Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
piątek, 18 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski Torzym
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32
tel. +48 68 341 30 12, 341 30 25, fax +48 68 341 31 81
e-mail: urzad@torzym.pl, http: www.torzym.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
88632 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
8974 - Burmistrz, str. 1
6055 - Urząd Miejski, str. 1
5846 - Wykaz Sołtysów, str. 1
5749 - Władze, str. 1
4742 - Oświadczenia majątkowe, str. 1
4230 - Wykaz jednostek, str. 1
3029 - Rada Miejska, str. 1
2845 - Prawo miejscowe, str. 1
2792 - Budżet, str. 1
2697 - Historia zmian w składzie Rady Miejskiej, str. 1
2545 - Wykaz sołectw, str. 1
2447 - Formularze i wnioski, str. 1
2365 - Oświadczenia majątkowe, str. 2
2323 - Oświadczenia majątkowe, str. 4
2313 - Oświadczenia majątkowe, str. 3
1928 - Zarządzenia Burmistrza, str. 1
1901 - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy, str. 1
1885 - Regulamin Pracy Urzędu, str. 1
1800 - Informacje dla interesantów, str. 1
1739 - Dług publiczny, str. 1
1579 - Zgłaszanie szkód - zwierzyna leśna, str. 1
1551 - Przydatne adresy, str. 1
1490 - Torzymski Ośrodek Kultury, str. 1
1446 - Ewidencje i rejestry, str. 1
1440 - Majątek podmiotu, str. 1
1244 - Dochody i straty spółek, str. 1
1167 - Ciężar publiczny, str. 1
1162 - Pomoc publiczna, str. 1
1160 - Majątek jednostek podległych, str. 1
1104 - Oświadczenia majątkowe, str. 5
972 - 2012, str. 1
839 - 2010, str. 1
815 - Statut Gminy, str. 1
738 - Torzymski Ośrodek Kultury, str. 2
688 - Podatki 2008, str. 1
680 - 2007, str. 1
650 - 2009, str. 1
646 - Wymiana Dowodów Osobistych, str. 1
646 - 2008, str. 1
602 - Podatki 2004, str. 1
592 - 2006, str. 1
592 - 2011, str. 1
581 - Programy Pomocowe, str. 1
528 - Informacje dla interesantów, str. 3
471 - 2003, str. 1
464 - Kalendarz wyborczy, obwieszczenia, zarządzenia, str. 1
450 - 2004, str. 1
403 - Informacje dla interesantów, str. 2
351 - Spis wyborców i  załączniki, str. 1
2 - Ogłoszenia, str. 1
0 - Dowody osobiste Nr USC/, str. 1
0 - Przetargi, str. 1
0 - Zmiana imienia, nazwiska, uznanie dziecka Nr USC/, str. 1
0 - Uchwały, str. 1
0 - Zarządzenia Burmistrza, str. 1
0 - Grunty rolne oraz leśne NR BGN/, str. 1
0 - Świadczenia rodzinne Nr OPS/, str. 1
0 - Stypendia socjalne uczniom, str. 1
0 - Materiały promocyjne, zdjęcia Nr OK/, str. 1
0 - Użytkowanie wieczyste Nr BGN /, str. 1
0 - Reklamy Nr BGN/, str. 1
0 - Rejestracja roślin i zwierząt Nr BGN/, str. 1
0 - Psy - zezwolenia Nr BGN/, str. 1
0 - Pobór wód, odprowadzanie ścieków Nr BGN/, str. 1
0 - Organizacja ruchu Nr BGN, str. 1
0 - Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Nr BGN/, str. 1
0 - Nieruchomości komunalne Nr BGN/, str. 1
0 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr BGN/, str. 1
0 - Lokale użytkowe Nr BGN/, str. 1
0 - Urodzenia Nr USC/, str. 1
0 - Małżeństwa Nr USC/, str. 1
0 - Dofinansowania Nr OS/, str. 1
0 - Krajowy transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne Nr OS/, str. 1
0 - Imprezy, zgromadzenia i zbiórki publiczne Nr OS/, str. 1
0 - Informacje publiczne Nr OS/, str. 1
0 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/, str. 1
0 - Lokale mieszkalne Nr BGN/, str. 1
0 - Informacje adresowe Nr USC /, str. 1
0 - Kopaliny i prace geologiczne Nr BGN/, str. 1
0 - Numer PESEL Nr USC/, str. 1
0 - Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego Nr USC /, str. 1
0 - Zgony Nr USC /, str. 1
0 - Budowa, przebudowa, rozbiórka Nr BGN/, str. 1
0 - Drzewa i krzewy - usuwanie Nr BGN/, str. 1
0 - Działalność gospodarcza - rejestracje, zezwolenia Nr OS, str. 1
0 - Meldunek Nr OS/, str. 1

aktualności
785 - Przetargi gościnnie: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie utwardzenia dróg wewnętrznych i chodników przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Boczowie.
754 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ˝ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Mierczany, Gądków Mały, Gądków Wielki, Lubin.˝
623 - Przetargi: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych.
559 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu stacji uzdatniania wody SUW w miejscowości Boczów gm. Torzym z ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na budowę.
548 - Decyzje środowiskowe: Decyzja 16/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy kompleksu trzech niezależnych stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynków handlowo-usługowych.
546 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bielice i Mierczany oraz zagospodarowanie terenu.
525 - Przetargi: Przetarg nieograniczon: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego... - Zmiana ogloszenia
489 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Torzym w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013
453 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Boczów-Lubin.
448 - Przetargi: Zmiana SIWZ: Obsługa Bankowa w okresie 01.11.2010 do 31.10.2013 r. budżetu Gminy Torzym wraz z wszystkimi jednostkami i zakładami budżetowymi
440 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Mierczany, Gądków Mały, Gądków Wielki, Lubin w ramach przedsięwzięcia określonego w dokumentacji...
433 - Ogłoszenia: Informacja dotycząca działalności Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Torzym w 2004 roku.
428 - Ogłoszenia: Propozycja planu aglomeracji Boczów
421 - Przetargi gościnnie: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Wykonanie utwardzenia dróg wewnętrznych i chodników przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Boczowie
402 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/115/04
378 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na przebudowę dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu.
376 - Przetargi: Zmiana SIWZ: ˝ Budowa systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Aglomeracji Boczów˝
376 - Przetargi: Zmiana treści ogłoszenia: Obsługa Bankowa w okresie 01.11.2010 do 31.10.2013 r. budżetu Gminy Torzym wraz z wszystkimi jednostkami i zakładami budżetowymi
371 - Ogłoszenia: Bieg Ziemi Torzymskiej
369 - Decyzje środowiskowe: Decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej w miejscowości Gądków Wielki
365 - Przetargi: SIWZ ˝Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie.˝
364 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Dostawa i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu
361 - Przetargi: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na obsługę bankową Gminy Torzym.
360 - Przetargi gościnnie: Wyjaśnienie do treści SIWZ - dotyczy wykonania utwardzenia dróg wewnętrznych i chodników przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Boczowie.
360 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia struktury, składu osobowego i podziału obowiązków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
356 - z 2009 roku: UCHWAŁA NR XXXII/217/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Torzym na 2010 rok.
352 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na odcinku Boczów-Lubin
349 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcie pn. ˝Budowa obwodnicy miejscowości Torzym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138˝
334 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE BURMISTRZA TORZYMIA o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
329 - Przetargi: Wyjaśnienia do SIWZ: ˝ Budowa systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Aglomeracji Boczów˝
326 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum na budynek mieszkalny wielorodzinny.
325 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Torzym.
321 - Przetargi: Przetarg nieograniczon: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego... - Wyjaśnienie do treści SIWZ
321 - Ogłoszenia: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
317 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu stacji uzdatniania wody ˝SUW˝ w miejscowości Boczów Gmina Torzym.
316 - Przetargi: WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Torzym w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
311 - Decyzje środowiskowe: Biogazownia Gądków Wielki
309 - Ogłoszenia: Polski projekt -400 miast
307 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
302 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR IV/26/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu ul. Świebodzińska 12.
298 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ˝Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji pn. ˝Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 
293 - Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
290 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ˝Przebudowa ulicy Saperskiej w Torzymiu oraz ul. Szkolnej w Boczowie gm. Torzym.˝
289 - Przetargi: WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu stacji uzdatniania wody ˝SUW˝ w miejscowości Boczów gm. Torzym z ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na budowę
285 - Przetargi: BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym.
280 - Przetargi: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum na budynek mieszkalny wielorodzinny: ZMIANA TREŚCI SIWZ
279 - z 2007 roku: UCHWAŁA NR XII/88/07
278 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej o oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu
277 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę i modernizację drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową Nr 2 w Korytach.
276 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na budowę kompleksu sportowego ˝Moje Boisko-Orlik 2012˝ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Torzymiu.
276 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ: Dostawa i montaż urządzeń skate - parku w technologii betonowej w m. Torzym
273 - Przetargi: Wyjaśnienie do treści SIWZ: ˝Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic Świerczewskiego, Walki Młodych, Świebodzińskiej i Kasztanowej w Torzymiu.˝
273 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Torzym w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013
273 - Ogłoszenia: Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym.
272 - Przetargi: Opracowanie dokumentacji na modernizację SUW Boczów - Zmiana SIWZ
272 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodowy
271 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Torzymiu
267 - Przetargi: Ogłoszenie ˝Dostawa z montażem wyposażenia kuchni placówek oświatowych w Gminie Torzym ˝
265 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na obsługę bankową w okresie 01.11.2010 do 01.11.2013 r. budżetu Gminy Torzym wraz z wszystkimi jednostkami i zakładami budżetowymi.
261 - Przetargi: Zmiana treści ogłoszenie dotyczącego przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum na budynek mieszkalny wielorodzinny.
259 - Decyzje środowiskowe: Decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Walewice II
259 - Przetargi: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum na budynek mieszkalny wielorodzinny: WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ
259 - Przetargi: Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym
259 - Ogłoszenia: Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referenta prawno-administacyjnego w Referacie Organizacyjno-Społecznym Urzędu Miejskiego w Torzymiu.
258 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę i remont Ośrodka Zdrowia w Torzymiu.
257 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum na budynek mieszkalny wielorodzinny.
257 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji : ˝ Budowa systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Aglomeracji Bo
255 - Przetargi: Zmiana SIWZ - ˝Budowa systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Aglomeracji Boczów˝
252 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 890 000,00 PLN.
252 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej w Publicznym Przedszkolu w Torzymiu.
251 - Przetargi: BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym.
251 - Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego: Wszczęcie postępowania administracyjnego
249 - Ogłoszenia: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – młodszego księgowego w Referacie Finansów Urzędu Miejskiego w Torzymiu.
248 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Remont obiektu przedszkola w Boczowie
248 - Przetargi: Przetarg nieograniczon: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego... - Zmiana ogloszenia
247 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na wymianę stolarki okiennej w placówkach oświatowych gminy Torzym.
246 - Przetargi: Przetarg nieograniczon: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego... - Zmiana treści SIWZ
246 - Przetargi: Przebudowa ulicy Świebodzińskiej (część powiatowa) w Torzymiu
245 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację układu stacji uzdatniania wody ˝SUW˝ w miejscowości Boczów gm. Torzym
245 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie ubojni trzody chlewnej i bydła.
244 - Przetargi: Przetarg nieograniczon: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego... - wyjaśnienie do treści SIWZ
241 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Burmistrza Torzymia w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Torzym
241 - z 2004 roku: UCHWAŁA Nr XV /102 /04
241 - Przetargi: Wyjaśnienia do SIWZ - ˝Budowa systemu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Aglomeracji Boczów˝
240 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: ˝Przebudowa ulicy Saperskiej w Torzymiu˝
239 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu: ˝Remont ulicy Saperskiej w Torzymiu oraz ul. Szkolnej w Boczowie gm. Torzym˝
238 - z 2004 roku: UCHWAŁA Nr XV/ 99/04
238 - Przetargi: Przetarg nieograniczon: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego... - Zmiana treści SIWZ
238 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXV/172/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Torzym.
237 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wydaniu decyzji: wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego Walewice
237 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko specjalisty do spraw organizacji i obsługi technicznej imprez
237 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Dostawa i montaż urządzeń skate - parku w technologii betonowej w m. Torzym
235 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty na remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bielice i Mierczany oraz zagospodarowanie terenu.
235 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Pokrycie powierzchni dachów papą termozgrzewalną obiektu Szkoły Podstawowej w Torzymiu
234 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: ˝Dostawa i montaż urządzeń skate-parku w technologii betonowej w m. Torzym.˝
234 - Przetargi: Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym
233 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXV/173/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Torzym.
232 - Przetargi: Wyjaśnienia do SIWZ: ˝Przebudowę ulicy Saperskiej w Torzymiu oraz ul. Szkolnej w Boczowie gm. Torzym˝
232 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem pozwolenia na budowę przebudowy ulic Świebodzińskiej, Kasztanowej, Walki Młodych i Gen. Świerczewskiego w Torzymiu
232 - Przetargi: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie modernizacji przepompowni ścieków PG, PS3 i PS4 w Torzymiu.
232 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w refaeracie organizacyjno - społecznym.
232 - Przetargi: Zmiana treści ogłoszenia dotyczącego budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Boczów Lubin, Zmiana SIWZ, Odpowiedzi na pytania do SIWZ
231 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym.
230 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przetargu i rokowaniach na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych w dniu 28 grudnia 2012 r.
230 - Ogłoszenia: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko: INSTRUKTORA ŚRODOWISKOWEGO ANIMATOR - MOJE BOISKO ORLIK 2012
230 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o nabórze kandydatów na stanowisko młodszego księgowego w Referacie FINASOWYM w Urzędzie Miejskim w Torzymiu.
230 - Przetargi: Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic Świerczewskiej, Walki Młodych Świebodzińskiej (w części gminnej) i Kasztanowej w Torzymiu
230 - Przetargi: BGN-II-341-6/09: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
229 - Rok 2003 - 2004: ZARZĄDZENIE Nr 41/04 BURMISTRZA TORZYMIA w sprawie organizacji przyjmowania, ewidencji oraz załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli.
227 - Przetargi: Burmistrz Torzymia zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym.
227 - z 2004 roku: UCHWAŁA Nr XV /103 /04
227 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na budynek wielorodzinny.
226 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 45/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 05 września 2008 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
225 - Ogłoszenia: INFORMACJA BURMISTRZA TORZYMIA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
225 - z 2005 roku: Uchwała nr XIX/249/05
224 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XIII/099/07
224 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego.
223 - Ogłoszenia: INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORZYMIU z dnia 08.10.2010r.
222 - Ogłoszenia: Nabór kandydatów na stanowisko -inspektor d/s budownictwa w Urzędzie Miejskim w Torzymiu
222 - Przetargi: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU: W związku z planowanym remontem kapitalnym świetlic wiejskich Gmina Torzym prosi o przedstawienie oferty cenowej
221 - Ogłoszenia: INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORZYMIU z dnia 12.10.2010r.
221 - Decyzje środowiskowe: POSTANOWIENIE dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie stacji paliw w Boczowie na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 9/76 – obręb Boczów
221 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej w miejscowości Lubin
220 - Przetargi: Przetarg nieograniczony :Roboty budowlane wykończeniowe budynku w stanie surowym zamkniętym z przeznaczeniem na użytek Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej
220 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE BURMISTRZA TORZYMIA w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Prześlice.
220 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Modernizacja układu napowietrzania na oczyszczalni ścieków Q – 450 m3/d położonej w Torzymiu
220 - Ogłoszenia: Nabór na stanowisko ANIMATOR OBIEKTU SPORTOWEGO – BOISKA W TORZYMIU w RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO-ORLIK 2012
219 - Przetargi: Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej na terenie m. Boczów, gmina Torzym
219 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu: ˝Remont Stacji Uzdatniania Wody w Boczowie gm. Torzym – etap I.˝
219 - Ogłoszenia: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO MŁODSZEGO KSIĘGOWEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM.
219 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 17/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu.
218 - Przetargi: SIWZ ˝Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice˝
217 - Decyzje środowiskowe: Decyzja środowiskowa w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodowy
216 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na pokrycie powierzchni dachów papą termozgrzewalną obiektu Szkoły Podstawowej w Torzymiu.
216 - Ogłoszenia: Ogłoszenie konkursu otwartego ofert dla organizacji pozarządowych
215 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa ulicy Saperskiej w Torzymiu
214 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ˝Budowa domów letniskowych o charakterze turystycznym w m. Boczów˝
212 - Ogłoszenia: INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORZYMIU z dnia 14.10.2010r.
211 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: ˝Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Torzymiu.˝
210 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego ˝Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Torzym˝
209 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania na dostawę i montaż urządzeń skateparku w technologii betonowej w m. Torzym
209 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE w sprawie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze -–informatyka w Urzędzie Miejskim w Torzymiu.
207 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie˝
206 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Burmistrza Torzymia w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla terenów w obrębach: Grabów, Kownaty i Boczów
206 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku usługowego – warsztatu samochodowego
205 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Torzym.
204 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania: Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Torzymiu.
202 - Przetargi: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU w sprawie opracowania studiów wykonalności wybranych inwestycji w gminie Torzym.
202 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie robót budowlanych wykończeniowych budynku w stanie surowym zamkniętym z przeznaczeniem na użytek Ochotniczej Straży Pożarne i świetlicy wiejskiej.
201 - Przetargi: WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ dla zamówienia dotyczącego modernizacji przepompowni ścieków PG, PS3 i PS4 w Torzymiu.
201 - Przetargi: Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym.
201 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr V/44/07
201 - Przetargi: Wyjaśnienie do SIWZ - Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Bielice i Mierczany oraz zagospodarowanie terenu
201 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko REFERENTA PRAWNO-ADMINSISTRACYJNEGO w Referacie ORGANIZACYJNO-SPOŁECZNYM w Urzędzie Miejskim w Torzymiu.
201 - Decyzje środowiskowe: Obwieszczenie Starosty Sulecińskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1257F odcinek Boczów-A2
200 - Ogłoszenia: Propozycja planu aglomeracji Torzym
199 - Przetargi: WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ: Dostawa i montaż urządzeń skate - parku w technologii betonowej w m. Torzym
197 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Torzym wraz z pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej.
197 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację układu napowietrzania na oczyszczalni ścieków Q – 450 m3/d położonej w Torzymiu.
197 - Ogłoszenia: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO MŁODSZEGO KSIEGOWEGO W REFERACIE FINASOWYM.
197 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 10/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu i powołania zespołu do rozpatrzenia wniosków
196 - Przetargi: Zmiana treści ogłoszenia dotyczącego remontu świetlic wiejskich w miejscowościach Bielice i Mierczany oraz zagospodarowanie terenu.
195 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 60/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych związanych z modernizacją układu napowietrzania na oczyszczalni ścieków Qśr= 450 m3/d w Torzymiu
195 - Przetargi: Zmiana treści ogłoszenia dotyczącego przebudowy i modernizacji drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową Nr 2 w Korytach.
195 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ˝Przebudowa ulicy Świebodzińskiej (w części powiatowej) w Torzymiu.˝
195 - Przetargi: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: BGN-II-341-10/09
194 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Torzym
194 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na stanowisko - informatyk.
194 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XII/83/07
194 - Przetargi: Wyjaśnienie do treści SIWZ ˝Przebudowa i remont Ośrodka Zdrowia w Torzymiu˝
194 - Ogłoszenia: Konsultacje społeczne projektu w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Torzym-Gubin od km 36+786,00 do km 55+157,14.
194 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/114/04
193 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową Nr 2 w Korytach
193 - Przetargi: Wyjaśnienia do SIWZ - ˝Zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie planowego deficytu Gminy Torzym i realizację zaplanowanych inwestycji.˝
192 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na wyposażenie techniczne kuchni wraz z montażem przy jednostkach oświatowych Gminy Torzym.
192 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym.
191 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 58/06 w sprawie powołania komisji do dokonania okresowej inwentaryzacji środków trwałych wyposażenia gabinetu stomatologicznego
191 - Przetargi: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na budowa kompleksu sportowego ˝Moje Boisko-Orlik 2012˝.
190 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 7/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
190 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż yposażenia technicznego kuchni przy obiektach oświatowych Gminy Torzym.
190 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Burmistrza Torzymia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Torzym
188 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na remont zaplecza kuchennego remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Torzymiu.
188 - z 2003 roku: Przystąpienie do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Torzym
188 - Ogłoszenia: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA PRAWNO-ADMINISTRACYJNEGO W REFERACIE SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W TORZYMIU
187 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Przebudowa zaplecza Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Torzymiu
187 - Decyzje środowiskowe: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod nazwą ˝Budowa domów letniskowych o charakterze turystycznym w m. Boczów˝
186 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Torzym
185 - Przetargi: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: wymiana stolarki okiennej w placówkach oświatowych gminy Torzym
185 - Przetargi: Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczącego przebudowy dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
185 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Budowa kompleksu sportowego ˝Moje Boisko – Orlik 2012˝ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Torzymiu
184 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektowej dokumentacji technicznej projektu budowlanego.
184 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ˝Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic Świerczewskiego, Walki Młodych, Świebodzińskiej (w części gminnej) i Kasztanowej w Torzymiu.˝
184 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ˝Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice˝
184 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ: przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum na budynek mieszkalny wielorodzinny
184 - Przetargi: WIOSKA INTERETOWA CENTRUM KSZTAŁĄCENIA NA ODLEGŁOŚC NA TERENACH WIEJSKICH.
183 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na zagospodarowanie działek.
183 - z 2008 roku: Uchwała Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
182 - Przetargi: WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - Wyłonienie wykonawcy budowy kompleksu sportowego ˝Moje Boisko – Orlik 2012˝.
182 - z 2007 roku: UCHWAŁA NR XIII/102/07
180 - Przetargi: Przetarg nieograniczony :Budowa sieci napowietrzno-kablowej oświetleniowej w m. Bobrówko gm. Torzym
180 - Ogłoszenia: Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z obszaru województwa lubuskiego uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Lubuskiego(...)
180 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII / 230 /05
179 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Burmistrza Torzymia w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu, kultury, kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011r.
179 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wymianę stolarki okiennej.
178 - Przetargi: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na budynek socjalny.
178 - Ogłoszenia: DYREKTOR TORZYMSKIEGO OŚRODKA KULTURY ogłasza nabór kandydatów na stanowisko opiekuna świetlicy w Gądkowie Wielkim
177 - Przetargi: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowana ze środków PFRON
177 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVI/111/04
177 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty budowlane polegające zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjno-sportowe w m. Walewice
177 - z 2010 roku: UCHWAŁA NR III/21/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
177 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektowej dokumentacji technicznej projektu budowlanego, obejmującego zestaw opracowań związanych z zamierzeniem budowlanym...
176 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE na stanowisko MŁODSZEGO KSIĘGOWEGO w Referacie FINANSOWYM w Urzędzie Miejskim w Torzymiu.
175 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Torzym.
174 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym.
174 - Przetargi: WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ dotyczącego przebudowy ze zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum na budynek mieszkalny.
174 - Decyzje środowiskowe: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego BGN-II-7624-12/10
174 - Przetargi: Ogloszenie o zamówieniu na opracowanie kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby remontu kapitalnego.
173 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Burmistrza Torzymia o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenu położonego w miejscowości Torzym przy ul. Sulęcińskiej.
172 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie budowy sieci napowietrzno-kablowej w m. Bobrówko gm. Torzym.
172 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na zagospodarowanie działek(...)
172 - Przetargi: Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu w sprawie remontu kapitalnego świetlic wiejskich w Gminie Torzym.
172 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE BURMISTRZA TORZYMIA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Prześlice.
172 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ: wymiana stolarki okiennej w placówkach oświatowych gminy Torzym
171 - Ogłoszenia: XXI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Torzymiu
171 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:˝Budowa dwóch górnych przejść dla zwierząt nad drogą krajową nr 92 w woj. lubuskim˝
170 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego
170 - Ogłoszenia: Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Torzym na lata 2012-2030
169 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XI/73/07
168 - z 2006 roku: UCHWAŁA Nr II/13/06
168 - Przetargi: WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową Nr 2 w Korytach
168 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 890 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w uchwale Nr XXXVI/254/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 09 czerwca 2010 r.
168 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XIII/094/07
167 - Przetargi: Sprzedaż nieruchomości
167 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 13/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
167 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu położonego w obrębie Grabów
167 - Przetargi: Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym
167 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. ˝Budowa obwodnicy miejscowości Torzym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138˝
166 - Przetargi: Wyjaśnienia do treści SIWZ: wymiana stolarki okiennej w placówkach oświatowych gminy Torzym
166 - Przetargi: WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ: Wymiana stolarki okiennej w placówkach oświatowych gminy Torzym.
166 - z 2004 roku: UCHWAŁA NR XV/104/04
166 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Wyposażenie techniczne kuchni przy placówkach oświatowych Gminy Torzym
166 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BGN-II-341-6/09 w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w placówkach oświatowych gminy Torzym
165 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/112/04
165 - Przetargi: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowego ˝Moje Boisko – Orlik 2012˝.
165 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym
165 - Ogłoszenia: Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Torzym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Torzym na rok 2012 oraz o mozliwości sfinansowania deficytu budzetu w 2012 r.
164 - Ogłoszenia: Ogłaszenie - przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych - Samochód specjalny pożarniczy
164 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 22/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Torzym.
164 - Ogłoszenia: RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - WYDOBYWANIE KOPALINY ZE ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO WALEWICE GMINA TORZYM.
164 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE Nr 20/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 11 maja 2009r w sprawie uzupełnienia składu w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Torzym w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r
164 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XIII/097/07
164 - Przetargi: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na zagospodarowanie...
164 - z 2009 roku: UCHWAŁA NR XXXI/215/09 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian charakteryzujących obszar użytków ekologicznych w Mieście i Gminie Torzym.
164 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o mającej się odbyć XXX sesji Rady Miejskiej w Torzymiu.
163 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 49/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 26 września 2008 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2009 r.
163 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ ˝Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 015 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
163 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR IV/28/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 stycznia 2011r. sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXI/215/09 z dnia 26 listopada 2009r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 6, poz. 67 z dnia 28.01.2010r.)...
163 - Przetargi: kompleksowe wykonanie sportowej nawierzchni trawiastej boiska sportowego o wymiarze 96,0 m x 76 m.
163 - Przetargi: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w Korytach
162 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ˝Wykonanie karosacji nadwozia samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 266 dla OSP w Gądkowie Wielkim gm. Torzym
162 - Przetargi: Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony.
162 - z 2004 roku: UCHWAŁA NRXV/100/04 - Plan Rozwoju Lokalnego
162 - Ogłoszenia: Święto Ziemi Torzymskiej - ZAPRASZAMY
162 - Przetargi: Burmistrz Torzymia zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym.
161 - z 2006 roku: Uchwała Nr XXXIV/277/06
161 - z 2004 roku: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla terenu w obrębie Pniów
161 - Przetargi: Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na budowa kompleksu sportowego ˝Moje Boisko-Orlik 2012˝.
161 - Przetargi: Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym.
160 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulic Świebodzińskiej, Kasztanowej, Walki Młodych i Gen. Sikorskiego w Torzymiu z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
160 - z 2010 roku: UCHWAŁA NR XXXV/249/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Torzym.
160 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TORZYMIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Prześlice
160 - z 2004 roku: UCHWAŁA NR XV/98/04
160 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Mierczany, Gądków Wielki i Gądków Mały wraz z budową rurociągu tłocznego pomiędzy miejscowościami Lubin-Mierczany-Gądków Wielki-Gądków Mały (A
160 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ ˝Przebudowa i remont Ośrodka Zdrowia w Torzymiu˝
160 - Przetargi: WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ: Modernizacja układu napowietrzania na oczyszczalni ścieków Q-450 m3/d położonej w Torzymiu
159 - Przetargi: Zmana SIWZ ˝Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice˝
159 - Przetargi: Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym
159 - z 2007 roku: UCHWAŁA NR XIII/093/07
159 - Przetargi: Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym.
159 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XIII/098/07
159 - Przetargi: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: modernizacja układu napowietrzania na oczyszczalni ścieków Q-450 m3/d położonej w Torzymiu
159 - Przetargi: Umowa o finansowaniu remontu i wyposażenia szkół i świetlic w ramach programu aktywizajci obszarów wiejskich
158 - Decyzje środowiskowe: Decyzja 17/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia BGN-II-7624-8/10
158 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIX/270/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej Nr 10 położonej w Torzymiu przy ulicy Mickiewicza 10 z przynależnościami
158 - z 2006 roku: UCHWAŁA Nr II/06/06
158 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/113/04
158 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych.
157 - Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ˝Remont ulicy Saperskiej w Torzymiu oraz ul. Szkolnej w Boczowie gm. Torzym˝
157 - z 2004 roku: UCHWAŁA Nr XV/101 /04
157 - Ogłoszenia: Z prac Rady Miejskiej.
157 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie - obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegająca na ˝Zwiększeniu możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałaniu powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Torzym
157 - Decyzje środowiskowe: Decyzja 18/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa stacji paliw dla Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Ilanka dla obsługi płatnej Autostrady A2 Świecko-Nowy Tomyśl
156 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR IV/23/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Torzymiu na 2011r.
156 - Przetargi: WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ: Wymiana stolarki okiennej w placówkach oświatowych gminy Torzym.
156 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów współdziałających dla inwestycji polegającej na budowie fermy norek
155 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Torzym
155 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XII/66/ 11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Torzym.
155 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Torzymiu.
154 - Przetargi: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego: ˝Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.˝
154 - Przetargi: Wyjaśnienie do treści SIWZ ˝Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 015 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
154 - Przetargi: Wyjaśnienia do SIWZ - Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Łąkowa w Torzymiu
154 - Przetargi: Ogłaszenie o  pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych.
153 - Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego dot.: postępowania ˝Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 015 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego wymienionego w uchwale Nr XII/63/11 Rady Miejski
153 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVIII/267/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora ZGKiM w Torzymiu
153 - z 2008 roku: UCHWAŁA Nr XIX/129/08
153 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 61/2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 24 sierpnia 2007 r. sprawie sprzedaży nieruchomości.
153 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na remont obiektu przedszkola w Boczowie.
153 - Przetargi: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ˝Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 015 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
153 - Ogłoszenia: II etap konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Torzym do roku 2020
153 - Przetargi: WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ: przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum na budynek mieszkalny wielorodzinny
153 - Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ˝Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice˝
153 - Przetargi: Wyjaśnienie do SIWZ - ˝Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w Walewicach˝.
152 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII/ 223 /05
152 - Przetargi: Przetargi i rokowania lipiec 2006
152 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ˝Dostawa z montażem wyposażenia kuchni placówek oświatowych w Gminie Torzym.˝
152 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 04 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowiska Dyrektorów: Zespołu Edukacyjnego w Gądkowie Wielkim i Szkoły Podstawowej w Torzymiu.
152 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII/ 235 /05
152 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ˝Przebudowa i remont Ośrodka Zdrowia w Torzymiu.˝
152 - z 2006 roku: UCHWAŁA Nr II/04/06
152 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych (Samochód specjalny pożarniczy).
152 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:˝Budowa dwóch górnych przejść dla zwierząt nad drogą krajową nr 2 w woj. lubuskim˝
152 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ˝Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.617.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.˝
151 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 53/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 06 października 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
151 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 58/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Torzym.
151 - Ogłoszenia: IV edycji konkursu „Najpiękniejsza wieś, zagroda gminy Torzym” w 2005r.
151 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 38/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 05 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektorów...
151 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
151 - Przetargi: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego ˝Dostawa i montaż urządzeń skate - parku w technologii betonowej w m. Torzym.˝
150 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego.
150 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Burmistrza - Oferta Realizacji Zadania Publicznego
150 - Przetargi: Odpowiedź do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przedmiot zamówienia: Wyposażenie techniczne kuchni wraz z montażem w jednostkach oświatowych gminy Torzym.
150 - Przetargi: Bezgotówkowe tankowanie olejem napędowym pojazdów samochodowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu na stacji paliwowej Dostawcy.
150 - Przetargi: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2009 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
150 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: dostawy używanego samochodu asenizacyjnego przeznaczonego do podciśnieniowego opróżniania szamb, dostawy używanego samochodu asenizacyjnego przeznaczonego do podciśnieniowego opróżniania szamb z opcją układu
149 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Torzym wraz z pielęgnacją i konserwacją zieleni.
149 - z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/150/04
149 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 800 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych [ .. ]
149 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ˝Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.˝
149 - Ogłoszenia: Bezrobotni zatrudnieni w Torzymiu
148 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: ˝Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice˝
148 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: ˝Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Boczowie.˝
148 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty: Wyposażenie techniczne kuchni Szkoły Podstawowej w Boczowie
148 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr V/43/07
148 - Przetargi: Wyjaśnienie do treści SIWZ ˝Przebudowa ulicy Świebodzińskiej w Torzymiu˝
148 - z 2007 roku: UCHWAŁA NR V/42/07
147 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 48/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 16 września 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
147 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wyposażenie techniczne kuchni przy jednostkach oświatowych Gminy Torzym
147 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na modernizację przepompowni PG, PS3 i PS4 w Torzymiu.
147 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IV/30/07
147 - Przetargi: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu projektowej dokumentacji technicznej projektu budowlanego.
147 - Decyzje środowiskowe: Przystąpienie do oceny oddziaływania na środowisko.
147 - Rok 2003 - 2004: Zarządzenie NR 51/03 w sprawie rozkładu czasu pracy kasjera w Urzędzie Miejskim w Torzymiu
147 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Torzym
146 - Ogłoszenia: Kwalifikacja wojskowa zamiast poboru
146 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach.
146 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/169/09 w sprawie lokalizacji salonu gier.
146 - z 2011 roku: UCHWAŁA Nr VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ w TORZYM z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków w gminie Torzym.
146 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, budowy i remontu dróg gminnych w Torzymiu.
146 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Torzym w rejonie miejscowości Kownaty.
145 - Ogłoszenia: Komunikat !!! w sprawie XXVIII Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion ,,Sprewa- Nysa-Bóbr”.
145 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 55 / 2006 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
145 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści gminy Torzym w rejonie miejscowości Kownaty.
145 - Przetargi: Wyjaśnienie do treści SIWZ dla przetargu na udzieleniei obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.800 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych...
145 - z 2008 roku: Uchwała Nr XVI/119/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie planu aglomeracji Boczów.
145 - Decyzje środowiskowe: Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko
144 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym Gimnazjum.
144 - Decyzje środowiskowe: Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia ˝Budowa obwodnicy m. Torzym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138˝
144 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do m. Garbicz
144 - Ogłoszenia: DECYZJA Nr 4/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
144 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie w sprawie wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego WALEWICE.
144 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na budynek socjalny (mieszkania socjalne)
144 - z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/148/04
143 - Przetargi: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowana ze środków PFRON
143 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 4/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2009r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Torzymiu
143 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/168/09 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie Gminy.
143 - z 2006 roku: Uchwała Nr XXXIV/276/06
143 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu samochodowego o budynek halowy.
143 - Przetargi: Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym
143 - Decyzje środowiskowe: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających BGN-II-7624-12/10
143 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXV/245/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w ZGKiM w Torzymiu
143 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TORZYMIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Koryta
142 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających planowanej inwestycji polegającej na budowie kompleksu handlowo-usługowego w miejscowośco Boczów
142 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Boczów
142 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XIII/73/2011 RADY MIEJSKEJ W TORZYMIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy Torzym
141 - Przetargi: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ˝Przebudowa ulicy Saperskiej w Torzymiu oraz ul. Szkolnej w Boczowie gm. Torzym˝.
141 - z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/146/04
140 - z 2005 roku: Uchwała nr XXIX/241/05
140 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektowej dokumentacji technicznej projektu budowlanego, obejmującego zestaw opracowań związanych z zamierzeniami budowlanymi.
140 - Decyzje środowiskowe: Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
140 - z 2005 roku: Uchwała nr XXIX/248/05
140 - z 2007 roku: UCHWAŁA NR XIII/089/07
139 - z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/142/04
139 - Decyzje środowiskowe: Postanowienie: przebudowa ulic w miejscowości Torzym
139 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR VIII/46/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych w przedszkolach prowadzonych przez gminę Torzym.
138 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ O UCHYLENIU DEC WOJ LUBUSKIEGO W SPRAWIE ODMOWY ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ DWÓCH PRZEJŚĆ DLA ZWIERZĄT NAD DROGĄ KRAJOWĄ NR 2
138 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wszcęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
138 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ - ˝Przebudowa ulicy Świebodzińskiej w Torzymiu˝
138 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających planowanej inwestycji polegającej na wydobywaniu torfu ze złoża ˝Bargów˝
138 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice.˝
138 - z 2006 roku: UCHWAŁA Nr II/10/06
138 - Przetargi: Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla przetargu nieograniczonego: Dostawa materiałów dla rozbudowy sieci wodociągowej...
137 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 800 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych [...]
137 - Przetargi: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Moje Boisko-Orlik 2012˝ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Torzymiu˝
137 - Przetargi: Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczącego dostawy fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego.
137 - z 2006 roku: UCHWAŁA Nr II/05/06
137 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ˝Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Torzym.˝
137 - Przetargi: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2009 r.
137 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 56/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
137 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia technicznego kuchni przy placówkach oświatowych Gminy Torzym.
136 - z 2006 roku: UCHWAŁA Nr II/03/06
136 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XIII/101/07
136 - Przetargi: Wyjaśnienie do treści SIWZ: ˝Przebudowa ulicy Świebodzińskiej w Torzymiu.˝
136 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR V/32/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Torzym na prace konserwatorskie...
135 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XI/76/07
135 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym Gimnazjum z przeznaczeniem na budynek socjalny.
135 - Ogłoszenia: Informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.
135 - z 2008 roku: Uchwała Nr XV/109/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki.
134 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII/ 236 /05
134 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 16/2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wizytacji gospodarstw, posesji biorących udział w VI edycji konkursu „ Najpiękniejsza wieś, posesja , zagroda wiejska w gminie Torzym w 2007r.
134 - z 2007 roku: Uchwała Nr VI/47/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2007 r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Torzym
134 - Decyzje środowiskowe: Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji torfu zalegającego w złożu ˝Bargów˝
133 - Decyzje środowiskowe: DECYZJA: Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem myjni i obsługi technicznej samochodów oraz pawilonem handlowo-usługowym
133 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr V/40/07
133 - Przetargi: Wyjaśnienia do SIWZ ˝Przebudowa ulicy Saperskiej w Torzymiu oraz ul. Szkolnej w Boczowie gm. Torzym˝
133 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Torzym obręb Garbicz.
133 - z 2004 roku: Uchwała Nr XXI/161/04
133 - Decyzje środowiskowe: Decyzja środowiskowa w sprawie przebudowy stacji paliw w miejscowości Boczów
132 - Przetargi: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych
132 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażeniu technicznym kuchni przy obiektach oświatowych Gminy Torzym.
132 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 2/2006 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy w sprawie zmiany granic sołectwa Drzewce Kolonia
132 - Ogłoszenia: Treść pisma jakie dnia 29 listopada 2004r. wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Torzymiu
132 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Burmistrza Torzymia w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenów w obrębach Prześlice i Koryta
131 - Decyzje środowiskowe: Postanowienie dot. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko
131 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty: Dostawa wyposażenia technicznego kuchni przy placówkach oświatowych Gminy Torzym
131 - z 2006 roku: UCHWAŁA Nr II/12/06
131 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IV/35/07
131 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IV/27/ 07
131 - Ogłoszenia: TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW
131 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na obsługę bankową w okresie od 01.11.2007 do 31.10.2010 r. budżetu Gminy Torzym wraz z wszystkimi jednostkami i zakładami budżetowymi.
130 - Decyzje środowiskowe: Wszczęcie postępowania administracyjnego - firma BIK II spółka cywilna
130 - Decyzje środowiskowe: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego BGN-II-7624-10/10
130 - Przetargi: Wyjaśnienie do SIWZ ˝Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 015 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
130 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XI/74/07
130 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: dostawy używanego samochodu asenizacyjnego
130 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej
130 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Burmistrza Torzymia o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Torzym
130 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 11 września 2007 r. w sprawie powołania Biura Wyborczego Gminy Torzym oraz wyznaczonych przez burmistrza osób w skład komisji wyborczych.
130 - z 2006 roku: Uchwała Nr XXXIV/274/06
130 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TORZYMIA Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2006 R.: o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
129 - Przetargi: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dla przetargu nieograniczonego: Dostawa materiałów dla rozbudowy sieci wodociągowej...
129 - z 2004 roku: Uchwała Nr XXI/167/04
129 - Przetargi: WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - Udzielenie obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3800000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych...
129 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR IV/25/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu.
129 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zaplecza kuchennego remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Torzymiu.
128 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Burmistrza Torzymia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenów w obrębach Prześlice i Koryta
128 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 52/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 06 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
128 - Przetargi: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na: remont Szkoły Podstawowej w Boczowie
128 - z 2004 roku: Uchwała Nr XXI/159/04
128 - Przetargi: Ogloszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych.
128 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 4/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia VIII edycji konkursu ˝ Najpiękniejsza wieś, posesja, zagroda wiejska w gminie Torzym w 2009r.˝
128 - z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/145/04
128 - Przetargi: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł
127 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XIII/095/07
127 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Burmistrza Torzymia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Torzym
127 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ˝Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 015 000,00 przeznaczonego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego˝
127 - z 2006 roku: UCHWAŁA NR III/26/2006
127 - z 2004 roku: Uchwała Nr XXI/166/04
127 - Decyzje środowiskowe: Decyzja 19/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia rozbudowa drogi powiatowej nr 1257 F odcinek Boczów – autostrada A2
127 - Ogłoszenia: Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie koncepcji budowy obwodnicy.
126 - z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/141/04
126 - z 2006 roku: UCHWAŁA NR III/25/2006
125 - Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na ˝Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Walewice˝
125 - Ogłoszenia: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Gądkowie Wielkim oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Walewicach
125 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XII/79/07
125 - z 2009 roku: UCHWAŁA Nr XXXI/211/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku.
125 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE Nr 36 /2007 w sprawie powołania: Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
125 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
125 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY.
125 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Burmistrza Torzymia w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Torzym
125 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XIII/096/07
125 - Przetargi: Ogłoszenie o zawarciu umowy na obsługę bankową w okresie od 01.09.2007 do 31.08.2010 r. budżetu Gminy Torzym wraz z wszystkimi jednostkami i zakładami budżetowymi..
125 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
124 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 55/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 06 października 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
124 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XI/75/07
124 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty: Świadczeniu usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół w Gminie Torzym w roku szkolnym 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
124 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont kapitalny kuchni przy Szkole Podstawowej w Boczowie.
124 - Ogłoszenia: Ogłoszenie wyników wyborów do Lubuskiej Izby Rolniczej w Powiecie Sulęcińskim .
124 - Przetargi: Przetarg nieogranicznony: Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Boczowie.
124 - z 2005 roku: Uchwała nr XXIX/245/05
124 - z 2005 roku: Uchwała nr XXIX/242/05
124 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Torzymiu.
124 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR IV/27/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II /4/10 z 10 grudnia 2010r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011 roku.
123 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 28/2006 w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2006 r.
123 - Ogłoszenia: Anonimowa ankieta dla mieszkańców Gminy Torzym
123 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 41/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
123 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XIII/091/07
123 - z 2006 roku: UCHWAŁA Nr II/09/06
123 - z 2010 roku: Uchwała Nr II/08/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.
122 - z 2006 roku: Uchwała Nr XXXIV/272/06
122 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XIII/81/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publi
122 - Ogłoszenia: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej Warszawa-Kunowice
122 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE Burmistrza Torzymia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Torzym – obręb Garbicz
122 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 61/06 w sprawie powołania komisji przeprowadzenia rozruchu i odbioru końcowego inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w obrębie: m. Boczów i Garbicz”
122 - z 2006 roku: UCHWAŁA NR III/24/2006
122 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywaniu obsługi w zakresie architektury, planowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych.
122 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXX/200/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.
121 - z 2006 roku: UCHWAŁA Nr II/11/06
121 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XI/71/07
121 - Przetargi: Przetarg niograniczony na budowę Centrum Rekreacyjni - Sportowego w Boczowie
121 - Rok 2003 - 2004: ZARZĄDZENIE NR 63/03 w sprawie określenia liczby i powołania zastępcy Burmistrza Torzymia.
121 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborzenajkorzystniejszej oferty ˝Remont Stacji Uzdatniania Wody w Boczowie gm. Torzym-etapI.˝
121 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVI/212/05
121 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr V/41/07
121 - z 2006 roku: Uchwała Nr XXXIV/268/06
120 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr V/37/07
120 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XIII/090/07
120 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 54/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 06 października 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
120 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Torzymiu.
120 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie obsługi z zakresu architektury, planowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych.
120 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IX/62/07
120 - Decyzje środowiskowe: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających BGN-II-7624-9/10
120 - Decyzje środowiskowe: Załącznik nr 2 do decyzji z dnia 15 sierpnia 2010 roku Znak:BGN-II-7624-3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach
120 - z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/149/04
120 - Rok 2003 - 2004: ZARZĄDZENIE NR 65/03 w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Torzymiu.
120 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: dostawa i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum wTorzymiu
120 - Przetargi: Wyjaśnienie do treści SIWZ dotyczącego modernizacji przepompowni ścieków PG, PS3 i PS4 w Torzymiu.
120 - z 2009 roku: UCHWAŁA Nr XXXI/210/09 Rady Miejskiej w Torzymiuz dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.
120 - Przetargi: Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym
119 - Ogłoszenia: Składania ofert na wykonania instalacji elektrycznej podtynkowej zasilającej 10 stanowisk komputerowych uczniowskich i 1 stanowisko komputerowe nauczycielskie w pracowni informatycznej wSzkole Podstawowej w Torzymiu
119 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Zaciągniecie długoterminowego kredytu do wysokości 1617000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Torzym i realizację zaplanowanych inwestycji.
119 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę samochodu asenizacyjnego.
119 - Rok 2005: ZARZĄDZENIE Nr OS-II-3/2005 w sprawie powołania zespołu ds. okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w Urzędzie Miejskim w Torzymiu
119 - z 2006 roku: UCHWAŁA Nr II/08/06
119 - Przetargi: Wyjaśnienie do treści SIWZ - ˝Przebudowa ulicy Świebodzińskiej w Torzymiu.˝
119 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dostawa i montaż wyposażenia technicznego kuchni przy placówkach oświatowych gminy Torzym
119 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Dostawa drewna konstrukcyjnego na wykonanie więźby dachowej budynku remizy strażackiej w Garbiczu gm. Torzym
118 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestyczj ˝Eksploatacja kruszywa naturalnego - Walewice II˝
118 - Przetargi: Wyposażenie techniczne kuchni Gimnazjum w Torzymiu
118 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonywanie obsługi z zakresu architektury, planowania przestrzennego, decyzji lokalizacyjnych i decyzji środowiskowych.
118 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont ulicy Saperskiej w Torzymiu oraz ul. Szkolnej w Boczowie gm. Torzym
118 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawa używanego samochodu asenizacyjnego.
118 - Decyzje środowiskowe: Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowy drogi powiatowej nr 1257 F odcinek Boczów – A2.
118 - Przetargi: Zaproszenie do składania ofert dla: Wyposażenie świetlicy Szkoły Podstawowej w Gądkowie Wielkim
118 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE Nr 76a/2007 w sprawie ustalenia cen na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy
118 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XI/72/07
117 - Decyzje środowiskowe: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego: Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem myjni i obsługi technicznej samochodów oraz pawilonem handlowo-usługowym.
117 - z 2006 roku: UCHWAŁA NR III/15/2006
117 - z 2006 roku: Uchwała Nr XXXI/262/06
117 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania na dostawę używanego samochodu asenizacyjnego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
117 - Ogłoszenia: Burmistrz Torzymia ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wsparcia realizacji zadań samorządu gminy w  2006r. w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki
117 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 29/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie ustalenia struktury, składu osobowego i podziału obowiązków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
117 - Ogłoszenia: Komunikat dotyczący pomocy materialnej dla uczniów.
117 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XII/80/07
117 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 61/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych związanych z modernizacją przepompowni ścieków PG, PSS i PS4 w Torzymiu
117 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu
117 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2005 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki
117 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na remont kapitalny kuchni przy Szkole Podstawowej w Boczowie.
117 - Ogłoszenia: Apel do radnych
117 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Dostawa i montaż wyposażenia technicznego kuchni przy Szkole Podstawowej w Boczowie
116 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 3/2006 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Drzewce Kol.
116 - Rok 2003 - 2004: Zarządzenie nr 44/04 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu, w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Torzym w 2004r.
116 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR IV/30/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 styczna 2011r. w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Związku CZG-12.
116 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 47/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu.
116 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 26/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
116 - Decyzje środowiskowe: Przystapienie do oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie obwodnicy w miejscowości Torzym
116 - Ogłoszenia: INFORMACJA O CZYNNYM I BIERNYM PRAWIE WYBORCZYM W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
115 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 69/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, określenia jego zadań oraz regulaminu pracy zespołu.
115 - z 2005 roku: Uchwała nr XXIX/244/05
115 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Torzymiu.
115 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XII/82/07
115 - Ogłoszenia: Składania ofert na wykonanie wymiany 21 okien i naświetli w miejscowej Szkole Podstawowej i przedszkolu
115 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII/ 238 / 05
115 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XII/62/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym
115 - z 2006 roku: UCHWAŁA NR III/21/2006
115 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 56/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 13 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy remontu świetlic()
115 - Ogłoszenia: Informacja - rozliczenie podatku za 2004 rok
115 - Ogłoszenia: Warsztaty pt. ˝Ochrona obszaru Natura 2000 Dolina Pliszki˝.
115 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu.
115 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 37 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny.
115 - Rok 2003 - 2004: Zarządzenie nr 35/04 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu, w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Torzym w 2004 roku
114 - Przetargi: Umowa o finansowaniu remontu i wyposażenia szkół i świetlic w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich
114 - Przetargi: Opracowanie projektu oraz studium wykonalności przebudowy drogi gminnej w m. Koryta, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
114 - z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/140/04
114 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wsparcia realizacji zadań samorządu gminy w 2007r. w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu
114 - z 2011 roku: UCHWAŁA Nr XIII/75/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy i miasta Torzym na 2012 r.
114 - Decyzje środowiskowe: Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu handlowo – usługowego ˝TRUCK CITY˝
114 - z 2004 roku: UCHWAŁA Nr XVIII/130/04
114 - Ogłoszenia: Program przedsięwzięć gminnych instytucji kultury na okres wakacji 2008 r.
113 - z 2006 roku: Uchwała Nr XXXIV/270/06
113 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 33/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 01 czerwca 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
113 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 8/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy używanego samochodu asenizacyjnego.
113 - z 2011 roku: Uchwała Nr XII/68/11 Rady MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w planie odnowy miejscowości Boczów.
113 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opracowaniu projektowej dokumentacji technicznej projektu budowlanego, obejmującego zestaw opracowań związanych z zamierzeniami budowlanymi
113 - Ogłoszenia: Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla samochodów ciężarowych na działce nr 9/10 położonej w obrębie Boczów gm. Torzym
113 - Decyzje środowiskowe: DECYZJA 12/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
113 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Torzymiu.
113 - z 2004 roku: Uchwała Nr XXI/163/04
113 - z 2004 roku: Uchwała Nr XXI/165/04
112 - Ogłoszenia: Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Ubojowo-Masarniczego Bydła i Trzody Chlewnej na działce nr 9/105 położonej w Boczowie gm. Torzym
112 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XIII/100/07
112 - z 2006 roku: UCHWAŁA NR III/19/2006
112 - z 2011 roku: UCHWAŁA Nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
112 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Torzymiu.
112 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających (przedsięwzięcie: rozbudowa stacji paliw)
111 - z 2004 roku: Uchwała Nr XXI/157/04
111 - z 2010 roku: UCHWAŁA NR III/20/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym
111 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty na Bezgotówkowe tankowanie olejem napędowym pojazdów samochodowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu na stacji paliwowej Dostawcy.
111 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XIII/092/07
111 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XII/86/07
111 - Przetargi: Ogłoszenie o wyniku postępowania: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2500000 zł
111 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 2/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy dróg gminnych w m. Koryta.
111 - Ogłoszenia: Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
111 - Rok 2003 - 2004: ZARZĄDZENIE NR 62/03 w sprawie odwołania z-cy Burmistrza Torzymia
111 - Przetargi: Wyjaśnienie do treści SIWZ - ˝Remont Stacji Uzdatniania Wody w Boczowie gm. Torzym – etap I.˝
111 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR V/33/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 02 marca 2011r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
110 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 9/2008 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 25.02.2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny brakowania oraz przeliczenia, zapakowania i przekazania dokumentów z wyborów parlamentarnych i wyboru Prezydenta RP.
110 - z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/143/04
110 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IX/61/07
110 - Przetargi: Specyfikacja istotnych warunków dla zamówienia na: remont świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Gądkowie Wielkim.
110 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII / 229 / 05
110 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 18/2006 w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2006 r.
110 - Ogłoszenia: Gmina Torzym po raz pierwszy uzyskała dofinansowanie w 80% na zadania i inwestycyjne w ramach Funduszy Unii Europejskiej SPO 2.3.-01
110 - z 2008 roku: Uchwała Nr XXI/142/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
110 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o mającej się odbyć sesji Rady Miejskiej.
109 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: Dostawa materiałów budowlanych na pokrycie dachu remizy strażackiej w Garbiczu
109 - Przetargi: Karosacja nadwozia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 266 dla OSP w Gądkowie Wielkim gm. Torzym.
109 - z 2008 roku: Uchwała Nr XVIII/122/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 czerwca 2008 r. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla terenu w obrębie Boczów.
109 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę używanego samochodu asenizacyjnego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
109 - Przetargi: Wsparcie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2007
109 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr X/70/07
109 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Burmistrza Torzymia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Torzym w rejonie miejscowości Kownaty
109 - z 2012 roku: UCHWAŁA NR XVI/98/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2012 r.
109 - Ogłoszenia: Opłata roczna za użytkowanie wieczyste
109 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 7/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny brakowania oraz przeliczenia, zapakowania i przekazania dokumentów z wyborów parlamentarnych wyborów Prezydenta RP.
109 - z 2006 roku: Uchwała Nr XXXIV/271/06
108 - z 2008 roku: Uchwała Nr XIX/131/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego.
108 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr V/38/07
108 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY.
108 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 34/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Torzym.
108 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IX/68/07
108 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: wykonanie robót ciesielsko-dekarskich na budynku remizy strażackiej w Garbiczu
108 - Ogłoszenia: Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
108 - z 2005 roku: Uchwała nr XXIX/246/05
108 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 75a/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2007 r.
108 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR IV/29/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia terminu i miejsca oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysów i rad sołeckich.
108 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 30/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie publicznego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Boczowie stanowiącego własność gminy na prowadzenie działalności handlowej.
108 - Przetargi: Informacja o wstępnej kwalifikacji: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2500000 zł
108 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Remont kapitalny kuchni przy Szkole Podstawowej w Boczowie
108 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR X/55/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych
107 - z 2008 roku: Uchwała Nr XV/111/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Torzym.
107 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na remont i modernizację świtlicy wiejskiej w Gądkowie Wielkim gm. Torzym
107 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym Gimnazjum.
107 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 41/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego budowy()
107 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IV/36/07
107 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XI/59/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 02 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII /262/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 03 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu ustnego...
107 - Ogłoszenia: ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
107 - Przetargi: Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę pokrycia dachowego.
107 - z 2006 roku: Uchwała Nr XXXIV/275/06
107 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu asenizacyjnego.
107 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XII/78/07
107 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże nad realizacją budowy kolektora sanitarnego grawitacyjno-tłocznego do m. Garbicz – etap I – Aglomeracja Boczów
107 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR VI/34/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Garbicz.
107 - z 2011 roku: UCHWAŁA Nr VIII/45/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania w 2011 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
106 - Przetargi: Przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu asenizacyjnego
106 - z 2007 roku: UCHWAŁA NR XII/87/07
106 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XII/85/07
106 - Decyzje środowiskowe: DECYZJA 13/2010 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
106 - z 2006 roku: UCHWAŁA Nr II/07/06
106 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr V/39/07
106 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 25 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 24 kwietnia 2007 r.w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
106 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR VIII/44/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Torzymia za 2010 rok.
106 - z 2006 roku: UCHWAŁA NR III/16/2006
106 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR IX/ 52/11 RADY MIEJSKIEJ w TORZYMIU z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
106 - z 2006 roku: Uchwała Nr XXXIV/269/06
106 - z 2011 roku: UCHWAŁA Nr VI/37/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej.
106 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Burmistrza Torzymia w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
105 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XII/77/07
105 - Przetargi: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY: Dostawa i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu
105 - Decyzje środowiskowe: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - postępowanie administracyjne: przebudowa ulic w miejscowości Torzym (ul. Świebodzińska, ul. Kasztanowa, ul. Walki Młodych, ul. Świerczewskiego) budowa odwodnienia, oświetlenia, przebudowa ewentualnych kolizji z urządzeniami
105 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR IX/51/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki...
105 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR IX/49/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.
105 - Ogłoszenia: Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 209/1 położonej w Torzymiu
105 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 36/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Biura Wyborczego Gminy Torzym oraz pełnomocników.
105 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XIII/80/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2011 r.
105 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 30/ 2006 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 03 lipca 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
105 - Rok 2007: Zarządzania Nr 38/2007 w sprawie: ustalenia procedur dla wydatkowania środków i kontroli wydatków publicznych do 14 000 EURO w gminie Torzym
105 - Rok 2003 - 2004: Zarządzenie nr 20/04 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu, w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Torzym w 2004 roku
105 - Rok 2007: ZARZĄDZENIA NR 81/07 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym środków trwałych Ochotniczej Straży Pożarnej w Torzymiu oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.
105 - Rok 2003 - 2004: Zarządzenie nr 25/04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Torzym w 2004 roku
104 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII/ 237 /05
104 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE Nr OS II-0152-11/2007 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim w Torzymiu
104 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR VIII/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Torzym za 2010 rok.
104 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII/ 221 /05
104 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TORZYMIA Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2006 R.: o  numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
104 - Ogłoszenia: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 151 położonej w Pniowie
104 - z 2003 roku: Wybór ławników na kadencję 2004-2007
104 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr X/69/07
104 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 5/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
104 - Ogłoszenia: XXII sesja Rady Miejskiej
104 - Ogłoszenia: Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 52 położonej w obrębie Lubin, gm. Torzym
104 - Decyzje środowiskowe: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE: przebudowa ulic w miejscowości Torzym (ul. Świebodzińska, ul. Kasztanowa, ul. Walki Młodych, ul. Świerczewskiego) budowa odwodnienia, oświetlenia, przebudowa ewentualnych kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej
103 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 52/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 30 września 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
103 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XIII/69/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
103 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Dostawa materiałów budowlanych na budowę remizy strazackiej wraz ze świetlicą wiejską
103 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.
103 - z 2004 roku: Uchwała Nr XXI/162/04
103 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IX/63/07
103 - Decyzje środowiskowe: Uzgodnienie: Budowa stacji paliw płynnych i LPG
103 - Przetargi: Unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę używanego samochodu asenizacyjnego
103 - Przetargi: Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wsparcia realizacji zadań samorządu gminy w roku 2005 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki
103 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 18/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Miejskiego w Torzymiu oraz jednostki organi
103 - Przetargi: Wyjaśnienie Nr 4 do treści SIWZ ˝Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 015 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych...˝
103 - z 2006 roku: UCHWAŁA NR III/14/2006
102 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Dostawa 8.000 l oleju opałowego
102 - z 2011 roku: Uchwała Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXI/215/09 z dnia 26 listopada 2009r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 6, poz. 67 z dnia 28.01.2010r.) w z
102 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII/226/05
102 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IV/31/07
102 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 51/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 06 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
102 - Decyzje środowiskowe: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających: Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem myjni i obsługi technicznej samochodów oraz pawilonem handlowo-usługowym.
102 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 02 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Boczów.
102 - Decyzje środowiskowe: Przystąpienie do przeprowadzenia oceny: budowa kompleksu stacji paliw płynnych i LPG
102 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138
101 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tarnówka o umieszczeniu wniosku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą - rozbudowa warsztatu samochodowego o budynek halowy.
101 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XII/81/07
101 - z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/147/04
101 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 44/2006 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 18 września 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
101 - z 2009 roku: UCHWAŁA Nr XXXI/212/09 Rady Miejskiej w Torzymiuz dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej.
101 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR VI/35/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU w dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Torzym.
101 - Przetargi: Zmiana treści ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 015 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
101 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 14/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
100 - z 2006 roku: UCHWAŁA NR III/18/2006
100 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII/ 224 /05
100 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR VI/36/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2011 r.
100 - Ogłoszenia: 16 czerwca br prowadzono drugi etap Konsultacji społecznych we wsi Gądków Wielki sprawie Strategi Rozwoju Miasta i Gminy Torzym do roku 2020
100 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 39/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
100 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 3/07 w  sprawie powołania komisji mieszkaniowej i wprowadzenia regulaminu
100 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIX/269/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Prześlice
100 - Decyzje środowiskowe: Budowa stacji paliw płynnych i LPG - raport
100 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Dostawa materiałów budowlanych na pokrycie dachowe remizy strażackiej w Garbiczu gm. Torzym
100 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających: przebudowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 2 z drogą powiatową nr 1247F w m. Koryta gm. Torzym na następujących działkach: 8/22, 8/32, 25dr, 26dr, 46/1, 49, 163, 17
100 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XII/61/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2011 r.
100 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IX/65/07
100 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
100 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 28/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 04 maja 2005 r. sprawie publicznego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Boczowie przy ul. Dworcowej 15 stanowiącego własność gminy na prowadzenie działalności handlowej.
99 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ˝Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Torzym˝.
99 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/163/09 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Mierczany.
99 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/164/09 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Bielice.
99 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XII/65/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Torzym w rejonie miejscowości Kownaty
99 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 25/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Torzymiu.
99 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 31/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy budowy kompleksu sportowego()
99 - Ogłoszenia: Upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki
99 - Decyzje środowiskowe: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA nr 41358 na działce o nr ewidencyjnym gruntu 56
99 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR IX/50/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2011 r.
99 - Przetargi: OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę używanego samochodu asenizacyjnego.
99 - Decyzje środowiskowe: INFORMACJA wszczęciu postępowania administracyjnego: Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem myjni i obsługi technicznej samochodów oraz pawilonem handlowo-usługowym
99 - Decyzje środowiskowe: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających: budowa drogi gminnej nr 006205 F - KDL 15 w miejscowości Boczów
99 - Decyzje środowiskowe: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku: Pana Piotra Kuciaka pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Zarządu Powiatu w Sulęcinie BGN-II-7624-9/10
98 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/122/04
98 - z 2010 roku: Uchwała Nr II/14/10 RADY MIEJSKIEJ w TORZYMIU z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości diet przysługujących radnym.
98 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 3/4 położonej w Korytach
98 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/166/09 w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie ˝Torfowisko wysokie ˝.
98 - Decyzje środowiskowe: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego: budowa drogi gminnej nr 006205 F - KDL 15 w miejscowości Boczów
97 - z 2008 roku: Uchwała Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Torzym.
97 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie: ustalenia procedur dla wydatkowania środków i kontroli wydatków publicznych do 14 000 EURO w gminie Torzym
97 - Rok 2003 - 2004: Zarządzenie nr 26/04 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu, w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Torzym w 2004 roku.
97 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XI/58/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 02 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenów w obrębach: Grabów, Kownaty i Boczów...
97 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE Nr 50 /2007 w sprawie: konkursu ofert na dofinansowanie wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2007r.
97 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIV/237/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Torzym
97 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
97 - z 2004 roku: Uchwała Nr XXI/158/04
97 - Decyzje środowiskowe: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających: przebudowa drogi powiatowej nr 1247 F od autostrady A2 do miejscowości Koryta
97 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IV/28/07
97 - Przetargi: Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę 7.000 litrów oleju opałowego do budynku Przedszkola w Torzymiu.
97 - z 2007 roku: Uchwała Nr VII/53/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Sulęcinie.
97 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 16/2009 BURMISTRZA TORZYMlA z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie powołania biura wyborczego w gminie Torzym oraz wskazania na członków komisji spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
97 - Przetargi: Dostawa oleju opałowego
96 - z 2007 roku: Uchwała Nr VII/52/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/189/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.
96 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIII/228/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z  dnia 04 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia ˝Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Torzym do 2032 roku.
96 - z 2011 roku: UCHWAŁA Nr XII/64/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego.
96 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR IV/24/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
96 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXX/201/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.
96 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII/ 225 /05
96 - z 2006 roku: UCHWAŁA NR III/20/2006
96 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR VII/39/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Torzym.
96 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXX/205/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie lokalizacji salonu gier
96 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XI/58/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 02 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenów w obrębach: Grabów, Kown
96 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII/ 227/05
96 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IX/66/07
96 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXVI/180/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
96 - z 2011 roku: UCHWAŁA Nr XII/60/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Torzymiu Nr II/17/10 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia liczebnego i składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Torzymiu.
95 - Przetargi: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Torzymiu
95 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/170/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Torzym w związku z uczestniczeniem w działaniu ratowniczym ...
95 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 23/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zamierzenia inwestycyjnego...
95 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
95 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XII/67/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.
95 - z 2003 roku: Nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanych od Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Torzym
95 - z 2006 roku: Uchwała Nr I/1/06 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Torzymiu.
95 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Torzymiu
95 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 6/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia VII edycji konkursu „ Najpiękniejsza wieś, posesja, zagroda wiejska gminy Torzym w 2008r.˝
95 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 60/2006 w sprawie podziału środków z rezerwy budżetowej oraz wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Torzym na 2006 r.
95 - Przetargi: OGŁOSZENIE otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wsparcia realizacji zadań samorządu gminy w 2007r. w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu.
95 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr XII/84/07
95 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 8/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy remontu zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Torzymiu.
94 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXVII/187/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
94 - Decyzje środowiskowe: DECYZJA: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 41358
94 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 24/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu.
94 - z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/187/05
94 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXVI/178/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy Torzym na 2009 r.
94 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR X/54/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 08 lipca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Torzym
94 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 25/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
94 - z 2006 roku: UCHWAŁA NR III//2006
94 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
94 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 30/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie powołania Zespołów ds. przeglądu posesji na terenie gminy Torzym.
94 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVI/211/05
94 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 37/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2008 r.
94 - Ogłoszenia: Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce nr 618/5 położonej w Torzymiu
94 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 41/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 18 września 2006 r. w sprawie powołania Biura Wyborczego Gminy Torzym oraz wytypowania przez burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych ...
94 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 20/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 09 maja 2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie wsparcia dla organizacji pozarządowych z gminy Torzym.
94 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 37/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny.
94 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII/ 228 /05
93 - Ogłoszenia: 15 czerwca br prowadzono drugi etap Konsultacji społecznych we wsi Boczów sprawie Strategi Rozwoju Miasta i Gminy Torzym do roku 2020
93 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 10 /2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług geodezyjnych i szacowania nieruchomości związanych z gospodarką nieruchomościami na okres jednego roku...
93 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na dostawę i montaż wyposażenia technicznego kuchni gimnazjum w Torzymiu.
93 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IV/34/07
93 - Przetargi: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniana utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Torzym
93 - z 2007 roku: Uchwała Nr VI/50/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2007 r.w sprawie delegowania przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Turystycznego Związku Gmin.
93 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR VII/41/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.
93 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 19/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowaniu dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjne
93 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 7/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy oleju napędowego do pojazdów samochodowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komu
93 - z 2004 roku: Uchwała Nr XIX/144/04
93 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 4/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy oleju opałowego do budynku Przedszkola w Torzymiu
92 - z 2003 roku: Przekazanie majątku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu w trwały zarząd
92 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIII/224/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wydobycia kruszywa naturalnego na działkach...
92 - z 2010 roku: Uchwała Nr II/07/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.
92 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE Nr 36 /2007 w  sprawie powołania:Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektoniczne] i ustalenia jej regulaminu
92 - Rok 2005: ZARZĄDZENIE NR 29/05 BURMISTRZA TORZYMIA w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wizytacji gospodarstw, posesji biorących udział w IV edycji konkursu „ Najpiękniejsza wieś, zagroda gminy Torzym w 2005r.”
92 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1247 F
92 - z 2004 roku: UCHWAŁA Nr XVIII/137/04
92 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IX/67/07
92 - z 2005 roku: Wieloletni Plan Inwestycyjny
92 - z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/188/05
92 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu na karosację nadwozia samochodu pożarniczego na podwoziu STAR 266.
92 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 66/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 18 września 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów.
92 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 83/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2007 r.
92 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
92 - z 2003 roku: Odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Torzymiu
91 - Decyzje środowiskowe: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA nr 41358 na działce o nr ewidencyjnym gruntu 56
91 - z 2006 roku: UCHWAŁA NR III/17/2006
91 - z 2011 roku: UCHWAŁ NR VIII/48/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2011 r..
91 - Decyzje środowiskowe: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku: Pana Bartosza Iwaszczuka
91 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 72/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy remontu kapitalnego kuchni przy Szkole Podstawowej w Boczowie
91 - z 2010 roku: Uchwała Nr II/13/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diety Przewodniczącego Rady Miejskiej.
91 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 54/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia technicznego kuchni przy Szkole Podstawowej w Boczowie
91 - z 2011 roku: UCHWAŁA Nr XIII/77/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku.
91 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XIII/71/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
91 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE Nr 50/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 06 października 2009 r w sprawie powołania Komisji ds. oceny brakowania oraz przeliczania, zapakowania i przekazania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
91 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 40/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
91 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 70/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 65/2007 z 11 września 2007r.
91 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 12/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 05 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowaniu dokumentacji projektowej ...
90 - z 2008 roku: Uchwała Nr XXI/147/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 - 2015.
90 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 13/07 w sprawie powołania Komisji do dokonania przeliczenia, zapakowania i przekazania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.
90 - Rok 2008: ZARZĄDZENIE NR 05/2008 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie wsparcia dla organizacji pozarządowych z gminy Torzym.
90 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 76/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawy wyposażenia technicznego kuchni przy obiektach oświatowych Gminy Torzym
90 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 23/2006 w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2006r.
90 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 34/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 01 czerwca 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
90 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 50 / 2006 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 30 października 2006 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
90 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 44/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 03 września 2008 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
90 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 8/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
90 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 28/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia.
90 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 49/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2009 r.
90 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 62/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy wyposażenia technicznego()
90 - Przetargi: Przetarg nieograniczony: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądkowie Wielkim gm. Torzym.
90 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 3/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego nieruchomości w formie darowizny.
89 - z 2008 roku: UCHWAŁA Nr XXII/151/08 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian Budżetu Gminy Torzym na 2008 r.
89 - z 2008 roku: Uchwała Nr XIX/130/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian Budżetu Gminy Torzym na 2008 r.
89 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 37/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 1 września 2006 r. w sprawie sporządzenie oceny aktualności studium i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
89 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVI/205/05
89 - Decyzje środowiskowe: Postanowienie w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1247 F od autostrady A2 do miejscowości Koryta.
89 - Decyzje środowiskowe: INFORMACJA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1247 F od autostrady A2 do miejscowości Koryta
89 - z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
89 - z 2003 roku: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację wydatków związanych z zadaniem pn.
89 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXX/206/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie komunalizacji na wniosek, nieruchomości Skarbu Państwa.
89 - z 2007 roku: UCHWAŁA Nr IX/64/07
89 - z 2003 roku: Nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanych od Skarbu Państwa
89 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 63/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudy ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na
88 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 16 /2006 sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie bonifikaty od opłaty rocznej
88 - Przetargi: SIWZ ˝Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Torzym˝.
88 - z 2004 roku: Uchwała Nr XXI/160/04
88 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 11/2006 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
88 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XIII/74/2011 Rady Miejskiej W TORZYMIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
88 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie przed wydaniem decyzji dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i LPG.
88 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XIII/78/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2012 r.
88 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVIII/265/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
88 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 12/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
88 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 23/2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
88 - Rok 2003 - 2004: Zarządzenie nr 19/04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Torzym w 2004 roku
88 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 57/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
88 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 43 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
88 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 12/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy obsługi z zakresu planowania przestrzennego decyzji o warunkach zabudowy i decyzji śr
87 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/121/04 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 czerwca 2008 r. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla terenu w obrębie Boczów.
87 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXX/203/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli ilości wydanych decyzji o umorzeniu płatności zobowiązań podatkowych za 2008r.
87 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVII/260/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000 w gminie Torzym pod nazwą ˝Rynna Jezior Torzymskich˝
87 - Przetargi: Wyjaśnienie Nr 3 do treści SIWZ ˝Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 015 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych...
87 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 71/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2007 r.
87 - z 2009 roku: UCHWAŁA Nr XXXI/213/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Torzymiu w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej.
87 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 24/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 15 maja 2009 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację przepompowni ścieków w Torzymiu.
87 - Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY w sprawie oleju opałowego.
87 - z 2008 roku: Uchwała Nr XXI/145/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.
87 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 1/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Torzymiu
87 - z 2003 roku: Nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej i gruntowej od Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Torzym
87 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 49/2006 w  sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2006 r.
87 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 38/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
87 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 10/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
86 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVIII/266/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Torzym
86 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 35/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 22 sierpień 2006 r. w sprawie: konkursu ofert na dofinansowanie wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 r.
86 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 25/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 04 czerwca 2008 r. w sprawie: pozbawienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Torzymiu.
86 - z 2008 roku: Uchwała Nr XiV/108/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwały dotyczącej ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych
86 - Rok 2009: ZARZADZENIE NR 1/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 03 stycznia 2009r. W sprawie sprzedaży nieruchomości.
86 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 6/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w formie darowizny.
86 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 48/2006 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 18 października 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
86 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 17 /2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu.
86 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 40/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Torzymiu.
86 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 12/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
86 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 56/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2007 r.
86 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 50/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 05 września 2005 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego ds. obchodów 60-lecia zakończenia II wojny światowej oraz przybycia osadników na „Ziemię Torzymską˝.
86 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXV/203/05
86 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 36/2006 w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2006r.
85 - z 2007 roku: Uchwała Nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Torzymia.
85 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 17/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2009 r.
85 - z 2012 roku: UCHWAŁA NR XVI/99/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej
85 - z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/182/05
85 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 11/2009 BURMISTRZA MIASTA TORZYM z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2009 r.
85 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 23/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie: komisji ds. stypendiów.
85 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 9/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy obsługi z zakresu planowania przestrzennego decyzji o warunkach zabudowy i decyzji śro
85 - z 2006 roku: Uchwała Nr XXXIV/273/06
85 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXV/174/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej oraz nadania imienia Szkole Podstawowej w Boczowie
85 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXVIII/189/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy Torzym na 2009 r.
85 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 19/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego.
84 - z 2008 roku: Uchwała Nr XIV/104/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
84 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 30/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
84 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 51/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 02 września 2008 r. w sprawie oddania w zarząd infrastruktury technicznej.
84 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 30/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu ...
84 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 21/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigu towarowego do segmentu żywnościowego Gimnazjum w Torzymiu
84 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 18 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
84 - z 2010 roku: CHWAŁA Nr XXXIII/225/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wydobycia kruszywa naturalnego na działkach...
84 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 15/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przy budynku(...)
84 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 19 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
84 - z 2008 roku: Uchwała Nr XV/110/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyboru ławników
84 - z 2005 roku: UCHWAŁA NR XXV/202/05
84 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 47/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 16 września 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na mieszkalne lokale socjalne.
84 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 14/2006 w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2006 r.
84 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości..
84 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXVI/179/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały przyznającej w 2009 r. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
84 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 43/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Gądkowie Wielkim.
84 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIII/229/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boczów.
84 - z 2006 roku: Uchwała Nr III/22/06 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Związku CZG-12.
84 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 48/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej
84 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 53/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 06 listopada 2006 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 41/2006 Burmistrza Torzymia.
83 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 23/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wymiany stolarki w obiektach oświatowych()
83 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu
83 - z 2008 roku: Uchwała Nr XIV/103/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Torzym do Polskiego Projektu 400 Miast.
83 - z 2008 roku: Uchwała Nr XXI/141/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku.
83 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 78A/2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
83 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXIV/193/05
83 - z 2009 roku: UCHWAŁA Nr XXXI/214/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
83 - z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/181/05
83 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 42/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2009 r.
83 - z 2008 roku: UCHWAŁA Nr XXII/155/08 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Torzymiu na 2009 r.
83 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 34/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2009 r.
83 - Rok 2009: ZARZADZENIE NR 33/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Walewicach stanowiącego własność gminy na prowadzenie działalności handlowej.
83 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXIV/165/09 w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
83 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 44/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 04 sierpnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
82 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 40/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 30 czerwca 2005 r.
82 - z 2005 roku: Uchwała NR XXIII/185/05
82 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 77 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
82 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 32/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej
82 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 45/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2009 r.
82 - z 2008 roku: Uchwała Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia protokołów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
82 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 31 A/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
82 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 26/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Torzym w 2005 roku.
82 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXIV/ 192 /05
82 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 35/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic()
82 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 46/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 08 września 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
82 - z 2008 roku: Uchwała Nr XVI/120/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie planu aglomeracji Torzym.
82 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 27/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia.
82 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXVI/182/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.
82 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 80 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości.
81 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXVII/186/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w nazwie użytku ekologicznego
81 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 47/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 8.000 litrów oleju opałowego
81 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie dz
81 - z 2007 roku: Uchwała Nr VI/49/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2007 r.w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
81 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 27/06 w  sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy materiałów budowlanych
81 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 39/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy samochodu osobowego.
81 - z 2004 roku: UCHWAŁA Nr XVIII/134/04
81 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 13/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
81 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVIII/ 222 /05
81 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 19/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli do stołówki Gimnazjum w Torzymiu
81 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 46/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót cieślarsko – dekarskich...
80 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXV/175/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy Torzym na 2009 r.
80 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIX/271/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy Torzym na 2010 r.
80 - z 2008 roku: Uchwała Nr XXI/148/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami.
80 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 41/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boczowie.
80 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 16/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2008 r.
80 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zaopiniowania nazwy węzła drogowego autostrady A-2 w Torzymiu.
80 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 36/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 30 czerwca 2009 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację układu napowietrzania na oczyszczalni()
80 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 84/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie podziału środków z rezerwy budżetowej oraz wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Torzym na 2007 r.
80 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 28/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 04 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Kraina Szlaków Turystyczn.
80 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 8/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia nieruchomości na rzecz Powiatu Sulęcińskiego.
80 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVI/256/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie komunalizacji na wniosek, nieruchomości Skarbu Państwa
80 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXV/247/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 08 kwietnia 2010 r. [...]
80 - z 2012 roku: UCHWAŁA NR XVI/97/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Torzymia w sprawie ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu stanowiącego wła
80 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR X/53/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 08 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2011 r.
80 - z 2008 roku: Uchwała Nr XV/112/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian Budżetu Gminy Torzym na 2008 r.
80 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 39/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę drewna konstrukcyjnego.
80 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 38/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego
79 - z 2008 roku: Uchwała Nr XXI/148/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami.
79 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 60 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż mienia komunalnego.
79 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 14/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy budowy sieci napowietrzno-kablowej(..)
79 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 47/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów.
79 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 54/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie udzielania upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek...
79 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 13/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 12.000 litrów oleju opałowego
79 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 54 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
79 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE Nr 49/2007 w sprawie: komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach wsparcia dla organizacji pozarządowych z gminy Torzym
79 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 47/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 08 września 2008 r. w  sprawie dzierżawy nieruchomości.
79 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 9/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości w formie darowizny.
79 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 46/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót cieślarsko – dekarskich na budynku remizy strażackiej.
79 - z 2008 roku: UCHWAŁA Nr XXII/154/08 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie Gminy.
79 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 57/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy remontu kuchni przy Szkole Podstawowej w Boczowie
79 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIV/230/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę kierownika OPS w Torzymiu
79 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 14/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawę artykułów biurowych
79 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 57/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 13 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej()
79 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 53 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
79 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVI/257/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia ich wydzierżawiania, najmu, użyczania na okres dłuższy, niż 3 lata oraz obciążania nieruchomości(...)
79 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVI/258/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad dzierżawy, najmu i użyczania lokali użytkowych
79 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 24/2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
79 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXIV/194/05
79 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 51/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych na budynku remizy strażackiej.
79 - z 2012 roku: UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenie skargi na burmistrza dotyczącej odmowy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Torzymi
78 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 6/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie gimnazjum w Torzymiu w artykuły...
78 - z 2003 roku: Nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa
78 - Przetargi: Zmiana treści SIWZ do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego BGN.II.271.7.2012 na wykonanie karosacji nadwozia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 266 dla OSP w Gądkowie Wielkim gm. Torz
78 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 56/2006 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
78 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 32/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę używanego samochodu asenizacyjnego
78 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVI/259/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w placówkach oświatowych gminy Torzym
78 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVI/209/05
78 - z 2006 roku: Uchwała Nr I/2/06 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Torzymiu.
78 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 28/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Walewicach powołanej Zarządzeniem nr 21/2009 Burmistrza Torzymia z dnia 12.05.2009r
78 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXVII/188/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
78 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 40/07 w sprawie publicznego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Boczowie przy ul. Dworcowej 15 stanowiącego własność gminy na prowadzenie działalności kulturalno – rozrywkowej
78 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 42/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Torzymiu.
78 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 32/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 01 czerwca 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
78 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 19/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawia zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2009 r.
78 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVI/254/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego
78 - z 2008 roku: Uchwała Nr XXI/144/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian Budżetu Gminy Torzym na 2008 r.
78 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 1/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 05 stycznia 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym na 2005 rok w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXH/168/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku.
78 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 37/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy remontu obiektu przedszkola()
78 - z 2010 roku: UCHWAŁA NR III/18/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
78 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 8/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
78 - Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie przed wydaniem decyzji: drogi gminnej nr 0026205 F - KDL 15 w miejscowości Boczów
78 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 15/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej do m. Garbicz – etap I- Aglomeracja Boczów
78 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXV/171/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Torzymia
78 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 45/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego.
77 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVI/207/05
77 - z 2004 roku: UCHWAŁA Nr XVIII/138/04
77 - z 2005 roku: UCHWAŁA NR XXVI/204/05
77 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVI/ 210/05
77 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 31/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmian budżetu, w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Torzym w 2005 roku
77 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 22/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Torzym.
77 - z 2008 roku: UCHWAŁA Nr XXII/153/08 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Torzym w związku z uczestniczeniem w działaniu ratowniczym...
77 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 15/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
77 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 5/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
77 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Torzym obręb Garbicz.
77 - z 2008 roku: Uchwała Nr XV/113/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
77 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 82/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Torzymiu.
77 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 33/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
77 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE Nr 29/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 29 maja 2009r w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej w gminie Torzym w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r:
77 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 9 stycznia 2006 r. w  sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym na 2006 rok w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/243/05 z dnia 20 grudnia 2005 roku.
77 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXX/204/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwienia.
77 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE Nr 6/07 w sprawie: konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2007r.
77 - Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: ˝Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Torzym˝.
77 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 44/2006 w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2006 r.
77 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 61/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zmian budżetu w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy Torzym w 2005 roku.
77 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 27/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 05 czerwca 2008 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Torzymiu.
77 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 10/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2008 r.
77 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XIII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
77 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 24 października 2005 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Torzym.
76 - z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/57/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian Budżetu Gminy Torzym na 2007 r.
76 - z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/58/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przyznania w 2007 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
76 - z 2004 roku: UCHWAŁA Nr XVIII/131/04
76 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXV/176/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania w 2009 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
76 - z 2007 roku: Uchwała Nr VII/51/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwały budżetowej i Budżetu Gminy Torzym na 2007 r.
76 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXV/241/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zasad używania herbu i flagi gminy
76 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 12.000 litrów oleju opałowego.
76 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIV/232/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Torzym
76 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 46/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 15.09.2009 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2010 r.
76 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 51/07 w  sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dowozów szkolnych
76 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 42/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 18 września 2006 r.
76 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 55/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu.
76 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 58/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
76 - Rok 2005: ZARZĄDZENIE Nr 17 /05 w sprawie: konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2005r.
76 - z 2008 roku: Uchwała Nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian Budżetu Gminy Torzym na 2008 r.
76 - z 2010 roku: Uchwała Nr II/09/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku.
76 - z 2005 roku: UCHWAŁA NR XXIV/190/05
76 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 21 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
76 - z 2006 roku: UCHWAŁA NR III//2006
75 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXVII/185/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy Torzym na 2009 r.
75 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 9/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia do akcji „Przejrzysta Polska 2005”.
75 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do budynków...
75 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 25/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Torzym w 2005 r.
75 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 13/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Torzym w 2005 roku.
75 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 35/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
75 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 34/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego
75 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 50/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2008 r.
75 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 59/2006 w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2006 r.
75 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 11/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu przebudowy drogi gminnej...
75 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 16/2006 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oraz wykazu wymaganych dokumentów.
75 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVII/262/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego
75 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 22/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 15 maja 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny gospodarstw, posesji,wsi zgłoszonych do udział w VIII edycji konkursu ˝Najpiękniejsza wieś, posesja, zagroda wiejska(...)
75 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/127/04
75 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 64/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 15 września 2007 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2008 r.
75 - z 2008 roku: Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowie Torzymia.
75 - z 2008 roku: Uchwała Nr XIX/132/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego.
75 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 31/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2007 r.
75 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XIII/70/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wydobycia kruszywa naturalnego na działce nr 9/2 w obrębie Walewice gmina Torzy
74 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXIV/189/05
74 - z 2008 roku: Uchwała Nr XXI/143/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2009 r.
74 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXV/200 /05
74 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 26/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2009 r.
74 - Rok 2009: ZARZĄDZENIE NR 9/2009 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ
74 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXV/240/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Torzym
74 - z 2004 roku: UCHWAŁA Nr XVIII/128/04
74 - z 2007 roku: Uchwała Nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2007 r.w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych od właścicieli...
74 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 20/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu.
74 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XI/57/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 2 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
74 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 74/07 w sprawie publicznego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Walewicach stanowiącego własności gminy na prowadzenie działalności handlowej.
74 - z 2006 roku: Uchwała Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.
73 - z 2008 roku: Uchwała Nr XVIII/126/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu.
73 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 39/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej.
73 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 46/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy nawierzchni trawiastej boiska...
73 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 32/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany w wykazie rzeczowym akt w Urzędzie Stanu Cywilnego.
73 - z 2008 roku: Uchwała Nr XV/114/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie restrukturyzacji należności Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Torzymiu.
73 - z 2008 roku: Uchwała Nr XXI/139/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy i miasta Torzym na 2009 r.
73 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 33/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 07 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego...
73 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR VIII/47/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 02 czerwca 2011r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Torzym do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sulęcinie.
73 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR VII/42/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2011 r..
73 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 29 lipca 2005 r.
73 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 55/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 31 października 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie techniczne kuchni ...
73 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 20/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu, w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Torzym w 2005 r.
73 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 57/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę centrum rekreacyjno – sportowego w Boczowie.
73 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
73 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 79/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2007 r.
73 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXV/242/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w palnie odnowy miejscowości Lubów
73 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 7/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie gimnazjum w Torzymiu...
73 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 43a/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2008 r.
72 - z 2008 roku: Uchwała Nr XVIII/123/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę.
72 - z 2008 roku: Uchwała Nr XIV/107/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian Budżetu Gminy Torzym na 2008 r.
72 - z 2008 roku: Uchwała Nr XVI/117/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa lubuskiego.
72 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 4/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektorów: Zespołu Edukacyjnego w Gądkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej w Walewicach.
72 - z 2010 roku: Uchwała Nr II/12/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy Torzym na 2010 r.
72 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 37/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń uzdatniających wodę pitną.
72 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIV/231/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie opinii do planu ochrony dla rezerwatu ˝Dolina Ilanki
72 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Torzym w związku z uczestniczeniem w działaniu (...)
72 - z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/183/05
72 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 55 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
72 - z 2008 roku: Uchwała Nr XXI/149/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie komunalizacji na wniosek, nieruchomości Skarbu Państwa.
71 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 59 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
71 - z 2008 roku: UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego.
71 - Rok 2006: ZARZĄDZENIE NR 40/2006 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy
71 - z 2008 roku: Uchwała Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.
71 - z 2005 roku: UCHWAŁA NR XXIV/191/05
71 - z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/186/05
71 - z 2008 roku: Uchwała Nr XIV/105/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat wprowadzających zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.
71 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 56/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont...
71 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 69/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
71 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 14/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 09 lutego 2005 r. w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomości.
71 - z 2004 roku: UCHWAŁA Nr XVIII/135/04
71 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/117/04
71 - z 2008 roku: Uchwała Nr XVIII/124/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania w 2008 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
71 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIV/236/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Torzym przy ulicy Mickiewicza oraz w obrębie Garbicz
71 - z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/178/05
71 - z 2008 roku: Uchwała Nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego.
70 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 44 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 09 lipca 2007 r.w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
70 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 43/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 18 września 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów.
70 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 33/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2008 r.
70 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XIII/79/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego
70 - z 2008 roku: Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian Budżetu Gminy Torzym na 2008 r.
70 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 17/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wizytacji gospodarstw, posesji biorących udział w V edycji konkursu „ Najpiękniejsza wieś, posesja, zagroda wiejska gminy Torzym ˝ w 2006
70 - z 2009 roku: Uchwała Nr XXX/199/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Walewice
70 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXVI/206/05
70 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 7/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia VII edycji konkursu „ Najpiękniejsza wieś, posesja, zagroda wiejska gminy Torzym w 2008r.˝
70 - Rok 2006: Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Torzymia z dnia 03 lipca 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
69 - z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/179/05
69 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XI/ 56 / 11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 02 września 2011r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015.
69 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXV/244/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego.
69 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVI/252/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy Torzym na 2010 r.
69 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 42/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
69 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 48/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 15 września 2008 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2009 r.
69 - z 2007 roku: Uchwała Nr VI/48/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2007 r.w sprawie wprowadzenia zmian Budżetu Gminy Torzym na 2007 r.
69 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 48/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
69 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 17a/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia nieruchomości na rzecz Powiatu Sulęcińskiego.
69 - z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu.
69 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 53/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 30 września 2005 r. w  sprawie zmian budżetu, w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy Torzym w 2005 roku.
69 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 30 kwietnia 2008 r. sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2008 r.
69 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 24/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie: komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy dla organizacji pozarządowych w ramach wsparcia na rok 2005.
68 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 51/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2006 r.
68 - z 2008 roku: Uchwała Nr XIX/133/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi przekazanej za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze na Burmistrza.
68 - z 2008 roku: Uchwała Nr XVIII/128/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gmin Krzeszyce, Lubniewice i Sulęcin do porozumienia międzygminnego.
68 - z 2010 roku: Uchwała NR 597/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
68 - z 2004 roku: UCHWAŁA Nr XVIII/129/04
68 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 18/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie: konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2005 r.
68 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Torzym.
68 - z 2008 roku: Uchwała Nr XIX/134/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej.
67 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIII/223/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wydobycia kruszywa naturalnego na działce nr 170/4 w obrębie Bielice...
67 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 62/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy Torzym w 2005 roku.
67 - z 2008 roku: Uchwała Nr XIV/106/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwały budżetowej na 2008 r.
67 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/116/04
67 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIX/268/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Koryta
67 - z 2004 roku: UCHWAŁA Nr XVIII/136/04
67 - z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/177/05
67 - z 2010 roku: Uchwała Nr II /16/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
67 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 8/2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 13 luty 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie dostawcy używanego samochodu asenizacyjnego.
67 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 73/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankowa w okresie od 01.11.2007 do 31.10.2010r. budżetu Gminy Torzym wraz z wszystkimi jednostkami
67 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR XII/63/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
67 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 41 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
66 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIV/238/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy Torzym na 2010r.
66 - z 2010 roku: Uchwała Nr II/15/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Torzymiu.
66 - z 2005 roku: UCHWAŁA NR XXVIII/232/05
66 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/119/04
65 - z 2012 roku: UCHWAŁA NR XVI/101/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobemgminy Torzym na lata 2012–2018
65 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 21/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Boczowie i Publicznego Przedszkola w Torzymiu.
65 - z 2005 roku: Uchwała Nr XXIII/184/05
65 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 52/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 12 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
65 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIV/234/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego
64 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIV/233/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
64 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/125/04
64 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVII/261/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia zmian do obowiązujących zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych(...)
64 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 22/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej projektu budowlanego
64 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE Nr 5/07 w sprawie: komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy w ramach wsparcia dla organizacji pozarządowych z gminy Torzym
64 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr III/22/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu liczebnego oraz wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Torzymiu
64 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 43/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie: konkursu ofert na dofinansowanie wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2005 r.
63 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/123/04
63 - z 2010 roku: Uchwała NR I/2/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Torzymiu.
63 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 11/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 29/2007 Burmistrza Torzymia.
63 - z 2010 roku: Uchwała NR I/1/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Torzymiu.
63 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 34/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia VII edycji konkursu „ Najpiękniejsza wieś, posesja, zagroda wiejska gminy Torzym w 2008r.˝
63 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 22/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bez przetargowej.
62 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 60/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 25 października 2005 r. w sprawie: konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 r.
62 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 45 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
62 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXV/248/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w Torzymiu
62 - z 2005 roku: UCHWAŁA NR XXV/199/05
62 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 35/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektorów: Zespołu Edukacyjnego w Gądkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej w Walewicach.
62 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 49/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu, w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy Torzym w 2005 roku.
62 - z 2008 roku: Uchwała Nr XiV/107/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian Budżetu Gminy Torzym na 2008 r.
61 - z 2010 roku: UCHWAŁA NR III/19/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy Torzym na 2010 r.
61 - z 2008 roku: Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian Budżetu Gminy Torzym na 2008 r.
61 - z 2005 roku: UCHWAŁA NR XXV/198/05
61 - z 2008 roku: Uchwała Nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej.
61 - z 2012 roku: UCHWAŁA Nr XV/95/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia gminie Sulęcin zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia w Środowiskowym Domu S
60 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIV/235/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Torzym przy ulicy Sulęcińskiej
60 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 2/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 03 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Torzymiu.
60 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu Gminy Torzym w 2007 r.
60 - z 2010 roku: Uchwała Nr II/17/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczebnego i składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Torzymiu.
60 - z 2008 roku: Uchwała Nr XXI/138/08 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej.
60 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 21/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 01 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 5.000 litrów. oleju opałowego.
60 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR IV/29/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 stycznia 2011r.w sprawie określenia terminu i miejsca oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysów i rad sołeckich
59 - z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.
59 - Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na karosację nadwozia samochodu pożarniczego na podwoziu STAR 266.
59 - Rok 2007: Zarządzenie Nr 35/2007 Burmistrza Torzymia z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
59 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXV/250/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Torzym na lata 2010 – 2015
59 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 24/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 30 maja 2008 r. sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy Torzym w 2008 r.
59 - z 2010 roku: Uchwała NR I/3/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 grudnia 2010 r.w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art...
59 - z 2005 roku: UCHWAŁA Nr XXV/ 197/05
59 - z 2012 roku: UCHWAŁA NR XV/91/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Torzym na lata 2012–2018
58 - Rok 2008: Zarządzenie Nr 26/2008 Burmistrza Torzymia z dnia 05 czerwca 2008 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Gądkowie Wielkim.
58 - z 2012 roku: UCHWAŁA NR XVI/100 /12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej
58 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIII /227/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z  dnia 04 lutego 2010r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno- Kardiologicznego...
58 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXV/243/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy Torzym na 2010 r.
58 - z 2010 roku: Uchwała NR II/04/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011 roku.
58 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/124/04
58 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVIII/264/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego
58 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/121/04
58 - z 2004 roku: Uchwała Nr XVII/118/04
58 - z 2010 roku: Uchwała NR II/10/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie opłaty targowej.
57 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXV/239/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Torzymia
57 - z 2005 roku: UCHWAŁA NR XXV/201/05
56 - Rok 2007: ZARZĄDZENIE NR 42 / 2007 BURMISTRZA TORZYMIA z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
56 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVIII/263/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy Torzym na 2010 r.
56 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXVI/255/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia gminy Torzym do realizacji projektu ˝Lubuski e-Urząd˝
56 - z 2010 roku: Uchwała Nr II/11/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2011 r.
56 - z 2010 roku: UCHWAŁA Nr XXXIII/226/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z  dnia 04 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Lubów.
55 - z 2010 roku: Uchwała Nr II/06/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
55 - z 2007 roku: Uchwała Nr VIII/56/07 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie komunalizacji na wniosek, nieruchomości Skarbu Państwa.
53 - z 2010 roku: Uchwała NR 598/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
52 - z 2011 roku: UCHWAŁA NR VII/38/11 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych zapisów ustanawiających obszar...
51 - Rok 2005: Zarządzenie Nr 27/2005 Burmistrza Torzymia z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Torzym w 2005 roku.
51 - z 2012 roku: UCHWAŁA NR XV/92/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie odnowy miejscowości Lubów
48 - z 2012 roku: UCHWAŁA NR XV/94/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200
48 - z 2010 roku: Uchwała Nr II/05/10 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
43 - z 2012 roku: UCHWAŁA NR XVI/96/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Torzym w 2012 r.

Procedury
1307 - Informacje publiczne Nr OS/: UWIERZYTELNIANIE PODPISÓW I KOPII DOKUMENTÓW (NR OS/I-6)
559 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr BGN/: WYPIS I WYRYS Z OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, OKREŚLAJĄCY PRZEZNACZENIE TERENU (NR BGN/PL-1)
376 - Drzewa i krzewy - usuwanie Nr BGN/: WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW (NR BGN/ZD-1)
326 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH (FN/F-7)
303 - Lokale mieszkalne Nr BGN/: NABYCIE LOKALU MIESZKALNEGO W TRYBIE PRZETARGOWYM (NR BGN/L-5)
278 - Stypendia socjalne uczniom: STYPENDIA SOCJALNE ,POMOC MATERIALNA UCZNIOM (NR OK/PS-1)
265 - Grunty rolne oraz leśne NR BGN/: WYŁĄCZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ LUB LEŚNEJ (NR BGN/GR-1)
259 - Informacje publiczne Nr OS/: UZYSKANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK (NR OS/I-5)
251 - Zgony Nr USC /: ODTWORZENIE AKTU ZGONU (NR USC/ZG-2)
245 - Dowody osobiste Nr USC/: WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY (NR USC/DO-4)
244 - Nieruchomości komunalne Nr BGN/: SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW (NR BGN/SP-3)
236 - Nieruchomości komunalne Nr BGN/: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM (NR BGN/SP-2)
236 - Numer PESEL Nr USC/: NADANIE NUMERU PESEL (NR USC/PS-1)
234 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: PODATEK ROLNY (FN/F-10)
221 - Małżeństwa Nr USC/: MAŁŻEŃSTWO CYWILNOPRAWNE (NR USC/MA-1)
219 - Dowody osobiste Nr USC/: WYDANIE PIERWSZEGO DOWODU OSOBISTEGO (NR USC/DO-5)
205 - Małżeństwa Nr USC/: MAŁŻEŃSTWO WYZNANIOWE ZE SKUTKIEM CYWILNOPRAWNYM (NR USC/MA-2)
203 - Nieruchomości komunalne Nr BGN/: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W TRYBIE PRZETARGOWYM (NR BGN/SP-1)
203 - Działalność gospodarcza - rejestracje, zezwolenia Nr OS: ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU. (NR OS/G-12)
197 - Lokale mieszkalne Nr BGN/: WYNAJEM MIESZKAŃ KOMUNALNYCH (NR BGN/L-1)
190 - Budowa, przebudowa, rozbiórka Nr BGN/: USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY (NR BGN/B-1)
186 - Nieruchomości komunalne Nr BGN/: NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ TORZYM POD INWESTYCJE KOMUNALNE (NR BGN/SP-4)
185 - Urodzenia Nr USC/: ODTWORZENIE AKTU URODZENIA (NR USC/UR-1)
181 - Psy - zezwolenia Nr BGN/: ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ (NR BGN/P-1)
179 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: OPŁATA SKARBOWA (FN/F-3)
178 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: PODATEK LEŚNY (FN/F-5)
174 - Świadczenia rodzinne Nr OPS/: PRZYZNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH (NR OPS/OP-2)
171 - Informacje adresowe Nr USC /: UZYSKANIE INFORMACJI ADRESOWYCH (NR USC/IA-1)
171 - Świadczenia rodzinne Nr OPS/: PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ (NR OPS/OP)
169 - Świadczenia rodzinne Nr OPS/: PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (NR OPS/OP-1)
168 - Małżeństwa Nr USC/: ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO (NR USC/MA-3)
166 - Dowody osobiste Nr USC/: UDZIELANIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH, W TYM ADRESOWYCH O OSOBACH ZAMIESZKAŁYCH W Torzymiu (NR USC/DO-3)
164 - Budowa, przebudowa, rozbiórka Nr BGN/: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA (NR Nr BGN / B-2)
162 - Zgony Nr USC /: SPORZĄDZANIE AKTU ZGONU (NR USC/ZG-1)
161 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH (FN/F-6)
158 - Budowa, przebudowa, rozbiórka Nr BGN/: WGLĄD DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU (NR BGN/B-6)
145 - Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Nr BGN/: DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI (NR BGN/OŚ-5)
140 - Kopaliny i prace geologiczne Nr BGN/: DECYZJE DOTYCZĄCE ZŁÓŻ KOPALIN POSPOLITYCH (NR BGN/ZP-1)
138 - Zgony Nr USC /: WPISANIE AKTU ZGONU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (NR USC/ZG-3)
136 - Małżeństwa Nr USC/: ODTWORZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA (NR USC/MA-4)
135 - Dowody osobiste Nr USC/: WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO (NR USC/DO-7)
133 - Meldunek Nr OS/: ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY (NR OS/M-2)
132 - Dowody osobiste Nr USC/: UZYSKANIE, WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO (NR USC/DO-1)
131 - Lokale mieszkalne Nr BGN/: SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALYCH NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW (NR BGN/L-6)
130 - Lokale mieszkalne Nr BGN/: ZAMIANA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA PRAWO WŁASNOŚCI (NR BGN/L-7)
127 - Małżeństwa Nr USC/: WPISANIE AKTU MAŁŻEŃSTWA SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (NR USC/MA-5)
125 - Nieruchomości komunalne Nr BGN/: ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB SKARBEM PAŃSTWA (NR BGN/SP-5)
124 - Budowa, przebudowa, rozbiórka Nr BGN/: POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ (NR BGN/B-4)
122 - Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego Nr USC /: WYDAWANIE ODPISÓW SKRÓCONYCH I ZUPEŁNYCH ORAZ ZAŚWIADCZEŃ (NR USC/SC-3)
120 - Lokale mieszkalne Nr BGN/: POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ DO LOKALU (NR BGN/L-3)
116 - Budowa, przebudowa, rozbiórka Nr BGN/: USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (NR BGN/ B-3)
115 - Użytkowanie wieczyste Nr BGN /: PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH (NR BGN/UW-1)
114 - Urodzenia Nr USC/: SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA (NR USC/UR-1)
113 - Użytkowanie wieczyste Nr BGN /: NABYCIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW (OSOBY FIZYCZNE) PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI (NR BGN/UW-2)
112 - Dowody osobiste Nr USC/: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY (NR USC/DO-9)
112 - Materiały promocyjne, zdjęcia Nr OK/: BAZA TURYSTYCZNA GMINY (NR OK/PR-3)
112 - Meldunek Nr OS/: WYMELDOWANIE (NR OS/M-4)
111 - Pobór wód, odprowadzanie ścieków Nr BGN/: WYDAWANIE POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH NA POBÓR WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH ORAZ NA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI (NR BGN/W-2)
111 - Lokale mieszkalne Nr BGN/: WYKWATEROWANIE (NR BGN/L-4)
111 - Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Nr BGN/: OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - ZEZWOLENIA (NR BGN/OŚ-9)
106 - Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Nr BGN/: ZŁOŻENIE INFORMACJI O WYTWARZANYCH ODPADACH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI (NR BGN/OŚ-3)
106 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: ZAŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W PODATKU ROLNYM (FN/F-14)
104 - Dowody osobiste Nr USC/: ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA (NR USC/DO-13)
103 - Imprezy, zgromadzenia i zbiórki publiczne Nr OS/: ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIACH PUBLICZNYCH (OS/I-3)
103 - Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Nr BGN/: ZBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZEZWOLENIA (NR BGN/OŚ-7)
103 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: ZAŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM (FN/F-17)
103 - Użytkowanie wieczyste Nr BGN /: ZAMIANA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA PRAWO WŁASNOŚCI (DOTYCZY GRUNTU ZABUDOWANEGO WIELOMIESZKANIOWYM BUDYNKIEM KOMUNALNYM, GDY NIE WSZYSTKIE LOKALE W BUDYNKU ZOSTAŁY SPRZEDANE) (NR BGN/UW-3)
102 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: ULGI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH (FN/F-12)
102 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z PODATKAMI I OPŁATAMI LOKALNYMI WOBEC MIASTA (FN/F-15)
102 - Pobór wód, odprowadzanie ścieków Nr BGN/: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO (NR BGN/W-1)
102 - Meldunek Nr OS/: ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY (NR OS/M-3)
101 - Dowody osobiste Nr USC/: WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO (NR USC/DO-6)
100 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: ULG (UMORZENIA, RATY, ODROCZENIA) PODATKÓW I OPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH (FN/F-11)
99 - Zmiana imienia, nazwiska, uznanie dziecka Nr USC/: ZMIANA IMION I NAZWISK (NR USC/OD-1)
99 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: PODATEK OD POSIADANIA PSÓW (FN/F-9)
98 - Lokale mieszkalne Nr BGN/: ZAMIANA MIESZKANIA (NR BGN/L-2)
96 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: OPŁATA TARGOWA (FN/F-4)
96 - Imprezy, zgromadzenia i zbiórki publiczne Nr OS/: POZWOLENIE NA ORGANIZOWANIE ZBIÓREK PUBLICZNYCH (OS/I-2)
96 - Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Nr BGN/: DECYZJA - POZWOLENIE NA WPROWADZANIE SUBSTANCJI GAZOWYCH I PYŁOWYCH DO POWIETRZA (NR BGN/OŚ-6)
96 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: SPRAWOZDANIA Z ROZLICZENIA DOTACJI (FN/F-19)
95 - Imprezy, zgromadzenia i zbiórki publiczne Nr OS/: UZYSKANIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ Z MEDIA – TEKI (OS/I-4)
95 - Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Nr BGN/: PUBLICZNIE DOSTĘPNE WYKAZY AKT SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ URZĄD (NR BGN/OŚ-1)
95 - Meldunek Nr OS/: ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY PONAD 2 MIESIĄCE (NR OS/M-1)
93 - Zmiana imienia, nazwiska, uznanie dziecka Nr USC/: OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA (IMION) DZIECKA (NR USC/OD-1)
93 - Imprezy, zgromadzenia i zbiórki publiczne Nr OS/: IMPREZY NA DROGACH PUBLICZNYCH - WYDAWANIE ZEZWOLEŃ (OS/I-1)
93 - Lokale użytkowe Nr BGN/: NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (NR BGN/LU -1)
92 - Urodzenia Nr USC/: WPISANIE AKTU URODZENIA SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (NR USC/UR-1)
91 - Dowody osobiste Nr USC/: ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD DWA MIESIĄCE (NR USC/DO-11)
91 - Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Nr BGN/: ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZEZWOLENIA (NR BGN/OŚ-8)
90 - Budowa, przebudowa, rozbiórka Nr BGN/: PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEJ OSOBY (NR BGN/B-5)
89 - Psy - zezwolenia Nr BGN/: ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE CHARTA LUB MIESZAŃCA O POKROJU CHARTA (NR BGN/P-2)
89 - Lokale użytkowe Nr BGN/: NABYCIE LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE PRZETARGOWYM (NR BGN/LU -3)
88 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PODATKU VAT (FN/F-2)
88 - Dowody osobiste Nr USC/: ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO DWÓCH MIESIĘCY (NR USC/DO-10)
88 - Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Nr BGN/: ZEZWOLENIE NA ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (NR BGN/OŚ-4)
87 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: POMOC PUBLICZNA / PUBLIC AID (FN/F-1)
87 - Dofinansowania Nr OS/: DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH NA WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH (NR OS/O-3)
86 - Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego Nr USC /: PROSTOWANIE I UZUPEŁNIANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO (NR USC/SC-2)
86 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO (FN/F-13A)
86 - Lokale użytkowe Nr BGN/: SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW (NR BGN/LU -2)
85 - Dofinansowania Nr OS/: DOFINANSOWANIA -ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (OTWARTE KONKURSY OFERT) (NR OS/O-1)
85 - Odpady, złom metali i zanieczyszczenia Nr BGN/: POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (NR BGN/OŚ-2)
85 - Dowody osobiste Nr USC/: ZAŚWIADCZENIE Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI (NR USC/DO-8)
85 - Dowody osobiste Nr USC/: ZGŁOSZENIE WYJAZDU NA POBYT CZASOWY ZA GRANICĘ (NR USC/DO-12)
84 - Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego Nr USC /: WYDAWANIE ODPISÓW SKRÓCONYCH I ZUPEŁNYCH ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O BRAKU ZAPISÓW W KSIĘGACH (NR USC/SC-1)
84 - Organizacja ruchu Nr BGN: OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA OBIEKTÓW - OPINIOWANIE PROJEKTÓW I KONCEPCJI (NR BGN/DR-3)
84 - Zmiana imienia, nazwiska, uznanie dziecka Nr USC/: PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI (NR USC/OD-1)
83 - Organizacja ruchu Nr BGN: PROJEKT ZASTĘPCZEJ LUB DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - ZATWIERDZANIE, OPINIOWANIE.(NR BGN/DR-2)
83 - Dowody osobiste Nr USC/: ZAŚWIADCZENIE O UTRACONYM DOWODZIE OSOBISTYM (NR USC/DO-2)
83 - Rejestracja roślin i zwierząt Nr BGN/: REJESTRACJA ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIE (NR BGN/P-3)
82 - Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego Nr USC /: WNIOSEK O SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO (NR USC/SC-7)
82 - Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego Nr USC /: WNIOSEK O USTALENIE/ODTWORZENIE TREŚCI AKTU MAŁŻEŃSTWA (NR USC/SC-4)
82 - Lokale użytkowe Nr BGN/: LOKALIZACJA KIOSKÓW ORAZ OGRÓDKÓW LETNICH W PASIE DRÓG PUBLICZNYCH – OPINIOWANIE (NR BGN/LU-5)
81 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO (FN/F-13)
80 - Reklamy Nr BGN/: LOKALIZACJA REKLAM W PASACH DROGOWYCH – OPINIOWANIE (NR BGN/R-2)
79 - Zmiana imienia, nazwiska, uznanie dziecka Nr USC/: PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU DZIECKA (NR USC/OD-1)
78 - Materiały promocyjne, zdjęcia Nr OK/: WYDAWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (NR OK/PR-1)
78 - Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego Nr USC /: WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE AKTU (NR USC/SC-9)
78 - Dofinansowania Nr OS/: DOFINANSOWANIE DO OPŁAT MIESZKANIOWYCH (NR OS/O-2)
77 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: ZAŚWIADCZENIE O SPŁACIE HIPOTEKI ZABEZPIECZAJĄCEJ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (FN/F-16)
77 - Zmiana imienia, nazwiska, uznanie dziecka Nr USC/: PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O POWROCIE MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA (NR USC/OD-1)
77 - Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego Nr USC /: WNIOSEK O UMIEJSCOWIENIE AKTU (NR USC/SC-8)
77 - Lokale użytkowe Nr BGN/: SEZONOWE OGRÓDKI GASTRONOMICZNE NA GRUNTACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY TORZYM I ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ (NR BGN/LU-4)
76 - Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego Nr USC /: WNIOSEK O SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU WYCZEKIWANIA DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (NR USC/SC-6)
74 - Krajowy transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne Nr OS/: LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO (OS/Z-2)
74 - Materiały promocyjne, zdjęcia Nr OK/: UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WSPÓLNYCH (NR OK/PR-2)
73 - Dofinansowania Nr OS/: STRATEGIE ROZWOJOWE NR (OS/O-5)
72 - Organizacja ruchu Nr BGN: ZEZWOLENIA NA NIESTOSOWANIE SIĘ DO ZNAKU ZAKAZU RUCHU – WYDAWANIE (NR BGN/DR-1)
70 - Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego Nr USC /: WNIOSEK O PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O POWROCIE DO POPRZEDNIEGO NAZWISKA (NR USC/SC-5)
69 - Krajowy transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne Nr OS/: ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH I PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH (OS/Z-3)
69 - Reklamy Nr BGN/: ZASADY UMIESZCZANIA SZYLDÓW I ZNAKÓW REKLAMOWYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH GMINY (NR BGN/R-1)
68 - Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna Nr FN/: ZWROT NADPŁACONEJ LUB ZAPŁACONEJ NIENALEŻNIE OPŁATY SKARBOWEJ (FN/F-18)
66 - Krajowy transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne Nr OS/: ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE (OS/Z-4)
64 - Dofinansowania Nr OS/: KONSULTACJE SPOŁECZNE (NR OS/O-4)
63 - Krajowy transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne Nr OS/: LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ NR (OS/Z-1)
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA