Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Zakład Opiekuńczo Leczniczy
61-858 Poznań, ul. Grobla 26
tel. ( 061) 852 95 67, fax ( 061) 852 95 67
e-mail: zolgrobla@zolgrobla.poznan.pl, http: www.zolgrobla.poznan.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

I Działalność

 

Celem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest udzielanie stacjonarnych ( całodobowych )i dziennych świadczeń medycznych na rzecz dorosłych kobiet i mężczyzn chorych p sychicznie, które mają służyć zachowaniu i umacnianiu zdrowia oraz poprawić sprawności tych osób.

W szczególności do zadań Zakładu należy:

 1. kontynuacje leczenia psychiatrycznego i farmakologicznego
 2. pielęgnacja, opieka i rehabilitacja
 3. psychoterapia, terapia zajęciowa
 4. zapewnienie odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia
 5. aktywizowanie osób przebywających w Zakładzie, prowadzenie edukacji zdrowotnej podopiecznych i ich rodzin
 6. zapewnienie opieki w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych

 

II Personel Zakładu stanowią fachowi pracownicy medyczni:

 • lekarz psychiatra oraz lekarz chorób wewnętrznych
 • pielęgniarki posiadające kwalifikacje w zakresie pielęgnowania przewlekle chorych i niepełnosprawnych, oraz wieloletnią praktykę
 • psycholodzy, terapeuci zajęciowi, pracownik socjalny
 • technik fizjoterapii, masażysta

a także personel pomocniczy posiadający przeszkolenie w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi ( opiekun osoby niepełnosprawnej )

 

III Organizacja udzielanych świadczeń w zakładzie:

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych osobom ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania oraz innymi chorobami psychicznymi  nie wymagającymi hospitalizacji w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenia usług medycznych realizowane są w ramach umowy z Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Podstawą do naliczenia miesięcznej opłaty za pobyt w placówce jest art.18  ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210, poz.2135 ).Odpłatność ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu osoby przebywającej w zakładzie.

 

ODDZIAŁ STACJONARNY

Zasady rejestracji

 • księga główna przyjęć
 • książki na odcinkach oddziału stacjonarnego
 • rejestr osób oczekujących

 

Czas udzielania świadczeń

 • pielęgnacja i opieka - całodobowo
 • konsultacje lekarskie od poniedziałku do soboty wg potrzeb.

W stanach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta – pomocy doraźnej udziela Pogotowie Ratunkowe

 • terapia zajęciowa w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku

 

 • zabiegi rehabilitacyjne  w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku,
 • masaże w poniedziałki i piątki w godz. od 9.00-14.00, w środy od godz. 12.00-17.00
 • konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne, diagnostyczne i kontrolne wykonywane są wg potrzeb na zlecenie lekarza zakładu

 

Regulamin odwiedzin w Zakładzie

 • odwiedziny odbywają się codziennie w godz.9.00 – 18.00
 • informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają lekarze w godzinach swojej pracy w oddziale

 

Tryb kierowania

Skierowanie do Zakładu realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. z 2012r,poz.854)

1. Zasady przyjęć

  a) z wnioskiem o przyjęcie do ZOL może wystąpić:

      - osoba ubiegająca się o skierowanie

      - przedstawiciel ustawowy osoby ubiegającej się o skierowanie

      - inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej za zgodą osoby ubiegającej się

        o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego

  b) dokumenty niezbędne do przyjęcia:

     - wniosek o przyjęcie

     - skierowanie lekarza

     - pisemna zgoda pacjenta, zdolnego do zrozumienia przekazywanej informacji o

       przyjęciu, w przypadku jeżeli pacjent jest niezdolny do wyrażenia zgody

       przyjęcie następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego właściwego ze  

       względu na miejsce zamieszkania tej osoby

     - wywiad pielęgniarski

     - karta oceny pacjenta według skali Barthel

     - decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub       

        renty lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub renty socjalnej

     

 

 W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dodatkowo:

     - postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu

     - postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna

     - zgoda Sądu na umieszczenie w Zakładzie

 

2. Komplet dokumentów należy złożyć

w sekretariacie ZOL w Poznaniu ul.Grobla 26        

 

Przyjęcia odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem oczekujących.

Okres oczekiwania na przyjęcie do 4 lat. Informacji o przyjęciach udziela pracownik socjalny

tel. 61 8144611  wew.26 w godz.8.00-14.00.

  

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

Podstawą przyjęcia jest skierowanie wydane przez lekarzaubezpieczenia zdrowotnego oraz konsultacja psychologa klinicznego - kierownika oddziału.

Zasady rejestracji 

- księga główna przyjęć i wypisów oddziału dziennego

Czas oczekiwania

- przyjęcia wg potrzeb po wcześniejszej konsultacji, tel.61 8144625 w godz. 8.00-14.00

Miejsce zgłoszenia przed przyjęciem

- gabinet psychologa - kierownika oddziału

Czas udzielania świadczeń

- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 14.00

Proponowane zajecia

- psychoterapia indywidualna i grupowa

- terapia zajęciowa: zajęcia plastyczne, audiowizualne, kulinarne, informatyczne

- zajęcia treningowe

- psychoedukacja, muzykoterapia

- rehabilitacja ruchowa ( zabiegi fizykoterapeutyczne, masaże, zajęcia sportowe )

- spacery, wycieczki, zwiedzanie wystaw galerii, muzeów

- organizowanie świąt i uroczystości

- opieka medyczna

Dokumenty niezbędne do przyjęcia

- skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

- dowód osobisty

- legitymację rencisty lub legitymacja ubezpieczenia zdrowotnego

 

 
Data wytworzenia: 2014-01-14
Data udostępnienia: 2014-01-14
Ilość wyświetleń: 634
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Beata Klijewska

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA