Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
czwartek, 17 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Turośl
18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 49
tel. 504 913 356, fax 0-86 278 61 49
e-mail: sekretariat@turosl.pl, http: www.turosl.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Turośl


Podstawa prawna prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Turośl:

  • art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu. Z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.
Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultur y lub osoby przez niego upoważnionej.

Rejestr instytucji kultury gminy Turośl prowadzony jest na Samodzielnym stanowisku pracy ds. wojskowych, obrony cywilnej, pożarnictwa i ochrony zabytków oraz pełnomocnika ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy Turośl, ul. Jana Pawła II 49, 18 – 525 Turośl, tel.86 278 62 67.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Turośl:
1. Dane zwarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
    1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
    2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
2. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 1 ppkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy

    Turośl.
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury na w/w stanowisku pracy.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

    Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony z kolei

    zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej

    imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście

     wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek (wzór wniosku w załączeniu) i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Turośli  lub na konto:

Bank Spółdzielczy w Kolnie O/Turośl 13 8754 0004 0260 0765 2000 0030 
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Załączniki:

 
Data wytworzenia: 2012-09-28
Data udostępnienia: 2012-09-28
Ilość wyświetleń: 838
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: - -
Zatwierdzone przez: - -
Opublikowane przez: - -

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA