Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
środa, 16 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Urząd Gminy Wierzchlas
98-324 Wierzchlas, Szkolna 7
tel. (43) 88 66 110 do 113, fax (43) 843 43 84
e-mail: sekretariat@wierzchlas.pl, http: www.wierzchlas.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że termin wniesienia drugiej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 lipca 2017 r. i obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r.        
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia w/w opłaty na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można otrzymać w Urzędzie Gminy Wierzchlas w pokoju nr 13.      
Opłaty za odpady komunalne można bezpłatnie wnosić w  Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym
w Wierzchlesie.       
         Jednocześnie nadmieniam, że stosownie do postanowień uchwały Rady Gminy Nr XV/118/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatności należy dokonywać raz na kwartał do dnia 15 miesiąca, następującego po upływie kwartału, którego dotyczy opłata.

 

                                                                                                         Wójt Gminy Wierzchlas

                                                                                                        (-) mgr Krzysztof Bednarek

 


 

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzchlas za rok 2016 >>Pobierz


 

I N F O R M A C J A

 

              Informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) każdy właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
          Mając na uwadze panujące warunki atmosferyczne proszę o dostosowanie się do w/w obowiązku. 

                                                                        Wójt Gminy Wierzchlas

                                                          (-) Krzysztof Bednarek

 


I N F O R M A C J A

       Informuję, że termin wniesienia czwartej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu          15 stycznia 2017 r. i obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia 2016 r.  
        Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia w/w opłaty na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można otrzymać w Urzędzie Gminy Wierzchlas w pokoju nr 13. Opłaty za odpady komunalne można bezpłatnie wnosić w  Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Wierzchlesie.      
        Jednocześnie nadmieniam, że stosownie do postanowień uchwały Rady Gminy Nr XV/118/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatności należy dokonywać raz na kwartał bez wezwania   z dołu, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.


 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH (od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.)

WIERZCHLAS

Zmieszane odpady komunalne (pojemnik zielony)

I poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane odpady suche (pojemnik żółty)

I wtorek m-ca

Selektywnie zbierana
stłuczka szklana

(pojemnik pomarańczowy)

02.01.2017r.

06.02.2017r.

06.03.2017r.

03.01.2017r.

07.02.2017r.

07.03.2017r.

29.03.2017r.

03.04.2017r.

02.05.2017r. (zamiast 1.05.2017r.)

05.06.2017r.

04.04.2017r.

02.05.2017r.

06.06.2017r.

27.06.2017r.

03.07.2017r.

07.08.2017r.

04.09.2017r.

04.07.2017r.

01.08.2017r.

05.09.2017r.

25.09.2017r.

02.10.2017r.

06.11.2017r.

04.12.2017r.

03.10.2017r.

07.11.2017r.

05.12.2017r.

21.12.2017r.

 

                                BRONIKÓW            KOCHLEW              KRASZKOWICE                    KRZECZÓW

Zmieszane odpady komunalne (pojemnik zielony)

II poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane odpady suche (pojemnik żółty)

II wtorek m-ca

Selektywnie zbierana
stłuczka szklana

(pojemnik pomarańczowy)

09.01.2017r.

13.02.2017r.

13.03.2017r.

10.01.2017r.

14.02.2017r.

14.03.2017r.

29.03.2017r.

10.04.2017r.

08.05.2017r.

12.06.2017r.

11.04.2017r.

09.05.2017r.

13.06.2017r.

27.06.2017r.

10.07.2017r.

14.08.2017r.

11.09.2017r.

11.07.2017r.

08.08.2017r.

12.09.2017r.

25.09.2017r.

09.10.2017r.

13.11.2017r.

11.12.2017r.

10.10.2017r.

14.11.2017r.

12.12.2017r.

21.12.2017r.

 

JAJCZAKI

KAMION

ŁASZEW

ŁASZEW RZĄDOWY

MIERZYCE

OGROBLE

PRZYCŁAPY

PRZYWÓZ

STRUGI

TOPORÓW

 

Zmieszane odpady komunalne (pojemnik zielony)

III poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane odpady suche (pojemnik żółty)

III wtorek m-ca

Selektywnie zbierana
stłuczka szklana

(pojemnik pomarańczowy)

16.01.2017r.

20.02.2017r.

20.03.2017r.

17.01.2017r.

21.02.2017r.

21.03.2017r.

30.03.2017r.

18.04.2017r. (zamiast 17.04.2017r.)

15.05.2017r.

19.06.2017r.

18.04.2017r.

16.05.2017r.

20.06.2017r.

29.06.2017r.

17.07.2017r.

21.08.2017r.

18.09.2017r.

18.07.2017r.

21.08.2017r. (zamiast 15.08.2017r.)

19.09.2017r.

26.09.2017r.

16.10.2017r.

20.11.2017r.

18.12.2017r.

17.10.2017r.

21.11.2017r.

19.12.2017r.

28.12.2017r.

 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00

Pojemniki nie wystawione zgodnie z datami harmonogramu wywozu będą odebrane w kolejnym terminie wywozuKOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzchlas odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych

 

REJON I

w dniu 29.11.2016 r.

REJON II

w dniu 29.11.2016 r.

REJON III

w dniu 30.11.2016 r.

1. Wierzchlas

1. Broników

2. Kochlew

3. Kraszkowice

4. Krzeczów

 

1. Jajczaki

2. Kamion

3. Łaszew

4. Łaszew Rządowy

5. Mierzyce

6. Ogroble

7. Przycłapy

8. Przywóz

9. Strugi

10. Toporów

 

Odpady wielkogabarytowe winny być wystawione przed posesję do godziny 700 w dniu wywozu.Zbiórka obejmuje wyłącznie odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych, nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.

Podczas akcji przyjmowane będą: sprzęt AGD – RTV, meble, dywany, materace, pościel, rowery, wózki dziecięce, armatura sanitarna, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej (bez szyb), zużyte opony.

Odpady, które nie będą odbierane: niebezpieczne, zielone, gruz, kamienie, piasek, ziemia, oleje, środki chemiczne, odzież, szkło, opakowania po farbach i lakierach, odpady zawierające azbest, worki bądź kartony z odpadami komunalnymi.

Bliższe informację można uzyskać w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Wieluniu ul. Zamenhofa 17 lub pod numerem tel. 43-843-41-38.


I N F O R M A C J A

            Informuję, że termin wniesienia trzeciej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 października 2016r. i obejmuje okres od 1lipca do 30 września 2016 r.     
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia w/w opłaty na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można otrzymać w Urzędzie Gminy Wierzchlas w pokoju nr 13.      
Opłaty za odpady komunalne można bezpłatnie wnosić w  Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Wierzchlesie.       
             Jednocześnie nadmieniam, że stosownie do postanowień uchwały Rady Gminy Nr XV/118/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatności należy dokonywać raz na kwartał do dnia 15 miesiąca, następującego po upływie kwartału, którego dotyczy opłata.


          Uprzejmie informuję, że w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne będzie:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu

ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowane będą w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych mieszczącej się w Dylowie A, gm. Pajęczno.


Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Informuje się, że zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) Gmina Wierzchlas oraz firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości osiągnęła w 2015 roku następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 44,3% (poziom wymagany – nie więcej niż 50%).

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła– 47,5% (poziom wymagany – co najmniej 14%).

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%  (poziom wymagany – co najmniej 38%).

                                                                                                                                              Wójt Gminy Wierzchlas


                                                                                                                                              (-) Krzysztof Bednarek

 


INFORMACJA
DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU PONOWNEGO ZŁOŻENIA DEKLARAJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo -Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchlas

Rada Gminy Wierzchlas w dniu 29 kwietnia 2016 r. podjęła uchwały:

- w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchlas.

W związku z tym, że uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzór deklaracji, na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 250)

          KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WIERZCHLAS
      MA OBOWIĄZEK PONOWNIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY
     ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

            W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłatę oblicza się samodzielnie w oparciu o ilość osób zamieszkujących nieruchomość, miesięczną stawkę ustaloną przez Radę Gminy oraz sposób gromadzenia odpadów (zbierane i odbierane w sposób selektywny, bądź nie zbierane i odbierane w sposób selektywny).

W deklaracji nie umieszcza się liczby osób zameldowanych na danej nieruchomości, tylko osoby, które faktycznie tam zamieszkują.  
Kolejną deklarację składa się za każdym razem, gdy zmniejszy się lub zwiększy liczba osób mieszkających na terenie nieruchomości, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Rada Gminy Wierzchlas ustaliła następujące wysokości opłat:
       1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych od 1 do 6 osób, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 5,50 zł miesięcznie od każdej osoby.
Dla każdej kolejnej osoby (tj. siódmej, ósmej itd.) zamieszkałej na terenie danej nieruchomości stawka opłaty wynosi 2,00 zł miesięcznie od osoby;
      2) w wysokości 11,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość za miesiąc w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

            W przypadku posesji niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne opłatę oblicza się samodzielnie w zależności od wielkości pojemnika oraz sposobu gromadzenia odpadów (zbierane i odbierane
w sposób selektywny, bądź nie zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Rada Gminy Wierzchlas ustaliła następujące wysokości opłat:

      1) pojemność 0,12 m³:
a) za odpady komunalne nie zbierane i odbierane w sposób selektywny – 32zł,
b) za odpady  komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - 16 zł; 

   2) pojemność 0,24 m³:
a) za odpady komunalne nie zbierane i odbierane w sposób selektywny – 46 zł, 
b) za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - 23 zł; 

   3) pojemność 1,1 m³:
a) za odpady komunalne nie zbierane i odbierane w sposób selektywny  – 150 zł,
b) za odpady  komunalne  zbierane i odbierane w sposób selektywny - 75 zł; 

   4) pojemność 7 m3   
a) za odpady komunalne nie zbierane i odbierane w sposób selektywny – 900 zł,      
b) za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - 450 zł.           

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Wierzchlas określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

             Niezmieniony pozostaje sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę dokonuje się raz na kwartał bez wezwania z dołu, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .doc (>>Pobierz)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .pdf (>>Pobierz)


INFORMACJA
DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARAJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYW3ANE NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU,
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WIERZCHLAS

 Rada Gminy Wierzchlas w dniu 29 kwietnia 2016 r. podjęła uchwały

- w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Wierzchlas,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.         

KAŻDY WŁAŚCICIEL DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY WIERZCHLA MA OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

          Rada Gminy Wierzchlas ustaliła ryczałtową stawkę opłaty od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku w wysokości:

1)   80,00 zł za rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;        
2) 160,00 zł za rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Wierzchlas określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

        Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku uiszcza się z góry, bez wezwania za cały rok w następujących terminach:   
a) pierwsza opłata w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) kolejne opłaty w terminie do 15 października roku, którego płatność dotyczy.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . doc (>>Pobierz)

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . pdf (>>Pobierz)


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 01.07.2016r. DO 31.12.2016r.

 

WIERZCHLAS

Zmieszane odpady komunalne (pojemnik zielony)

I poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane odpady suche (pojemnik żółty)

I wtorek m-ca

Selektywnie zbierana stłuczka szklana

(pojemnik pomarańczowy)

04.07.2016r.

01.08.2016r.

05.09.2016r.

05.07.2016r.

02.08.2016r.

06.09.2016r.

27.09.2016r.

03.10.2016r.

07.11.2016r.

05.12.2016r.

04.10.2016r.

07.11.2016r. (zamiast 01.11.16r.)

06.12.2016r.

28.12.2016r.

 

BRONIKÓW           KOCHLEW           KRASZKOWICE           KRZECZÓW

Zmieszane odpady komunalne (pojemnik zielony)

II poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane odpady suche (pojemnik żółty)

II wtorek m-ca

Selektywnie zbierana stłuczka szklana

(pojemnik pomarańczowy)

11.07.2016r.

08.08.2016r.

12.09.2016r.

12.07.2016r.

09.08.2016r.

13.09.2016r.

27.09.2016r.

10.10.2016r.

14.11.2016r.

12.12.2016r.

11.10.2016r.

08.11.2016r.

13.12.2016r.

28.12.2016r.

 

JAJCZAKI                KAMION                ŁASZEW                ŁASZEW RZĄDOWY                MIERZYCE

OGROBLE                PRZYCŁAPY              PRZYWÓZ                   STRUGI                           TOPORÓW

Zmieszane odpady komunalne (pojemnik zielony)

III poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane odpady suche (pojemnik żółty)

III wtorek m-ca

Selektywnie zbierana stłuczka szklana

(pojemnik pomarańczowy)

18.07.2016r.

16.08.2016r. (zamiast 15.08.16r.)

19.09.2016r.

19.07.2016r.

16.08.2016r.

20.09.2016r.

29.09.2016r.

17.10.2016r.

21.11.2016r.

19.12.2016r.

18.10.2016r.

15.11.2016r.

20.12.2016r.

29.12.2016r.

 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00

Pojemniki nie wystawione zgodnie z datami harmonogramu wywozu będą odebrane w kolejnym terminie wywozu
 

ELEKTROODPADY, inaczej elektrośmieci, to grupa odpadów obejmująca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Tego typu odpady zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu - lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego - łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Może to powodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego, stanowiąc tym samym zagrożenie dla roślin i zwierząt, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi.

Spośród substancji niebezpiecznych, występujących w elektroodpadach do najważniejszych należą:

 • rtęć - zawarta w niektórych świetlówkach - jest metalem bardzo szkodliwym, który po przeniknięciu do organizmu powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy i koordynacji ruchów, deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych;
 • ołów - wykorzystywany w elektronice jako składnik stopów lutowniczych i szkła kineskopowego - ma właściwości toksyczne i rakotwórcze. Wchłonięty do organizmu, najpierw dostaje się z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek, potem gromadzi się w skórze i mięśniach. Ostatecznie kumuluje się w tkance kostnej i niszczy szpik;
 • związki bromu - stosowane w komputerach - po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne;
 • chrom - stosowany do powlekania elementów metalowych, aby uchronić je przed korozją. Pierwiastek jest też zawarty w luminoforze lamp kineskopowych. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego, chorobami skóry oraz alergią;
 • kadm - zawarty w bateriach i akumulatorach urządzeń elektrycznych - zaburza czynności nerek, funkcje rozrodcze, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia powodując deformację szkieletu kostnego;
 • nikiel - obecny w bateriach i akumulatorach - przedostając się do organizmu w dużym stężeniu uszkadza błony śluzowe, obniża poziom magnezu oraz cynku w wątrobie, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczyniać się do zmian nowotworowych;
 • PCB (polichlorowane bifenyle), czyli organiczne związki chemiczne, pełniące w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące - po przedostaniu się do organizmu zalegają w tkance tłuszczowej powodując m.in. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne;
 • freon, czyli R-12 - gaz syntetyczny zawarty w klimatyzatorach i lodówkach, w których pełni funkcję chłodniczą - jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak nadal spotykany jest w urządzeniach starszego typu;
 • azbest - używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne - jest przyczyną wielu groźnych chorób, np. pylicy azbestowej i raka płuc.

 Ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych elektrośmieci nie mogą być gromadzone z innymi odpadami i wymagają selektywnego zbierania.

 Co posiadacz elektroodpadów powinien wiedzieć:

 1. ZAKAZUJE SIĘ UMIESZCZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ŁĄCZNIE Z INNYMI ODPADAMI.

UWAGA. Kto wbrew zakazowi umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny.

 1. OBOWIĄZKI POSIADACZA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Posiadaczem zużytego sprzętu jest każdy kto dysponuje tego typu odpadem, czyli materiałem nienadającym się do dalszego użytku. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych; przykładem tego typu działalności jest np. zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach - nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów.

UWAGA! Kto nie przekazuje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podlega karze grzywny.

 1. ZAKAZUJE SIĘ ZBIERANIA NIEKOMPLETNEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU ORAZ CZĘŚCI POCHODZĄCYCH ZE ZUŻYTEGO SPRZĘTU PRZEZ PODMIOTY NIE BĘDĄCE:
 • dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży (w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) wynoszącej co najmniej 400 m2 i poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
 • prowadzącym zakład przetwarzania;
 • odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Uregulowanie to ma na celu zminimalizowanie nielegalnego demontażu zużytego sprzętu powodowanego chęcią uzyskania zysku ze sprzedaży odpadów do tzw. punktów skupu złomu.

CZYM JEST NIEKOMPLETNY SPRZĘT

Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, pozbawiany części składowych istotnych z uwagi na przeznaczenie do jakiego został zaprojektowany.

UWAGA! Kto zbiera niekompletny zużyty sprzęt lub części pochodzące ze zużytego sprzętu podlega administracyjnej karze pieniężnej.

 1. DEMONTAŻ ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu lub odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu, może odbywać się wyłącznie w zakładzie przetwarzania.

UWAGA ! Kto wbrew powyższemu przepisowi: prowadzi demontaż zużytego sprzętu lub przygotowuje do ponownego użycia zużyty sprzęt oraz odpady powstałe po demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania podlega administracyjnej karze pieniężnej.

GDZIE MOŻNA PRZEKAZAĆ ELEKTROODPADY ?

Lp

Nazwa firmy
Imię i nazwisko 
zbierającego zużyty sprzęt

Siedziba firmy
adres zbierającego
zużyty sprzęt

Adres
punktu zbierania zużytego sprzętu

 1.

MB Recycling Sp. z o.o.

ul. Bartosza Głowackiego 4a/15
25-368 Kielce

Krzeczów,
ul. Wczasowa 51
98-324 Wierzchlas

 


 

 

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzchlas za rok 2015 (>>Zobacz)


I N F O R M A C J A

       Informuję, że termin wniesienia czwartej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 stycznia 2016r. i obejmuje okres od 1października do 31 grudnia 2015 r. 

     Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia w/w opłaty na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można otrzymać w Urzędzie Gminy Wierzchlas w pokoju nr 13.
Opłaty za odpady komunalne można bezpłatnie wnosić w  Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Wierzchlesie.

         Jednocześnie nadmieniam, że stosownie do postanowień uchwały
Rady Gminy Nr XXII/153/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatności należy dokonywać raz na kwartał
do dnia 15 miesiąca, następującego po upływie kwartału, którego dotyczy opłata.


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 01.01.2016 r. DO 30.06.2016 r.

WIERZCHLAS

Zmieszane odpady komunalne (pojemnik zielony)

I poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane odpady suche (pojemnik żółty)

I wtorek m-ca

Selektywnie zbierana
stłuczka szklana

(pojemnik pomarańczowy)

04.01.2016r.

01.02.2016r.

07.03.2016r.

05.01.2016r.

02.02.2016r.

01.03.2016r.

22.03.2016r.

04.04.2016r.

02.05.2016r.

06.06.2016r.

05.04.2016r.

02.05.2016r. (zamiast 03.05)

07.06.2016r.

27.06.2016r.

 

          BRONIKÓW                    KOCHLEW                   KRASZKOWICE                   KRZECZÓW

Zmieszane odpady komunalne (pojemnik zielony)

II poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane odpady suche (pojemnik żółty)

II wtorek m-ca

Selektywnie zbierana
stłuczka szklana

(pojemnik pomarańczowy)

11.01.2016r.

08.02.2016r.

14.03.2016r.

12.01.2016r.

09.02.2016r.

08.03.2016r.

22.03.2016r.

11.04.2016r.

09.05.2016r.

13.06.2016r.

12.04.2016r.

10.05.2016r.

14.06.2016r.

27.06.2016r.

 

JAJCZAKI                   KAMION                   ŁASZEW                   ŁASZEW RZĄDOWY                   MIERZYCE

OGROBLE                   PRZYCŁAPY                   PRZYWÓZ                   STRUGI                   TOPORÓW

Zmieszane odpady komunalne (pojemnik zielony)

III poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane odpady suche (pojemnik żółty)

III wtorek m-ca

Selektywnie zbierana stłuczka szklana

(pojemnik pomarańczowy)

18.01.2016r.

15.02.2016r.

21.03.2016r.

19.01.2016r.

16.02.2016r.

15.03.2016r.

30.03.2016r.

18.04.2016r.

16.05.2016r.

20.06.2016r.

19.04.2016r.

17.05.2016r.

21.06.2016r.

29.06.2016r.

 POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00

Pojemniki nie wystawione zgodnie z datami harmonogramu wywozu będą odebrane w kolejnym terminie wywozu


Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Przypominam, że na terenie Gminy Wierzchlas funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest w Krzeczowie przy ulicy Wczasowej 51, 98-324 Wierzchlas.         
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500.

PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń.

Na PSZOK przyjmowane są odpady nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchlas.

W PSZOKu przyjmowane są  odpady komunalne zbierane w sposób selektywne tj.

a. przeterminowane leki
b. chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)
c. odpady wielkogabarytowe
d. odpady budowlano- rozbiórkowe
e. opakowania ze szkła
f. opakowania z tworzysz sztucznych
g. odpady ulegające biodegradacji
h. opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach
i. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
j. zużyte baterie i akumulatory
k. zużyte opony.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

                                                                                                   Wójt Gminy Wierzchlas

                                                                                                   (-) Krzysztof Bednarek

Załącznik:

1. Regulamin PSZOK (>>Pobierz)


Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Informuje się, że zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 9)lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.)
Gmina Wierzchlas oraz firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli nieruchomości osiągnęła w 2014 roku następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 48,9% (poziom wymagany – nie więcej niż 50%).

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła– 34% (poziom wymagany – co najmniej 14%).

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (poziom wymagany – co najmniej 38%).

                                                                                          Wójt Gminy Wierzchlas

                                                                                          (-) Krzysztof Bednarek


Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzchlas za rok 2014

Tekst (>>Zobacz)

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzchlas na 2015 rok

 

WIERZCHLAS

Zmieszane odpady komunalne (pojemnik zielony)

I poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane odpady suche (pojemnik żółty)

I wtorek m-ca

Selektywnie zbierana stłuczka szklana

(pojemnik pomarańczowy)

05.01.2015r.

02.02.2015r.

02.03.2015r.

05.01.2015r. (zamiast 06.01.)

03.02.2015r.

03.03.2015r.

23.03.2015r.

07.04.2015r.(zamiast 06.04.)

04.05.2015r.

01.06.2015r.

07.04.2015r.

05.05.2015r.

02.06.2015r.

22.06.2015r.

06.07.2015r.

03.08.2015r.

07.09.2015r.

07.07.2015r.

04.08.2015r.

01.09.2015r.

28.09.2015r.

05.10.2015r.

02.11.2015r.

07.12.2015r.

06.10.2015r.

03.11.2015r.

01.12.2015r.

28.12.2015r.

 

BRONIKÓW    KOCHLEW   KRASZKOWICE   KRZECZÓW

Zmieszane odpady komunalne (pojemnik zielony)

II poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane odpady suche (pojemnik żółty)

II wtorek m-ca

Selektywnie zbierana stłuczka szklana

(pojemnik pomarańczowy)

12.01.2015r.

09.02.2015r.

09.03.2015r.

13.01.2015r.

10.02.2015r.

10.03.2015r.

23.03.2015r.

13.04.2015r.

11.05.2015r.

08.06.2015r.

14.04.2015r.

12.05.2015r.

09.06.2015r.

22.06.2015r.

13.07.2015r.

10.08.2015r.

14.09.2015r.

14.07.2015r.

11.08.2015r.

08.09.2015r.

28.09.2015r.

12.10.2015r.

09.11.2015r.

14.12.2015r.

13.10.2015r.

10.11.2015r.

08.12.2015r.

28.12.2015r.

 

JAJCZAKI    KAMION   ŁASZEW    ŁASZEW RZĄDOWY     MIERZYCE   OGROBLE   PRZYCŁAPY  PRZYWÓZ STRUGI    TOPORÓW                     

Zmieszane odpady komunalne (pojemnik zielony)

III poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane odpady suche (pojemnik żółty)

III wtorek m-ca

Selektywnie zbierana stłuczka szklana

(pojemnik pomarańczowy)

19.01.2015r.

16.02.2015r.

16.03.2015r.

20.01.2015r.

17.02.2015r.

17.03.2015r.

 30.03.2015r.

 20.04.2015r.

18.05.2015r.

15.06.2015r.

21.04.2015r.

19.05.2015r.

16.06.2015r.

29.06.2015r.

20.07.2015r.

17.08.2015r.

21.09.2015r.

21.07.2015r.

18.08.2015r.

15.09.2015r.

29.09.2015r.

19.10.2015r.

16.11.2015r.

21.12.2015r.

20.10.2015r.

17.11.2015r.

15.12.2015r.

29.12.2015r.

 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00

Pojemniki nie wystawione zgodnie z datami harmonogramu wywozu będą odebrane w kolejnym terminie wywozu


 

I N F O R M A C J A

Informuję, że termin wniesienia czwartej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 stycznia 2015r. i obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia 2014 r.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia w/w opłaty na indywidualny rachunek bankowy. Informację o numerze rachunku można otrzymać w Urzędzie Gminy Wierzchlas w pokoju nr 13.  
Opłaty za odpady komunalne można bezpłatnie wnosić w  Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Wierzchlesie.

Jednocześnie nadmieniam, że stosownie do postanowień uchwały Rady Gminy Nr XXII/153/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatności należy dokonywać raz na kwartał do dnia 15 miesiąca, następującego po upływie kwartału, którego dotyczy opłata.

 


 

Uprzejmie informuję, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne będzie:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu

ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowane będą w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych mieszczącej się w Dylowie A, gm. Pajęczno.

Ponadto informuję, że w 2015 r. nie ulegną zmianie stawki za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych, które wynoszą:

W przypadku nieruchomości zamieszkałych:

Gospodarstwo domowe 1 osobowe:

- za odpady zmieszane – 22 zł, za odpady segregowane - 11 zł;

Gospodarstwo domowe 2 – 3 osobowe:

- za odpady zmieszane – 34 zł, za odpady segregowane - 17 zł;

Gospodarstwo domowe 4 – 6 osobowe:

- za odpady zmieszane - 44 zł, za odpady segregowane - 22 zł;

Gospodarstwo domowe liczące 7 osób i więcej:

- za odpady zmieszane – 58 zł, za odpady segregowane - 29 zł.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych tj., na których prowadzona jest działalność gospodarcza, w obiektach handlowych, usługowych, restauracyjnych, punktach gastronomicznych; w przypadku instytucji, urzędów, szkół i przedszkoli, świetlic, remiz OSP, placówek kulturalno-oświatowych, cmentarzy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi ustaloną cenę za pojemnik o określonej pojemności w m3:

Pojemność 0,08 m³ - za odpady zmieszane – 22 zł, za odpady segregowane - 11 zł.

Pojemność 0,12 m³ - za odpady zmieszane – 32 zł, za odpady segregowane - 16 zł.

Pojemność 0,24 m³ - za odpady zmieszane – 46 zł, za odpady segregowane - 23 zł.

Pojemność 1,1 m³ - za odpady zmieszane– 150 zł, za odpady segregowane - 75 zł.

Pojemność 5 m3 - za odpady zmieszane – 800 zł, za odpady segregowane – 400 zł.

Pojemność 7 m3 - za odpady zmieszane – 900 zł, za odpady segregowane - 450 zł. 

 


 

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu informuje,
że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Wierzchlas odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

 

REJON I

w dniu 29.10.2014r.

REJON II

w dniu 29.10.2014r.

REJON III

w dniu 30.10.2014r.

1. Wierzchlas

1. Broników

2. Kochlew

3. Kraszkowice

4. Krzeczów

 

1. Jajczaki

2. Kamion

3. Łaszew

4. Łaszew Rządowy

5. Mierzyce

6. Ogroble

7. Przycłapy

8. Przywóz

9. Strugi

10. Toporów

 

 

Odpady wielkogabarytowe winny być wystawione przed posesję do godziny 700w dniu wywozu. Zbiórka obejmuje wyłącznie odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych, nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.

Podczas akcji przyjmowane będą: sprzęt AGD – RTV, meble, dywany, materace, pościel, rowery, wózki dziecięce, armatura sanitarna, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, zużyte opony.

Odpady, które nie będą odbierane: niebezpieczne, zielone, gruz, kamienie, piasek, ziemia, oleje, środki chemiczne, odzież, szkło, opakowania po farbach i lakierach, odpady zawierające azbest, worki bądź kartony z odpadami komunalnymi.

Bliższe informację można uzyskać w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Wieluniu ul. Zamenhofa 17 lub pod numerem tel. 43-843-41-38.

 


 

K O M U N I K A T

Informuję, że w dniu:

-    8 kwietnia 2014 r. tj. wtorek od godz. 900 odbędzie się zbiórka elektrośmieci w miejscowościach Wierzchlas, Broników, Kochlew, Kraszkowice i Krzeczów;

-    9 kwietnia 2014 r. tj. środa od godz. 900 odbędzie się zbiórka elektrośmieci w miejscowościach Jajczaki, Kamion, Łaszew, Łaszew Rządowy, Mierzyce, Ogroble, Przycłapy, Przywóz, Strugi i Toporów.

Elektrośmieci winny być wystawione przed posesję do godziny 800 w dniu wywozu.
Podczas zbiórki odbierane będą zużyte sprzęty elektroniczne i elektryczne, baterie, akumulatory  oraz świetlówki, itp.

 


 

Wierzchlas, dnia 19.12.2013 r.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU PONOWNEGO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rada Gminy Wierzchlas w dniu 29 listopada 2013 r. podjęła uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty,

- w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wierzchlas.

W związku z tym, że uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wzór deklaracji, na podstawie art.6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1399) 

KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY WIERZCHLAS
MA OBOWIĄZEK PONOWNIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Można to uczynić osobiście w pok. nr 13 Urzędu Gminy Wierzchlas, za pośrednictwem placówki pocztowej, operatora publicznego lub też przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

W TERMINIE do 20 stycznia 2014 r.

Zwracamy się z prośbą do Państwa o składanie deklaracji w możliwie najszybszym terminie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nalicza się samodzielnie mając na względzie wielkość gospodarstwa domowego, miesięczną stawkę ustaloną przez Radę Gminy oraz sposób gromadzenia odpadów (segregowanie bądź zmieszane).

W deklaracji nie umieszcza się liczby osób zameldowanych, tylko osoby, które faktycznie tam zamieszkują. Deklarację zmienia się za każdym razem, gdy zmniejszy się lub zwiększy liczba osób mieszkających na terenie nieruchomości, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Rada Gminy Wierzchlas ustaliła następujące wysokości opłat za odpady segregowane i zmieszane:

W przypadku nieruchomości zamieszkałych:

Gospodarstwo domowe 1 osobowe:

- za odpady zmieszane – 22 zł,  za odpady segregowane - 11 zł;

Gospodarstwo domowe 2 – 3 osobowe:

- za odpady zmieszane – 34 zł,  za odpady segregowane - 17 zł;

Gospodarstwo domowe 4 – 6 osobowe:

- za odpady zmieszane - 44 zł,  za odpady segregowane - 22 zł;

Gospodarstwo domowe liczące 7 osób i więcej:

- za odpady zmieszane – 58 zł,  za odpady segregowane - 29 zł.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych tj., na których prowadzona jest działalność gospodarcza, w obiektach handlowych, usługowych, restauracyjnych, punktach gastronomicznych; w przypadku instytucji, urzędów, szkół i przedszkoli, świetlic, remiz OSP, placówek kulturalno-oświatowych, cmentarzy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi ustaloną cenę za pojemnik o określonej pojemności w m3:

Pojemność 0,08 m³ - za odpady zmieszane – 22 zł, za odpady segregowane - 11 zł.

Pojemność 0,12 m³ - za odpady zmieszane – 32 zł, za odpady segregowane - 16 zł. 

Pojemność 0,24 m³ - za odpady zmieszane – 46 zł, za odpady segregowane - 23 zł.

Pojemność 1,1 m³ - za odpady zmieszane– 150 zł, za odpady segregowane - 75 zł. 

Pojemność 5 m3  -  za odpady zmieszane – 800 zł, za odpady segregowane – 400 zł. 

Pojemność 7 m3 - za odpady zmieszane – 900 zł, za odpady segregowane - 450 zł. 

Druki deklaracji znajdują się w Urzędzie Gminy Wierzchlas (pok. nr 13) oraz na stronie internetowej www.wierzchlas.pl

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Wierzchlas określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Uwaga!  Dla każdego z gospodarstw domowych należy wypełnić odrębną deklarację.

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi w formacie .doc (>>Pobierz)

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi w formacie .pdf (>>Pobierz)


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzchlas na 2014 rok

WIERZCHLAS

Zmieszane odpady komunalne


I poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane
odpady suche

I wtorek m-ca

 

Selektywnie zbierana stłuczka szklana

 

07.01.2014r. (zamiast 06.01)

03.02.2014r.

03.03.2014r.

07.01.2014r.

04.02.2014r.

04.03.2014r.

                24.03.2014r.

07.04.2014r.

05.05.2014r.

02.06.2014r.

01.04.2014r.

06.05.2014r.

03.06.2014r.

 23.06.2014r.

07.07.2014r.

04.08.2014r.

01.09.2014r.

01.07.2014r.

05.08.2014r.

02.09.2014r.

 22.09.2014r.

06.10.2014r.

03.11.2014r.

01.12.2014r.

07.10.2014r.

04.11.2014r.

02.12.2014r.

 22.12.2014r.

 

BRONIKÓW,  KOCHLEW,  KRASZKOWICE,  KRZECZÓW             

Zmieszane odpady komunalne


II poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane
odpady suche

II wtorek m-ca

Selektywnie zbierana stłuczka szklana

 

13.01.2014r.

10.02.2014r.

10.03.2014r.

14.01.2014r.

11.02.2014r.

11.03.2014r.

24.03.2014r.

14.04.2014r.

12.05.2014r.

09.06.2014r.

08.04.2014r.

13.05.2014r.

10.06.2014r.

23.06.2014r.

14.07.2014r.

11.08.2014r.

08.09.2014r.

08.07.2014r.

12.08.2014r.

09.09.2014r.

22.09.2014r.

13.10.2014r.

10.11.2014r.

08.12.2014r.

14.10.2014r.

10.11.2014r. (zamiast 11.11)

09.12.2014r.

22.12.2014r.

 

JAJCZAKI, KAMION, ŁASZEW, ŁASZEW RZĄDOWY, MIERZYCE, OGROBLE, PRZYCŁAPY,  PRZYWÓZ, STRUGI, TOPORÓW

Zmieszane odpady komunalne


III poniedziałek m-ca

Selektywnie zbierane
odpady suche

III wtorek m-ca

Selektywnie zbierana stłuczka szklana

 

20.01.2014r.

17.02.2014r.

17.03.2014r.

21.01.2014r.

18.02.2014r.

18.03.2014r.

31.03.2014r.

 22.04.2014r. (zamiast 21.04)

19.05.2014r.

16.06.2014r.

15.04.2014r.

20.05.2014r.

17.06.2014r.

30.06.2014r.

21.07.2014r.

18.08.2014r.

15.09.2014r.

15.07.2014r.

19.08.2014r.

16.09.2014r.

29.09.2014r.

20.10.2014r.

17.11.2014r.

15.12.2014r.

21.10.2014r.

18.11.2014r.

16.12.2014r.

29.12.2014r.

 POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W DNIU WYWOZU
DO GODZINY 7.00

Pojemniki nie wystawione zgodnie z datami harmonogramu wywozu  będą odebrane
w kolejnym terminie wywozuKOMUNIKAT

Gmina Wierzchlas informuje, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Wierzchlas odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zbiórkę przeprowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu.

REJON I

w dniu 29.10.2013r.

REJON II

w dniu 29.10.2013r.

REJON III

w dniu 30.10.2013r.

1. Wierzchlas

1. Broników

2. Kochlew

3. Kraszkowice

4. Krzeczów

 

1. Jajczaki

2. Kamion

3. Łaszew

4. Łaszew Rządowy

5. Mierzyce

6. Ogroble

7. Przycłapy

8. Przywóz

9. Strugi

10. Toporów

Odpady wielkogabarytowe winny być wystawione przed posesję do godziny 700 w dniu wywozu. Zbiórka obejmuje wyłącznie odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych, nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.

Podczas akcji przyjmowane będą: sprzęt AGD – RTV, meble, dywany, materace, pościel, rowery, wózki dziecięce, armatura sanitarna, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, zużyte opony.

Odpady, które nie będą odbierane: niebezpieczne, zielone, gruz, kamienie, piasek, ziemia, oleje, środki chemiczne, odzież, szkło, opakowania po farbach i lakierach, odpady zawierające azbest, worki bądź kartony z odpadami komunalnymi.

Bliższe informację można uzyskać w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Wieluniu ul. Zamenhofa 17 lub pod numerem tel. 43-843-41-38.


Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt: wyposażenie stanowiska administracyjnego w kompleksowy system komputerowy do gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzchlas.

Wartość projektu: 9.840,00 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji: 8.856,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Wierzchlas dokonała zakupu kompleksowego (3-stanowiskowego) oprogramowania komputerowego do gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Wierzchlas. Nowoczesny system pozwoli na utworzenie w formie elektronicznej ewidencji podmiotów wytwarzających odpady komunalne zarówno na nieruchomościach zamieszkałych jak i niezamieszkałych co niewątpliwie wpłynie na właściwe monitorowanie i koordynowanie systemu odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dzięki programowi usprawni się kontrola realizacji zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów, kontrola rozrachunków a także realizacji wywozów dzięki wizualizacji i tras przejazdu pojazdów.
 


Wierzchlas, dnia 17.09.2013 r.

I N F O R M A C J A

Dnia 30.09.2013 r. tj. poniedziałek od godz. 7 00 EKO- REGION Bełchatów będzie zabierał swoje kontenery na śmieci w miejscowościach Jajczaki, Kamion, Łaszew, Łaszew Rządowy, Mierzyce, Ogroble, Przycłapy, Przywóz, Strugi i Toporów.        
Bardzo proszę o wystawienie przed posesje do godz.  7 00  w/w kontenerów,
z których korzystaliśmy do 30 czerwca br.

                                                                                                 Wójt Gminy Wierzchlas

                                                                                                 (-) Krzysztof Bednarek


Wierzchlas, dnia 17.09.2013 r.

I N F O R M A C J A

Dnia 23.09.2013 r. tj. poniedziałek od godz. 7 00 EKO- REGION Bełchatów będzie zabierał swoje kontenery na śmieci w miejscowościach Wierzchlas, Broników, Kochlew, Kraszkowice i Krzeczów.     
Bardzo proszę o wystawienie przed posesje do godz.  7 00  w/w kontenerów,
z których korzystaliśmy do 30 czerwca br.

                                                                                                  Wójt Gminy Wierzchlas

                                                                                                  (-) Krzysztof Bednarek


 
- informacja_o_terminie_oplaty_za_smieci.jpg

- harmonogram_odbioru_odpadow_komunalnych_z_gminy_wierzchlas.jpg
 

 Wierzchlas, dnia 29.04.2013 r.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo -Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchlas

Od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który nakłada na gminę i mieszkańców nowe obowiązki. Do jego wdrożenia obliguje nas znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gmina podpisze umowę z wybranym w drodze przetargu przedsiębiorcą i będzie za tę usługę płacić środkami pozyskanymi z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Do tego czasu właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów na dotychczasowych zasadach.

KAŻDY MA OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pok. nr 12  Urzędu Gminy Wierzchlas, u Sołtysa, za pośrednictwem placówki pocztowej, operatora publicznego lub też przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

W TERMINIE do 31 maja 2013 r.

Zwracamy się z prośbą do Państwa o składanie deklaracji  w możliwie najszybszym terminie.

Opłatę nalicza się samodzielnie w oparciu o wielkość gospodarstwa, miesięczną stawkę ustaloną przez Radę Gminy oraz sposób gromadzenia odpadów (segregowanie bądź niesegregowanie).

W deklaracji nie umieszcza się liczby osób zameldowanych, tylko osoby, które faktycznie tam zamieszkują. Deklarację zmienia się za każdym razem, gdy zmniejszy się lub zwiększy liczba osób mieszkających na terenie nieruchomości, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Rada Gminy Wierzchlas ustaliła następujące wysokości opłat za odpady segregowane i niesegregowane:

W przypadku nieruchomości zamieszkałych:

Gospodarstwo domowe 1 – 3 osobowe:

- za odpady niesegregowane – 22 zł,  za odpady segregowane - 11 zł;

Gospodarstwo domowe 4 – 6 osobowe:

- za odpady niesegregowane - 32 zł,  za odpady segregowane - 16 zł;

Gospodarstwo domowe liczące 7 osób i więcej:

- za odpady niesegregowane – 46 zł,  za odpady segregowane - 23 zł.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych tj., na których prowadzona jest działalność gospodarcza, w obiektach handlowych, usługowych, restauracyjnych, punktach gastronomicznych; w przypadku instytucji, urzędów, szkół i przedszkoli, świetlic, remiz OSP, placówek kulturalno-oświatowych, cmentarzy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi ustaloną cenę za pojemnik o określonej pojemności w m3:

Pojemność 0,08 m³  - za odpady niesegregowane – 22 zł, za odpady segregowane - 11 zł.

Pojemność 0,12 m³  - za odpady niesegregowane – 32 zł, za odpady segregowane - 16 zł. 

Pojemność 0,24 m³  - za odpady niesegregowane – 46 zł, za odpady segregowane - 23 zł. 

Pojemność 1,1 m³  - za odpady niesegregowane – 150 zł, za odpady segregowane - 75 zł. 

Pojemność  5 m3  -  za odpady niesegregowane – 800 zł, za odpady segregowane – 400 zł. 

Pojemność  7 m3 - za odpady niesegregowane – 900 zł, za odpady segregowane - 450 zł. 

Pojemność 1,5 m3(na szkło) – 60 zł.

Pojemność 2,5 m3(na plastik) – 100 zł. 

Druki deklaracji znajdują się u Sołtysów, w Urzędzie Gminy Wierzchlas (pok. nr 12) oraz na stronie internetowej www.wierzchlas.pl

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Wierzchlas określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Uwaga!  Dla każdego z gospodarstw domowych należy wypełnić odrębną deklarację.
 
Załączniki:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie śmieciami w pliku doc (>>Pobierz)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie śmieciami w pliku pdf (>>Pobierz)
 
 
 
 

Uprzejmie informuję, że firma Eko-Region Sp. z o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów zobowiązała się, iż rozwiąże do dnia 30 czerwca 2013 r. wszystkie umowy na odbiór odpadów z klientami indywidualnymi.

Spółka ta poinformowała również, że wszystkie umowy przez nią zawarte z mieszkańcami zostaną zamknięte z dniem 30 czerwca 2013 roku, a żaden klient nie zostanie obciążony opłatą za wywóz odpadów od dnia 1 lipca 2013 r.

                                                                                                                                Wójt Gminy Wierzchlas

                                                                                                     (-) Krzysztof Bednarek 


Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na sesji w dniu 30 stycznia 2013 r. Rada Gminy Wierzchlas przyjęła stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z jej decyzją od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wierzchlas będą dokonywać opłat uzależnionych od wielkości gospodarstwa domowego, i tak:

 1. gospodarstwo domowe 1 – 3 osobowe będzie ponosić opłatę w wysokości 22 zł. za  odpady niesegregowane i 11 zł. w przypadku prowadzenia segregacji odpadów

i odpowiednio:

 1. gospodarstwo domowe 4 – 6 osobowe 32 zł (odpady niesegregowane) i 16 zł. (odpady segregowane)
 2.  gospodarstwo domowe liczące 7 osób i więcej: 46 zł. (odpady niesegregowane)  i 23 zł. (odpady segregowane).

 Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą natomiast ponosić opłatę uzależnioną od wielkości pojemników, w które będą wyposażone te nieruchomości.

Rada Gminy ustaliła następujące stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności:

1) pojemność 0,08 m³

a) za odpady niesegregowane – 22 zł, 

b) za odpady segregowane - 11 zł. 

2) pojemność 0,12 m³

a) za odpady niesegregowane – 32zł, 

b)  za odpady segregowane - 16 zł. 

3) pojemność 0,24 m³

a) za odpady niesegregowane – 46 zł, 

b)  za odpady segregowane - 23 zł. 

4) pojemność 1,1 m³

a) za odpady niesegregowane – 150 zł, 

b)  za odpady segregowane - 75 zł. 

5) pojemność 5 m3

a) za odpady niesegregowane –  800 zł, 

b)  za odpady segregowane – 400 zł. 

6) pojemność 7 m3

a) za odpady niesegregowane – 900  zł, 

b)  za odpady segregowane - 450 zł. 

7) pojemność 10 m3

a) za odpady niesegregowane – 1500 zł, 

b)  za odpady segregowane - 750 zł. 

Ustalono także stawki za niektóre rodzaje pojemników na odpady segregowane:

1) pojemnik typu „Igloo” 1,5 m3 (na szkło) – 60 zł

2) pojemnik typu „Siatka” 2,5 m3 (na plastik) – 100 zł

 


Wójt Gminy Wierzchlas

podaje do konsultacji

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzchlas

Celem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem mieszkańców gminy Wierzchlas w sprawie opracowanego Projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzchlas.

Konsultacje przeprowadzone będą w dniach od 6 do 21 grudnia 2012 r.

Opinie, wnioski i uwagi do Projektu Regulaminu proszę przekazywać na adres poczty elektronicznej: magdalena.tronina@wierzchlas.pl lub na formularzu dostępnym w załączniku poniżej.

Wypełnione formularze należy składać w urzędzie gminy Wierzchlas w pokoju nr 12.

                                                                                                                    Wójt Gminy Wierzchlas

                                                                                                                     (-) Krzysztof Bednarek

Załączniki:

 1. Formularz konsultacji
 2. Projekt regulaminu

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Wierzchlas w dniach 3 -7 i 10  grudnia 2012 r. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie naszej gminy.

Odpady należy wystawić przed posesją w wyznaczonych w harmonogramie dniach, w miejscu niestwarzającym utrudnień dla ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek.

Odpady wielkogabarytowe
Do najczęściej wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych należą:
· zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna),
· sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery, odkurzacze),
· stare meble,
· stolarka budowlana (okna, drzwi - pojedyncze sztuki),
· zużyte opony (małe i duże),

· dywany, wykładziny, 

· złom metalowy,

· inne przedmioty o dużych rozmiarach,

oraz baterie  (w opisanych workach) i akumulatory.

Nie będą odbierane „zwykłe” odpady komunalne, zużyta odzież, buty, odpady budowlane,  np. gruz, szkło luzem, opakowania po farbach i lakierach, odpady zawierające azbest,  itp.

Odpady należy wystawić do godziny 9 rano. Odpady wystawione po tym czasie nie będą odbierane

Zbiórka jest nieodpłatna dla wszystkich mieszkańców gminy.

HARMONOGRAM

ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Lp.

Miejsce zbiórki - miejscowość

Data wywozu

1.

Kochlew, Broników, Krzeczów

3 grudzień 2012 r.

2.

Kraszkowice

4 grudzień 2012 r.

3.

Wierzchlas

5 grudzień 2012 r.

4.

Mierzyce, Przycłapy

6 grudzień 2012 r.

5.

Kamion, Toporów, Przywóz, Ogroble

7  grudzień 2012 r.

6.

Łaszew, Łaszew Rządowy, Jajczaki, Strugi

10 grudzień 2012 r.

                                                                                       Wójt Gminy Wierzchlas

                                                                                       (-) Krzysztof Bednarek

 

 
Data wytworzenia: 2012-12-05
Data udostępnienia: 2012-12-05
Ilość wyświetleń: 8169
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Arkadiusz Patyk
Zatwierdzone przez: Arkadiusz Patyk
Opublikowane przez: Agnieszka Kurpet

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA