Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb GMINA ZARSZYN
38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74
tel. 13 467 10 01, 13 467 10 38, 13 467 10 48, 13 467 16 50, fax 13 467 10 01 wew. 51
e-mail: sekretariat@zarszyn.pl, http: www.zarszyn.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2017-05-17
Zarządzenie Nr 437 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2017-05-17
Zarządzenie Nr 414 Wójta Gminy Zarszyn w sprawie ogłoszenia o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn
2017-03-30
Zarządzenie Nr 406 z dnia 29 marca 2017 r,. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
2017-03-08
Zarządzenie Nr 402 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
2017-03-03
Zarządzenie Nr 401 z dnia 2 marca 2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018...
2017-02-23
Zarządzenie Nr 394 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r. w Gminie Zarszyn
2017-02-23
Zarządzenie Nr 393 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności.
2017-02-23
Zarządzenie Nr 392 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej
2017-02-23
Zarządzenie Nr 391 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Nowosielcach
2017-02-23
Zarządzenie Nr 390 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej i ochrony ludności Gminy Zarszyn w 2017 r.
2017-02-23
Zarządzenie Nr 389 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Zarszynie
2017-02-23
Zarządzenie Nr 388 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia sali w domu Strażaka w Bażanówce
2017-02-23
Zarządzenie Nr 387 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Jaćmierzu Przedmieściu
2017-02-23
Zarządzenie Nr 386 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży
2017-02-23
Zarządzenie Nr 385 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie poołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych
2017-02-23
Zarządzenie Nr 383 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o podjęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2017-02-23
Zarządzenie Nr 382 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania koordynatora i zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby bezdomnych na terenie Gminy zarszyn
2017-02-23
Zarządzenie Nr 380 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych
2017-01-23
Zarządzenie Nr 379 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży
2017-01-23
Zarządzenie Nr 378 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania sportu w gminie Zarszyn w 2017 r.
2017-01-17
Zarządzenie Nr 377 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury , sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego..
2017-01-17
Zarządzenie Nr 376 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych...
2017-01-17
Zarządzenie Nr 375 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
2017-01-16
Zarządzenie Nr 374 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
2017-01-16
Zarządzenie Nr 373 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych
2016-02-23
Zarządzenie Nr 372 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn na 2017 r.
2017-01-12
Zarządzenie Nr 371 z dnia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2017 rok.
2017-01-05
Zarządzenie Nr 370 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie do podejmowania decyzji w sprawach przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych...
2017-02-23
Zarządzenie Nr 369 z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej...
2016-12-29
Zarządzenie Nr 364 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Długiem
2016-12-29
Zarządzenie Nr 363 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w Bażanówce
2016-12-28
Zarządzenie Nr 360 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia˝.
2016-12-28
Zarządzenie Nr 359 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury Strażak w Pielni
2016-12-28
Zarządzenie Nr 358 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej
2016-12-28
Zarządzenie Nr 357 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Odrzechowej
2016-12-28
Zarządzenie Nr 356 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Jaćmierzu Przedmieściu
2016-12-28
Zarządzenie Nr 355 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Jaćmierzu
2016-12-28
Zarządzenie Nr 354 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania.....
2016-12-28
Zarządzenie Nr 353 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
2016-12-20
Zarządzenie Nr 352 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2017 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016-12-13
Zarządzenie Nr 350 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 polegających nan realizacji usług opiekuńczych...
2016-12-28
Zarządzenie Nr 349 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawei powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na: 1. ˝Przebudowa drogi wew. nr ewid. dz. 921/2 i 922/2 w km 0+000-0+046 w m. Zarszyn...˝...
2016-12-28
Zarządzenie Nr 348 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na: 1. ˝Przebudowa drogi wew. nr ewid. dz. 970 w km 0+000-0+045 w miejscowości Pielnia...˝...
2016-12-12
Zarządzenie Nr 347 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016-12-08
Zarządzenie Nr 346 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Budowa oświetlenia ulicznego w Bażanówce˝.
2016-12-08
Zarządzenie Nr 345 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w domu Kultury w Zarszynie
2016-12-06
Zarządzenie Nr 344 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Długim
2016-12-06
Zarządzenie Nr 343 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w domu Kultury w Jaćmierzu
2016-12-06
Zarządzenie Nr 342 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej
2016-12-06
Zarządzenie Nr 341 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie użyczenia saliw Domu Kultury w Nowosielcach
2016-11-30
Zarządzenie Nr 340 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmianw uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016-11-29
Zarządzenie Nr 339 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do najmu.
2016-11-28
Zarządzenie Nr 337 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawei ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2016-11-24
Zarządzenie Nr 336 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmianw uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016-11-05
Zarządzenie Nr 335 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
2016-11-23
Zarządzenie Nr 334 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Zarszyn.
2016-11-21
Zarządzenie Nr 333 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadoptowania jego części na Reg. Centrum...
2016-11-15
Zarządzenie Nr 332 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie powołania |Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej˝.
2016-11-15
Zarządzenie Nr 331 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania |Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nowosielcach˝.
2016-11-15
Zarządzenie Nr 330 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania |Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pielni˝.
2016-11-15
Zarządzenie Nr 329 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania |Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Zarszynie˝.
2016-11-15
Zarządzenie Nr 328 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu˝.
2016-11-15
Zarządzenie Nr 327 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Nowosielcach
2016-07-05
Zarządzenie Nr 326 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy zrasyzn na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016-11-10
Zarządzenie Nr 324 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży samochodu strażackiego marki Star 244 nr rej. RSA 29WG, stanowiący własność Gminy Zarszyn.
2016-10-31
Zarządzenie Nr 323 z dnia 31 października 2016 r w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016-10-27
Zarządzenie Nr 321 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Zarszyn
2016-10-26
Zarządzenie Nr 320 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016-10-17
Zarządzenie Nr 319 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Robót do odbioru operatu numeracji porządkowej miejscowości Nowosielce.
2016-10-17
Zarządzenie Nr 318 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na ˝Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn˝.
2016-07-05
Zarządzenie Nr 317 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie odwołania publicznego przetargu ustnego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
2016-10-12
Zarządzenie Nr 316 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmianw uchwale budżetowej na 2-16 rok.
2016-07-05
Zarządzenie Nr 315 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Oszacowania Strat powstałych na skutek wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych na terenie Gminy Zarszyn.
2016-07-05
Zarządzenie Nr 314 w sprawie odwołania alarmu powodziowego na terenie Gminy Zarszyn
2016-07-05
Zarządzenie Nr 312 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie Gminy Zarszyn
2016-07-05
Zarządzenie Nr 311 z dia 4 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia powodziowego na terenie Gminy Zarszyn.
2016-07-05
Zarządzenie Nr 310 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016-07-05
Zarządzenie Nr 309 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drewna, stanowiącego własność mienia Gminy Zarszyn.
2016-07-05
Zarządzenie Nr 308 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 148211 R...
2016-07-05
Zarządzenie Nr 307 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZARSZYN z dnia 22 rześnia 2016 r. w sprawie udziału Gminy Zarszyn w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania ...
2016-07-05
Zarządzenie Nr 306 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
2016-07-05
Zarządzenie Nr 305 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
2016-07-05
Zarządzenie Nr 304 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2017 rok.
2016-07-05
Zarządzenie Nr 303 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
2016-07-05
Zarządzenie Nr 302 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie indywidualnego upoważnienia pracownika do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
2016-07-05
Zarządzenie Nr 301 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie użyczenia altany rekreacyjnej w Nowosielcach.
2016-09-01
Zarządzenie Nr 300 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zwolnienia z czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego.
2016-09-01
Zarządzenie Nr 299 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na Budowie ogrodzenia z funkcją piłkochwytu o wys. 6 m i dł. 30 m na działkach...
2016-08-29
Zarządzenie Nr 298 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za I półrocze 2016 roku.
2016-08-29
Zarządzenie Nr 297 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Zarszyn.
2016-08-17
Zarządzenie Nr 296 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2016-08-17
Zarządzenie Nr 295 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2016-08-17
Zarządzenie Nr 294 z\ dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetragowych w gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn
2016-08-17
Zarządzenie Nr 293 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn.
2016-08-16
Zarządzenie Nr 290 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
2016-08-08
Zarządzenie Nr 289 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosów o przyznania w roku szkolnym 2016/2017 pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom szkół...
2016-08-04
Zarządzenie Nr 288 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Długiem.
2016-07-05
Zarządzenie Nr 287 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016-07-05
Zarządzenie Nr 284 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia o przetrgu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drewna, stanowiącego własność mienia Gminy Zarszyn
2016-07-05
Zarządzenie Nr 283 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Długiem
2016-07-05
Zarządzenie Nr 282 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie użyczenia saliw Domu Kultury w Nowosielcach
2016-07-05
Zarządzenie Nr 281 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie dróg dla pieszych położonych na działkach nr 998,1059,1063,1073,1109,1143,1175...
2016-07-05
Zarządzenie Nr 280 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
2016-07-01
Zarządzenie Nr 279 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016-07-01
Zarządzenie Nr 278 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie użyczenia altany rekreacyjnej w miejscowości Posada Zarszyńska
2016-07-01
Zarządzenie Nr 277 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki transportowej i paliwowej obowiązujących w jednostkach OSP funkcjonujących na terenie Gminy Zarszyn
2016-02-25
Zarządzenie Nr 276 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. w Gminie Zarszyn.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 275 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97 z dnia 11 czerwca 2015 r.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 274 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016-02-25
Zarządzenie Nr 273 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. w Gminie Zarszyn
2016-02-25
Zarządzenie Nr 272 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie użyuczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Długie
2016-02-25
Zarządzenie Nr 271 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
2016-02-25
Zarządzenie Nr 269 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawiezmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016-06-30
Zarządzenie Nr 268 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Zarszyn
2016-06-30
Zarządzenie Nr 267 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa
2016-02-25
Zarządzenie Nr 266 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem
2016-02-25
Zarządzenie Nr 265 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 264 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa w celu realizacji zadań określonych w statucie
2016-02-25
Zarządzenie Nr 263 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzecgowa w celu realizacji zadań określonych w statucie
2016-02-25
Zarządzenie Nr 262 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu fionansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok
2016-02-25
Zarządzenie Nr 261 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego
2016-02-25
Zarządzenie Nr 260 z dnia 12 maja 2016 eoku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Zarszyn za rok 2015
2016-02-25
Zarządzenie Nr 259 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2016 roku
2016-02-25
Zarządzenie Nr 258 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany ustalenia struktury stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy Zarszyn
2016-02-25
Zarządzenie Nr 257 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia ˝Instrukcji pracy na Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Zarszyn na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny˝
2016-02-25
Zarządzenie Nr 256 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia ˝Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zarszyn na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny˝
2016-02-25
Zarządzenie Nr 254 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn
2016-02-25
Zarządzenie Nr 253 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2015 rok.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 252 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Zarszyn
2016-02-25
Zarządzenie Nr 251 z dnia29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 250 z dnia29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych i funduszu sołeckiego w Urzędzie Gminy Zarszyn
2016-02-25
Zarządzenie Nr 249 z dnia26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót polegających na :Wykonaniu Bazy Centrum Odnawialnych Źrógeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie.˝ Etap I 
2016-02-25
Zarządzenie Nr 248 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drewna, stanowiącego własność mienia Gminy Zarszyn
2016-02-25
Zarządzenie Nr 247 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu
2016-02-25
Zarządzenie Nr 246 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016-02-25
Zarządzenie Nr 245 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn
2016-02-25
Zarządzenie Nr 244 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do przyjmowania wniosków i prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego
2016-02-25
Zarządzenie Nr 243 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia doprzyjmowania wniosków i prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego
2016-02-25
Zarządzenie Nr 242 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
2016-02-25
Zarządzenie Nr 241 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowyc
2016-02-25
Zarządzenie Nr 240 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2016-02-25
Zarządzenie Nr 239 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zarszyn za 2015 rok
2016-02-25
Zarządzenie Nr 238 z dnia30 marca 2016 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2015 rok.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 237 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku ˝Analizę zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych˝ w Urzędzie Gminy Zarszyn
2016-02-25
Zarządzenie Nr 236 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany zapisu w Polityce szkoleniowej Urzędu Gminy Zarszyn wprowadzonej Zarządzeniem Nr 102 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 1 września 2011 r.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 235 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu
2016-02-25
Zarządzenie Nr 234 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Dzkoly Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 233 z dnia 14 marca w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 232 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu
2016-02-25
Zarządzenie Nr 231 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji urzędników na stanowiska zagrożone ryzykiem korupcyjnym w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 230 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy w Zarszynie i procedur organizujących system oraz pełnomocnika ds. przeciwdzialania korupcji...
2016-02-25
Zarządzenie Nr 229 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 467 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 8 września 2010 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli prawidłowości uiszczania opłat...
2016-02-25
Zarządzenie Nr 228 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 227 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności...
2016-02-25
Zarządzenie Nr 226 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r. w Gminie Zarszyn.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 225 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Zarszyn w 2016 r.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 224 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora sZkoły Podstawowej i. Jana Stapińskiego w Długiem
2016-02-25
Zarządzenie Nr 223 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie uporządkowania nazewnictwa obiektów komunalnych stanowiących własność Gminy Zarszyn
2016-02-25
Zarządzenie Nr 222 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychwawczego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
2016-02-25
Zarządzenie Nr 221 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Zarszyn
2016-02-25
Zarządzenie Nr 220 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
2016-02-25
Zarządzenie Nr 219 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu
2016-02-25
Zarządzenie Nr 218 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2016 r. w Gminie Zarszyn.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 217 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własnośc mienia Gminy Zarszyn.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 216 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 215 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieuchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 214 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 213 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 212 z dnia 5 lutego w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie powierzania prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na terenie...
2016-02-05
Zarządzenie Nr 211 z dnia 5 luitego 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Posada Jaćmierska
2016-02-05
Zarządzenie Nr 210 z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu
2016-02-05
Zarządzenie Nr 209 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 208 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publiznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury w 2016 r.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 207 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych
2016-02-05
Zarządzenie Nr 206 w sprawie najmu lokalu użytkowego przez Gminę Zarszyn położonego w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 134
2016-02-05
Zarządzenie Nr 205 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Zarszyn.
2016-01-22
Zarządzenie 204 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. ˝Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn˝.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 202 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzrou umowy, wniosku i rozliczenia dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie z budżetu Gminy Zarszyn
2016-02-05
Zarządzenie Nr 201 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Pielnia.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 200 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz Przedmieście.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 199 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Nowosielce.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 198 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 197 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i kas pierwszych szkół podstawowych...
2016-02-05
Zarządzenie 196 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn na 2016 r.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 195 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok.
2016-02-05
Zarządzenie Nr 194 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka
2016-02-05
Zarządzenie 193 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie dzierżawy przez Gminę Zarszyn nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Posada Zarszyńska.
2015-12-17
Zarządzenie Nr 192 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny i wyrażenia opinii dotyczącej ofert na realizację zadań publicznych.
2015-12-17
Zarządzenie Nr 191 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia itwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie powierzenia prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego....
2015-12-17
Zarządzenie Nr 190 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Gimnazjum w Zarszynie.
2016-01-08
Zarządzenie Nr 188 z dnia 8 stycznia 2016 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości
2015-12-17
Zarządzenie Nr 187 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o pierwszych publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
2015-12-17
Zarządzenie Nr 186 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku ˝Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych˝ i :Onstrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym˝ w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2015-12-17
Zarządzenie Nr 184 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
2015-12-17
Zarządzenie Nr 183 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015-12-17
Zarządzenie Nr 182 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Posada Zarszyńska.
2015-12-17
Zarządzenie Nr 181 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia nieruchomości dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie.
2015-12-17
Zarządzenie Nr 180 z dnia 31 grunia 2015 r. w sprawie zwolnienia z czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego.
2015-12-17
Zarządzenie Nr 179 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2015-12-17
Zarządzenie Nr 178 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie dróg dla pieszych położonych na działkach nr 998, 1059, 1063, 1073, 1109, 1143..
2015-12-17
Zarządzenie Nr 177 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia saliw Domu Strażaka w miejscowości Posada Jaćmierska.
2015-12-17
Zarządzenie Nr 176 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka
2015-12-17
Zarządzenie Nr 175 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Długie.
2015-12-17
Zarządzenie Nr 174 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawei ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży
2015-12-04
Zarządzenie Nr 173 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz.
2015-12-04
Zarządzenie Nr 172 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2015-12-04
Zarządzenie Nr 171 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Nowosielce.
2015-12-04
Zarządzenie Nr 170 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Zarszynie.
2015-12-04
Zarządzenie Nr 169 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali Domu Strażaka w Bażanówce Powiatowemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Orzeł w Bażanówce.
2015-12-04
Zarządzenie Nr 168z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn do roku 2025.
2015-12-04
Zarządzenie Nr 167 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia zespolu zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn do roku 2025.
2015-12-04
Zarządzenie Nr 166 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
2015-12-02
Zarządzenie Nr 165 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na cele usługowe.
2015-10-22
Zarządzenie Nr 164 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015-10-22
Zarządzenie Nr 163 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powolania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie grogi dz. nr ewid. 227 w km 0+000+0+090 w Zarszynie.
2015-10-22
Zarządzenie Nr 162 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
2015-10-22
Zarządzenie Nr 161 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015-11-16
Zarządzenie Nr 137/2 z dnia 22 września 2015r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do prowadzenia zadań związanych z realizacją CAF w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2015-11-16
Zarządzenie Nr 137/1 z dnia 22 września 2015r. sprawie powołania Pełnomocnika i Administratora do spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2015-10-22
Zarządzenie Nr 160z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Zarszyn.
2015-10-22
Zarządzenie Nr 159 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Nowosielcach Stowarzyszeniu Pomoc Rodzinie im. Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego krąg w Nowosielcach.
2015-10-22
Zarządzenie Nr 158 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych z wniosku
2015-11-16
Zarządzenie Nr 157 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zarszynie do podejmowania decyzji w sprawach przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Św
2015-10-22
Zarządzenie Nr 156 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2015-10-22
Zarządzenie Nr 155 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie powolania komisji do spraw makulacji druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
2015-10-22
Zarządzenie Nr 154 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Zarszynie Stowarzyszeniu ˝Inicjatywa˝ w Zarszynie.
2015-11-16
Zarządzenie Nr 153 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-10-22
Zarządzenie Nr 152 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015-10-22
Zarządzenie Nr 151 z dnia 21 października 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
2015-10-22
Zarządzenie Nr 150 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Odrzechowej Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Sanoku
2015-11-16
Zarządzenie Nr 149 z dnia 15 października 2015r. w sprawie powołania członka do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015-11-16
Zarządzenie Nr 148 z dnia 15 października 2015r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015-11-16
Zarządzenie Nr 147 z dnia 15 października 2015r. w sprawie powołania operatora obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015-11-16
Zarządzenie Nr 146 z dnia 15 października 2015r. w sprawie odwołania operatora obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015-11-16
Zarządzenie Nr 145 z dnia 15 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-11-16
Zarządzenie Nr 144 z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-10-22
Zarządzenie Nr 143 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do odsprzedaży tabliczek z numerami budynku i nazwą ulicy w miejscowości Długie.
2015-11-16
Zarządzenie Nr 142 z dnia 8 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Nagród do opiniowania wniosków o nagrodę organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach
2015-11-16
Zarządzenie Nr 141 z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol
2015-10-06
Zarządzenie Nr 140 z dnia 5 października w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach do Sejmu i Senatu RP wyznaczonych na dzień 25 października 2015 r.
2015-09-14
Zarządzenie Nr 139 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Zarszynie Stowarzyszeniu ˝Inicjatywa˝ w Zarszynie.
2015-09-14
Zarządzenie Nr 138 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odnowieniu elewacji budynku Szkoly Podstawowej i Gimnazjum w Długiem.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 137 z dnia 22 września 2015r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 136 z dnia 22 września 2015r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2015r.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 135 z dnia 17 września 2015r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Nowosielce.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 134 z dnia 14 września 2015r. w sprawie użyczenia części działek Gminy Zarszyn pod lokalizację pojemników na odzież używaną.
2015-09-14
Zarządzenie Nr 133 z dnia 10 września 2015r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 132 z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.
2015-09-23
Zarządzenie Nr 131 z dnia 3 września 2015r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2016 rok.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 130 z dnia 3 września 2015r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej ds. refwerendum w Gminie Zarszyn wyznaczonego na dzień 6 września 2015r.
2015-09-14
Zarządzenie Nr 129 z dnia 2 września 2015r.w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu
2015-09-14
Zarządzenie Nr 128 z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-10-05
Zarządzenie Nr 127 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Posadzie Zarszyńskiej Orkiestrze Dętej ˝Lutnia˝ w Zarszynie
2015-10-05
Zarządzenie Nr 126 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Odrzechowej Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Sanoku.
2015-09-14
Zarządzenie Nr 125 z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2015 r.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 124 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 123 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych ds. referendum w Gminie Zarszyn wyznaczonego na dzień 6 września 2015r.
2015-09-14
Zarządzenie Nr 122 z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum w Gminie Zarszyn w celu przeprowadzenia referendum przewidzianego na dzień 6 września 2015r.
2015-08-27
Zarządzenie Nr 121 z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-08-11
Zarządzenie Nr 120 z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na
2015-08-11
Zarządzenie Nr 119 z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 118 z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 117 z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 116 z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 115 z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do załącznika Nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Zarszyn
2015-08-06
Zarządzenie Nr 114 z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora w sprawie powierz
2015-08-10
Zarządzenie Nr 113 z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji do szacowania strat powstałych w uprawach rolnych oraz gospodarstwach domowych powstałych w wyniku suszy i wymrożeń w 2015r.
2015-07-30
Zarządzenie Nr 112 z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2015/2016 pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom szkół, dla których
2015-10-05
Zarządzenie Nr 111 z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci wodociągowej w Nowosielcach
2015-07-30
Zarządzenie Nr 110 z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn oraz dla Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych
2015-07-30
Zarządzenie Nr 109 z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
2015-07-30
Zarządzenie Nr 108 z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Zarządzenia Nr 30 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjn
2015-10-05
Zarządzenie Nr 107 z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 117605R dz. nr ewid 328 w km 0+000-0+750 w miejscowości Jaćmierz.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 106 z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Posadzie Jaćmierskiej Stowarzyszeniu Pomoc Rodzinie im. Św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego Krąg w Nowosilecach.
2015-07-10
Zarządzenie Nr 105 z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-10-05
Zarządzenie Nr 104 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich ˝Gniewoszanki˝ w Nowosielcach
2015-10-05
Zarządzenie Nr 103 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Kobiet Gminy Zarszyn
2015-07-02
Zarządzenie Nr 102 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy Zarszyn.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 101 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
2015-07-02
Zarządzenie Nr 100 z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-10-05
Zarządzenie Nr 99 z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa.
2015-10-05
Zarządzenie Nr 98 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce i Długie
2015-10-05
Zarządzenie Nr 97 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn
2015-10-05
Zarządzenie Nr 96 z dnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót polegających na przebudowie drogi gminnej nr 1 17648 R w miejscowości Długie
2015-10-02
Zarządzenie Nr 95 z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-10-02
Zarządzenie Nr 94 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
2015-05-28
Zarządzenie Nr 93 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Zarszyn.
2015-05-28
Zarządzenie Nr 92 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego i ogłoszenia stanu pogotowia powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
2015-05-28
Zarządzenie Nr 91 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
2015-05-21
Zarządzenie Nr 90 z dnia 21 maja 2015r. w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. finansowych w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2015-10-02
Zarządzenie Nr 89 z dnia 21 maja 2015r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej na 6 w Pielni w Gminie Zarszyn w wyborach wyznaczonych na dzień 10 maja 2015r.
2015-02-20
Zarządzenie Nr 87 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego przez Gminę Zarszyn położonego w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 134
2015-02-20
Zarządzenie Nr 86 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawoe powołania Centrum Edukacji Ekologicznej w Posadzie Zarszyńskiej dla koordynacji dzialań ekologicznych podejmowanych w celu poprawy stanu środowiska...
2015-05-28
Zarządzenie Nr 85 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015-05-28
Zarządzenie Nr 84 z dnia 12 maja 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Zarszyn za rok 2014.
2015-05-15
Zarządzenie Nr 83 z dnia 11 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
2015-05-28
Zarządzenie Nr 82 z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015-05-14
Zarządzenie Nr 81 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-05-14
Zarządzenie Nr 80 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do Zarządzenia Nr 30 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych
2015-05-14
Zarządzenie Nr 79 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20 z dnia 25 stycznia 2011 r. dot. zmiany koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2015-02-20
Zarządzenie Nr 78 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2014 rok.
2015-05-14
Zarządzenie Nr 77 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-02-20
Zarządzenie Nr 76 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Zarszyn
2015-02-20
Zarządzenie Nr 75 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Posada Zarszyńska
2015-05-14
Zarządzenie Nr 74 z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-02-20
Zarządzenie Nr 73 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorow obsługi informatycznej w Obwodowych Komisjach Wyborczych...
2015-02-20
Zarządzenie Nr 72 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-04-28
Zarządzenie Nr 71 z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie ewidencjonowania kosztów w związku z organizacją kształcenia specjalnego w szkołach i przedszkolach
2015-04-23
Zarządzenie Nr 70 z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie udziału Gminy Zarszyn w wojewódzkim systemie treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. ˝Reagowanie na zagrożenia CB
2015-02-20
Zarządzenie Nr 69 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
2015-04-08
Zarządzenie Nr 68 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-04-01
Zarządzenie Nr 67 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji formacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Zarszyn
2015-04-08
Zarządzenie Nr 66 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-04-10
Zarządzenie Nr 65 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zarszyn za 2014 r.
2015-04-10
Zarządzenie Nr 64 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2014 rok.
2015-03-26
Zarządzenie Nr 63 z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2015 r. w Gminie Zarszyn.
2015-02-20
Zarządzenie Nr 62 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania drukow ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby dowodów osobistych.
2015-02-20
Zarządzenie Nr 61 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących zadania pn. ˝ Budowa placu zabaw...˝
2015-03-16
Zarządzenie Nr 60 z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie powierzenia prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na tere…
2015-03-11
Zarządzenie Nr 59 z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015r. w Gminie Zarszyn
2015-02-20
Zarządzenie Nr 58 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie pwołania Komisji do przeprowadzenia kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2015-02-20
Zarządzenie Nr 57 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia ˝Instrukcji dotyczącej zasad korzystania z samochodów służbowych stanowiących własność Gminy Zarszyn, użytkowanych w Urzędzie Gminy Zarszyn˝.
2015-03-12
Zarządzenie Nr 56 z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa , zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Zarszyn w 2015r.
2015-03-11
Zarządzenie Nr 55 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi rady Gminy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2015-04-01
Zarządzenie Nr 54 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015-03-06
Zarządzenie Nr 53 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2015-03-06
Zarządzenie Nr 52 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn oraz ustalenia maksymaln
2015-03-06
Zarządzenie Nr 51 z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie sp
2015-02-23
Zarządzenie Nr 50 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki DAEWOO-FSO/FSO, model Lanos 1,6 Kat., wersja: SX, nr rejestracyjny: RSA Y105, rok produkcji: 2000, stanowiący własność Gminy Zarszyn
2015-02-20
Zarządzenie Nr 49 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny i wyrażenia opinii dotyczącej ofert na realizację zadań publicznych
2015-02-20
Zarządzenie Nr 48 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury w 2015 r.
2015-02-20
Zarządzenie Nr 47 z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie: zasad rachunkowości mikroprojektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
2015-02-20
Zarządzenie Nr 46 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Jaćmierzu i Domu Strażaka w Pielni
2015-03-06
Zarządzenie Nr 45 z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny i wyrażenia opinii dotyczącej ofert na realizację zadań publicznych
2015-02-16
Zarządzenie Nr 44 z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie powierzenia prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na tere
2015-02-10
Zarządzenie Nr 43 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki SKODA SUPERB
2015-02-10
Zarządzenie Nr 42 z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015r.
2015-02-09
Zarządzenie Nr 41 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących zadania pn. ˝Wykonanie sieci kanalizacji w miejscowości Odrzechowa - Etap II˝ w ramach ...
2015-02-09
Zarządzenie Nr 40 z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów.
2015-02-09
Zarządzenie Nr 39 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości projektów realizowanych żrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich
2015-02-09
Zarządzenie Nr 38 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn
2015-02-09
Zarządzenie Nr 37 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność
2015-02-10
Zarządzenie Nr 36 z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wdrażania Planu Obrony Cywilnej Gminy Zarszyn oraz przydzielenia i określenia zadań obrony cywilnej dla jednostek organizacyjnych na terenie Gminy.
2015-02-09
Zarządzenie Nr 35 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn na 2015 r.
2015-02-09
Zarządzenie Nr 34 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie na 2015 rok.
2015-02-09
Zarządzenie Nr 33 z dnia 30 stycznie 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka
2015-02-09
Zarządzenie Nr 32 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia saliw Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz Przedmieście
2015-02-09
Zarządzenie Nr 31 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Nowosielce
2015-01-27
Zarządzenie Nr 30 z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
2014-12-09
Zarządzenie Nr 29 z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych
2015-01-21
Zarządzenie Nr 28 z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2015-01-27
Zarządzenie Nr 27 z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej
2015-01-16
Zarządzenie Nr 26 z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów rad soleckich i sołtysów
2014-12-09
Zarządzenie Nr 25 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Pielnia
2014-12-09
Zarządzenie Nr 24 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka
2015-01-14
Zarządzenie Nr 23 z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
2014-12-09
Zarządzenie Nr 22 z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Zarszyn.
2015-01-14
Zarządzenie Nr 21 z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie powołania koordynatora i zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Zarszyn.
2015-01-20
Zarządzenie Nr 20 z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie sprzedaży autobusu marki AUTOSAN S.A., model: H9.21 12.5t, wersja: 41 nr rejestracyjny: RSA A816, rok produkcji: 2000, stanowiący własność Gminy Zarszyn.
2014-12-09
Zarządzenie Nr 19 z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa
2014-12-09
Zarządzenie Nr 18 z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa
2014-12-09
Zarządzenie Nr 17 z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz
2015-07-02
Zarządzenie Nr 16 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej
2014-12-09
Zarządzenie Nr 15 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
2015-01-27
Zarządzenie Nr 14 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014-12-09
Zarządzenie Nr 13 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Posada Jaćmieska
2014-12-09
Zarządzenie Nr 12 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w domu Ludowym w miejscowości Posada Zarszyńska
2014-12-09
Zarządzenie Nr 11 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka
2014-12-09
Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnienia z czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego.
2014-12-09
Zarządzenie Nr 9 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie pwoołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 149401R dz. nr ewid. 463 w km 0+000-0+080...
2015-01-08
Zarządzenie Nr 8 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014-12-09
Zarządzenie Nr 7 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Nowosielce.
2014-12-09
Zarządzenie Nr 6 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz
2014-12-09
Zarządzenie Nr 5 z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz
2014-12-09
Zarządzenie Nr 4 z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr ewid. dz. 433 w miejscowości Posada Zarszyńska w km 0+000+0+220
2014-12-09
Zarządzenie Nr 3 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Odrzechowa
2014-12-09
Zarządzenie Nr 2 z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany rozkładu czasu pracy w miesiącu grudzień 2014 r. dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn.
2014-12-09
Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia liczby zastępców oraz powołania na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Zarszyn.
 
Archiwalne

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA