Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Wielichowie
64-050 Wielichowo, ul. Rynek 10
tel. +48 61 443 30 01, fax +48 61 443 30 82
e-mail: urzad@wielichowo.pl, http: www.wielichowo.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

XXXII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXXII/223/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/208/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XXXII/222/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Uchwała Nr XXXII/221/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009

Uchwała Nr XXXII/220/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania w formie posiłku

Uchwała Nr XXXII/219/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza

Uchwała Nr XXXII/218/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wielichowo„

Uchwała Nr XXXII/217/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wielichowo„

Uchwała Nr XXXII/216/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie: uchwalenia programu współpracy na rok 2010 Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Uchwała Nr XXXII/215/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie: budżetu na rok 2010

XXXI Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXXI/214/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009

Uchwała Nr XXXI/213/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie: Zmiany budrzetu Miasta i Gminy na rok 2009  |korekta błedu|

Uchwała Nr XXXI/212/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie: stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Uchwała Nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr XXXI/210/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010r.

Uchwała Nr XXXI/209/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie:uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku.

Uchwała Nr XXXI/208/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie: opłaty targowej

Uchwała Nr XXXI/207/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie: zmiany uchwały nr XX/124/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny i uchwały nr XXVIII/175/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Uchwała Nr XXXI/206/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie: opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr XXXI/205/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXI/204/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXXI/203/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

XXX Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXX/202/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2009 r w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Uchwała Nr XXX/201/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2009 r w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo zatwierdzonego uchwałą
nr XXVII/160/2002 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 11 września 2002r.

Uchwała Nr XXX/200/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2009 r w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej w drodze współdziałania pomiędzy Gminą Wielichowo i Powiatem Wolsztyńskim w roku 2009.

Uchwała Nr XXX/199/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2009 r w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XXX/198/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2009 r w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/170/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009r. dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XXX/197/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2009 r w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości nr 582/8, położonej w Wilkowie Polskim na rzecz Parafii p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim.

Uchwała Nr XXX/196/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2009 r w sprawie: wyrażenia opinii o celowości budowy drogi gminnej nr 544524P na terenie m. Śniaty, będącej drogą dojazdową do gruntów rolnych.

Uchwała Nr XXX/195/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2009 r w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Uchwała Nr XXX/194/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2009 r w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała Nr XXX/193/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2009 r w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała Nr XXX/192/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 października 2009 r w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2009r.

XXIX Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXIX/191/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 września 2009 r w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009

Uchwała Nr XXIX/190/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 września 2009 r w sprawie: zabezpieczenia w budżecie gminy na 2010r. środków finansowych na realizację projektu: „Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec (ul.Grodziska i ul.Podgórna) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3807P Wielichowo-Wolsztyn na odcinku Wielichowo-Prochy (ul.Pocztowa)", w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Uchwała Nr XXIX/189/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 września 2009 r w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację projektu pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo - Kamieniec (ul. Grodziska i ul. Podgórna) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3807P Wielichowo- Wolsztyn na odcinku Wielichowo - Prochy (ul. Pocztowa)", w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".

Uchwała Nr XXIX/188/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 21 września 2009 r w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu w 2009 r.

XXVIII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXVIII/187/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 września 2009 r w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009

XXVII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXVII/186/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 lipca 2009 r w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009

Uchwała Nr XXVII/185/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 lipca 2009 r w sprawie: ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych.

Uchwała Nr XXVII/184/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 lipca 2009 r w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/161/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009r., dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu w 2009 r.

Uchwała Nr XXVII/183/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 lipca 2009 r w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/147/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2008r., dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu w 2009 r.

XXVI Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXVI/182/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2009 r w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”

Uchwała Nr XXVI/181/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2009 r w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu w 2009r

Uchwała Nr XXVI/180/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2009 r w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXVI/179/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2009 r w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu w 2009r

Uchwała Nr XXVI/178/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2009 r w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała Nr XXVI/177/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2009 r w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXVI/176/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 czerwca 2009 r w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009

XXV Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXV/175/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Uchwała Nr XXV/174/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała Nr XXV/173/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała Nr XXV/172/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała Nr XXV/171/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała Nr XXV/170/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XXV/169/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/147/05 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielichowo.

Uchwała Nr XXV/168/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie:

Uchwała Nr XXV/167/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XXV/166/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Uchwała Nr XXV/165/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu w 2009r.

Uchwała Nr XXV/164/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2009r.

Uchwała Nr XXV/163/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2009r.

Uchwała Nr XXV/162/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu w 2009r.

Uchwała Nr XXV/161/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu w 2009r.

Uchwała Nr XXV/160/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowa z tytułu wykonania budzetu za rok 2008

XXIV Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXIV/159/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2009 r w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009.

Uchwała Nr XXIV/158/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2009 r w sprawie: programu współpracy Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Uchwała Nr XXIV/157/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2009 r w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wielichowo, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym

Uchwała Nr XXIV/156/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2009 r w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/152/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 - oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu:„Wykwalifikowany straŜak OSP, to skuteczniejszy ratunek i satysfakcja dobrze wypełnionego obowiązku”.

Uchwała Nr XXIV/155/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2009 r w sprawie: uchylenia uchwały nr III/16/06 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady do dokonywania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo niektórych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

XXIII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXIII/154/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 2 lutego 2009 r w sprawie: ustanowienia zasad przysługiwania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych.

Uchwała Nr XXIII/153/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 2 lutego 2009 r w sprawie: zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Uchwała Nr XXIII/152/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 2 lutego 2009 r w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 -oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Tytuł projektu:„Wykwalifikowany strażak OSP , to skuteczniejszy ratunek i satysfakcja dobrze wypełnionego obowiązku”.

Uchwała Nr XXIII/151/2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 2 lutego 2009 r w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009

 
Data wytworzenia: 2009-02-13
Data udostępnienia: 2009-02-13
Ilość wyświetleń: 1366
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Tomasz Śledź

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA