Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Wielichowie
64-050 Wielichowo, ul. Rynek 10
tel. +48 61 443 30 01, fax +48 61 443 30 82
e-mail: urzad@wielichowo.pl, http: www.wielichowo.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

Uchwała NR XIX/122/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

Uchwała Nr XIX/121/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XIX/120/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XIX/119/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie: stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

Uchwała Nr XIX/118/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie: Wyrażenia opinii o celowości utwardzenia drogi gminnej na terenie: -m. Łubnica, określonej geodezyjnie jako działka nr 98. -m. Trzcinica, określolnej geodezyjnie jako działka nr 157 na łącznym odcinku ca 1,80km, od drogi powiatowej nr 725 do drogi powiatowej nr 710, będącej drogą dojazdową do gruntów rolnych i leśnych

Uchwała Nr XIX /117/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wielichowo na lata 2004 - 2011.

Uchwała Nr XIX/116/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wielichowie

Uchwała Nr XIX/115/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004.

Uchwała Nr XIX/114/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/68/03 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 3 grudnia 2003 roku dotyczącej przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwała Nr XIX/113/04 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XIX/112/04 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie : ustalenia stawek podatku od posiadania psów na obszarze miasta i gminy Wielichowo.

Uchwała Nr XIX/111/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 listopada 2004 r.W sprawie :ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach o lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Załącznik I

Załącznik II

Uchwała Nr XIX/110/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy na rok 2005

Uchwała Nr XIX/109/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze mista i gminy na rok 2005.

Uchwała Nr XIX/108/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 listopada 2004 r.  sprawie: przyjęcia programu promocji zdrowia na rok 2005

Uchwała NR XIX /107/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 17 listopada 2004 r.w sprawie : powołania Sekretarza Gminy Wielichowo

UCHWAŁA Nr XVIII/106/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy i miasta Wielichowo.

UCHWAŁA Nr XVIII/105/04 Rady Miejskiej Wielichowaz dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Uchwała Nr XVIII/104/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy

Uchwała Nr XVIII/103/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

Uchwała Nr XVIII/102/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim

Uchwała Nr XVIII/101/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wielichowie

Uchwała Nr XVII/100/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/63/03 z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Uchwała nr XVII/99/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/73/03 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 3 grudnia 2003roku o przystapienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XVII/98/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokoalnego Miasta i Gmniny Wielichowo.

Uchwała Nr XVII/97/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie: przyjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy Wielichowo.

Uchwała Nr XVII/96/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie: sprostowania błedów

Uchwała Nr XVII/95/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

Uchwała Nr XVII/94/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania planu rozwoju lokalnego

Uchwała Nr XVII/93/04 rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie: Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wielichowo.

UCHWAŁA nr XV/92/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie : nadania medalu „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Wielichowo „

UCHWAŁA nr XV/91/04 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 kwietnia 2004 r w sprawie ; ustanowienia medalu „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Wielichowo „

UCHWAŁA Nr XV/90/04 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

UCHWAŁA Nr XV/89/04 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 kwietnia 2004 r w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wielichowa z wykonania budżetu za rok 2003.

UCHWAŁA NR XIV/88/04 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/147/2002 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6.03.2002 r. w sprawie poboru należności pieniężnych pobieranych w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 UCHWAŁA NR XIV/87/04 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR XIV/86/200 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wielichowo.

UCHWAŁA Nr XIV/85/04 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie: ustalenia trybu postepowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

UCHWAŁA Nr XIV/84/04 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2004

UCHWAŁA Nr XIV/83/04 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie: udzielania pomocy finansowej

UCHWAŁA Nr XIV/82/04 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/68/03 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 3 grudnia 2003 roku dotyczącej przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004r.

UCHWAŁA Nr XIII/81/04 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie: przystepowania do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, w skład którego wchodzą działki oznaczone numerami geodezyjnymi : 68; 69; 70; 72/3; 73; 77/1; 77/2; 84- położonego w miejscowości Wielichowo

UCHWAŁA Nr XIII/80/04 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie: opłaty administracyjnej, za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

UCHWAŁA Nr XIII/79/04 RADY MIEJSKIEJ Wielichowa z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy i miasta Wielichowo.

UCHWAŁA NR XI /70/ 03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 3 grudnia 2003 r w sprawie : ustalenia stawek podatku od posiadania psów na obszarze miasta i gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR XI /69 /03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

ZAŁĄCZNIK Nr 1. do uchwały Nr XI /69 /03

ZAŁĄCZNIK Nr 2. do uchwały Nr XI /69 /03

ZAŁĄCZNIK Nr 3. do uchwały Nr XI /69 /03

UCHWAŁA NR XI/68/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2004 roku.

UCHWAŁA NR XI / 67 /03 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie : ustalenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.

UCHWAŁA NR XI / 66 / 03 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA Z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XI / 65 / 03 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy na rok 2004

UCHWAŁA NR XI / 64 / 03 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy na rok 2004.

UCHWAŁA NR XI/63/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie: stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

UCHWAŁA NR XI/62/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych na składowisku odpadów

UCHWAŁA NR XI/61/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR XI/60/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/52/2003 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 11.09.2003r. w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego

UCHWAŁA NR XI/59/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR X/58/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 22 października 2003 r. w sprawie: wyrażenia opinii o celowości utwardzenia drogi gminnej na terenie m. Gradowce, okreslonej geodezyjnie jako działka nr 257/1, 257/2 na łącznym odcinku ca 2,00km, od m. Gradowice do m. Augustowo, bedącej droga do gruntów rolnych i leśnych.

UCHWAŁA NR X/57/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 22 października 2003 r. w sprawie: Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR X/56/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 22 października 2003 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmujacego działki nr 246/1 i 246/3 w Wielichowie w rejonie ulicy Lipowej

UCHWAŁA NR X/55/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 22 października 2003 r. w sprawie:zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR X/54/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 22 października 2003 r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp

UCHWAŁA NR IX/53/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR IX/52/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie: zaciągniecia kredytu bankowego

UCHWAŁA NR VIII/51/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 3 września 2003 r. w sprawie: zaciągniecia pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA NR VIII/50/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 3 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Miedzygminnego

UCHWAŁA NR VIII/49/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 3 września 2003 r. w sprawie: utworzenia Zwiazku Miedzygminnego

UCHWAŁA NR VIII/48/03 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2003 ROKU w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lat

UCHWAŁA NR VIII/47/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 3 września 2003 r. w sprawie: powołania zaspołu do przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp

UCHWAŁA NR VIII/46/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 3 września 2003 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR VII/45/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie: utworzenia środka specialnego w Zespole Szkoły podstawowej i Gminnej w Wielichowie

UCHWAŁA NR VII/44/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR VII/43/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie: przyjęcia programu gospodarki wodno- sciekowej.

UCHWAŁA NR VII/42/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie: o zamiarze utworzenia Zwiazku Miedzygminnego

UCHWAŁA NR VII/41/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie: nadania nazwy Przedszkolu w Sniatach

UCHWAŁA NR VI/40/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie: utworzenia środka specialnego w Ośrodku Społecznym w Wielichowie

UCHWAŁA NR VI/39/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR VI/38/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania Nagrody Burmistrza dla nauczycieli, kierowników i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gmine Wielichowo za ich osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze

UCHWAŁA NR VI/37/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie: udzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowa z wykonania budżetu na rok 2002

UCHWAŁA NR V/36/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie: zmany Uchwały Nr III/25/2002r z dnia 30 grudnia 2002r w sprawie zmiany ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza.

UCHWAŁA NR V/35/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzadu terytorialnego.

UCHWAŁA NR V/34/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie: utworzenia środka specialnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie.

UCHWAŁA NR V/33/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR V/32/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR V/31/03 RADY MIEJSKIEJ w Wielichowie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy

UCHWAŁA NR IV/30/2003 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 22 stycznia 2003 rokuw sprawie: nabycia nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/167/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR XXVIII/166/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: udzielania pomocy finansowej.

UCHWAŁA NR XXVIII/165/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 9 października 2002 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2002.

UCHWAŁA NR XXVII/164/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2002 r. w sprawie: przystąpienia do Funduszu Inwestycyjnego.

UCHWAŁA NR XXVII/163/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2002 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR XXVII/162/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2002 r. w sprawie: wyrażenia opinii o celowości utwardzenia drogi gminnej na terenie m. Wielichowo, określonej geodezyjnie jako działka nr:364/ ul. Śliwkowa/, na łącznym odcinku ca 512,00mb, będącej drogą dojazdową do gruntów rolnych i leśnych.

UCHWAŁA NR XXVII/161/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2002 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/95/2000 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 28 grudnia 2000 r w sprawie opłaty administracyjnej.

UCHWAŁA NR XXVII/160/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2002 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR XXVII/159/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2002 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/141/2001 z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

UCHWAŁA NR XXVII/158/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2002 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2002.

UCHWAŁA NR XXVI/157/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2002.

UCHWAŁA NR XXV/156/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze.

UCHWAŁA NR XXIV/155/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie: podziału gminy na okręgi wyborcze.

UCHWAŁA NR XXIV/154/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/122/2001 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 29 sierpnia 2001 roku.

UCHWAŁA NR XXIV/153/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od  opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR XXIV/152/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie: upowaznienia do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji.

 
 
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/147/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie: poboru należnosci pienięznych pobieranych w drodze inkasa łącznego zobowiązania pienięznego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz okreslenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXIV/153/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od  opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA NR III/29/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR III/28/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR III/27/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR III/26/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2002.

UCHWAŁA NR III/25/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza,

UCHWAŁA NR III/24/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: wskazania wiceprzewodniczącego rady do określenia poleceń wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego rady oraz okreslenia stawek za 1 km przebiegu.

UCHWAŁA NR II/23/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2002.

UCHWAŁA NR II/22/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wielichowo. 

UCHWAŁA NR II/21/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: budżetu miasta i gminy na rok 2003.

UCHWAŁA NR II/20/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracjach na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR II/19/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.

UCHWAŁA NR II/18/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.

UCHWAŁA NR II/17/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: ustanowienia zasad przysługiwania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych. 

UCHWAŁA NR II/16/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz pozostałych radnych.

UCHWAŁA NR II/15/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

UCHWAŁA NR II/14/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo dotyczącej prszebiegu trasy gazociągu wysokiego cisnienia.

UCHWAŁA NR II/13/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego "BROŃSKO". 

UCHWAŁA NR II/12/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2003 roku.

UCHWAŁA NR II/11/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Wielichowie do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne.

UCHWAŁA NR II/10/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz przyjęcia odpadów na składowisko.

UCHWAŁA NR II/9/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie:  obniżenia średniej ceny skupu  żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obrzarze miasta i gminy na rok 2003.

UCHWAŁA NR II/8/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy na rok 2003.

UCHWAŁA NR II/7/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów na obszarze miasta i gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR II/6/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR II/5/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenie prowadzonego przez gminę przedszkola.

UCHWAŁA NR I/4/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie: powołania komisji rewizyjnej i jej przewodniczącego.

UCHWAŁA NR I/3/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie: powołania Przewodniczącego komisji oraz ustalenia składu osobowego i liczbowego stałych komisji Rady Miejskiej. 

UCHWAŁA NR I/2/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Wielichowie.

UCHWAŁA NR I/1/2002 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

UCHWAŁA NR XXII/146/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2002.

UCHWAŁA NR XXII/145/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2001.

UCHWAŁA NR XXI/144/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2001.

UCHWAŁA NR XXI/143/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie: zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR XXI/142/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie: budżetu miasta i gminy na rok 2002.

UCHWAŁA NR XXI/141/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie: stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

UCHWAŁA NR XXI/140/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/125/2001r Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 listopada 2001r w prawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2002 roku.

UCHWAŁA NR XXI/139/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/129/2001 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia ceny za dostarczaną wodę oraz zrzut ścieków.

UCHWAŁA NR XXI/138/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów na obszarze miasta i gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR XXI/137/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

UCHWAŁA NR XX/136/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2001.

UCHWAŁA NR XX/135/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: wyrażenia opinii o celowości utwardzenia dróg gminnych na terenie m. Wielichowo, określonych geodezyjnie jako działki nr 233 i 262, na łącznym odcinku ca 360,00mb, będących drogami dojazdowymi do gruntów rolnych i leśnych.

UCHWAŁA NR XX/134/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XX/133/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo zatwierdzonego uchwałą Nr XII/67/91 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9.09.1991 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 1/92 poz. 2 z dnia 29.01.1992r.

UCHWAŁA NR XX/132/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/122/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie opinii o zmianach pisowni miejscowości oraz opinii o przyłączeniu leśniczówki do danej miejscowości.

UCHWAŁA NR XX/131/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/119/2001 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 29 sierpnia 2001 r w sprawie zmiany statutu Gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR XX/130/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola.

UCHWAŁA NR XX/129/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: ustalenia ceny za dostarczaną wodę oraz zrzut ścieków.

UCHWAŁA NR XX/128/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XX/127/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów na obszarze miasta i gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR XX/126/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

UCHWAŁA NR XX/125/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2002 roku.

UCHWAŁA NR XX/124/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.

UCHWAŁA NR XX/123/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/121/2001 z dnia 29 sierpnia 2001r w sprawie: rozwiązywania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA NR XIX/122/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie: opinii o zmianach pisowni miejscowości oraz opinii o przyłączeniu leśniczówki do danej miejscowości.

UCHWAŁA NR XIX/121/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie: rozwiązania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA NR XIX/120/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo obejmującej teren oznaczony symbolem RP.

UCHWAŁA NR XIX/119/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR XIX/118/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2001.

UCHWAŁA NR XVIII/117/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2001.

UCHWAŁA NR XVIII/116/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/105/2000 z dnia 28.12.2000r w sprawie zmiany ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza.

UCHWAŁA NR XVII/115/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2001.

UCHWAŁA NR XVII/114/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2000 i udzielenia absolutorium z tego tytułu.

UCHWAŁA NR XVI/113/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie: opłaty administracyjnej, za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

UCHWAŁA NR XVI/112/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2001.

UCHWAŁA NR XVI/111/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

UCHWAŁA NR XVI/110/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/94/2000 z dnia 28 grudnia 2000r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XVI/109/2001 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/95/2000 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 28 grudnia 2000r w sprawie opłat administracyjnych.

 

UCHWAŁA NR XV/108/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: wyrażenia opinii o celowości utwardzenia drogi gruntowej dz. 326 na odcinku 1500 m na terenie m. Wielichowo Wieś, od ul. Łąkowej w Wielichowie w kierunku kompleksu łąk.

UCHWAŁA NR XV/107/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: ustanowienia zasad przysługiwania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych.

UCHWAŁA NR XV/106/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: ustalenia diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

UCHWAŁA NR XV/105/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza.

UCHWAŁA NR XV/104/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: budżetu miasta i gminy na rok 2001.

UCHWAŁA NR XV/103/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: nadania statutu Centrum kultury w Wielichowie.

UCHWAŁA NR XV/102/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: zasad i trybu umarzania lub udzielania innym ulg w spłacie należności pienięznych, będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych gminy Wielichowo, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

UCHWAŁA NR XV/101/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

UCHWAŁA NR XV/100/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

UCHWAŁA NR XV/99/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2001 roku.

UCHWAŁA NR XV/98/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: ustalenia wysokosci opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola.

UCHWAŁA NR XV/97/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: ustalenia ceny za dostarczaną wodę oraz zrzut ścieków.

UCHWAŁA NR XV/96/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów na obszarze miasta i gminy Wielichowo.

UCHWAŁA NR XV/95/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: opłaty administracyjnej

UCHWAŁA NR XV/94/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transpotrowych.

UCHWAŁA NR XV/93/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XV/92/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

UCHWAŁA NR XV/91/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2000.

UCHWAŁA NR XIV/90/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 27 wrzesnia 2000 r. w sprawie: ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wyniki pracy oraz szczegółowych warunkach ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specialnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dochodów socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielichowo.

UCHWAŁA NR XIV/89/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 27 wrzesnia 2000 r. w sprawie: utworzenia środka specialnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gminy w WIelichowie.

 
 
 
 

UCHWAŁA NR XIII/85/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich.

UCHWAŁY NR XIII/84/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

UCHWAŁA NR XIII/83/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2000.

UCHWAŁA NR XII/82/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie: utworzenia środka specialnego.

UCHWAŁA NR XII/81/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie budowy środowiskowej sali sportowo-rekreacyjnej w Wielichowie.

UCHWAŁA NR XII/80/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1999 i udzielenia absolutorium z tego tytułu .

UCHWAŁA NR XI/79/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/98 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 1998 r w sprawie powołania Przewodniczącego komisji oraz ustalenia składu osobowego i liczbowego stałych komisji Rady.

UCHWAŁA NR XI/78/2000 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2000.

 
Data wytworzenia: 2007-11-28
Data udostępnienia: 2007-11-28
Ilość wyświetleń: 2033
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Tomasz Śledź

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | z 3 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA