Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
piątek, 18 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Ziębice
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
tel. 74 8 163 870, fax 74 8191 212
e-mail: sekretariat@ziebice.pl ; urzad@ziebice.pl, http: www.ziebice.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
 
INFORMACJA O SPOSOBACH PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
 
  • Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tekst jednolity).

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

Wszelkiego rozdzaju formularze dostępne są w zakładce "DRUKI DO POBRANIA"

  • Zasady postępowania z pismami:

1. a) Korespondencję przychodzącą do Urzędu przyjmuje sekretariat, który potwierdza jej wpływ pieczęcią o treści "Wpłynęło - Kancelaria Ogólna, data ... , ilość załączników ... , podpis ... "

b) Pracownik sekretariatu po przyjęciu korespondencji przekazuje ją Burmistrzowi lub upoważnionemu przez niego pracownikowi do przeglądu.

2. a) Naczelnicy wydziałów dokonują przeglądu korespondencji i przekazują ją podległym pracownikom do załatwienia z odpowiednimi dyspozycjami.

b) W przypadku mylnie skierowanej korespondencji podlega ona zwrotowi do sekretariatu i następnie przekazaniu do właściwego wydziału.

3. Po otrzymaniu korespondencji pracownicy Urzędu rejestrują sprawę w prowadzonym spisie spraw, a w przypadku kolejnego pisma w danej sprawie dołączają do akt sprawy w porządku chronologicznym.

4. a) Do podpisu Burmistrza zastrzeżone są:

- pisma i wystąpienia do naczelnych organów prawodawczych i administracyjnych państwa,

- pisma i wystąpienia do kierowników organów kontroli zewnętrznej,

- pisma i wystąpienia związane z kontaktami zagranicznymi Gminy,

- pisma związane z wykonywaniem funkcji kierownika Urzędu,

- decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, chba że Burmistrz udzielił w tym zakresie upoważnienia pracownikowi urzędu,

- inne pisma, co do których tak postanowi Burmistrz.

b) Każdy dokument sporządzony przez pracownika Urzędu opatrzony jest sygnaturą, datą oraz inicjałami sporządzającego dokument.

5. Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz i naczelnicy wydziałów podpisują pisma i dokumenty w sprawach bezpośrednio przez nich nadzorowanych z wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu przez Burmistrza.

6. W przypadku nieobecności Burmistrza pisma, o których mowa w pkt. 4 podpisuje Zastępca Burmistrza.

7. Naczelnicy wydziałów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach podpisują pisma w sprawach do nich kierowanych.

  • Urząd Miejski w Ziębicach rozpatruje także sprawy wpływające do Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej ESP jak również udziela informacji telefonicznie.
  • Informacje o rodzaju spraw jakie można załatwić w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ziębicach znajdują się w zakładce "Urząd Miejski" - "Wydziały".
  • Numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych Wydziałów dostępne są w zakładce "Urząd Miejski".
  • Informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach w pokoju nr 10, bądź w komórrce organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnej merytoryczne załatwienie sprawy
  • Skargi i wnioski:

1. Pracownicy Urzędu mają obowiązek przyjmowania skarg i wniosków oraz sumiennego i terminowego ich załatwiania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, za pomoc,a telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

3. Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w Wydziale Ogólnym przez pracownika sekretariatu.

 

 
Data wytworzenia: 2015-01-15
Data udostępnienia: 2015-01-15
Ilość wyświetleń: 1063
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Barbara Rak

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA