Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
24 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb GMINA ZARSZYN
38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74
tel. 13 467 10 01, 13 467 10 38, 13 467 10 48, 13 467 16 50, fax 13 467 10 01 wew. 51
e-mail: sekretariat@zarszyn.pl, http: www.zarszyn.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
186425 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
6823 - Jednostki Organizacyjne Gminy, str. 1
4694 - Prawo lokalne, str. 1
4411 - Wójt, str. 1
4161 - Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie, str. 1
3850 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie, str. 1
3526 - Urząd Gminy, str. 1
3383 - Publicznie dostępny wykaz danych, str. 1
3328 - Materiały informacyjne z realizacji budżetu Gminy Zarszyn, str. 1
3067 - Jednostki Pomocnicze Gminy, str. 1
3064 - Rada Gminy (kadencja 2010-2014), str. 1
2960 - Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie, str. 1
2945 - Miejscowości i sołectwa Gminy Zarszyn, str. 1
2938 - Szkoła Podstawowa im. Jana Stapińskiego w Długiem, str. 1
2867 - Sekretarz, str. 1
2602 - Zastępca Wójta, str. 1
2506 - Dane identyfikacyjne, str. 1
2422 - Władze, str. 1
2411 - Dług publiczny, str. 1
2194 - Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Długiem, str. 1
2112 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie, str. 1
2007 - Akty prawa miejscowego, str. 1
1988 - Skarbnik, str. 1
1833 - Rada Gminy (kadencja 2006-2010_nieaktywne), str. 1
1756 - Rada Gminy (kadencja 2002-2006), str. 1
1751 - Szkoła Podstawowa w Zarszynie, str. 1
1700 - Majątek podmiotu, str. 1
1651 - Szkoła Podstawowa w Nowosielcach, str. 1
1628 - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA, str. 1
1572 - Szkoła Podstawowa w Odrzechowej, str. 1
1546 - Dochody i straty spółek, str. 1
1492 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn, str. 1
1490 - Majątek jednostek podległych, str. 1
1461 - Pomoc publiczna, str. 1
1456 - Dziennik Ustaw, Monitor Polski, str. 1
1432 - Rada Gminy (kadencja 2006-2010), str. 1
1421 - Ciężar publiczny, str. 1
1327 - Gimnazjum w Zarszynie, str. 1
1292 - Statut Gminy Zarszyn, str. 1
1269 - Strategia Rozwoju Gminy Zarszyn do roku 2025, str. 1
1239 - Szkoła Podstawowa w Pielni, str. 1
1218 - Rada Gminy Zarszyn (kadencja 2014 - 2018), str. 1
1169 - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu, str. 1
1162 - Statuty Sołectw Gminy Zarszyn, str. 1
1063 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn, str. 1
1062 - Szkoła Podstawowa w Bażanówce, str. 1
921 - Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy, str. 1
920 - Komisje Rady Gminy Zarszyn, str. 1
823 - Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zarszyn, str. 1
715 - Szkoła Podstawowa w Pastwiskach, str. 1
706 - ROK 2013, str. 1
659 - Sołectwo Bażanówka, str. 1
620 - Sołectwo Nowosielce, str. 1
618 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn, str. 1
603 - Sołectwo Zarszyn, str. 1
592 - Sołectwo Posada Zarszyńska, str. 1
527 - Sołectwo Długie, str. 1
526 - Sołectwo Jaćmierz, str. 1
498 - Sołectwo Pastwiska, str. 1
486 - ROK 2014, str. 1
443 - Sołectwo Jaćmierz Przedmieście, str. 1
421 - Studium uikierunkowań, str. 1
412 - Plany zagospodarowania przestrzennego, str. 1
388 - Sołectwo Posada Jaćmierska, str. 1
383 - ROK 2015, str. 1
378 - Sołectwo Odrzechowa, str. 1
369 - ROK 2012, str. 1
359 - Sołectwo Pielnia, str. 1
315 - ROK 2016, str. 1
301 - ROK 2011, str. 1
252 - Komisje Rady Gminy Zarszyn, str. 1
224 - ROK 2010, str. 1
220 - ROK 2008, str. 1
203 - ROK 2009, str. 1
167 - ROK 2007, str. 1
127 - Zbiory danych osobowych, str. 1
122 - Samodzielny Publiczny Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zarszynie z siedzibą w Nowosielcach, str. 1
111 - ROK 2017, str. 1
79 - Petycje, str. 1
6 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006), str. 1
2 - Referat Finansów i Dochodów Gminy, str. 1
1 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006), str. 1
1 - Stanowisko pracy ds. oświaty, str. 1
1 - Urząd Stanu Cywilnego, str. 1
1 - Ogłoszenia i Informacje, str. 1
1 - Sprawy załatwiane w urzędzie, str. 1
0 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania, str. 1
0 - Zbiory danych osobowych, str. 1
0 - Urząd Stany Cywilnego w Zarszynie, str. 1
0 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy, str. 1
0 - Referat Kultury i Sportu, str. 1
0 - Referat Inwestycji, str. 1
0 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych, str. 1
0 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010), str. 1
0 - Zagospodarowanie przestrzenne, str. 1
0 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010), str. 1
0 - Zamówienia Publiczne, str. 1
0 - Referat Finansów, str. 1
0 - Ochrona środowiska, str. 1
0 - Konkurs ofert, str. 1
0 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006), str. 1
0 - Działalność Gospodarcza, str. 1
0 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, str. 1
0 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych, str. 1
0 - Przetargi - Nieruchomości, str. 1
0 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010), str. 1

aktualności
1901 - Konkurs ofert: Nabór wniosków z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury.
1324 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację projektu ˝Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Odrzechowa wraz z przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym˝.
1238 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn.
1191 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację operacji ˝Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem˝ w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 321 ˝Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej˝.
1166 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej – etap II˝ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
952 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie sieci wodociągowej w Nowosielcach i Długiem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
940 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania ˝Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w Gminie Zarszyn˝.
772 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
761 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację Projektu pn. ˝Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego w Odrzechowej˝.
727 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu ˝Moje Boisko-Orlik 2012˝ (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy SP i Gimnaz. w m. Długie.
721 - Przetargi - Nieruchomości: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
672 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania ˝Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i w Pielni˝.
650 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy - wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu ˝Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn˝ .
623 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. kadr w Urzędzie Gminy Zarszyn.
615 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania ˝Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Odrzechowa wraz z przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym˝.
609 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZARSZYN.
597 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego celem wyłonienia kandydata na stanowisko: Inspektor d/s oświaty.
586 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: ˝Budowa placu zabaw o powierzchni 240 m2 w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu w  Gminie Zarszyn˝.
577 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn (Jaćmierz, działki: 393/1, 393/2)
574 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zarszynie wraz z budową kolektora dosyłowego ścieków z Jaćmierza do Zarszyna.
549 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor d/s oświaty
541 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Budowę sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i w Pielni˝.
525 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 19 GRUDNIA 2012 ROKU (203 - 221)
517 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko pracy Podinspektor d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Zarszyn.
512 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzyst oferty na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu ˝Moje Boisko - Orlik 2012˝ (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunk wraz z zapl sanit-szat) przy SP i Gimn w m.Długie
507 - Przetargi - Nieruchomości: Przetarg ustny nieograniczony na najem na okres do 3 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Zarszyn
499 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielny referent ds. księgowości w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zarszynie
497 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W ZARSZYNIE
492 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowości Zarszyn nr ewid. 375 i w miejscowości Bażanówka nr ewid. 224
484 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn.
483 - Przetargi - Nieruchomości: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, położonej w Jaćmierzu oznaczonej nr działki 495 o pow.0,29 ha, wpisanej w Sądzie Rejonowym w Sanoku w księdze wieczystej KW Nr 47134. Dział III i IV Księgi
482 - Przetargi - Nieruchomości: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Odrzechowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, obejmującej działki nr 664/1, 664/2, 664/3, 664/4 o łącznej powierzchni 1,81ha, zabudowanej starym dworkiem oraz budynkami magazyno
482 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn - działka nr 510/1 o pow. 0,50 ha położona w Odrzechowej
479 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania ˝Remont infrastruktury stadionu w Bażanówce˝.
477 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Odrzechowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, obejmującej działki nr 664/1, 664/2, 664/3, 664/4 o łącznej powierzchni 1,81ha, zabudowanej starym dworkiem oraz budynkami magaz
473 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazach z dnia 9.05.2006r., 1.06.2006r., 14.06.2007r
471 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn (działka gruntowa nr 1015/2 o pow. 0,0366 ha położona w Zarszynie).
468 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn.
466 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn (Posada Zarszyńska, działka nr 602 - dawna lecznica zwierząt wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym)
459 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
459 - Ochrona środowiska: OBIEWSZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ORAZ OKREŚLENIA ZAKRESU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
457 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn
454 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012/2013
450 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
450 - Przetargi - Nieruchomości: Wójt Gminy Zarszyn zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn (nieruchomości położone są w Nowosielcach, Pielni i wJaćmierzu)
447 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn (działka gruntowa w Długiem).
447 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Remont infrastruktury stadionu w Bażanówce˝.
447 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, położonej w Jaćmierzu oznaczonej nr działki 495 o pow.0,29 ha, wpisanej w Sądzie Rejonowym w Sanoku w księdze wieczystej KW Nr 47134.
445 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
442 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, (działka gruntowa nr 1242 o pow. 0,05 ha położona w Zarszynie, objęta KW Nr 43370 (Dział III i IV wolne od wpisów)
434 - Przetargi - Nieruchomości: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, a to: działki nr 608 o pow. 0,06 ha położonej w Bażanówce (dawne przedszkole).
433 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i w Pielni˝.
432 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Zarszyn nr ewid. 375 i w miejscowości Bażanówka nr ewid. 224˝
428 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Wójt Gminy Zarszyn ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor d/s kadr
427 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR IV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 22 GRUDNIA 2010 ROKU (5-16)
426 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie
424 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR IV Z DNIA 22 LUTEGO 2007 ROKU (18-29)
419 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bażanówce i Pielni˝.
419 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn,
418 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, a to: działki gruntowej nr 61 o pow. 0, 0546 ha położonej w Posadzie Zarszyńskiej.
417 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Odbudowa dróg gminnych w Posadzie Zarszyńskiej nr ewid. dz. 166 w km 0+000-0+120 i nr ewid. dz. 182 w km 0+000-0+090
416 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 476/14 w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne
415 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na - Modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Zarszyn nr ewid. 375 i w miejscowości Bażanówka nr ewid. 224.
415 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Odsnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012/2013
409 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, położonej w Odrzechowej /Pastwiska/,
409 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XIII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 9 LISTOPADA 2011 ROKU (77 - 96)
401 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację operacji ˝Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni wraz z 
400 - Konkurs ofert: Konkurs - Usługi integracji społecznej z dnia 09.06.2009r. - Kolonia w Kobylnicy
399 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 334/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku szatni sportowej z osadnikiem ścieków i przykanalikiem sanitarnym na działce nr 564/3 w miejscowości Pielnia
398 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 196/12 w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zarszyn na rok szkolny 2012/2013.
398 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Informacja o wynikach konkursu na kandydata Dyrektora Gimnazjum w Długiem im. św. Jadwigi Królowej przeprowadzonego w dniu 22.06.2009 r.
396 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Dostawę energii elektrycznej do obiektów Gminy Zarszyn˝.
395 - Przetargi - Nieruchomości: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn (działki gruntowe w Bażanówce i Nowosielcach).
394 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację projektu ˝Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn˝.
393 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektor ds. finansowych w Referacie Finansów i Dochodów Gminy Zarszyn
391 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2008950,97 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek podlegających spłacie w 2012 r.
390 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w ZEAS Zarszyn - Główny Księgowy
389 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Zarszynie, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
389 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 r.
388 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XVI RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 25 STYCZNIA 2012 ROKU (114 - 126)
388 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Remont infrastruktury stadionu w Bażanówce˝.
388 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn w ramach projektu ˝Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn˝.
386 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2009-2010˝
385 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, a to działki gruntowej nr 1471/2 o pow. 1,7923 ha położonej w Zarszynie,
385 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Budżet Gminy Zarszyn na rok 2009.
383 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR I Z DNIA 27 LISTOPADA 2006 ROKU (1-4)
381 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Zarszyn˝.
374 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR X Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 ROKU (63-73)
374 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, a to działek gruntowych nr: 807/5 o pow. 0,1163 ha położonej w Nowosielcach i 1193 o pow. 2,7205 ha położonej w P
371 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2008950,97 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek podlegających spłacie w 2012 r.
370 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbudowę dróg gminnych w Posadzie Zarszyńskiej nr ewid. dz. 166 w km 0+000-0+120 i nr ewid. dz. 182 w km 0+000-0+090
370 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Odwodnienie i wykonanie izolacji pionowych budynku Szkoły Podstawowej w Nowosielcach˝.
369 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, a to działki gruntowej nr 986/2 o pow. 0,1118 ha zabudowanej budynkiem byłego skupu żywca, położonej w Pielni,
369 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (wymienionej w wykazie z dnia 14.06.2007r.) położonej w Odrzechowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, obejmującej działki nr 664/1, 664/2, 664/3, 664/4 o łącznej powierzchni 1,81ha, zabu
368 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR VI RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 24 MARCA 2011 ROKU (28 - 33)
368 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu ˝Moje Boisko - Orlik 2012˝ (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkc. wraz z zapleczem sanit-szatn) przy SP i Gim. w m. Długie.
367 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXI Z DNIA 30 LIPCA 2009 ROKU (214 - 222)
367 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, a to działki gruntowej nr 988/5 o pow. 0,7262 ha położonej w Pielni.
366 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbudowę dróg gminnych w Posadzie Zarszyńskiej nr ewid. dz. 166 w km 0+000-0+120 i nr ewid. dz. 182 w km 0+000-0+090.
365 - Ogłoszenia i Informacje: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "BUDOWA ZESPOŁÓW WIATROWO – ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z LINIAMI NAPOWIETRZNO – KABLOWYMI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA”
364 - Konkurs ofert: Nabór wniosków z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
363 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2008950,97 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek podlegających spłacie w 2012 r.
363 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Budowę sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem˝ w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 321 ˝Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej˝.
362 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zdrowia – profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 r.
361 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs Nr 3/2010 na realizację usługi integracji społecznej.
361 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR VIII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU (38 - 45)
360 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XLIII Z DNIA 7 LIPCA 2010 ROKU (291 - 305)
360 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ˝Budowa elektrowni wiatrowych w m.Jaćmierz i Posada Jaćmierska˝
360 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielce˝.
360 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Informacja o wynikach postepowania konkursowego celem wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. kadr w Urzędzie Gminy Zarszyn.
357 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - udzielenie i obsługa kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 1.000.000,00 zł na okres do 31 grudnia 2012 roku.
356 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: NFORMACJA O WYNIKU NABORU w Urzędzie Gminy Zarszyn na stanowisko: PODINSPEKTOR DS. FINANSOWYCH
356 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Wykonanie oświetlenia dróg gminnych nr 243, 313, 348 w miejscowości Posada Zarszyńska˝.
354 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXIV Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU (235 - 245)
354 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn.
353 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR V RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 16 LUTEGO 2011 ROKU (17-27)
353 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie sieci wodociągowej w Nowosielcach i Długiem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
353 - Zamówienia do 30 000 EURO: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zarszyn.
352 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Odrzechowa wraz z przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym˝.
350 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR VI Z DNIA 20 KWIETNIA 2007 ROKU (35-39)
350 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie ul. Bieszczadzka 19 38-530 Zarszyn
346 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy - Inspektor d/s finansowych w Referacie Finansów i Dochodów Gminy w Urzędzie Gminy Zarszyn
345 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XLI Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU (273-279)
345 - Przetargi - Nieruchomości: Wójt Gminy Zarszyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn - działki gruntowe w Długiem, Nowosielcach oraz w Posadzie Zarszyńskiej.
344 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2.432.612,81 zł.
344 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na budowę amfiteatru w Pielni w związku z wykonywaniem Projektu pn. ˝Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim˝ realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK.
343 - Przetargi - Nieruchomości: Wójt Gminy Zarszyn ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn
341 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XIX RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 ROKU (149 - 161)
340 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXIV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU (186 - 202)
340 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XLIV Z DNIA 4 SIERPNIA 2010 ROKU (306 - 310)
340 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Informacja o naborze - WÓJT GMINY ZARSZYN ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ˝Podinspektor d/s obsługi rady gminy˝
339 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: ˝Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem˝.
339 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Protokół z przeprowadzonej wstępnej selekcji kandydatów na stanowisko urzędnicze - Inspektor d/s oświaty.
338 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 111/11 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.
338 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR III RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 9 GRUDNIA 2010 ROKU (3-4)
337 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR VII Z DNIA 19 CZERWCA 2007 ROKU (40-46)
337 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR IX Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU (54-62)
337 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XLVIII Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2010 ROKU (314 - 324)
335 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zarszynie poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze: Samodzielny referent ds. księgowości
334 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
331 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: ˝Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem˝.
330 - Konkurs ofert: Konkurs Nr 8/2009 - Usługi integracji społecznej
330 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXVIII/13 z sesji z dnia 27 marca 2013r.
329 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Odrzechowa wraz z przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym˝.
329 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boiska wielofunkcyjnego i remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie.
329 - Przetargi - Nieruchomości: Przetarg ustny nieograniczony na najem na okres do 2 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Zarszyn
327 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa placu zabaw o powierzchni 240 m2 w ramach rządowego programu ˝Radosna szkoła˝ dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu w Gminie Zarszyn,
326 - Konkurs ofert: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy: wyników konkursu ogłoszonego w dniu 20.05.2009 r. na realizację zadań z zakresu usług integracji społecznej.
324 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Podniesienie atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 2206R˝.
324 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY ZARSZYN - PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI RADY GMINY.
323 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XLI Z DNIA 21 KWIETNIA 2010 ROKU (282 - 285)
322 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania ˝Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Odrzechowa wraz z przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym˝.
320 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR L Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 ROKU (341 - 345)
319 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 ROKU (99 - 113)
318 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU (62 - 76)
318 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR IX RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 27 CZERWCA 2011 ROKU (46 - 52)
317 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem
316 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXVI Z DNIA 9 GRUDNIA 2009 ROKU (254 - 258)
315 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarszyn, budowa kanału grawitacyjnego, pompowni oraz rurociągu tłocznego z miejscowości Jaćmierz do oczyszczalni w Zarszynie
314 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 483/10 w sprawie przekazania w drodze umowy użyczenia na rzecz jednostki OSP w Posadzie Jaćmierskiej samochodu marki Star na cele ochrony przeciwpożarowej.
314 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację operacji ˝Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej˝.
313 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XVIII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 21 MARCA 2012 ROKU (135 - 148)
313 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 492/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewid. 647.˝
309 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły w Pastwiskach – I etap.
309 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie sieci wodociągowej w Nowosielcach i Długiem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
308 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXVIII Z DNIA 3 LUTEGO 2010 ROKU (264 - 270)
308 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR III Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 ROKU (13-17)
306 - Konkurs ofert: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy: wyników konkursu ogłoszonego w dniu 19.03.2009 r. na realizację zadań z zakresu usług integracji społecznej.
306 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego celem wyłonienia kandydata do zatrudnienia na stanowisku: GŁÓWNY KSIĘGOWY z ZGK w Zarszynie
306 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXVI RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 7 LUTEGO 2013 ROKU (222 - 235)
305 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs ofert - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
304 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2010/2011.
304 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XLII Z DNIA 2 CZERWCA 2010 ROKU (286 - 290)
304 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXVIII Z DNIA 21 CZERWCA 2006 ROKU (251-261)
303 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania ˝Odbudowa mostu stałego przez potok bez nazwy w miejscowości Pielnia w ciągu drogi gminnej 1 17 619 w km 0+203,59 – Gmina Zarszyn˝.
303 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2009r
301 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR I RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 2 GRUDNIA 2010 ROKU (1 - 2)
301 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Odbudowę dróg gminnych: nr ewid. dz. 587, 480, 493, 494, 561 i 582 w miejscowości Nowosielce, nr ewid. dz. 1847 w miejscowości Posada Jaćmierska – Gmina Zarszyn˝.
299 - Uchwały RIO Rzeszów: Uchwała Nr IX/25/2009 z dnia 26 listopada 2009r. składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2010 rok prognozy długu.
299 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXIV Z DNIA 12 STYCZNIA 2006 ROKU (231-234)
299 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR II Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 ROKU (5-12)
298 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Dostawę energii elektrycznej do obiektów Gminy Zarszyn˝.
298 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXII Z DNIA 25 LISTOPADA 2005 ROKU (215-226).
298 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXVIII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 27 MARCA 2013 ROKU (238 - 254)
297 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXV Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU (246 - 253)
297 - Konkurs ofert: Konkurs Nr 6/2009 - Usługi integracji społecznej
297 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 485/10 w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości Ludowemu Klubowi Sportowemu w Pielni, w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a także innych zadań społecznie użytecznych określonych w  statucie.
296 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXII Z DNIA 26 SIERPNIA 2009 ROKU (223 - 228)
296 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku Domu Kultury w Pielni w związku z wykonywaniem Projektu pn. ˝Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim˝ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013.
296 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2.493.485,73 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
296 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXVII Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 ROKU (259 - 263)
295 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXIX Z DNIA 24 LUTEGO 2010 ROKU (271 - 277)
295 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 484/10 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej
294 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 424/10.
293 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Wójt Gminy Zarszyn ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - pracy Inspektor d/s obrony cywilnej i spraw wojskowych w wymiarze - ½ etatu.
292 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXI Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU (211-214).
292 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy - Inspektor d/s obrony cywilnej i spraw wojskowych w wymiarze ½ etatu w Urzędzie Gminy Zarszyn.
292 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za II kw 2006r.
292 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA KONKURSOWEGO
291 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zarszyn - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Zarszynie.
290 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie powierzenia prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Zarszyn w 2014r.
290 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXIII Z DNIA 19 LISTOPADA 2004 ROKU. (157-169).
290 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR VII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 27 KWIETNIA 2011 ROKU (34 - 37)
288 - Konkurs ofert: Konkurs Nr 3/2009 - Usługi integracji społecznej
288 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXVI Z DNIA 8 LUTEGO 2005 ROKU (174-184)
288 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2011 r.
288 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 184/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
287 - Ogłoszenia i Informacje: Ogłoszenie - ˝Zakup sprzętu ratowniczego i gaśniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu sanockiego˝
287 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXIII Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2009 ROKU (228 - 234)
287 -
Druki do pobrania
: Deklaracje Podatkowe
287 - Uchwały RIO Rzeszów: Uchwała Nr IX/23/2010 z dnia 20 grudnia 2010r. składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zarszyn na lata 2011 - 2021r.
287 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXI RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU (164 - 170)
286 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2010-2011
286 - Zamówienia Publiczne: Odbudowa dróg gminnych: nr ewid. dz. 393/2 w miejscowości Odrzechowa, nr ewid. dz. 633 w miejscowości Zarszyn - Gmina Zarszyn
285 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, a to działki gruntowej nr 1193 o pow. 2,7205 ha położonej w Posadzie Jaćmierskiej
285 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR IV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 28 STYCZNIA 2015 ROKU (20 - 29)
285 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2010 r
284 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2014-2015 Numer ogłoszenia w BZP: 356334 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014
284 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za I kw 2009r.
284 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za III kw 2008r.
284 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XLIX Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU (325 - 340)
284 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Posadzie Jaćmierskiej stanowiącej własność gminy Zarszyn, obejmującej działkę nr 1819 o powierzchni 3,13ha, zabudowanej starym dworkiem, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona
283 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXX Z DNIA 25 CZERWCA 2009 ROKU (209 - 213)
283 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Projekt budżetu na rok 2008
282 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXVII Z DNIA 21 MARCA 2005 ROKU (185-197)
282 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za IV kw 2010r.
282 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 486/10 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Nowosielcach.
282 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 488/10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
282 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXVI Z DNIA 12 KWIETNIA 2006 ROKU (239-246)
281 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXX Z DNIA 30 SIERPNIA 2005 ROKU (207-210)
281 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Odrzechowa˝.
281 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę - Odśnieżanie i piaskowanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2007/2008.
281 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - udzielenie i obsługa kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 2000000 zł na okres do 31.12.2013r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
280 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbudowa nawierzchni drogi nr ewid. dz. 691 i 507 w miejscowości Jaćmierz (Przedmieście) - Gmina Zarszyn.
280 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr III/10 z sesji z dnia 9 grudnia 2010r.
280 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Długiem im. Św. Jadwigi Królowej
279 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XVII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 15 LUTEGO 2012 ROKU (127 - 134)
279 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXIII Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU (227-230)
278 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr II/10 z sesji z dnia 6 grudnia 2010r.
278 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR V Z DNIA 27 MARCA 2007 ROKU (30-34)
276 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XL Z DNIA 31 MARCA 2010 ROKU (278 - 281)
276 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXIV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 13 LISTOPADA 2013 ROKU (296 - 311)
276 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR II RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 6 GRUDNIA 2010 ROKU (BRAK PODEJMOWANYCH UCHWAŁ)
275 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Budżet na rok 2008
275 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 332/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej
275 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XIII Z DNIA 23 STYCZNIA 2008 ROKU (81-92)
275 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 490/10 w sprawie użyczenia dla KGW sali w miejscowości Jaćmierz /Przedmieście/.
274 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania ˝Przebudowa drogi gminnej nr 1 17638 R w miejscowości Zarszyn˝.
274 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Druki wniosków do pobrania
274 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XII/11 z sesji z dnia 4 października 2011r.
274 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 331/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝ Budowie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie wraz z ogrodzeniem boiska przyszkolnego˝.
273 - Ogłoszenia i Informacje: Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom.
273 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Odrzechowej
271 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XLIX/10 z sesji z dnia 29 października 2010r.
271 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej – etap II˝ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
270 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa dróg gminnych nr ewid. dz. 768 i 796 w miejscowości Zarszyn i nr ewid. dz. 554 w miejscowości Bażanówka - Gmina Zarszyn
270 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy – główny księgowy w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zarszynie.
269 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr IV/10 z sesji z dnia 22 grudnia 2010r.
269 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2007 r
269 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2006 r
268 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowie linii 110 kV Besko – Sanok na linię dwutorową X – 125524˝
267 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zarszyn.
267 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXIX RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 15 MAJA 2013 ROKU (255 - 275)
267 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2005 r
266 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2012-2013
266 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Odbudowa drogi gminnej w Jaćmierzu
266 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR VIII Z DNIA 29 SIERPNIA 2007 ROKU (47-53)
264 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Uchwała Nr IX/68/2007 RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2008 rok prognozy kwoty długu
264 - Konkurs ofert: Konkurs Nr 7/2009 - Usługi integracji społecznej
264 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XVI Z DNIA 16 MAJA 2008 ROKU (118-124)
263 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Długiem.
262 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 429/10 w sprawie wyznaczenia członka komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat na terenie Gminy Zarszyn w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w których wystąp
262 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXIV Z DNIA 20 GRUDNIA 2004 ROKU (170).
261 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XLVIII/10 z sesji z dnia 29 września 2010r.
261 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXII Z DNIA 12 LISTOPADA 2004 ROKU (156).
261 - Ogłoszenia i Informacje: Ogłoszenie Wójta Gminy Zarszyn - Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Zarszyn..
261 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Rozbudowę stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn˝.
261 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XIV/11 z sesji z dnia 7 grudnia 2011r.
261 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XLVI/10 z sesji z dnia 25 sierpnia 2010r.
260 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Projekt budżetu na rok 2007
260 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i  transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn.
260 - Uchwały RIO Rzeszów: Uchwała Nr IX/24/2009 z dnia 26 grudnia 2009r. składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zarszyn na 2010r.
259 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: INFORMACJA O WYNIKU NABORU w Urzędzie Gminy Zarszyn na stanowisko:

PODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZU SOŁECKIEGO
259 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Budowę i przebudowę boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowę i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni wra
259 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielni
259 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr I/10 z sesji z dnia 2 grudnia 2010r.
259 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: INFORMACJA O WYNIKU NABORU w Urzędzie Gminy Zarszyn na stanowisko: PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI RADY GMINY
258 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XIV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 7 GRUDNIA 2011 ROKU (97 - 98)
258 - Przetargi - Nieruchomości: Ogłoszenie Wójta Gminy Zarszyn o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki gruntu 807/5 położonej w Nowosielcach
257 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zarszyn - Inspektor d/s finansowych.
257 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXVI RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 ROKU (320 - 327)
257 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Odbudowa drogi gminnej, nr ewid. dz. 1090 w miejscowości Długie˝.
257 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za I kw 2011r.
257 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zdrowia – profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r.
256 - Konkurs ofert: Konkurs Nr 5/2009 - Usługi integracji społecznej
256 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 1 17648 R w miejscowości Długie.
256 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ZARSZYN REFERENT D/S FINANSOWYCH
256 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zarszyn - Inspektor d/s obrony cywilnej i spraw wojskowych w  wymiarze ½ etatu.
255 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013
255 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy Dyrektor ZEAS w Zarszynie
255 - Zamówienia Publiczne: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ˝Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2010-2011˝ – Gmina Zarszyn.˝
255 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na budowę placu zabaw w Zarszynie oraz wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej.
254 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 18 GRUDNIA 2013 ROKU (312 - 319)
254 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn.
254 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn˝.
254 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za I kw 2006r.
254 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXV Z DNIA 21 MARCA 2006 ROKU (235-238)
253 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXVII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 18 LUTEGO 2014 ROKU (328 - 330)
253 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 430/10 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.
252 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 1 17605 R w miejscowości Jaćmierz.
252 - Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE - ˝Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Zarszyn opracowany na lata 2012-2027˝
252 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 427/10 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
252 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach
251 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Nabór kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Główny księgowy.
251 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR VI RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 22 KWIETNIA 2015 ROKU (46 - 52)
251 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 491/10 w sprawie powołania lidera Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań NSP 2011.
251 - Konkurs ofert: Wójt Gminy Zarszyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zdrowia – profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 r.
251 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr V/11 z sesji z dnia 16 lutego 2011r.
250 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn.˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn˝
250 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr VI/11 z sesji z dnia 24 marca 2011r.
250 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 317/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝ Budowie boisk sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Posada Zarszyńska˝.
250 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 333/06 w sprawie opracowania projektu budżetu gminy Zarszyn na 2007 rok
250 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury
249 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za II kw 2007r.
249 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 325/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝ Przebudowie drogi gminnej nr 1 17611 R w Zarszynie˝.
249 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Zarszyn ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. zamówień publicznych i funduszu sołeckiego
249 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazach z dnia 6.12.2006r.
247 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 335/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
247 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Budowę placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej˝.
246 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXIV/12 z sesji z dnia 30 października 2012r.
246 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Zarszyn nr ewid. dz. 374, 364 i 296/2
246 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr IX/11 z sesji z dnia 27 czerwca 2011r.
245 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za I kw 2007r.
245 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za I kw 2008r.
245 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Wykonanie 17 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach o nr 1100, 985 w miejscowości Zarszyn˝.
245 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa linii 110 kV Besko – Sanok na linię dwutorową X-125524 ˝.
244 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 323/06
244 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 326/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝ Budowie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie˝.
244 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 328/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o trzecim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn
243 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Budżet na rok 2007
243 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2013/2014.
243 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Odbudowa dróg gminnych: nr ewid. dz. 813 i 1257 w miejscowości Długie, nr ewid. dz. 1177 w miejscowości Zarszyn i nr ewid. dz. 460 w miejscowości Jaćmierz˝.
243 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Zarszynie.
242 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 433/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Budowa szatni sportowej w miejscowości Pielnia.˝
242 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem
242 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za II kw 2012r.
242 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXXII/09 z sesji z dnia 26 sierpnia 2009r.
242 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zarszynie wraz z budową kolektora dosyłowego ścieków z Jaćmierza do Zarszyna.
242 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXIX Z DNIA 29 CZERWCA 2005 ROKU (204-206).
241 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Długiem im. Św. Jadwigi Królowej
241 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w konwencji ˝zaprojektuj i wybuduj˝ w województwie podkarpackim w miejscowości Jaćmierz ˝Miasteczka ruchu drogowego˝.
240 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 431/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
240 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania ˝Przebudowa - Odbudowa nawierzchni drogi nr ewid. dz. 691 i 507 w miejscowości Jaćmierz (Przedmieście) – Gmina Zarszyn˝.
240 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 434/10 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
239 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację projektu ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewidencyjnym 647˝.
239 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 487/10 w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
238 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXIX Z DNIA 24 SIERPNIA 2006 ROKU (262-269)
238 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXVIII Z DNIA 28 KWIETNIA 2005 ROKU (198-203).
238 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadaniu „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu”.
237 - Uchwały RIO Rzeszów: Uchwała Nr IX/73/2011 z dnia 21 marca 2011r. składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zarszyn.
237 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXV Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 ROKU (171-173)
237 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXIII/04 z sesji z dnia 19 listopada 2004 roku.
236 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej˝.
236 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr L/10 z sesji z dnia 9 listopada 2010r.
236 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 438/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Wykonanie dwóch progów zwalniających z elementów prefabrykowanych z mas chemoutwardzalnych o szerokości 600mm na drodze położ
236 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 22 SIERPNIA 2012 ROKU (171 - 177)
236 - Konkurs ofert: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku w Gminie Zarszyn
236 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013r.
236 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn
236 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 494/10 w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczych w jednostkach organizacyjnych Gminy Zarszyn
235 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR I RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU (1 - 4)
235 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn w ramach projektu ˝Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn˝.
235 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn.˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn˝
234 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 330/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
234 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XX RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 8 CZERWCA 2012 ROKU (162 - 163)
233 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn˝.
233 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XLV Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU (311)
233 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2013/2014.
233 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXX RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 26 CZERWCA 2013 ROKU (276 - 282)
233 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXXIII/05 z sesji z dnia 29 grudnia 2005 roku
232 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XLI/06 z sesji z dnia 25 października 2006 roku
231 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXXIX/10 z sesji z dnia 24 lutego 2010r.
231 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - Przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2013/2014.
231 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 489/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
231 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy Referent d/s finansowych w Referacie Finansów i Dochodów Gminy w Urzędzie Gminy Zarszyn
231 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2011 r
231 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu 4x2 Renault dla OSP Odrzechowa.
231 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2009-2010˝.
231 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXXV/09 z sesji z dnia 25 listopada 2009r.
231 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 327/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o trzecim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn
230 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR X RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 10 SIERPNIA 2011 ROKU (53 - 55)
230 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej nr 1 17645 R w Długiem w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ˝NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ˝.
230 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaćmierz i Posada Jaćmierska.
230 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie – pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: ˝Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem˝.
229 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Odrzechowa˝.
229 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn.
229 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za III kw 2006r.
229 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XI/11 z sesji z dnia 1 września 2011r.
229 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr X/11 z sesji z dnia 10 sierpnia 2011r.
229 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 321/06
229 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowosielce.
228 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za III kw 2011r.
228 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXVII Z DNIA 26 KWIETNIA 2006 ROKU (247-250)
228 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 320/06 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy.
228 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXXVIII/10 z sesji z dnia 3 lutego 2010r.
228 - Uchwały RIO Rzeszów: Uchwała Nr IX/22/2010 z dnia 20 grudnia 2010r. składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zarszyn na 2011r.
227 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazach z dnia. 24.05.2005r. i 5.05.2005r
227 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Uchwała Nr IX/67/2007 RIO w Rzeszowie w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zarszyn na 2008 r.
227 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr VII/11 z sesji z dnia 27 kwietnia 2011r.
227 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup lekkiego samochodu 4x2 Renault dla OSP Odrzechowa.
227 - Konkurs ofert: Wójt Gminy Zarszyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w 2013 roku.
227 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 318/06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do użytkowania.
227 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za II kw 2008r.
227 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXX/05 z sesji z dnia 30 sierpnia 2005 roku.
227 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 329/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o czwartym publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
227 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XLI/10 z sesji z dnia 21 kwietnia 2010r.
227 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 274/09 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Zarszyn.
226 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ˝Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2011-2012˝.
226 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie ˝Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 477 i 478 w Odrzechowej w km 0+000-0+690˝.
226 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Przebudowę dróg w gminie Zarszyn w ramach Projektu pn. ˝Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Nižná Sitnica˝.
226 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 4.549.802,02 zł.
226 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie wraz z budową kolektora dosyłowego ścieków z Jaćmierza do Zarszyna”.
226 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na - Zorganizowanie szkoleń zamkniętych i udziału w szkoleniach otwartych dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn w ramach projektu ˝Profesjonalne zarządzanie w Gminie Zarszyn˝.
226 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu " Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach"
226 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – dot. Ogłoszenia o zamówieniu na realizację Projektu pn. ˝Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego w Odrzechowej˝.
225 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XL/06 z sesji z dnia 27 września 2006 roku
225 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XLIII/10 z sesji z dnia 7 lipca 2010r.
225 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania ˝Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Odrzechowa wraz z przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym˝.
225 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadaniu p.n. „Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 939 w miejscowości Pielnia”.
224 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXVII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 11 MARCA 2013 ROKU (236 - 237)
224 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXI Z DNIA 7 LISTOPADA 2008 ROKU (141-150)
224 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Usługę wywozu odpadów komunalnych˝.
224 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi ˝Hodowlę, użytkowanie i ochronę lasu oraz pozyskanie i zrywkę drewna w lesie stanowiącym własność gminy Zarszyn, położonym w miejscowości Odrzechowa˝.
224 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - udzielenie i obsługa kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 1.000.000,00 zł na okres do 31 grudnia 2012 roku z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.
223 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkól w Zarszynie.
223 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XL Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2006 ROKU (270-272)
222 - Przetargi - Nieruchomości: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, wymienionej w wykazie z dnia 1.06.2006r.
222 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XL/10 z sesji z dnia 31 marca 2010r.
221 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXV Z DNIA 12 LUTEGO 2009 ROKU (171 -186)
221 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XVI/12 z sesji z dnia 25 stycznia 2012r.
221 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
221 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowosielce.
221 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015 r.
221 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXVIII/05 z sesji z dnia 28 kwietnia 2005 roku.
221 - Konkursy na wolne stanowiska pracy:
221 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XVIII/12 z sesji z dnia 21 marca 2012r.
221 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.095.895,01 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
220 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja - Wybory 2011
220 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za II kw 2011r.
220 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXXII/05 z sesji z dnia 25 listopada 2005 roku
220 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XIV Z DNIA 28 MARCA 2008 ROKU (93-113)
220 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ˝Wywóz i zagospodarowanie odwodnionego osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Zarszynie˝.
219 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn.
219 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXXI/09 z sesji z dnia 30 lipca 2009r.
219 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie w konwencji ˝zaprojektuj i wybuduj˝ w województwie podkarpackim w miejscowości Jaćmierz ˝Miasteczka ruchu drogowego˝.
219 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXXV/06 z sesji z dnia 21 marca 2006 roku
218 - Przetargi - Nieruchomości: Piąty przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, wymienionej w wykazie z dnia 5.05.2005r.
218 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR III RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU (10 - 19)
218 - Zamówienia Publiczne: Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1034 w miejscowości Długie - Gmina Zarszyn
218 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXXVI/09 z sesji z dnia 9 grudnia 2009r.
217 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 423/10 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Jaćmierzu.
217 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XLVII Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU (313)
216 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na - udzielenie i obsługę kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 2000000 zł na okres do 31.12.2013r. na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu.
216 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja Gminy Zarszyn o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi gminnej nr 1 17645R w miejscowości Długie oraz drogi gminnej nr 1 17640R w miejscowości Odrzechowa i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
216 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostawy artykułów spożywczych w 2011 r. dla potrzeb świetlicy szkolnej przy Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
215 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 432/10 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej
215 - Uchwały RIO Rzeszów: Uchwała Nr IX/55/2012 z dnia 8 lutego 2012r. składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zarszyn.
215 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 316/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
215 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXXVII/06 z sesji z dnia 26 kwietnia 2006 roku
214 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadaniu „Odbudowa dróg gminnych: nr ewid. dz. 1806 w miejscowości Posada Jaćmierska, nr ewid. dz. 825 w miejscowości Długie, nr ewid. dz. 829 w miejscowości Zarszyn i nr ewid. dz. 998 w miejscowości Nowosielc
214 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XI RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2011 ROKU (56 - 61)
214 - Konkurs ofert: Konkurs Nr 4/2009 - Usługi integracji społecznej
214 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 319/06
214 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2300000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2010.
214 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXIX/05 z sesji z dnia 29 czerwca 2005 roku.
213 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadaniu „Przebudowa drogi Nr 2206 R Długie-Pielnia w km od 0+550 do 2+635”.
213 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XVII/12 z sesji z dnia 15 lutego 2012r.
213 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Odwodnienie i wykonanie izolacji pionowych budynku Szkoły Podstawowej w Nowosielcach˝.
213 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 1 17648 R w miejscowości Długie.
213 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XLVI Z DNIA 25 SIERPNIA 2010 ROKU (312)
212 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XLII/10 z sesji z dnia 2 czerwca 2010r.
211 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowościach Zarszyn-Długie-Nowosielce”.
211 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostawy artykułów spożywczych w 2011 r. dla potrzeb świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu.
211 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Odbudowa drogi gminnej Nr 117653R nr ewid. dz. 735 w km 0+000-0+800 w miejscowości Nowosielce
211 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXV/12 z sesji z dnia 19 grudnia 2012r.
211 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Informacja o naborze - Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy -Inspektor d/s finansowych
211 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie - Przebudowa dróg w gminie Zarszyn w ramach Projektu pn.˝Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Nižná Sitnica˝.
211 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXIII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2012 ROKU (178 - 185)
211 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi ˝Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2011-2012˝.
210 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2009-2010˝.
210 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przebudowy dróg dla pieszych w Nowosielcach.
210 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Odrzechowej stanowiącej własność Gminy Zarszyn, obejmującej działki nr 664/1, 664/2, 664/3, 664/4 o łącznej powierzchni 1,81ha, zabudowanej starym dworkiem oraz budynkami magazynowymi
210 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXXIV/06 z sesji z dnia 12 stycznia 2006 roku
210 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Wywóz i zagospodarowanie odwodnionego osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Zarszynie.˝
209 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012 r.
209 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Wykonanie oświetlenia dróg gminnych nr 243, 313, 348 w miejscowości Posada Zarszyńska˝.
209 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXVII/13 z sesji z dnia 11 marca 2013r.
209 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za III kw 2013r.
209 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Odbudowa drogi rolniczej w Bażanówce
208 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, a to: działki gruntowej nr 565 o pow. 0,2475 ha położonej w Pielni,
208 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 441/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na Budowę placu zabaw o powierzchni 240 m² w ramach rządowego programu ˝Radosna szkoła˝ dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w J
208 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 428/10 w sprawie odwołania alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
208 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXXIII/09 z sesji z dnia 23 września 2009r.
208 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr VIII/11 z sesji z dnia 8 czerwca 2011r.
208 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Zakup lekkiego samochodu 4x2 Renault dla OSP Odrzechowa˝
208 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 440/10 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2010/2011 pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn
208 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 435/10.
207 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXIX RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 6 MAJA 2014 ROKU (340 - 345)
207 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Zarszyn nr ewid. dz. 374, 364 i 296/2
207 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 277/09 w sprawie ogłoszenia konkursu i regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Długiem.
207 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ˝Odbudowę dróg gminnych: nr ewid. dz. 813 i 1257 w miejscowości Długie, nr ewid. dz. 1177 w miejscowości Zarszyn i nr ewid. dz. 460 w miejscowości Jaćmierz˝.
207 - Zamówienia Publiczne: Informacja z otwarcia ofert na realizację Projektu pn. ˝Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego w Odrzechowej˝.
207 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs - Usługi integracji społecznej
207 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania ˝Przebudowa - Odbudowa nawierzchni drogi nr ewid. dz. 896 w miejscowości Długie – Gmina Zarszyn˝.
206 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za I kw 2012r.
206 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XX Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU (135-140)
206 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: Informacja z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za I kw 2014r.
206 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2011-2012˝
206 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn˝
206 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i  transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn.
206 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XX/12 z sesji z dnia 8 czerwca 2012r.
206 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Budowę szatni sportowej w miejscowości Pielnia˝.
206 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Odbudowa drogi w Odrzechowej
205 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn˝.
205 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 324/06 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ci
205 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XLIV/10 z sesji z dnia 4 sierpnia 2010r.
205 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 134/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem sali gimnastycznej, innych pomieszczeń i urządzeń w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie.
205 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXXVII/09 z sesji z dnia 29 grudnia 2009r.
205 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowę i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni wraz z 
205 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Usługę wywozu odpadów komunalnych˝.
204 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXI RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 30 LIPCA 2013 ROKU (283 - 286)
204 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ˝Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sołectwach: Jaćmierz, Jaćmierz Przedmieście, Posada Jaćmierska w sezonie zimowym 2013-2014˝
204 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zawarciu umowy na roboty dodatkowe na zadaniu "Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach".
203 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XLV/10 z sesji z dnia 20 sierpnia 2010r.
203 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i  transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn.
203 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXIII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2013 ROKU (293 - 295)
203 - Zamówienia Publiczne: Wójt Gminy Zarszyn Ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN, model: Transporter T4 2.4 DIESEL, nr rejestracyjny: RSA 26JG, rok produkcji: 1994 stanowiący własność Gminy Zarszyn.
203 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 276/12 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
203 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 425/10.
203 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewidencyjnym 647˝.
202 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XIX/12 z sesji z dnia 26 kwietnia 2012r.
202 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 153/11 w sprawie powołania zespołu wdrażającego reformę gospodarki odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
202 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XLVII/10 z sesji z dnia 27 września 2010r.
201 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dostawy artykułów spożywczych w 2011 r. dla potrzeb świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu.
201 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi – ˝Hodowla i ochrona lasu oraz pozyskanie i zrywka drewna w lesie stanowiącym własność gminy Zarszyn, położonym w miejscowości Odrzechowa˝.
201 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XLI RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 31 LIPCA 2014 ROKU (360 - 364)
201 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 436/10.
201 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXXIV/09 z sesji z dnia 28 października 2009r.
201 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie ˝Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w Gminie Zarszyn˝.
201 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodnika w miejscowości Zarszyn.
201 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn.
201 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 393/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO
200 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
200 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie prac w lesie położonym w miejscowości Odrzechowa, stanowiącym własność gminy Zarszyn.
200 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Usługi: ˝Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2014-2015˝
200 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XV/11 z sesji z dnia 28 grudnia 2011r.
200 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXI/12 z sesji z dnia 27 czerwca 2012r.
199 - Przetargi - Nieruchomości: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn, wymienionej w wykazie z dnia 1.06.2006r
199 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXVIII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 26 MARCA 2014 ROKU (331 - 339)
199 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbudowa dróg gminnych: nr ewid. dz. 393/2 w miejscowości Odrzechowa, nr ewid. dz. 633 w miejscowości Zarszyn - Gmina Zarszyn
199 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXXI/05 z sesji z dnia 26 października 2005 roku.
199 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 426/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
199 - Budżet gminy oraz informacja z jego wykonania: INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZARSZYN ZA I kwartał 2015 r.
198 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
198 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XVII/05 z sesji z dnia 21 marca 2005 roku.
198 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - Przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2010/2011.
198 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi ˝Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Rymanowie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku˝.
198 - Zamówienia Publiczne: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.
198 - Zamówienia do 30 000 EURO: Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert na usługi : ˝Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ˝
198 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XII Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU (76-80)
197 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Wykonanie 17 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach o nr 1100, 985 w miejscowości Zarszyn˝.
197 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 39/11 w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zarszyn na rok szkolny 2011/2012.
197 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi – ˝Hodowla, użytkowanie i ochrona lasu oraz pozyskanie i zrywka drewna w lesie stanowiącym własność gminy Zarszyn, położonym w miejscowości Odrzechowa˝.
197 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zarszyn”.
197 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na - Przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
197 - Konkurs ofert: INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: wyników konkursu ogłoszonego w dniu 19.02.2009 r. na realizację zadań z zakresu usług integracji społecznej.
197 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja o konsultacjach dotyczących przyjęcia sprawozdania z realizacji ˝Rocznego programu współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011 r.˝
197 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Odbudowę drogi gminnej nr ewid. dz. 477 i 478 w Odrzechowej w km 0+000-0+690˝.
197 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie w konwencji ˝zaprojektuj i wybuduj˝ w województwie podkarpackim w miejscowości Jaćmierz ˝Miasteczka ruchu drogowego˝.
196 -
Druki do pobrania
: Informacje Podatkowe
196 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XIII/11 z sesji z dnia 9 listopada 2011r.
196 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXXVIII/06 z sesji z dnia 21 czerwca 2006 roku
196 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Doposażenie istniejącego punktu przygotowywania posiłków - remont pomieszczeń kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu”.
196 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Budowa szatni sportowej w miejscowości Pielnia˝.
196 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zarszyn.
195 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania ˝Przebudowa - Odbudowa nawierzchni drogi nr ewid. dz. 448 w miejscowości Posada Zarszyńska – Gmina Zarszyn˝.
195 - Konkurs ofert: Konkurs Nr 2/2009 - Usługi integracji społecznej
195 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy - wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu ˝Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn˝ .
195 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 243/12 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
195 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Przebudowę drogi gminnej nr 1 17638 R w miejscowości Zarszyn˝.
195 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi ˝Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Rymanowie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku˝.
195 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XL RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 16 CZERWCA 2014 ROKU (346 - 359)
195 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zarszyn.
195 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Wykonanie oświetlenia dróg gminnych nr 243, 313, 348 w miejscowości Posada Zarszyńska˝.
194 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane na zadaniu „Przebudowa drogi Nr 2206 R Długie-Pielnia w km od 0+550 do 2+635”.
194 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XL/14 z sesji z dnia 13 czerwca 2014r.
194 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 437/10 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Odrzechowej.
194 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 580 położonej w Jaćmierzu.
194 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 322/06 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów Kalkulatora w Obwodowych Komisjach Wyborczych na wybory samorządowe 2006 r
194 - Obwieszczenia: Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zarszyn w 2013 roku.
194 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie.
194 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXIV/04 z sesji z dnia 20 grudnia 2004 roku.
194 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Wywóz i zagospodarowanie odwodnionego osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Zarszynie˝.
193 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Odbudowę dróg gminnych: nr ewid. dz. 673 w miejscowości Jaćmierz, nr ewid. dz. 1070 w miejscowości Bażanówka – Gmina Zarszyn˝.
193 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa - Odbudowa nawierzchni drogi nr ewid. dz. 1806 w miejscowości Posada Jaćmierska - Gmina Zarszyn.
193 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn˝.
193 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - Hodowlę i ochronę lasu oraz pozyskanie i zrywkę drewna w lesie stanowiącym własność gminy Zarszyn, położonym w miejscowości Odrzechowa.
193 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Przebudowę drogi powiatowej nr 2202 R Odrzechowa przez wieś od km 0+007 do km 2+320˝.
193 - Konkurs ofert: Konkurs Nr 1/2009 - Usługi integracji społecznej
193 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Wykonanie zabudowy ciężkiego samochodu pożarniczego JELCZ dla OSP Nowosielce˝.
193 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze oferty - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej
193 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXXVI/14 z sesji z dnia 29 stycznia 2014r.
192 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bażanówce i Pielni˝.
192 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaćmierz i Posada Jaćmierska.
192 - Uchwały RIO Rzeszów: Uchwała Nr IX/72/2011 z dnia 21 marca 2011r. składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zarszyn na 2011r.
192 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 420/10
192 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Wykonanie 17 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach o nr 1100, 985 w miejscowości Zarszyn˝.
192 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Odbudowę dróg gminnych: nr ewid. dz. 587, 480, 493, 494, 561 i 582 w miejscowości Nowosielce, nr ewid. dz. 1847 w miejscowości Posada Jaćmierska – Gmina Zarszyn.
192 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Podniesienie atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 2206R˝.
192 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1090 w miejscowości Długie – Gmina Zarszyn˝.
191 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Odbudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Bażanówka nr ewid. dz. 10 w km 0+050-0+445 oraz nr ewid. dz. 61 w km 0+000-0+320 Gmina Zarszyn.
191 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce
191 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zarszynie oraz na budowę kolektora dosyłowego ścieków z miejscowości Jaćmierz do oczyszczalni ścieków w Zarszyni
191 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielce˝.
191 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2.493.485,73 zł.
191 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, wymienionej w wykazie z dnia 1.06.2006r
191 - Przetargi - Nieruchomości: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Posadzie Jaćmierskiej stanowiącej własność gminy Zarszyn, obejmującej działkę nr1819 o powierzchni 3,13ha, zabudowanej starym dworkiem
190 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 303/12 w sprawie ogłoszenia wykazów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do najmu.
190 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszeniei o udzieleniu zamówienia: Odbudowa dróg gminnych: nr ewid. dz. 587, 480, 493, 494, 561 i 582 w miejscowości Nowosielce, nr ewid. dz. 1847 w miejscowości Posada Jaćmierska - Gmina Zarszyn
190 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXXVII/14 z sesji z dnia 18 lutego 2014r.
190 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY ARCHIWALNE Z 2003 ROKU (67 - 109)
189 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie – ˝Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem˝ w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 321 ˝Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej˝.
189 - Przetargi - Nieruchomości: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazie z dnia 4.04.2005r.
189 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw w Zarszynie oraz wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej.
189 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie prac w lesie położonym w miejscowości Odrzechowa, stanowiącym własność gminy Zarszyn.
189 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa-Odbudowa nawierzchni drogi nr ewid. dz. 448 w miejscowości Posada Zarszyńska - Gmina Zarszyn
189 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - udzielenie i obsługa kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 2000000 zł na okres do 30.12.2011 r. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.
188 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi w miejscowości Jaćmierz na działce nr ewidencyjny 37.
188 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXII/04 z sesji z dnia 12 listopada 2004 roku.
188 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Odrzechowej
188 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Długiem
188 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zarszyn.
188 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2013-2014
188 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja o konsultacjach dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015 roku
188 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn˝.
188 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Odbudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Bażanówka nr ewid. dz. 10 w km 0+050-0+445 oraz nr ewid. dz. 61 w km 0+000-0+320 Gmina Zarszyn.
188 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXV/04 z sesji z dnia 29 grudnia 2004 roku.
188 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa masztu pomiarowego o wys. 54 m nad poziom terenu na działce nr ewid. 1708/8, położonej w miejscowości Zarszyn, gm. Zarszyn”
188 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Podniesienie atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 2206R˝.
187 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewidencyjnym 647˝.
187 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej.
187 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym - SPGZOZ ZARSZYN
187 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 477 i 478 w Odrzechowej w km 0+000-0+690˝.
187 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - Hodowlę i ochronę lasu oraz pozyskanie i zrywkę drewna w lesie stanowiącym własność gminy Zarszyn, położonym w miejscowości Odrzechowa.
186 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi ˝Hodowlę, użytkowanie i ochronę lasu oraz pozyskanie i zrywkę drewna w lesie stanowiącym własność gminy Zarszyn, położonym w miejscowości Odrzechowa˝.
186 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 611/14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
186 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Odrzechowa˝.
186 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Odbudowę dróg gminnych: nr ewid. dz. 393/2 w miejscowości Odrzechowa, nr ewid. dz. 633 w miejscowości Zarszyn – Gmina Zarszyn.
186 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Odbudowa drogi gminnej w Pielni
186 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 1/10 w sprawie określenia liczby zastępców Wójta oraz ich powołania.
186 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXXIX/06 z sesji z dnia 24 sierpnia 2006 roku
186 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Posada Zarszyńska˝.
186 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie dostawy artykułów spożywczych w 2011 r. dla potrzeb świetlicy szkolnej przy Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
186 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.
186 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE - Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa (opracowanie kompletnej dokumentacji planistycznej z uwzględnieniem wymaganych prognoz, skutków oddziaływania planu, itp. - tak jak w 
185 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek˝.
185 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Wydanie dowodu osobistego.
185 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zarszyn.
185 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Usługę wywozu odpadów komunalnych˝.
185 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - Przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2010/2011.
185 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn˝.
184 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn.˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn˝
184 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXIX Z DNIA 5 CZERWCA 2009 ROKU (208)
184 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXVI Z DNIA 1 KWIETNIA 2009 ROKU (187 -193)
184 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ˝Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sołectwach: Jaćmierz, Jaćmierz Przedmieście, Posada Jaćmierska w sezonie zimowym 2013-2014˝
184 - Zamówienia do 30 000 EURO: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
184 - Konkurs ofert: INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
184 - Konkurs ofert: Zarządzenie Nr 482/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury w 2014r.
184 - Zagospodarowanie przestrzenne: OGŁOSZENIE - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zarszyn
184 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 1 17605 R w miejscowości Jaćmierz.
184 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boiska wielofunkcyjnego i remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie.
183 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Posada Zarszyńska˝.
183 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. ˝Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn˝.
183 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i  transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn.
183 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przebudowy dróg dla pieszych w Nowosielcach.
183 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na remont nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 580 położonej w Jaćmierzu.
183 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie
183 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - Przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013.
182 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 754 w km 0+000-0+260 w miejscowości Długie
182 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn”.
182 - Przetargi - Nieruchomości: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, wymienionej w wykazie z dnia 5.05.2005r.
182 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania ˝Odbudowa mostu stałego przez potok bez nazwy w miejscowości Pielnia w ciągu drogi gminnej 1 17 619 w km 0+203,59 – Gmina Zarszyn˝.
182 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 607/14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
182 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
182 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXXIV/13 z sesji z dnia 13 listopada 2013r.
181 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXVI/13 z sesji z dnia 7 lutego 2013r.
181 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zarszyn w miejscowościach Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Bażanówka.
181 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 375/10 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zarszynie
181 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Odrzechowej
181 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na zadaniu „Przebudowa drogi Nr 2206 R Długie-Pielnia w km od 0+550 do 2+635”.
181 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie – ˝Budowa placu zabaw o powierzchni 240 m2 w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu w  Gminie Zarszyn˝.
181 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie ˝Odbudowa dróg gminnych: nr ewid. dz. 813 i 1257 w m. Długie, nr ewid. dz. 1177 w m. Zarszyn i nr ewid. dz. 460 w m. Jaćmierz˝.
181 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Posada Jaćmierska
181 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 439/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
180 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn.
180 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XLII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2014 ROKU (365 - 376)
180 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn˝.
179 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
179 - Zamówienia Publiczne: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ˝Odbudowa drogi nr ewid. dz. 691 i 507 w miejscowości Jaćmierz (Przedmieście) – Gmina Zarszyn˝
179 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Wykonanie zabudowy ciężkiego samochodu pożarniczego JELCZ dla OSP Nowosielce˝.
179 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Przebudowę drogi powiatowej nr 2202 R Odrzechowa przez wieś od km 0+007 do km 2+320˝.
179 - Zamówienia Publiczne: Informacja dodatkowa do ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych w Posadzie Zarszyńskiej
179 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu”.
179 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Przebudowę drogi gminnej nr 1 17638 R w miejscowości Zarszyn˝.
178 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Zarszyn”.
178 - Konkurs ofert: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku w Gminie Zarszyn.
178 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze oferty - Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie
178 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 47/11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn
178 - Zamówienia Publiczne: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ˝Odbudowa mostu stałego przez potok bez nazwy w miejscowości Pielnia w ciągu drogi gminnej Nr 1 17 619 w km 0+203,59 – Gmina Zarszyn˝
178 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2300000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2010.
178 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe na zadaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie wraz z budową kolektora dosyłowego ścieków z Jaćmierza do Zarszyna”.
178 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbudowa dróg gminnych nr ewid. dz. 768 i 796 w miejscowości Zarszyn i nr ewid. dz. 554 w miejscowości Bażanówka - Gmina Zarszyn
177 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na „Przebudowę drogi gminnej nr 1 17611 R w Zarszynie”
177 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu -Budowa wodociągu w miejscowości Jaćmierz - Posada Jaćmierska
177 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Ogłoszenie o naborze na głównego księgowego ZGK w Zarszynie
177 - Konkurs ofert: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn w 2005 roku.
177 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Wykonanie zabudowy średniego samochodu pożarniczego STAR 266 dla OSP Bażanówka”.
177 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP Pielnia”.
176 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na - Przebudowę dróg w gminie Zarszyn w ramach Projektu pn.˝Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Nižná Sitnica˝.
176 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na: Dociepleniu stropów i ścian zewnętrznych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Długiem.
176 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn.˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn˝.
176 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane p.n. „Doposażenie istniejącego punktu przygotowywania posiłków - remont pomieszczeń kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu”.
176 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXII/12 z sesji z dnia 22 sierpnia 2012r.
176 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach.
176 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na - udzielenie i obsługę kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 1000000 zł na okres do 31.12.2012 r. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku
176 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na ˝Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej – etap II˝ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
176 - Zamówienia Publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na˝Wywóz i zagospodarowanie odwodnionego osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Zarszynie˝
175 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn˝.
175 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce 38-530 Zarszyn
175 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej Nr 117619 R w Pielni”.
175 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Posada Zarszyńska˝.
175 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR V RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU (30 - 45)
175 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na „Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Zarszyn w sezonie zimowym 2008/2009”.
175 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę wodociągu w miejscowości Jaćmierz - Posada Jaćmierska.
174 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bażanówce i Pielni˝.
174 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie wraz z ogrodzeniem boiska przyszkolnego.
174 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 310/12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
174 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Oświetlenie hybrydowe w gminie Zarszyn – światło słoneczne i siła wiatru; teren inwestycji obejmuje część działki nr ewid. 117 w miejscowości Posada Zarszyńska.
174 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa nr ewid. dz. 665 i 666
174 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn
174 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝BUDOWA STRZELNICY MYŚLIWSKIEJ Z ZAPLECZEM SZKOLENIOWO – GOSPODARCZYM˝
174 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania ˝Roboty wykończeniowe przy drodze gminnej w Odrzechowej na działce o nr ewid. 647˝.
174 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Odbudowa dróg gminnych: nr ewid. dz. 673 w miejscowości Jaćmierz, nr ewid. dz. 1070 w miejscowości Bażanówka – Gmina Zarszyn˝.
173 - Przetargi - Nieruchomości: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazach z dnia 9.05.2006r.i 1.06.2006r.
173 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXIX/13 z sesji z dnia 15 maja 2013r.
173 - Konkurs ofert: Konkurs - Usługi integracji społecznej
173 - Ochrona środowiska: Decyzja środowiskowa - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie
173 - Konkurs ofert: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Konkurs ogłoszony w dniu 05.01.2009 r. Nr 3/2009 na realizację zadań z zakresu usług integracji społecznej.
173 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Wywóz i zagospodarowanie odwodnionego osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Zarszynie˝.
173 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej Nr 117619 R w Pielni”.
172 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi ˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn˝.
172 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 r.
172 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXIII Z DNIA 29 GRUDNIA 2008 ROKU (161-165)
172 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2006/2007
172 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Wykonanie zabudowy ciężkiego samochodu pożarniczego JELCZ dla OSP Jaćmierz”.
172 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Pielni.
172 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XLV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 5 LISTOPADA 2014 ROKU (386 - 390
172 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn.
172 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi ˝Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Rymanowie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku˝.
172 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach”
172 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazach z dnia 9.05.2006r
172 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę podjazdów oraz WC dla osób niepełnosprawnych w budynkach Ośrodków Zdrowia w Jaćmierzu, Nowosielcach i Zarszynie.
171 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane p.n. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu”.
171 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XIX Z DNIA 21 SIERPNIA 2008 ROKU (131-134)
171 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn˝.
171 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 227/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zarszyn.
171 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Budowa boisk sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Posada Zarszyńska
171 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn”.
171 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu mogił zbiorowych żołnierzy czeskich i słowackich w miejscowości Nowosielce
171 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR II RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 12 GRUDNIA 2014 ROKU (5 - 9)
171 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi – udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 4.549.802,02 zł.
170 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy dróg dla pieszych w Nowosielcach.
170 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Doposażenie istniejącego punktu przygotowywania posiłków - remont pomieszczeń kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu”.
170 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 1 17629 R w miejscowości Pielnia dz. nr ewid. 915 w km 0+000-0+560 oraz dz. ewid. 918 w km 0+000-0+110
170 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XV Z DNIA 30 KWIETNIA 2008 ROKU (114-117)
170 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 330/13 w sprawie Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Zarszyn.
170 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 1 17645 R w Długiem w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ˝NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZ – DOSTĘPN- ROZWÓJ
170 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie.
170 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej nr 1 17640 R w miejscowości Odrzechowa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ˝NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZ.– DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ˝
170 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja o konsultacjach dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2013 roku
170 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz.754 w km 0+000-0+260 w miejscowości Długie
169 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie ofertowe - świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
169 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Wywóz i zagospodarowanie odwodnionego osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Zarszynie˝.
169 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowę dróg gminnych: nr ewid. dz. 1806 w m. Posada Jaćmierska, nr ewid. dz. 825 w m. Długie, nr ewid. dz. 829 w m. Zarszyn i nr ewid. dz. 998 w m. Nowosielce – G
169 - Ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego: II PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY (ofertowy) NA SPRZEDAŻ DREWNA
169 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonanie zabudowy średniego samochodu pożarniczego STAR 266 dla OSP Bażanówka”.
169 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o  unieważnieniu postępowania na usługę pn. ˝Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2013/2014˝
169 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe na dostawę produktów spożywczych dla stołówki szkolnej w w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu.
169 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę chodnika w Zarszynie przy drodze K-28.
169 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Bażanówka nr ewid. dz. 10 w km 0+050-0+445 oraz nr ewid. dz. 61 w km 0+000-0+320 Gmina Zarszyn
169 - Zamówienia do 30 000 EURO: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. ˝Budowa boiska szkolnego – wielofunkcyjnego w Odrzechowej˝.
168 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - wykonanie prac w lesie położonym w miejscowości Odrzechowa
168 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXXI/13 z sesji z dnia 30 lipca 2013r.
168 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 429/13 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
168 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Odbudowa drogi gminnej Nr 117653R nr ewid. dz. 735 w km 0+000-0+800 w miejscowości Nowosielce
168 - Zamówienia Publiczne: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia na ˝Wykonanie zabudowy ciężkiego samochodu pożarniczego JELCZ dla OSP Nowosielce˝.
168 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 479/10 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa silnikowego dla samochodu średniego marki Mercedes Atego 1329/AF/4x4/3860 motopompy VC82ASE znajdujących się na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem funkcjonującej na te
168 - Przetargi - Nieruchomości: WÓJT GMINY ZARSZYN ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Zarszyn
168 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn˝.
168 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 495/10 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.
168 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 493/10 w sprawie określenia zasad i sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zarszyn i jednostkach organizacyjnych Gminy.
168 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXVII Z DNIA 29 KWIETNIA 2009 ROKU (194 - 204)
167 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i  transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn.
167 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 Zator-Wadowice-Przemyśl-Medyka w miejscowości Nowosielce
167 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Wywóz i zagospodarowanie odwodnionego osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Zarszynie.˝
167 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na remont drogi rolniczej w miejscowości Posada Jaćmierska.
167 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazach z dnia 9.05.2006r (udostępniona dokumentacja zdjęciowa)
167 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 139/11 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Zarszyn, oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Zarszyn.
167 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Przebudowa drogi powiatowej nr 2202 R Odrzechowa przez wieś od km 0+007 do km 2+320˝.
167 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Wykonanie zabudowy ciężkiego samochodu pożarniczego JELCZ dla OSP Nowosielce˝.
167 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przebudowy drogi gminnej wraz z placem parkingowym w Jaćmierzu.
167 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXVI/05 z sesji z dnia 8 lutego 2005 roku.
167 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 339/13 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach.
167 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi – udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2.432.612,81 zł.
166 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 37/11 w sprawie wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem.
166 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 226/12 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
166 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej wraz z placem parkingowym w Jaćmierzu
166 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXVIII Z DNIA 15 MAJA 2009 ROKU (205 - 207)
166 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.
166 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XVII Z DNIA 25 CZERWCA 2008 ROKU (125-129)
165 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - Zakup sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych objetych wsparciem w ramach projektu systemowego pn. ˝Modernizacja oddziałów przed
165 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zarszyn nr ewid. dz. 1144
165 - Ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego: Przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO-FSO/FSO, model Lanos 1,6 Kat., wersja: SX, nr rejestracyjny: RSA Y105, rok produkcji: 2000, stanowiący własność Gminy Zarszyn.
165 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na "Odbudowę dróg gminnych w miejscowościach Posada Zarszyńska i Pielnia"
165 - Zamówienia Publiczne: Udzielenie zamówienia: Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1090 w miejscowości Długie - Gmina Zarszyn
165 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadaniu „Odbudowa dróg gminnych: nr ewid. dz. 702 w m. Bażanówka, nr ewid. dz. 372 i 348 m. Odrzechowa i nr ewid. dz. 75 w m. Zarszyn – Gmina Zarszyn”.
165 - Przetargi - Nieruchomości: Publiczny przetarg ustny na najem lokalu stanowiącego własność Gminy Zarszyn, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej /handlowej/ - budynek usytuowany na działce nr 441/2 w Jaćmierzu
165 - Przetargi - Nieruchomości: Zarząd Kółka Rolniczego w Pielni ogłasza przetarg na sprzedaż działki nr 649/1 o pow 0,8389 ha
164 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR VIII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 29 CZERWCA 2015 ROKU (61 - 62)
164 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - ˝Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 909 w km 0+000-0+270 oraz drogi wewnętrznej dz. ewid. 972 w km 0+000-0+235 w miejscowości Pielnia˝
164 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 373/13 w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego za 2012 rok
164 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę - „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach”
164 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 229/12 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
164 - Konkurs ofert: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Konkurs ogłoszony w dniu 05.01.2009 r. Nr 2/2009 na realizację zadań z zakresu usług integracji społecznej.
164 - Zamówienia Publiczne: Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Zarszynie.
164 - Przetargi - Nieruchomości: Nieruchomości położone w Nowosielcach i Posadzie Jaćmierskiej stanowiące własność Gminy Zarszyn i przeznaczone do sprzedaży
164 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę chodnika w Zarszynie przy drodze K-28”
164 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2.493.485,73 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
164 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2013 ROKU (287 - 292)
163 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze oferty - Wykonanie prac w lesie w miejscowości Odrzechowa
163 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 1 17645 R w Długiem w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ˝NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ˝.
163 - Konkurs ofert: Wójt Gminy Zarszyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Zarszyn w 2015r
163 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej nr 1 17611 R w Zarszynie”.
163 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowę dróg gminnych: nr ewid. dz. 1806 w miejscowości Posada Jaćmierska, nr ewid. dz. 825 w miejscowości Długie, nr ewid. dz. 829 w miejscowości Zars
163 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 50/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
163 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Odwodnienie i wykonanie izolacji pionowych budynku Szkoły Podstawowej w Nowosielcach˝.
163 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 9/10 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
163 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac w lesie położonym w miejscowości Odrzechowa, stanowiącym własność gminy Zarszyn.
162 - Zamówienia Publiczne: Informacja dot. przetargu na budowę boiska szkolnego - wielofunkcyjnego w Odrzechowej.
162 - Przetargi - Nieruchomości: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, wymienionej w wykazie z dnia 1.06.2006r.
162 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Odbudowę dróg gminnych: nr ewid. dz. 673 w miejscowości Jaćmierz i nr ewid. dz. 1070 w miejscowości Bażanówka – Gmina Zarszyn˝.
162 - Konkurs ofert: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (2006-2008)
162 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2300000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2010.
162 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazach z dnia 1.06.2006r
162 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn
162 - Konkurs ofert: Zarządzenie Nr 463/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury w 2014r.
162 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XLI/14 z sesji z dnia 31 lipca 2014r.
162 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę ˝Wywóz i zagospodarowanie odwodnionego osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Zarszynie˝.
162 - Ochrona środowiska: OBIEWSZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPARWIE WYADANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
162 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2013 r.
162 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi rolniczej nr ewid. dz. 691 w m. Jaćmierz”.
161 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ˝Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn˝.
161 - Przetargi - Nieruchomości: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Odrzechowej stanowiącej własność gminy Zarszyn, obejmującej działki nr 664/1, 664/2, 664/3, 664/4 o łącznej powierzchni 1,81ha, zabudowanej starym dworkiem oraz budynkami magazynowymi.
161 - Zamówienia Publiczne: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2013-2014
161 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Starosty Sanockiego - ˝Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w km 6+877 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu budowlanego˝
161 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.027.145,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.
161 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę mienia na terenie oczyszczalni ścieków w Zarszynie
161 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1034 w miejscowości Długie - Gmina Zarszyn
161 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania - usługi ˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn˝.
161 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝BUDOWA ZESPOŁU WIATROWO – ELEKTRYCZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
161 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 424/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
161 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 50 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki DAEWOO-FSO/FSO, model Lanos 1,6 Kat., wersja: SX, nr rejestracyjny: RSA Y105, rok produkcji: 2000, stanowiący własność Gminy Zarszyn
161 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowościach Zarszyn-Długie-Nowosielce”
160 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja o konsultacjach dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 roku
160 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Budowę szatni sportowej w miejscowości Pielnia˝.
160 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 1 17611 R w Zarszynie.
160 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn.
160 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zarszynie
160 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielce˝.
160 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - ˝Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sołectwach: Jaćmierz, Jaćmierz Przedmieście, Posada Jaćmierska w sezonie zimowym 2013-2014˝
160 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn”.
160 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 393/13 sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
160 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XI Z DNIA 21 GRUDNIA 2007 ROKU (74-75)
159 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej.
159 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2013-2014
159 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 108/11 w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Zarszyn
159 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XLV/14 z sesji z dnia 5 listopada 2014r.
159 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 502/10 w sprawie wprowadzenia regulaminu publikowania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zarszyn.
159 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 3/10 w sprawie przeprowadzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów.
159 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - udzielenie i obsługa kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 2000000 zł na okres do 30.12.2011 r. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.
158 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 494/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Odrzechowej
158 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZARSZYN O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZE 266/13/5/2
158 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu części postępowania na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn.
158 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn˝.
158 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadaniu „Remont drogi rolniczej nr ewid. dz. 691 w miejscowości Jaćmierz”.
158 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXX/13 z sesji z dnia 26 czerwca 2013r.
157 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla potrzeb rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zarszynie
157 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
157 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi – udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2.432.612,81 zł.
157 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 505/10 w sprawie: instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązujące w Urzędzie Gminy Zarszyn.
157 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn.
157 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowę dróg gminnych: nr ewid. dz. 729 i 773 w miejscowości Długie – Gmina Zarszyn”.
157 - Referat Finansów i Dochodów Gminy: Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające brak zaległości.
157 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielni
157 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn
157 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 10/10 w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych.
157 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie”.
157 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: ”Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach”.
157 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę wodociągu w miejscowości Jaćmierz - Posada Jaćmierska”
156 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝ŚWIATŁO SŁONECZNE I SIŁA WIATRU, OŚWIETLENIE HYBRYDOWE W GMINIE ZARSZYN˝ W MIEJSCOWOŚCI ZARSZYN
156 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 612/14 w sprawie sprzedaży autobusu marki AUTOSAN S.A., model: H9.21 12.5t, wersja: 41 nr rejestracyjny: RSA A816, rok produkcji: 2000, stanowiący własność Gminy Zarszyn.
156 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 371/13 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach
156 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - Zakup wyposażenia – do toalet dla potrzeb dzieci i personelu, do utrzymania czystości, meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażen
156 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Wykonanie zabudowy ciężkiego samochodu pożarniczego JELCZ dla OSP Nowosielce˝.
156 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - udzielenie i obsługa kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 2000000 zł na okres do 30.12.2011 r. z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.
156 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie ˝Budowa strzelnicy myśliwskiej z zapleczem˝
156 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 71/11 w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania pism w zakresie powierzonych zadań.
155 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, (Działki nr 218 o pow. 0,0243ha - Posada Zarszyńska)
155 - Ogłoszenia i Informacje: Ogłoszenie - ˝ Budowa boiska szkolnego – wielofunkcyjnego w Odrzechowej˝
155 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
155 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 78/11 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Komisji Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zarszyn.
155 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę amfiteatru w Pielni w związku z wykonywaniem Projektu pn. ˝Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim˝.
155 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaćmierz i Posada Jaćmierska.
155 - Przetargi - Nieruchomości: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazach z dnia 9.05.2006r
155 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn
155 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015r.
155 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Wycinka drzew i krzewów
155 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 504/10 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Zarszynie.
154 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonanie zabudowy ciężkiego samochodu pożarniczego JELCZ dla OSP Jaćmierz”.
154 - Przetargi - Nieruchomości: Publiczny przetarg ustny na dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn
154 - Przetargi - Nieruchomości: Drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Odrzechowej stanowiącej własność Gminy Zarszyn, obejmującej działki nr 664/1, 664/2, 664/3, 664/4 o łącznej powierzchni 1,81ha, zabudowanej starym dworkiem oraz budynkami magazynowymi
154 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 22/11 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Zarszyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
154 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zawarciu umowy na roboty dodatkowe na zadaniu ˝Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach˝.
154 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Zarszyn nr ewid. dz. 374, 364 i 296/2
154 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1034 w miejscowości Długie - Gmina Zarszyn Numer ogłoszenia: 335914 - 2010
154 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Długiem.
153 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowosielce.
153 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze na terenie Gminy Zarszyn w latach 2015 - 2016.
153 - Zamówienia Publiczne: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
153 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.027.145,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.
153 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zadaniu „Odbudowa dróg gminnych nr ewid. dz. 729 i 773 w miejscowości Długie”.
153 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie zabudowy średniego samochodu pożarniczego STAR 266 dla OSP Bażanówka”.
153 - Referat Finansów i Dochodów Gminy: Zaświadczenie o wielkości posiadanego gruntu.
153 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 188/12 w sprawie udzielania nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Zarszyn płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.
152 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 500/10 w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli, oraz archiwizowania dowodów księgowych obwiązująca w Urzędzie Gminy Zarszyn
152 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zarszyn”.
152 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze oferty - Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Zarszynie
152 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 103/11 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Działania ˝Dorzecze Wisłoka˝ w celu realizacji zadań określonych w ich statucie.
152 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 247/12 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn.
152 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 4 listopada 2015 ROKU (86- 100)
152 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn
152 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe na roboty budowlane - budowa i wyposażenie ścieżki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz makiety dworu w zabytkowym parku w Posadzie Zarszyńskiej.
152 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni drogi gminnej na dz. nr 580 położonej w Jaćmierzu.
152 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej Nr 117619 R w Pielni”.
152 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowę dróg gminnych: nr ewid. dz. 702 w m. Bażanówka, nr ewid. dz. 372 i 348 w m. Odrzechowa i nr ewid. dz. 75 w m. Zarszyn”.
152 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zarszyn
152 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Zarszyn
152 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 355/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
151 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe na dostawę produktów spożywczych dla stołówki szkolnej w Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
151 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na - Przebudowę - Odbudowę nawierzchni drogi nr ewid. dz. 1806 w miejscowości Posada Jaćmierska - Gmina Zarszyn.
151 - Konkurs ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla konkursu ogłoszonego w dniu 25.11.2008 r. na realizację zadań z zakresu usług integracji społecznej.
151 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu laboratoryjnego
151 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 42/11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 274 z dnia 18 maja 2009 r. dot. ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Zarszyn.
151 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 95/11 w sprawie przyjęcia Planu Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) w Urzędzie Gminy Zarszyn
151 - Konkurs ofert: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2005 r. w Gminie Zarszyn
151 - Konkurs ofert: Wójt Gminy Zarszyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Zarszyn w 2016r.
151 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 15/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Pielni.
150 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na „Przebudowę chodnika w Zarszynie przy drodze K-28”
150 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 7/10 w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinans
150 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
150 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ˝Odbudowa mostu stałego przez potok bez nazwy w miejscowości Pielnia w ciągu drogi gminnej Nr 1 17 619 w km 0+203,59 – Gmina Zarszyn˝
150 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe na roboty budowlane - budowę parkingu na działce o nr ewid. 974/2 przy rzece Pielnica w miejscowości Długie.
150 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 30/11 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn na 2011 r.
150 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XLIII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2014 ROKU (377)
150 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze oferty - wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zarszynie oraz na budowę kolektora dosyłowego ścieków z miejscowości Jaćmierz do oczyszczalni ścieków w Zarszynie
150 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 896 w miejscowości Długie – Gmina Zarszyn˝.
150 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 470/14 w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
149 - Zamówienia do 30 000 EURO: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa wyposażenia z montażem - do toalet dla potrzeb dzieci i personelu, do utrzymania czystości, meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie szatni, zabawki, pomoce dy
149 - Przetargi - Nieruchomości: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, wymienionej w wykazie z dnia 1.06.2006r.
149 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 6/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
149 - Przetargi - Nieruchomości: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazach z dnia. 24.05.2005r. i 5.05.2005r
149 - Obwieszczenia: Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zarszyn w 2013 roku.
149 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe na dostawę produktów spożywczych dla stołówki szkolnej w Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
149 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XVII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 27 stycznia 2016 ROKU (132-140)
149 - Konkurs ofert: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Konkurs ogłoszony w dniu 05.01.2009 r. Nr 1/2009 na realizację zadań z zakresu usług integracji społecznej.
149 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr I/06 z sesji z dnia 27 listopada 2006 roku
149 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Budowa elektrowni wiatrowych – Park Wiatrowy Odrzechowa I, zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych w miejscowościach Odrzechowa, Pielnia w gminie Zarszyn i Bukowsko.
149 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej wraz z placem parkingowym w Jaćmierzu”
149 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 1 17605 R w miejscowości Jaćmierz.
149 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Remont chodnika dla pieszych przy drodze krajowej nr 28 Zator – Sanok – Medyka w miejscowości Zarszyn – Gmina Zarszyn
149 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Wywóz i zagospodarowanie odwodnionego osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Zarszynie.˝
148 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXXIII/13 z sesji z dnia 23 września 2013r.
148 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 178/12 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
148 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXII Z DNIA 3 GRUDNIA 2008 ROKU (151-160)
148 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zarszyn.
148 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bażanówce
148 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 416/13 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 1 17645 R w miejscowości Długie w ramach Programu Wieloletniego pn. ˝Narodowy program
148 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): UCHWAŁY Z SESJI NR XLIV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU (378 - 385)
147 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 104/11 w sprawie regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zarszyn.
147 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - Przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2013/2014.
147 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły w Pastwiskach – I etap.
147 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 29 czerwca 2016 ROKU (160-177)
147 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 2/10 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2010 r dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
147 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 36/11 w sprawie: sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za 2010 r.
147 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - ˝Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Nowosielce˝
147 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 5/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.
147 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji z dnia 26 marca 2014r.
147 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Zarszynie
147 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 506/10 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Zarszyn oraz jednostki organizacyjne Gminy.
146 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - udzielenie i obsługę kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia do wysokości 2000000 zł na okres do 31.12.2013r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
146 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie usługi polegającej na dozorowaniu mienia oczyszczalni ścieków w Zarszynie
146 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XVIII Z DNIA 6 SIERPNIA 2008 ROKU (130)
146 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 448 w miejscowości Posada Zarszyńska – Gmina Zarszyn˝.
146 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 127/11 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych.
146 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 293/09 w  sprawie nadania Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Zarszyn.
146 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXXVI/06 z sesji z dnia 12 kwietnia 2006 roku
146 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 4/10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Zarszyn.
146 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze oferty - remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Długiem.
146 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie wraz z ogrodzeniem boiska przyszkolnego.
146 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn.
146 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 65/11 w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku Domu Kultury w Nowosielcach.
146 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przebudowy dróg dla pieszych w Nowosielcach.
146 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XIII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 4 grudnia 2015 ROKU (101-115)
145 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 52/11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
145 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 13/11 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011 - 2013.
145 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowę dróg gminnych w miejscowościach Posada Zarszyńska i Pielnia”.
145 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr III/2014 z sesji z dnia 30 grudnia 2014r.
145 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 754 w km 0+000-0+260 w miejscowości Długie
145 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 209/12 w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zarszyn.
144 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 58/11 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury
144 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 102/11 w sprawie ustanowienia Polityki Szkoleniowej Urzędu Gminy Zarszyn.
144 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 49/11 w sprawie podania informacji o wolnych lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do wynajmu.
144 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 85/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osady Pastwiska i wsi Odrzechowa.
144 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 27/11 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Gminy Zarszyn Nr CII/150/2002 dot. użyczenia lokalu użytkowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w celu realizacji zadań określonych w jej statucie.
144 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 166/11 sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych.
144 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 511/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce.
144 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie zabudowy ciężkiego samochodu pożarniczego JELCZ dla OSP Jaćmierz”.
144 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Naruszenie stosunków wodnych na gruncie.
144 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 272/12 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
144 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyb. najkorzystn. oferty na remont bud. Domu Kultury w Pielni w związku z wykon. Projektu pn. ˝Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim˝ realizowanego w ramach Progr. Współpr. Transgr. PL-SK.
143 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Docieplenie stropów i ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Długiem”
143 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Remont budynku kościoła w Bażanówce polegający na : wymianie blaszanego poszycia dachowego, więźby dachowej, poszycia zewnętrznego ścian, wzmocnieniu fundamentów oraz ocieleniu ścian zewnętrznych i stropu
143 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zarszyn”.
143 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn.˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn˝
143 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXXII/13 z sesji z dnia 4 września 2013r.
143 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 164/11 w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
143 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Stanowisko pracy Inspektor ds. geodezji i gospodarki mieniem gminy
143 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 98/11 w sprawie wyznaczenia zastępcy Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
143 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 1471/1,1471/2,1471/3 i 1477 położonych w miejscowości Zarszyn.
142 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 177/12 w sprawie użyczenia sal w Domach Ludowych.
142 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 1 17648 R w miejscowości Długie.
142 - Mała dotacja: Nabór wniosków z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zadań: Przegląd Zespołów Artystycznych i Święto chleba.
142 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 34/11 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
142 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR VII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 3 CZERWCA 2015 ROKU (53 - 60)
142 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn.
142 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 538/14 w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie
142 - Konkurs ofert: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
142 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę placu zabaw w Zarszynie oraz wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej.
142 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Budowa boisk sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Posada Zarszyńska
142 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XXI Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU (153-155).
142 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 283/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie dróg gminnych w Posadzie Zarszyńskiej nr ewid. dz. 166 w km 0+000-0+120 i nr ewid. dz. 182 w km 0+000-0+0
142 - Konkurs ofert: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006 r. w Gminie Zarszyn
142 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 294/09 w  sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Zarszynie
141 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 350/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
141 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowościach Zarszyn-Długie-Nowosielce”.
141 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na usługę „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.
141 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie ofertowe na usługi: ˝Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ˝
141 - Przetargi - Nieruchomości: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Posadzie Jaćmierskiej stanowiącej własność gminy Zarszyn
141 - Zamówienia Publiczne: Informacja z otwarcia ofert na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowosielce.
141 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 501w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
141 - Zamówienia Publiczne: Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na ˝Odbudowę mostu stałego przez potok bez nazwy w miejscowości Pielnia w ciągu drogi gminnej 1 17 619 w km 0+203,59 – Gmina Zarszyn˝.
141 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 28/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Bażanówce
141 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 128/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu.
141 - Ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego: Przetarg ustny na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN S.A., model: H9.21 12.5t, wersja: 41 nr rejestracyjny: RSA A816, rok produkcji: 2000, stanowiący własność Gminy Zarszyn.
141 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Remont drogi dojazdowej do pól nr ewid. dz. 513 w miejscowości Długie – Gmina Zarszyn
140 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP Pielnia”.
140 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 19/11 w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Zarszyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Zarszyn.
140 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 68/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zacią
140 - Ochrona środowiska: Informacja - ROZBUDOWA STACJI BAZOWEJ CYFROWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI ERA GSM
140 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 97/11 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Zarszyn do udzielania zwolnień z opłat za posiłki w stołówce szkolnej.
140 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Roboty wykończeniowe przy drodze gminnej w Odrzechowej na działce o nr ewid. 647˝.
140 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2011 r.
140 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 122/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem sali gimnastycznej, innych pomieszczeń i urządzeń w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie.
140 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Posada Zarszyńska nr ewid. dz. 385 oraz drogi gminnej w miejscowości Pielnia nr ewid. dz. 904
140 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 217/12 w sprawie wprowadzenia do użytku ˝Planu akcji kurierskiej Gminy Zarszyn˝.
140 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 67/11 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska w celu realizacji zadań określonych w statucie.
140 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i  transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn.
140 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe na remont schodów zewnętrznych i kominów w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu.
140 - Przetargi - Nieruchomości: Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 218 położonej w Posadzie Zarszyńskiej
140 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
139 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Przebudowę - Odbudowę nawierzchni drogi nr ewid. dz. 1806 w miejscowości Posada Jaćmierska - Gmina Zarszyn.
139 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa.
139 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 63/11 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zarszyn przeznaczonego do najmu.
139 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 14/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku szatni sportowej na działce nr 775 w miejscowości Długie.˝
139 - Przetargi - Nieruchomości: Nieruchomość położona w Posadzie Zarszyńskiej stanowiąca własność Gminy Zarszyn i przeznaczona do sprzedaży
139 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 154/11 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zarszynie do podejmowania decyzji w sprawach przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dyrektorów szkół z terenu Gminy Zars
139 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie prac agrotechnicznych nasadzeniowo-nawożeniowych sportowej nawierzchni trawiastej boiska Gminy Zarszyn
139 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 222/12 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Odrzechowej.
139 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 16/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
138 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie o wydamiu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
138 - Zamówienia Publiczne: Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowosielcach
138 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Oświadczenie wnioskodawcy o pracy w gospodarstwie rolnym/zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym.
138 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa˝.
138 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 106/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
138 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): UCHWAŁY Z SESJI NR XXIV Z DNIA 15 STYCZNIA 2009 ROKU (166 -170)
138 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu
138 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 86/11w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury
138 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły w Pastwiskach.
138 - Konkurs ofert: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku w Gminie Zarszyn
137 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Decyzje o warunkach zabudowy
137 - Przetargi - Nieruchomości: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, wymienionej w wykazie z dnia 5.05.2005r
137 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 21/11 w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny - sekretariat
137 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XXXIX/14 z sesji z dnia 6 maja 2014r.
137 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 264/12 w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum w Długiem
137 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 8/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewid. 647.˝
137 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych dla stołówki szkolnej przy Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Długiem w roku szkolnym 2015/2016 r.
137 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 162/11 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa w celu realizacji zadań określonych w statucie.
136 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 28 z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
136 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 391/13 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Zarszyn
136 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 503/10 w sprawie ustalenia procedur kontroli wewnętrznej oraz wstępnej oceny gromadzenia środków, celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w Urzędzie Gminy w Zarszynie
136 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 144/11 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
136 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 113/11 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność Mienia Gminy Zarszyn.
136 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 88/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
136 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa˝.
136 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 114/11 w sprawie powołania koordynatora prac nad dokumentami strategicznymi w Urzędzie Gminy Zarszyn w ramach realizowanego programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ˝Profesjonalne Zarządzanie w Gminie Zarszyn˝ Priorytet V Dobre rządzenie ,
136 - Przetargi - Nieruchomości: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazie z dnia 14.01.2005 r.
136 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 239/12 w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie.
136 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 99/11 w sprawie powołania Komisji d/s rekrutacji kandydatów na stanowisko podinspektora d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Zarszyn.
136 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Oświetlenie hybrydowe w gminie Zarszyn – światło słoneczne i siła wiatru˝; teren inwestycji obejmuje część działki nr ewid. 1256 w miejscowości Długie i część działki nr ewid 1085 w miejscowości Nowosielce.
136 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 524/14 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce.
136 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 253/12 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie.
135 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę boiska wielofunkcyjnego i remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie.
135 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Numeracja porządkowa nieruchomości.
135 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Rozgraniczenie nieruchomości.
135 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Zarszyn oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2018.
135 - Przetargi - Nieruchomości: Publiczny przetarg ustny na dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn
135 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 480/10 w  sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
135 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝ŚWIATŁO SŁONECZNE I SIŁA WIATRU, OŚWIETLENIE HYBRYDOWE W GMINIE ZARSZYN˝ W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE
135 - Ochrona środowiska: ˝REMONT DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ( NR 1 I NR 2) – BAZA NOCLEGOWA W MIEJSCOWOŚCI ODZRECHOWA NA DZIAŁKACH NR EWID. 452/8, 462/12˝
135 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia liczby zastępców oraz powołania na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Zarszyn.
135 - Przetargi - Nieruchomości: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
135 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbudowa nawierzchni drogi nr ewid. dz. 896 w miejscowości Długie
134 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi ˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn˝.
134 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 93/11 w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
134 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 23/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Bażanówce
134 - Stanowisko pracy ds. oświaty: Ocena pracy dyrektora szkoły.
134 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr II/2014 z sesji z dnia 12 grudnia 2014r.
134 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 115/11 w sprawie powołania Zespołu strategicznego w Urzędzie Gminy Zarszyn w ramach realizowanego programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ˝Profesjonalne Zarządzanie w Gminie Zarszyn˝ Priorytet V Dobre rządzenie , Działanie 5.2 Wzmocnienie
134 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 228/12 w sprawie ustalenia struktury stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Zarszynie.
134 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi – udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 4.549.802,02 zł.
134 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 82/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
134 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 108 Stróze - Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013
134 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 64/11
134 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Zarszyn oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2014 – 2018.
134 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 30 grudnia 2015 ROKU (119-128)
134 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 26/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Odrzechowej
133 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
133 - Ochrona środowiska: ˝BUDOWA KRYTEJ UJEŻDŻALNI KONI WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZSZĄCYMI ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ LINII NN I TELEFONICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA NA DZIAŁCE NR EWID. 1101/16˝
133 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝ŚWIATŁO SŁONECZNE I SIŁA WIATRU, OŚWIETLENIE HYBRYDOWE W GMINIE ZARSZYN˝ W MIEJSCOWOŚCI JAĆMIERZ
133 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝ŚWIATŁO SŁONECZNE I SIŁA WIATRU, OŚWIETLENIE HYBRYDOWE W GMINIE ZARSZYN˝ W MIEJSCOWOŚCI PIELNIA
133 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Zameldowanie na pobyt stały.
133 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 100/11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
132 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 124/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
132 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 514/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO
132 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 73/11 w sprawie użyczenia sali dla OSP w Długiem w budynku Domu Ludowego w Długiem.
132 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 277/12 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
132 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 11/10 w sprawie użyczenia sal w budynkach Domu Strażaka w Pielni i Posadzie Jaćmierskiej
132 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Oświetlenie hybrydowe w gminie Zarszyn – światło słoneczne i siła wiatru˝; teren inwestycji obejmuje część działki nr ewid. 117 w miejscowości Posada Zarszyńska.
132 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 79/11 w sprawie upoważnienia pracownika do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
132 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 170/11 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
132 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 295/12 w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2012 r.
132 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 41/11 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie w 2011 r. w Gminie Zarszyn
132 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XLIII/14 z sesji z dnia 23 września 2014r.
131 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 525/14 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce
131 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa stacji trensformatorowej wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia.
131 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr II/06 z sesji z dnia 5 grudnia 2006 roku
131 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 117/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2011/2012 w ramach realizacji projektu systemowego pn. ˝Każ
131 - Referat Kultury i Sportu: Dotacja dla organizacji pozarządowych.
131 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 342/09
131 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 261/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania pn. ˝ Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej˝
131 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 281/12 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych
131 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 116/11 w sprawie powołania zespołu zarządzającego – realizującego program operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą ˝ Każde dziecko jest inne – nauczanie przez indywidualizację w Gminie Zarszyn˝, Piorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w r
131 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 20/11 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Zarszyn
131 - Zagospodarowanie przestrzenne: Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne oznaczonej jako działka nr ewid. 1102/2 na drogę stanowiącą własność gminy Zarszyn oznaczoną jako działka nr ewid. 1115 w miejscowości Odrzechowa
131 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Budowa amfiteatru, ciągów pieszych i kołowych wraz z parkingiem na 45 miejsc postojowych oraz oświetlenia terenu˝ w miejscowości Pielnia.
131 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Oświetlenie hybrydowe w gminie Zarszyn – światło słoneczne i siła wiatru; teren inwestycji obejmuje część działek nr ewid. 226, 393/1, 393/2, 408/1, 410, 454/3, 454/4, 998/1, 999, 1002/3, 1003, 1004/1, 1004/2 w miejscowości Odrzechowa.
130 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 29/11 w sprawie użyczenia sali w miejscowości Nowosielce
130 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 311/12 w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej
130 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 588/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zarszyn
130 - Referat Finansów i Dochodów Gminy: Zaświadczenie w sprawie dochodu z gospodarstwa rolnego.
130 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 138/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn. ˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez ind
130 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 159/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Modernizacja zaplecza sportowo – rekreacyjnego stadionu w Zarszynie w ramach programu Bezpieczne boiska Podkarpacia.˝
130 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 48/11 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
130 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 80/11 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem.
130 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 438/13 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2013 r dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
130 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 152/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
129 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki OSP Pielnia”.
129 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 266/12 w sprawie opracowania aneksu do Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Zarszyn w sprawie zadań w poszczególnych stopniach alarmowych .
129 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Likwidacja osuwiska w miejscowości Bażanówka przy drodze gminnej nr 844 – Gmina Zarszyn
129 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
129 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 471/14 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN, model: Transporter T4 2.4 DIESEL, nr rejestracyjny: RSA 26JG, rok produkcji: 1994, stanowiący własność Gminy Zarszyn.
129 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazach z dnia 24.05.2005r. i 9.06.2005r
129 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 385/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Odrzechowej.
129 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie wraz z ogrodzeniem boiska przyszkolnego.
129 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 55/11w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem
129 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn.
129 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 107/11 w sprawie powołania gminnego koordynatora d/s organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi w Obwodowych Komisjach Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
129 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 230/12 w sprawie użyczenia sali w miejscowości Nowosielce.
129 - Konkurs ofert: Wójt Gminy Zarszyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w 2016 r.
129 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 212/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
129 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 18/11 w sprawie użyczenia sal w budynkach stanowiących własność Mienia Gminy Zarszyn w Bażanówce i Odrzechowej
128 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 447/13 w sprawie ogłoszenia wykazów lokali użytkowych przeznaczonych do najmu i działek przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Zarszyn.
128 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XIX Z DNIA 31 SIERPNIA 2004 ROKU (138-147).
128 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 380/13 sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach.
128 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonanie prac w lesie położonym w miejscowości Odrzechowa, stanowiącym własność gminy Zarszyn.
128 - Przetargi - Nieruchomości: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazach z dnia 9.05.2006r.i 1.06.2006r
128 - Konkurs ofert: Wyniki konkursu ogłoszonego w dniu 19.06.2008 r. na realizację zadań z zakresu usług integracji społecznej.
128 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 76/11 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury.
128 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Zezwolenie za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
128 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ˝Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce˝
128 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego, budowa trybun oraz budowa oświetlenia terenu na działkach nr ewid. 569, 564/19, 934 położonych w miejscowości Pielnia˝.
128 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 376/13 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
128 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 199/12 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za 2011 rok.
128 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 165/11 w sprawie użyczenia sal w domach ludowych, na zorganizowanie zabawy Sylwestrowej
127 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 54/11 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę powierzchni dachu budynków komunalnych w celu umieszczenia masztu antenowego.
127 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Dodatki mieszkaniowe.
127 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝BUDOWA INSTALACJI DO WYTWARZANIA BIOGAZU I ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO O MOCY 1,063 MW WRAZ ZE STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ I PRZYŁĄCZEM DO SIECI W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA˝
127 - Ochrona środowiska: INFORMACJA - Budowa elektrowni wiatrowych – PARK WIATROWY ODRZECHOWA I 
127 - Zamówienia Publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowosielce.
127 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 119/11 w sprawie powołania Komisji Nagród do opiniowania wniosków o nagrodę organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarszyn
127 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 101/11 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2011 r.
127 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Renowacja, podwyższenie i translokacja pomnika poległych w I wojnie światowej˝ na działce nr ewid. 355 położonej w miejscowości Odrzechowa.
127 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr I/2014 z sesji z dnia 1 grudnia 2014r.
127 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn.
127 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa sieci telekomunikacyjnej w miejscowościach Zarszyn i Posada Zarszyńska.
127 - Ochrona środowiska: Informacja - ROZBUDOWA STACJI BAZOWEJ CYFROWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ O NAZWIE „ZARSZYN” OZNACZONEJ NUMEREM 5814 OPREATORA PTK „CENTERTEL” SP. Z O.O.
127 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XIV Z DNIA 21 STYCZNIA 2004 ROKU (110-111).
127 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 44/11 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
126 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w załączonym wykazie
126 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Oświetlenie hybrydowe w gminie Zarszyn – światło słoneczne i siła wiatru; teren inwestycji obejmuje część działek nr ewid. 507, 691, 694, 696/4, 697, 698, 699/1, 701, 702, 703, 704/1, 779/2, 781/1, 782, 784, 785, 786, 788, 790, 791/1, 792,
126 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 173/12 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Zarszynie.
126 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 175/12 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Bażanówce.
126 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 35/11 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 468 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 8 września 2010r.
126 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 260/12 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielni.
126 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 364/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
126 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa samochodu do przewozu osób dla Szkoły Podstawowej w Pielni
126 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 91/11 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Zarszyn.
126 - Zagospodarowanie przestrzenne: OGŁOSZENIE - ˝Budowa domu pogrzebowego z urządzeniami towarzyszącymi ˝ na działce nr 430 położonej w miejscowości Nowosielce.
126 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 296/12 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
126 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 304/12 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowego w Zarszynie.
126 - Zamówienia do 30 000 EURO: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych objętych wsparciem w ramach projektu systemowego pn. ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn˝, tj. przy Sz
126 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 81/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
126 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXVIII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 18 listopada 2016 ROKU (195-204)
126 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 59/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Odrzechowej
126 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej.
126 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na działce nr ewid. 1018/1 położonej w miejscowości Odrzechowa˝˝Odbudowa i rekonstrukcja pomników nagrobnych, ustawienie obelisku, wykonanie ogrodzenia˝ w ramach programu ˝Chronimy nasze dziedzict
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 185/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoh
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 241/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 83/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 318/13 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach.
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 194/12 w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Mienia Gminy Zarszyn Ludowemu Klubowi Sportowemu w Długiem.
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 388/10 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za 2009 r.
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 594/14 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
125 - Zamówienia Publiczne: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa drogi gminnej nr 1 17629 R w miejscowości Pielnia dz. nr ewid. 915 w km 0+000-0+560 oraz dz. ewid. 918 w km 0+000-0+110
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 24/11 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
125 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe na dostawę produktów spożywczych dla stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu.
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 69/11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem.
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 147/11 w sprawie ogłoszenia wykazów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do najmu.
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 75/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie dróg gminnych: nr ewid. dz. 448 w miejscowości Posada Zarszyńska nr ewid. dz. 896 w miejscowości Długie – Gmina Zarszyn
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 74/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie dróg gminnych: nr ewid. dz. 768 i 796 w miejscowości Zarszyn, nr ewid. dz. 554 w miejscowości Bażanówka – Gmina Zarszyn
125 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ˝Budowa strzelnicy mysliwskiejz zapleczem szkoleniowo-gospodarczym.
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 174/12 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021
125 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 66/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Bażanówce
125 - Referat Finansów i Dochodów Gminy: Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego.
124 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze SAN4401C˝ na działce nr ewid. 1609 położonej w Nowosielcach
124 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 94/11 w sprawie powołania Zespołu Samooceny
124 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 331/13 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn na 2013 r.
124 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 161/11 w sprawie użyczenia dla KGW sali w miejscowości Jaćmierz /Przedmieście/.
124 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 121/11 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Zarszyn.
124 - Konkurs ofert: Konkurs - Usługi integracji społecznej
124 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 105/11 w sprawie zmiany siedziby obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Nowosielcach
124 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 131/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
124 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 333/13 w sprawie powołania komisji przetrgowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddawanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn.
124 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn wymienionych w wykazie z dnia 04.04.2005r.
124 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
124 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 84/11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
124 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 191/12 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2012r. w Gminie Zarszyn
124 - Zagospodarowanie przestrzenne: OGŁOSZENIE - Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Zarszyn, obejmującego działkę nr ewid. 1576 położoną w miejscowości Zarszyn i działkę nr ewid. 1222 położoną w miejscowości Posada Zarszy
124 - Przetargi - Nieruchomości: Pisemny przetarg nieograniczony na najem na okres do 3 lat lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej
124 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa linii niskiego napięcia NN 0,4 kV i oświetlenia terenu przy Domu Ludowym w miejscowości Posada Zarszyńska.
124 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 40/11 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011r. w Gminie Zarszyn
124 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 186/12 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r. w Gminie Zarszyn.
123 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Budowa elektrowni wiatrowych – PARK WIATROWY ODRZECHOWA I 
123 - Zagospodarowanie przestrzenne: OGŁOSZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
123 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 160/11 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn na usytuowanie stacji wodowskazowej II rzędu.
123 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 12/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewid. 647.˝
123 - Ochrona środowiska: ˝PRZEBUDOWA BUDYNKU INWENTARSKIEGO DLA BYDŁA NA STAJNIĘ DLA KONI (25 SZTUK) W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA NA DZIAŁCE NR EWID. 1101/16˝
123 - Zagospodarowanie przestrzenne: OGŁOSZENIE - Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zarszyn w miejscowościach Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Bażanówka.
123 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XV Z DNIA 25 LUTEGO 2004 ROKU (112-118).
123 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 476/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
123 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Przebudowa istniejącego słupa sieci elektroenergetycznej na działkach nr 963 i 437/1 położonych w miejscowości Pielnia.
123 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 187/12 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
123 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa masztu pomiarowego o wys. 54 m nad poziom terenu na działce nr ewid. 1708/8, położonej w miejscowości Zarszyn, gm. Zarszyn
123 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 250/12 w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Gminy w Zarszynie.
123 - Ochrona środowiska: Ogłoszenie - „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Odrzechowa, Gmina Zarszyn”
123 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 433/13 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce
123 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowosielce.
122 - Zamówienia Publiczne: Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie przebudowy dróg dla pieszych w Nowosielcach.
122 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa sieci gazowej niskoprężnej na działkach nr ewid. 731 i 768 w miejscowości Zarszyn, gm. Zarszyn
122 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 245/12 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2012/2013 pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn.
122 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 148/11 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa w celu realizacji zadań określonych w statucie.
122 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 33/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia-profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo
122 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - ˝Remont i przebudowadachu wraz z rozbudową istniejącego budynku kościoła w miejscowo
122 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 90/11 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Zarszyn.
122 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 276/09 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Zarszyn regulaminu okresowej oceny pracowników
122 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 477/10 w sprawie przeprowadzenia treningu syren ujętych w systemie ostrzegania i alarmowania Obrony Cywilnej Gminy Zarszyn.
122 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 256/12 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury.
122 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ˝Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Nowosielce˝
122 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie o wydamiu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - ˝Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce˝
122 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 17/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Zarszynie.
122 - Przetargi - Nieruchomości: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn wymienionych w wykazie z dnia 14.01.2005 r.
122 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 61/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Przebudowa drogi gminnej nr 1 17638R w miejscowości Zarszyn.˝
122 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 135/11 Wójta Gminy Zarszyn Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
122 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa wylotu wód opadowych i roztopowych do potoku Sękowianka tj. działki o nr ewid. 1103 w km 0+566, wraz
122 - Ochrona środowiska: INFORMACJA - „ROZBUDOWA STACJI BAZOWEJ PTC ERA OZNACZONEJ SYMBOLEM T98_59116_PISAROWCE NA DZIAŁCE NR 1618/1 POŁOŻONEJ W NOWOSIELCACH”
121 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 352/09 w sprawie użyczenia sal w Domach Ludowych w Długiem i Nowosielcach.
121 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝ŚWIATŁO SŁONECZNE I SIŁA WIATRU, OŚWIETLENIE HYBRYDOWE W GMINIE ZARSZYN˝ W MIEJSCOWOŚCI NOWOSIELCE
121 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 234/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie drogi gminnej nr ewid. dz. 477 i 478 w miejscowości Odrzechowa– Gmina Zarszyn w km 0+000-0+690.
121 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 306/12 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
121 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 379/13 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce.
121 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
121 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE˝Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy w miejscowości Odrzechowa (Pastwiska) w km 2+488 na rzece Wisłok˝
121 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Podziały nieruchomości.
121 - Ochrona środowiska:
121 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 351/13 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
121 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 110/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
121 - Konkurs ofert: Konkurs - Usługi integracji społecznej
121 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Budowa stacji elektroenergetycznej 30/110 kV koło miejscowości Odrzechowa, gmina Zarszyn na działce nr ewid. 937.
121 - Zamówienia Publiczne: Informacja z otwarcia ofert na dostawy - wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu ˝Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn˝ .
121 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 25/11 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2011 rok.
121 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XIV/08 z sesji z dnia 28 marca 2008 roku
121 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 293/12 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowego w Bażanówce
120 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze SAN4401C˝ na działce nr ewid. 1609 położonej w Nowosielcach
120 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 238/12 w sprawie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Zarszynie.
120 - Przetargi - Nieruchomości: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Odrzechowej stanowiącej własność gminy Zarszyn, obejmującej działki nr 664/1, 664/2, 664/3, 664/4 o łącznej powierzchni 1,81ha, zabudowanej starym dworkiem oraz budynkami magazynowymi.
120 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 46/11 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury
120 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 206/12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 202 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
120 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 221/12 w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kadr w Urzędzie Gminy Zarszyn.
120 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 145/11 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury.
120 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego.
120 - Zamówienia Publiczne: Informacja z otwarcia ofert na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.095.895,01 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
120 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 292/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
120 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 140/11 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021.
120 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 123/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej.
119 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 1 17629 R w miejscowości Pielnia dz. nr ewid. 915 w km 0+000-0+560 oraz dz. ewid. 918 w km 0+000-0+110
119 - Zagospodarowanie przestrzenne: Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
119 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 155/11 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
119 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 410/13 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce.
119 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 1 17671R w miejscowości Zarszyn dz. nr ewid. 1253 w km 0+000-0+320
119 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - "Oświetlenie przy drodze krajowej Nr 28 Zator – Sanok – Medyka w miejscowościach Zarszyn, Długie, Nowosielce od km 261+000 do km 263+500 ( prawa strona ) i od km 263+500 do km 263+755 (lewa strona) w ramach zadania: poprawa bez
119 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie ˝Roboty wykończeniowe przy drodze gminnej w Odrzechowej na działce o nr ewid. 647˝.
119 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej na działkach nr ewid. 600 i 588˝.
119 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 440/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie powierzenia prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Zarszyn w 
119 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA - ˝Budowa wylotu wód opadowych i roztopowych do potoku Sękowianka tj. działki o nr ewi
119 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 372/13 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem
119 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Oświetlenie hybrydowe w gminie Zarszyn – światło słoneczne i siła wiatru˝; teren inwestycji obejmuje część działek nr ewid. 34, 35, 168/1, 168/5, 170/4, 548/3, 548/4, 904, 909, 915, 959 w miejscowości Pielnia.
119 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 126/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem.
119 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE ˝Decyzja umarzająca postępowanie˝
119 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr VIII/07 z sesji z dnia 29 sierpnia 2007 roku
119 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa linii kablowej niskiego napięcia NN 0,4 kV i oświetlenia terenu przy Domu Ludowym w miejscowości Posada Zarszyńska, gm. Zarszyn˝
119 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE ˝Budowa strzelnicy myśliwskiej˝
119 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 149/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na usługi – ˝Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie o 
119 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 403/13 w sprawie sprzedaży agregatu prądotwórczego ZE 266/13/5/2 stanowiącego własność Gminy Zarszyn.
119 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 390/10 w sprawie powołania komisji konkursowej wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010r. w Gminie Zarszyn
119 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - .˝ Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia terenu i trybun˝; teren inwestycji obejmuje działek nr ewid.569, 564/19, 934 w miejscowości Pielnia.
119 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa domu pogrzebowego z urządzeniami towarzyszącymi ˝
119 - Ochrona środowiska: ˝BUDOWA AMFITEATRU, CIĄGÓW PIESZYCH I KOŁOWYCH WRAZ Z PARKINGIEM NA 45 MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ OŚWIETLENIA TERENU W MIEJSCOWOŚCI PIELNA NA DZIAŁKACH NR EWID. 563/1, 564/21, 564/22, 564/23, 564/19, 563/2˝
119 - Zamówienia Publiczne: PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY (ofertowy) NA SPRZEDAŻ DREWNA
118 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 287/09
118 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa istniejącej sieci energetycznej średniego napięcia (30kV) w miejscowości Besko gm. Besko, Zarszyn i Odrzechowa gm. Zarszyn oraz Nadolany gm. Bukowsko.
118 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie o wydamiu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - ˝Remont i przebudowa dachu wraz z rozbudową istniejącego budynku kościoła w miejscowości Nowosielce˝
118 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 262/12 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2012 r.
118 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 62/11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
118 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XLII/14 z sesji z dnia 10 września 2014r.
118 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 298/12 w sprawie zmiany w Regulaminie pracy komisji przetargowych w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn.
118 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XVIII Z DNIA 28 CZERWCA 2004 ROKU (130-137).
118 - Zagospodarowanie przestrzenne: Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2113 R oznaczonej jako działka nr ewid. 1040 na drogę stanowiącą własność gminy Zarszyn oznaczoną jako działka nr ewid. 1020 w miejscowości Odrzechowa
118 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy - wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu ˝Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn˝ .
118 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Prowadzenie książek obiektów budowlanych będących własnością mienia gminy.
118 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - „BUDOWA ZESPOŁU WIATROWO – ELEKTRYCZNEGO WRAZ Z LINIAMI NAPOWIETRZNO – KABLOWYMI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA”
118 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 299/12 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
118 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 370/13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
118 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 472/10 w sprawie powołania Komisji Nagród do opiniowania wniosków o nagrodę organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarszyn
118 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
118 - Zamówienia do 30 000 EURO: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarszyn do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku w 2016 r.
118 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 53/11 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury
118 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 365/13w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach.
118 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 367/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Zarszynie
118 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 360/13 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
117 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Przebudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na długości ok. 150 m na działkach nr ewid. 37,38,39,40,42/1,46/2,47,135 położonych w miejscowości Długie.
117 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 284/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego na okres do 2 lat, stanowiącego własność Gminy Zarszyn.
117 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2059 R na drogę stanowiącą własność gminy Zarszyn położoną na działce nr 599 w Posadzie Zarszyńskiej; teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 562, 599 w miejscowości Posada Zarszyńska..
117 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 275/09 w  sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zarszynie
117 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 294/12 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn wprowadzonego Zarządzeniem Nr 226 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 22 czerwca 2012 r.
117 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 87/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
117 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 268/09
117 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXV/09 z sesji z dnia 12 lutego 2009r.
117 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 179/12 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
117 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 289/12 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w miesiącu grudzień 2012 r. dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn
117 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 252/12 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie.
117 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 32/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011r. w Gminie Zarszyn
117 - Stanowisko pracy ds. oświaty: Wydawanie decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
117 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zarszyn w miejscowościach Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Bażanówka.
117 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 96/11 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Oszacowania Strat powstałych na skutek wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych na terenie gminy Zarszyn.
116 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 359/13 sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2013 r.
116 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 183/12 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Zarzynie dla Stowarzyszenia ˝Inicjatywa˝.
116 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 31/11 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
116 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 190/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zarszyn nadanym Zarządzeniem Wójta Nr 375 z dnia 4 lutego 2010 r.
116 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 207/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia.
116 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 192/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2012 r. w Gminie Zarszyn.
116 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 141/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
116 - Zamówienia Publiczne: PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY (ofertowy) NA SPRZEDAŻ DRZEWA NA PNIU
116 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 503/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Odrzechowej.
116 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XX Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2004 ROKU (148-152).
116 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 354/09 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2009 r dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
116 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę amfiteatru w Pielni w związku z wykonywaniem Projektu pn. ˝Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim˝ realiz w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK.
116 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 381/13 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
116 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 345/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Pielni.
116 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 335/13 w sprawie Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Zarszyn.
116 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Oświetlenie hybrydowe w gminie Zarszyn – światło słoneczne i siła wiatru˝; teren inwestycji obejmuje część działek nr ewid. 226, 393/1, 393/2, 408/1, 410, 454/3, 454/4, 998/1, 999, 1002/3, 1003, 1004/1, 1004/2 w miejscowości Odrzechowa
115 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 302/12 sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania p.o. Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
115 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 237/12 w sprawie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielni.
115 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
115 - Przetargi - Nieruchomości: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazie z dnia 12.08.2004r.
115 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XVII Z DNIA 28 KWIETNIA 2004 ROKU (124-129).
115 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 150/11 w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
115 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
115 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 307/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie drogi gminnej nr 117653R (nr ewid. dz. 735) w miejscowości Nowosielce˝ w km 0-000+0-800 .
115 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 146/11 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury.
115 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 384/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Długiem.
115 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa odcinka sieci gazowej średnioprężnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego˝.
115 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 282/12 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
115 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 201/12 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2012 r. w Gminie Zarszyn.
115 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa szatni sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi ˝
115 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 202/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
115 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy - wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu ˝Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn˝ .
115 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 248/12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.
115 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 211/12 w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego za 2011 rok.
115 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XIII/08 z sesji z dnia 23 stycznia 2008 roku
114 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 129/11 w sprawie przeprowadzenia treningu syren ujętych w systemie ostrzegania i alarmowania obrony cywilnej Gminy Zarszyn.
114 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi˝ na działce nr ewid. 483/1 położonej w miejscowości Odrzechowa.
114 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA˝
114 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 289/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Długiem.
114 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 345/13 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa , zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Zarszyn w 2013r.
114 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 257/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku Domu Ludowego w 
114 - Zamówienia do 30 000 EURO: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rymanowie w 2016r.
114 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr X/07 z sesji z dnia 29 listopada 2007 roku
114 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 357/13 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
114 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 72/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie w Gminie Zarszyn.˝
114 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 311/09
114 - Ochrona środowiska: INFORMACJA - „BUDOWA ZESPOŁU WIATROWO – ELEKTRYCZNEGO WRAZ Z LINIAMI NAPOWIETRZNO – KABLOWYMI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA”
114 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 287/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku remizy OSP w mie
114 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 327/09 w  sprawie ogłoszenia drugiego publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Odrzechowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
113 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 317/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
113 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Protokół Nr XLIV/14 z sesji z dnia 29 października 2014r.
113 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 215/12 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
113 - Zagospodarowanie przestrzenne: Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2059 R oznaczonej jako działka nr ewid. 562 na drogę stanowiącą własność gminy Zarszyn oznaczoną jako działka nr ewid. 599 w miejscowości Posada Zarszyńska
113 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 216/12 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.
113 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 493/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielni
113 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 415/13 w sprawie podania informacji o wolnych lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do wynajmu.
113 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe na roboty budowlane - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Zarszyn.
113 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 172/11 w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. ˝Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w Gminach Zarszyn i Pakostov˝
113 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 213/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bażanówce i Pielni.˝
113 - Ochrona środowiska: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ZARSZYN
113 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 300/09
113 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 158/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
113 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 70/11 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2011/2012 pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn
113 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 195/12 w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny, wydzielenia oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia i dokumentów o wartości archiwalnej
113 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 454/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz
112 - Przetargi - Nieruchomości: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazie z dnia 12.08.2004 r.
112 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXII RADY GMINY ZARSZYN z dnia 15 lutego 2017 r. (221-236)
112 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 377/13 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej nr ewid dz. 754 w km 0+000-0+260 w miejscowości Długie.
112 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenie – wznowienie działalności gospodarczej.
112 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 409/10 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie.
112 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa strzelnicy myśliwskiej z zapleczem˝
112 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE ˝Budowa zespołów wiatrowo – elektrycznych wraz z liniami napowietrzno – kablowymi średniego napięcia w miejscowości Odrzechowa, gmina Zarszyn .
112 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 343/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia – profilakt
112 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa odcinka sieci gazowej wraz z przyłączem - Odrzechowa˝
112 - Ochrona środowiska: OBIEWSZCZENIE O WYDANIU DECYZJI STWIERDZAJĄCEJ BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
112 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja z dnia 3 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
112 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 358/13 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach.
112 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na działce nr ewid. 1018/1 położonej w miejscowości Odrzechowa˝
112 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 286/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
112 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku ( tzw. biały domek) oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny ˝ na działce nr 844/2 położonej w miejscowości Nowosielce.
112 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 374/13 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
112 - Ochrona środowiska: OBIEWSZCZENIE O WYDANIU DECYZJI STWIERDZAJĄCEJ BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
112 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 265/12 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
111 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Budowa stacji elektroenergetycznej 30/110 kV w miejscowości Odrzechowa
111 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): UCHWAŁY Z SESJI NR XVI Z DNIA 31 MARCA 2004 ROKU (119-123).
111 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 469/14 w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych.
111 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarszyn do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku w 2016 r.˝
111 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 315/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
111 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 474/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie drogi gminnej nr ewid. dz. 1090 w miejscowości Długie i remoncie drogi rolniczej nr ewid. dz. 633 w miejscowości Zarszyn – Gmina Zarszyn
111 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 225/12 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Zarszynie.
111 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 19 listopada 2013r.
111 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 371/10 w sprawie użyczenia sal w budynkach Domu Ludowego w Pielni i  Domu Ludowego w Bażanówce.
111 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr V/2015 z sesji z dnia 25 marca 2015r.
111 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 478/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zorganizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn
111 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 461/10 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa w celu realizacji zadań określonych w statucie.
111 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 421/10 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Zarszyn.
111 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi w miejscowości Jaćmierz na działce nr ewidencyjny 37.
111 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 259/12 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
111 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa sieci gazowej średnioprężnej˝ na działkach nr ewid. 564/17, 564/19, 564/22 położonych w miejscowości Pielnia, Gmina Zarszyn.
111 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Oświetlenie hybrydowe w gminie Zarszyn – światło słoneczne i siła wiatru˝; teren inwestycji obejmuje część działek nr ewid.227, 228, 230, 232, 233, 235/2, 237, 633, 636, 731, 829, 1235/1, 1253, 1268, 1280, 1477 w miejscowości Zarszyn.
111 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Wpis do stałego rejestru wyborców.
110 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 349/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
110 - Przetargi - Nieruchomości: Odwołanie publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Posadzie Jaćmierskiej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn
110 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa- Bukowsko- Szczawne na drogę stanowiącą własność gminy Zarszyn położoną na działce nr 1115 w Odrzechowej˝; teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 1102, 1115 w miejscowości Odrzecho
110 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 92/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
110 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr IV/2015 z sesji z dnia 28 stycznia 2015r.
110 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 236/12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 495 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.
110 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zarszyn w miejscowościach Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Bażanówka – ETAP I.
110 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 151/11 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
110 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Pozyskiwanie śr. unijnych na realizację inwestycji.
110 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o przetergu - sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter T4 2.4 DIESEL
110 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - BUDOWA ZESPOŁU WIATROWO – ELEKTRYCZNEGO WRAZ Z LINIAMI NAPOWIETRZNO – KABLOWYMI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA
110 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Oświetlenie przy drodze krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowościach Zarszyn, Długie, Nowosielce od km 261+000 do km 263+500 (prawa strona) i od km 263+500 do km 263+755 (strona lewa) w ramach zadania: poprawa bezpieczeństwa drogowe
110 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa szatni sportowej z urządzeniami towarzyszącymi˝ na działce nr 775 położonej w miejscowości Długie.
110 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 198/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
110 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi w miejscowości Jaćmierz na działce nr ewidencyjny 37.
109 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 203/12 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w kasie Urzędu Gminy w Zarszynie.
109 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 297/12 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
109 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 291/09 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaćmierzu, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
109 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - .˝Renowacja, podwyższenie i translokacja pomnika poległych w I wojnie światowej˝ na działce nr ewid. 355 położonej w miejscowości Odrzechowa.
109 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 218/12 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury.
109 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 275/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
109 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 143/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem.˝
109 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 330/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
109 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr V/07 z sesji z dnia 27 marca 2007 roku
109 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 333/09 w sprawie użyczenia sali w miejscowości Nowosielce dla Koło Gospodyń Wiejskich.
109 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 223/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej.˝
109 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 156/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Zarszynie.
109 - Zagospodarowanie przestrzenne: OGŁOSZENIE - ˝Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zarszynie o dodatkowe segmenty wraz z infrastrukturą towarzyszącą ˝ na działce nr 1103/2 położonej w Zarszyn.
109 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 246/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów jednostek organizacyjnych Gminy Zarszyn wg stanu na dzień 31.12.2005 r.
109 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 365/09
109 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 358/09
109 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXVIII/09 z sesji z dnia 15 maja 2009r.
108 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 606/14 w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drewna, stanowiącego własność mienia Gminy Zarszyn.
108 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. Ogłoszenia o zamówieniu na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.095.895,01 zł.
108 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Przebudowa dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 2113 R na drogę stanowiącą własność gminy Zarszyn położoną na działce nr 1020 w Odrzechowej˝; teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 1020, 1040 w miejscowości Odrzechowa
108 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 263/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
108 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 278/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
108 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 385/2010
108 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - .˝Odbudowa i rekonstrukcja pomników nagrobnych, ustawienie obelisku, wykonanie ogrodzenia˝ w ramach programu ˝Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe˝ na działce nr ewid. 1045 położonej w Nowosielcach
108 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont budynku DK w Pielni w związku z wykon. Projektu pn. ˝Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim˝ realiz.w ramach Programu Współpracy Transgr. PL-SK 2007-2013.
108 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 344/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2013 r. w Gminie
108 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Zameldowanie na pobyt czasowy.
108 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 470/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
108 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej˝
108 - Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - Poprawa dostepności linii kolejowej przez przebudowę niektórych elementów infrastruktury.
107 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa sieci gazowej niskoprężnej na działkach nr ewid. 731 i 768 położonych w miejscowości Zarszyn, Gmina Zarszyn.
107 - Ochrona środowiska: INFORMACJA - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU DLA MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA
107 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Odrzechowej.
107 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Rozbudowa budynku internatu z budową łacznika podziemnego łączącego budynek internatu z budynkiem szkoły – Zespołu Szkół w Nowosielcach˝ na działkach nr 844/1 i 844/2 położonych w miejscowości Nowosielce.
107 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 197/12 w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia znajdującej się w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy Zarszyn.
107 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zarszynie o dodatkowy segment wraz z infrastrukturą˝
107 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 364/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
107 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 389/10
107 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 509/14 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
107 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na urządzeniu terenów zieleni z małą architekturą˝ na działkach nr ewid. 702, 922, 926, 927, 928, 943 położonych w Zarszynie.
107 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Zapewnienie gotowości bojowej.
107 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 290/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na remoncie infrastruktury stadionu w Bażanówce’
107 - Przetargi - Nieruchomości: Publiczny przetarg ustny na najem lokalu stanowiącego własność Gminy Zarszyn, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej /handlowej/ w Posadzie Jaćmierskiej
107 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 120/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
107 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 142/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
107 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XIX RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 30 marca 2016 ROKU (144-152)
107 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 291/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
106 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 130/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn. ˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez ind
106 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XI RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU (82 - 85)
106 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 402/13 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Przebudowa boiska sportowego w Pielni.˝
106 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 329/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej
106 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 326/09 w sprawie powołania Komisji Nagród do opiniowania wniosków o nagrodę organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarszyn.
106 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 280/09
106 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 346/13 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 r. w 
106 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XV/08 z sesji z dnia 30 kwietnia 2008 roku
106 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 375/13 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
106 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach, gmina Zarszyn˝ na działkach numer ewidencyjny 998, 1000 i 1001 obręb Nowosielce
106 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 414/13 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2014 rok.
106 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 77/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
106 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 321/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
106 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 301/09 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Działania ˝Dorzecze Wisłoka˝ w celu realizacji zadań określonych w ich statucie.
106 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 471/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie dróg gminnych: nr ewid. dz. 587, 480, 493, 494, 561 i 582 w miejscowości Nowosielce i nr ewid. dz. 1847 w miejscowości Posada Jaćmierska – G
106 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 307/09 w sprawie ustalenia Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Nowosielcach
105 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 474/14 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2014 r. w Gminie Zarszyn.
105 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 284/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
105 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 334/09 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Gminy Zarszyn Nr CII/150/2002 dot. użyczenia lokalu użytkowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w celu realizacji zadań określonych w jej statucie.
105 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 204/12 w sprawie ujednolicenia i dokonania zmian w zakresie wewnętrznych przepisów organizujących gospodarkę finansowa Urzędu Gminy w Zarszynie
105 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Rozbudowa budynku internatu z budową łacznika podziemnego łączącego budynek internatu z budynkiem szkoły – Zespołu Szkół w Nowosielcach˝
105 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskoprężnej˝ na działce nr ewid. 874/5 w miejscowości Nowosielce.
105 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Zgłoszenie wyjazdu za granicę.
105 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 269/12 sprawie zmiany Zarządzenia Nr 500 Wójta Gminy Zarszyn w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli, oraz archiwizowania dowodów księgowych obwiązująca w Urzędzie Gminy Zarszyn
105 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 121/08 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn
105 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Rrozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie˝.
105 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Wykonanie nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy w miejscowości Pastwiska w km 2+488 na rzece Wisłok˝
105 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 445/13 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Zarszyn oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków.
105 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 450/13 w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Gminy Zarszyn dla samorządowych instytucji kultury
105 - Stanowisko pracy ds. oświaty: Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
105 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 389/13 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie ciągu dróg gminnych w miejscowości Bażanówka nr ewid dz. 10 w km 0+050-0+445 oraz nr ewi
105 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 312/09
104 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa sieci gazowej niskoprężnej na działkach nr ewid. 702,708,709,705 położonych w miejscowości Nowosielce.
104 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE:˝Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV - Zarszyn 9˝
104 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr III/06 z sesji z dnia 28 grudnia 2006 roku
104 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 548/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zarszyn.
104 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 29/07 w sprawie ustalenia struktury stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Zarszynie.
104 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 295/09 w  sprawie zawarcia umowy na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zarszyn.
104 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 285/09
104 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej˝
104 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa odcinka drogi dojazdowej relacji Pielnia – Wolica w miejscowości Pielnia
104 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 października 2014r.
104 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi gminnej nr 117619R
104 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 368/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
104 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 325/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2202 R Odrzechowa przez wieś od km 0+007 do km 2+320
104 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 353/09
104 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o unieważnieniu postępowania na: ˝Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.˝
104 - Zagospodarowanie przestrzenne: OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa.
104 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 407/13 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielni.
104 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 224/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
104 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 323/09 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie dróg gminnych nr ewid. dz. 673 w m. Jaćmierz Przedmieście oraz nr ewid. dz. 1070 w m. Bażanówka.
104 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 384/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w Bażanówce.
103 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka na odcinku Zarszyn – Długie od km 259 + 833 do km 261 + 600
103 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów spożywczych dla stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu w roku szkolnym 2015/2016 r.
103 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące budowy elektrowni wiatrowych Odrzechowa I 
103 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi w miejscowości Posada Zarszyńska, na działce nr ewid. 599.
103 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 38/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
103 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXIII/08 z sesji z dnia 29 grudnia 2008r.
103 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 60/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia
103 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 461/14 W sprawie ustalenia norm zużycia paliw dla pojazdów i urządzeń silnikowych stanowiących własność Gminy Zarszyn oraz zasad rozliczania zużycia paliw.
103 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 347/13 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2013 r. w Gminie Zarszyn.
103 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 246/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie.
103 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 356/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane polegające na wykonaniu w miejscowości Jaćmierz ˝Miasteczka ruchu
103 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 454/10 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie
103 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 331/09 w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
103 - Ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drewna, stanowiącego własność mienia Gminy Zarszyn.
103 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Wymeldowanie z pobytu stałego.
103 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 348/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o  publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
103 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Nowosielce.
102 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 500/14 w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
102 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr IV/07 z sesji z dnia 22 lutego 2007 roku
102 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę parkingu na działce o nr ewid. 974/2 przy rzece Pielnica w miejscowości Długie.
102 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa sieci gazowej średnioprężnej na działkach nr ewid. 563/1, 564/22, 564/17 położonych w miejscowości Pielnia, Gmina Zarszyn.
102 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 283/09
102 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2014r.
102 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Odrzechowa, Gmina Zarszyn
102 - Zamówienia Publiczne: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 909 w km 0+000-0+270 oraz drogi wewnętrznej dz.ewid. 972 w km 0+000-0+235 w miejscowści Pielnia
102 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja o konsultacjach dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 roku
102 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 369/13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach.
102 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 273/09 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Zarszyn.
102 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Kontrola stanu technicznego obiektów komunalnych.
102 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝BUDOWA ZADASZONEJ WIATY˝
102 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 309/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
102 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 265/09 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów Kalkulatora w Obwodowych Komisjach Wyborczych do przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
102 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskoprężnej na działkach nr ewid. 768 i 759 położonych w miejscowości Zarszyn˝
101 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 1 17640 R w miejscowości Odrzechowa w ramach Programu Wieloletniego pn ˝NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II˝.
101 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 451/10 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową.
101 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 293A/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych
101 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 318/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o  publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
101 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr VII/07 z sesji z dnia 19 czerwca 2007 roku
101 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 383/10
101 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 272/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Jaćmierzu.
101 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 382/10
101 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 281/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej.
101 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Oświetlenie hybrydowe w gminie Zarszyn – światło słoneczne i siła wiatru; teren inwestycji obejmuje część działek nr ewid. 1256, 1257, 1351, 1355/2, 1356/3, 1357/6 w miejscowości Długie.
101 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 419/10
101 - Ochrona środowiska: ˝BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZJAZDEM Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 1018/1 W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA˝
101 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid 762, 764/2, 1055/18, 998, 1039, 1053/5, 1053/15, 1053/16, 1054, 1053/2, 1053/3, 1051, 1056/4, 1056/5, 1063, 1066, 1065, 1067, 1068/1, 1073, 1069 w miejscowości Nowosielce
101 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa sieci niskiego napięcia wraz z rozbiórką części sieci w miejscowości Długie, na działkach nr ewid. 37,38,39,40,41,42/1,46/2,47,135”.
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 482/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury w 2014r.
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 378/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Zarszyn za rok 2012
100 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 363/09 w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofina
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 386/2010 w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Zarszyn powiat sanocki województwo podkarpackie.
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 392/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Posada Zarszyńska˝ i zadania p.n. ˝Budowa sieci wodociągowej i kanal
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 382/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
100 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝˝Budowa trybuny sportowej zadaszonej przy boisku sportowym w Pielni˝
100 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 909 w km 0+000-0+270 oraz drogi wewnętrznej dz. ewid. 972 w km 0+000-0+235 w miejscowości Pielnia.
100 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej˝
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 286/09 w sprawie przeznaczenia do likwidacji środka trwałego
100 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 462/14 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2014 rok
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 405/10
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 288/12 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022.
100 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa terminala samochodowego oraz modernizacji terminala kolejowego metanolu i glikolu na magazynie w Zarszynie˝ działka nr 660 położonej w miejscowości Zarszyn, gm. Zarszyn˝
100 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 310/09
100 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XIV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 18 grudnia 2015 ROKU (116-118)
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 331/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 526/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Zarszyn za rok 2013
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 189/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012r. w Gminie Zarszyn.
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 360/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Długiem.
100 - Przetargi - Nieruchomości: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazie z dnia 14.01.2005 r.
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 304/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
100 - Konkurs ofert: WÓJT GMINY ZARSZYN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r.
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 351/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat, stanowiącego własność Gminy Zarszyn.
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 528/14 w sprawie odwołania alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 167/11 w sprawie użyczenia sal w domach ludowych, na zorganizowanie imprez dla mieszkańców Gminy Zarszyn.
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 347/09 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zarszyn przeznaczonego do najmu.
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 57/11 w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. ˝Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastruktura w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńs
100 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 522/14 w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowa
99 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Wymeldowanie z pobytu czasowego.
99 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XVI RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 18 stycznia 2016 ROKU (129-131)
99 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa odcinka drogi dojazdowej relacji Pielnia – Wolica w miejscowości Pielnia gmina Zarszyn na działkach nr ewid. 963, 965, 426/1, 430/1, 431, 433/5, 433/6, 434, 435, 437/1, 437/2, 439/1, 441/3, 442/1, 442/4, 445/1, 446/1, 447/1, 448/1,
99 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 495/14 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014r. w Gminie Zarszyn
99 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr VI/2015 z sesji z dnia 22 kwietnia 2015r.
99 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 481/10 w sprawie opracowania projektu budżetu gminy Zarszyn na 2011 rok i  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021.
99 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 473/10 w  sprawie dzierżawy przez Gminę Zarszyn. nieruchomości gruntowych, położonych w  Posadzie Zarszyńskiej.
99 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 288/09
99 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 555/14 sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2014/2015 pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom szkół, dla których organem prowadzącym
99 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 362/09 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Zarszyn na 2010 r.
99 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 414/10
99 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 403/10
99 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 30 z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
99 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 354/13 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Odrzechowa wraz z przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energ
99 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝˝BUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DO BUDYNKU MIESZKLANEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 459 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA˝ - wszczęcie postępowania
99 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 279/09 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
98 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 452/10 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Odrzechowej
98 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 520/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.
98 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 340/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o trzecim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
98 - Zamówienia Publiczne: ├ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej Nr 1 17671R w miejscowości Zarszyn dz. nr ewid. 1253 w km 0+000-0+320
98 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 51/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na usługi - Przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013.
98 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Wykonanie nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy w miejscowości Pastwiska w km 2+488 na rzece Wisłok˝.
98 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 458/13 w sprawie kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Zarszyn na zadania publiczne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
98 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 171/11 w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. ˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn˝
98 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 400/13 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2013/2014 pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych uczniom szkół, dla których organem prowadzący
98 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej na działkach nr ewid. 702,708,709,705 położonych w miejscowości Nowosielce”
98 - Zamówienia Publiczne:
98 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 332/13 w sprawie dokumentacji sporządzanej przez samorządowe jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy gminy Zarszyn w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów or
98 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 762, 764/2, 1055/18, 998, 1039, 1053/5, 1053/15, 1053/16, 1054, 1053/2, 1053/3, 1051, 1056/4, 1056/5, 1063, 1066, 1065, 1067, 1068/1, 1073, 1069 położonych w miejscowości Nowosielc
98 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – dot. Ogłoszenia o zamówieniu na dostawy - wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu ˝Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn˝ .
98 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi powiatowej nr 2202R Odrzechowa, droga przez wieś
98 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NA DZIAŁKACH Nr ewid. 710,1070 i 1091 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BAŻANÓWKA
97 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 319/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 311/09 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Długiem im. św. Jadwigi Królowej.
97 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 314/09 w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 313 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia dnia 28 sierpnia 2009 r dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
97 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 577/14 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
97 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.
97 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gm. nr 1 17640 R w m. Odrzechowa w ramach Programu Wieloletniego pn. ˝NARODOWY PROGRAM PRZEBUD. DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZ. – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ˝.
97 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 235/12 w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 500 Wójta Gminy Zarszyn w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli, oraz archiwizowania dowodów księgowych obwiązująca w Urzędzie Gminy Zarszyn
97 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr VI/07 z sesji z dnia 20 kwietnia 2007 roku
97 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 322/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na podniesieniu atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 2206 R Długie Pielnia.
97 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 472/14 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn na 2014 r.
97 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa sieci gazowej na działkach nr ewid. 768 i 787 położonych w miejscowości Zarszyn”.
97 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202R Odrzechowa, droga przez wieś”
97 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 502/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielni.
97 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Pielnia, Gmina Zarszyn
97 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 387/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
97 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 337/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do dzierżawy.
97 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskoprężnej na działkach nr ewid. 759 i 768 położonych w miejscowości Zarszyn˝
97 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 338/09 w sprawie zmiany Zarządzenia własnego Nr 226 z dnia 9 stycznia 2009r. dot. użyczenia lokalu dla Fundacji - Klub Inwencji Kulturalnych i Społecznych Młodzieży w Odrzechowej.
97 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 359/09 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
96 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 315/09 w sprawie odwołania Dyrektora Gimnazjum w Długiem im.św. Jadwigi Królowej.
96 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 125/08 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za 2007 r.
96 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 297/09
96 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 298/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót budowlanych polegających na podniesieniu atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 2206 R.
96 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 427/13 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
96 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi w miejscowości Posada Zarszyńska, na działce nr ewid. 599.
96 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 464/14 w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny i wyrażenia opinii dotyczącej ofert na realizację zadań publicznych
96 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 460/14 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014 - 2016.
96 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 302/09 w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Odrzechowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
96 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa linii 110kV Besko – Sanok na linię dwutorową
96 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 193/12 w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. ˝Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej˝
96 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 328/09 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaćmierzu, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
96 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 418/10 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
96 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 332/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 330 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 września 2009 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
96 - Przetargi - Nieruchomości: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w wykazach z dnia 9.05.2006r
95 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR X RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 26 SIERPNIA 2015 ROKU (68 - 81)
95 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXIII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 21 lipca 2016 ROKU (178-183)
95 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 336/09 w sprawie przeprowadzenia treningu syren ujętych w systemie ostrzegania i alarmowania obrony cywilnej Gminy Zarszyn.
95 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XVIII RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 1 marca 2016 ROKU (141-143)
95 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 366/10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
95 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
95 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 52 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn oraz ustalenia maksymaln
95 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 367/10 w sprawie powołania Komisji d/s rekrutacji kandydatów na stanowisko inspektora d/s obrony cywilnej i spraw wojskowych w wymiarze ½ etatu w Urzędzie Gminy Zarszyn.
95 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskoprężnej˝ na działkach nr ewid. 768 i 787 w miejscowości Zarszyn.
95 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 18 marca 2013r.
95 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Dzierżawa, użyczenie, najem.
95 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 324/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej.
95 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 380/10
95 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskoprężnej˝ na działce nr ewid. 874/5 w miejscowości Nowosielce.
95 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 320/09 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Długiem im. św. Jadwigi Królowej.
95 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 13/06 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy sylwestrowej
95 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 296/09
95 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 59 z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015r. w Gminie Zarszyn
95 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 346/09 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zarszyn przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym.
95 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 303/09 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 71 z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie ewidencjonowania kosztów w związku z organizacją kształcenia specjalnego w szkołach i przedszkolach
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 163/08 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 378/10 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa w celu realizacji zadań określonych w statucie.
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 408/13 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2013 r.
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 460/10 w sprawie odwołania stanu alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 497/14 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 508/14 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
94 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr IX/2015 z sesji z dnia 29 lipca 2015r.
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 377/10 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Długiem.
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 308/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót budowlanych polegających na podniesieniu atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 2206 R.
94 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej średnioprężnej na działce nr ewid. 659/1 położonej w miejscowości Bażanówka˝
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 396/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i  wykonaniu dwóch przyłączy energetycznych do konstrukcji wsporczych doświetlających przejścia dla pieszych wraz z podświetlonymi zna
94 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXIV/09 z sesji z dnia 15 stycznia 2009r.
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 167/08 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do dzierżawy i najmu.
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 560/14 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2014 r.
94 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi w miejscowości Odrzechowa, na działce nr ewid. 1115.
94 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Nr 1 17671R w miejscowości Zarszyn dz. nr ewid. 1253 w km 0+000-0+320.
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 266/09 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zarszyn, przeznaczonego do najmu.
94 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku (tzw. biały domek) oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny˝ na działce nr 844/2 położonej w Nowosielcach.
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 361/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej.
94 - Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ˝rewitalizacja budynku dawnej szkoły w miejscowości Jaćmierz˝
94 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 889˝
94 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 171/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 341/09
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 306/09 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2009/2010 pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 310/06 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Zarszyn
93 - Zamówienia Publiczne: Informacja z otwarcia ofert na usługi - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn.
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 376/10 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Długiem.
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 282/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Zarszynie.
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 372/10 w sprawie użyczenia nieruchomości Ludowemu Klubowi Sportowemu w Odrzechowej w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, określonych w statucie.
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 370/10 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Zarszynie.
93 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi w miejscowości Posada Zarszyńska, na działkach nr ewid. 385, 378, 313.
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 271/09 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 368/10 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Odrzechowej.
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 374/10 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej
93 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ˝( do 0,5 MPa)
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 49 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny i wyrażenia opinii dotyczącej ofert na realizację zadań publicznych
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 492/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu w 2014 r. w Gminie Z 
93 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa sieci gazowej niskoprężnej na działkach nr ewid. 352/2, 353/2, 354/2, 357/2, 931 położonych w miejscowości Pielnia
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 439/13 w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny i wyrażenia opinii dotyczącej ofert na realizację zadań publicznych
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 388/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
93 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - BUDOWA WIATY ZE SCENĄ W POSADZIE JAĆMIERSKIEJ
93 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 499/14 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
93 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa˝
92 - Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa.
92 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 155/08 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn
92 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 446/10 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem.
92 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ˝Budowa odcinka sieci gazowej˝
92 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za 2006 r
92 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 262/09 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży
92 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 516/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
92 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 552/14w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
92 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 541/14 w sprawie powołania Komisji do przejęcia urządzeń kanalizacyjnych od ˝DUET˝ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok oraz przekazania przejętego środka trwałego do u 
92 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 232 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu
92 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYCJI - PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
92 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 355/09
92 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXi RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA18 MAJA 2016 ROKU (158-159)
92 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej średnioprężnej w m-ci Długie˝
92 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 154/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
92 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 447/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczycieli mianowanych.
92 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 314/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
92 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 458/10 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
92 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego - gazociąg wysokocisnieniowy
92 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, a to działki gruntowej nr 807/5 o pow. 0,1163 ha położonej w Nowosielcach.
92 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa miasteczka ruchu drogowego˝
91 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Wymeldowanie decyzją.
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarzadzenie Nr 151/05 w sprawie użyczenia sal w Domach Ludowych na zorganizowanie zabaw
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 299/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej.
91 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji - ˝PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W NOWOSIELCACH
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 597/14 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 344/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
91 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi w miejscowości Odrzechowa, na działce nr ewid. 1020.
91 - Ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego: II przetarg ustny na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN S.A., model: H9.21 12.5t, wersja: 41 nr rejestracyjny: RSA A816, rok produkcji: 2000, stanowiący własność Gminy Zarszyn.
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): ZARZĄDZENIA ARCHIWALNE Z 2003 ROKU (37-63)
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 369/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót budowlanych polegających na przebudowie dróg w gminie Zarszyn w ramach Projektu pn. ˝Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 381/10 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Zarszyn na 2010 r.
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 398/10
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 401/10 w sprawie powołania gminnego koordynatora d/s organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi w Obwodowych Komisjach Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej
91 - Zagospodarowanie przestrzenne: OGŁOSZENIE - ˝Budowa sieci gazowej średnioprężnej na działce nr ewid. 659/1 położonej w miejscowości Bażanówka˝
91 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XVIII/08 z sesji z dnia 6 sierpnia 2008r.
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 10/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni drogi gminnej na działce nr 580 położonej w Jaćmierzu.
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 421/13 w sprawie powołania Komisji Nagród do opiniowania wniosków o nagrodę organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarszyn
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 504/14 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 550/14 w sprawie ustalenia struktury stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Zarszynie.
91 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 168/08 w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn.
91 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa od km 6+550 do km 6+822”
90 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 397/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010r.
90 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr IX/07 z sesji z dnia 23 października 2007 roku
90 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE -˝Budowa sieci gazowej niskoprężnej na działkach nr ewid. 352/2, 353/2, 354/2, 357/2, 931 położonych w miejscowości Pielnia˝
90 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr IX/03 z sesji z dnia 5 września 2003 roku.
90 - Ochrona środowiska: INFORMACJA - „PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 28 ZATOR – MEDYKA NA ODCINKU ZARSZYN - DŁUGIE OD km 259 + 833 do km 261 + 600”
90 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 582/14 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów obsługi informatycznej w Obwodowych Komisjach Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad pow
90 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka na odcinku Zarszyn – Długie od km 259+833 do km 261+600.
90 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 405/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
90 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi w miejscowości Posada Zarszyńska, na działkach nr ewid. 385, 378, 313.
90 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 264/09
90 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 239/05 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Długiem
90 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarzadzenie Nr 207/05 w sprawie powołania i organizacji stałego dyżuru Urzędu Gminy w Zarszynie
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 498/14 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 408/10 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Zarszyn.
89 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej średnioprężnej˝
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 400/10 w sprawie powołania Komisji d/s rekrutacji kandydatów na stanowisko inspektora d/s oświaty w Urzędzie Gminy Zarszyn.
89 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej niskoprężnej w m-ci Posada Zarszyńska˝
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 71/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z procedurami Programu Operacyjnego SAPARD.
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 192/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 357/09 w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych.
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 270/09 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Długiem im. św. Jadwigi Królowej .
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 343/09 w sprawie opracowania projektu budżetu gminy Zarszyn na 2010 rok
89 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa zaplecza socjalnego w ramach projektu ˝Moje boisko - Orlik 2012˝
89 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. ˝Budowa boiska szkolnego – wielofunkcyjnego w Odrzechowej˝.
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 463/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury w 2014r.
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 456/13 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie powierzenia prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Zarszyn w 20
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 409/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 410/10 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Zarszyn.
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 335/09 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do najmu.
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 413/13 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 172/08
89 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - „Przebudowa drogi gminnej Nr 2206R Długie-Pielnia w km 0+010 do km 2+635 ”
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 353/13 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2012 rok.
89 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 456/10 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego – realizującego program operacyjny Kapitał Ludzki pt. ˝Profesjonalne Zarządzanie w Gminie Zarszyn˝ Priorytet V Dobre rządzenie , Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji sam
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 70/07 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i  jego zastępcy.
88 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej średnioprężnej na działkach nr ewid. 564/22, 564/17, 564/13 położonych w miejscowości Pielnia˝
88 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa sieci gazowej niskoprężnej /do 0,5 MPa/w miejscowości Długie
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 419/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 394/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010r.
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 26 z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów rad soleckich i sołtysów
88 - Zamówienia do 30 000 EURO: INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę produktów spożywczych do Kuchni szkolnej przy Gimnazjum w Długiem.
88 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jaćmierz˝
88 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXIX/09 z sesji z dnia 5 czerwca 2009r.
88 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie˝.
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 221 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Zarszyn
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 422/13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 468/10 w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej
88 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXIV/2016 z sesji z dnia 24 sierpnia 2016 r.
88 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej niskoprężnej w miejscowości Posada Zarszyńska˝
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 549/14 w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drewna, stanowiącego własność mienia Gminy Zarszyn.
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 313/09 sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający 15 sierpnia 2009 r.
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 263/09
88 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa odcinka gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa˝
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 27/07 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 585/14 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy, Wójta Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Podkarpackiego dla celów głosowania korespondencyjnego
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 445/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 166 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 28/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
88 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna.
88 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 14/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaćmierz - Posada Jaćmierska.
88 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Zarszyn oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2014 – 2018.
88 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XVI/08 z sesji z dnia 16 maja 2008 roku
87 - Zamówienia Publiczne: PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY (ofertowy) NA SPRZEDAŻ DREWNA
87 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXVII/09 z sesji z dnia 29 kwietnia 2009r.
87 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 412/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Odrzechowa.˝
87 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 17/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
87 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 391/10 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Długiem
87 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 26/07 w sprawie użyczenia sali dla KGW w Pielni, na zorganizowanie spotkania opłatkowego.
87 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 406/10 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
87 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 411/10
87 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 25/07 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2007r
87 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE˝Budowa miasteczka ruchu drogowego w Jaćmierzu˝
87 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
87 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 562/14 w sprawie wprowadzenia do użytku Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Zarszyn i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzęd
87 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 290/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn
87 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE O ZAWIESZANIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
87 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 169/08 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn.
87 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXI/08 z sesji z dnia 7 listopada 2008r.
87 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
87 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na dom przedpogrzebowy˝
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 153/08
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 156/05 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania Gminnego zasobu nieruchomości na 2005 rok.
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 407/10 w sprawie udziału pracowników gminy Zarszyn w powiatowym kompleksowym ćwiczeniu zgrywającym.
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 452/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Nowosielce
86 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa˝
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 238/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 416/10 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Zarszynie.
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 417/10 w sprawie powołania członków Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 12/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu oświetlenia boisk sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Posada Zarszyńska
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 556/14 w sprawie powołania zespołu zarządzającego – realizującego projekt pod nazwą ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn˝ (nr projektu: WND-POKL.09.01.01.18-064/13) opracowanego w ramach
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 305/09 w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia i pracy systemów alarmowych.
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 149/05 w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku na przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 510/14 w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn oraz dla Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 402/10
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 404/13 w sprawie powołania komisji likwidacyjno - kasacyjnej środka trwałego mienia Gminy Zarszyn będącego w zarządzie Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu.
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 557/14 w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru przedmiotów dostarczanych do szkół w związku z realizacją projektu pod nazwą ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn˝.
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 2 z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany rozkładu czasu pracy w miesiącu grudzień 2014 r. dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn.
86 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Odbudowa i przebudowa dróg gminnych na działkach nr ewidencyjny 691 i 507 w obrębie Jaćmierz ( Przedmieście) gmina Zarszyn˝.
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 399/10
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 175/08 w sprawie wydzierżawiania nieruchomości, najmu lokali użytkowych oraz ustalenie stawek czynszu za dzierżawę i najem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICSAN” Nowosielce.
86 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Oświetlenie terenu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach oraz zasilanie obiektów szkolnych linią kablową˝
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 455/10 w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Zarszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej
86 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 443/10 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Zarszyn.
86 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej średnioprężnej na działkach nr ewid. 564/22, 564/17, 564/13 położonych w miejscowości Pielnia˝
85 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 109/07 w sprawie użyczenia sal w Domach Ludowych w  Długiem, Jaćmierzu i Pielni
85 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 164/08 w sprawie odwołania alarmu i pogotowia powodziowego na terenie gminy Zarszyn
85 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 128/04 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Zarszyn na 2005 rok.
85 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 544/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn
85 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 442/10 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
85 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 415/10 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Bażanówce.
85 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 11/06 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy sylwestrowej
85 - Ochrona środowiska: OBIEWSZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPARWIE WYADANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
85 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Oświetlenie terenu˝
85 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXVI RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 6 października 2016 ROKU (191-194)
85 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 113/07 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy Zarszyn wg stanu na dzień 31.12.2007 r
85 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 18 marca 2013r.
85 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarzadzenie Nr 252/06 w sprawie norm zużycia paliwa silnikowego dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki ˝FORD TRANSIT 350 M˝ stosowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujące na terenie Gminy Zarszyn.
85 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 335/2006 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
85 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXIV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 24 sierpnia 2016 ROKU (184)
85 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa farmy fotowoltaicznej˝
84 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 437/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
84 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 243/05 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Pielni
84 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 73/04 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
84 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej niskiego cisnienia w miejscowości Zarszyn˝
84 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 527/14 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
84 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 144/05 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych
84 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 162/08 w sprawie wydzierżawiania nieruchomości, najmu lokali użytkowych oraz ustalenie stawek czynszu za dzierżawę i najem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ˝MEDICSAN˝ Nowosielce.
84 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXX/09 z sesji z dnia 25 czerwca 2009r.
84 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 269/09 sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
84 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa zaplecza socjalnego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012˝
84 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XVII/04 z sesji z dnia 28 kwietnia 2004 roku.
84 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania ˝Budowa miasteczka ruchu drogowego˝
84 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów
84 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 521/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz dostaw i usług w ramach realizacji projektu pn. ˝Modernizacja oddziałów przeds
84 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 379/10 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
84 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE: ˝Budowa 9oświetlenia w miejscowości Posada Jaćmierska˝
83 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskoprężnej /do 0,5 MPa/ na dz. nr ewid 103, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164/1, 165/1, 166 w miejscowości Posada Zarszyńska˝
83 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 132/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 160/08
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 506/14 w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drzew na pniu, stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 444/10 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Zarszyn.
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 170/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Zarszyn na postawienie tablicy informacyjnej.
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 165/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 316/09 w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Zarszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminne
83 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 451/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Posada Jaćmierska
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 515/14 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów obsługi informatycznej w Obwodowych Komisjach Wyborczych do przeprowadzenie wyborów do Pa
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 137/04 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2004 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 288/06
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 54/07 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
83 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
83 - Przetargi - Nieruchomości: Drugi przetarg pisemny nieograniczony na najem na okres do 3 lat lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 373/10 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Nowosielcach
83 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację Projektu pn. ˝Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego w Odrzechowej˝.
83 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 224/05 w sprawie zwiększenia planu finansowego Szkoły Podstawowej w Zarszynie w 2005 r.
82 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
82 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr X/03 z sesji z dnia 29 października 2003 roku.
82 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa zadaszonej wiaty z zapleczem˝
82 - Przetargi - Nieruchomości: Pisemny przetarg nieograniczony na najem na okres do 3 lat lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej .
82 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 311/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝ Wykonaniu budynku szatni sportowej z osadnikiem ścieków i przykanalikiem sanitarnym na działce nr 564/3 w miejscowości Pielnia˝
82 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 141/04 w sprawie użyczenia sal na zorganizowanie Sylwestra 2004/2005
82 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa drogi gminnej nr 1 17645R, na działce nr ewid. 938 w miejscowości Długie˝.
82 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok
82 - Ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego: Zarządzenie Nr 151 z dnia 21 października 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
82 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe na dostawę produktów spożywczych dla stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu – zadanie nr 7.
82 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 101/07 w sprawie opracowania projektu budżetu gminy Zarszyn na 2008 rok
82 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 559/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dostaw i usług w ramach realizacji projektu pn. ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarsz
82 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XX/08 z sesji z dnia 9 października 2008r.
82 - Zamówienia do 30 000 EURO: INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę produktów spożywczych do Kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu.
82 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 93/07
82 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XXI/04 z sesji z dnia 27 października 2004 roku.
82 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 228 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
82 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Wydawanie decyzji na lokalizację zjazdu
82 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 236/05 w sprawie użyczenia lokalu do zamieszkania w okresie zimy w budynku stanowiącym własność Gminy Zarszyn
82 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze SAN4401C na działce o nr ewid. 1609, w miejscowości Nowosielce˝.
82 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XI/07 z sesji z dnia 21 grudnia 2007 roku
82 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 65/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z procedurami Programu Operacyjnego SAPARD.
81 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi gminnej nr 2206R Długie – Pielnia w km od 0 + 010 do km 2 + 635”.
81 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 127/08 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
81 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 126/08 w sprawie użyczenia sal w Długiem, Posadzie Jaćmierskiej i Zarszynie.
81 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 112A/07 w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn za przybory piśmienne.
81 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 294/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
81 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna
81 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XVII/08 z sesji z dnia 25 czerwca 2008 roku
81 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 455/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
81 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 217/05
81 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XIX/08 z sesji z dnia 21 sierpnia 2008r.
81 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa zadaszeniapłyuty przy Domu Ludowym w miejscowości Posada Zarszyńska˝
81 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 216/05 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 213/05 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
81 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 47/07 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
81 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
81 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 16/06 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy sylwestrowej
81 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 395/10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
81 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.095.895,01 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zaciągniętych kredytów.
81 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe na świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
81 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 40 z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów.
81 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa odcinka sieci gazowej w Nowosielcach˝
81 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa odcinka sieci gazowej w miejscowości Długie˝
81 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa zadaszenia płyty przy Domu Ludowym w miejscowości Posada Zarszyńska˝
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 214/05 w sprawie powołania Komisji Nagród do opiniowania wniosków na nagrodę organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarszyn
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 66/04 w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn.
80 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi w miejscowości Posada Zarszyńska, na działkach nr ewid. 385, 378, 313.
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 117/04 w sprawie dzierżawy przez Gminę Zarszyn nieruchomości gruntowych, położonych w Posadzie Zarszyńskiej
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 165/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 248/05
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 210/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów.
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 253/06 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy w Posadzie Jaćmierskiej
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 18/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków pieniężnych i papierów wartościowych w kasie Urzędu Gminy wg stanu na 31.12.2006 r.
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 102/07 w sprawie zmiany własnego Zarządzenia Nr 98 z dnia 31 października 2007 r.
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 448/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 125/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót.
80 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 339/09 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa w celu realizacji zadań określonych w statucie.
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 225/05
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 195/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu ustnym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 112/07 w sprawie: powołania komisji w celu dokonania spisu z natury mienia gminy znajdującego się w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Domach Ludowych na terenie Gminy Zarszyn
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 278/06
80 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 123/08 w sprawie powołania zespołu d/s wdrożenia i aktualizacji Strategii Społecznej Gminy Zarszyn
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 20 z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie sprzedaży autobusu marki AUTOSAN S.A., model: H9.21 12.5t, wersja: 41 nr rejestracyjny: RSA A816, rok produkcji: 2000, stanowiący własność Gminy Zarszyn.
79 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn.
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 221/05 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych a także wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 252/09 w sprawie: sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za 2008 r.
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 267/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej.
79 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Zarszyn˝
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 41/07 w sprawie użyczenia sali w Posadzie Jaćmierskiej i Długiem.
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 44/07 w sprawie użyczenia sali w Jaćmierzu i Posadzie Jaćmierskiej
79 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rymanowie w 2016 r. ˝
79 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi w miejscowości Odrzechowa, na działce nr ewid. 1115.
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 87/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 55 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi rady Gminy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
79 - Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie ˝ Budowa słupowej stacji trasformatorowej 15/0,4kVZarszyn 9˝
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 130/04 w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w Bażanówce Ludowemu Zespołowi Sportowemu ˝Orzeł˝ Bażanówka.
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 404/10 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 224/08
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie 413/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Nižna Sitnica.˝
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 137/2 z dnia 22 września 2015r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do prowadzenia zadań związanych z realizacją CAF w Urzędzie Gminy Zarszyn.
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 68/04 w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Odrzechowej.
79 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 144/08 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 105/07 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 162/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 212/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 496/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 94/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi Nr 2206 R Długie- Pielnia w km 0+550 do 2+635
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 131/08 w sprawie nadania Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy, oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Zarszyn.
79 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 68 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
78 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na dom przedpogrzebowy˝
78 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XVI/04 z sesji z dnia 31 marca 2004 roku.
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 356/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 226/05
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 281/06 w  sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 30/07 w sprawie odwołania piątego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowosielcach, ogłoszonego na dzień 14 lutego 2007r na godz. 8.10.
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 122/08 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 53 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Zarszyn.
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 161/08 w sprawie przeprowadzenia wyrywkowej inwentaryzacji okresowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Zarszyńskiej
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 111/07 w sprawie powołania zespołu d/s koordynacji pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 135/04 w sprawie określenia procedury przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy wychodzących z inicjatywy Wójta Gminy.
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 430/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 120/04 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o  publicznym przetargu dotyczącym dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Zarszyn.
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 241/05 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Nowosielcach
78 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ˝Przebudowa linii 110kV Besko - Sanok˝
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 147/05 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 58/07 w sprawie użyczenia sali w  Posadzie Jaćmierskiej.
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 243/09 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego ˝Planu Odnowy Miejscowości Odrzechowa˝
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 132/04 w sprawie użyczenia sali dla OSP w Zarszynie.
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 74/04 w sprawie użyczenia sal na zorganizowanie zabaw niedochodowych.
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 124/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
78 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 197/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 589/14 w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn oraz dla Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 20/07 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa silnikowego dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 marki GAZ 27057-096 znajdującego się na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach funkcjonującej na terenie G
78 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 15/06 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy sylwestrowej
77 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa i odbudowa dróg gminnych w miejscowości Jaćmierz ( Przedmieście )na działkach numer ewidencyjny 691 i 507 położonych w miejscowości Jaćmierz gm. Zarszyn˝
77 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XV/04 z sesji z dnia 25 lutego 2004 roku.
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 166/08 w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargu na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn.
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 128/08 w sprawie użyczenia Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Zarszynie gminnego lokalu, na potrzeby związane z jego działalnością.
77 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XII/03 z sesji z dnia 16 grudnia 2003 roku.
77 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Podniesienie atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce poprzez przebudowę drogi gminnej nr 2206R Długie - Pielnia w km 0+010 – 2+635 wraz z obiektem mostowym w km 0+379” .
77 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa odcinka sieci gazowej w miejscowości Nowosielce˝
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 312/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 80/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 206/05 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i senatorów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 wrzesień 2005 r.
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 234/05 w sprawie użyczenia lokalu dla Fundacji - Klub Inwencji Kulturalnych i Społecznych Młodzieży w Odrzechowej.
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 531/14 w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drewna, stanowiącego własność mienia Gminy Zarszyn.
77 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestrycji celu publicznego˝
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 136/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej- roboty wykończeniowe budowlane segmentu dydaktycznego˝.
77 - Ochrona środowiska: INFORMACJA - ˝BUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 30/110 kV W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA˝
77 - Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie - ˝Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach˝
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 152/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 255/06 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy karnawałowej
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 187/05 w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn za przybory piśmienne
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 246/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 260/06 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Zarszyn na 2006 r
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 576/14 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2015 rok.
77 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXI RADY GMINY ZARSZYN z dnia 29 grudnia 2016 r. (215-220)
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 106/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
77 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 4/06 w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
77 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Zarszyn˝
76 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do potoku Sękowianka z terenu projektowanej biogazowi ˝
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 106A/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
76 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝ Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 671 w miejscowości Długie˝
76 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Zarszyn˝.
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 300/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 229/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝Przebudowa budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Nowosielcach˝.
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 155/05 w sprawie użyczenia lokalu dla Fundacji Małopolskiej Tarnów Klubowi Inwencji Kulturalnych i Społecznych Młodzieży w Odrzechowej
76 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XIII/03 z sesji z dnia 30 grudnia 2003 roku.
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 191/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o trzecim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 219/05
76 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa zadaszonej trybuny przy boisku sportowym˝
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 122/04 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Nowosielcach.
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 146/08 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
76 - Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie - ˝budowa odcinka sieci gazowej niskoprężnej w miejscowości Długie˝
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 175 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Długie.
76 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XII/07 z sesji z dnia 28 grudnia 2007 roku
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 453/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 208 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publiznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury w 2016 r.
76 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania na ˝Dostawę produktów spożywczych do Kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu˝
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 23 z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 227/05 sprawie opracowania projektu budżetu gminy Zarszyn na 2006 rok
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 180/05 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania o 
76 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 72/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z procedurami Programu Operacyjnego SAPARD.
76 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 201/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o czwartym publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn.
75 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Przeciwdziałanie narkomanii
75 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr VIII/2015 z sesji z dnia 29 czerwca 2015r.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 184/08 w sprawie przekazania w drodze umowy darowizny na stan jednostki OSP w Posadzie Jaćmierskiej samochodu marki Żuk na cele ochrony przeciwpożarowej
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 159/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 142/08 w sprawie powołania komisji likwidacyjno-kasacyjnej w Urzędzie Gminy Zarszyn
75 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa bezobsługowej stacji telefonii komórkowej sieci Play˝
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 277/06
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 36/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o zaproszeniu do rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 42/07 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 485/14 w sprawie powołania zespołu zarządzającego – realizującego projekt pod nazwą ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn˝ (nr projektu: WND-POKL.09.01.01.18-064/13) opracowanego w ramach
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 295/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
75 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach, gmina Zarszyn˝.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 173 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 269/06 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie eliminacji Festiwalu Piosenki Religijnej dzieci
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 152/05 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy choinkowej dla dzieci.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 256/09 w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 75/04 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy niedochodowej.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 149/08 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 22 czerwca 2008 r.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 315/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝ Przebudowie chodnika w Zarszynie przy drodze K-28˝
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 62/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie wodociągu w miejscowości Jaćmierz - Posada Jaćmierska.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 150/08 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 164/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 121/04 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Zarszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji z wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2004 r.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 118/08 w sprawie zmiany własnego Zarządzenia Nr 114 z dnia 09 stycznia 2008 r.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 83/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na modernizacji nawierzchni drogi wewnętrznej oznaczonej nr działki 313, położonej w Posadzie Zarszyńskiej.
75 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 110/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków pieniężnych i papierów wartościowych w kasie Urzędu Gminy wg stanu na 31.12.2007 r.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 129/08 w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zarszynie
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 154/08 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia powodziowego na terenie gminy Zarszyn
74 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 249/09 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Bażanówka.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 46/07 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 192/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 34/07 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy karnawałowej
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 129/04 w sprawie zakupu na własność Gminy Zarszyn nieruchomości gruntowych, położonych w Jaćmierzu.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 274/06 w  sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 210/05 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 457/10 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Zarszyn.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 261/06
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 491/14 w sprawie ustalania podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Zarszyn w 2014r.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 158/05 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Zarszynie oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 545/14 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska
74 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom w roku 2017.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 171/05 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w dniu 8 kwietnia 2005 r. dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy Zarszyn.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 233 z dnia 14 marca w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 119/04 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 72/07 w  sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Odrzechowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 157/08 w sprawie odwołania pogotowia powodziowego na terenie gminy Zarszyn
74 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 211/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 187/2008
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 71/07 w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Odrzechowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 167/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
73 - Przetargi - Nieruchomości: Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn - działka w Długiem.
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 81/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zarszyn
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 251/06 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2006r
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 205/08 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 459/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 76/06 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie Dożynek Gminnych
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 88/07 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach Posłów do Sejmu RP i Senatorów do Senatu RP wyznaczonych na dzień 21.10.2007r.
73 - Zamówienia do 30 000 EURO: INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na remont schodów zewnętrznych i kominów w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu.
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 23/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o czwartym publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 69/04 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji.
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 89/07 w sprawie gminnego koordynatora ds organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów kalkulatora w OKW.
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 233/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o  publicznym przetargu dotyczącym najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 469/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na usługi - Przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2010/2011.
73 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa zadaszonej trybuny w miejscowości Pielnia˝
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 134/08
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 48 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury w 2015 r.
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 145 z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
73 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa miasteczka ruchu drogowego ˝
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 223/05 w sprawie zwiększenia planu finansowego Gimnazjum w Zarszynie w 2005 r.
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 580/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dostaw i usług w ramach realizacji projektu pn. ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarsz
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 279/06 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia powodziowego na terenie gminy Zarszyn
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 64/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z procedurami Programu Operacyjnego SAPARD.
73 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 65 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zarszyn za 2014 r.
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 124/08 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008r. w Gminie Zarszyn
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 51 z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie sp
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 220/05 w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Posadzie Jaćmierskiej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
72 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jaćmierz˝
72 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe na usługi – pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu zadania pn. Budowa i wyposażenie ścieżki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz makiety dworu w zabytkowym parku w Posadzie Zarszyńskiej
72 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXII/08 z sesji z dnia 3 grudnia 2008r.
72 - Zamówienia Publiczne: Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 i 2 na na dostawy - wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu ˝Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn˝ .
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 75/07 w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na zakup podręczników i jednolitego stroju na rok szkolny 2007/2008
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 56 z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa , zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Zarszyn w 2015r.
72 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację Projektu pn. ˝Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego w Odrzechowej˝.
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 158/08 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn
72 - Zagospodarowanie przestrzenne:
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 131/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝Prace agrotechniczne nasadzeniowo - nawożeniowe sportowej nawierzchni trawiastej boiska Gminy Zarszyn będącego w użyczeniu LKS Zarszyn˝.
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 583/14 w sprawie powołania Komisji Nagród do opiniowania wniosków o nagrodę organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarszyn
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 108/07 W sprawie ustalenia terminów spotkań roboczych z kadrą kierowniczą Urzędu Gminy
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 130/08 w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zarszynie.
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 80 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do Zarządzenia Nr 30 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 271/06 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 46 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Jaćmierzu i Domu Strażaka w Pielni
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 193/08 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 92/07 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Kobiet Gminy Zarszyn w Zarszynie w celu realizacji zadań określonych w ich statucie
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 179/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 100/07 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 284/06 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 142/04 w sprawie przekazania w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej lokalu użytkowego
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 74/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 605/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze na terenie Gminy Zarszyn w latach 2015 - 2016.
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 561/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
72 - Ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego: PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY (ofertowy) NA SPRZEDAŻ DREWNA - POSADA JAĆMIERSKA
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 56/07 w sprawie zakupu na własność Gminy Zarszyn nieruchomości gruntowej, położonej w Zarszynie.
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 21/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o czwartym publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 261/09 w sprawie zmiany zarządzeń własnych Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2008r. i  Nr 176 z dnia 26 sierpnia 2008r.
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 258/09 w  sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.
72 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 308/06 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 202/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie p.n. ˝Remont chodnika dla pieszych przy drodze krajowej nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowości Zarszyn – Gmina Zarszyn.
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 123/04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do użytkowania.
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 25 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Pielnia
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 133/08 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 153/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn w 2005r
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 120/08 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Zarszynie
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 254/06 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy karnawałowej
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 175/04 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn.
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 14 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 39 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości projektów realizowanych żrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich
71 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja z otwarcia oferty na zadanie pn. ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Zarszyn˝.
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 245/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Pielni.
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 152 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
71 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna.
71 - Ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR 244, nr rej. RSA 29WG
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 118/04 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. oszacowania strat powstałych na skutek wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych na terenie gminy Zarszyn
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 276/06 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w dniu 26 maja 2006 r. dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy Zarszyn
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 179/08
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 104/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi Nr 28 Zator- Sanok- Medyka od miejscowości Zarszyn- Długie- Nowosielce realizowanego w ramac
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 181/08 w sprawie najmu lokalu użytkowego na rzecz Fundacji „Pomóżmy sobie sami”.
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 598/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 138/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie ˝.
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 79/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 37A/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do dzierżawy.
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 194/05 w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Posadzie Jaćmierskiej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 225/08 w sprawie wycinki drzewa na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 45/07 w  sprawie zakupu na własność Gminy Zarszyn nieruchomości gruntowej, położonej w Jaćmierzu
71 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 259/09 w sprawie ogłoszenia wykazów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej.
71 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Zmiana decyzji - budowa stacji bazowej w miejscowości Nowosielce˝
71 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs na realizacje zadania - Upowszechnia sportu w Gminie Zarszyn w 2017 roku.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 99/07 w sprawie opracowania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 267/06
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 213/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
70 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XIV/04 z sesji z dnia 21 stycznia 2004 roku.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 264/06
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 581/14 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na organizacji placów zabaw w ramach projektu systemowego pn. ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn˝
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 103/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót budowlanych na zadaniu polegających na wykonaniu oświetlenia drogi krajowej nr 28 Zator – Sanok – Medyka w miejscowościach Zarszyn – Długie – Nowosielce w km 261+000 do km 263
70 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 48/07 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 173/08 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Zarszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2008 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzi
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 35/07 w sprawie wycinki drzewa na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 133/04 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 146/05 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Zarszyn na 2005 r
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 189/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 228/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Posada Jaćmierska˝.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 119/08 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2008 - 2010.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 57/07 w sprawie zakupu na własność Gminy Zarszyn nieruchomości gruntowej, położonej w Posadzie Jaćmierskiej
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 227/09 w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Zarszyn na 2009 r.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 232/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 290/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 182/05 w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Odrzechowej, stanowiącej własność gminy Zarszyn
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 145/08 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
70 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Sprzedaż nieruchomości
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 203/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 Zator- Wadowice – Przemyśl – Medyka w miejscowości Nowosielce gm. Zarszyn km 263+982 – 264+665
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 126/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 174 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawei ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży
70 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 168/05 w sprawie sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za 2004 r
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 198 w sprawie odwołania publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Posadzie Jaćmierskiej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn
70 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXV RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 31 sierpnia 2016 ROKU (185-190)
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 95 z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 69 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
70 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi w miejscowości Odrzechowa, na działce nr ewid. 1020.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 60 z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie powierzenia prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na tere…
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 67/07 w sprawie użyczenia sali w  Posadzie Jaćmierskiej.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 183/05 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 147 z dnia 15 października 2015r. w sprawie powołania operatora obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 147/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 137/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
70 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 45 z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny i wyrażenia opinii dotyczącej ofert na realizację zadań publicznych
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 21 z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie powołania koordynatora i zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Zarszyn.
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 117/08 w sprawie użyczenia sal w Nowosielcach i Posadzie Jaćmierskiej
69 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Oświetlenie terenu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach ˝
69 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝przebudowa napowietrznej jednotorowej linii 110 kV Besko – Sanok na linię dwutorową˝
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 69/07 w sprawie użyczenia sali dla OSP w Jaćmierzu
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 257/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 24/07 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie dyskoteki dla młodzieży.
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 19 z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 207/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
69 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR IX RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 29 LIPCA 2015 ROKU (63 - 67)
69 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XI/03 z sesji z dnia 3 grudnia 2003 roku.
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 32 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia saliw Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz Przedmieście
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 186/2008w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej Nr 117 619 R w  Pielni na odcinku od km 2+085 do km 2+855 na działce nr ewid. 939 w miejscowości Pielnia
69 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn.
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 66/07 w sprawie użyczenia sali dla LKS „Orzeł” Bażanówka
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 211/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 37/07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 287/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 203/08 w sprawie ogłoszenia wykazów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do najmu.
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 22/07 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o piątym publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 202/08 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do dzierżawy.
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 215/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
69 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XIV/2015 z sesji z dnia 18 grudnia 2015r.
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 297/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
69 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 41 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących zadania pn. ˝Wykonanie sieci kanalizacji w miejscowości Odrzechowa - Etap II˝ w ramach ...
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 309/06 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska naturalnego na terenie gminy Zarszyn.
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 490/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 143/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 283/06
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 145/05 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Pielni na zorganizowanie spotkania opłatkowego
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 176/08 w sprawie najmu lokali użytkowych na rzecz podmiotów świadczących usługi zdrowotne.
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 104 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich ˝Gniewoszanki˝ w Nowosielcach
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 307/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
68 - Zamówienia do 30 000 EURO: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę produktów spożywczych do Kuchni szkolnej przy SP w Jaćmierzu w roku szkolnym 2016/2017 r. - zad.7
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 97/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm w miejscowości Posada Zarszyńska.
68 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Przebudowa drogi w miejscowości Odrzechowa, na działce nr ewid. 1020.
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 206/08
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 134/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie projektu Nr B2-60-0637 pod nazwą ˝Remont budynku – Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 43/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
68 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XX RADY GMINY ZARSZYN Z DNIA 21 kwietnia 2016 ROKU (153-157)
68 - Zagospodarowanie przestrzenne:
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 200/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn.
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 40/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 82/07 w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zarszyn.
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 251/09 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego ˝Planu Odnowy Miejscowości Posada Zarszyńska
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 248/09
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 247/09 w sprawie ogłoszenia wykazów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do najmu.
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 55/07 w sprawie użyczenia sali w Nowosielcach
68 - Ogłoszenia i Informacje: Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego - Działani
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 218/08 w sprawie ogłoszenia wykazów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do najmu.
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 53/07 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie festynu
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 209/05 w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia rekrutacji pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Zarszyn.
68 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa drogi gminnej nr 1 17640R, na działkach nr ewid. 407 i 453 w miejscowości Odrzechowa˝.
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 42 z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015r.
68 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XVIII/2016 z sesji z dnia 1 marca 2016 r.
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 190/2008 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 194/08 w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2008 r dniem wolnym od pracy w  Urzędzie Gminy Zarszyn oraz Jednostkach Organizacyjnych Gminy Zarszyn.
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 293/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 586/14 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
68 - Zagospodarowanie przestrzenne:
68 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 201/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 32/07 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie dyskoteki dla młodzieży oraz zabawy karnawałowej.
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 3 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Odrzechowa
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 256/06 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 231/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Długie˝.
67 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Protokół Nr XXVI/09 z sesji z dnia 1 kwietnia 2009r.
67 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE ˝Odbudowa i przebudowa dróg gminnych na działkach nr ewidencyjny 691 i 507 w obrębie Jaćmierz ( Przedmieście) gmina Zarszyn˝.
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 97 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 86/07 w sprawie pogotowia powodziowego na terenie gminy Zarszyn
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 296/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 140/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 101 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 240/05 w sprawie powołania komisji w celu dokonania spisu z natury mienia gminy znajdującego się w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Zarszyn.
67 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna
67 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia - Długie˝
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 235/05 w sprawie użyczenia lokalu dla Ludowego Klubu Sportowego˝Orion˝ Pielnia
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 115/08 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Zarszynie
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 190/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o trzecim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 47 z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie: zasad rachunkowości mikroprojektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
67 - Konkurs ofert: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 96/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Zarszyn.
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 11 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 8 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 79 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20 z dnia 25 stycznia 2011 r. dot. zmiany koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Zarszyn.
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 177/08 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do dzierżawy i najmu.
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 178/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
67 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna
67 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XIX/04 z sesji z dnia 31 sierpnia 2004 roku.
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 220/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 231/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Bażanówce
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 73/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 208/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zarszyn˝.
67 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zarszyn˝
67 - Zamówienia Publiczne: Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. ˝Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn˝.
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 8/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Zarszyn
67 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 107/07 w sprawie użyczenia sal w Domach Kultury w Nowosielcach, Posadzie Jaćmierskiej i Zarszynie
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 31/07 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie Dnia Seniora.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 5/06 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 189/2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 183 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 204/08 w sprawie opracowania projektu budżetu gminy Zarszyn na 2009 rok
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 44 z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie powierzenia prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na tere
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 64/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 169 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali Domu Strażaka w Bażanówce Powiatowemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Orzeł w Bażanówce.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 188/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 268/06 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 285/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegajacych na modernizacji Szkoły Podstawowej w Bażanówce˝
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 98/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 196/05 sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 61/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 51/07 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy szkolnej.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 299/06 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Domu Kultury Odrzechowej.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 258/06 w sprawie sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za 2005 r
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 185/08 w sprawie sprzedaży środka trwałego samochodu marki Star
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 218/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Posada Jaćmierska˝
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 227 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności...
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 77/07 w sprawie przeprowadzenia wyrywkowej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zarszyn
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 64 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2014 rok.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 226/09 w sprawie użyczenia lokalu dla Fundacji - Klub Inwencji Kulturalnych i Społecznych Młodzieży w Odrzechowej.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 223/08 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej nieruchomości położonej w Zarszynie.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 116/08 w sprawie zmiany własnego Zarządzenia Nr 114 z dnia 09 stycznia 2008 r.
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 250/09
66 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 253/09
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 65/07 w sprawie użyczenia sali dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach.
65 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBiweszcenie - zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 7/06 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
65 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE- ˝Budowa zjazdu publicznego w miejscowości Odrzechowa˝
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 59/07 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na zakup podręczników i jednolitego stroju na rok szkolny 2007/2008
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 127/04
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 91/07 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr.3 w Bażanówce Gmina Zarszyn w wyborach Posłów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i senatorów do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 21 październik
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 304/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 302/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o trzecim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 114/08 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Zarszyn na 2008 r.
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 39/07 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Zarszyn na 2007 r.
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 90/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na dostawie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem do budynku szatni sportowej na działce nr 564/3 w miejscowości Pielnia
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 161/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem na okres do 3 lat lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 204/05 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Zarszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji z wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2005 r.
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 250/06 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie ˝Bożonarodzeniowego Spotkania Pokoleń˝ w  Odrzechowej
65 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XX/04 z sesji z dnia 23 września 2004 roku.
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 213/08 w sprawie użyczenia sal w Jaćmierzu Przedmieście i Pielni.
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 216/08 w sprawie najmu lokalu użytkowego na rzecz podmiotu świadczącego usługi zdrowotne.
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 282/06
65 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 1070 położonej w m-ci Bażanówka˝
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 185/05 w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 616/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 70/04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z procedurami Programu Operacyjnego SAPARD.
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 141/08 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa silnikowego dla pompy szlamowej HONDA WT 30X
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 191/2008 w sprawie powołania Komisji Nagród do opiniowania wniosków na nagrodę organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarszyn.
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 186/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Długie˝.
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 139/08 w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zarszynie, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 242/05
65 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 889˝
65 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 212/08 w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych.
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 255/09 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zarszyn.
64 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 263/06
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 209/08 w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej.
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 199/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 247/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy Zarszyn wg stanu na dzień 31.12.2005 r
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 27 z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 193/05 w sprawie dokonania określenia przydatności sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach.
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 116/04 zmiany Zarządzenia Nr 106/04 z dnia 2 lipca 2004r. o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Zarszyn
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 197/08 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie drogi gminnej nr ewid. dz. 702 w miejscowości Bażanówka.
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 303/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 60/07 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zabawy.
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 12 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w domu Ludowym w miejscowości Posada Zarszyńska
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 217/08 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Nowosielcach.
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 136/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 172/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 237/09 w sprawie użyczenia dla KGW sali w miejscowości Jaćmierz /Przedmieście
64 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 205/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o  publicznym przetargu dotyczącym najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 298/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 259/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Zarszyn na postawienie tablicy informacyjnej.
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 199/08 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie drogi gminnej nr ewid. dz. 75 w miejscowości Zarszyn
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 234/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Zarszynie.
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 244/05 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w celu realizacji zadań określonych w jej statucie
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 239/09
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 230/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Odrzechowej
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 266/06 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Zarszyn na 2006 r
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 249/06 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie spotkania opłatkowego
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 228/09
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 242/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Nowosielcach.
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 222/08 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków pieniężnych i papierów wartościowych w kasie Urzędu Gminy wg stanu na 31.12.2008 r.
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 49/07 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op
63 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XII/2015 z sesji z dnia 4 listopada 2015r.
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 229/09 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Działania ˝Dorzecze Wisłoka˝ w celu realizacji zadań określonych w ich statucie.
63 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE -˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia - Długie˝
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 138/08 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie.
63 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 92 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego i ogłoszenia stanu pogotowia powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 22 z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Zarszyn.
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 9/06 w sprawie użyczenia sali dla drużyny młodzieżowej OSP w Zarszynie
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 180/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 182/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
63 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 31 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Nowosielce
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 122 z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum w Gminie Zarszyn w celu przeprowadzenia referendum przewidzianego na dzień 6 września 2015r.
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 219/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy w zakresie pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn w latach 2009 -2011.
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 140/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru I etapu inwestycji na zadaniu p.n. ˝Zmiana zagospodarowania placu rynkowego w miejscowości Jaćmierz˝
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 225 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Zarszyn w 2016 r.
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 575/14 w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny, wydzielenia oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia i dokumentów o wartości archiwalnej z wyborów do Parlamentu Europe
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 178/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem na okres do 3 lat lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
62 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bażanówce
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 169/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r
62 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIOESZCZENIE- ˝Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku na kostnicę˝
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 76/04 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem nieruchomości stanowiącej własność gminy Zarszyn.
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 166/05 w sprawie zatwierdzenia przetargów dot. najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 63 z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2015 r. w Gminie Zarszyn.
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 85/07 w sprawie odwołania alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 236/09
62 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XVI/2016 z sesji z dnia 18 stycznia 2016 r.
62 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XI/2015 z sesji z dnia 30 września 2015r.
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 82 z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
62 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe – na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Jaćmierzu.
62 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 r.
62 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. ˝Rozbudowa, przebudowa oraz częściowa zmiana użytkowania budynku Domu Ludowego w Pastwiskach z przeznaczeniem na regionalne centrum
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 181/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn.
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 224 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora sZkoły Podstawowej i. Jana Stapińskiego w Długiem
62 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa zadaszonej wiaty ze sceną i zapleczem w miejscowości Odrzechowa˝
62 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Zamiana nieruchomości
62 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa i rozbudowa budynku na Dom Pobytu Dziennego Wigor - Senior˝
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 84 z dnia 12 maja 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Zarszyn za rok 2014.
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 68/07 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży
62 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 196/08 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na remoncie drogi rolniczej nr ewid. 691 w miejscowości Jaćmierz.
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 114 z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora w sprawie powierz
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 587/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
61 - Ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego: PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY (ofertowy) NA SPRZEDAŻ DREWNA
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 306/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
61 - Ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego: PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY (ofertowy) NA SPRZEDAŻ DREWNA - ODRZECHOWA
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 85/04 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Zarszyn na 2004 rok
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 291/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 305/06 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Zarszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2006 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzie
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 63/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej w Nowosielcach
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 260/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej
61 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa zadaszenia - Posada Zarszyńska˝
61 - Obwieszczenia oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn: Obwieszczenie Wójta Gminy Zarszyn z dnia 4 kwietnia 2014r.
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 265/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 198/08 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie drogi gminnej nr ewid. dz. 372 i 348 w miejscowości Odrzechowa.
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 67/04 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2004 r.
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 72 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 70 z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie udziału Gminy Zarszyn w wojewódzkim systemie treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. ˝Reagowanie na zagrożenia CB
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 208/08 w sprawie użyczenia sal w Jaćmierzu Przedmieście i Zarszynie.
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 78/07 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Zarszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2007 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodziel
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 286/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn
61 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Przebudowa Domu Ludowego w Pastwiskach˝
61 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 232/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej
61 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia - Długie˝
60 - Ochrona środowiska: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Gazociąg DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola
60 - Ogłoszenia i Informacje: Zawiadomienie o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 176/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót w budynkach Ośrodków Zdrowia w Zarszynie, Jaćmierzu i Nowosielcach
60 - Ogłoszenia i Informacje: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16.
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 33/07 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych .
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 195/08 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Zarszynie wraz z budową kolektora dosyłowego ścieków z Jaćmierza do Zarszyna.
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 313/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn
60 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Posada Jaćmierska˝
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 34 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie na 2015 rok.
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 200/08 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
60 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.095.895,01 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 183/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 74 z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 184/05 w sprawie odwołania alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 214/08 w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej.
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 52/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 215/08 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wydzierżawiania nieruchomości, najmu lokali użytkowych oraz ustalenie stawek czynszu za dzierżawę i najem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ˝MEDICSAN˝ Nowosielce.
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 50/07 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007r. w Gminie Zarszyn
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 244/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Jaćmierzu.
60 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXV Rady Gminy Zarszyn z dnia 9 maja 2017 r. (252-253)
60 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 84/07 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia powodziowego na terenie gminy Zarszyn
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 156/08 w sprawie odwołania alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 275/06 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem nieruchomości stanowiącej własność gminy Zarszyn
59 - Ogłoszenia i Informacje: Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru organów prowadzących szkoły jako partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Woj
59 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa i rozbudowa budynku- Wigor - Senior˝
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 163/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o  publicznym przetargu dotyczącym dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Zarszyn.
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 177/05 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Jaćmierz, Posada Jaćmierska˝
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 170/05 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 151/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 240/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej.
59 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr VII/2015 z sesji z dnia 3 czerwca 2015r.
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 174/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 5 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 143/08 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” w celu realizacji zadań określonych w ich statucie.
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 221/08 w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w Bażanówce.
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 139/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z rozbiórką budynku komunalnego
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 257/06 w sprawie ustalenia zakładowego regulaminu premiowania pracowników obsługi w Urzędzie Gminy Zarszyn
59 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w m. Zarszyn˝
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 95/07 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Posada Zarszyńska.
59 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. ˝Przebudowa drogi gminnej w Zarszynie nr 117611R na ul. Szkolnej˝.
59 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 292/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza kablowego nn dla zasilania energią elektryczną sygnalizacji świetlnej nad przejściem dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 Zat
58 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 222/05 w sprawie zwiększenia planu finansowego Gimnazjum w Długiem w 2005 r
58 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 135/08 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania o 
58 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 602/14 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej
58 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 157/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn
58 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa farmy fotowoltaicznej˝
58 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 150/05 w sprawie użyczenia nieruchomości dla Związku Harcerstwa Polskiego, Komendy Chorągwi Podkarpackiej w Rzeszowie.
58 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 1070 położonej w miejscowości Bażanówka˝.
58 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 77 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
58 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Protokół Nr XVIII/04 z sesji z dnia 28 czerwca 2004 roku.
58 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 237/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
58 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia - Długie˝
58 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe na usługi - dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarszyn do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku w 2017 r.
58 - Konkurs ofert: Zawiadomienie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 polegających na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla o 
57 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 173/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie p.n. ˝Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zarszyn nr ewid. działki 1144˝.
57 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 83 z dnia 11 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
57 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 86 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawoe powołania Centrum Edukacji Ekologicznej w Posadzie Zarszyńskiej dla koordynacji dzialań ekologicznych podejmowanych w celu poprawy stanu środowiska...
57 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 78 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2014 rok.
57 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Przebudowa,rozbudowa i nadbudowa budynku - dz. nr ewid. 602 Nowosielce˝
57 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w m-ci Zarszyn˝
57 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Opiniowanie w spawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
57 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXI/2016 z sesji z dnia 18 maja 2016 r.
57 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 254/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 241 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
57 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w m-ci Nowosielce˝
57 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 108 z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Zarządzenia Nr 30 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjn
57 - Sprawozdania: Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015r.
57 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa oswietlenia ulicznego drogi gminnej Długie - Nowosielce˝
56 - Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie - ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia - Długie˝
56 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Remont i przebudowa dachu, rozbudowa budynku kościoła w Nowosielcach˝
56 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 36 z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wdrażania Planu Obrony Cywilnej Gminy Zarszyn oraz przydzielenia i określenia zadań obrony cywilnej dla jednostek organizacyjnych na terenie Gminy.
56 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 241/09
56 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 102 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy Zarszyn.
56 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa wiaty z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych˝
56 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 235/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Nowosielcach.
56 - Sprawozdania: Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014r.
56 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 262/06
56 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 157 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zarszynie do podejmowania decyzji w sprawach przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Św
56 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 280/06 w sprawie wprowadzenia całodobowych dyżurów
55 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 238/09
55 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bażanówka˝
55 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - ˝Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi˝;
55 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 91 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
55 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 148/05 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Zarszyn na 2005 r.
55 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 230/05
55 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE -˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia - Długie˝
54 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 174/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn.
54 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 272/06 w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Odrzechowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn
54 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 270/06 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsięb. ubiegający się o uzyskanie zezw. w zakresie ochr. przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
54 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa parkingu w miejscowości Długie˝
54 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 289/06 w  sprawie ogłoszenia drugiego publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Odrzechowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
54 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa linii 110kV Besko - Sanok na linię dwutorową˝
54 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 67 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji formacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Zarszyn
54 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 188/05 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na najem na okres do 3 lat lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
54 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 54 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
54 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 245/05 w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Zarszynie
54 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
53 - Zagospodarowanie przestrzenne: Budowa szatni sportowej w miejscowości Bażanówka
53 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE- ˝Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa budynku - dz.nr ewid. 602 Nowosielce˝
53 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa wiaty - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych˝
53 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 301/06 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝ Przebudowie drogi gminnej wraz z placem parkingowym w Jaćmierzu ˝
53 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Posada Jaćmierska˝
53 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 159/05 w sprawie ustalenia zakładowego regulaminu premiowania pracowników obsługi w Urzędzie Gminy Zarszyn
53 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝ remont i przebudowa kościoła w Nowosielcach˝
52 - Ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego: PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY (ofertowy) NA SPRZEDAŻ DREWNA
52 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 83/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
52 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie nr 97/04 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
52 - Zagospodarowanie przestrzenne:
52 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2010-2014): Zarządzenie Nr 609/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
52 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 81/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z procedurami Programu Operacyjnego SAPARD
52 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarszyn do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku w 2017 r.
52 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 233/09 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Pielni
52 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - Budowa oświetlenia drogowego
52 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 110/04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
52 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 111/04 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
51 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na części działek nr ewid. 1302/3, 1303/1, 1303/3 położonych w miejscowości Długie˝.
51 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 137 z dnia 22 września 2015r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
51 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe – na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Zarszynie.
51 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 89/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝ Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Długie, Posada Zarszyńska i Zarszyn˝
51 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXIII/2016 z sesji z dnia 21 lipca 2016 r.
50 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa parkingu w miejscowości Długie˝
50 - Ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego: PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY (ofertowy) NA SPRZEDAŻ DREWNA - JAĆMIERZ
50 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Wydawanie zezwoleń za psa rasy uznawanej za agresywną
50 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 273/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
50 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - ˝Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice˝
50 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
50 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w m. Nowosielce˝
50 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 79/04 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Zarszyn.
50 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej sredniego ciśnienia wm. Nowosielce˝
50 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 66 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
49 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr X/2015 z sesji z dnia 26 sierpnia 2015r.
49 - Ogłoszenia i Informacje: Ogłoszenie dla szkół i organów prowadzących - Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16.
49 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 96 z dnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót polegających na przebudowie drogi gminnej nr 1 17648 R w miejscowości Długie
49 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 82/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z procedurami Programu Operacyjnego SAPARD
48 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 90 z dnia 21 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. finansowych w Urzędzie Gminy Zarszyn.
48 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 90/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniach
48 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 148/08 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów Kalkulatora w Obwodowych Komisjach Wyborczych do przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
48 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 85 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
48 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej˝
48 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 78/04 w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Odrzechowej, stanowiącej własność gminy Zarszyn.
48 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Zagospodarowanie parku w Posadzie Zarszyńskiej˝
48 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 95/04 w sprawie zakupu na własność Gminy Zarszyn nieruchomości zabudowanej segmentem budynku jednorodzinnego, położonej w Jaćmierzu.
48 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 223 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie uporządkowania nazewnictwa obiektów komunalnych stanowiących własność Gminy Zarszyn
48 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 107/04 w sprawie norm zużycia paliwa silnikowego dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki ˝FORD TRANSIT 350 M˝ znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Jaćmierzu funkcjonującej na terenie Gminy Zarszyn.
48 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 120 z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na
48 - Ogłoszenia i Informacje: Ogłoszenie - dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów
48 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XX/2016 z sesji z dnia 21 kwietnia 2016 r.
47 - Przetargi - Nieruchomości: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, a to działki gruntowej nr 807/5 o pow. 0,1163 ha położonej w Nowosielcach.
47 - Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie - ˝Budowa parkingu w miejscowości Długie˝
47 - Zagospodarowanie przestrzenne: ob
47 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie nr 98/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z procedurami Programu Operacyjnego SAPARD
47 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Długie˝
47 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.031.632,08 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
47 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXX RADY GMINY ZARSZYN z dnia 22 grudnia 2016 r. (205-214)
47 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Remont i przebudowa budynku koscioła w Nowosielcach˝
47 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2006-2010): Zarządzenie Nr 148/08 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów Kalkulatora w Obwodowych Komisjach Wyborczych do przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
46 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXVII/2016 z dnia 28 października 2016 roku.
46 - Konkurs ofert: Wójt Gminy Zarszyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 polegających na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla os
46 - Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie - Budowa szatni sportowej w miejscowości Nowosielce
46 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce nr ewid. 1056 w miejscowości Długie˝
46 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Gazociąg Strachocina - Pogórska Wola
46 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w m-ci Zarszyn˝
46 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa boiska wielofunkcyjnego - Bażanówka˝
46 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 81 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
46 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 94 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
45 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 113/04 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Zarszyn.
45 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 106/04 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o  publicznym przetargu dotyczącym najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Zarszyn.
45 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 92/04 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie eliminacji II Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej Powiatu Sanockiego.
45 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w m-ci Posada Zarszyńska˝
45 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 112/04 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o  publicznym przetargu dotyczącym dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Zarszyn.
45 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 96/04 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
45 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 105/04 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
45 - Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie ˝Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Odrzechowej˝
45 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 160/05 w sprawie nadania Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy, oraz pracowników Gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Zarszyn.
45 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE- ˝Budowa boiska w miejscowości Bażanówka˝
45 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 108/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zad. p.n. ˝ Modernizacja ( przebudowa ) drogi gminnej w miejsc. Długie i Zarszyn ˝ oraz ˝ Modernizacja ( przebudowa ) drogi gminnej w miejsc. Posada Zarszyńs
45 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXII/2016 z sesji z dnia 29 czerwca 2016 r.
45 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE-˝Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej˝
45 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 114/04 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie przyjęcia dla gości ze Słowacji.
45 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 102/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z procedurami Programu Operacyjnego SAPARD.
45 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 94/04 w sprawie powołania Zespołu ds. Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Zarszyn na lata 2004 - 2006.
45 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 84/04 w sprawie sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za 2003 r.
44 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 88/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝Budowa kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej z punktem pomiarowym w budynku Domu Ludowego w miejscowości Nowosielce˝.
44 - Konkurs ofert: Zarządzenie nr 394 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r. w Gminie Zarszyn
44 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w m-ci Posada Zarszyńska˝
44 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE o wyłozeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Odrzechowej
44 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 93 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Zarszyn.
44 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wm. Długie˝
44 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 80/04 w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Posadzie Jaćmierskiej, stanowiącej własność gminy Zarszyn
44 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w m-ci Nowosielce˝
44 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.095.895,01 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
44 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa i rozbudowa budynku- Wigor - Senior˝
44 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 104/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
43 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 100/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝ Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 19 383 relacji Pastwiska – Puławy oraz przy drodze gminnej w miejscowości Odrzechowa-Pastwiska ˝
43 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie nr 99/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z procedurami Programu Operacyjnego SAPARD
43 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej sredniego ciśnienia wm. Nowosielce˝
43 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Pozadzie Zarszyńskiej˝˝
43 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): SESJA NR XXIX RADY GMINY ZARSZYN z dnia 15 grudnia 2016 r. - uroczysta sesja odznaczeniowa
43 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 165 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na cele usługowe.
43 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie cenowe na usługi - dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rymanowie w 2017 r.
43 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa szatni sportowych w Bażanówce˝
43 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 115/04 w sprawie użyczenia sali na zorganizowanie finału zawodów strażackich
43 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa zakładu przetwórstwa owoców i warzyw w Bażanówce˝
43 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 142 z dnia 8 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Nagród do opiniowania wniosków o nagrodę organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach
43 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - przyjęcie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Nowosielcach
42 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 109/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu p.n. ˝ Modernizacja ( przebudowa ) drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa ˝.
42 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 86/04 w sprawie w sprawie użyczenia nieruchomości i lokalu użytkowego Ludowemu Klubowi Sportowemu
42 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 146 z dnia 15 października 2015r. w sprawie odwołania operatora obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
42 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 91/04 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót na zadaniu ˝Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 Zator-Sanok-Medyka w Nowosielcach od km 264+665 do 264+988 o długości 323 m po lewej stronie˝
42 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 234 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Dzkoly Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu.
41 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBwieszczenie ˝Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Długie - Zarszyn˝
41 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Kultury w Odzrechowej˝
41 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 93/04 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
41 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 77/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
41 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 101/04 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn.
41 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej sredniego ciśnienia wm. Zarszyn˝
41 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej sredniego ciśnienia wm. Zarszyn˝
41 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENI-˝Budowa sieci kalanizacyjnej i wodociągowej w m. Nowosielce i Długie˝
40 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 140 z dnia 5 października w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach do Sejmu i Senatu RP wyznaczonych na dzień 25 października 2015 r.
40 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 118 z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
40 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 137/1 z dnia 22 września 2015r. sprawie powołania Pełnomocnika i Administratora do spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Gminy Zarszyn.
40 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Domu Kultury w Nowosielcach˝
40 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 260 z dnia 12 maja 2016 eoku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Zarszyn za rok 2015
40 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa oświetlenia placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego˝
40 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 214 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.
39 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 109 z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
39 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi - przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rymanowie w 2017 r.
39 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Domu Kultury w Nowosielcach˝
39 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zarszyn˝
39 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 129 z dnia 2 września 2015r.w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu
39 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa parkingu˝
39 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 231 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji urzędników na stanowiska zagrożone ryzykiem korupcyjnym w Urzędzie Gminy Zarszyn.
39 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XIII/2015 z sesji z dnia 4 grudnia 2015r.
38 - Obwieszczenia oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn: Zarządzenie Nr 520/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.
38 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej sredniego ciśnienia˝
38 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXXI /2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
38 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 105 z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
38 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego - odbudowa rowów melioracyjnych - gazociąg DN 1000
38 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w m-ci Nowosielce˝
38 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Długie - Nowosielce˝
38 - Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie-˝Budowa Karpackiego Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego˝
38 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia˝
38 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 126 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Odrzechowej Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Sanoku.
38 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 103/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.
37 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 216 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych.
37 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XVII/2016 z sesji z dnia 27 stycznia 2016 r.
37 - Zamówienia Publiczne: Informacja z otwarcia ofert na dostawy - wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu ˝Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn˝ .
37 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 134 z dnia 14 września 2015r. w sprawie użyczenia części działek Gminy Zarszyn pod lokalizację pojemników na odzież używaną.
37 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 135 z dnia 17 września 2015r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Nowosielce.
37 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XIX/2016 z sesji z dnia 30 marca 2016 r.
36 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENI-˝Budowa sieci kalanizacyjnej i wodociągowej w m. Nowosielce i Długie˝
36 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 100 z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
36 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2002-2006): Zarządzenie Nr 87/04 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zarszynie
36 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 139 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Zarszynie Stowarzyszeniu ˝Inicjatywa˝ w Zarszynie.
35 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 117 z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
35 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 112 z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2015/2016 pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom szkół, dla których
35 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 190 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Gimnazjum w Zarszynie.
35 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 115 z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do załącznika Nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zarszyn
35 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 143 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do odsprzedaży tabliczek z numerami budynku i nazwą ulicy w miejscowości Długie.
35 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 119 z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
35 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 226 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r. w Gminie Zarszyn.
35 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 127 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Posadzie Zarszyńskiej Orkiestrze Dętej ˝Lutnia˝ w Zarszynie
35 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. ˝Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn˝.
34 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 29 z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych
34 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 116 z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
34 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 290 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
34 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENI-˝Budowa sieci kalanizacyjnej i wodociągowej w m. Nowosielce i Długie˝
34 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 192 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny i wyrażenia opinii dotyczącej ofert na realizację zadań publicznych.
34 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa budynku szatni sportowej w Nowosielcach˝
33 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wm. Długie˝
33 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 6 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz
33 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 110 z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn oraz dla Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych
33 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 186 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku ˝Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych˝ i :Onstrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym˝ w Urzędzie Gminy Zarszyn.
33 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 107 z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 117605R dz. nr ewid 328 w km 0+000-0+750 w miejscowości Jaćmierz.
33 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. ˝Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn˝.
33 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 131 z dnia 3 września 2015r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2016 rok.
33 - Zagospodarowanie przestrzenne:
33 - Zagospodarowanie przestrzenne: Obwieszczenie-˝Budowa Karpackiego Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego˝
32 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku garaży w Nowosielcach˝
32 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 133 z dnia 10 września 2015r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie.
32 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja o konsultacjach dotyczących ˝Rocznego programu współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 roku˝
32 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 111 z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej w Nowosielcach
32 - Informacje, Zarządzenia, Obwieszczenia: Zarządzenie Nr 140 z dnia 5 października w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach do Sejmu i Senatu RP wyznaczonych na dzień 25 października 2015 r.
32 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 9 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie pwoołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 149401R dz. nr ewid. 463 w km 0+000-0+080...
32 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa oświetlenia drogi gminnej Długie - Nowosielce˝
31 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 136 z dnia 22 września 2015r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2015r.
31 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 167 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia zespolu zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn do roku 2025.
31 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zarszyn˝
31 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 164 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
30 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa hali - poligonu uprawowego w Nowosielcach˝
30 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 15 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
30 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Bdowa szatni sportowych w Nowosielcach˝
30 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 38 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn
30 - Zamówienia do 30 000 EURO: Zapytanie ofertowe na ˝Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. ˝
30 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa poddasza w Nowosielcach˝
30 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 162 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
30 - Zagospodarowanie przestrzenne: OWBIESZCZENIE ˝Budowa Karpackiego Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego˝
30 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 217 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własnośc mienia Gminy Zarszyn.
30 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 4 z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr ewid. dz. 433 w miejscowości Posada Zarszyńska w km 0+000+0+220
30 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 37 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność
30 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnienia z czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego.
29 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 16 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej
29 - Konkursy na wolne stanowiska pracy: Informacja o wynikach naboru - Stanowisko pracy Inspektor ds. geodezji i gospodarki mieniem gminy
29 - Sprawozdania: Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011r.
29 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 113 z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji do szacowania strat powstałych w uprawach rolnych oraz gospodarstwach domowych powstałych w wyniku suszy i wymrożeń w 2015r.
29 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 302 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie indywidualnego upoważnienia pracownika do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
28 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 121 z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
28 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 17 z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz
28 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXX /2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku.
28 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 213 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
28 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXVI/2016 z dnia 6 października 2016 roku.
28 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 160z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Zarszyn.
28 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Bażanówka˝
28 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Domu Kultury w Nowosielcach˝
28 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa poddasza w Nowosielcach˝
28 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 98 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce i Długie
27 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 168z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn do roku 2025.
27 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 24 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka
27 - Sprawozdania: Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2013r.
27 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wm. Nowosielce˝
27 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej średnirgo ciśnienia w m.Pielnia˝
27 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 308 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 148211 R...
27 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 245 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn
27 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 210 z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu
27 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 132 z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.
26 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 177 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia saliw Domu Strażaka w miejscowości Posada Jaćmierska.
26 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 179 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
26 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 180 z dnia 31 grunia 2015 r. w sprawie zwolnienia z czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego.
26 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 130 z dnia 3 września 2015r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej ds. refwerendum w Gminie Zarszyn wyznaczonego na dzień 6 września 2015r.
26 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 215 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieuchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
26 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wm. Długie˝
26 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 76 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Zarszyn
26 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 191 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia itwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie powierzenia prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego....
26 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 151 z dnia 21 października 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
26 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Zarszynie˝
26 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 89 z dnia 21 maja 2015r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej na 6 w Pielni w Gminie Zarszyn w wyborach wyznaczonych na dzień 10 maja 2015r.
25 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXIV Rady Gminy Zarszyn z dnia19 kwietnia 2017 r. (249-251)
25 - Zamówienia Publiczne: Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn. ˝Przebudowa drogi gminnej w Zarszynie nr 117611R na ul. Szkolnej˝.
25 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXXV/2017 z dnia 9 maja 2017 roku.
25 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXIX /2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.
25 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 57 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia ˝Instrukcji dotyczącej zasad korzystania z samochodów służbowych stanowiących własność Gminy Zarszyn, użytkowanych w Urzędzie Gminy Zarszyn˝.
25 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej sredniego niskiego w m. Nowosielce˝
25 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 201 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Pielnia.
25 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 7 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Nowosielce.
24 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 158 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych z wniosku
24 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 61 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących zadania pn. ˝ Budowa placu zabaw...˝
24 - Mała dotacja: Ogłoszenie Wójta Gminy Zarszyn z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego
24 - Ogłoszenia i Informacje: Informacja z przeprowadzonych konsultacji dotyczących ˝Rocznego programu współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 r.
24 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 144 z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
24 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 58 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie pwołania Komisji do przeprowadzenia kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
24 - Mała dotacja: Mała dotacja - nabór wniosków z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu.
24 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie 193 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie dzierżawy przez Gminę Zarszyn nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Posada Zarszyńska.
24 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 176 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka
24 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XV/2015 z sesji z dnia 30 grudnia 2015r.
24 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 13 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Posada Jaćmieska
23 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 219 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu
23 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 155 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie powolania komisji do spraw makulacji druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
23 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 406 z dnia 29 marca 2017 r,. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
23 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 218 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2016 r. w Gminie Zarszyn.
23 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 337 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawei ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
23 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE ˝Biogazownia rolnicza w m. Odrzechowa˝
23 - Zamówienia Publiczne: Informacja z otwarcia ofert na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.031.632,08 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
23 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 128 z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
23 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 141 z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol
23 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 125 z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2015 r.
23 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 123 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych ds. referendum w Gminie Zarszyn wyznaczonego na dzień 6 września 2015r.
22 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego w wys 3031632,08 zł z przeznacz. na sfinansow. planowan. deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągn. kredytów i pożyczek.
22 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 206 w sprawie najmu lokalu użytkowego przez Gminę Zarszyn położonego w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 134
22 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 149 z dnia 15 października 2015r. w sprawie powołania członka do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
22 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 209 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych.
22 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy - wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu ˝Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn˝ .
22 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 103 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Kobiet Gminy Zarszyn
22 - Zamówienia Publiczne: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy - wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu ˝Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn˝ .
22 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 106 z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Posadzie Jaćmierskiej Stowarzyszeniu Pomoc Rodzinie im. Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego Krąg w Nowosilecach.
22 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Posadzie Zarszyńskiej˝
22 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 181 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia nieruchomości dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie.
22 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 271 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
22 - Mała dotacja: OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. - Gimnazjum w Zarszynie
22 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa linii kablowej niskiego napięcia w Nowosielcach˝
22 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 156 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
22 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej sredniego ciśnienia˝
22 - Informacje, Zarządzenia, Obwieszczenia: INFORMACJA WÓJTA GMINY ZARSZYN - losowanie składów OKW
22 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 18 z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa
22 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE ˝Przebudowa drogi gminnej w m.Odrzechowa˝
22 - Obwieszczenia: Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji ˝Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województ
22 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 178 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie dróg dla pieszych położonych na działkach nr 998, 1059, 1063, 1073, 1109, 1143..
22 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 171 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Nowosielce.
22 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 99 z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa.
21 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 239 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zarszyn za 2015 rok
21 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 304 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2017 rok.
21 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 87 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego przez Gminę Zarszyn położonego w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 134
21 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 170 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Zarszynie.
21 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 124 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.
21 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 148 z dnia 15 października 2015r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
21 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 153 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
21 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE ˝Przebudowa drogi gminnej w m.Odrzechowa˝
21 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 75 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Posada Zarszyńska
21 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa zakładu przetwórstwa owoców i warzyw w Bażanówce˝
21 - Referat Finansów i Dochodów Gminy: Zwrot podatku akcyzowego
21 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 253 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2015 rok.
21 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Przebudowa poddasza w Nowosielcach˝
21 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 194 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka
20 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXIII Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 marca 2017 r. (237-248)
20 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 35 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn na 2015 r.
20 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 205 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Zarszyn.
20 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 240 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
20 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 154 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Zarszynie Stowarzyszeniu ˝Inicjatywa˝ w Zarszynie.
20 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przyjęciu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jaćmierz PLH180032 położonego na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie sanockim, w g
20 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego - wszczęcie postępowania administracyjnego znak: I-X.7840.1.50.2016 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: ˝Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100
20 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa parkingu w miejscowości Długie˝
20 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 43 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki SKODA SUPERB
20 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 379 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży
20 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 220 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
20 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 187 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o pierwszych publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
19 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 198 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa.
19 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 339 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do najmu.
19 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 392 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej
19 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 150 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Odrzechowej Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Sanoku
19 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 237 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku ˝Analizę zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych˝ w Urzędzie Gminy Zarszyn
19 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Nowosielce˝
19 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 236 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany zapisu w Polityce szkoleniowej Urzędu Gminy Zarszyn wprowadzonej Zarządzeniem Nr 102 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 1 września 2011 r.
19 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 195 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok.
19 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 315 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Oszacowania Strat powstałych na skutek wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych na terenie Gminy Zarszyn.
19 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 33 z dnia 30 stycznie 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka
19 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 230 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy w Zarszynie i procedur organizujących system oraz pełnomocnika ds. przeciwdzialania korupcji...
19 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 184 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
19 - Sprawozdania: Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012r.
18 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 172 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
18 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 159 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Nowosielcach Stowarzyszeniu Pomoc Rodzinie im. Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego krąg w Nowosielcach.
18 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 238 z dnia30 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2015 rok.
18 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 183 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
18 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 244 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do przyjmowania wniosków i prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego
18 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXVIII/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku.
18 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 301 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie użyczenia altany rekreacyjnej w Nowosielcach.
18 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 242 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
18 - Mała dotacja: OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. - SP Pielnia
18 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 354 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania.....
17 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 280 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
17 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 414 Wójta Gminy Zarszyn w sprawie ogłoszenia o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn
17 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego - Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: I-X.7840.1.50.2016 z dnia 8 grudnia 2016r. o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: ˝Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa re
17 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie 196 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn na 2016 r.
17 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 243 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia doprzyjmowania wniosków i prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego
17 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 229 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 467 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 8 września 2010 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli prawidłowości uiszczania opłat...
17 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 297 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Zarszyn.
17 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 182 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Posada Zarszyńska.
17 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 370 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie do podejmowania decyzji w sprawach przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych...
17 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXXIV/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku.
17 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 163 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powolania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie grogi dz. nr ewid. 227 w km 0+000+0+090 w Zarszynie.
17 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 138 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odnowieniu elewacji budynku Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Długiem.
16 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 254 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn
16 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 312 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie Gminy Zarszyn
16 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 288 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Długiem.
16 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXXII /2017 z dnia 15 lutego 2017 roku.
16 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa Oswietlenia drogowego w m. Pielnia˝
16 - Zamówienia do 30 000 EURO: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ˝Usuwanie, transport i utylizacja- materiały konstrukcyjne zawierające azbest˝
16 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 211 z dnia 5 luitego 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Posada Jaćmierska
16 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 401 z dnia 2 marca 2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018...
16 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyb. najkorzystn. oferty na usługi – pełnienie nadzoru inwest. przy wyk. zad. pn. Budowa i wyposażenie ścieżki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz makiety dworu w zabytkowym parku w Pos. Zarszyńskiej.
16 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 268 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Zarszyn
16 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 378 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania sportu w gminie Zarszyn w 2017 r.
16 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 375 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
16 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 62 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania drukow ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby dowodów osobistych.
16 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane - budowa i wyposażenie ścieżki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz makiety dworu w zabytkowym parku w Posadzie Zarszyńskiej.
16 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 278 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie użyczenia altany rekreacyjnej w miejscowości Posada Zarszyńska
16 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 161 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
16 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w m. Posada Zarszyńska˝
15 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Zwiększenie mocy elektrycznej istniejącej biogazowni rolniczej zlokalizowanej na działce nr 1101/18 w miejscowości Odrzechowa
15 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 252 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Zarszyn
15 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 306 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
15 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 250 z dnia29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych i funduszu sołeckiego w Urzędzie Gminy Zarszyn
15 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 273 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. w Gminie Zarszyn
15 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 199 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Nowosielce.
15 - Mała dotacja: Ogłoszenie Wójta Gminy Zarszyn z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego (SP w Zarszynie)
15 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 317 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie odwołania publicznego przetargu ustnego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
15 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 197 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i kas pierwszych szkół podstawowych...
15 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Rozbudowa, przebudowa Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej˝
15 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 402 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
14 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 320 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
14 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 73 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorow obsługi informatycznej w Obwodowych Komisjach Wyborczych...
14 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 347 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
14 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 371 z dnia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 rok.
14 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa sieci gazowej średnirgo ciśnienia w m.Pielnia˝
14 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 293 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn.
14 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 222 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychwawczego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
14 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 200 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz Przedmieście.
14 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 212 z dnia 5 lutego w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie powierzania prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na terenie...
14 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa zakładu przetwórstwa owoców i warzyw w Bażanówce˝
14 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa linii kablowej niskiego napięcia w m. Nowosielce˝
14 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w m. Posada Zarszyńska˝
14 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 348 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na: 1. ˝Przebudowa drogi wew. nr ewid. dz. 970 w km 0+000-0+045 w miejscowości Pielnia...˝...
13 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 300 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zwolnienia z czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego.
13 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 305 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
13 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 277 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki transportowej i paliwowej obowiązujących w jednostkach OSP funkcjonujących na terenie Gminy Zarszyn
13 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 247 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu
13 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE ˝Budowa Oswietlenia drogowego w m. Pielnia˝
13 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 311 z dia 4 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia powodziowego na terenie Gminy Zarszyn.
13 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 299 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na Budowie ogrodzenia z funkcją piłkochwytu o wys. 6 m i dł. 30 m na działkach...
13 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 259 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
13 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 393 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności.
13 - Komunikaty: INFORMACJA
12 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE - ˝Budowa oświetlenia ulicznego w m.Pielnia˝
12 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 272 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie użyuczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Długie
12 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 269 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawiezmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
12 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 264 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa w celu realizacji zadań określonych w statucie
12 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 266 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem
12 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 258 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany ustalenia struktury stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy Zarszyn
12 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 274 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
12 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 326 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy zrasyzn na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej
12 - Program Ochrony środowiska: Obwieszczenie Wójta Gminy Zarszyn o przystąpieniu do opracowania projektu ˝Programu Ochrony Środowiska Gminy Zarszyn na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2025r.˝
12 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 251 z dnia29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
12 - Sprawozdania: Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016r.
12 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 241 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowyc
12 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE-˝Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne dz. nr ewid. 1808/4 Posada Jaćmierska˝
12 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 321 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Zarszyn
12 - Ogłoszenia i Informacje: Ogłoszenie - dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów
12 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 202 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzrou umowy, wniosku i rozliczenia dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie z budżetu Gminy Zarszyn
11 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXV/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku.
11 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 263 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzecgowa w celu realizacji zadań określonych w statucie
11 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Jaćmierzu.
11 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 349 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawei powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na: 1. ˝Przebudowa drogi wew. nr ewid. dz. 921/2 i 922/2 w km 0+000-0+046 w m. Zarszyn...˝...
11 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 289 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosów o przyznania w roku szkolnym 2016/2017 pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom szkół...
11 - Obwieszczenia: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego - odbudowa rowów melioracyjnych przez - gazociąg DN 1000
11 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 298 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za I półrocze 2016 roku.
11 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 310 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
11 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 287 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
10 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 344 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Długim
10 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 359 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury Strażak w Pielni
10 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 386 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży
10 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 377 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury , sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego..
10 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 332 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie powołania |Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej˝.
10 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 261 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego
10 - Zamówienia do 30 000 EURO: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Zarszynie.
10 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 391 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Nowosielcach
10 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 394 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r. w Gminie Zarszyn
10 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 267 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa
10 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 284 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia o przetrgu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drewna, stanowiącego własność mienia Gminy Zarszyn
10 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 318 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn˝.
10 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 314 w sprawie odwołania alarmu powodziowego na terenie Gminy Zarszyn
10 - Protokoły z sesji Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Protokół Nr XXXIII /2017 z dnia 20 marca 2017 roku.
9 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 235 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu
9 - Komunikaty: Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Krośnie z dnia 31 marca 2014r.
9 - Komunikaty: Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 31 marca 2014r.
9 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 248 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drewna, stanowiącego własność mienia Gminy Zarszyn
9 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 283 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Długiem
9 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 309 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drewna, stanowiącego własność mienia Gminy Zarszyn.
9 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
9 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 331 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania |Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nowosielcach˝.
9 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 352 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2017 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej
9 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
9 -
Druki do pobrania
: WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
9 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 294 z\ dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetragowych w gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn
9 - Ogłoszenia i Informacje: Ogłoszenie Wójta Gminy Zarszyn - Mała dotacja - Wniosek Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Kobiet Gminy Zarszyn
9 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE ˝Przebudowa drogi gminnej w m.Odrzechowa˝
9 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Zwiększenie mocy elektrycznej istniejącej biogazowni rolniczej zlokalizowanej na działce nr 1101/18 w miejscowości Odrzechowa
9 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 374 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
9 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 388 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia sali w domu Strażaka w Bażanówce
9 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 275 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97 z dnia 11 czerwca 2015 r.
9 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 276 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. w Gminie Zarszyn.
9 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 389 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Zarszynie
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 327 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Nowosielcach
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 328 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu˝.
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie 204 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. ˝Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn˝.
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 343 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w domu Kultury w Jaćmierzu
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 341 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia saliw Domu Kultury w Nowosielcach
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 383 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o podjęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 329 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania |Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Zarszynie˝.
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 295 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 188 z dnia 8 stycznia 2016 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 340 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmianw uchwale budżetowej na 2016 rok.
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 380 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 373 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 281 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie dróg dla pieszych położonych na działkach nr 998,1059,1063,1073,1109,1143,1175...
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 257 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia ˝Instrukcji pracy na Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Zarszyn na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny˝
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 353 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 282 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie użyczenia saliw Domu Kultury w Nowosielcach
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 334 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Zarszyn.
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 437 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 303 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 356 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Jaćmierzu Przedmieściu
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 355 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Jaćmierzu
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 307 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZARSZYN z dnia 22 rześnia 2016 r. w sprawie udziału Gminy Zarszyn w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania ...
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 390 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej i ochrony ludności Gminy Zarszyn w 2017 r.
8 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 363 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w Bażanówce
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 387 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Jaćmierzu Przedmieściu
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 342 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 385 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie poołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 345 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w domu Kultury w Zarszynie
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 350 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 polegających nan realizacji usług opiekuńczych...
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 357 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Odrzechowej
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 364 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Długiem
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 376 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych...
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 382 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania koordynatora i zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby bezdomnych na terenie Gminy zarszyn
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 346 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Budowa oświetlenia ulicznego w Bażanówce˝.
7 - Ochrona środowiska: OBWIESZCZENIE - Decyzja umarzająca ˝budowa strzelnicy myśliwskiej˝
7 - Ogłoszenia i Informacje: Gmina Zarszyn ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 256 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia ˝Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zarszyn na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny˝
7 -
Druki do pobrania
: WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / funkcjach i kierunkach zagospodarowania w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 246 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 319 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót do odbioru operatu numeracji porządkowej miejscowości Nowosielce.
7 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017r.
7 - Ochrona środowiska: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 kwietnia 2017r.
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 324 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży samochodu strażackiego marki Star 244 nr rej. RSA 29WG, stanowiący własność Gminy Zarszyn.
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 333 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadoptowania jego części na Reg. Centrum...
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 207 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych
7 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 323 z dnia 31 października 2016 r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
6 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 358 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej
6 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 265 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
6 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 330 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania |Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pielni˝.
6 - Ogłoszenia i Informacje: Dofinansowanie na opracowanie ˝Programu rewitalizacji Gminy Zarszyn˝
6 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 316 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmianw uchwale budżetowej na 2-16 rok.
6 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 279 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
6 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 372 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn na 2017 r.
6 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 369 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej...
6 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 296 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
6 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 249 z dnia26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót polegających na :Wykonaniu Bazy Centrum Odnawialnych Źrógeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie.˝ Etap I 
5 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 360 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia˝.
5 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 336 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmianw uchwale budżetowej na 2016 rok.
4 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
4 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 262 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu fionansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok
4 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Wniosek o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
3 -
Druki do pobrania
: Wydawanie zaświadczeń czy dany obszar/ działka objęta jest planem rewitalizacji a także czy są położone w obszarze specjalnej strefy rewitalizacji.
3 - Zarządzenia Wójta Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): Zarządzenie Nr 335 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
3 - Zagospodarowanie przestrzenne: OBWIESZCZENIE-˝Budowa budynku mieszkalneg z przeznaczeniem na lokale socjalne dz. nr ewid. 1808/4 Posada Jaćmierska˝
2 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Gminy: Wydawanie zaświadczeń czy dany obszar/ działka objęta jest planem rewitalizacji a także czy są położone w obszarze specjalnej strefy rewitalizacji.
2 - Mała dotacja: Mała dotacja - Wniosek UKS przy Gimnazjum w Zarszynie
1 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXVIII Rady Gminy Zarszyn z dnia 5 lipca 2017 r. (266-267)
1 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXVII Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 czerwca 2017 r. (264-265)
0 - Uchwały Rady Gminy Zarszyn (KADENCJA 2014-2018): UCHWAŁY Z SESJI NR XXXVI Rady Gminy Zarszyn z dnia 7 czerwca 2017 r. (254-263)

Procedury
192 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Decyzja o warunkach zabudowy
183 - Referat Finansów: Deklaracje podatkowe od osób prawnych
167 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
155 - Referat Finansów: Zaświadczenie o wielkości gruntu.
143 - Referat Finansów: Informacje podatkowe od osób fizycznych
126 - Działalność Gospodarcza: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
123 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Wydanie dowodu osobistego
117 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Decyzja o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów
109 - Referat Finansów: Bony paliwowe
105 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości
105 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Numeracja porządkowa nieruchomości
103 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Opinie i decyzje na podział nieruchomości
99 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Decyzje o dodatkach mieszkaniowych
98 - Referat Finansów: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
97 - Referat Finansów: Zaświadczenie o dochodowości
97 - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym
95 - Działalność Gospodarcza: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
89 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące
77 - Urząd Stanu Cywilnego: Akty stanu cywilnego - odtworzenie treści
76 - Urząd Stanu Cywilnego: Zawarcie i rejestracja małżeństwa
75 - Działalność Gospodarcza: Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
73 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym, wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
70 - Urząd Stanu Cywilnego: Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej
69 - Działalność Gospodarcza: Wniosek RG-1 o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o  zmianę cech objętych wpisem
67 - Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych: Sporządzanie testamentów
60 - Urząd Stanu Cywilnego: Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
60 - Urząd Stanu Cywilnego: Rejestracja urodzenia
55 - Urząd Stanu Cywilnego: Uznanie dziecka
52 - Działalność Gospodarcza: Wniosek RG-2 o skreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej
48 - Urząd Stanu Cywilnego: Akty stanu cywilnego - transkrypcja
48 - Urząd Stanu Cywilnego: Rejestracja zgonu
47 - Działalność Gospodarcza: Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
46 - Urząd Stanu Cywilnego: Zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą
45 - Urząd Stanu Cywilnego: Akty stanu cywilnego - uzupełnienie
43 - Urząd Stanu Cywilnego: Akty stanu cywilnego - sprostowania
40 - Urząd Stanu Cywilnego: Powrót do nazwiska po rozwodzie
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA