Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Ziębice
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
tel. 74 8 163 870, fax 74 8191 212
e-mail: sekretariat@ziebice.pl ; urzad@ziebice.pl, http: www.ziebice.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobierz

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa pobierz

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia pobierz

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu pobierz

Wniosek o uzupełnienie aktu pobierz

Wniosek o sprostowanie aktu pobierz

Wniosek o wydanie odpisu pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia  stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym pobierz

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska pobierz

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców pobierz

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B pobierz

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców pobierz

Zgłoszenie pobytu stałego pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego pobierz

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące pobierz

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej pobierz

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy pobierz

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL pobierz

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym pobierz

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania pobierz

 

Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wniosek o przydział (zamianę) mieszkania pobierz

Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego pobierz

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego pobierz

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pobierz (doc) pobierz (pdf)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pobierz (doc) pobierz (pdf) 

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pobierz

Wniosek o wydanie opinii zgodności proponowanego podziału działki pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową pobierz

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego  pobierz

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność budynku mieszkalnego jednorodzinnego pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność lokalu użytkowego pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność budynku gospodarczego pobierz

Wniosek oferta nabycia na własność garażu pobierz

Wniosek i oświadczenie na uprawę konopi włóknistych  pobierz

 

Wydział Finansowy

Deklaracja na podatek leśny pobierz

Informacja w sprawie podatku leśnego pobierz

Deklaracja na podatek od nieruchomości  pobierz załączniki załącznik Nr 1 załącznik Nr 2 WERSJA PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości  pobierz załączniki załącznik Nr 1 załącznik Nr 2 WERSJA DOC

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości pobierz

Deklaracja na podatek od środków transportu pobierz załącznik pobierz Uchwała nr XVIII/99/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportu pobierz

Deklaracja na podatek rolny pobierz

Informacja w sprawie podatku rolnego pobierz

Druk o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach pobierz

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  pobierz

Wniosek o wyrażenie zgody na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy  pobierz

 

Wydział Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji

Formularz CEiDG-1 (działalność gospodarcza) pobierz

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /  na miejscu sprzedaży  pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem / na miejscu sprzedaży  pobierz

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówce w roku 2016  pobierz

Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  pobierz

Wniosek o wszczęcie postępowania do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  pobierz
 
Wniosek o wydanie abonamentu dla strefy parkowania w Ziębicach  pobierz
 
Wniosek o wydanie abonamentu dla strefy parkowania w Ziębicach dla przedsiębiorców  pobierz

 

Referat Środowiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów pobierz

Wniosek o wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pobierz

Oświadczenie pobierz

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej pobierz

Pobierz D1 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  w wersji pdf (do wydruku i ręcznego wypełnienia)

Deklaracja  w wersji odt (do edycji i wydruku)

Deklaracja  w wersji doc ( do edycji i wydruku)

Pobierz D2 - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz części nieruchomości zamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy w wersji pdf (do wydruku i ręcznego wypełnienia)

Deklaracja w wersji odt ( do edycji i wydruku)

Deklaracja w wersji doc (do edycji i wydruku)

Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest pobierz

Regulamin w sprawie określenia zasad uczestniczenia w zadaniu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ziębice w roku 2017" pobierz

Informacja o wyrobach zawierających azbest pobierz

Ocena stanu możliwości i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest pobierz

Oświadczenie i upoważnienie pobierz

Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Ziębic z dnia 10 stycznia 2017 w sprawie określenia zasad uczestniczenia w zadaniu: "usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ziębice w roku 2017" pobierz

Zgłoszenie budowlane pobierz

 

Wydział Ogólny

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie pobierz

 

Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego

Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym prowadzonym przez Ochotnicza Straż Pożarną pobierz

 

Samodzielne Stanowisko do spraw kontroli

Plan kontroli wewnętrznej- WZÓR pobierz

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli- WZÓR pobierz

Zalecenia pokontrolne- WZÓR pobierz

Sprawozdanie z realizacji zaleceń- WZÓR pobierz

Ocena skuteczności kontroli za dany rok- WZÓR pobierz

 

Inne druki

Oświadczenie majątkowe radnego pobierz

Oświadczenie o stanie majątkowym pobierz

 

Druki ZFŚS

Oświadczenie o dochodzie pobierz

Wniosek o przyznanie świadczenia pobierz

Wniosek o przyznanie zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe pobierz

Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe pobierz

Poręczenie pożyczki na cele mieszkaniowe pobierz

 

 
Data wytworzenia: 2012-08-27
Data udostępnienia: 2012-08-27
Ilość wyświetleń: 17143
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Śledź

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA