Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
24 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb GMINA ZARSZYN
38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74
tel. 13 467 10 01, 13 467 10 38, 13 467 10 48, 13 467 16 50, fax 13 467 10 01 wew. 51
e-mail: sekretariat@zarszyn.pl, http: www.zarszyn.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2014-12-09
Zarządzenie Nr 616/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014-11-25
Zarządzenie Nr 612/14 w sprawie sprzedaży autobusu marki AUTOSAN S.A., model: H9.21 12.5t, wersja: 41 nr rejestracyjny: RSA A816, rok produkcji: 2000, stanowiący własność Gminy Zarszyn.
2014-11-26
Zarządzenie Nr 611/14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2014-12-09
Zarządzenie Nr 609/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014-11-24
Zarządzenie Nr 607/14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
2014-11-20
Zarządzenie Nr 606/14 w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drewna, stanowiącego własność mienia Gminy Zarszyn.
2014-11-21
Zarządzenie Nr 605/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na usługi opiekuńcze na terenie Gminy Zarszyn w latach 2015 - 2016.
2014-12-09
Zarządzenie Nr 602/14 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej
2014-11-20
Zarządzenie Nr 598/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014-12-09
Zarządzenie Nr 597/14 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych
2014-11-20
Zarządzenie Nr 594/14 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2014-10-16
Zarządzenie Nr 589/14 w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn oraz dla Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych
2014-10-21
Zarządzenie Nr 588/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zarszyn
2014-10-21
Zarządzenie Nr 587/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014-10-13
Zarządzenie Nr 586/14 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
2014-10-13
Zarządzenie Nr 585/14 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy, Wójta Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Podkarpackiego dla celów głosowania korespondencyjnego
2014-10-08
Zarządzenie Nr 583/14 w sprawie powołania Komisji Nagród do opiniowania wniosków o nagrodę organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarszyn
2014-10-08
Zarządzenie Nr 582/14 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów obsługi informatycznej w Obwodowych Komisjach Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad pow
2014-10-06
Zarządzenie Nr 581/14 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na organizacji placów zabaw w ramach projektu systemowego pn. ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn˝
2014-10-01
Zarządzenie Nr 580/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dostaw i usług w ramach realizacji projektu pn. ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarsz
2014-10-21
Zarządzenie Nr 577/14 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
2014-10-01
Zarządzenie Nr 576/14 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2015 rok.
2014-10-21
Zarządzenie Nr 575/14 w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny, wydzielenia oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia i dokumentów o wartości archiwalnej z wyborów do Parlamentu Europe
2014-09-11
Zarządzenie Nr 562/14 w sprawie wprowadzenia do użytku Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Zarszyn i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzęd
2014-09-11
Zarządzenie Nr 561/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014-09-11
Zarządzenie Nr 560/14 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2014 r.
2014-09-02
Zarządzenie Nr 559/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy dostaw i usług w ramach realizacji projektu pn. ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarsz
2014-09-02
Zarządzenie Nr 557/14 w sprawie powołania Komisji celem dokonania odbioru przedmiotów dostarczanych do szkół w związku z realizacją projektu pod nazwą ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn˝.
2014-09-02
Zarządzenie Nr 556/14 w sprawie powołania zespołu zarządzającego – realizującego projekt pod nazwą ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn˝ (nr projektu: WND-POKL.09.01.01.18-064/13) opracowanego w ramach
2014-08-06
Zarządzenie Nr 555/14 sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2014/2015 pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom szkół, dla których organem prowadzącym
2014-07-15
Zarządzenie Nr 552/14w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2014-07-15
Zarządzenie Nr 550/14 w sprawie ustalenia struktury stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Zarszynie.
2014-07-07
Zarządzenie Nr 549/14 w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drewna, stanowiącego własność mienia Gminy Zarszyn.
2014-07-15
Zarządzenie Nr 548/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zarszyn.
2014-07-01
Zarządzenie Nr 545/14 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska
2014-07-15
Zarządzenie Nr 544/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn
2014-07-02
Zarządzenie Nr 541/14 w sprawie powołania Komisji do przejęcia urządzeń kanalizacyjnych od ˝DUET˝ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok oraz przekazania przejętego środka trwałego do u 
2014-06-30
Zarządzenie Nr 538/14 w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie
2014-05-27
Zarządzenie Nr 531/14 w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drewna, stanowiącego własność mienia Gminy Zarszyn.
2014-05-16
Zarządzenie Nr 528/14 w sprawie odwołania alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
2014-05-16
Zarządzenie Nr 527/14 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy Zarszyn.
2014-05-27
Zarządzenie Nr 526/14 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Zarszyn za rok 2013
2014-05-13
Zarządzenie Nr 525/14 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce
2014-05-13
Zarządzenie Nr 524/14 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce.
2014-05-08
Zarządzenie Nr 522/14 w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowa
2014-05-13
Zarządzenie Nr 521/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz dostaw i usług w ramach realizacji projektu pn. ˝Modernizacja oddziałów przeds
2014-05-05
Zarządzenie Nr 520/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014-04-27
Zarządzenie Nr 516/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014-04-28
Zarządzenie Nr 515/14 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów obsługi informatycznej w Obwodowych Komisjach Wyborczych do przeprowadzenie wyborów do Pa
2014-04-30
Zarządzenie Nr 514/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO
2014-04-14
Zarządzenie Nr 511/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce.
2014-04-28
Zarządzenie Nr 510/14 w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn oraz dla Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych
2014-04-08
Zarządzenie Nr 509/14 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2014-04-08
Zarządzenie Nr 508/14 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2014-05-27
Zarządzenie Nr 506/14 w sprawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż drzew na pniu, stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
2014-03-28
Zarządzenie Nr 504/14 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2014-03-28
Zarządzenie Nr 503/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Odrzechowej.
2014-03-28
Zarządzenie Nr 502/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielni.
2014-03-19
Zarządzenie Nr 499/14 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2014-03-19
Zarządzenie Nr 498/14 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2014-03-19
Zarządzenie Nr 497/14 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2014-04-08
Zarządzenie Nr 496/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2014-03-24
Zarządzenie Nr 495/14 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014r. w Gminie Zarszyn
2014-03-10
Zarządzenie Nr 500/14 w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
2014-03-10
Zarządzenie Nr 494/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Odrzechowej
2014-03-10
Zarządzenie Nr 493/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielni
2014-03-24
Zarządzenie Nr 492/14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu w 2014 r. w Gminie Z 
2014-03-26
Zarządzenie Nr 491/14 w sprawie ustalania podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Zarszyn w 2014r.
2014-03-28
Zarządzenie Nr 485/14 w sprawie powołania zespołu zarządzającego – realizującego projekt pod nazwą ˝Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn˝ (nr projektu: WND-POKL.09.01.01.18-064/13) opracowanego w ramach
2014-02-17
Zarządzenie Nr 482/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury w 2014r.
2014-02-12
Zarządzenie Nr 476/14 w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne
2014-02-03
Zarządzenie Nr 474/14 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2014 r. w Gminie Zarszyn.
2014-01-27
Zarządzenie Nr 471/14 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN, model: Transporter T4 2.4 DIESEL, nr rejestracyjny: RSA 26JG, rok produkcji: 1994, stanowiący własność Gminy Zarszyn.
2014-02-12
Zarządzenie Nr 472/14 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn na 2014 r.
2014-01-21
Zarządzenie Nr 470/14 w sprawie ogłoszenia o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
2014-01-22
Zarządzenie Nr 469/14 w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych.
2014-01-09
Zarządzenie Nr 464/14 w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny i wyrażenia opinii dotyczącej ofert na realizację zadań publicznych
2014-01-09
Zarządzenie Nr 463/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury w 2014r.
2014-02-05
Zarządzenie Nr 462/14 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2014 rok
2014-01-14
Zarządzenie Nr 461/14 W sprawie ustalenia norm zużycia paliw dla pojazdów i urządzeń silnikowych stanowiących własność Gminy Zarszyn oraz zasad rozliczania zużycia paliw.
2014-01-14
Zarządzenie Nr 460/14 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2014 - 2016.
2014-01-09
Zarządzenie Nr 458/13 w sprawie kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Zarszyn na zadania publiczne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
2014-01-09
Zarządzenie Nr 456/13 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie powierzenia prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Zarszyn w 20
2014-01-09
Zarządzenie Nr 455/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014-01-14
Zarządzenie Nr 454/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Jaćmierz
2014-01-14
Zarządzenie Nr 453/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka
2014-01-14
Zarządzenie Nr 452/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w miejscowości Nowosielce
2014-01-14
Zarządzenie Nr 451/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w miejscowości Posada Jaćmierska
2014-03-19
Zarządzenie Nr 450/13 w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Gminy Zarszyn dla samorządowych instytucji kultury
2013-12-18
Zarządzenie Nr 447/13 w sprawie ogłoszenia wykazów lokali użytkowych przeznaczonych do najmu i działek przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Zarszyn.
2014-03-19
Zarządzenie Nr 445/13 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Zarszyn oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków.
2013-12-06
Zarządzenie Nr 440/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie powierzenia prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy Zarszyn w 
2013-12-06
Zarządzenie Nr 439/13 w sprawie powołania i zasad pracy Komisji Konkursowej ds. dokonania oceny i wyrażenia opinii dotyczącej ofert na realizację zadań publicznych
2013-12-16
Zarządzenie Nr 438/13 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2013 r dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2013-12-13
Zarządzenie Nr 437/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013-12-05
Zarządzenie Nr 433/13 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce
2013-12-05
Zarządzenie Nr 430/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013-11-22
Zarządzenie Nr 429/13 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2013-12-05
Zarządzenie Nr 427/13 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
2013-11-05
Zarządzenie Nr 424/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013-10-21
Zarządzenie Nr 422/13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
2013-11-05
Zarządzenie Nr 421/13 w sprawie powołania Komisji Nagród do opiniowania wniosków o nagrodę organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarszyn
2013-11-05
Zarządzenie Nr 419/13 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2013-11-05
Zarządzenie Nr 416/13 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 1 17645 R w miejscowości Długie w ramach Programu Wieloletniego pn. ˝Narodowy program
2013-09-20
Zarządzenie Nr 415/13 w sprawie podania informacji o wolnych lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do wynajmu.
2013-09-18
Zarządzenie Nr 414/13 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2014 rok.
2013-11-05
Zarządzenie Nr 413/13 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
2013-09-18
Zarządzenie Nr 410/13 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce.
2013-09-18
Zarządzenie Nr 409/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013-09-18
Zarządzenie Nr 408/13 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2013 r.
2013-09-18
Zarządzenie Nr 407/13 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielni.
2013-09-18
Zarządzenie Nr 405/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013-08-08
Zarządzenie Nr 403/13 w sprawie sprzedaży agregatu prądotwórczego ZE 266/13/5/2 stanowiącego własność Gminy Zarszyn.
2013-12-13
Zarządzenie Nr 404/13 w sprawie powołania komisji likwidacyjno - kasacyjnej środka trwałego mienia Gminy Zarszyn będącego w zarządzie Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu.
2013-08-20
Zarządzenie Nr 402/13 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Przebudowa boiska sportowego w Pielni.˝
2013-08-20
Zarządzenie Nr 400/13 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2013/2014 pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych uczniom szkół, dla których organem prowadzący
2013-07-04
Zarządzenie Nr 393/13 sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013-06-26
Zarządzenie Nr 391/13 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Zarszyn
2013-06-19
Zarządzenie Nr 389/13 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie ciągu dróg gminnych w miejscowości Bażanówka nr ewid dz. 10 w km 0+050-0+445 oraz nr ewi
2013-06-26
Zarządzenie Nr 388/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013-06-10
Zarządzenie Nr 385/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Odrzechowej.
2013-06-10
Zarządzenie Nr 384/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w Bażanówce.
2013-06-06
Zarządzenie Nr 381/13 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
2013-06-19
Zarządzenie Nr 382/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013-06-06
Zarządzenie Nr 380/13 sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach.
2013-06-06
Zarządzenie Nr 379/13 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce.
2013-06-26
Zarządzenie Nr 378/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Zarszyn za rok 2012
2013-05-22
Zarządzenie Nr 377/13 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej nr ewid dz. 754 w km 0+000-0+260 w miejscowości Długie.
2013-05-16
Zarządzenie Nr 376/13 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2013-05-16
Zarządzenie Nr 375/13 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2013-05-16
Zarządzenie Nr 374/13 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2013-06-26
Zarządzenie Nr 373/13 w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego za 2012 rok
2013-05-08
Zarządzenie Nr 372/13 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem
2013-05-08
Zarządzenie Nr 371/13 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach
2013-05-08
Zarządzenie Nr 370/13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
2013-05-08
Zarządzenie Nr 369/13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach.
2013-06-06
Zarządzenie Nr 368/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2013-05-08
Zarządzenie Nr 367/13 w sprawie użyczenia sali w Domu Kultury w Zarszynie
2013-04-22
Zarządzenie Nr 365/13w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach.
2013-04-22
Zarządzenie Nr 364/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
2013-04-05
Zarządzenie Nr 360/13 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2013-04-11
Zarządzenie Nr 359/13 sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2013 r.
2013-04-04
Zarządzenie Nr 358/13 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach.
2013-04-04
Zarządzenie Nr 357/13 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
2013-05-08
Zarządzenie Nr 356/13 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane polegające na wykonaniu w miejscowości Jaćmierz ˝Miasteczka ruchu
2013-04-11
Zarządzenie Nr 355/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2013-05-08
Zarządzenie Nr 354/13 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Odrzechowa wraz z przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energ
2013-08-20
Zarządzenie Nr 353/13 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2012 rok.
2013-03-20
Zarządzenie Nr 351/13 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2013-03-15
Zarządzenie Nr 347/13 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2013 r. w Gminie Zarszyn.
2013-02-27
Zarządzenie Nr 346/13 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 r. w 
2013-02-27
Zarządzenie Nr 345/13 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa , zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Zarszyn w 2013r.
2013-02-20
Zarządzenie Nr 344/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2013 r. w Gminie
2013-02-20
Zarządzenie Nr 343/13 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia – profilakt
2013-02-13
Zarządzenie Nr 339/13 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach.
2013-02-27
Zarządzenie Nr 335/13 w sprawie Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2013-11-15
Zarządzenie Nr 333/13 w sprawie powołania komisji przetrgowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddawanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn.
2013-06-26
Zarządzenie Nr 332/13 w sprawie dokumentacji sporządzanej przez samorządowe jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy gminy Zarszyn w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów or
2013-04-11
Zarządzenie Nr 331/13 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn na 2013 r.
2013-01-30
Zarządzenie Nr 330/13 w sprawie Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2013-01-09
Zarządzenie Nr 318/13 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowosielcach.
2013-01-09
Zarządzenie Nr 315/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012-12-28
Zarządzenie Nr 311/12 w sprawie użyczenia sali w Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej
2012-12-20
Zarządzenie Nr 310/12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
2012-12-13
Zarządzenie Nr 307/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie drogi gminnej nr 117653R (nr ewid. dz. 735) w miejscowości Nowosielce˝ w km 0-000+0-800 .
2012-12-18
Zarządzenie Nr 306/12 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
2012-12-10
Zarządzenie Nr 304/12 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowego w Zarszynie.
2012-12-10
Zarządzenie Nr 303/12 w sprawie ogłoszenia wykazów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do najmu.
2012-12-10
Zarządzenie Nr 302/12 sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania p.o. Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
2012-12-10
Zarządzenie Nr 299/12 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
2012-12-02
Zarządzenie Nr 298/12 w sprawie zmiany w Regulaminie pracy komisji przetargowych w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn.
2012-12-02
Zarządzenie Nr 297/12 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
2012-12-02
Zarządzenie Nr 296/12 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
2012-11-29
Zarządzenie Nr 295/12 w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2012 r.
2012-12-05
Zarządzenie Nr 294/12 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn wprowadzonego Zarządzeniem Nr 226 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 22 czerwca 2012 r.
2012-12-05
Zarządzenie Nr 293/12 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowego w Bażanówce
2012-11-27
Zarządzenie Nr 291/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012-11-27
Zarządzenie Nr 290/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na remoncie infrastruktury stadionu w Bażanówce’
2012-11-22
Zarządzenie Nr 289/12 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w miesiącu grudzień 2012 r. dla pracowników Urzędu Gminy Zarszyn
2012-11-27
Zarządzenie Nr 288/12 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022.
2012-11-22
Zarządzenie Nr 287/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku remizy OSP w mie
2012-11-22
Zarządzenie Nr 286/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012-11-22
Zarządzenie Nr 284/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012-10-30
Zarządzenie Nr 283/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie dróg gminnych w Posadzie Zarszyńskiej nr ewid. dz. 166 w km 0+000-0+120 i nr ewid. dz. 182 w km 0+000-0+0
2012-11-13
Zarządzenie Nr 282/12 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
2012-11-29
Zarządzenie Nr 281/12 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych
2012-10-23
Zarządzenie Nr 277/12 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
2012-10-08
Zarządzenie Nr 276/12 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2012-10-23
Zarządzenie Nr 275/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012-10-29
Zarządzenie Nr 272/12 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
2013-06-25
Zarządzenie Nr 269/12 sprawie zmiany Zarządzenia Nr 500 Wójta Gminy Zarszyn w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli, oraz archiwizowania dowodów księgowych obwiązująca w Urzędzie Gminy Zarszyn
2012-09-10
Zarządzenie Nr 266/12 w sprawie opracowania aneksu do Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Zarszyn w sprawie zadań w poszczególnych stopniach alarmowych .
2012-09-10
Zarządzenie Nr 265/12 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
2012-09-10
Zarządzenie Nr 264/12 w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum w Długiem
2012-09-10
Zarządzenie Nr 263/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2012-09-10
Zarządzenie Nr 262/12 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2012 r.
2012-10-04
Zarządzenie Nr 261/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania pn. ˝ Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej˝
2012-09-17
Zarządzenie Nr 260/12 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielni.
2012-09-17
Zarządzenie Nr 259/12 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
2012-08-14
Zarządzenie Nr 256/12 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury.
2012-08-07
Zarządzenie Nr 257/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku Domu Ludowego w 
2012-08-07
Zarządzenie Nr 253/12 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie.
2012-08-07
Zarządzenie Nr 252/12 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie.
2013-06-25
Zarządzenie Nr 250/12 w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Gminy w Zarszynie.
2012-07-25
Zarządzenie Nr 248/12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.
2012-07-25
Zarządzenie Nr 247/12 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn.
2012-08-02
Zarządzenie Nr 245/12 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2012/2013 pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn.
2012-08-02
Zarządzenie Nr 246/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie.
2012-07-13
Zarządzenie Nr 243/12 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2012-07-25
Zarządzenie Nr 241/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu
2012-07-05
Zarządzenie Nr 239/12 w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie.
2012-07-05
Zarządzenie Nr 238/12 w sprawie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Zarszynie.
2012-07-05
Zarządzenie Nr 237/12 w sprawie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pielni.
2013-06-25
Zarządzenie Nr 236/12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 495 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.
2013-06-30
Zarządzenie Nr 235/12 w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 500 Wójta Gminy Zarszyn w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli, oraz archiwizowania dowodów księgowych obwiązująca w Urzędzie Gminy Zarszyn
2012-07-03
Zarządzenie Nr 234/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie drogi gminnej nr ewid. dz. 477 i 478 w miejscowości Odrzechowa– Gmina Zarszyn w km 0+000-0+690.
2012-06-28
Zarządzenie Nr 230/12 w sprawie użyczenia sali w miejscowości Nowosielce.
2012-06-28
Zarządzenie Nr 229/12 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
2012-06-28
Zarządzenie Nr 228/12 w sprawie ustalenia struktury stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Zarszynie.
2012-06-28
Zarządzenie Nr 227/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zarszyn.
2012-06-28
Zarządzenie Nr 226/12 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2012-06-28
Zarządzenie Nr 225/12 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Zarszynie.
2012-07-05
Zarządzenie Nr 224/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012-06-20
Zarządzenie Nr 223/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej.˝
2012-06-20
Zarządzenie Nr 222/12 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Odrzechowej.
2012-06-20
Zarządzenie Nr 221/12 w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kadr w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2012-05-24
Zarządzenie Nr 218/12 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury.
2012-05-24
Zarządzenie Nr 217/12 w sprawie wprowadzenia do użytku ˝Planu akcji kurierskiej Gminy Zarszyn˝.
2012-05-22
Zarządzenie Nr 216/12 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.
2012-05-16
Zarządzenie Nr 215/12 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
2012-05-15
Zarządzenie Nr 213/12 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bażanówce i Pielni.˝
2012-05-15
Zarządzenie Nr 212/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012-05-15
Zarządzenie Nr 211/12 w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego za 2011 rok.
2012-04-19
Zarządzenie Nr 209/12 w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zarszyn.
2012-04-19
Zarządzenie Nr 207/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia.
2012-04-13
Zarządzenie Nr 206/12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 202 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2013-06-25
Zarządzenie Nr 204/12 w sprawie ujednolicenia i dokonania zmian w zakresie wewnętrznych przepisów organizujących gospodarkę finansowa Urzędu Gminy w Zarszynie
2012-12-05
Zarządzenie Nr 203/12 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w kasie Urzędu Gminy w Zarszynie.
2012-04-13
Zarządzenie Nr 202/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012-04-13
Zarządzenie Nr 201/12 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2012 r. w Gminie Zarszyn.
2012-04-13
Zarządzenie Nr 199/12 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za 2011 rok.
2012-04-13
Zarządzenie Nr 198/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2012-04-13
Zarządzenie Nr 197/12 w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia znajdującej się w archiwum zakładowym w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2012-03-15
Zarządzenie Nr 196/12 w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zarszyn na rok szkolny 2012/2013.
2012-04-13
Zarządzenie Nr 195/12 w sprawie powołania komisji w celu dokonania oceny, wydzielenia oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia i dokumentów o wartości archiwalnej
2012-03-15
Zarządzenie Nr 194/12 w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Mienia Gminy Zarszyn Ludowemu Klubowi Sportowemu w Długiem.
2013-06-25
Zarządzenie Nr 193/12 w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. ˝Budowa placu zabaw w Długiem oraz remont pokrycia dachowego Domu Kultury w Odrzechowej˝
2012-03-15
Zarządzenie Nr 192/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury w 2012 r. w Gminie Zarszyn.
2012-03-19
Zarządzenie Nr 191/12 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2012r. w Gminie Zarszyn
2012-03-19
Zarządzenie Nr 190/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zarszyn nadanym Zarządzeniem Wójta Nr 375 z dnia 4 lutego 2010 r.
2012-03-15
Zarządzenie Nr 189/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012r. w Gminie Zarszyn.
2012-03-15
Zarządzenie Nr 188/12 w sprawie udzielania nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Zarszyn płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.
2012-03-15
Zarządzenie Nr 187/12 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2012-03-05
Zarządzenie Nr 186/12 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r. w Gminie Zarszyn.
2012-03-02
Zarządzenie Nr 185/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoh
2012-02-23
Zarządzenie Nr 184/12 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
2012-02-23
Zarządzenie Nr 183/12 w sprawie użyczenia sali w Domu Ludowym w Zarzynie dla Stowarzyszenia ˝Inicjatywa˝.
2012-02-01
Zarządzenie Nr 178/12 w sprawie wycinki drzew na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2012-02-01
Zarządzenie Nr 177/12 w sprawie użyczenia sal w Domach Ludowych.
2012-03-02
Zarządzenie Nr 179/12 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2012-02-01
Zarządzenie Nr 175/12 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Bażanówce.
2012-02-01
Zarządzenie Nr 174/12 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021
2012-02-01
Zarządzenie Nr 173/12 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Zarszynie.
2013-06-25
Zarządzenie Nr 172/11 w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. ˝Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w Gminach Zarszyn i Pakostov˝
2013-06-25
Zarządzenie Nr 171/11 w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. ˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn˝
2012-02-01
Zarządzenie Nr 170/11 w sprawie wycinki drzewa na gruncie stanowiącym własność mienia Gminy Zarszyn.
2012-02-01
Zarządzenie Nr 167/11 w sprawie użyczenia sal w domach ludowych, na zorganizowanie imprez dla mieszkańców Gminy Zarszyn.
2011-12-22
Zarządzenie Nr 166/11 sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych.
2011-12-22
Zarządzenie Nr 165/11 w sprawie użyczenia sal w domach ludowych, na zorganizowanie zabawy Sylwestrowej
2011-12-29
Zarządzenie Nr 164/11 w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
2011-12-22
Zarządzenie Nr 162/11 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa w celu realizacji zadań określonych w statucie.
2011-12-22
Zarządzenie Nr 161/11 w sprawie użyczenia dla KGW sali w miejscowości Jaćmierz /Przedmieście/.
2011-12-22
Zarządzenie Nr 160/11 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarszyn na usytuowanie stacji wodowskazowej II rzędu.
2011-12-22
Zarządzenie Nr 159/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Modernizacja zaplecza sportowo – rekreacyjnego stadionu w Zarszynie w ramach programu Bezpieczne boiska Podkarpacia.˝
2011-12-22
Zarządzenie Nr 158/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011-12-08
Zarządzenie Nr 156/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Zarszynie.
2011-12-08
Zarządzenie Nr 155/11 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
2011-12-08
Zarządzenie Nr 154/11 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zarszynie do podejmowania decyzji w sprawach przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla dyrektorów szkół z terenu Gminy Zars
2011-12-08
Zarządzenie Nr 153/11 w sprawie powołania zespołu wdrażającego reformę gospodarki odpadami komunalnymi w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2011-12-08
Zarządzenie Nr 152/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011-12-08
Zarządzenie Nr 151/11 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
2011-12-08
Zarządzenie Nr 150/11 w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
2011-11-21
Zarządzenie Nr 149/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na usługi – ˝Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Zarszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie o 
2011-11-18
Zarządzenie Nr 148/11 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa w celu realizacji zadań określonych w statucie.
2011-11-18
Zarządzenie Nr 147/11 w sprawie ogłoszenia wykazów lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zarszyn przeznaczonych do najmu.
2011-11-18
Zarządzenie Nr 146/11 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury.
2011-11-18
Zarządzenie Nr 145/11 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury.
2011-11-17
Zarządzenie Nr 144/11 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2011-11-17
Zarządzenie Nr 143/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem.˝
2011-12-08
Zarządzenie Nr 142/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2011-11-17
Zarządzenie Nr 141/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2011-12-08
Zarządzenie Nr 140/11 w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021.
2012-02-02
Zarządzenie Nr 139/11 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Zarszyn, oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2011-11-17
Zarządzenie Nr 138/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn. ˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez ind
2011-11-17
Zarządzenie Nr 135/11 Wójta Gminy Zarszyn Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
2011-10-31
Zarządzenie Nr 134/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem sali gimnastycznej, innych pomieszczeń i urządzeń w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie.
2011-10-21
Zarządzenie Nr 131/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
2011-10-31
Zarządzenie Nr 130/11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn. ˝Każde dziecko jest inne – edukacja przez ind
2012-02-23
Zarządzenie Nr 129/11 w sprawie przeprowadzenia treningu syren ujętych w systemie ostrzegania i alarmowania obrony cywilnej Gminy Zarszyn.
2011-10-31
Zarządzenie Nr 128/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaćmierzu.
2011-12-08
Zarządzenie Nr 127/11 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych.
2011-10-31
Zarządzenie Nr 126/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem.
2011-10-31
Zarządzenie Nr 124/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011-10-31
Zarządzenie Nr 123/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej.
2011-10-31
Zarządzenie Nr 122/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem sali gimnastycznej, innych pomieszczeń i urządzeń w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie.
2012-02-23
Zarządzenie Nr 121/11 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Zarszyn.
2011-10-31
Zarządzenie Nr 120/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011-10-31
Zarządzenie Nr 119/11 w sprawie powołania Komisji Nagród do opiniowania wniosków o nagrodę organu prowadzącego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarszyn
2011-10-31
Zarządzenie Nr 117/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2011/2012 w ramach realizacji projektu systemowego pn. ˝Każ
2011-10-31
Zarządzenie Nr 116/11 w sprawie powołania zespołu zarządzającego – realizującego program operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą ˝ Każde dziecko jest inne – nauczanie przez indywidualizację w Gminie Zarszyn˝, Piorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w r
2011-09-22
Zarządzenie Nr 115/11 w sprawie powołania Zespołu strategicznego w Urzędzie Gminy Zarszyn w ramach realizowanego programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ˝Profesjonalne Zarządzanie w Gminie Zarszyn˝ Priorytet V Dobre rządzenie , Działanie 5.2 Wzmocnienie
2011-09-22
Zarządzenie Nr 114/11 w sprawie powołania koordynatora prac nad dokumentami strategicznymi w Urzędzie Gminy Zarszyn w ramach realizowanego programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ˝Profesjonalne Zarządzanie w Gminie Zarszyn˝ Priorytet V Dobre rządzenie ,
2011-09-22
Zarządzenie Nr 113/11 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność Mienia Gminy Zarszyn.
2011-09-20
Zarządzenie Nr 111/11 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Zarszyn w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.
2011-09-22
Zarządzenie Nr 110/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011-09-22
Zarządzenie Nr 108/11 w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Zarszyn
2011-09-13
Zarządzenie Nr 107/11 w sprawie powołania gminnego koordynatora d/s organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi w Obwodowych Komisjach Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
2011-09-22
Zarządzenie Nr 106/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011-09-13
Zarządzenie Nr 105/11 w sprawie zmiany siedziby obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Nowosielcach
2011-11-21
Zarządzenie Nr 104/11 w sprawie regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zarszyn.
2011-09-13
Zarządzenie Nr 103/11 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Działania ˝Dorzecze Wisłoka˝ w celu realizacji zadań określonych w ich statucie.
2011-09-22
Zarządzenie Nr 102/11 w sprawie ustanowienia Polityki Szkoleniowej Urzędu Gminy Zarszyn.
2011-09-01
Zarządzenie Nr 99/11 w sprawie powołania Komisji d/s rekrutacji kandydatów na stanowisko podinspektora d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2011-09-13
Zarządzenie Nr 101/11 w sprawie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za I półrocze 2011 r.
2011-08-31
Zarządzenie Nr 100/11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.
2011-08-24
Zarządzenie Nr 98/11 w sprawie wyznaczenia zastępcy Dyrektora Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem.
2011-08-24
Zarządzenie Nr 97/11 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Zarszyn do udzielania zwolnień z opłat za posiłki w stołówce szkolnej.
2011-08-24
Zarządzenie Nr 96/11 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Oszacowania Strat powstałych na skutek wystąpienia zagrożeń nadzwyczajnych na terenie gminy Zarszyn.
2011-08-25
Zarządzenie Nr 95/11 w sprawie przyjęcia Planu Komunikacji Projektu Samooceny (CAF) w Urzędzie Gminy Zarszyn
2011-08-25
Zarządzenie Nr 94/11 w sprawie powołania Zespołu Samooceny
2011-08-25
Zarządzenie Nr 93/11 w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
2011-08-04
Zarządzenie Nr 92/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
2011-08-24
Zarządzenie Nr 91/11 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Zarszyn.
2011-08-24
Zarządzenie Nr 90/11 w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Zarszyn.
2011-08-25
Zarządzenie Nr 88/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011-08-25
Zarządzenie Nr 87/11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011-08-24
Zarządzenie Nr 86/11w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury
2011-08-25
Zarządzenie Nr 85/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami osady Pastwiska i wsi Odrzechowa.
2011-07-26
Zarządzenie Nr 84/11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2011-08-24
Zarządzenie Nr 83/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2011-07-26
Zarządzenie Nr 82/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011-07-26
Zarządzenie Nr 81/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011-07-26
Zarządzenie Nr 80/11 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem.
2011-07-26
Zarządzenie Nr 79/11 w sprawie upoważnienia pracownika do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
2011-07-20
Zarządzenie Nr 78/11 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Komisji Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zarszyn.
2011-07-20
Zarządzenie Nr 77/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży zabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Zarszyn.
2011-07-20
Zarządzenie Nr 76/11 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury.
2011-07-20
Zarządzenie Nr 75/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie dróg gminnych: nr ewid. dz. 448 w miejscowości Posada Zarszyńska nr ewid. dz. 896 w miejscowości Długie – Gmina Zarszyn
2011-08-24
Zarządzenie Nr 74/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na odbudowie dróg gminnych: nr ewid. dz. 768 i 796 w miejscowości Zarszyn, nr ewid. dz. 554 w miejscowości Bażanówka – Gmina Zarszyn
2011-07-20
Zarządzenie Nr 73/11 w sprawie użyczenia sali dla OSP w Długiem w budynku Domu Ludowego w Długiem.
2011-08-25
Zarządzenie Nr 72/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie w Gminie Zarszyn.˝
2011-07-14
Zarządzenie Nr 71/11 w sprawie upoważnienia pracowników do podpisywania pism w zakresie powierzonych zadań.
2011-07-14
Zarządzenie Nr 70/11 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2011/2012 pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn
2011-07-14
Zarządzenie Nr 69/11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem.
2011-07-20
Zarządzenie Nr 68/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zacią
2011-07-05
Zarządzenie Nr 67/11 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska w celu realizacji zadań określonych w statucie.
2011-07-05
Zarządzenie Nr 66/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Bażanówce
2011-07-05
Zarządzenie Nr 65/11 w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku Domu Kultury w Nowosielcach.
2011-07-05
Zarządzenie Nr 64/11
2011-06-21
Zarządzenie Nr 63/11 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zarszyn przeznaczonego do najmu.
2011-06-21
Zarządzenie Nr 62/11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
2011-06-21
Zarządzenie Nr 61/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Przebudowa drogi gminnej nr 1 17638R w miejscowości Zarszyn.˝
2011-06-21
Zarządzenie Nr 60/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę kredytu z odnawialnym limitem zadłużenia
2011-06-21
Zarządzenie Nr 59/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Odrzechowej
2011-06-21
Zarządzenie Nr 58/11 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury
2013-06-25
Zarządzenie Nr 57/11 w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. ˝Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastruktura w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńs
2011-06-09
Zarządzenie Nr 55/11w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Stapińskiego w Długiem
2011-06-09
Zarządzenie Nr 54/11 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę powierzchni dachu budynków komunalnych w celu umieszczenia masztu antenowego.
2011-06-10
Zarządzenie Nr 53/11 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury
2011-06-01
Zarządzenie Nr 52/11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zarszyn, przeznaczonej do sprzedaży.
2011-08-25
Zarządzenie Nr 51/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na usługi - Przewóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Zarszyn w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013.
2011-06-21
Zarządzenie Nr 50/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011-05-23
Zarządzenie Nr 49/11 w sprawie podania informacji o wolnych lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do wynajmu.
2011-05-23
Zarządzenie Nr 48/11 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
2011-05-23
Zarządzenie Nr 47/11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Gminie Zarszyn i Urzędzie Gminy Zarszyn
2011-05-23
Zarządzenie Nr 46/11 w sprawie przyznania małej dotacji na realizację zadania z zakresu kultury
2011-08-25
Zarządzenie Nr 44/11 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
2011-05-23
Zarządzenie Nr 42/11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 274 z dnia 18 maja 2009 r. dot. ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2011-05-23
Zarządzenie Nr 41/11 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie w 2011 r. w Gminie Zarszyn
2011-04-26
Zarządzenie Nr 40/11 w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011r. w Gminie Zarszyn
2011-04-13
Zarządzenie Nr 39/11 w sprawie wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zarszyn na rok szkolny 2011/2012.
2011-04-13
Zarządzenie Nr 38/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2011-04-13
Zarządzenie Nr 37/11 w sprawie wyznaczenia zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem.
2011-06-21
Zarządzenie Nr 36/11 w sprawie: sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zarszyn za 2010 r.
2011-04-13
Zarządzenie Nr 35/11 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 468 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 8 września 2010r.
2011-03-23
Zarządzenie Nr 34/11 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
2011-03-23
Zarządzenie Nr 33/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia-profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo
2011-03-23
Zarządzenie Nr 32/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011r. w Gminie Zarszyn
2011-03-23
Zarządzenie Nr 31/11 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
2011-04-13
Zarządzenie Nr 30/11 w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Zarszyn na 2011 r.
2011-03-23
Zarządzenie Nr 29/11 w sprawie użyczenia sali w miejscowości Nowosielce
2011-03-08
Zarządzenie Nr 28/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Strażaka w Bażanówce
2011-03-08
Zarządzenie Nr 27/11 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Gminy Zarszyn Nr CII/150/2002 dot. użyczenia lokalu użytkowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w celu realizacji zadań określonych w jej statucie.
2011-03-08
Zarządzenie Nr 26/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Odrzechowej
2011-04-13
Zarządzenie Nr 25/11 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2011 rok.
2011-03-08
Zarządzenie Nr 24/11 w sprawie wycinki drzew na gruntach stanowiących własność mienia Gminy Zarszyn.
2011-03-08
Zarządzenie Nr 23/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Bażanówce
2011-03-08
Zarządzenie Nr 22/11 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Zarszyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2011-08-25
Zarządzenie Nr 21/11 w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny - sekretariat
2011-08-25
Zarządzenie Nr 20/11 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Zarszyn
2011-08-25
Zarządzenie Nr 19/11 w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Zarszyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Zarszyn.
2011-03-08
Zarządzenie Nr 18/11 w sprawie użyczenia sal w budynkach stanowiących własność Mienia Gminy Zarszyn w Bażanówce i Odrzechowej
2011-03-08
Zarządzenie Nr 17/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Kultury w Zarszynie.
2011-01-20
Zarządzenie Nr 16/11 w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o publicznym przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Zarszyn.
2011-01-20
Zarządzenie Nr 15/11 w sprawie użyczenia sali w budynku Domu Ludowego w Pielni.
2011-01-20
Zarządzenie Nr 14/11 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku szatni sportowej na działce nr 775 w miejscowości Długie.˝
2011-01-20
Zarządzenie Nr 13/11 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011 - 2013.
2011-01-11
Zarządzenie Nr 12/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewid. 647.˝
2011-01-11
Zarządzenie Nr 11/10 w sprawie użyczenia sal w budynkach Domu Strażaka w Pielni i Posadzie Jaćmierskiej
2011-01-11
Zarządzenie Nr 10/10 w sprawie określenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych.
2011-01-11
Zarządzenie Nr 8/10 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania p.n. ˝Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewid. 647.˝
2011-01-11
Zarządzenie Nr 9/10 w sprawie indywidualnego upoważnienia pracowników do podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
2011-01-11
Zarządzenie Nr 7/10 w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinans
2010-12-15
Zarządzenie Nr 5/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.
2011-01-11
Zarządzenie Nr 6/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2011-01-11
Zarządzenie Nr 4/10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2010-12-09
Zarządzenie Nr 3/10 w sprawie przeprowadzenia wyborów rad sołeckich i sołtysów.
2010-12-09
Zarządzenie Nr 2/10 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2010 r dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zarszyn.
2010-12-09
Zarządzenie Nr 1/10 w sprawie określenia liczby zastępców Wójta oraz ich powołania.
 
Archiwalne

2014-03-10 / 2014-03-24
Zarządzenie Nr 490/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA