Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Wielichowie
64-050 Wielichowo, ul. Rynek 10
tel. +48 61 443 30 01, fax +48 61 443 30 82
e-mail: urzad@wielichowo.pl, http: www.wielichowo.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

XXII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała nr XXII/144/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2008

Uchwała Nr XXII/143/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu na rok 2009.

XXI Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XXI/142/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2008.

Uchwała Nr XXI/141/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: Udzielanie Pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziekiemu w 2008 r

Uchwała Nr XXI/140/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: Zabezpieczenia w budżecie gminy na 2009 r środków finansowych na realizację projektu "Budowa drogi gminnej nr 544524P na odc. 0,770 km m. Śniaty, ul. Fr. Ratajczaka

Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009r

Uchwała Nr XXI/138/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholoych w 2009r

Uchwała Nr XXI/137/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: Ustalenie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Uchwała Nr XXI/136/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zwolnienia z opłaty –zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Uchwała Nr XXI/136/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Uchwała Nr XXI/135/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w spraiwe: Stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Uchwała Nr XXI/134/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: Zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXI/133/08 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: Określenie stawek podatku od środków transportowych na 2009r

Uchwała Nr XXI/132/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

XX Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XX/131/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2008

Uchwała Nr XX/130/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: nadania nazw ulic w m. Wielichowo-Wieś

 

Uchwała Nr XX/129/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: Przystąpienia Gminy Wielichowo do Stowrzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER i przyjecia statutu Stowarzyszenia

Uchwała Nr XX/128/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie:  Zmiany uchwały nr VI/33/07 z dnia 28.02.07 o przystępowaniu do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach geodezyjnych  719, 792, 893, 894, 895/1, 896/1, 895/2, 896/2, 897, 898, 899, 900, 908 (rów)

Uchwała Nr XX/127/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia opinii o celowości utwardzenia dróg na terenie m. Dębsko, będących drogami dojazdowymi do gruntów rolnych i leśnych

Uchwała Nr XX/126/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu w 2008r.

Uchwała Nr XX/125/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2009 rok

Uchwała Nr XX/124/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr XX/123/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała Nr XX/122/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: Ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie

Uchwała Nr XX/121/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: Zmiany do uchwały Nr XXXIII/213/06 z dnia 21 czerwca 2006 r w sprawie uchwalenia statutu jednostki budzetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczny-Administracyjny Szkół

Uchwała Nr XX/120/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: Ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników aministracyjno-obługowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Wielichowo oraz pracowników ZEAS w Wielichowie

Uchwała Nr XX/119/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: Ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie

XIX Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2008.

 

Uchwała Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 wrzesnia 2008 r. w sprawie: Przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XIX/116/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 wrzesnia 2008 r. w sprawie: Ustalnie wysokości opłat za świadczenia przeprowadzonych przez Gminę przedszkoli

 

XVIII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XVIII/115/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: Ustalenie obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczyciela logopedy zatrudnionego w szkole lub przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wielkichowo

Uchwała Nr XVIII/114/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2008.

Uchwała Nr XVIII/113/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: Udzielanie pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziekiemu w 2008 r

Uchwała Nr XVIII/112/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu w 2008r.

Uchwała Nr XVIII/112/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza.

Uchwała Nr XVIII/111/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: nadania nazw ulic w m. Wielichowo Wieś.

XVII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XVII/110/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2008.

Uchwała Nr XVII/109/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007 roku dotyczącej przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008r.

Uchwała Nr XVII/108/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie: udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu w 2008r.

Uchwała Nr XVII/107/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2008r.

Uchwała Nr XVII/106/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie: udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu w 2008r.

Uchwała Nr XVII/105/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie: udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu w 2008r.

Uchwała Nr XVII/104/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2007

XVI Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Uchwała Nr XVI/102/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: Określenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XVI/101/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: Przystąpienia do Związku Międzygminnego "Centrum zagospodarowania odpadów - Selekt"

Uchwała Nr XVI/100/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2008.

 
Data wytworzenia: 2008-05-19
Data udostępnienia: 2008-05-19
Ilość wyświetleń: 1139
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Tomasz Śledź

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA