Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy
37-415 Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16
tel. +48 (015) 845-94-19/20/30/32, fax +48 (015) 845-94-24
e-mail: ug@zaleszany.pl, http: www.zaleszany.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Ewidencja spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową za rok 2016

dane podmiotu, od którego pochodzi wystąpienienumer kolejny wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, o ile podmiot jest wpisany do tego rejestrudatę wpływu wystąpienia do Urzędu Gminy Zaleszanyokreślenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązańwskazanie podmiotów, na rzecz których zawodowa działalność lobbingowa jest wykonywanaopis sposobu załatwienia sprawy, ze wskazaniem jednostki właściwej
Artur Brylikowski003514.07.2016 r.

1) Wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym

obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.

2) Uzupełnienie braku poprzez sporządzenie wewnętrznego

zarządzenia przez kierownika urzędu w zakresie obsługi

zawodowych lobbystów na terenie urzędu.

Skan wystąpienia

Grupa lobbingowa Grass Roots Lobbing

Stowarzyszenie Cannabis House

1) Przesłano odpowiedź wraz z załącznikiem (Zarządzeniem Wójta Gminy Zaleszany),

2) Nie było potrzeby uzupełniania ze względu nas posiadanie wewnętrznego Zarządzenia

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli tej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących tę działalność reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Działalność ta może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.

Wójt Gminy Zaleszany Zarządzeniem Nr 223/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. [treść zarządzenia] określił sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Zaleszanach przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

 
Data wytworzenia: 2016-07-06
Data udostępnienia: 2016-07-06
Ilość wyświetleń: 393
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Wojciech Paterek
Zatwierdzone przez: Wojciech Paterek
Opublikowane przez: Wojciech Paterek

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA