Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Wielichowie
64-050 Wielichowo, ul. Rynek 10
tel. +48 61 443 30 01, fax +48 61 443 30 82
e-mail: urzad@wielichowo.pl, http: www.wielichowo.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

XIV Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XIV/91/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2007.

XIII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2007.

Uchwała Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: budżetu na rok 2008.

Uchwała Nr XIII/88/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008r

Uchwała Nr XIII/87/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w 2008 r

Uchwała Nr XIII/86/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Uchwała Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi przedmiotami działającymi w sferze pozytku publicznego

Uchwała Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli na 2008 rok okreslającego wysokość stawek dodatków

Uchwała Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: Obowiązku złożenia oświadczenia lustruacyjnego przez Skarbnika Gminy 

Uchwała Nr XIII/82/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: Obowiązku złożenia oświadczenia lustruacyjnego przez Sekrerzasza Gminy

 

XII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XII/81/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.

Uchwała Nr XII/80/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/22/2002 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wielichowo.

Uchwała Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Uchwała Nr XII/78/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy Wielichowo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Uchwała Nr XII/77/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia opłaty targowej.

Uchwała Nr XII/76/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

Uchwała Nr XII/75/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2007.

Uchwała Nr XII/74/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr XII/73/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2008 rok.

Uchwała Nr XII/72/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

Uchwała Nr XII/71/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XII/70/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

XI Sesja V Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa

Uchwała Nr XI/69/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2007.

Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 Października 2007 r. w sprawie: Zmiany uchwały nr II/22/2002 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 11.12.2002 w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Wielichowo

Uchwała Nr XI/67/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie: Uchwalenie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie

Uchwała Nr XI/66/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie: Nadania Statutu Centrum Kultuy w Wielichowie

Uchwała Nr XI/65/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie: Wybory ławników do sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.

X Sesja V Kadencji Rady Miejskiej w Wielichowie

Uchwała Nr X/64/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 września 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2007.

IX Sesja V Kadencji Rady Miejskiej w Wielichowie

Uchwała Nr IX/57/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania zespołu do przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.

Uchwała Nr IX/56/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Statutowej.

Uchwała Nr IX/55/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: Utworzenie rachunków dochodów własnych w Zespole Szkóły Podstawowej i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Wielichowie

Uchwała Nr IX/54/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2007.

Uchwała Nr IX/53/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wielichowo„.

VIII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej w Wielichowie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wielichowo„

 

Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie: nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wielichowo„

Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2007.

Uchwała Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowa za rok 2006.

VII Sesja V Kadencji Rady Miejskiej w Wielichowie

Uchwała Nr VII/37/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: Wystąpienia z wnioskami do Ministra Spraw Wewnętrzych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie miasta i gminy Wielichowo

Uchwała Nr VII/36/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2007.

Uchwała Nr VII/35/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie:  Powiadomienia o obowiazku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr VII/34/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: Powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

VI Sesja V Kadencji Rady Miejskiej w Wielichowie

Uchwała Nr VI/33/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 719; 792; 893; 894; 895/1; 896/1; 895/2; 896/2; 897; 898; 899; 900 i 908/1 (rów); oraz dla części działek 791; 798; 699 (drogi) położonych w m. Wielichowo Wieś.

Uchwała Nr VI/32/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo.

Uchwała Nr VI/31/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Wielichowa Nr IV/26/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr VI/30/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/25/06 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Uchwała Nr VI/29/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Uchwała Nr VI/28/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia programu promocji zdrowia w Gminie Wielichowo

V Sesja V Kadencji Rady Miejskiej w Wielichowie

Uchwała Nr V/27/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie: zamiaru likwidacji szkoły.

 
Data wytworzenia: 2007-07-24
Data udostępnienia: 2007-07-24
Ilość wyświetleń: 2080
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Tomasz Śledź

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA