy, str. 1
1624 - Oświadczenia majątkowe, str. 6
1560 - Strategia Rozwoju Gminy, str. 1
1549 - Oświadczenia majątkowe, str. 5
1534 - Uchwały, str. 5
1431 - Budżet, str. 1
1340 - Uchwały, str. 2
1334 - Protokoły, str. 1
1326 - Kultura i Oświata, str. 1
1306 - Geografia Gminy, str. 1
1278 - Zarządzenia, str. 8
1211 - Uchwały, str. 4
1172 - Sekretarz, str. 1
1165 - Uchwały, str. 3
1143 - Oświadczenia majątkowe, str. 4
1116 - Rada Gminy, str. 1
1089 - Turystyka, str. 1
1074 - Referaty, str. 1
1021 - Ewidencje i Archiwa, str. 1
974 - Z-ca wójta, str. 1
967 - Sołectwa, str. 1
946 - Radca Prawny, str. 1
944 - Skarbnik, str. 1
905 - Zarządzenia, str. 5
856 - Zarządzenia, str. 3
804 - Statut, str. 1
802 - Regulamin, str. 1
800 - Zarządzenia, str. 7
784 - Komisje Rady Gminy, str. 1
781 - Wybory do SEJMU i SENATU RP, str. 1
779 - Zarządzenia, str. 6
766 - Studium uwarunkowań, str. 1
720 - Przewodniczący Rady Gminy, str. 1
715 - Adres, str. 1
700 - Zarządzenia, str. 4
692 - Budownictwo i gospodarka przestrzenna, str. 1
666 - Zarządzenia, str. 2
644 - Protokoły, str. 2
600 - Kompetencje, str. 1
587 - Podatki, str. 1
585 - Budowa i remont dróg, str. 1
563 - Gospodarka mieniem komunalnym, str. 1
554 - Stowarzyszenia i Związki Członkowskie, str. 1
543 - Status i forma prawna, str. 1
543 - Ochrona środowiska i rolnictwo, str. 1
524 - Dowody osobiste, str. 1
519 - Ewidencja ludności, str. 1
467 - Obsługa sekretariatu i archiwum, str. 1
458 - Pozyskiwanie funduszy, promocji i zamówień publicznych, str. 1
354 - Protokoły, str. 3
223 - Zarządzenia, str. 9
149 - Urząd Stanu Cywilnego, str. 1
133 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żołynia, 2017, str. 1
1 - EWIDENCJA LUDNOŚCI, str. 1
1 - URZĄD STANU CYWILNEGO, str. 1
1 - GOSPODARKA KOMUNALNA, str. 1
0 - Zamówienia publiczne, str. 1
0 - OCHRONA ŚRODOWISKA, str. 1
0 - Ogłoszenia, str. 1
0 - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, str. 1
0 - DOWODY OSOBISTE, str. 1
0 - SPRAWY BUDOWLANE, str. 1

aktualności
1493 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik USC w Żołyni
1136 - Ogłoszenia: Zamieszkaj w Żołyni - oferta działek pod budownictwo mieszkaniowe
912 - Zamówienia publiczne: Przetarg - Budowa Kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Żołyni
839 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik USC w Żołyni
683 - Ogłoszenia: Przetarg - sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Żołynia
665 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa
642 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Kultury w Żołyni
639 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żołynia
606 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
479 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żołyni
466 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Żołynia: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Żołynia Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2011 r., numer ogłoszenia: 155214 - 2011
452 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
435 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu, dot. Wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na drogach gminnych
434 - Zamówienia publiczne: Żołynia: Montaż kolektora fotowoltaicznego - słonecznego wraz z przynależnymi instalacjami elektrycznymi w Szkole Podstawowej w Brzózie Stadnickiej i Szkole Podstawowej Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni Numer ogłoszenia: 363257 - 2010
429 - Ogłoszenia: Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: Budowa kopalni piasku i żwirów w Smolarzynach
423 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie - rozpoczęcie przyjmowania ofert na wykonanie zamówienia pn.: ˝Remont klasopracowni˝.
422 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Żołynia
415 - Ogłoszenia: Przetarg ograniczony - sprzedaż nieruchomości w Brzózie Stadnickiej
413 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia
402 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - Przedszkole w Żołyni informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: ˝Przebudowa Przedszkola w Żołyni – oddziały przy ul. Górskiej i Białobrzeskiej˝.
393 - Ogłoszenia: Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zbieranie i przetwarzanie destryktu asf
388 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Raki i ul. Górska w Żołyni.
370 - Zamówienia publiczne: Żołynia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w  wysokości 1 128 000,00 zł na realizację zadania pn. Ochrona wód powierzchniowych w zlewni górnej Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia.
368 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
361 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.3.2011. Nazwa zadania: Przebudowa Rynku w Żołyni - etap II
354 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/341/3/2010. Nazwa zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Żołynia.
345 - Zamówienia publiczne: Przetarg nieograniczony - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Żołynia
340 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Żołynia: Montaż agregatów kogeneracyjnych wraz z przynależnymi instalacjami i węzłem co w Szkole Podstawowej w Brzózie Stadnickiej i Szkole Podstawowej Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni
336 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Żołynia: Montaż kolektora fotowoltaicznego - słonecznego wraz z przynależnymi instalacjami elektrycznymi w Szkole Podstawowej w Brzózie Stadnickiej i Szkole Podstawowej Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni
329 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG. 7234.18.2012. Nazwa zadania: Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego w Żołyni oraz w Smolarzynach
319 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.3.2011. Nazwa zadania: Przebudowa Rynku w Żołyni - etap II
316 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Żołyni
314 - Ogłoszenia: Ogłoszenie dot. nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko kierownika USC w Żołyni
310 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w GOPS w Żołyni
310 - Ogłoszenia: Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy WMB.
297 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu pn. Budowa kompleksu boisk Orlik 2012 w Żołyni
290 - Zamówienia publiczne: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: ˝Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Żołynia do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Leżajsku˝.
284 - Ogłoszenia: Lista kandydatów spełniających warunki formalne na stanowisko kierownika GOPS w Żołyni
284 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7040/2/09. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 1 10005 R Biedaczów - Kopanie
284 - Ogłoszenia: Zawiadomienie: zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :Budowie Wytwórni Mas Bitumicznych w m.Żołynia na działce nr ewi
282 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 30.05.2012r. w sprawie zawiadomienia o wniesionym odwołaniu od decyzji środowiskowej
278 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żołyni
273 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żołyni
269 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.7234.6.2012. Nazwa zadania: Dostawa materiałów kamiennych na drogi w gminie Żołynia
254 - Ogłoszenia: Informacja Wójta Gminy Żołynia o wyniku naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żołyni
253 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.1.2013. Nazwa zadania: Dostawa materiałów kamiennych na drogi gminne
253 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia ˝Budowa kanalizacji wsi Żołynia etap II - Bikówka - Zakącie˝
250 - Ogłoszenia: Odwołanie naboru na stanowisko urzędnicze w GOPS w Żołyni
247 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KS.271.1.2012. Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu złotowego długoterminowego
246 - Ogłoszenia: Zawiadomienie: w dniu 23 lutego 2015r. zostało wydane postanowienie ustalające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
244 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5540/2/11. Nazwa zadania: ˝Dostawa materiałów kamiennych na drogi w gminie Żołynia˝
243 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na ˝Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Żołyni oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni˝.
238 - Ogłoszenia: WYBORY SAMORZĄDOWE - Komunikat GKW dot. terminów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych oraz wójta Gminy Żołynia
237 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostay materiałów kamiennych na drogi gminne w 2010 r.
235 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu metodą odkrywkową piasku ze złoża o proponowanej naz
235 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: ˝Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół Gminy Żołynia˝ :
231 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolarzynach.
231 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. Wydobywanie kopaliny ze złoża ˝Żołynia-Młynek˝ na działkach o nr. ewid. 7811,7812,7813,7786 dla inwestora :Roboty ziemne Grzegorz Młynek 37-11 Kosina Zam.Kosina 747
228 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu: Gminny Ośrodek Kultury* informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: ˝Malowanie zewnętrzne budynku GOK w Żołyni˝
225 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu: Kredyt bankowy długoterminowy
225 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE Gmina Żołynia informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia znak ZP.271.2.2011 pn.: ˝Mój Rynek˝ :
224 - Ogłoszenia: Protokół z naboru na stanowisko kierownika USC
223 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
220 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego GBP w Żołyni
219 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie - Gmina Żołynia informuje , że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn. ˝Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze k. Cmentarza oraz chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6 cm przy ul Kmiecie˝
219 - Ogłoszenia: Informacje dot. wyniku naboru na stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym
218 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa dot. ˝Wydobywanie metoda odkrywkową piasku ze złoża naturalnego ˝Żołynia˝
216 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żołynia
215 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/271/1/2011. Nazwa zadania: ˝Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Żołynia˝.
215 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej Bikówka - Zakącie
214 - Zamówienia publiczne: W związku z ogłoszonym przetargiem długoterminowym w wysokości 2.150.00,00 zamieszczamy odpowiedzi na zapytania oraz informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny finansowej Gminy Żołynia
212 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z miejscowości Brzóza Stadnicka i Żołynia stanowiących mienie komunalne gminy Żołynia.
211 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - zadanie: Przebudowa Rynku w Żołyni wraz z niezbędną infrastrukturą etap I 
210 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG. 271. 1. 2014. Nazwa zadania: ˝Dostawa materiałów kamiennych na drogi gminne˝
210 - Ogłoszenia: Zaproszenie organizacji pozarządowych do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz pomocy społecznej
209 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości w Smolarzynach oraz Brzózie Stadnickiej
209 - Ogłoszenia: Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
208 - Ogłoszenia: Przetarg - sprzedaż nieruchomości w Żołyni
205 - Ogłoszenia: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko pracy ds. inwestycji, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
203 - Ogłoszenia: Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i  wystąpieniu do organów opiniujących- Rozbudowie Wytwórni Mas Bitumicznych o moduł odzysku destryktu oraz budowa dwóch wiat magazynowych w m.Żołyn
203 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - Gmina Żołynia informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: ˝Dostawa pomp ściekowych do istniejących przepompowni ścieków w miejscowości Brzóza Stadnicka˝
201 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.: Wykonania podbudowy na drodze gminnej Zagumienna w Brzózie Stadnickiej
200 - Ogłoszenia: O B W I E S Z CZE N I E - w dniu 16 listopada 2011r. została wydania decyzja znak:RG.6220.2.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ˝Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny piasku ze złoża ˝Żołynia o wydajności do 80
199 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana
199 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - Gmina Żołynia informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: ˝Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Żołynia, ul. Białobrzeska˝ :
198 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Żołynia: Przygotowanie i dostarczenie posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół na terenie Gminy Żołynia
197 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa oświetlenia drogowego w Smolarzynach na potrzeby Gminy Żołynia.
197 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Żołynia i przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
197 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Żołynia ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości
195 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o planowanym zakupie
195 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego GOK w Żołyni
194 - Ogłoszenia: Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
193 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane. Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami na kablową w m. Żołynia ul. Rynek
193 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu dot. Przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami na kablową w m. Żołynia
193 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Żołyni
192 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi, Żołynia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolarzynach. Numer ogłoszenia: 107329 - 2011; data zamieszczenia: 05.04.2011
192 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienia dot. przetargu na wykonanie zadania ˝Przebudowa dróg gminnych ul. Raki i ul. Górska w Żołyni˝
190 - Zamówienia publiczne: Pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Żołynia
188 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KS.271.1.2012 Nazwa zadania: ˝Zaciągnięcie kredytu zlotowego długoterminowego w wysokości 2150000
187 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
187 - Ogłoszenia: Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Żołyni i Brzózie Stadnickiej
185 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE o odpowiedzi na pytania, Dotyczy zadania: pn. Zaciągniecie kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 2 150 000,00 zł.
184 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ˝Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Żołyni oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni˝.(CVP: 60130000-8)
182 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Gminy w Żołyni
182 - Zamówienia publiczne: Odpowiedź na pytanie, Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. Przebudowa Rynku w Żołyni - etap II
182 - Zamówienia publiczne: Przetarg - Wykonanie podbudowy na drodze gminnej Zagumienna w Brzózie Stadnickiej
182 - Zamówienia publiczne: Budowa publicznego placu zabaw w Brzózie Stadnickiej Numer ogłoszenia: 133341 - 2012
182 - Ogłoszenia: PRZETARG - sprzedaż nieruchomości położonych w Żołyni
180 - Zamówienia publiczne: Informacja o zmianach SIWZ dot. zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolarzynach
180 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: ˝Kurs sprzedawcy z obsługa kas fiskalnych˝
180 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania w sprawie: Zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Żołyni oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni.
180 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa
180 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG. 721.1.2013. Nazwa zadania: Dostawa materiałów kamiennych na drogi gminne
178 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5540/2/11. Nazwa zadania: Dostawa materiałów kamiennych na drogi w gminie Żołynia.
177 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żołynia
177 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - dot. Zamówienia na Dostawę energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Żołynia
177 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy kopalni piasku i żwirów w Smolarzynach
177 - Ogłoszenia: Przetarg nieograniczony - sprzedaż nieruchomości w Smolarzynach i Żołyni
177 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu: Bankowa obsługa budżetu gminy Żołynia Numer ogłoszenia: 359203 - 2010
176 - Ogłoszenia: Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Żołyni
175 - Zamówienia publiczne: Żołynia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 128 000,00 zł na realizację zadania pn. Ochrona wód powierzchniowych w zlewni górnej Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia
175 - Ogłoszenia: O B W I E S Z CZE N I E - została wydania decyzja znak:RG.6220.6.2011.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ˝Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny piasku ze złoża ˝Żołynia -Zachód
175 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przygotowanie i dostarczenie posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół na terenie Gminy Żołynia. Numer ogłoszenia: 36953 - 2011
173 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/341/5/2010. Nazwa zadania: Montaż agregatów kogeneracyjnych wraz z przynależnymi instalacjami i węzłem co w Szkole Podstawowej w Brz
172 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Żołyni
172 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Żołynia ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Żołynia położonego w miejscowości Żołynia.
168 - Zamówienia publiczne: Przetarg nieograniczony na realizację zadania ˝Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żołyni˝
167 - Ogłoszenia: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: Budowa nowej centrali Banku Spółdzielczego w Żołyni
167 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania: ˝Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Żołynia w 2011 roku˝
167 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi - Żołynia: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Żołyni oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni.
166 - Ogłoszenia: Przetarg nieograniczony - Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brzóze Stadnickiej
165 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
164 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O WYDŁURZENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Dotyczy zadania: pn. Zaciągniecie kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 2 150 000,00 zł.
163 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2012. Nazwa zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest (eternitu) na terenie ca
163 - Zamówienia publiczne: Odpowiedzi na pytania dot. ˝postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. Przebudowa Rynku w Żołyni - etap II˝
162 - Ogłoszenia: Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących dot. Zakładu Robót Regulacyjnych Jeziorek Piotr i Dziubek Leszek Medynia Łańcucka 207
161 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu: Żołynia: Usuwanie wyrobów zawierających azbest (eternitu) na terenie całej gminy Żołynia
161 - Zamówienia publiczne: Gmina Żołynia informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zamówienia pn. ˝Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Smolarskiej w Żołyni˝
160 - Ogłoszenia: Gminny Ośrodek Kultury w Żołyni ogłasza konkurs na 3 stanowiska
159 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze oferty
158 - Ogłoszenia: Informacja o wyniku postępowania - zamówienia publiczne
158 - Ogłoszenia: Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :Eksp
158 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE o zamieszczeniu dodatkowych załączników, Dotyczy zadania: pn. Zaciągniecie kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 2 150 000,00 zł.
157 - Ogłoszenia: Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Żołyni i Smolarzynach
157 - Zamówienia publiczne: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Żołynia
157 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie - Gmina Żołynia informuje , że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn. ˝Wykonanie nawierzchni kortu tenisowego w Żołyni o wymiarach 18 m x 36 m oraz na jego wyposażenie˝
157 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zamówienia: Przebudowa Rynku w Żołyni etap I 
157 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG 7234.5.2011. Nazwa zadania: Wykonanie chodnika przy ul. Górskiej i ul. Raki w Żołyni
155 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - Gmina Żołynia informuje , że przyjmowane są oferty na wykonanie zamówienia pn. ˝Modernizacja boiska sportowego w Żołyni przy ulicy Mickiewicza˝
155 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE w dniu 28 września 2012r.. została wydania decyzja znak:RG.6220.1.2012 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: Eksploatacja kruszywa naturalne
155 - Zamówienia publiczne: Zamówienie - wykonanie nawierzchni dróg
155 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji środowiskowej dla Kopalni piasku i żwirów w Smolarzynach
155 - Ogłoszenia: Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości w Żołyni (działka nr 4063/2)
154 - Ogłoszenia: Decyzja środowiskowa dla Zakładu Robót Regulacyjnych Jeziorek Piotr i Dziubek Leszek dot. budowy zakładu wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża ˝Żołynia-Piasek 3˝ na działce nr ewid. 6488/1 w m. Żołynia, gmina Żołynia, o wielkości wydobycia do 250.000
154 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żołynia
153 - Ogłoszenia: O B W I E S Z CZE N I E - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
153 - Ogłoszenia: Ogłoszenie w sprawie dotacji na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Żołynia
152 - Ogłoszenia: Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji środowiskowej dla budowy stawów hodowlanych z możliwością eksploatacji kruszywa w Smolarzynach
151 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozwoju dotychczasowej działalności, wzrost przychodów i zatrudn
151 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zadanie udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Żołynia
151 - Ogłoszenia: Postanowienie dot. braku potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
151 - Ogłoszenia: Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika USC w Żołyni
150 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu usługi ˝Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Żołynia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku˝
150 - Ogłoszenia: Obwieszczenie: z a w i a d a m i a m że w dniu 3 lipca 2014r. na wniosek Gminy Żołynia zostało wszczęte postępow
150 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie: Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ˝Zołynia - Kuca˝
150 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zawarciu umowy - wykonanie nawierzchni drogowych
149 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Żołynia
149 - Ogłoszenia: Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Żołyni
148 - Ogłoszenia: Informacja z wykonania budżetu Gminy Żołynia na 2006 rok
148 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żołynia
148 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na drogach gminnych
146 - Zamówienia publiczne: Odpowiedzi na pytania, dot. zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolarzynach
146 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: ˝Doradztwo zawodowe˝
145 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących, dot. przedsięwzięcia budowy betoniarni w Smolarzynach
145 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zad. Montaż kolektora fotowoltaicznego
144 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu pn. ˝Rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów w indywidualnych gospodarstw z terenu Gminy Żołynia˝
144 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie: Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej
144 - Ogłoszenia: Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego i  wystąpieniu do organów opiniujących dot. Roboty Ziemne Pan Młynek Grzergorz
143 - Zamówienia publiczne: Żołynia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Żołynia w 2011 roku Numer ogłoszenia: 231130 - 2011
143 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
143 - Ogłoszenia: Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2007 r.
142 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
142 - Ogłoszenia: Obwieszczenie: w dniu 26 lipca 2013r.. została wydania decyzja środowiskowa : o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci k
139 - Ogłoszenia: WÓJT GMINY ŻOŁYNIA Ogłasza I przetarg na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia
139 - Ogłoszenia: Przetarg ograniczony - sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Brzózie Stadnickiej.
139 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowy budynku produkcyjnego na działce nr 1290/3 i 1286/4 w m.
139 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - ˝Wykonanie konstrukcji i pokrycie dachu oraz wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Żołyni˝
139 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5540/11/10. Nazwa zadania: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na drogach gminnych
137 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Nazwa zadania: ˝Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w  wysokości 1 128 000,00 zł na realizację zadania pn. ˝Ochrona wód powierzchniowych w  zlewni górnej Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
136 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.: Numer sprawy: RG 341/2/10. Nazwa zadania: Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami na kablową w m. Żołynia ul. Rynek
136 - Ogłoszenia: Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w m. Żołynia-Bikówka
136 - Ogłoszenia: Informacja wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2011 rok
135 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Nazwa zadania: Budowa Kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Żołyni
135 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla m. Żołynia - Etap I - kolektory: B1; D3; E1
135 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. zwołania XXIV sesji Rady Gminy Żołynia
134 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5540/2/11. Nazwa zadania: Dostawa materiałów kamiennych na drogi w gminie Żołynia
133 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2006 r.
133 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Wymiana stolarki zewnętrznej okiennnej i drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żołyni”
133 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - zadanie Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w Żołyni-Bikówce
132 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KS/341/1/2010. Nazwa zadania: Obsługa bankowa budżetu Gminy Żołynia
132 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie - Gmina Żołynia informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: ˝Zagospodarowanie terenu pod publiczny plac zabaw w Brzózie Stadnickiej˝.
131 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Żołynia
131 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.2.2011. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1200 000 zł na realizację zadania pn. Bud
131 - Ogłoszenia: Informacja z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2010 rok
131 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE w sprawie Budowiy hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią administracyjno-socjalną oraz budową infrastruktury towarzyszącej w m.Brzóza Stadnicka na działce nr ewid.1790 i 1792 Gmina Żołynia
130 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zadania Przebudowa dróg gminnych ul.Raki i ul.Górska w Żołyni
130 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych na potrzeby Gmina Żołynia
130 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: ˝Terapia psychologiczna˝
130 - Ogłoszenia: Obwieszczenie: ˝Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Żołyni na działkach nr ew. 921, 924/3, 925, 927, 928,932, 933, 936, 937/1, 937/2, 939/3, 943, 944, 945/3, 949, 950, 953, 954, 965/2, 966, 967, 968,
129 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian nazewnictwa części wsi Żołynia
129 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zamówienia pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Żołynia
129 - Zamówienia publiczne: PRZETARG NIEOGRANICZONY na realizację zadania ˝Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Żołyni oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni˝.
129 - Ogłoszenia: Obwieszczenie: w dniu 26 lipca 2013r.. została wydania decyzja środowiskowa : o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci k
129 - Ogłoszenia: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym w miejscowości Kopanie - Gmina Żołynia.
128 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, dot. zadania: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego ...
128 - Ogłoszenia: Wybory ławników sądowych - zgłoszenia tylko do 30 czerwca
127 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
127 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Żołynia ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Żołynia położonych w miejscowości Żołynia i Brzóza Stadnicka.
127 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - budowa targowiska w Żołynia
126 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żołynia z dnia 17 grudnia 2007 r. dot. wydania postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie osuszania wtryskowego na tabletkowe OZG Smolarzyny.
125 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA w m. ŻOŁYNIA na działce nr ewid. 6187/2
125 - Zamówienia publiczne: Przetarg nieograniczony - Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej
124 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG 7234.5.2011. Nazwa zadania: Budowa chodnika z kostki brukowej ul. Górska i ul. Raki w Żołyni
121 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. Przebudowa drogi gminnej nr 1 10005 R Biedaczów - Kopanie
121 - Zamówienia publiczne: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żołyni informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: ˝Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żołyni wraz z izolacją fundamentów˝.
121 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. zadania pn. Wykonanie nawierzchni na drogach i placach gminnych
121 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa Rynku w Żołyni wraz z niezbędną infrastrukturą
121 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
120 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1 3114R Rakszawa Potok-Smolarzyny
120 - Ogłoszenia: Wszczęcie postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej dla budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM w Brzózie Stadnickiej
118 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej
118 - Ogłoszenia: Zawiadomienie: w dniu 11 marca 2014r. została wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. ˝Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN600
117 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na realizacje przedsięwzięcia - przebudowa ul.Raki w Żołyni.
117 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żołyni informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia pn.: ˝Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Żołynia do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Leżajsku˝.
116 - Ogłoszenia: Obwieszczenie w sprawie zwołania XIII sesji Rady Gminy Żołynia
115 - Ogłoszenia: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ściek
114 - Ogłoszenia: Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamówienie pn. ˝Rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów w indywidualnych gospodarstwach z terenu Gminy Żołynia˝
114 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. ˝Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Żołynia na części działek nr ewid. 3346/22 oraz 3346/21 położonej w miejscowości Żołynia˝
114 - Zamówienia publiczne: Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: ˝Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzózie Stadnickiej˝.
114 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/341/7/2010. Nazwa zadania: ˝Montaż kolektora fotowoltaicznego - słonecznego wraz z przynależnymi instalacjami elektrycznymi w Szkole
113 - Ogłoszenia: INFORMACJA dot. realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
113 - Zamówienia publiczne: Odpowiedzi do pytań - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000,00 zł na realizacje zadania pn Budowa kanalizacji sanitarnej w Smol
113 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa Banku Spółdzielczego w Żołyni
113 - Ogłoszenia: Informacja z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2010 rok sporządzona zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./
112 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie Gmina Żołynia informuje , że przyjmuje oferty na wykonanie zamówienia pn : ˝Dostawa materiałów kamiennych na drogi gminne˝
111 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żołynia
111 - Ogłoszenia: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w m.Żołyn
110 - Ogłoszenia: Konsultacje projektu ˝Programu współpracy Gminy Żołynia z organizacjami pozarządowymi˝
109 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Numer ogłoszenia: 114851 - 2011; data zamieszczenia: 14.04.2011
108 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na realizacje przedsięwzięcia - przebudowa ul.Górskiej w Żołyni.
108 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu
108 - Ogłoszenia: Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej w Kopaniach
107 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. Przebudowy drogi gminnej nr 1 10005 R Biedaczów - Kopanie
106 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
105 - Ogłoszenia: Decyzja ws.: ˝Budowa elektrowni fotowoltaicznej(farma fotowoltaicznej w Żołyni składającej siez 7692 modułów o łącznej mocy 1999,92 kW w m. Żołynia na działkach nr ewid.6331/4 i 6369/2 Gmina Żołynia˝
105 - Ogłoszenia: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: Zainstalowanie anten nadawczo-odbiorczych na istniejącej stacji bazowej w Żołyn
105 - Ogłoszenia: Obwieszczenie: z a w i a d a m i a m że w dniu 29 stycznia 2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej ˝ na dz
104 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia - Odbiór odpadów
104 - Ogłoszenia: Obwieszczenie w sprawie: Zagospodarowanie odwiertu Smolarzyny –7 KGZ Żołynia na działkach nr ewid.1062, 600, 603, 634, 1064, 704/1, 712/1, 723/1, 667, 669/2, 661/3,660/4,660/3
104 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żołynia
104 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Przygotowanie i dostarczenie posiłku jednodaniowego dla uczniów szkół na terenie Gminy Żołynia Numer ogłoszenia: 74433 - 2011
102 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na realizacje przedsięwzięcia - przebudowa drogi Biedaczów-Kopanie.
101 - Ogłoszenia: Informacja z wykonania budżetu Gminy Żołynia za I kwartał 2007 roku
100 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE o zamówieniu - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
99 - Ogłoszenia: Postanowienie Wójta Gminy Żołynia dot. określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla Rozbudowy Wytwórni Mas Bitumicznych w Żołyni
99 - Ogłoszenia: W Wiglię urząd nieczynny - komunikat Wójta Gminy Żołynia
99 - Ogłoszenia: WÓJT GMINY ŻOŁYNIA Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia
98 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia na ˝Wykonanie konstrukcji i pokrycie dachu oraz wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Żołyni˝.
97 - Ogłoszenia: O B W I E S Z C Z E N I E ´zostały zebrane niezbędne dokumenty i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycje pod nawą : ˝Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej˝
97 - Ogłoszenia: Wszczęto postępowanie dot. zgody na budowę przestawnej wytwórni mas bitumicznych
96 - Ogłoszenia: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ściekó
96 - Ogłoszenia: Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Wytwórni Mas Bitumicznych wraz z  modułem odzysku destryktu w m.Żołynia na działce nr ewid.5153/1 i 5153/2 gmina Żołynia
96 - Ogłoszenia: Zawiadomienie: zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Zagospodarowanie odwiertu Smolarzyny-7 KGZ Żołynia w m.Smolarz
95 - Ogłoszenia: Zawiadomienie: w dniu 16 stycznia 2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ˝Przebudowa sieci elektroenergetycznej n
95 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na udzielenie usługi p.n.: ˝Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2.005.600,00 zł.˝
94 - Ogłoszenia: Obwieszczenie w sprawie :Budowa bezobsługowejstacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o numerze LAN6002A na działce nr ewid.3964 w  obr.103 Żołynia z wniosku P 4 Sp.z o.o z siedzibą w Warszawie reprezentowana przez pełn
94 - Zamówienia publiczne:
94 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. ˝Budowa obiektów i urządzeń rekreacyjnych stanowiących elementy Parku Sportu i Rekreacji na działkach nr 277 i 278 w Brzózie Stadnickiej
93 - Ogłoszenia: Ogłoszenie ws.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej/farma fotowoltaiczna Żołynia/ składającej się 7692 modułów o łącznej mocy 1999,92kW w m. Żołynia na działce nr ewid.6331/4 i 6369/2 Gmina Żołynia.
92 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o V sesji Rady Gminy Żołynia
92 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ˝Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żołynia, jej jednostek organizacyjnych w latach 2016-2019˝
92 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żołynia˝
91 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Żołynia ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia
91 - Ogłoszenia: Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Żołynia z organizacjami pozarządowymi
90 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Żołynia ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żołynia
88 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Żołynia
88 - Ogłoszenia: O B W I E S Z C Z E N I E: w dniu 16 kwietnia 2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:˝Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Żołyni(...)
87 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żołynia, jej jednostek organizacyjnych w latach 2016-2019
86 - Ogłoszenia: Ogłoszenie - Finansowanie klubów sportowych działających na terenie Gminy Żołynia
85 - Ogłoszenia: Gmina Żołynia informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie zamówienia pn: ˝przebudowa drogi powiatowej Nr 1 511 R Rakszawa-Brzóza Stadnicka w miejscowości Brzóza Stadnicka w km 4+725 do 4+915˝
85 - Ogłoszenia: Obwieszczenie: w dniu 30 stycznia 2014r przesyła się projektdecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. ˝Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN6002A na
84 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
84 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Żołynia ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
84 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
84 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żołynia
82 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE ws. ˝Rozbudowa drogi gminnej ˝Droga Leśna˝ w km 0+000 – 0+334 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej˝
80 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wykonania robót budowlanych wzmocnienia istniejącej wieży telekomunikacyjnej w Żołyni Górnej.
79 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Żołynia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Żołynia przenaczonych do sprzedaży
79 - Ogłoszenia: Decyzja ws.: ˝budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Żołynia na części działki nr ewid.3346/14˝
78 - Ogłoszenia: Postanowienie w sprawie wygaszenia mandatu radnej Rady Gminy Żołynia w okręgu wyborczym nr 1.
76 - Ogłoszenia: Uzgodn., opinia ws. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1999kW w m. Brzóza Stadnicka na działce nr ewid.1782/2 i 1279/2 Gmina Żołynia.
75 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żołynia, jej jednostek organizacyjnych w latach 2016-2019
74 - Ogłoszenia: WÓJT GMINY ŻOŁYNIA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Żołynia i przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
74 - Ogłoszenia: WÓJT GMINY ŻOŁYNIA ogłasza I przetarg na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia
74 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE ws. ˝Budowa zadaszenia sceny na boisku sportowym na części działki nr 251/1 położonej w Brzózie Stadnickiej˝ dla Gminy Żołynia ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia
73 - Ogłoszenia: O B W I E S Z C Z E N I E w dniu 11 czerwca 2014r. została wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. ˝Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN6
73 - Ogłoszenia: Informacja z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2013 rok
73 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 200kW wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do przetwarzania energii słonecznej w energie elektryczną w Żołyni na działce nr ewid.3346/22 i 3346/21 .
73 - Ogłoszenia: Obwieszczenie ws. ˝Budowa zadaszenia sceny na boisku sportowym na części działki nr 251/1 i 251/9 położonej w Brzózie Stadnickiej˝
72 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Brzózie Stadnickiej na działce nr ewid.578
71 - Zamówienia publiczne: Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: ˝Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzózie Stadnickiej˝.
70 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE w sprawie: Budowa zadaszenia sceny na boisku sportowym w m.Brzóza Stadnicka obejmująca działke nr ewid.251/1
69 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
68 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Sanepid ws.: ˝Budowa elektrowni fotowoltaicznej/farma fotowoltaiczna Żołynia/ składającej się 7692 modułów o łącznej mocy 1999,92kW w m. Żołynia na działce nr ewid.6331/4 i 6369/2 Gmina Żołynia.˝
68 - Ogłoszenia: Wójt Gminy Żołynia ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żołynia
67 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
67 - Ogłoszenia: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZCZONYCH W WYKAZIE Z DNIA 21.04.2015r.
66 - Ogłoszenia: Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Żołynia z organizacjami pozarządowymi
65 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
64 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE w sprawie ˝Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żołynia na lata 2015-2029˝.
63 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa uzbrojenia początkowego gazociągu przy odwiercie S-7.drogi dojazdowej z placem manewrowym.
63 - Ogłoszenia: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do oddania w dzierżawę
62 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Podłączenie odwiertu Smolarzyny –7 OZG Żołynia na działkach nr ewid.1062, 600, 603, 634, 704/1, 712/1,660/3
62 - Ogłoszenia: Gmina Żołynia ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Lublin Żuk typ A156
61 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
61 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n.: ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żołynia˝
61 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1893/1, 2314/5, 2315/3, 2420/3 położonych w Żołyni.
61 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG. 721.342017 Nazwa zadania: ˝Budowa chodnika przy ulicy Raki w Żołyni˝
59 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE ws. ˝Rozbudowa drogi gminnej ˝Droga Leśna˝ w km 0+000 - 0+334 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej˝
59 - Ogłoszenia: WÓJT GMINY ŻOŁYNIA Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia
58 - Ogłoszenia: Uzgodnienie w sprawie budowy hali produkcyjno - magazynowej wraz z częścią administracyjno-socjalną oraz budową infrastruktury towarzyszącej w m.Brzóza Stadnicka na działce nr ewid.1790 i 1792 Gmina Żołynia (PPIS).
58 - Ogłoszenia: WÓJT GMINY ŻOŁYNIA Ogłasza rokowania po II przetargu na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia
58 - Ogłoszenia: Gmina Żołynia informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie zamówienia pn: ˝Dostawa materiałów kamiennych na drogi gminne˝
56 - Ogłoszenia: Pisma ws. uzgodnienia projektu decyzji na zadaszenie sceny przy stadionie w Brzózie Stadnickiej
56 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1893/1, 2314/5, 2315/3 i 2420/3 położonych w Żołyni
54 - Ogłoszenia: Informacje dot. wyniku naboru na stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
54 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 200kW wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do przetwarzania energii słonecznej w energie elektryczną w Żołyni na działce nr ewid.3346/15
54 - Ogłoszenia: Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego ws. ˝Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Żołynia – Kosina na działkach nr ewid. 6011/2, 5975/2...˝
53 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Gaz Smolarzyny 2015
51 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 200kW wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do przetwarzania energii słonecznej w energie elektryczną w Żołyni na działce nr ewid.3346/14
50 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
50 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
47 - Ogłoszenia: Gmina Żołynia informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie zamówienia pn: ˝Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 600.000,00zł˝ kod CPV 66.11.30 00-5˝
47 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE ws. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Żołyni o nr ewid.6127/3 obejmującej dodatkowo działki o nr ewid .6576,6778,6779/2
47 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania zezwolenia na termiczne przekształcanie odpadów na wniosek BOG-FRAN Sp. z o.o. Sp. k.
46 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE w sprawie ˝Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Żołynia-Kosina w Żołyni obejmującej działki o nr ewid .6011/2, 5975/2 ,5976 ,5977 ,5978/2, 5980, 5991, 5990,5992,599
46 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach rokowań na sprzedaż nieruchomości.
45 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE ws. ˝Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Żołynia – Kosina na działkach nr ewid. 6011/2, 5975/2, 5976, 5977, 5978/2, 5980, 5991, 5990, 5992, 5994, 5996, 5997, 5998,
44 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn. ˝Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 700.000,00 zł.˝
44 - Ogłoszenia: WÓJT GMINY ŻOŁYNIA Ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia
43 - Ogłoszenia: Uzgodn., opinia Sanepid ws. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1999kW w m. Brzóza Stadnicka na działce nr ewid.1782/2 i 1279/2 Gmina Żołynia.
42 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na ˝zakup energii elektrycznej˝ prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej
42 - Zamówienia publiczne: OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia - Zakup energii elektrycznej
42 - Ogłoszenia: Decyzja - umorzenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Podłączenie odwiertu Smolarzyny -7 OZG Żołynia na działkach nr ewid.1062, 600,603.634,704/1,712/1,660/3
41 - Ogłoszenia: Uzgodnienie w sprawie budowy hali produkcyjno - magazynowej wraz z częścią administracyjno-socjalną oraz budową infrastruktury towarzyszącej w m.Brzóza Stadnicka na działce nr ewid.1790 i 1792 Gmina Żołynia.
40 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE w sprawie: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej tzw . łącznika pomiędzy ulicą Raki a ul. Górską w Żołyni obejmującej działki o nr ewid .1130, 1664/3, 1129, 842/3, 1132
40 - Ogłoszenia: Informacja z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2015 rok.
40 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n.: ˝Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żołynia, jej jednostek organizacyjnych˝
38 - Ogłoszenia: Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Żołynia z organizacjami pozarządowymi
35 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
33 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
32 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: ˝ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŻOŁYNIA W OKRESIE OD 1.VII.2017 r. DO 30.VI.2019 r.˝
30 - Ogłoszenia: Konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Żołynia z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
28 - Ogłoszenia: WÓJT GMINY ŻOŁYNIA Ogłasza I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żołynia
24 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG. 721.5.2017 Nazwa zadania: ˝Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych i powiatowych˝

Procedury
791 - SPRAWY BUDOWLANE: WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY LUB LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
387 - SPRAWY BUDOWLANE: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
343 - URZĄD STANU CYWILNEGO: PROCEDURY W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
286 - SPRAWY BUDOWLANE: WYPIS Z PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OGÓLNEGO GMINY
260 - OCHRONA ŚRODOWISKA: ZMIANA STOSUNKÓW WODNYCH
241 - OCHRONA ŚRODOWISKA: WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
228 - DOWODY OSOBISTE: WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO
212 - SPRAWY BUDOWLANE: OPINIOWANIE PROJEKTÓW PODZIAŁU DZIAŁEK
202 - GOSPODARKA KOMUNALNA: SPRZEDAŻ DZIAŁEK
197 - OCHRONA ŚRODOWISKA: WNIOSKI DO LEŚNICZEGO
187 - DOWODY OSOBISTE: WYRABIANIE DOWODU OSOBISTEGO
183 - OCHRONA ŚRODOWISKA: WYMIERZANIE KAR PIENIĘŻNYCH ZA SAMOWOLNE USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
168 - EWIDENCJA LUDNOŚCI: UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
166 - DOWODY OSOBISTE: UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
162 - EWIDENCJA LUDNOŚCI: POŚWIADCZENIE ZAMELDOWANIA
151 - EWIDENCJA LUDNOŚCI: ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
145 - GOSPODARKA KOMUNALNA: NUMERACJA BUDYNKÓW I NIERUCHOMOŚCI (nadanie numerów)
139 - GOSPODARKA KOMUNALNA: ZEZNANIA ŚWIADKA DO UDOWODNIENIA OKRESÓW PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM RODZICÓW
137 - GOSPODARKA KOMUNALNA: DZIERŻAWA GRUNTÓW KOMUNALNYCH
137 - GOSPODARKA KOMUNALNA: ROZGRANICZENIE GRUNTÓW
137 - EWIDENCJA LUDNOŚCI: WYMELDOWANIE
126 - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: Nowe zasady rejestracji przedsiębiorców
117 - GOSPODARKA KOMUNALNA: PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI (zatwierdzenie)
114 - EWIDENCJA LUDNOŚCI: ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY
104 - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: Formularze i instrukcje
84 - SPRAWY BUDOWLANE: WNIOSEK DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA