Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Wielichowie
64-050 Wielichowo, ul. Rynek 10
tel. +48 61 443 30 01, fax +48 61 443 30 82
e-mail: urzad@wielichowo.pl, http: www.wielichowo.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

XXXV Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXX Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXX/194/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku

Uchwała Nr XXX/193/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2014 -2022

Uchwała Nr XXX/192/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała Nr XXX/191/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Śmigiel w 2014 r.

Uchwała Nr XXX/190/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Uchwała Nr XXX/189/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r dotyczącej uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku.

Uchwała Nr XXX/188/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Wielichowo do partnerstwa ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. przy realizacji projektu systemowego „Razem możemy więcej” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XXX/187/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXV/163/2013 w sprawie: zabezpieczenia w budżecie Gminy Wielichowo na rok 2014 środków finansowych celem dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo, na odcinku Wielichowo - granica gminy Rakoniewice oraz na odcinku od granicy Powiatu do granicy z gminą Wielichowo", w ramach ”Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój„

Uchwała Nr XXX/186/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr XXX/185/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały o podziale Gminy Wielichowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXX/184/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

Uchwała Nr XXX/183/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

XXIX Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXIX/182/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013 -2022

Uchwała Nr XXIX/181/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

XXVIII Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXVIII/180/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/179/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała Nr XXVIII/178/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2014 -2022

Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014r.

Uchwała Nr XXVIII/176/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku.

XXVII Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXVII/175/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr XXVII/174/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVII/173/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała Nr XXVII/172/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

Uchwała Nr XXVII/171/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: dopłaty do ceny wody i ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXVII/170/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

XXVI Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXVI/169/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013 -2022

Uchwała Nr XXVI/168/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr XXVI/167/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: programu współpracy Miasta i Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolonotariacie na rok 2014

XXV Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXV/166/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013-2022

Uchwała Nr XXV/165/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr XXV/164/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: zabezpieczenia w budżecie Gminy Wielichowo na rok 2014 środków finansowych na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej na odc. od ul. Parkowej do ul. Podgórnej w m. Wielichowo”, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Uchwała Nr XXV/163/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: zabezpieczenia w budżecie Gminy Wielichowo na rok 2014 środków finansowych celem dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807 P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo, na odcinku Wielichowo - granica Gminy Rakoniewice oraz na odcinku od granicy Powiatu do granicy z gminą Wielichowo”, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

 

XXIV Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała NR XXIV/162/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr XXIV/161/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie zadania publicznego zakresu edukacji publicznej w drodze współdziałania pomiędzy Gminą Wielichowo i Powiatem Wolsztyńskim

Uchwała Nr XXIV/160/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo

Uchwała Nr XXIV/159/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny dla gminy Wielichowo na lata 2013 – 2015

XXIII Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXIII/158/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013-2022

Uchwała Nr XXIII/157/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr XXIII/156/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Uchwała Nr XXIII/155/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012r dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013r.

Uchwała Nr XXIII/154/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Wielichowo na lata 2013-2016"

Uchwała Nr XXIII/153/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo

- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/153/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo

XXII Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXII/152/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr XXII/151/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2013 r.

Uchwała Nr XXII/150/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2013 r.

Uchwała Nr XXII/149/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2012

Uchwała Nr XXII/148/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielichowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2012

XXI Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXI/147/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/130/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013-2020

Uchwała Nr XXI/146/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr XXI/145/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/128/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012r. dotyczącej uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013r

Uchwała Nr XXI/144/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wielichowie

Uchwała Nr XXI/143/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr XXI/142/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

XX Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XX/141/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2012 -2020

Uchwała Nr XX/140/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012

XIX Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XIX/139/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 listopada 2012 r. Nr XVIII/124/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Uchwała Nr XIX/138/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie intencji zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Wielichowo na rok 2013 celem dofinansowania realizacji projektu pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 3572P Goździn - Wielichowo na odcinku Gradowice - Wielichowo, tj. od km 2,100 do km 5,700" w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”  (stwierdzono nieważność uchwałą Nr  2/56/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2013 r.)

Uchwała Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wielichowo"

Uchwała Nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wielichowo"

Uchwała Nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012

Uchwała Nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Burmistrza

Uchwała Nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: ustanowienia zasad przysługiwania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych.

Uchwała Nr XIX/132/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2013 -2020

Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013r.

Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku.

XVIII Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012

Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr XVIII/125/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

Uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: dopłaty do ceny wody i ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

XVII Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w m. Wilkowo Polskie

Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2012 -2020

Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012

XVI Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XVI/117/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wielichowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XVI/116/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013

Uchwała Nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie zadania publicznego zakresu edukacji publicznej w drodze współdziałania pomiędzy Gminą Wielichowo i Powiatem Wolsztyńskim

Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

Uchwała Nr XVI/113/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012

XV Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XV/112/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Wielichowo na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XV/111/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Wielichowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XV/110/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Wielichowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XV/109/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Grodzisk Wielkopolski, Gminą Rakoniewice, Gminą Kamieniec i Powiatem Grodziskim w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej

XIV Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XIV/108/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2012 -2020

Uchwała Nr XIV/107/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012

Uchwała Nr XIV/106/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego

Uchwała Nr XIV/105/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/226/10 z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Uchwała Nr XIV/104/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/50/2011 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Uchwała Nr XIV/103/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2012r.

Uchwała Nr XIV/102/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/86/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012r. o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2012r.

Uchwała Nr XIV/101/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku

Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wielichowo-Wieś na lata 2012-2020

Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/247/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wielichowo na lata 2010-2017

Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2011

Uchwała Nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielichowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2011

XIII Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XIII/96/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2012 -2020

Uchwała Nr XIII/95/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012

Uchwała Nr XIII/94/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2011 roku dotyczącej uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w 2012 r.

Uchwała Nr XIII/93/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Wielichowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

XII Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XII/92/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2012 -2020

Uchwała Nr XII/91/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2012

Uchwała Nr XII/90/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/50/2011z dnia 14 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Uchwała Nr XII/89/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie: udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo. 

Uchwała Nr XII/88/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wielichowo w latach 2012 - 2017

Uchwała Nr XII/87/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XII/86/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2012r.

Uchwała Nr XII/85/2012 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki 

XI Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała NR XI/84/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/226/10 z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Uchwała NR XI/83/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Uchwała NR XI/82/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Uchwała NR XI/81/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawiezmiany uchwały nr XII/81/07 z dnia 07 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.

Uchwała NR XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2011 r.w sprawie budżetu na rok 2012

Uchwała NR XI/79/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2011 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2012 -2020

Uchwała NR XI/78/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2011 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012r.

Uchwała NR XI/77/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2011 r.w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku.

X Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała NR X/76/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Uchwała NR X/75/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała NR X/74/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych

Uchwała NR X/73/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała NR X/72/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwała NR X/71/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Uchwała NR X/70/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała NR X/69/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Uchwała NR X/68/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie: dopłaty do ceny wody i ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Uchwała NR X/67/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Uchwała NR X/66/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo.

Uchwała NR X/65/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie: przyjęcia zmiany zapisu w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielichowo”.

Uchwała NR X/64/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Wielichowo

Uchwała NR X/63/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" i powierzenia spółce wykonywania zadań własnych gminy

Uchwała NR X/62/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie:zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach geodezyjnych 585, 586 i 587 położonych w m. Wielichowo-Wieś

IX Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała NR IX/60/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Uchwała NR IX/59/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wielichowo oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała NR IX/57/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.

VIII Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała NR VIII/56/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała NR VIII/55/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2016

Uchwała NR VIII/54/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie skargi na Burmistrza

Uchwała NR VIII/53/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2011 -2020

Uchwała NR VIII/52/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Uchwała NR VIII/51/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i podziału środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli-emerytów, nauczycieli-rencistów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielichowo, korzystających z opieki zdrowotnej

Uchwała NR VIII/50/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Uchwała NR VIII/49/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Uchwała NR VIII/48/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie odstąpienia od udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2011r.

Uchwała NR VIII/47/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" i powierzenia spółce wykonywania zadań własnych gminy

Uchwała NR VIII/46/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

VII Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała NR VII/45/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2011 -2020

Uchwała NR VII/44/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego

Uchwała NR VII/42/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w Statutcie Centrum Kultury w Wielichowie

Uchwała NR VII/41/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wielichowo”

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania  zespołu do przedstawienia Radzie  opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku  Wlkp.

Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2010

Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielichowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2010

VI Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2011r.

Uchwała NR VI/36/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały NR V/27/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzialane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Wielichowo

Uchwała NR VI/35/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Uchwała NR VI/34/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2011 -2020

Uchwała NR VI/33/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/10/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 lutego 2011 roku dotyczącej uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011r.

Uchwała NR VI/32/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie zadania publicznego zakresu edukacji publicznej w drodze współdziałania pomiędzy Gminą Wielichowo i Powiatem Wolsztyńskim

V Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała NR V/31/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wezwania do uchylenia uchwały Rady Miejskiej Wielichowa Nr XXVII/184/98 z dnia 16 czerwca 1998 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo.

Uchwała NR V/30/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała NR V/29/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIII/153/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 2 lutego 2009 r w sprawie : zasad przyznawania diet
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych .

Uchwała NR V/28/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Uchwała NR V/27/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Wielichowo.

Uchwała NR V/26/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2011 -2020

Uchwała NR V/25/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2011r.

Uchwała NR V/24/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2011r.

Uchwała NR V/23/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2011r.

Uchwała NR V/22/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2011r.

Uchwała NR V/21/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/10/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 lutego 2011 roku dotyczącej uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011r.

Uchwała NR V/20/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

IV Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała NR IV/19/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/260/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała NR IV/18/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/124/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała NR IV/17/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 lutego 2011 w sprawie : zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Uchwała NR IV/16/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu na rok 2011

Uchwała NR IV/15/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 lutego 2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2011 -2020

Uchwała NR IV/14/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wielichowo

Uchwała NR IV/13/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nrXX/124/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny i uchwały nr XXVIII/175/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

UchwałaNR IV/12/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 października 2010 r. Nr XXXIX/259/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

UchwałaNR IV/11/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011r

UchwałaNR IV/10/11 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku

III Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała NR III/9/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010

II Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr II/8/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010

Uchwała Nr II/7/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/247/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wielichowo na lata 2010-2017

Uchwała Nr II/6/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródeł z których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Uchwała Nr II/5/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza

Uchwała Nr II/4/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Przewodniczących komisji oraz ustalenia składu osobowego i liczbowego stałych komisji  Rady Miejskiej

Uchwała Nr II/3/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie:powołania komisji rewizyjnej i jej przewodniczącego

I Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

 
Data wytworzenia: 2012-01-17
Data udostępnienia: 2012-01-17
Ilość wyświetleń: 2586
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Tomasz Śledź
Zatwierdzone przez: Tomasz Śledź
Opublikowane przez: Tomasz Śledź

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA