Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
czwartek, 17 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Ziębice
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
tel. 74 8 163 870, fax 74 8191 212
e-mail: sekretariat@ziebice.pl ; urzad@ziebice.pl, http: www.ziebice.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2017

Informacja z wykonania budżetu - IV kwartał 2016

Informacja z wykonania budżetu - III kwartał 2016  

Informacja z wykonania budżetu - II kwartał 2016

Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2016

Informacja z wykonania budżetu - IV kwartał 2015

Informacja z wykonania budżetu - III kwartał 2015

Informacja z wykonania budżetu - II kwartał 2015

Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2015

Informacja z wykonania budżetu - IV kwartał 2014

Informacja z wykonania budżetu - III kwartał 2014

Informacja z wykonania budżetu - II kwartał 2014

Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2014

Informacja z wykonania budżetu - IV kwartał 2013

Informacja z wykonania budżetu - III kwartał 2013

Informacja z wykonania budżetu - II kwartał 2013

Informacja z wykonania budżetu - I kwartał 2013

Informacja z wykonania budżetu - IV kwartał 2012

Informacja z wykonania budżetu - III kwartał 2012

Informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2012

Informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2012

Informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał 2011

Informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2011

Informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2011

Informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2011

Informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał 2010

Informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2010

Informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2010

Informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2010

Informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał 2009

Informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2009

Informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2009

Informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2009

Informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał 2008

Informacja o wykonaniu budżetu - III kwartał 2008

Informacja o wykonaniu budżetu - II kwartał 2008

Informacja o wykonaniu budżetu - I kwartał 2008

Informacja o wykonaniu budżetu - IV kwartał 2007

Informacja kwartalna z wykonania budżetu 30.09.2007

Informacja kwartalna z wykonania budżetu 25.07.2007

Informacja z wykonania budżetu od 1 stycznia do 31 marca 2007 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ziębice od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ziębice za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ziębice za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2010 [ załącznik 1 ][ załącznik 2 ]

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2009

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2007

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2006

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2005

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2004.

 

Uchwała Nr IV/136/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ziębicach o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ziębic za 2015 rok

Uchwała Nr IV/291/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.

Uchwała Nr IV/290/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2016.

Uchwała Nr IV/289/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziębice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

Uchwała Nr IV/195/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 września 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ziębice za I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr IV/149/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ziębic za 2014 rok

Uchwała Nr IV/90/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2014 rok

Uchwała Nr IV/38/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2015

Uchwała nr IV/37/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice oraz w Uchwale Nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2015

Uchwała Nr IV/270/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziębice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr IV/269/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w proejkcie uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr IV/268/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2015

Uchwała Nr IV/190/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 września 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ziębice za I półrocze 2014 roku

Uchwała nr IV/151/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie opinii o uchwale nr L/344/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Ziębic w zakresie wykonania budżetu za 2013 rok

Uchwała Nr 44/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/324/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

Uchwała Nr IV/91/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2013 rok

Uchwała Nr IV/57/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XLV/300/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice oraz w uchwale Nr XLV/301/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2014

Uchwała Nr IV/56/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XLV/301/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2014

Uchwała Nr IV/307/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziebice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

Uchwała Nr IV/306/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014.

 

Uchwała Nr IV/305/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała Nr IV/214/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 września 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ziebice za I półrocze 2013 roku

Uchwała Nr IV/76/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdania rocznym z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2012 rok

Uchwała Nr IV/31/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XXIX/205/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2013

Uchwała Nr IV/30/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale NR XXIX/204/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice oraz w uchwale Nr XXIX/205/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2013

Uchwała Nr IV/337/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ziębice pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Wigańcice" realizowanego w ramach działań PROW w wysokości 3.986.863 zł, uruchamianej w transzach: 2.075.925 zł w 2013 r. i 1.910.938 zł w 2014 r.

Uchwała Nr IV/305/2012 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziębice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr IV/304/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr IV/303/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr IV/217/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

Uchwała Nr IV/115/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Uchwała Nr IV/65/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 marca 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice oraz w uchwale Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z 26 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2012

Uchwała Nr IV/317/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ziebice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr IV/318/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012

Uchwała Nr IV/317/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic projekcie uchwały budżetowej Gminy Ziębice na rok 2012 wraz z uzasadnieniami i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr IV/216/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 września 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ziębic informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Uchwała Nr IV/108/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 29 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ziębic sprawozdaniu w wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Uchwała Nr IV/58/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 marca 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2011.

Uchwała Nr IV/301/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Ziębice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr IV/298/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Miasta i Gminy Ziębice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr IV/297/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłozonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ziębice projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ziębice na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

 

 
Data wytworzenia: 2012-01-06
Data udostępnienia: 2012-01-06
Ilość wyświetleń: 4646
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Śledź

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | z 2 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA