Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Urząd Gminy Szypliszki
16-411 Szypliszki, ul. Suwalska 21
tel. +48.87565-90-40, fax +48.87565-90-49
e-mail: ug _szypliszki@pro.onet.pl, http: www.szypliszki.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
47245 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
7797 - Rada Gminy, str. 1
5919 - Zagospodarowanie przestrzenne, str. 1
5036 - Oświadczenia Majątkowe, str. 1
4175 - Zarządzenia Wójta, str. 1
3789 - Dane teleadresowe, str. 1
3714 - Jednostki Organizacyjne Gminy, str. 1
3601 - Urząd Stanu Cywilnego, str. 1
3031 - Gospodarka gruntami, planowanie przestrzenne, str. 1
3002 - Załatwianie spraw, str. 1
2932 - Urząd Gminy, str. 1
2885 - Realizacja zadań oświatowych, str. 1
2866 - Podatki, działalność gospodarcza, zezwolenia, str. 1
2747 - Gospodarka Gminy, str. 1
2600 - Ochrona środowiska, str. 1
2559 - Uchwały Rady Gminy, str. 1
2379 - Programy, plany rozwoju gminy, str. 1
2286 - Plan gospodarki odpadami, str. 1
2222 - Dokumentacja kontrolna, str. 1
2157 - Informacja o stanie gminy, str. 1
2048 - Budżet gminy, str. 1
1983 - Rejestry, ewidencje, archiwa, str. 1
1915 - Ewidencja ludności, dowody osobiste, str. 1
1899 - Mienie Gminy, str. 1
1847 - Protokoły z Sesji i posiedzeń Komisji, str. 1
1715 - KARTY B - decyzje, postanowienia, wskazania lokalizacyjne, str. 1
1618 - Procedury stanowienia aktów prawnych, str. 1
1398 - Elektroniczna Skrzynka Podawcza, str. 1
1368 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach, str. 1
1295 - Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce, str. 1
1274 - Podatki i Opłaty Lokalne, str. 1
1094 - Statut sołectwa Gminy Szypliszki, str. 1
1086 - Szkoła Podstawowa w Becejłach, str. 1
1065 - Projekty uchwał, str. 1
1042 - Komisje Rady Gminy, str. 1
1030 - Drogi gminne, gospodarka komunalna, str. 1
1025 - Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie gminy Szypliszki, str. 1
974 - Sprawy społeczne i obywatelskie, str. 1
934 - Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy, str. 1
926 - Postępowanie w sprawach o środowisko, str. 1
922 - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy, str. 1
909 - Dodatki mieszkaniowe, str. 1
882 - Organizacja Urzędu Gminy, str. 1
872 - KARTY A  - wnioski o wydanie decyzji, str. 1
864 - Program Rozwoju Lokalnego, str. 1
862 - Plan Gospodarki Odpadami Gminy Szypliszki, str. 1
856 - Statut sołectwa Adamowizna, str. 1
853 - Samodzielne Stanowiska, str. 1
820 - Wykaz sołectw, str. 1
810 - Statut sołectwa Olszanka, str. 1
783 - Statut sołectwa Żubryn, str. 1
773 - Raport z wykonania POŚ, str. 1
764 - GOPS - świadczenia, str. 1
764 - Program Ochrony Środowiska Gminy Szypliszki, str. 1
762 - Rolnictwo, środowisko, str. 1
758 - Informacje o środowisku - KARTY INFORMACYJNE O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, str. 1
751 - Zespół Szkół w Słobódce, str. 1
750 - Program Ochrony Środowiska, str. 1
734 - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, str. 1
731 - Plan profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, str. 1
728 - Plan Rozwoju Miejscowości Szypliszki, str. 1
727 - Statut sołectwa Becejły, str. 1
721 - Wieloletni program inwestycyjny, str. 1
704 - Urząd Stanu Cywilnego, str. 1
689 - Plan Odnowy Miejscowości Kaletnik, str. 1
684 - Dług publiczny, str. 1
675 - Statut sołectwa Szypliszki, str. 1
675 - Statut sołectwa Żyrwiny, str. 1
670 - Regulamin utrzymania porządku, str. 1
657 - Świetlica Gminna w Szypliszkach, str. 1
650 - Statut sołectwa Andrzejewo, str. 1
643 - Oświata, str. 1
631 - Stypendia szkolne, str. 1
627 - KARTY D - polityki, strategie, plany i programy, str. 1
623 - Statut GOPS, str. 1
611 - Statut sołectwa Klonorejść, str. 1
596 - Statut sołectwa Wiatrołuża Druga, str. 1
594 - Statut sołectwa Lipniak, str. 1
590 - Szkoła Podstawowa w Jasionowie, str. 1
585 - Pomoc publiczna, str. 1
581 - Statut sołectwa Wesołowo, str. 1
563 - Przedmiot Działalności i Kompetencje, str. 1
557 - Statut sołectwa Bilwinowo, str. 1
553 - Statut sołectwa Kaletnik I , str. 1
547 - Statut sołectwa Jasionowo, str. 1
544 - Statut sołectwa Pokomsze, str. 1
541 - Statut sołectwa Aleksandrówka, str. 1
539 - Statut sołectwa Rybalnia, str. 1
536 - Statut sołectwa Sadzawki, str. 1
533 - Statut sołectwa Lipowo, str. 1
531 - KARTY G - wykazy zawierajace informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, str. 1
530 - Statut sołectwa Kupowo Folwark, str. 1
529 - Statut sołectwa Zaboryszki, str. 1
529 - Statut sołectwa Budzisko, str. 1
528 - Statut sołectwa Przejma Wielka, str. 1
528 - Statut sołectwa Krzywólka, str. 1
523 - Statut sołectwa Jeziorki, str. 1
522 - Statut sołectwa Jegliniec, str. 1
520 - KARTY I - inne dokumenty, str. 1
517 - Statut sołectwa Grauże Nowe, str. 1
517 - Statut sołectwa Słobódka, str. 1
516 - Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, str. 1
514 - Statut sołectwa Węgielnia, str. 1
509 - Ciężar publiczny, str. 1
504 - Statut sołectwa Kaletnik II, str. 1
504 - Statut sołectwa Fornetka, str. 1
502 - Statut sołectwa Głęboki Rów, str. 1
501 - Statut sołectwa Majdan, str. 1
498 - Statut sołectwa Przejma Wysoka, str. 1
497 - Program współpracy Gminy Szypliszki z organizacjami pozarządowymi, str. 1
496 - Statut sołectwa Mikołajówka, str. 1
491 - Statut sołectwa Łowocie, str. 1
489 - Statut sołectwa Grauże Stare, str. 1
488 - Statut sołectwa Przejma Mała, str. 1
487 - Statut sołectwa Białobłota, str. 1
487 - Statut sołectwa Deksznie, str. 1
474 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, str. 1
474 - Statut sołectwa Postawelek, str. 1
472 - Statut sołectwa Wojponie, str. 1
470 - Statut sołectwa Romaniuki, str. 1
469 - Plan Rozwoju Miejscowości Słobódka, str. 1
465 - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, str. 1
460 - Statut sołectwa Podwojponie, str. 1
459 - Statut sołectwa Wygorzel, str. 1
455 - Statut sołectwa Kociołki, str. 1
454 - Statut sołectwa Dębniak, str. 1
450 - Statut sołectwa Sitkowizna, str. 1
442 - Statut sołectwa Dębowo, str. 1
375 - Obwieszczenia PKW, str. 1
327 - Budżet 2016, str. 1
302 - Statut sołectwa Polule, str. 1
78 - Kontrola zarządcza, str. 1
64 - Interpretacje podatkowe, str. 1
5 - Informacje urzędu, str. 1
1 - Sprawozdania z działalności GOPS, str. 1
1 - Komisje ds referendum, str. 1
1 - Wybory, Referenda, str. 1
1 - Komisje wyborcze, str. 1

aktualności
902 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na remont i termomodernizację hali sportowej w Slobódce w ramach projektu ˝Transgraniczna sieć sportów zielonych˝
752 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Szypliszki
682 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej we wsiach Czerwonka, Grauże Stare, Zaboryszki, Wiatrołuża Druga, Fornetka, Lipniak, Krzywólka, Przejma Mała, Przejma Wielka, Aleksandrówka i kanalizacji sanitarnej ...
631 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szypliszkach
561 - Wybory, Referenda: Wybory samorządowe ogłoszone na dzień 16 listopada 2014 r
507 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: ZARZĄDZENIE Nr 14 2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Podinspektora do spraw oświaty, pozyskiwania funduszy i realizacji projektów inwestycyj
490 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę i utwardzenie publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka-Wygorzel-Krzywólka,
480 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Szypliszki, położonych w miejscowościach:Słobódka, Wygorzel, Lipowo, Żubryn
462 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: ZARZĄDZENIE Nr 19.2012 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy i jej komisji, dodatków mieszkaniowych i rolnic
451 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka-Wygorzel-Krzywólka
445 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 5.2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 kwietnia 2011 r
423 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Zarzadzenie nr 10.2012 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Podinspektora ds. informatyki i warunków zabudowy
413 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Szypliszki położonych w miejscowości Żubryn
397 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds kadrowych w BOSS w Szypliszkach
396 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane : Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku
393 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu : Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka.
389 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na remont stacji wodociągowej w miejscowości Szypliszki
378 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Żubryn i Wygorzel , stanowiących własność Gminy Szypliszki
362 - Przetargi: O G Ł O S Z E N I E NR 1.2015 o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsiach: Żubryn, Wygorzel, Zaboryszki i Szypliszki, stanowiących własność Gminy Szypliszki
357 - Przetargi: OGŁOSZENIE NR 7.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 26 czerwca 2013 r. o sprzedazy nieruchomości w miejscowościach: Słobódka, Czerwonka, Żubryn, stanowiacych własnośc Gminy Szypliszki
353 - Przetargi: O G Ł O S Z E N I E NR 8.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 6 października 2015 r. o przetargu na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie gminy Szypliszki ..
345 - Przetargi: Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki - Żubryn
342 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości połozonych w miejscowościach : Słobódka, Lipowo, Wygorzel, Żubryn, stanowiacych własność Gminy Szypliszki
333 - Zamówienia Publiczne: Ołoszenie o zamówieniu ˝ Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły.˝
333 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu stacji wodociągowej w miejscowości Kaletnik
327 - Przetargi: O G Ł O S Z E N I E NR 4.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 18 sierpnia 2014 r. o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Żubryn, Zaboryszki, Szypliszki, Kaletnik stanowiących własność Gminy Szypliszki
327 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektora d/s obsługi Rady i jej komisji, dodatków mieszkaniowych i rolnictwa w Urzędzie Gminy Szypliszki
311 - Przetargi: Ogłoszenie o rokowaniach nr 7.2011 na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Żubryn
307 - Przetargi: O G Ł O S Z E N I E NR 8.2012 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 5.10.2012 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki,
305 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości mieszkalnych i gruntowych stanowiacych własnośc Gminy Szypliszki
305 - Przetargi: Ogłoszenie o sprzedaży majatku ruchomego - wóz strażacki
297 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokalowych, stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie następujących miejscowości :Wygorzel,Przejma Wysoka, Przejma Wielka, Czerwonka
296 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Szypliszki, położonych w miejscowościach: Fornetka, Przejma Wielka, Czerwonka i Żubryn
294 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Szypliszki położonych w miejscowości Przejma Wielka
290 - Przetargi: Ogłoszenie Nr 1.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 25.01.2013 o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Szypliszki
280 - Przetargi: Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Żubryn
279 - Przetargi: Ogłoszenie o prztargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Fornetka i Żubryn
277 - Przetargi: Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomosci w miejscowości Fornetka
271 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Kaletnik
268 - Przetargi: O G Ł O S Z E N I E NR 2.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 2 marca 2015 r o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Żubryn stanowiących własność Gminy Szypliszki
268 - Przetargi: O G Ł O S Z E N I E NR 4.2015 Wójta Gminy Szypliszki o przetargo na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Żubryn, Wygorzel, Zaboryszki i Szypliszki stanowiących własność Gminy Szypliszki
257 - Przetargi: O G Ł O S Z E N I E NR 6.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 10 maja 2013 r. o sprzedazy nieruchomości w miejscowościach: Słobódka, Czerwonka, Żubryn, stanowiacych włsnośc Gminy Szypliszki
256 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruhomości gruntowych położonych w miejscowości Żubryn stanowiacych własnośc Gminy Szypliszki
255 - Przetargi: O G Ł O S Z E N I E NR 2.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 7 lutego 2013 r. o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Czerwonka stanowiących własność Gminy Szypliszki
254 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na odśnieżanie dróg Gminy Szypliszki w sezonie zimowym 2013-2014
251 - Przetargi: ogłoszenie Nr 10.2012 Wójta Gminy szypliszki z dnia 13 listopada 2012 r w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przejma Wysoka
245 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wyłonienie kadry zarządzającej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w Zespol
243 - Zamówienia Publiczne: Dostawa żwiru do remontu dróg gminnych Gminy Szypliszki
239 - Przetargi: O G Ł O S Z E N I E NR 4.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 27 marca 2013 r. o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki w miejscowości Słobódka , Czerwonka i  Szelment
239 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Szypliszki położonych w miejscowości Żubryn
239 - Przetargi: Ogłoszenie NR 1.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 18 lutego 2016 r. o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych w miejscowości Słobódka, Żubryn, Wygorzel
234 - Przetargi: OGŁOSZENIE NR 2.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. o ustnym przetargu nieograniczonym.
233 - Przetargi: O G Ł O S Z E N I E NR 5.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 18 kwietnia 2013 r.o prztargu na sprzedaż nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Szypliszki położonych w Kaletniku, Lipowie i Dębowie
231 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NABUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCIACH SZELMENT I PRZEJMA WIELKA - odcinek I 
229 - Wybory, Referenda: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
225 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Czerwonka, stanowiacego własnośc Gminy Szypliszki
224 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie gminy Szypliszki, w miejscowościach Żubryn , Wygorzel
224 - Wybory, Referenda: Wybory samorządowe 2010
221 - Przetargi: O G Ł O S Z E N I E NR 1.2017 Wójta Gminy Szypliszki o przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, stanowiącej przedmiot własności Gminy Szypliszki, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Kaletnik
218 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015
217 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ˝Przebudowę dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Szelment i Przejma Wielka˝
216 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własnośc gminy Szypliszki połozonych w miejscowościach: Fornetka, Przejma Wielka, Czerwonka
214 - Przetargi: O G Ł O S Z E N I E NR 5.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 29 sierpnia 2014 r. o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wygorzel
214 - Przetargi: Ogloszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Żubryn, Wygorzel i Szypliszki, stanowiązych własność Gminy Szypliszki
213 - Wybory, Referenda: Wybory Prezydenta RP ogłoszone na dzień 10 maja 2015 r
213 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szypliszki ;
207 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Gminie Szypliszki
207 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane : Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku
207 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum
206 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na kadre zarządzajacą do realizacji projektu w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Kaletniku
204 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu -indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Szypliszki
203 - Przetargi: Ogłoszenie o rokowaniach nr 3.2011 na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Czerwonka
203 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kaletniku w ramach Rządowego programu CYFROWA SZKOŁA. Numer ogłoszenia: 202351 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.
202 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Gminie Szypliszki
201 - Zamówienia Publiczne: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r
199 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wyłonienie kadry dydaktycznej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w Zespole
198 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na projektowanie przebudowy dróg gminnych
197 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Żubryn, stanowiących własność Gminy Szypliszki
197 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie miejscowości: Kaletnik i Słobódka.
195 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Szypliszki
194 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINY SZYPLISZKI W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013
193 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej nr 101627B na odcinku Kociołki – Jeziorki
193 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szypliszki
193 - Przetargi: Ogłoszenie nr 3.2013 Wójta Gminy Szypliszkio przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kaletnik, stanowiacej własnośc Gminy Szypliszki
192 - Wybory, Referenda: Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 06 marca 2016 r
189 - Przetargi: Ogłoszenie wójta Gminy Szypliszki o przetargu nieograniczonymna dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Kaletnik, stanowiących własnośc Gminy Szypliszki
188 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiacych własność Gminy Szypliszki położonych w miejscowości Czerwonka
184 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej będącej własnościa Gminy Szypliszki
180 - Wybory, Referenda: Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
179 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka-Wygorzel-Krzywólka etap II
178 - Informacje urzędu: Raport o oddziaływaniu na środowisko farmy wiatrowej w miejscowości Głęboki Rów
178 - Informacje urzędu: Komunikacja w języku migowym
178 - Zamówienia Publiczne: ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żwiru do remontu dróg gminnych Gminy Szypliszki
177 - Za 2011rok: Grygieńć Mariusz - Wójt
177 - za 2010 rok: Mariusz Grygieńć
176 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont stacji wodociągowej w miejscowości Szypliszki
175 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie miejscowości : Słobódka i  Kaletnik - I 
174 - Gospodarka odpadami komunalnymi: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r
174 - Wybory, Referenda: OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
169 - Za 2011rok: Kleszczewska Ewa
169 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
168 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 6 sierpnia 2010r.
168 - Zamówienia Publiczne: ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żwiru do remontu dróg gminnych Gminy Szypliszki.
167 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu nauczycieli do realizacji projektu w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Kaletniku
167 - Zamówienia Publiczne: ogłoszenie o zamówieniu Zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kaletniku w ramach Rządowego programu CYFROWA SZKOŁA.
164 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żwiru do remontu dróg gminnych Gminy Szypliszki
164 - Zamówienia Publiczne: Zawiadomienie o wyborze oferty
164 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 1.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki w dniu 1 grudnia 2014 r
163 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 16 stycznia 2013 r o wyłożeniu do publicznego wglądu p r o j e k t u  ˝Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla dwutorowej napowietrznej linii elektroener.....
162 - Zamówienia Publiczne: ogłoszenie o zamówieniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Szypliszki.
162 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: P R O T O K Ó Ł NR 19.2013 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów odbytej w dniu 29 s
161 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejs cowości Żubryn, stanowiacych własnośc Gminy Szypliszki
160 - Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej: Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadonej kontroli dotyczącej przeprowadzenia przetargów w Gminie Szypliszki.
160 - Wybory, Referenda: Ogólnokrajowe Referendum ogłoszone na dzień 6 wrzesnia 2015 r
159 - za 2010 rok: Ewa Kleszczewska
158 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg gminnych we wsiach Szypliszki, Czerwonka, Żubryn
158 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE o zamówieniu na odsniezanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012
157 - Za 2012 rok: Mariusz Grygieńć - Wójt
156 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na wyłonienie kadry zarządzającej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Kaletniku
155 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy szypliszki w sprawie przystąpienia do sporzadzenia ooś dla budowy jednej elektrowni wiatrowej w miejscowości Słobódka
155 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na odśnieżanie dróg Gminy Szypliszki w sezonie zimowym 2015/2016
153 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę węgla i miału węglowego Gminie Szypliszki w sezonie grzewczym 2001/2012
153 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Szypliszki.
151 - Zamówienia Publiczne: Ogloszenie o zamówieniu na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kaletniku w ramach Rządowego programu CYFROWA SZKOŁA
151 - 2011: Uchwała Nr XIII/79/2011 z dnia 12 grudnia 2011 rw sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szypliszki
151 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na remont drogi asfaltowej w Dębniaku
151 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 14.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 11 lipca 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia, polegającego ....
150 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
148 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane uzupełniające w hali w Slobódbe w ramach projektu Transgraniczna sieć zielonych sportów.....
148 - Wybory, Referenda: Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r
147 - 2013: UCHWAŁA NR XXIII/164/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szypliszki
146 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 30 marca 2010 r.
146 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 11.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 31 sierpnia 2012 r.o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia-budowa farmy wiatrowej w miejscowosci GłębokiRów
144 - Przetargi: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szypliszki, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Polule.
143 - Za 2007 rok: Mariusz Grygieńć - Wójt Gminy
141 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę sanitariatów w SP Becejły i termomodernizacje przedszkola
140 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Słobódka, stanowiącej własność Gminy Szypliszki na okres trzech lat,
137 - Za 2011rok: Krejpcio Lucyna
137 - Za 2011rok: Barszczewska Małgorzata
136 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości u....
136 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/157/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
136 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żwiru do remontu dróg gminnych Gminy Szypliszki Numer ogłoszenia: 47291 - 2013;
135 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 14.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 2.10.2012 r. w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Szelment gmina Szypliszki ...
135 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane-remont sali konferencyjnej
135 - Zamówienia Publiczne: Odśnieżanie dróg Gminy Szypliszki w sezonie zimowym 2010/2011
134 - Zamówienia Publiczne: Dostawa Gminie Szypliszki autobusu o ilości miejsc 23+1
134 - Zamówienia Publiczne: ROZEZNANIE RYNKU NR 2/POKL.09.01.02/2013 Przewóz dzieci w wieku szkolnym w ramach projektu ˝Działam, myślę, jestem˝ WND-POKL.09.01.02-20-780/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ...
133 - za 2010 rok: Małgorzata Barszczewska
133 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę Gminie Szypliszki autobusu do przewozu osób.
133 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/153/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
133 - 2011: Uchwała Nr XIII/78/2011 z dnia 12 grudnia 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
132 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę autobusu do przewozu osób
132 - Zamówienia Publiczne: Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie i obsługe kredytu długoterminowego
132 - Zamówienia Publiczne: Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Szypliszki
132 - Za 2009 rok: Grygieńć Mariusz - Wójt Gminy
132 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żwiru do remontu dróg gminnych Gminy Szypliszki w 2011 r
131 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA REMONT I PRZEBUDOWĘ DRÓG WE WSIACH BIAŁOBŁOTA, POSTAWELEK, KOCIOŁKI, JEZIORKI
130 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: P R O T O K Ó Ł NR 19 .2016 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 6 czerwca 2016 roku
130 - 2014 - Koniec kadencji: Mariusz Grygieńć
129 - Zamówienia Publiczne: Zawiadomienie o wyborze oferty na remont stacji wodociagowej w Szypliszkach
129 - Nabór na stanowiska w jednostkach organizacyjnych gminy: Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne
129 - Nabór na stanowiska w jednostkach organizacyjnych gminy: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora w GOPS w Szypliszkach
129 - Zamówienia Publiczne: ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINY SZYPLISZKI W SEZONIE ZIMOWYM 2007/2008
129 - za 2010 rok: Gibowicz Stanisław-
129 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Szypliszki
129 - Zamówienia Publiczne: ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju napędowego i produktów ropopochodnych Gminie Szypliszki
128 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę autobusu do przewozu osób
128 - Zamówienia Publiczne: Zawiadomienie o wyborze oferty na projektowanie przebudowy dróg gminnych
127 - 2011: Uchwała Nr IV/32/11 w sprawie wzorów formularzy
126 - Zamówienia Publiczne: Termomodernizacja GOZ w Szypliszkach
126 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Gminie Szypliszki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu...
124 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę węgla i miału węglowego Gminie Szypliszki na sezon grzewczy 2014-2015
124 - Zamówienia Publiczne: Budowa wodociągu na terenie miejscowości: Kaletnik, Dębowo, Polule, Słobódka, Żyrwiny, Romaniuki, Aleksandrówka, Zaboryszki.
123 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/151/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szypliszki
122 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjętych na VII Sesji Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2011 r
122 - Przetargi: O G Ł O S Z E N I E NR 2.2017 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 26 maja 2017 r. o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Gminy Szypliszki, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego
122 - Zamówienia Publiczne: Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę sanitariatów w Becejłach
122 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju napędowego i artykułów ropopochodnych Gminie Szypliszki
121 - 2011: Zarządzenie Nr 64.2011 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia procedury przekazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasionowie do prowadzenia Społeczno –Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrz
121 - Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Słobódka, stanowiącej własność Gminy Szypliszki na okres trzech lat
120 - Zamówienia Publiczne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Gminy Szypliszki
119 - Informacje urzędu: Ocena oddziaływania na środowisko dwóch elektrowni wiatrowych w miejscowości Lipowo, gmina Szypliszki, województwo podlaskie.
119 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie i obsługe kredytu długoterminowego
119 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju napędowego i produktów ropopochodnych Gminie Szypliszki
118 - Kontrole problemowe Urzędu Gminy: Kontrole problemowe przeprowadzone w Urzedzie Gminy w 2011 r.
118 - Zamówienia Publiczne: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA REMONT I PRZEBUDOWĘ DRÓG WE WSIACH BIAŁOBŁOTA, POSTAWELEK, KOCIOŁKI, JEZIORKI
117 - Nabór na stanowiska w jednostkach organizacyjnych gminy: ZARZĄDZENIE Nr 2/2011 w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szypliszkach
117 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 16.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 5 listopada 2012 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
115 - Zamówienia Publiczne: Dostawa oleju napędowego i artykułów ropopochodnych Gminie Szypliszki -2009
115 - 2013: UCHWAŁA NR XXVIII/199/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
114 - Zamówienia Publiczne: Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę żwiru
114 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: PROTOKÓŁ NR 13/2015 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 18 listopada 2015 roku
113 - Zamówienia Publiczne: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
112 - Zamówienia Publiczne: Udzielenie Gminie Szypliszki i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000zł na okres dziesięciu lat.
112 - Zamówienia Publiczne: Odśnieżanie dróg Gminy Szypliszki w sezonie zimowym 2008/2009
112 - Zamówienia Publiczne: Zbiorcze zestawienie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Gminie Szypliszki
112 - Zamówienia Publiczne: Odśnieżanie dróg Gminy Szypliszki w sezonie zimowym 2009/2010
112 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 5 grudnia 2006 roku.
111 - Za 2012 rok: Ewa Kleszczewska- Sekretarz
111 - 2011: Uchwała Nr XIII/80/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk – granica RP na terenie gminy Szypliszki
111 - 2011: Zarzadzenie Nr 58.2011 z dnia 19 lipca 2011 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury zdawczo-odbiorczej majatku i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Fornetce
110 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
110 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę węgla i miału węglowego Gminie Szypliszki w sezonie grzewczym 2012/2013
110 - Zamówienia Publiczne: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu we wsiach: Szypliszki, Słobódka, Becejły, Krzywólka
109 - 2015r.: Ewa Kleszczewska
109 - Informacje urzędu: Obwieszczenie z dnia 13 maja 2010r.
109 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Starosty Suwalskiego z 24 lipca 2014 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Węgielnia- Kaletnik
109 - Nabór na stanowiska w jednostkach organizacyjnych gminy: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słobódce
108 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego i artykułów ropopochodnych Gminie Szypliszki
107 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas obrad XXVI Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 6 sierpnia 2013 roku
107 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Gminie Szypliszki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków ...
107 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 26 marca 2013 roku
106 - Zamówienia Publiczne: Oferta realizacji zadania publicznego˝Grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujacych przemoc˝
106 - Zamówienia Publiczne: Dostawa żwiru do remontu dróg gminnych dla Gminy Szypliszki - 2010
106 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szypliszki
106 - Za 2012 rok: Stanisław Gibowicz
105 - Zamówienia Publiczne: Remont biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kaletnik
105 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Starosty Suwalskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej....
104 - Zamówienia Publiczne: Dostawa oleju napędowego i artykułów ropopochodnych Gminie Szypliszki - 2010
104 - Kontrole pracowników Urzędu: Oświadczenie o kontroli zarządczej Wójta Gminy Szypliszki za 2010 r
104 - Informacje urzędu: Komunikat Wójta Gminy Szypliszki dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
103 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 15.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 11 lipca 2014 r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia...
103 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 4.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 12 marca 2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę dwóch elektrowni wiatrowych
103 - 2007: Uchwała Nr X/85/07 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
102 - 2012: UCHWAŁA Nr XV/98/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/80/2011 z dnia 12 grudnia 2011r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii energetycznej 400kV
102 - Zamówienia Publiczne: Dostawa węgla i miału węglowego Gminie Szypliszki w sezonie grzewczym 2008/2009
102 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 30 stycznia 2013 roku
102 - Informacje urzędu: Obwieszczebie nr 2.2013 Wójta Gminy szypliszki o wydaniu decyzji Nr PPZ.6220.16.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach
101 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ na dostawę węgla i miału węglowego Gminie Szypliszki w sezonie grzewczym 2013/2014
101 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na robory budowlane zadania: Remont drogi gminnej 101619B Dębniak – Zaboryszki
101 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówiniu na dostawę węgla i miału węglowego Gminie Szypliszki w sezonie grzewczym 2015/2016.
100 - Za 2012 rok: Małgorzata Barszczewska - Skarbnik
100 - Za 2010 rok: Małgorzata Bagińska
100 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju napędowego Gmin ie Szypliszki
100 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kieronków zp gminy Szypliszki
100 - Za 2011rok: Zdancewicz Bożena
99 - Zamówienia Publiczne: Dostawa oleju napędowego i artykułów ropopochodnych Gminie Szypliszki - listopad 2010.
99 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A  z wykonania uchwał podjętych w I półroczu 2014 roku
99 - 2009: Uchwała nr XXIX/211/09 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
99 - Zamówienia Publiczne: Dostawa węgla i miału węglowego Gminie Szypliszki w sezonie grzewczym 2010/2011
99 - Za 2015: Mariusz Grygieńć
98 - Zamówienia Publiczne: Remont budynku Urzędu Gminy Szypliszki
98 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI nr 14.2013 z dnia 13 maja 2013 r. owydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę 14 odcinków sieci elektroenergetycznej średniego i 
98 - Zamówienia Publiczne: ROZEZNANIE RYNKU NR 1/POKL.09.01.02/2013 Przewóz dzieci w wieku szkolnym w ramach projektu ˝Działam, myślę, jestem˝ WND-POKL.09.01.02-20-780/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinans...
98 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych ...
98 - Informacje urzędu: Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
98 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Białystok-Suwałki-Trakiszki
98 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego i produktów ropopochodnych Gminie Szypliszki
98 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu : Dostawa autobusu Gminie Szypliszki
98 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 27 stycznia 2010r.
97 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę żwiru do remontu dróg gminnych
97 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 3 grudnia 2007 r.
97 - Zamówienia Publiczne: Termomodernizacja elewacji południowej budynku szkoły w Kaletniku
97 - Za 2009 rok: Bagińska Małgorzata
97 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr III/110 z III Sesji Rady Gminy Szypliszki
97 - Za 2009 rok: Bizoń Marzena
96 - Komisje wyborcze: Gminna Komisja Wyborcza w Szypliszkach - Wybory Samorządowe 2010
96 - Informacje urzędu: Zarządzenie Nr 17/10 Wójta Gminy Szypliszki w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
96 - Informacje urzędu: Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej w miejscowości Głęboki Rów
96 - Za 2013 rok: Mariusz Grygieńć
96 - Za 2011rok: Bagińska Małgorzata
96 - 2007: Uchwała Nr IX/75/07 w sprawie Zmian w budżecie gminy na 2007 r.
95 - Za 2011rok: Gibowicz Stanisław
95 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Gminie Szypliszki w ramach
95 - Za 2011rok: Zdancewicz Marek
95 - 2002: UCHWAŁA Nr II/12/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
95 - Zamówienia Publiczne: Remont pokrycia dachowego budynku szkoły w Jasionowie.
95 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 7 października 2008r.
94 - Nabór na stanowiska w jednostkach organizacyjnych gminy: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Po mocy Społecznej w Szypliszkach.
94 - Za 2009 rok: Ogórkis Agnieszka
94 - Zamówienia Publiczne: Modernizacja drogi do posterunku radarowego w Gm. Szypliszki
94 - Zamówienia Publiczne: Ogloszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania ˝Przebudowa publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka-Wygorzel-Krzywólka, etap II˝
94 - Za 2014 rok: Mariusz Grygieńć
94 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjetych w I półroczu 2010 r
93 - Zamówienia Publiczne: Dostawa węgla kamiennego typ orzech i miału węglowego Gminie Szypliszki w sezonie grzewczym 2007/2008
93 - Zamówienia Publiczne: Dostawa żwiru do remontu dróg gminnych dla Gminy Szypliszki - 2009
93 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Starosty Suwalskiego..
93 - Zamówienia Publiczne: Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Becejłach
93 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 12.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 września 2012 r.
93 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 25 września 2007 r.
93 - Za 2011rok: Wasilewska Bożena
93 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z wykonania uchwał podjętych w I półroczu 2013 roku
92 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 13.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 24 września 2012 r.o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrown
92 - Komisje wyborcze: Informacja o składzie Obwodowych Komisji do Spraw Referendum
92 - Nabór na stanowiska w jednostkach organizacyjnych gminy: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
92 - Za 2009 rok: Gibowicz Stanisław - Przewodniczący Rady Gminy
92 - Zamówienia Publiczne: Dostawa węgla i miału węglowego Gminie Szypliszki w sezonie grzewczym 2009/2010
92 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 13.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 11 lipca 2014 r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia...
92 - 2007: Uchwała nr VIII/71/07 w sprawie Wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej we wsi Kaletnik gminy Szypliszki na okres dłuższy niż trzy lata.
92 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę Gminie Szypliszki autobusu do przewozu osób
91 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjetych podczas V Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 15 lutego 2011 r
91 - Informacje urzędu: Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Szypliszki że zostały skompletowane akta w sprawie wydania przez Wójta Gminy Szypliszki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch el
91 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/156/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90 - Informacje urzędu: Ogłoszenie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 22 kwietnia 2009 r.
90 - 2007: Uchwała Nr X/79/07 w sprawie zmiany informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.
90 - Nabór na stanowiska w jednostkach organizacyjnych gminy: zarządzenie nr 1/2011 Kierownika GOPS w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko Inspektora w Gminnym Ośrodku Po mocy Społecznej w Szypliszkach.
90 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjetych w I półroczu 2009 r
90 - Za 2010 rok: Bożena Zdancewicz
90 - Informacje urzędu: Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S8 NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI ŻUBRYN DO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BUDZISKU (ODCINEK O DŁ. 18,58 KM).
90 - Komisje wyborcze: Zarządzenie Nr 243/10 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 1 czerwca 2010 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
89 - Informacje urzędu: Obwieszczenie z dnia 16 września 2009r.
89 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjetych podczas XXXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki
89 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/155/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
89 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: PROTOKÓŁ NR XI/2015 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 09 listopada 2015 roku w lokalu Urzędu Gminy Szypliszki.
89 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Starosty Suwalskiego o wydaniu decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i pozwolenie na budowę dla Gminy Szypliszki
89 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 19 marca 2009 roku
89 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 5 marca 2012 r.o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
89 - Informacje urzędu: Obwieszczenie z dnia 19 maja 2010r.
89 - 2007: Uchwała Nr X/82/07 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego.
89 - Za 2011rok: Ogórkis Agnieszka
88 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy szypliszki w sprawie przystąpienia do sporzadzenia mpzp dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej
88 - 2011: Zarządzenie nr 66.2011 w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
88 - Informacje urzędu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do zamiany.
88 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Nr 17.2014 Wójta Gminy Szypliszki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ....
88 - Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych: Oświadczenia pracowników gminy oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych o zatrudnieniu i działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonków
87 - 2005: Uchwała nr XXV/177/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatki od nieruchomości.
87 - 2011: Zarządzenie nr 10/11 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
87 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju napędowego i produktów ropopochodnych Gminie Szypliszki
87 - 2007: Uchwała Nr X/76/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
87 - Informacje urzędu: Ogłoszenie Wójta o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Szelment gmina Szypliszki
87 - 2011: Uchwała Nr IX/59/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaoptrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków
87 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjetych podczas I Sesji rady Gminy Szypliszki w dniu 2.12.2010 r
87 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 03 listopada 2008r.
87 - Za 2009 rok: Barszczewska Małgorzata - Skarbnik gminy
87 - 2013: UCHWAŁA NR XXVIII/204/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
87 - Za 2013 rok: Ewa Kleszczewska
87 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Puńsk z dnia 12 lutego 2009r.
86 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Starosty Suwalskiego o wszczęciu postepowania o wydanie pozwolenia na realizacje inwestycji polegajacej ...
86 - 2015r.: Roman Waldemar Rynkowski
86 - Za 2009 rok: Zdancewicz Marek
86 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Starosty Suwalskiego o wydaniu pozwolenia na budowę 2 elektrowni wiatrowych w miejscowości Głęboki Rów gm. Szypliszki .....
86 - 2007: Uchwała Nr XI/91/07 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
86 - Zamówienia Publiczne: Dostawa oleju napędowego Gminie Szypliszki - 2007
86 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o wszczęciu postepowania w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
86 - Za 2009 rok: Krejpcio Lucyna
86 - 2011: zarzadzenie nr 71.2011 z dnia 13 września 2011 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szypliszki
85 - 2011: Zarządzenie Nr 63.2011 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia procedury przekazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Becejłach do prowadzenia Społeczno –Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrz
85 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 18 lipca 2014 r. Nr 16.2014 wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego...
85 - Informacje urzędu: Ogłoszenie Wójta Gminy Szypliszki o naborze na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Słobódce
85 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 15 października 2007 r.
85 - 2007: Uchwała Nr X/81/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
85 - 2010: Uchwała nr III/13/10 z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości
85 - Zamówienia Publiczne: Dostawa żwiru do remontu dróg gminnych dla Gminy Szypliszki - 2007
85 - 2011: Zarządzenie nr 57.2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela.
85 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr II/10 z Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 2.12.2010 r
85 - Zamówienia Publiczne: OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU UDZIELONEGO GMINIE SZYPLISZKI NA SFINANSOWANIE ZADANIA P.N. BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGU WE WSIACH SŁOBÓDKA, SZYPLISZKI, BECEJŁY, KRZYWÓLKA
85 - Informacje urzędu: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania odwoławczego....
85 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjetych podczas IV Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 25.01.2011 r r
85 - 2011: Zarządzenie nr 63.2011 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
84 - Za 2002 rok: Mariusz Grygieńć - Wójt Gminy
84 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjetych podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki
84 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 24 października 2009 r.
84 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Puńsk z dnia 20 lutego 2009r.
84 - Za 2010 rok: Józef Murawski
84 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 12 października 2009r.
83 - Informacje urzędu: Informacja z dnia 10 maja 2010r.
83 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XXVII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 29 września 2009 roku
83 - 2007: Uchwała Nr XI/92/07 w sprawie uchwalenia planu pracy rady Gminy Szypliszki na 2008 r.
83 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki. w okresie od 01.07.2005 r. do 17.03.2006 r.
83 - 2011: Zarządzenie Nr 54.2011 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego
83 - Sprawozdania z działalności wójta: INFORMACJA z realizacji uchwał podjętych na I i II Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 1 grudnia 2014 roku.
83 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/154/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za
83 - Za 2009 rok: Kleszczewska Ewa - Sekretarz Gminy
83 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A  z wykonania uchwał podjętych w II półroczu 2013 roku
83 - Nabór na stanowiska w jednostkach organizacyjnych gminy: Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Słobódce.
82 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 35.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
82 - Zamówienia Publiczne: Dostawa żwiru do remontu dróg gminnych dla Gminy Szypliszki - 2008
82 - Radni: Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka.
82 - Informacje urzędu: Informacja o przeprowadzeniu wyborów na ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach.
82 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 04 maja 2007 r.
82 - Za 2007 rok: Małgorzata Barszczewska - Skarbnik Gminy
82 - 2012: Zarządzenie Nr 11.2012Wójta Gminy Szypliszki z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do dzierżawy
82 - Za 2008 rok: Lucyna Krejpcio
82 - Informacje urzędu: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
82 - Za 2011rok: Murawski Józef
82 - 2007: Uchwała Nr X/84/07 w sprawie opłaty miejscowej.
82 - Za 2009 rok: Burzyńska Danuta
81 - Sprawozdania z działalności wójta: INFORMACJA z realizacji uchwał podjętych podczas XV Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 27 czerwca 2008 roku
81 - 2011: Zarządzenie nr 94.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do zamiany
81 - 2007: Uchwała Nr X/80/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
81 - Sprawozdania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: I N F O R M A C J A z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury w 2004 roku.
81 - Sprawozdania z działalności GOPS: Sprawozdania z działalności GOPS za 2007r.
81 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych na XXXII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 23 kwietnia 2014 roku
81 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 24 października 2009 r.
81 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych na V Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 27 marca 2015 roku
81 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/152/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady k
81 - 2007: Uchwała Nr XI/89/07 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 r nie wygasają z upływem roku budżetowego.
81 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
81 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 31 października 2008r.
81 - 2007: Uchwała nr VIII/73/07 w sprawie wezwania Skarbnika Gminy do złożenia oświadczenia lustracyjnego.
81 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 54.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
81 - 2011: Zarządzenie NR 43.2011 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
81 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XVI/2012 Z XVI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 15 maja 2012
80 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjętych podczas XXV Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 21 maja 2013 roku
80 - Za 2010 rok: Agnieszka Ogórkis
80 - Za 2014 rok: Ewa Kleszczewska
80 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjetych podczas III Sesji rady Gminy Szypliszki w dniu 14.12.2010 r
80 - Za 2015: Roman Waldemar Rynkowski
80 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych na XXIX Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 17 grudnia 2013 roku
80 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XXV Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 3 czerwca 2009 roku
80 - Za 2013 rok: Marek Zdancewicz
80 - Za 2009 rok: Sidorek Justyna
80 - 2003: Uchwała Nr IX/74/03 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
80 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XXII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 17 lutego 2009 roku
80 - Informacje urzędu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania nr PPZ.6733.2.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
79 - Za 2010 rok: Marek Zdancewicz
79 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2010r.
79 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 28 kwietnia 2009 roku
79 - Informacje urzędu: Ogłoszenie Wójta Gminy Szypliszki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ŻUBRYN .
79 - Informacje urzędu: Ogłoszenie o podjeciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia Mpzp dla dwuturowej napowietrznej linni elektroenergetycznej...
79 - 2007: Uchwała Nr X/77/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
79 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
79 - Za 2006 rok: Wałejko Józef
79 - Protokoły Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 3 grudnia 2007 r.
79 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół Nr 10.2011 ze wspólnego posiedzenia komisji w dniu 27 października 2011 r
79 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 3.2015 Ze wspólnego posiedzenia Komisją Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 16 lutego 2015 roku
78 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
78 - 2007: Uchwała nr VIII/74/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu rejonowego na okres kadencji 2008-2011
78 - 2007: Uchwała Nr X/78/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
78 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli w gospodarstwach rolnych w 2008 r.
78 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych na XXX Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 28 stycznia 2014 roku
78 - 2011: Zarządzenie Nr 73.2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
78 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 1.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej realizację zadania pod nazwą : ˝ Przebudowa dróg ......
78 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 marca 2013 r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
77 - 2011: Zarządzenie Nr 92.2011 z dnia 9 grudnia 2011 r w sprawie przygotowania projektów uchwał rady Gminy
77 - 2008: Uchwała Nr XIX/140/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej własność Gminy Szypliszki na okres dłuższy niż 3 lata.
77 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Wesołowo
77 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 30 października 2008r.
77 - Za 2009 rok: Grudziński Wiesław
77 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 30 stycznia 2008 roku
77 - Sprawozdania z działalności wójta: INFORMACJA z realizacji uchwał podjętych na XXXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 26 sierpnia 2014 roku.
77 - Za 2006 rok: Prawdzik Piotr
77 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 14 czerwca 2011 r.o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
77 - 2007: Uchwała nr VIII/72/07 w sprawie likwidacji nieczynnych dróg wewnętrznych i utworzenia dróg dojazdowych w drodze zamiany nieruchomości.
77 - 2003: Uchwała Nr XI/89/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
77 - Za 2010 rok: Wiesław Grudziński
77 - Sprawozdania biblioteki: Analiza działalności biblioteki za 2007r.
77 - 2007: Uchwała Nr XI/93/07 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 r.
76 - 2011: Uchwała nr VIII/51/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r w sprawoe zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2011-2022
76 - 2010: Uchwała Nr I/ 1 /10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
76 - 2011: Uchwała Nr IX/55/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r
76 - 2007: Uchwała Nr XI/88/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
76 - Za 2009 rok: Murawski Józef
76 - 2011: Uchwała Nr IV/31/11 zmieniajaca uchwałę w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości
76 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjetych podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Szypliszki
76 - Za 2010 rok: Bożena Wasilewska
76 - Informacje urzędu: Informacja o założeniach projektu budżetu gminy na 2012 r
76 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A  z realizacji uchwał podjętych w I półroczu 2006 roku.
76 - 2005: Uchwała nr XXVI/189/05 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
76 - Za 2009 rok: Zdancewicz Bożena
76 - Informacje urzędu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia składającej się z linii napowietrzno-kablowej ...
75 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A  z wykonania uchwał podjętych w II półroczu 2012 roku
75 - Za 2012 rok: Tomasz Dorochowicz
75 - 2011: Zarządzenie nr 79.2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie likwidacji nieczynnego odcinka drogi wewnętrznej i utworzenia nowego odcinka drogi w miejscowości Polule gmina Szypliszki
75 - 2008: Uchwała Nr XX/151/08 w sprawie wydatków budżetu gminy,które w 2008 roku które nie wygasają z upływem roku budżetowego
75 - 2007: Uchwała Nr X/83/07 w sprawie opłaty od posiadania psów.
75 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XXI Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 13 listopada 2012 roku
75 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XXVI Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 27 sierpnia 2009 roku
75 - Informacje urzędu: Obwieszczenie z dnia 20 maja 2010r.
75 - 2011: Zarządzenie Nr 49.2011 z dnia 24 czerwca 2011 r w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Szypliszki,przeznaczonych do sprzedazy
75 - 2004: Uchwała Nr XVIII/135/04 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
75 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjetych podczas XXXII Sesji Rady Gminy Szypliszki
75 - 2008: Uchwała Nr XIX/142/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
75 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 7 września 2009r.
74 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 31/2014 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Rewizyjną odbytego w dniu 04 listopada 2014
74 - Za 2010 rok: Piotr Prawdzik
74 - Za 2006 rok: Wasilewski Mirosław
74 - Za 2006 rok: Małgorzata Barszczewska - Skarbnik Gminy
74 - 2004: Uchwała Nr XVIII/127/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
74 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XXII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 19 grudnia 2012 roku
74 - 2008: Uchwała Nr XX/159/08 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą ˝Świetlica Gminna w Szypliszkach˝
74 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjetych podczas XXX Sesji Rady Gminy Szypliszki
74 - Za 2006 rok: Aneszko Leszek Antoni
74 - Sprawozdania z działalności wójta: . I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych na XXXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 1 lipca 2014 roku
74 - 2008: Uchwała Nr XX/150/08 w sprawie zmian w budżecie gminny na 2008 rok
74 - Sprawozdania z działalności wójta: INFORMACJA z realizacji uchwał podjętych podczas XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 10 lipca 2012 roku
74 - Kontrole problemowe Urzędu Gminy: Kontrole problemowe przeprowadzone w Urzedzie Gminy w 2010 r
74 - 2010: Uchwała nr XXXVII/262/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
74 - 2010: Uchwała nr III/11/10 z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
74 - Informacje urzędu: Ogłoszenie Wójta Gminy Szypliszki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu z m i a n y miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu SZELMENT
74 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr I/10z Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 2.12.2010 r
74 - Za 2009 rok: Domalewska Justyna
74 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wioski letniskowej w Przejmie Małej
74 - 2010: Uchwała nr III/6/10 z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r
74 - 2004: Uchwała Nr XVII/125/04 w sprawie likwidacji nieczynnych odcinków dróg gminnych we wsiach: Zaboryszki i Przejma Mała gminy Szypliszki.
74 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 24.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kopaliny...
74 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjętych podczas III Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 30 stycznia 2007 roku
73 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki z dnia 27 października 2008 r.
73 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr VII/2011 z VII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 28 kwietnia 2011 r
73 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XXI Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 16 stycznia 2009 roku
73 - Za 2007 rok: Ewa Kleszczewska - Sekretarz Gminy
73 - 2008: Uchwała Nr XIX/146/08 w sprawie opłaty miejscowej.
73 - 2002: UCHWAŁA Nr II/10/02 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
73 - 2010: Uchwała nr XXX/225/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na 2010 r.
73 - Za 2006 rok: Mariusz Grygieńć - Wójt Gminy
73 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół ze posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 27 marca 2007 r.
73 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 19.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Wesołowo...
73 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 55.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Szypliszki
72 - Za 2012 rok: Karol Baluta
72 - Informacje urzędu: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
72 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 5.2015 Ze wspólnego posiedzenia Komisją Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 27 kwietnia 2015 r
72 - 2010: Uchwała nr III/17/10 z dnia 14 grudnia 2010r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieczynnej drogi wewnetrznej, położonej w miejscowości Fornetka gminy Szypliszki
72 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół nr 4.2011ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 25 marca 2011 roku
72 - 2003: Uchwała Nr XI/84/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
72 - Za 2012 rok: Marek Zdancewicz
72 - Protokoły z posiedzeń Komisji Planowania, Budżetu i Finansów: Protokół Nr 2/11 z posiedzenia komisji Planowania, Budżetu i Finansów rady Gminy szypliszki z dnia 11 stycznia 2011 r
72 - 2009: Uchwała nr XXIX/208/09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
72 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: P R O T O K Ó Ł NR 6.2015 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 27 kwietnia 2015
72 - 2003: Uchwała XI/83/03 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szypliszki, w obrębie Przejma Wielka.
72 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XIV/2012 Z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 10 stycznia 2012
72 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 8 listopada 2013 roku
72 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjetych podczas XXXI Sesji Rady Gminy Szypliszki
72 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 8.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
72 - 2011: Zarzadzenie nr 95.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do zamiany
72 - 2011: Zarzadzenie Nr 62.2011 z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szypliszki za I półrocze 2011 r
72 - Za 2004 rok: Ewa Kleszczewska - Sekretarz Gminy
71 - 2005: Uchwała Nr XXV/180/05 zmieniajaca uchwałę w sprawie okreslenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
71 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół Nr 7.2011 ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2011 r
71 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr IV/11 z IV Sesji Rady Gminy Szypliszki
71 - 2004: Uchwała Nr XVIII/133/04 w sprawie opłaty administracyjnej.
71 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXXI/2014 Z XXXI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 25 marca 2014 roku
71 - 2010: Uchwała nr III/18/10 z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie okreslenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
71 - 2011: Uchwała Nr XII/68/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
71 - 2004: Uchwała Nr XIX/140/04 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia pracowników obsługi szkół samorządowych.
71 - 2014: UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
71 - 2004: Uchwała Nr XIX/141/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie obrębu Żubryn gm. Szypliszki.
71 - 2004: Uchwała Nr XIX/142/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej na terenie obrębu Kaletnik gm. Szypliszki .
71 - Sprawozdania Komisji Planowania Budzetu i Finansów: Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki za 2007 rok
71 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Starosty Suwalskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich hydrologicznych na potrzeby Koncepcji Programowe
71 - Sprawozdania z działalności wójta: INFORMACJA z realizacji uchwał podjętych podczas XVI Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 15 maja 2012 roku
70 - 2006: Uchwała nr II/12/06 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
70 - 2008: Uchwała Nr XX/158/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Szypliszki na 2009 rok
70 - 2013: UCHWAŁA NR XXIV/174/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
70 - 2011: Uchwała Nr IX/58/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pod drogę gminną w miejscowości Polule gminy Szypliszki
70 - Za 2012 rok: Józef Murawski
70 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas X Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 4 grudnia 2007 roku
70 - Komisje wyborcze: Wybory samorządowe ogłoszone na dzień 16 listopada 2014 r - Obwodowe komisje wyborcze
70 - Za 2012 rok: Waldemar Orzechowski
70 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 6.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 10 maja 2016 r. o wydaniu decyzji PPZ.6220.4.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie d
70 - Za 2007 rok: Aneszko Leszek Antoni
70 - Za 2006 rok: Stefanowski Adam
70 - 2011: Zarządzenie nr 51.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
70 - Za 2013 rok: Bożena Wasilewska
70 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXVI/2013 z XXVI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 6 sierpnia 2013 ro
70 - Sprawozdania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: I N F O R M A C J A  z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury za 2005 r.
70 - 2003: Uchwała Nr IX/70/03 w sprawie zmiany Statutu Gminy Szypliszki.
70 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XII/2011 z Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 15 listopada 2011 r
70 - Za 2006 rok: Niewiarowski Dariusz
70 - 2004: Uchwała Nr XIX/138/04 w sprawie upowaznienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
70 - 2010: UCHWAŁA NR XXXIX/272/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
70 - 2004: Uchwała Nr XVIII/134/04 w sprawie zmian w budżecie gminy.
70 - Za 2014 rok: Marek Zdancewicz
70 - 2011: Uchwała nr VI/37/2011 z dnia 29 marca 2011 r w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016
70 - Za 2009 rok: Wasilewska Bożena
70 - 2009: Uchwała nr XXIX/213/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
70 - 2004: Uchwała Nr XVIII/132/04 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r.
70 - Protokoły z posiedzeń Komisji Planowania, Budżetu i Finansów: P R O T O K Ó Ł NR 17.2013 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów odbytej w dniu 29
70 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o przystapieniu do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Przejma Wysoka gminy Szypliszki
69 - Za 2013 rok: Agnieszka Ogórkis
69 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: P R O T O K Ó Ł NR 22.2013 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Szypliszki wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Rewizyjną odbytego w dniu 5 si
69 - 2009: Uchwała nr XXVI/196/09 w sprawie miejscowwego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Żubryn
69 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 9.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzonego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie ........
69 - Za 2006 rok: Jakubanis Antoni
69 - Za 2010 rok: Mirosław Wasilewski
69 - Kontrole problemowe Urzędu Gminy: Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Szypliszki w 2005 roku
69 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: protokół Nr VIII.2011 z VIII Sesji rady Gminy Szypliszki w dniyu 27 czerwca 2011 r
69 - Za 2010 rok: Justyna Sidorek
69 - 2011: Uchwała Nr VII/48/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
69 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 15.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego
69 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokól Nr 6.2011 z posiadzenie komisji Rady Gminy w dniu 11 maja 2011 r.
69 - 2003: Uchwała Nr IX/69/03 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
69 - 2011: Zarządzenie Nr 70.2011 z dnia 13 września 2011 r w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
69 - 2008: Uchwała Nr XX/153/08 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkół publicznych na terenie gminy Szypliszki
69 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr X/2011 z obrad Sesji w dniu 14 wrzesnia 2011r
69 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół Nr 9.2011 ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy w dniu 13 wrzesnia 2011 r
69 - 2003: Uchwała Nr XI/87/03 w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
69 - 2008: Uchwała Nr XIX/145/08 w sprawie opłaty od posiadania psów
69 - 2011: Zarządzenie Nr 74.2011 z dnia 28 września 2011 r w sprawie uzupełniajacych wyborów sołtysa sołectwa Łowocie
69 - 2004: Uchwała nr XVII/126/04 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szypliszki w obrębie Szelment.
69 - Sprawozdania z działalności wójta: INFORMACJA z realizacji uchwał Rady Gminy Szypliszki za I półrocze 2005 roku .
68 - Kontrole problemowe Urzędu Gminy: Wykaz kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Szypliszki i jednostkach podległych w 2009 roku
68 - Za 2006 rok: Jaśkiewicz Henryk
68 - 2007: Zarządzenie nr 61/07 w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
68 - Za 2004 rok: Wasilewski Mirosław
68 - Za 2005 rok: Małgorzata Barszczewska - Skarbnik Gminy
68 - Za 2013 rok: Lucyna Krejpcio
68 - Za 2007 rok: Stanisław Gibowicz - Przewodniczący Rady Gminy
68 - Sprawozdania z działalności wójta: S P R A W O Z D A N I E z realizacji uchwał Rady Gminy Szypliszki podjętych w okresie od 01 lipca 2003 roku do 30 czerwca 2004r.
68 - Sprawozdania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki za 2008 rok
68 - 2004: Uchwała Nr XVII/124/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.
68 - 2011: Uchwała Nr V/35/11 w sprawie przekazania Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ˝Edukator˝ prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasionowie
68 - 2005: Uchwała Nr XXVI/187/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
68 - 2006: Zarządzenie nr 170/06 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2005 rok .
68 - 2011: Zarządzenie Nr 83.2011 z dnia 31 października 2011 w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
68 - 2010: UCHWAŁA NR XL/282/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży
68 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XL/10 z sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 9 LISTOPADA 2010 R
68 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół Nr 2/11 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy 24.01.2011
68 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiadzenia Komisji Rady Gminy w dniu 8 listopada 2010 r
68 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Nr 22.2013 Wójta Gminy Szypliszki w wydaniu decyzji zmieniajacej decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego...
68 - 2010: Uchwała nr III/21/10 z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szypliszki na 2011 rok
68 - 2010: Uchwała Nr I/ 4 /10 w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki
68 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXIII/2013 z XXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 30 stycznia 2013 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
67 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XIII/2011 z sesji rady Gminy w dniu 12 grudnia 2011 r
67 - 2009: Uchwała Nr XXII/170/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego
67 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa chodnika w Becejłach
67 - 2011: Zarządzenie nr 48.2011 z dnia 24 czerwca 2011 r w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki przeznaczonych do sprzedaży
67 - 2006: Uchwała nr I/7/06 w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki.
67 - 2011: Uchwała Nr XI/61/2011 z dnia 28 października 2011 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2011-2022
67 - 2013: UCHWAŁA NR /XXIX/217/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 grudnia 2013 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
67 - 2003: Uchwała Nr IX/78/03 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Kaletniku.
67 - 2006: Uchwała nr II/17/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Andrzejewo gminy Szypliszki.
67 - za 2010rok: Henryk Jaskiewicz
67 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XVI Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 5 sierpnia 2008 roku
67 - 2011: Uchwała nr VII/46/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeleniewo
67 - za 2010rok: Józef Wałejko
67 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 01.07.2006 r. do 31.12.2006 r.
67 - 2011: Uchwała Nr IV/33/11 w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opeki nad Zabytkami
67 - Za 2010 rok: Dariusz Niewiarowski
67 - Za 2006 rok: Ewa Kleszczewska - Sekretarz Gminy
67 - 2010: ZARZĄDZENIE NR 3/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
67 - Za 2002 rok: Głażewski Wojciech
67 - 2010: Uchwała Nr III/22/10 z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Szypliszki na rok 2011
67 - Za 2008 rok: Wasilewski Mirosław
67 - 2004: Uchwała Nr XVIII/128/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
66 - 2004: Uchwała Nr XVIII/129/04 w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
66 - 2002: UCHWAŁA Nr II/11/02 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności.
66 - 2011: Uchwała Nr XIII/81/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2012 rok
66 - 2005: Uchwała nr XXVI/184/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
66 - 2003: Uchwała Nr IX/73/03 w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Szypliszki.
66 - Za 2007 rok: Anusiewicz Antoni
66 - Za 2003 rok: Małgorzata Barszczewska - Skarbnik Gminy
66 - 2005: Uchwała nr XXV/179/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
66 - 2004: Uchwała Nr XVIII/130/04 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2005 r.
66 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr VI/2011 z VI Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 29 marca 2011 r
66 - 2010: Uchwała Nr I/ 2 /10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
66 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 20. 2016 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 6 czerwca 2016 roku
66 - 2010: UCHWAŁA NR XL/284/10 z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie utworzenia Zespołów Przedszkolnych na terenie Gminy Szypliszki.
66 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w dniu 09.05.2007 r.
66 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującą budowę pompowni wody ...
66 - Zamówienia Publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego i artykułów ropopochodnych Gminie Szypliszki
66 - Za 2004 rok: Małgorzata Barszczewska - Skarbnik Gminy
66 - Za 2009 rok: Wasilewski Mirosław
66 - 2008: Uchwała Nr XX/147/08 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szypliszki
66 - 2006: Zarządzenie Nr 155/06 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
66 - Informacje urzędu: Obwieszczenie nr 3.2014 - lokalizacja inwestycji celu publicznego: budowa 10 odcinków gminnej sieci wodociągowej.
66 - 2011: Uchwała Nr XII/73/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
66 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoprzebudowa drogi Szypliszki-Kociołki-Białobłota
66 - 2010: Uchwała nr III/14/10 z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
66 - 2009: Uchwała Nr XXI/160/09 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach
66 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 12 stycznia 2010r.
66 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół Nr 8.2011 z posiedzenia komisji w dniu 22 sierpnia 2011 r
66 - Za 2009 rok: Niewiarowski Dariusz
66 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wydaniu Postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania ...
66 - 2006: Uchwała nr II/16/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szypliszki.
66 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr IX.2011 z obrad Sesji w dniu 23 sierpnia 2011 r
66 - Za 2002 rok: Niewiarowski Dariusz
66 - 2012: UCHWAŁA NR XVI/103/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu
66 - 2008: Uchwała Nr XX/154/08 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych Gminy Szypliszki i nadania Statutu
65 - Za 2011rok: Wasilewski Mirosław
65 - Za 2004 rok: Wałejko Józef
65 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXXV/2014 Z XXXV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 15 października 2014 roku
65 - Za 2008 rok: Gawiński Andrzej
65 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 stycznia 2012 r. o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
65 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XX Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 16 grudnia 2008 roku
65 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XVI/2016 Z XVI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 7 czerwca 2016 roku
65 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 lutego 2012 r.w sprawie przebudowy drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Becejły
65 - 2011: Uchwała Nr XIII/87/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
65 - Wybory ławników sądowych: Wybory ławników sądowych
65 - za 2010rok: Lech Gałazin
65 - Przetargi: Ogloszenie nr 3.2017 Wójta Gminy Szypliszki w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Gminy Szypliszki
65 - 2011: Uchwała nr IX/56/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budzetu Gminy Szypliszki, trybu postepowania ....
65 - Informacje urzędu: Komunikat Wójta Gminy Szypliszki w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
65 - 2011: Uchwała Nr XI/62/2011 z dnia 28 października 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości drogowej połozonej w miejscowości Szelment gminy Szypliszki
65 - 2010: ZARZĄDZENIE NR 1/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku
65 - 2004: Uchwała Nr XVIII/131/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
65 - 2006: Zarządzenie nr 178 / 06 w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2006 roku.
65 - 2009: Uchwała Nr XXII/172/09 w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
65 - 2009: Uchwała Nr XXI/165/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Przejma Mała
65 - 2009: Uchwała Nr XXI/164/09 w sprawie wyrażenia stanowiska na temat rozszerzenia obszaru Natura 2000 Ostoja Jeleniewo
65 - 2008: Uchwała Nr XX/148/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
65 - 2006: Uchwała nr II/13/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
65 - 2006: Uchwała nr II/10/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
65 - 2005: Uchwała Nr XXVI/185/05 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego.
65 - Informacje urzędu: Obwieszczenie o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPZ.6733.4.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie budowy dwóch stacji transformatorowych oraz linii elektroenergetycznej średniego
65 - Informacja o sesji: XXXVIII Sesja Rady Gminy Szypliszki
65 - Za 2012 rok: Andrzej Gawiński
65 - 2004: Uchwała Nr XVIII/136/04 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
65 - Za 2003 rok: Wasilewski Mirosław
65 - Za 2005 rok: Mariusz Grygieńć - Wójt Gminy
65 - Za 2002 rok: Wałejko Józef
65 - 2014 - Koniec kadencji: Karol Baluta
65 - 2012: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 44.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 04.10. 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
65 - Za 2008 rok: Agnieszka Anna Ogórkis
65 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 02.01.2012 r. do 10.10.2012 r.
65 - Za 2006 rok: Gawiński Andrzej
65 - Za 2003 rok: Mariusz Grygieńć - Wójt Gminy
65 - Sprawozdania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki za 2007 rok
65 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXII/2012 Z XXII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 19 grudnia 2012 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
65 - Za 2012 rok: Lucyna Krejpcio
65 - Kontrole problemowe Urzędu Gminy: Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Szypliszki w 2007 roku
65 - Protokoły z posiedzeń Komisji Planowania, Budżetu i Finansów: Protokół z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 25 września 2007 r.
64 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 11.10.2012 r. do 31.12.2012 r.
64 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 lutego 2012 r w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 101614 B ˝Becejły – Postawelek – Kupowo Folwark˝
64 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej, położonej w gminie Szypliszki, w obrębach:Jasionowo,...
64 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: P R O T O K Ó Ł NR 18.2013 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów odbytej w dniu 25 ma
64 - Sprawozdania Komisji Rewizyjnej: I N F O R M A C J A  z działalności Komisji Rewizyjnej w 2004 roku.
64 - Za 2012 rok: Piotr Prawdzik
64 - 2011: Zarządzenie Nr 93.2011 z dnia 13 grudnia 2011 r w sprawie określenia sposobu realizacji uchwał Rady Gminy
64 - Za 2007 rok: Wiesław Grudziński
64 - 2006: ZARZĄDZENIE NR 161 /06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
64 - 2006: Uchwała nr II/19/06 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą ˝Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce˝ oraz nadania jej statutu.
64 - 2006: Uchwała nr II/11/06 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego.
64 - 2005: Uchwała Nr XXV/181/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
64 - 2005: UCHWAŁA Nr XXVI/191/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szypliszki na 2005 rok.
64 - 2003: Uchwała Nr IX/72/03 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
64 - Sprawozdania Komisji Rewizyjnej: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki za 2007 rok
64 - Za 2008 rok: Ewa Kleszczewska - Sekretarz Gminy
64 - Za 2006 rok: Głażewski Wojciech
64 - Za 2008 rok: Stanisław Gibowicz - Przewodniczący Rady Gminy
64 - Za 2010 rok: Lucyna Krejpcio
64 - Za 2008 rok: Józef Murawski
64 - Za 2002 rok: Jaśkiewicz Henryk
64 - Za 2005 rok: Jaśkiewicz Henryk
64 - Za 2007 rok: Jakubanis Antoni
64 - Za 2007 rok: Stefanowski Adam
64 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjętych podczas II Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 6 grudnia 2006 roku
64 - 2010: Uchwała nr III/15./10 z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie opłaty miejscowej
64 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Nr 9.2015 Wójta Gminy Szypliszki o wydaniu decyzji : PPZ.6220.3.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia , polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,6 – 0,7 MW, ....
64 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 11 sierpnia 2015 r.
64 - Za 2008 rok: Małgorzata Barszczewska - Skarbnik Gminy
64 - Za 2009 rok: Stefanowski Adam
64 - Informacje urzędu: ZARZĄDZENIE NR 2.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Szypliszki
64 - Informacje urzędu: INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO O  CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2014/2015
63 - 2009: Uchwała Nr XXIII/173/09 w sprawie zmian w budżecie gminny na 2009 rok
63 - Za 2002 rok: Gawiński Andrzej
63 - Informacje urzędu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPZ.6733.1.2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. obejmującą rozbudowę zespołu usług publicznych z potrzebną infrastrukturą techniczną i drogową w ....
63 - Za 2002 rok: Prawdzik Piotr
63 - Za 2002 rok: Wasilewski Mirosław
63 - 2010: Uchwała nr III/8/10 z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szypliszki dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku ...
63 - Za 2004 rok: Jakubanis Antoni
63 - Za 2011rok: Gałazin Lech
63 - Za 2008 rok: Anusiewicz Antoni
63 - Za 2008 rok: Jaśkiewicz Henryk
63 - Za 2008 rok: Stefanowski Adam
63 - 2002: UCHWAŁA Nr II/9/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
63 - Kontrole problemowe Urzędu Gminy: Wykaz kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Szypliszki w 2013 r
63 - 2007: Zarządzenie nr 64/07 w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
63 - 2010: UCHWAŁA NR XL/283/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. ˝ Zespoły przedszkolne w Gminie Szypliszki˝ dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-201
63 - Za 2009 rok: Prawdzik Piotr
63 - 2005: Uchwała nr XXVI/186/05 w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
63 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 31 lipca 2007 r.
63 - Sprawozdania Komisji Planowania Budzetu i Finansów: Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki za 2008 rok
63 - 2004: Uchwała nr XIX/139/04 w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Szypliszki.
63 - 2003: Uchwała Nr X/77/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
63 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr III/2014 Z III Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 22 grudnia 2014 roku
63 - 2005: Uchwała Nr XXV/173/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej własność Gminy Szypliszki na okres dłuższy niz trzy lata.
63 - 2005: Uchwała nr XXV/174/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie obrębu Jasionowo gminy Szypliszki.
63 - 2008: Uchwała Nr XX/149/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
63 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/158/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
63 - 2010: Zarządzenie nr 243/10 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
63 - 2005: Uchwała nr XXVI/188/05 zmieniajaca uchwałę w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
63 - 2006: Uchwała nr I/6/06 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki.
63 - 2006: Uchwała nr II/14/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
63 - 2006: Uchwała nr II/18/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szypliszki.
63 - Za 2011rok: Niewiarowski Dariusz
63 - Za 2012 rok: Agnieszka Ogórkis
63 - 2003: Zarządzenie Nr 38/03 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaletniku.
63 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 02.01.2007 r. do 25.01.2007 r.
63 - 2010: Uchwała Nr III/16/10 z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany gruntów pod drogi we wsiach:Podwojponie, Szury, Czerwonka, Szelment
62 - Za 2004 rok: Jaśkiewicz Henryk
62 - 2009: Zarządzenie nr 161/09 w sprawie uzupełnienia składu komisji.
62 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 18.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Słobódka ....
62 - 2003: Uchwała Nr XI/88/03 w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych.
62 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Nr 25.2014 Wójta Gminy Szypliszki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu .....
62 - 2011: Zarządzenie Nr 13/11 w sprawie przyjecia wykazu nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Szypliszki przeznaczonych do zamiany
62 - 2005: Uchwała Nr XXV/182/05 w sprawie opłaty administracyjnej.
62 - 2006: ZARZĄDZENIE NR 168/06 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szypliszki
62 - Za 2004 rok: Mariusz Grygieńć - Wójt Gminy
62 - Informacje urzędu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej wykonanie melioracji wodnych szczegółowych na obszarze około 285 ha,....
62 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr V/2011 z V sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 15 lutego 2011 r
62 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o wydaniu postanowienia odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzonego....
62 - 2009: Zarzadzenie nr 147/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżtu gminy za 2008 r
62 - 2010: Zarządzenie nr 267/10 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Szypliszki przeznaczonych do sprzedaży
62 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 21.2013 o wydaniu decyzji Wójta Gminy Szypliszki w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
62 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół z XXVIII Sesji rady Gminy Szypliszki w dniu 8 listopada 2013 r
62 - 2002: UCHWAŁA Nr II/8/02 w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
62 - 2006: Uchwała nr I/9/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
62 - Za 2010 rok: Leszek Antoni Aneszko
62 - 2010: Uchwała nr III/12/10 z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie obniżenia kwoty stanowiacej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowana jako podstawa oblicznia podatku leśnego na terenie gminy
62 - 2006: Uchwała nr II/22/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
62 - 2014: UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości diety Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki
62 - Za 2003 rok: Racis Krzysztof
62 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o wydaniu decyzji środowiskowej na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na budowie trzech ziemnych stawów wodnych ......
62 - Za 2008 rok: Marek Zdancewicz
62 - 2008: Uchwała Nr XX/155/08 w sprawie Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych Gminy Szypliszki
62 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy szypliszki o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego tj przebudowy drogi gminnej Jeziorki, Aleksandrówka .......
62 - Za 2009 rok: Jaśkiewicz Henryk
62 - 2009: Uchwała nr XXIX/209/09 w sprawie opłaty miejscowej
62 - 2010: Uchwała Nr I/ 5 /10 w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki
62 - Protokoły z posiedzeń Komisji Planowania, Budżetu i Finansów: P R O T O K Ó Ł NR 18.2013 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów odbytej w dniu 29 s
62 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Starosty Suwalskiego o wydaniu decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i pozwolenie na budowę dla Województwa Podlaskiego
62 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXXIX/10 z XXXIX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 28 września 2010 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
62 - 2010: Zarządzenie Nr 273/10 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do zamiany.
62 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXVIII/09 z XXVIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 22 października 2009 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
62 - Za 2004 rok: Gawiński Andrzej
62 - 2010: ZARZĄDZENIE NR 268/10 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
62 - 2003: Uchwała Nr X/76/03 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.
61 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjętych podczas obrad XIII Sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2004r.
61 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 14.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki,
61 - Protokoły z posiedzeń Komisji Planowania, Budżetu i Finansów: Protokół z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów odbytego w dniu 05 grudnia 2006 roku.
61 - Za 2005 rok: Justyna Sidorek
61 - Informacje urzędu: obwieszczenie o odwołaniu od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPZ.6733.1.2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie budowy 14 odcinków sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia ........
61 - 2003: Zarządzenie Nr 59/03 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
61 - 2012: Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Gminy Szypliszki z  dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2012 – 2022
61 - 2013: UCHWAŁA NR XXVIII/196/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
61 - 2011: Uchwała Nr XI/64/2011 z dnia 28 października 2011 r w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku publicznego na 2012 rok
61 - 2010: Zarządzenie nr 253/10 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
61 - 2011: U C H W A Ł A  NR IV/30/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miejscowości Szypliszki i  Żubryn gminy Szypliszki.
61 - 2009: Zarządzenie nr 152/09 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
61 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiadzenia Komisji Rady Gminy w dniu 14 lutego 2011 r
61 - 2006: Zarządzenie Nr 162/06 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Becejłach
61 - 2009: Uchwała Nr XXI/162/09 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego
61 - Za 2008 rok: Bożena Wasilewska
61 - Za 2009 rok: Gawiński Andrzej
61 - 2004: Zarządzenie Nr 70/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy na budowę sieci wodociągowej i przyłączy we wsiach : Przejma Wysoka, Krzywólka, Wygorzel, Białobłota.
61 - 2009: Uchwała Nr XXI/161/09 zmianiająca uchwałę w  sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak równ
61 - 2010: Uchwała Nr III/19/10 z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
61 - Za 2008 rok: Bożena Zdancewicz
61 - Za 2010 rok: Karol Baluta
61 - 2011: Uchwała Nr VII/45/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
61 - 2011: Uchwała Nr IV/28/11w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej we wsi Słobódka, w trybie bezprzetargowym.
61 - 2004: Uchwała Nr XIX/143/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
61 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXVI/09 z XXVI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 27 sierpnia 2009 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
61 - 2006: Zarządzenie Nr 171/06 w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006.
61 - 2010: Zarządzenie nr 246/10 w sprawie odwołania czlonka obwodowej komisji wyborczej
61 - 2009: Zarządzenie Nr 155/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy.
61 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XIX/2016 z XIX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 15 listopada 2016 r.
61 - 2011: Zarządzenie Nr 60.2011 z dnia 29 lipca 2011 r w sprawie przyjęcia informACJI O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ii KWARTAŁ 2011 ROKU
61 - Za 2008 rok: Prawdzik Piotr
61 - 2010: ZARZĄDZENIE NR 275/10 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2010 roku.
61 - Za 2008 rok: Wałejko Józef
61 - Za 2010 rok: Lech Gałazin
61 - 2009: Zarządzenie nr 150/09 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionowie
61 - Za 2003 rok: Aneszko Leszek Antoni
61 - 2011: Uchwała Nr VIII/49/2011 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Potrowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
61 - 2009: Zarządzenie nr 210/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
61 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 24.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 24 września 2013 r. o wydaniu decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi powiatowej ˝Węgielnia-Bilwinowo-
61 - 2006: Uchwała nr I/4/06 w sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Rady Gminy Szypliszki.
61 - 2011: Zarządzenie nr 60.2011 w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2011 roku.
61 - 2004: Uchwała Nr XIX/137/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2005 r.
61 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjętych podczas V Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 23 kwietnia 2007 roku
60 - 2009: Uchwała nr XXII/166/09 w sprawie budżetu gminy na 2009 r
60 - 2009: Uchwała Nr XXII/171/09 zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału gminy Szypliszki na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
60 - 2009: Uchwała Nr XXII/168/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego
60 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 11.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Szypliszki
60 - 2003: Zarządzenie Nr 42/03 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania kryzysowego w Szypliszkach
60 - 2009: Zarządzenie nr 139/09 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
60 - Za 2005 rok: Wiesław Grudziński
60 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/147/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie organizacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kaletniku
60 - 2010: Zarządzenie nr 248/10 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
60 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXX/09 z XXX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 15 grudnia 2009 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach
60 - 2003: Uchwała Nr IX/75/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego na okres kadencji 2004-2007.
60 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXXVI/10 z XXXVI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 29 czerwca 2010 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
60 - 2005: Uchwała Ne XXVI/190/05 zmieniajaca uchwałe w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
60 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 18.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Szypliszki z dnia 10 czerwca 2015 r. , znak: PPZ.6220.2.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie stwie
60 - Za 2005 rok: Stanisław Gibowicz - Przewodniczący Rady Gminy
60 - 2006: Uchwała nr I/8/06 w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki.
60 - 2006: Uchwała nr II/15/06 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej , zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
60 - 2008: Uchwała Nr XX/152/08 w sprawie wydatków budżetu gminy,które w 2008 roku które nie wygasają z upływem roku budżetowego
60 - Sprawozdania z działalności GOPS: Sprawozdania z działalności GOPS za 2005r.
60 - 2006: Uchwała nr II/20/06 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 r nie wygasają z upływem roku budżetowego.
60 - 2006: Uchwała nr II/21/06 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2006 r nie wygasają z upływem roku budżetowego.
60 - Za 2012 rok: Bożena Wasilewska
60 - Za 2007 rok: Bożena Wasilewska
60 - Za 2007 rok: Justyna Sidorek
60 - 2008: Uchwała Nr XIX/144/08 w sprawie obniżenia ceny skupu drewna do celów wymiaru podatku leśnego.
60 - Za 2008 rok: Wiesław Grudziński
60 - 2011: Zarządzenie nr 11/11 w sprawie przyjecia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Szypliszki przeznaczonych do zamiany
60 - za 2010rok: Mirosław Wasilewski
60 - za 2010rok: Dariusz Niewiarowski
60 - za 2010rok: Waldemat Bogusław Orzechowski
60 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXIX/2013 Z XXIX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 17 grudnia 2013 roku
60 - Za 2014 rok: Małgorzata Barszczewska
60 - Sprawozdania z działalności wójta: INFORMACJA z realizacji uchwał podjętych podczas IV Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 20 marca 2007 roku
60 - 2009: Uchwała Nr XXII/169/09 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Suwalskiemu
60 - 2005: Zarządzenie nr 139/05 w sprawie: powołania komisji przetargowej
60 - 2011: Zarządzenie Nr 82.2011 z dnia 27 października 2011 r w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2011 r
60 - Za 2008 rok: Aneszko Leszek Antoni
60 - Za 2007 rok: Gawiński Andrzej
60 - 2011: Uchwała Nr XII/66/11 z dnia 15 listopada 2011 r w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
60 - Za 2005 rok: Gawiński Andrzej
60 - Informacje urzędu: Sprawozdanie z  realizacji programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok
59 - za 2010rok: Karol Baluta
59 - 2011: Uchwała nr VIII/50/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r
59 - Za 2015: Małgorzata Teresa Barszczewska
59 - Za 2013 rok: Karol Baluta
59 - Za 2005 rok: Ewa Kleszczewska - Sekretarz Gminy
59 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXIV/09 z XXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 28 kwietnia 2009 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
59 - 2009: Zarządzenie Nr 154/09 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
59 - 2010: Zarządzenie nr 241/10 w sprawie dokonania likwidacji nieczynnych odcinków dróg wewnętrznych Gminy Szypliszki i utworzenia nowego pasa drogowego w miejscowości Szelment gmina Szypliszki
59 - Za 2009 rok: Głażewski Wojciech
59 - 2009: Zarządzenie Nr 142/09 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2008 r
59 - Sprawozdania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: S P R A W O Z D A N I E z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Szypliszki za 2013 rok
59 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 9.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 maja 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
59 - 2011: Uchwała Nr XII/70/11 w sprawie opłaty od posiadania psów
59 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 18 grudnia 2007 r.
59 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: P R O T O K Ó Ł NR .2015 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 22 kwietnia 2016 roku
59 - Za 2007 rok: Wałejko Józef
59 - Za 2002 rok: Ewa Kleszczewska - Sekretarz Gminy
59 - 2012: zZarządzenie nr 46.2012 Wójta Gminy szypliszki z dnia 17.10.2012 r w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2012 r
59 - 2011: Uchwała nr XI/63/2011 z dnia 28 października 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
59 - 2010: UCHWAŁA NR XXXIX/273/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w ˝Planie Odnowy Miejscowości Słobódka na lata 2010- 2017˝
59 - Za 2008 rok: Głażewski Wojciech
59 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 7.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 maja 2016 r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej : budowę elektroenergetycznej..
59 - Za 2010 rok: Antoni Anusiewicz
59 - Za 2004 rok: Justyna Sidorek
59 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXXIV/2014 Z XXXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 26 sierpnia 2014 roku
59 - 2011: Uchwała Nr VIII./54/2011 w sprawie powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników
59 - 2011: Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zajetych pod pas drogowy drogi krajowej Nr 8
59 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XVIII/2012 Z XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 10 lipca 2012 roku
59 - 2006: Zarządzenie nr 167/ 06 w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006 roku.
59 - 2003: Zarządzenie Nr 46/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
59 - Za 2009 rok: Jakubanis Antoni
59 - 2005: Uchwała nr XXV/175/05 zmieniajaca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości położonych na terenie wsi Słobódka, Kaletnik i Szypliszki.
59 - 2006: Zarządzenie Nr 157 / 06 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
59 - 2012: UCHWAŁA NR XVI/110/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szypliszki
59 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 1 .2012 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 05 stycznia 2012 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
59 - Za 2003 rok: Jakubanis Antoni
59 - Protokoły Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 30 kwietnia 2007 r.
59 - Za 2008 rok: Mariusz Grygieńć - Wójt Gminy
59 - za 2010rok: Andrzej Gawiński
59 - 2010: Zarządzenie nr 244/10 w sprawie odwołania czlonka obwodowej komisji wyborczej
59 - 2004: Zarządzenie Nr 69/04 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
59 - Za 2005 rok: Niewiarowski Dariusz
59 - 2008: Uchwała Nr XX/157/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szypliszki na 2009 rok
59 - Za 2013 rok: Małgorzata Bagińska
59 - 2003: Zarządzenie Nr 56/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
58 - 2005: Zarządzenie Nr 141/05 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
58 - Za 2003 rok: Bożena Zdancewicz
58 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki. w okresie od 18.03.2006 r. do 25.04.2006 r.
58 - 2006: ZARZĄDZENIE NR 173/06 o wymaganiach jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekły
58 - 2006: Zarządzenie nr 166/06 w sprawie: określenia procedury sporządzania kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu gminy.
58 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 4.2015 Ze wspólnego posiedzenia Komisją Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 24 marca 2015 roku
58 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 20.2013 o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego nabudowie sieci wodociągowej wraz z sieciową pompownią wody
58 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 13.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
58 - Kontrole problemowe Urzędu Gminy: Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Szypliszki w I półroczu 2006 roku
58 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXXI/10 z XXXI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 19 stycznia 2010 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
58 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 30.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 października 2016 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , obejmującej : rozbudowę istniejącej zabudowy usługo
58 - 2011: Uchwała Nr VIII/53/2011 zmianiajaca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołów Przedszkolnych na terenie Gminy Szypliszki
58 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXXIV/10 z XXXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 7 kwietnia 2010 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
58 - 2008: Zarządzenie Nr 80/08 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
58 - 2005: Zarządzenie Nr 132/05 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
58 - Za 2003 rok: Niewiarowski Dariusz
58 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/160/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI 19 grudnia 2012 roku. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
58 - 2011: U C H W A Ł A  NR IV/29/11w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej we wsi Słobódka, w trybie bezprzetargowym
58 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych podczas XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 21 września 2012 roku
58 - 2004: ZARZĄDZENIE NR 67/04 w sprawie powołania komisji konkursowej.
58 - 2009: Uchwała nr XXIV/179/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od tej sprzedaży oraz oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we wsi Kaletnik
58 - 2010: Zarządzenie nr 250/10 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
58 - 2010: UCHWAŁA NR XL/281/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXI/271/10 Rady Gminy Szypliszki w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Szypliszki.
58 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXV/2013 Z XXV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 21 maja 2013 r
58 - Informacje urzędu: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 października 2014 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
58 - Za 2002 rok: Aneszko Leszek Antoni
58 - za 2010rok: Dariusz Niewiarowski
58 - Za 2002 rok: Jakubanis Antoni
58 - 2003: Zrządzenie Nr 54/03 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
58 - za 2010rok: Piotr Prawdzik
58 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szypliszki o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej Postawelek...
58 - 2004: Zarządzenie nr 63 /04 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli księgozbioru w Filii Bibliotecznej w Zubrynie.
58 - Za 2011rok: Aneszko leszek Antoni
58 - 2011: Zarządzenie Nr 41.2011 z dnia 2.05.2011 r w sprawie określenia terminu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
58 - 2006: Uchwała nr II/23/06 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ˝Nasza Suwalszczyzna˝.
58 - 2006: Uchwała nr I/5/06 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom.
58 - Za 2007 rok: Racis Krzysztof
58 - 2009: Zarządzenie Nr 143/09 w sprawie przygotowania projektów uchwał
58 - 2010: Uchwała nr XL/278/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych.
58 - Za 2007 rok: Agnieszka Anna Ogórkis
57 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 12.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 czerwca 2016 r. o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Szypliszki Nr PPZ.6733.5.2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. dotyczącym zawieszenia postępowania
57 - 2007: Zarządzenie Nr 17/07 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
57 - Informacja o sesji: P O S T A N O W I E N I E Nr 3/10 Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie: zwołania obrad III Sesji Rady Gminy Szypliszki.
57 - 2007: ZARZĄDZENIE NR 18/07 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
57 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 lutego 2012 r.w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 101612B Szypliszki – Kociołki – Białobłota na odcinku o długości 1561,60 m
57 - 2009: Zarządzenie nr 160/09 w sprawie odwołania członka komisji
57 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXII/09 z XXII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 17 lutego 2009 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
57 - Protokoły z posiedzeń Komisji Planowania, Budżetu i Finansów: Protokół nr 9/07 z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 15 października 2007.
57 - 2012: UCHWAŁA Nr XXII/145/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szypliszki na 2013 rok.
57 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Starosty Suwalskiego w sprawie zgromadzonych materiałów do zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi eks
57 - Sprawozdania Komisji Rewizyjnej: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki za 2008 rok
57 - 2010: UCHWAŁA NR XXXI/271/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Szypliszki.
57 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 26 października 2006 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
57 - Sprawozdania z działalności wójta: INFORMACJA z realizacji uchwal podjętych podczas XVII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 26 czerwca 2012 roku
57 - 2012: ZARZĄDZENIE Nr 25.2012 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ˝Regulaminu pomocy mieszkańcom Gminy Szypliszki w usuwaniu azbestu na lata 2013– 2014
57 - 2011: zarzadzenie Nr 42.2011 z dnia 17 maja 2011 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
57 - 2008: Zarządzenie nr 136/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
57 - Za 2015 rok: Marek Zdancewicz
57 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 4 października 2013 r.zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej rozbiórkę istniejącego mostu ....
57 - 2008: Uchwała Nr XIX/143/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
57 - 2006: Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
57 - 2006: Zarządzenie Nr 196/06 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
57 - 2004: ZARZĄDZENIE NR 65/04 w sprawie powołania komisji konkursowej.
57 - Za 2004 rok: Racis Krzysztof
57 - za 2010rok: Leszek Antoni Aneszko
57 - Za 2010 rok: Tomasz Jakub Dorochowicz
57 - 2010: Zarządzenie nr 264/10 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
57 - 2005: Zarządzenie Nr 122/05 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
57 - Za 2003 rok: Małgorzata Bagińska
57 - 2011: Uchwała Nr XII/67/11 z dnia 15 listopada 2011 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
57 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: P R O T O K Ó Ł NR 9.2015 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 7 września 2015 roku
57 - 2014 - Początek kadencji: Stanisław Gibowicz
57 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 19.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Szypliszki Nr PPZ.6733.5.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. dotyczące podjęcia postępowania administracyjnego, ...
57 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 12.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Szypliszki
57 - 2012: Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Szypliszki z  dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2012 – 2022
57 - Sprawozdania Komisji Planowania Budzetu i Finansów: I N F O R M A C J A z działalności Komisji Planowania, Budżetu i Finansów w  2005 roku
57 - 2003: Zarządzenie Nr 52/03 w sprawie godzin pracy Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Szypliszkach
57 - 2013: UCHWAŁA NR XXIV/167/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na teren
57 - 2005: Zarządzenie nr 130/05 w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
57 - Za 2002 rok: Racis Krzysztof
56 - Protokoły Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 05 grudnia 2006 r.
56 - 2011: Uchwała Nr XIII/74/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowycch na 2012 rok
56 - Za 2005 rok: Wałejko Józef
56 - Za 2010 rok: Andrzej Gawiński
56 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 15 lutego 2010r.
56 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjętych podczas ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 20 lipca 2005 roku.
56 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 09 marca 2010r.
56 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 30 marca 2005 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
56 - 2010: Uchwała NR XL/280/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miejscowości : Żubryn, Fornetka i Przejma Wielka gminy Szypliszki.
56 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXIII/09 z XXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 19 marca 2009 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
56 - Kontrole problemowe Urzędu Gminy: Wykaz kontroli Przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Szypliszki w 2007 roku
56 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie: zwołania obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Szypliszki.
56 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXXVIII/10 z XXXVIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 3 września 2010 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
56 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr IX/2015 Z IX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 8 września 2015
56 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 40.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
56 - Za 2003 rok: Ewa Kleszczewska - Sekretarz Gminy
56 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXXIII/10 z XXXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 16 marca 2010 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
56 - za 2010rok: Antoni Anusiewicz
56 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXV/09 z XXV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 3 czerwca 2009 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
56 - 2011: Uchwała Nr XII/72/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
56 - Za 2006 rok: Małgorzata Bagińska
56 - Za 2011rok: Prawdzik Piotr
56 - 2010: Uchwała nr XXXI/229/10 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szypliszki
56 - 2009: Uchwała nr XXIX/210/09 w sprawie opłaty od posiadania psów
56 - Za 2009 rok: Aneszko Leszek Antoni
56 - 2011: Uchwała Nr XII/69/11 w sprawie opłaty miejscowej
56 - Za 2008 rok: Justyna Sidorek
56 - Za 2002 rok: Małgorzata Barszczewska - Skarbnik Gminy
56 - 2009: Zarządzenie Nr 144/09 w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
56 - 2003: Zarządzenie Nr 49/03 w sprawie ustalenia wysokości wadium na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki , w drodze przetargu.
56 - 2005: Uchwała nrXXV/178/05 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego.
56 - 2005: Zarządzenie nr 142/05 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
56 - 2003: Zarządzenie 44/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
56 - 2007: Zarządzenie nr 54/07 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy na III kwartał 2007
56 - 2003: Zarządzenie Nr 40/03 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Kaletniku.
56 - 2005: Zarządzenie nr 134/05 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.
56 - 2007: Zarządzenie nr 32/07 w sprawie określenia terminu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń.
56 - 2003: Zarządzenie Nr 53/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
56 - 2009: Zarządzenie nr 140/09 w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
56 - Za 2012 rok: Małgorzata Bagińska
56 - 2005: Uchwała nr XXVI/193/05 w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiazań wekslowych.
56 - 2005: Zarządzenie Nr 131/05 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
56 - 2003: Uchwała Nr XI/80/03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Szelment.
56 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów odbytego w dniu 13 listopada 2007 r.
56 - 2005: Zarządzenie Nr 149/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczycieli
56 - 2009: Zarządzenie Nr 156/09 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
56 - 2003: Uchwała Nr XI/86/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
56 - 2004: Zarządzenie Nr 73/04 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Słobódce
56 - 2003: Zarządzenie Nr 36/03 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słobódce.
56 - 2009: Uchwała Nr XXIII/176/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaletnik
56 - 2003: Uchwała nr XI/81/03 w sprawie nieodpłatnego przejecia nieruchomości połozonej w obrębie Przejma Mała.
56 - 2005: ZARZĄDZENIE NR 114/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania oceny ofert na ˝Budowę wodociągu z przyłączami we wsiach: Szypliszki, Rybalnia, Fornetka, Przejma Mała, Przejma Wielka˝ – projekt współfinansowany z EFRR
56 - 2009: Uchwała Nr XXIV/178/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
56 - 2009: Zarządzenie Nr 149/09 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
56 - 2004: Zarządzenie nr 109/2004 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
55 - 2010: Zarządzenie nr 257/10 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
55 - Za 2002 rok: Bożena Zdancewicz
55 - 2011: Uchwała Nr XIII/77/2011 z dnia 12 grudnia 2011 zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
55 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 02.03.2007 r. do 02.03.2007 r.
55 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Starosty Suwalskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby Koncepcji Programowej budowy drogi eks
55 - 2010: ZARZĄDZENIE NR 274/10 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
55 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 2.2014 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Rewizyjną odbytego w dniu 19 grudnia 2014 rok
55 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójt Gminy Szypliszki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu zadania pod nazwą ˝ Utrzymanie ...
55 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 21 września 2010 roku w sprawie: zwołania obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Szypliszki.
55 - Za 2008 rok: Niewiarowski Dariusz
55 - 2005: Uchwała Nr XXV/183/05 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu inwestycyjnego.
55 - 2005: Zarządzenie nr 125 / 05 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
55 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie: zwołania obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki.
55 - Kontrole problemowe Urzędu Gminy: Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Szypliszki w  2012 roku
55 - 2003: Zarządzenie Nr 41/03 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionowie.
55 - Za 2009 rok: Lutecki Stanisław
55 - 2009: Uchwała Nr XXIII/175/09 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
55 - 2013: UCHWAŁA NR XXIII/165/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
55 - 2003: Zarządzenie Nr 61/03 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 38/2000 Zarządu Gminy Szypliszki z dnia 31 sierpnia 2000r
55 - Za 2012 rok: Antoni Anusiewicz
55 - Za 2010 rok: Krzysztof Racis
55 - Za 2010 rok: Waldemar Bogusław Orzechowski
55 - 2008: Uchwała Nr XIX/141/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
55 - Za 2003 rok: Stefanowski Adam
55 - Za 2006 rok: Bożena Wasilewska
55 - Za 2004 rok: Głażewski Wojciech
55 - 2009: Zarządzenie nr 193/09 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2009 r.
55 - 2012: UCHWAŁA NR XIV/91/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2012
55 - 2003: Zarządzenie Nr 45/03 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
55 - 2009: Uchwała nr XXIX/212/09 w sprawie zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
55 - Za 2011rok: Wałejko Józef
55 - Sprawozdania z działalności wójta: INFORMACJA z realizacji uchwał podjętych podczas XIX Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 28 sierpnia 2012 roku
55 - Za 2004 rok: Aneszko Leszek Antoni
55 - Za 2013 rok: Stanisław Gibowicz
55 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/150/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż odcinka drogi wewnętrznej, położonej w obrębie Rybalnia
55 - 2008: Uchwała Nr XX/156/08 w sprawie wynagradzania pracowników samorzadowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Szypliszki
55 - 2003: Zarządzenie Nr 37/03 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Słobódce.
54 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 02.01.2011 do 31.12.2011r
54 - Informacje urzędu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia melioracyjnego pod nazwą ˝ Postawelek – melioracje użytków rolnych ˝
54 - 2011: Uchwała Nr XIII/85/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r
54 - 2009: Uchwała Nr XXIII/174/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego
54 - 2014 - Koniec kadencji: Stanisław Gibowicz
54 - Za 2008 rok: Małgorzata Bagińska
54 - Sprawozdania z działalności wójta: INFORMACJA z realizacji uchwał podjętych na XXXV Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 15 października 2014 roku.
54 - 2003: Zarządzenie Nr 47/03 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 października 2003 r.
54 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 8.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 maja 2016 r.o wydaniu decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkół w Kaletniku ...
54 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 32.2012 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2012 roku.
54 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 02.012011 do 31.12.2011 r
54 - 2005: Zarządzenie Nr 116/05 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
54 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 8.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla zamierzonego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie publicznej...
54 - 2011: Uchwała Nr XIII/76/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
54 - 2004: Zarządzenie Nr 84/04 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
54 - Za 2006 rok: Lutecki Stanisław
54 - Za 2006 rok: Wilicki Jan
54 - Informacje urzędu: Sprawozdanie z  realizacji programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok
54 - 2005: Zarządzenie Nr 113/05 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
54 - Za 2005 rok: Aneszko Leszek Antoni
54 - Za 2010 rok: Stanisław Gibowicz
54 - 2010: UCHWAŁA NR XL/274/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
54 - 2007: Zarządzenie nr 29/07 w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
54 - Protokoły z posiedzeń Komisji Planowania, Budżetu i Finansów: Protokół z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów odbytego w dniu 3 lipca 2008 r.
54 - 2014: UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szypliszki
54 - 2008: Zarządzenie Nr 69/08 w sprawie Określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
54 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 59.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
54 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 7 maja 2009 r.
54 - 2011: Uchwała Nr VI/43/2011 z dnia 29 marca 2011 r w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
54 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2009 r.
54 - 2009: Zarządzenie nr 174/09 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2009 r.
54 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych dnia 17 lutego 2005 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
54 - 2012: UCHWAŁA NR XXI/134/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
54 - 2010: Zarządzenie nr 260/10 w sprawie likwidacji nieczynnego odcinka pasa drogowego i utworzenia nowego odcinka drogi w miejscowości Kaletnik
54 - 2011: Uchwała Nr IX/57/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/237/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości we wsi Andrzejewo gm. Szypliszki
54 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXXVII/10 z XXXVII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 10 sierpnia 2010 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
54 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki z Komisją Rewizyjną odbytego w dniu 13 listopada 2007 r.
54 - Za 2013 rok: Małgorzata Barszczewska
54 - 2003: Uchwała Nr XI/79/03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie wsi:Adamowizna i Zaboryszki.
54 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Słobódka
54 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz Komisją Rewizyjną odbytego w dniu 20 kwietnia 2007 r.
54 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XIV Sesji w dniu 25 sierpnia 2005 roku.
54 - 2011: Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2011 – 2020
54 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki z Komisją Rewizyjną oraz Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 31 lipca 2007 r.
53 - Za 2005 rok: Bożena Zdancewicz
53 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 27 lutego 2006 roku w Urzędzie Gminy Szypliszki.
53 - Za 2004 rok: Bożena Zdancewicz
53 - 2010: Uchwała Nr I/ 3 /10 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki
53 - Sprawozdania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: S P R A W O Z D A N I E z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki za 2012 rok
53 - za 2010rok: Tomasz Jakub Dorochowicz
53 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz Komisją Rewizyjną odbytego w dniu 15 października 2007 r.
53 - Za 2012 rok: Stanisław Lutecki
53 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 29 września 2006 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
53 - Za 2003 rok: Jaśkiewicz Henryk
53 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/161/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
53 - Za 2012 rok: Józef Wałejko
53 - 2010: Uchwała Nr III/20/10 z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011
53 - 2009: Uchwała nr XXV/185/09 w sprawie uregulowania przebiegu drogi gminnej i dokonania zamiany gruntów we wsiach Becejły i Postawelek gminy Szypliszki
53 - 2007: Zarządzenie Nr 39/07 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dzieciom i uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III
53 - 2004: Zrządzenie Nr 71/04 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
53 - 2010: Zarządzenie nr 242/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
53 - 2008: Zarządzenie Nr 135/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
53 - Za 2011rok: Orzechowski Waldemar Bogusław
53 - 2006: Zarządzenie Nr 174/06 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
53 - 2012: Uchwała Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Szypliszki z  dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2012 – 2022
53 - Informacje urzędu: Obwieszczenie o wydaniu ponownej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy 19 odcinków sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia ....
53 - 2004: ZARZĄDZENIE NR 66/04 w sprawie powołania komisji konkursowej.
53 - 2012: Zarzadzenie nr 4.2012 z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie przyjecia wykazu nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Szypliszki przeznaczonych do sprzedaży
53 - Za 2006 rok: Anusiewicz Antoni
53 - Za 2013 rok: Bożena Zdancewicz
53 - 2003: Uchwała Nr IX/71/03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie wsi Słobódka, Kaletnik i Szypliszki.
53 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXVII/09 z XXVII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 29 września 2009 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
53 - Za 2009 rok: Anusiewicz Antoni
53 - 2007: Zarządzenie Nr 56/07 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
53 - Sprawozdania z działalności wójta: INFORMACJA z realizacji uchwał podjętych podczas XV Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 13 marca 2012 rok
53 - Za 2003 rok: Justyna Sidorek
53 - Za 2002 rok: Małgorzata Bagińska
53 - 2010: UCHWAŁA NR XL/279/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi powiatowej.
53 - 2011: Uchwała Nr XIII/82/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok
53 - Protokoły z posiedzeń Komisji Planowania, Budżetu i Finansów: Protokół ze posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 27 marca 2007 r.
53 - 2005: Uchwała nr XXV/176/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
53 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 30.2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom.
53 - 2006: Zarządzenie nr 7/06 w sprawie: zmian w budżecie gminy za 2006 rok.
53 - 2010: Uchwała nr XXXVIII/268/10 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie udostępnienia mieszkańcom korzystania z terenów w centrum wsi Słobódka.
52 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: zwołania obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Szypliszki.
52 - 2009: Zarządzenie Nr 153/09 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2009 r
52 - 2012: UCHWAŁA NR XV/99/ 2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 marca 2012r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Szypliszki.
52 - 2005: Zarządzenie Nr 143/05 w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
52 - 2011: Uchwała Nr V/34/11w sprawie przekazania Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ˝Edukator˝ prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Becejłach
52 - 2011: Zarządzenie Nr 18/11 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 31 stycznia 2010 r w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2010 r
52 - 2011: Zarzadzenie Nr 56.2011z dnia 1 lipca 2011 r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
52 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie: zwołania obrad XL Sesji Rady Gminy Szypliszki.
52 - 2008: Zarządzenie Nr 133/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
52 - Sprawozdania z działalności GOPS: Sprawozdanie z realizacji zadań z pomocy społecznej za 2003rok.
52 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 30 /2014 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Rewizyjną odbytego w dniu 14 października 2014 r
52 - Za 2013 rok: Józef Murawski
52 - Za 2003 rok: Gawiński Andrzej
52 - 2008: Zarządzenie Nr 79/08 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2008 r.
52 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XI/2011 z obrad sesji w dniu 28 października 2011 r
52 - 2008: Zarządzenie Nr 75/08 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
52 - 2007: Zarządzenie nr 23/07 w sprawie: zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
52 - 2012: Zarządzenie Nr 7.2012 z dnia 14 lutego 2012 r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy
52 - Za 2005 rok: Prawdzik Piotr
52 - 2007: Zarządzenie Nr 8/07 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
52 - 2002: UCHWAŁA Nr II/14/02 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu jej płatności oraz sposobu jej pobierania.
52 - 2008: Zarządzenie Nr 82/08 w sprawie okreslenia stawek czynszu za budynki i lokale mieszkalnewchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szypliszki
52 - Za 2006 rok: Agnieszka Żebrowska
52 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego Nr DIT-III.7440.10.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla budowy gazociągu ....
52 - Za 2005 rok: Bożena Wasilewska
52 - 2014: UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z  dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
52 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 15 listopada 2004 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
52 - 2012: UCHWAŁA Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej
52 - Za 2006 rok: Stanisław Gibowicz - Przewodniczący Rady Gminy
52 - 2003: Uchwała Nr XI/85/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
52 - 2010: Zarządzenie nr 249/10 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
52 - Informacje urzędu: Obwieszczenie nr 10.2013 o wydaniu decyzji o znaku : PPZ.6220.2.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach (przebudowa drogi: Jeziorki-Aleksandrówka-Mikołajówka -Romaniuki)
52 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 20 lipca 2005 roku w Urzędzie Gminy Szypliszki.
52 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXXV/10 z XXXV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 27 kwietnia 2010 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
52 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI nr 12.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.o wszczęciu postepowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie kablowej i napowietrznej sieci elektroenergetyczn
52 - Za 2003 rok: Stanisław Gibowicz - Przewodniczący Rady Gminy
52 - Za 2009 rok: Wilicki Jan
52 - Za 2007 rok: Bożena Zdancewicz
51 - 2010: Uchwała nr XXXVIII/267/10 z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Słobódka na lata 2010-2017.
51 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXXII/2014 Z XXXII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 23 kwietnia 2014 roku
51 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki z Komisją Rewizyjną oraz Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 20 kwietnia 2007 r.
51 - 2008: Zarządzenie Nr 98/08 w sprawie powołania komisji do kontroli podatników wnioskujących o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
51 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXIV/2013 Z XXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 26 marca 2013 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
51 - 2004: Zarządzenie NR 76/04 w sprawie utworzenia funduszu nagród pracowników samorządowych Gminy Szypliszki
51 - Za 2005 rok: Stefanowski Adam
51 - 2008: Zarządzenie Nr 84/08 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
51 - 2011: Uchwała Nr XIII/75/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szypliszkach
51 - Władze Gminy: Informacja z analizy oświadczeń majatkowych za 2012 r
51 - 2006: Zarządzenie nr 186 / 06 w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2006 roku.
51 - 2010: Uchwała nr XXXVII/263/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
51 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXI/09 z XXI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 16 stycznia 2009 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
51 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie: zwołania obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Szypliszki.
51 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie: zwołania obrad XXXV Sesji Rady Gminy Szypliszki.
51 - 2011: Zarządzenie nr 35.2011 z dnia 13 kwietnia 2011r w sprawie przyjecia wykazu nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Szypliszkiprzeznaczonych do zamiany i do sprzedazy
51 - Za 2014 rok: Agnieszka Ogórkis
51 - Za 2009 rok: Racis Krzysztof
51 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki poprzedniej kadencji z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie: zwołania obrad I Sesji Rady Gminy Szypliszki.
51 - 2011: Zarzadzenie Ne 26/2011 z dnia 2 marca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na likwidacje Publicznej Szkoły Podstawowej w Fornetce
51 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 49.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do zamiany
51 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjętych w czasie obrad XXVII Sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2006 roku i XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2006 roku.
51 - 2005: Zarządzenie Nr 133/05 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Becejłach.
51 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 28 marca 2006 roku w lokalu Zespołu Szkół w Słobódce.
51 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E nr 6.2013 z dnia 29.03.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi Jeziorki-Aleksandrówka-Mikołajówka-Romaniuki
51 - Informacje urzędu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu poblicznego sprawie rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu wraz z dojazdami na rzece Szelmentka, na działkach nr 49, 8/1, 8/23, 9/17 i 9/26 na terenie..
51 - 2006: Zarządzenie nr 177/06 w sprawie: zmian w budżecie gminy za 2006 rok.
51 - Za 2003 rok: Głażewski Wojciech
51 - Za 2010 rok: Stanisław Lutecki
51 - 2013: UCHWAŁA NR XXIII/163/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2013
51 - 2009: Uchwała Nr XXIV/177/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r
51 - Za 2011rok: Gawiński Andrzej
51 - 2007: Uchwała nr VI/61/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głęboki Rów i Klonorejść gminy Szypliszki.
50 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 47.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2012 roku.
50 - Za 2004 rok: Stanisław Gibowicz - Przewodniczący Rady Gminy
50 - Informacja o sesji: Postanowienie oNr 9.2011 zwołaniu obrad IX Sesji Rady Gminy na dzień23.08.2011
50 - Za 2007 rok: Wasilewski Mirosław
50 - 2005: Zarządzenie Nr 120/05 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki przeznaczonych do sprzedaży.
50 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E nr 7.2013 z dnia 29.03.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi Postawelek - Kociołki - Jeziorki
50 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XX/2012 Z XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 21 września 2012 roku w Urzędzie Gminy Szypliszki
50 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 4.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r.o wydanym Postanowieniuw sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsi...
50 - 2009: Zarządzenie Nr 146/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r
50 - 2011: Zarządzenie Nr 21/2011z dnia 11 lutego 2011r w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
50 - Informacje urzędu: Obwieszczenie nr 4.2014 - lokalizacja inwestycji celu publicznego: rozbudowa obiektów kontroli celnej w obrębie byłego przejścia granicznego w Budzisku
50 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 11.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1136
50 - 2007: Zarządzenie nr 32/07 w sprawie określenia terminu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorz
50 - 2010: Uchwała nr XXXVI/254/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rady Gminy Szypliszki z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r
50 - Za 2004 rok: Prawdzik Piotr
50 - 2012: UCHWAŁA Nr XXII/144/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Szypliszki na 2013 rok
50 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XIV/2016 Z XIV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 15 marca 2016 roku
50 - Za 2012 rok: Leszek Antoni Aneszko
50 - Informacje urzędu: RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO- ZŁOŻE PIASKU ZE ŻWIREM - ˝Żyrwiny III˝
50 - 2007: Zarządzenie Nr 63/07 w sprawie przygotowania projektów uchwał rady Gminy
50 - Sprawozdania z działalności wójta: Informacja z realizacji uchwał podjętych podczas obrad XXV Sesji Rady Gminy w dniu 15 listopada 2005 roku.
50 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 10.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
50 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na roboty budowlane - szkoła w Kaletniku
50 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 13.04.2013 r. do 31.12.2013 r.
50 - Za 2005 rok: Jakubanis Antoni
50 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 23 maja 2006 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
50 - 2011: Uchwała nr VI/39/2011 z dnia 29 marca 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
50 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 22.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
50 - Za 2005 rok: Małgorzata Bagińska
50 - 2011: Uchwała Nr VI/41/2011 z dnia 29 marca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości przewidzianej pod kapieliski wraz z dojazdem we wsi Becejły
50 - Za 2006 rok: Justyna Sidorek
50 - Informacje urzędu: Obwieszczenie nr 15.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji z dnia 30 czerwca 2016 r., znak:PPZ.6733.3.2016
50 - 2012: Uchwała Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2012 – 2022
49 - 2003: Zarządzenie Nr 34/03 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
49 - Za 2011rok: Anusiewicz Antoni
49 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 02.01.2010 do 31.12.2010 r
49 - Za 2008 rok: Wilicki Jan
49 - 2008: Zarządzenie Nr 68/08 w sprawie Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2007 r
49 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki
49 - 2014: Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015
49 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu Sesji rady Gminy na dzień 10.01.2012 r
49 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu sesji rady Gminy szypliszki na dzień 30 stycznia 2013 roku
49 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie: zwołania obrad XXXII Sesji Rady Gminy Szypliszki.
49 - Informacje urzędu: Obwieszczenie nr 11.2013 o wydaniu decyzji o znaku : PPZ.6220.1.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach (przebudowa drogi: Postawelek-Kociołki-Jeziorki)
49 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 19.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę stacji bazowej ORANGE ˝ Żubryń ˝ wraz z budową wjazdu z drogi powiatowej nr
49 - 2013: UCHWAŁA NR XXIX/212/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Szelment gmina Szypliszki
49 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXIX/09 z XXIX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 12 listopada 2009 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
49 - 2011: Zarządzenie Nr 50.2011 z dnia 27czerwca 2011 r w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2011 r
49 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XIX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 28 grudnia 2004 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
49 - 2010: Uchwała nr XXXVII/264/10 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
49 - 2009: Uchwała nr XXVI/200/09 w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestzennego części obrebu Szelment gmina Szypliszki
49 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 26 lutego 2008 r.
49 - Za 2014 rok: Bożena Wasilewska
49 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 20 października 2009 r.
49 - 2008: Zarządzenie Nr 74/08 w sprawie przygotowania projektów uchwał rady Gminy
49 - Informacja o sesji: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy na dzień 23.04.2014 r
49 - Za 2011rok: Lutecki Stanisław
49 - 2014: UCHWAŁA NR XXXVI/250/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
49 - 2008: Zarządzenie Nr 96/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
49 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 29 grudnia 2005 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
49 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: P R O T O K Ó Ł NR 19.2013 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów odbytej w dniu 25 ma
49 - Informacja o sesji: Postanowienie Nr 6/2011 Przewodniczacego Rady Gminy Szypliszki w sprawie zwołania obrad VI Sesji rady Gminy
49 - 2010: Zarządzenie nr 239/10 w sprawie likwidacji nieczynnych odcinków dróg wewnetrznych i utworzenia nowych odcinków dróg we wsiach : Wygorzel i Przejma Wysoka
49 - 2005: Zarządzenie Nr 128/05 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
48 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 25 sierpnia 2005 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
48 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XXXII/10 z XXXII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 16 lutego 2010 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
48 - Sprawozdania Komisji Rewizyjnej: S P R A W O Z D A N I E z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki za 2013 rok
48 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2009 r.
48 - Za 2007 rok: Jaśkiewicz Henryk
48 - Informacja o sesji: Postanowienie Nr 7.2011 z dnia 21.04.2011 r w sprawie zwołania obrad VII Sesji Rady Gminy Szypliszki
48 - Informacje urzędu: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
48 - 2011: Uchwała Nr VII/47/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r
48 - 2006: Zarządzenie nr 156/06 w sprawie upoważnienia osób do doręczenia decyzji podatkowych organu podatkowego.
48 - Za 2006 rok: Wiesław Grudziński
48 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 31 maja 2007 r.
48 - Za 2004 rok: Stefanowski Adam
48 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 29 maja 2009 r.
48 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Starosty Suwalskiego o wydaniu pozwolenia na budowę drogi gminnej w obrębach jeziorki, Aleksandrówka .....
48 - 2003: Zarządzenie nr 51/ 03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy
48 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr II/2014 Z II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku
48 - 2011: Uchwała Nr VI/38/2011z dnia 29 marca 2011 r w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzina na lata 2011-2020
48 - 2004: Zarządzenie Nr 83/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
48 - 2011: Uchwała nr VI/40/2011 z dnia 29 marca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej obiektem szkolnym we wsi Fornetka
48 - 2009: Uchwała nr XXIX/206/09 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi powiatowej
48 - Informacje urzędu: Obwieszczenie nr 16.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wydania postanowieniai z dnia 28 lipca 2016 r., znak:PPZ.6220.1.2016
48 - Za 2010 rok: Henryk Jaśkiewicz
48 - 2012: UCHWAŁA NR XV/97/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu PRZEJMA MAŁA
48 - 2013: UCHWAŁA NR XXIX/211/201r RADY GMINY SZYPLISZKI z  dnia 17 grudnia 2013 roku
48 - 2009: Uchwała Nr XXII/167/09 w sprawie utworzenia rachunku dochodów w jednostce budżetowej
48 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XVII/2012 Z XVII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 26 czerwca 2012 roku
48 - 2013: Uchwała Nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
48 - Za 2005 rok: Głażewski Wojciech
48 - Za 2004 rok: Niewiarowski Dariusz
48 - Za 2008 rok: Jakubanis Antoni
48 - Za 2007 rok: Małgorzata Bagińska
48 - 2008: Zarządzenie Nr 99/08 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r
47 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZYPLISZKI nr 6.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania nr PPZ.6733.2.2014 z dnia 29.04. 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pu
47 - 2007: ZARZĄDZENIE NR 33/07 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
47 - Informacje urzędu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Szypliszki za 2014 r
47 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 26 lutego 2008 r.
47 - 2007: Zarządzenie Nr 15/07 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
47 - 2011: Zarządzenie Nr 29.2011 z dnia 25 marca 2011 w w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
47 - 2011: Uchwała Nr VII/44/2011w sprawie przystąpienia Gminy Szypliszki do realizacji projektu ˝Biała Polska Wschodnia – partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej˝ i zabezpieczenia wkładu własnego.
47 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXI/2012 Z XXI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 13 listopada 2012 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
47 - 2008: Zarządzenie Nr 73/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r
47 - 2008: Zarządzenie Nr 97/08 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2008 r
47 - 2010: Uchwala Nr XXXIX-269-10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
47 - 2009: Zarządzenie Nr 151/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r
47 - 2012: UCHWAŁA NR XXI/139/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie organizacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kaletniku
47 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 28 września 2009 r.
47 - 2007: ZARZĄDZENIE NR 25/07 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
47 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska
47 - 2010: UCHWAŁA NR XXXIX/270/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego.
47 - Za 2003 rok: Prawdzik Piotr
47 - 2009: Zarządzenie nr 159/09 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
47 - 2012: Zarządzenie Nr 3.2012 z dnia 16 stycznia 2012 r w sprawie likwidacji nieczynnego odcinka drogi wewnetrznej we wsi Lipowo
47 - Za 2011rok: Baluta Karol
47 - 2004: Zarządzenie Nr 80/04 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
47 - 2009: Uchwała nr XXVI/190/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
47 - Za 2008 rok: Lutecki Stanisław
47 - Za 2002 rok: Stanisław Gibowicz - Przewodniczący Rady Gminy
47 - 2013: UCHWAŁA NR XXIX/218/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 grudnia 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właśc....
47 - 2004: Zarządzenie nr 98/04 w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2004 roku.
47 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy..
47 - 2011: Zarządzenie Nr 45.2011 z dnia 14 czerwca 2011 r w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
47 - za 2010rok: Stanisław Lutecki
47 - Za 2012 rok: Lech Gałazin
47 - Za 2012 rok: Mirosław Wasilewski
47 - Informacja o sesji: Postanowienie Nr 10.2011 w sprawie zwołania obrad X Sesji Rady Gminy na dzień 14 wrzesnia 2011 r
47 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 02.01.2013 r. do 11.04.2013 r.
47 - 2010: Uchwała nr XXXIII/239/10 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
47 - 2010: Uchwała nr XXXVI/259/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z przeznaczeniem na pas drogowy drogi wojewódzkiej
46 - Za 2004 rok: Małgorzata Bagińska
46 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 14 czerwca 2005 roku w w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
46 - 2011: Zarządzenie Nr 30.2011 z dnia 30 marca 2011 r w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
46 - 2011: zarządzenie nr 34.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
46 - 2008: Zarządzenie Nr 94/08 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
46 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki z Komisją Rewizyjną odbytego w dniu 18 czerwca 2007 r.
46 - 2012: UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia ˝ Wieloletniego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szypliszki na lata 2012 – 2032˝.
46 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Starosty Suwalskiego o wydaniu pozwolenia na budowę drogi gminnej w obrębach Postawelek, Kociołki, Jeziorki
46 - Za 2014 rok: Stanisław Gibowicz
46 - 2014 - Koniec kadencji: Andrzej Gawiński
46 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XIV/08 z obrad XIV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
46 - Za 2011rok: Jaśkiewicz Henryk
46 - 2011: Zarządzenie Nr 12/11 z dnia 11 stycznia 2011 r w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Szypliszki
46 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A  z wykonania uchwał podjętych w II półroczu 2014 roku
46 - 2009: Uchwała nr XXV/183/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacje zadania w zakresie wykonania urzadzeń melioracji wodnych
46 - 2003: Zarządzenie Nr 39/03 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Słobódce.
46 - 2011: Zarządzenie nr 22/11z dnia 14 lutego 2011 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
46 - 2012: Uchwała Nr XV/92/2012 Rady Gminy Szypliszki z  dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2012 – 2022
46 - Za 2002 rok: Stefanowski Adam
46 - 2010: Zarządzenie nr 255/10 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budzetu gminy za II kwartał 2010 r.
46 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 2.2012 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
46 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska w dniu 8 listopada 2010 r.
46 - za 2010rok: Krzysztof Racis
46 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie: zwołania obrad XXIX Sesji Rady Gminy Szypliszki.
46 - Za 2014 rok: Bożena Zdancewicz
46 - Za 2007 rok: Głażewski Wojciech
46 - Sprawozdania z działalności wójta: INFORMACJA Z realizacji uchwał podjętych podczas XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 10 stycznia 2012 roku
45 - 2009: Uchwała nr XXVI/197/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
45 - 2009: Uchwała nr XXVI/195/09 w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Szypliszki na lata 2008-2011
45 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół Z obrad XV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 30 czerwca 2004 r w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
45 - Za 2015 rok: Bożena Zdancewicz
45 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 67.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
45 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Wójta Gminy Szypliszki o wydaniu decyzji środowiskowej na realizacje przedsiewzięcia polegającego na budowie urządzeń melioracji wodnych w obrębie Zaboryszki
45 - 2007: Zarządzenie nr 27 /07 w sprawie: zmian w budżecie gminy za 2007 rok.
45 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 33.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie likwidacji nieczynnych odcinków dróg wewnętrznych i utworzenia nowych odcinków dróg ogólnodostępnych
45 - Za 2005 rok: Racis Krzysztof
45 - Sprawozdania Komisji Rewizyjnej: I N F O R M A C J A  z działalności Komisji Rewizyjnej w 2005 roku.
45 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXX)2014 Z XXX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 28 stycznia 2014 roku
45 - 2004: Zarządzenie Nr 94 /04 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
45 - 2014: UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości diet Radnych Rady Gminy Szypliszki
45 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania, Budżetu i Finansów w dniu 8 listopada 2010 r.
45 - 2004: Zarządzenie nr 97/04 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Szypliszki.
45 - Za 2009 rok: Wałejko Józef
45 - 2013: UCHWAŁA Nr XXIX/209/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Szypliszki na 2014 rok
45 - 2009: Uchwała nr XXVI/191/09 w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych
45 - 2012: UCHWAŁA NR XVIII/118/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego Gminy Szypliszki
45 - 2005: Zarządzenie nr 121 / 05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
45 - Za 2011rok: Dorochowicz Tomasz Jakub
45 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XIX/2012 Z XIX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 28 sierpnia 2012 roku
45 - 2012: UCHWAŁA NR XVIII/116/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
45 - 2012: UCHWAŁA NR XVII/112/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
44 - 2006: Zarządzenie Nr 183/06 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
44 - 2007: Zarządzenie nr 22 /07 w sprawie: zmian w budżecie gminy za 2007 rok.
44 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 24 sierpnia 2006 r w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
44 - Za 2005 rok: Wasilewski Mirosław
44 - 2003: Uchwała Nr IX/67/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Becejły w gminie Szypliszki,zwanym ˝INGIELÓWKA˝.
44 - 2008: Zarządzenie Nr 95/08 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
44 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Nr 7.2015 Wójta Gminny Szypliszki z dnia 18.06.2015 r.o wydaniu decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu melioracji wodnych...
44 - Za 2015: Stanisław Gibowicz
44 - 2008: Zarządzenie Nr 134/08 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał rady Gminy
44 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr VII/2015 Z VII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 23 czerwca 2015 roku
44 - 2010: Uchwała nr XXXVI/261/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słobódka na lata 2010-2017
44 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: zwołania obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki.
44 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie: zwołania obrad XXX Sesji Rady Gminy Szypliszki.
44 - Za 2007 rok: Niewiarowski Dariusz
44 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 5.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 6 maja 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obej
44 - Za 2010 rok: Józef wałejko
44 - 2010: Uchwała nr XXXII/232/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r
44 - Informacja o sesji: P O S T A N O W I E N I E Nr 4/11 Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie: zwołania obrad IV Sesji Rady Gminy Szypliszki
44 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/149/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych garażami blaszanymi
44 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr I/2014 Z I Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 1 grudnia 2014
44 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY SZYPLISZKI
44 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu 10 listopada 2009 r.
44 - Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych: Informacja z analizy oświadczeń majatkowych za 2012 r
44 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 1.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie uzupełniających wyborów sołtysa sołectwa Pokomsze
44 - Protokoły z posiedzeń Komisji Planowania, Budżetu i Finansów: Protokół nr 1.2014 z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki w dniu 1 grudnia 2014 r.
44 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr IV/2015 z IV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 17 lutego 2015 roku
44 - Protokoły Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: P R O T O K Ó Ł NR 19.2013 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Szypliszki wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów odbytego w dniu 14 maja 2013 roku w lokalu Urz
44 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy..
44 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 14.02.2011r
44 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu XXV Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 21 maja 2013 roku (wtorek) na godzinę 10.00.
44 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 02.012009r. do 31.12.2009
44 - 2013: UCHWAŁA NR XXVIII/200/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
44 - Sprawozdania z działalności wójta: INFORMACJA Z realizacji uchwał podjętych podczas XIII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 12 grudnia 2011 roku
44 - Za 2014 rok: Małgorzata Bagińska
44 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 17 lutego 2015 r.
44 - Komisje wyborcze: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 20
44 - 2013: UCHWAŁA NR XXVIII/205/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne i....
43 - 2011: Zarządzenie nr 39.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r w sprawie przyjecia informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2011 r
43 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 15 listopada 2005 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
43 - 2012: UCHWAŁA NR XVI/109/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Szypliszki oraz zasad ich stosowania
43 - 2009: Uchwała nr XXVI/199/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szypliszki
43 - Za 2007 rok: Wilicki Jan
43 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 3.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia ,
43 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Nr DIT-III.7440.10.2016 Marszałka Województwa Podlaskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych dla budowy gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i LT wraz z...
43 - 2003: Uchwała Nr IX/68/03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiacej mienie gminne we wsi Przejma Wielka w gminie Szypliszki.
43 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 8 listapada 2010 r.
43 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 26 marca 2013 roku (wtorek) na godzinę 10.00.
43 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XV/2016 Z XV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
43 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 18.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia u w a g do projektu ˝Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
43 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 20 czerwca 2011 r
43 - Informacja o sesji: Postanowienie Nr 8.2011 Przewodniczącego rady Gminy w sprawie zwołania sesji na dzień 27.06.2011
43 - 2004: Uchwała Nr XII/91/04 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
43 - 2012: UCHWAŁA NR XVII/114/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych, położonych w obrębach : Żubryn i  Kaletnik.
43 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr I/06 z obrad I Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
43 - 2010: Uchwała nr XXXI/231/10 w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szypliszki w obrebach: Szelment i Przejma Wielka
43 - 2008: Zarządzenie Nr 66/08 w sprawie Przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
43 - 2012: UCHWAŁA NR XV/93/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012
43 - 2015: UCHWAŁA Nr XI/55/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
43 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniu Komisji RewizyjnejRady Gminy
43 - 2012: Zarządzenie nr 9.2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko Podinspektora ds. informatyki i warunków zabudowy
43 - 2011: zarządzenie nr 17/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki
43 - 2007: ZARZĄDZENIE NR 10/07 w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
43 - 2007: Zarządzenie nr 55/07 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy
43 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Ne 9.2014 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPZ.6733.2.2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. obejmującą budowę odcinków gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej, położonej w gminie ...
43 - 2009: Zarządzenie Nr 148/09 w sprawie przygotowania projektw uchwał rady Gminy
43 - Za 2006 rok: Bożena Zdancewicz
43 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 lipca 2016 r. zawiadamiające o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodow i materiałów w sprawie zatwierdzenia opracowania ˝Projekt robót geologicznych
42 - Za 2011rok: Racis Krzysztof
42 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 16.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I  kwartał 2012 roku.
42 - 2014 - Koniec kadencji: Dariusz Niewiarowski
42 - 2009: Uchwała nr XXV/180/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
42 - Informacja o sesji: Postanowienie Nr 5/2011 Przewodniczacego rady Gminy szypliszki w sprawie zwołania obrad V Sesji rady Gminy
42 - 2012: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 16.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
42 - Informacja o sesji: Postanowienie Nr 35/2014 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dania 25 listopada 2014 r w sprawie zwołania pierwszych sesji nowowybranych rad gmin w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 w celu złożenia ...
42 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu XXVII Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 24 września 2013 roku (wtorek) na godzinę 10.00. Obrady odbędą się w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
42 - 2010: Uchwała nr XXXVI/258/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z budynkami gospodarczymi , połozonych w obrębie Czerwonka gminy Szypliszki
42 - 2009: Uchwała nr XXX/217/09 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
42 - Informacja o sesji: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 28.01.2014
42 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XVII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 21 października 2004 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
42 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XVI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 26 sierpnia 2004 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
42 - 2004: Zarządzenie Nr 90 /04 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
42 - 2014 - Koniec kadencji: Tomasz Jakub Dorochowicz
42 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 17.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia o nazwie ˝ Żyrwiny III ˝, polegającego na eksploatacji ..
42 - 2013: UCHWAŁA NR XXVIII/202/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz
42 - Za 2006 rok: Racis Krzysztof
42 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XI/2015 Z XI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 10 listopada 2015 roku
41 - 2011: Zarządzenie nr 47.2011 z dnia 22 czerwca 2011 r w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
41 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 14.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 4 lipca 2016 r o wydaniu decyzji o ustaleniu Zarządowi Dróg Powiatowych z siedzibą w Suwałkach lokalizacji inwestycji celu publicznego , obejmując
41 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: P R O T O K Ó Ł NR 20.2013 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szypliszki wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów odbytej w dniu 25 ma
41 - 2009: Uchwała nr XXX/222/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Szypliszki na 2010 rok
41 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XXX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 29 czerwca 2006roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
41 - 2006: Uchwała Nr XXXIII/223/06 w sprawie aktualnosci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych.
41 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 09.082008 do 31.12.2008 r
41 - Kontrole problemowe Urzędu Gminy: Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Szypliszki w  2014 roku
41 - 2010: Uchwała nr XXXVI/257/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
41 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
41 - 2010: Zarządzenie nr 222/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r
41 - 2009: Uchwała nr XXVI/194/09 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szypliszki
41 - Sprawozdania Komisji Rewizyjnej: S P R A W O Z D A N I E z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki za 2012 rok
41 - 2013: Uchwała Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 24 września 2013 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia narusze
41 - 2009: Uchwała nr XXVI/202/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchiomości połozonej w obrebie Żubryn gminy Szypliszki
41 - Informacja o sesji: Postanowienie Nr 11.2011 w sprawie zwołania obrad X Sesji Rady Gminy na dzień 28 października 2011 r
41 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XII/2015 Z XII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 22 grudnia 2015 roku
41 - Referendum 2017: Informacja Wojewódzkiej Komisji ds Referendum o składach Obwodowych Komisjii ds Referendum na terenie Gminy Szypliszki
41 - Radni: Analiza oświadczeń majatkowych radnych za 2012 r
41 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury w dniu 04.11.2014 r.
41 - 2004: Zarządzenie Nr 78 /04 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
41 - Informacja o sesji: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 25.03. .2014
41 - 2014: UCHWAŁA NR II/8/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości diet sołtysom.
41 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu VI Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 29 marca 2011 r
41 - 2013: UCHWAŁA NR XXVIII/201/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
41 - Za 2013 rok: Dariusz Niewiarowski
41 - 2008: Zarządzenie Nr 102/08 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Szypliszki
41 - Za 2012 rok: Krzysztof Racis
40 - Sprawozdania Komisji Planowania Budzetu i Finansów: S P R A W O Z D A N I E z działalności Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki za 2012 rok
40 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o Posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 9 grudnia 2011 r
40 - 2007: ZARZĄDZENIE Nr 9/07 w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich gminy Szypliszki.
40 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o Posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2012 r r
40 - 2009: Uchwała nr XXVI/198/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
40 - 2004: Zarządzenie Nr 81/04 w sprawie określenia szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości podatników podatku rolnego i leśnego , przedsiębiorców , którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i leśnego.
40 - 2015: Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
40 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu X uroczystej Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 15 października 2015 r. (czwartek), godzina 11.00.
40 - 2015: UCHWAŁA Nr XI/49/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
40 - 2007: Zarządzenie nr 31 / 07 w sprawie: zmian w budżecie gminy za 2007 rok.
40 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska
40 - 2006: Uchwała Nr XXIX/201/06 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrebu Szelment gmina Szypliszki.
40 - 2012: UCHWAŁA NR XVI/108/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownic
40 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Finansów
40 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 13 wrzesnia 2011 r
40 - Za 2007 rok: Lutecki Stanisław
40 - Sprawozdania: Sprawozdanie z  realizacji programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok
40 - 2009: Uchwała nr XXVI/189/09 w sprawie przystepienia Gminy Szypliszki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
40 - Za 2015 rok: Józef Murawski
40 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 3.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie likwidacji nieczynnych odcinków dróg wewnętrznych i utworzenia nowych odcinków dróg we wsiach : Lipowo i  Grauże Nowe
40 - 2012: UCHWAŁA NR XV/95/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych.
40 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XIX/08 z XIX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 13 listopada 2008 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
40 - 2011: Uchwała nr VI/42/2011 z dnia 29 marca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieczynnych odcinków dróg położonych we wsiacj:Lipowo, Lipina, Szury gm. Szypliszki
40 - 2008: Zarządzenie Nr 103/08 w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał rady Gminy
39 - 2013: UCHWAŁA NR XXIX/210/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania utworzonej na bazie przekształcenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ˝Pojezierze Suwals
39 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 9.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej w wyniku udzielenia bonifikaty
39 - Za 2008 rok: Racis Krzysztof
39 - Za 2013 rok: Andrzej Gawiński
39 - Zamówienia Publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żwiru Gminie Szypliszki
39 - 2010: Zarządzenie nr 215/10 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2009 r
39 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr V/2015 Z V Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 27 marca 2015 roku
39 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki z Komisją Rewizyjną oraz Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 20 lutego 2007 r.
39 - 2011: Zarządzenie nr 25/11 z dnia 16 lutego 2011 r w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał rady Gminy
39 - 2011: Zarządzenie Nr 32.2011 z dnia 31 marca 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r
39 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu obrad XV Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 13 marca 2012 r godz. 10.00
39 - 2009: Uchwała nr XXVI/188/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
39 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Nr 16.2015 Wójta Gminy Szypliszki o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujacej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej .....
39 - Za 2012 rok: Bożena Zdancewicz
39 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 14. 2015 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 21 grudnia 2015 roku
39 - 2012: Uchwała Nr XVIII/115/2012 z  dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2012 – 2022
39 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 13.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 czerwca 2016 r.o wydaniu decyzji znak: PPZ.6733.2.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę elektroenergetyc
39 - 2012: UCHWAŁA NR XVI/102/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
39 - 2009: Uchwała nr XXV/182/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
39 - 2011: Zarządzenie ne 16/11 z dnia 27 stycznia 2011 r w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
39 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 17.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 16 grudnia 2015 r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budowę napowietrznej i kablowej linii ...
39 - Informacja o sesji: O B W I E S Z C Z E N I E
39 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XXI/2017 Z XXI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 14 lutego 2017 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
39 - 2009: Uchwała nr XXVIII/203/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
39 - 2004: ZARZĄDZENIE NR 62/04 w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Szypliszki.
38 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 15 października 2014 r. (środa), godzina 10.00.
38 - 2012: UCHWAŁA NR XV/100/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szypliszki
38 - 2012: UCHWAŁA NR XVI/107/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych, położonych w obrębach : Wygorzel i  Przejma Wysoka.
38 - Informacja o sesji: Postanowienie Nr 12.2011 w sprawie zwołania obrad XII Sesji Rady Gminy
38 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr IX/07 z obrad IX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 30 października 2007 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
38 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr IV/07 z obrad IV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 20 marca 2007 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
38 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr X/07 z obrad X Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 4 grudnia 2007 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
38 - 2012: UCHWAŁA NR XV/96/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowościach : Szelment i Czerwonka gminy Szypliszki.
38 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XI/07 z obrad XI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 21 grudnia 2007 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
38 - 2012: UCHWAŁA NR XV/94/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku
38 - 2008: Zarządzenie Nr 101/08 w sprawie określenia wzoru legitymacji upoważniajacej do przeprowadzenia kontroli
38 - Informacje urzędu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę pompowni wody na istniejącym wodociągu na działce nr 95/3 w obrębie ewidencyjnym .....
38 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 2.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 lutego o wszczęciu postępowaniapostępowanie administracyjne w sprawie wprowadzenia zmian do decyzji znak: PPZ.6220.2.2015 wydanej w dniu ...
38 - 2007: Zarządzenie nr 38 / 07 w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2007 roku.
38 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 11 .2015 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 9 listopada 2015 roku
38 - 2012: Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Szypliszki z  dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2012 – 2022
38 - 2004: Zarządzenie Nr 95/04 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
38 - 2005: Uchwała nr XXIII/164/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej płożonej we wsi Słobódka w trybie bezprzetargowym.
38 - 2004: Uchwała Nr XIII/101/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Szypliszki na lata 2004-2008.
38 - 2004: Uchwała Nr XV/112/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miejscowości Szypliszki.
38 - 2004: Zarządzenie Nr 91/04 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
38 - Za 2014 rok: Józef Murawski
38 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 14.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 16 października 2015 r.w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w decyzjach....
38 - Informacje urzędu: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 października 2013 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg
38 - 2004: ZARZĄDZENIE Nr 102/04 w sprawie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu SZELMENT gminy Szypliszki oraz zakresu niezbędnych prac planistycznych.
38 - 2014 - Koniec kadencji: Józef Wałejko
38 - za 2016: Grygieńć Mariusz
38 - 2005: ZARZĄDZENIE NR 127/05 w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Szypliszki.
38 - 2007: Uchwała nr III/34/07 w sprawie Ustalenia wysokości diet sołtysom.
38 - 2005: Z A R Z A D Z E N I E nr 124/05 w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli.
37 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o  zwołaniu XXIX Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 17 grudnia 2013 roku (wtorek) na godzinę 10.00.
37 - 2005: Zarządzenie Nr 3/05 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w  Szypliszkach i pracowników podległych jednostek organizacyjnych.
37 - 2004: Zarządzenie Nr 75/ 04 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionowie.
37 - 2003: UCHWAŁA NR IX/64/03 w sprawie dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkół publicznych, w tym trybu jej udzielania i rozliczania.
37 - 2003: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 57/03 w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników obsługi.
37 - 2010: Uchwała nr XXXII/233/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego programu Inwestycyjnego
37 - Za 2015 rok: Bożena Wasilewska
37 - 2010: Zarządzenie nr 237/10 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Szypliszki przeznaczonych do sprzedazy
37 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie: zwołania obrad XX Sesji Rady Gminy Szypliszki.
37 - 2008: Uchwała Nr XV/113/08 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy.
37 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 11 maja 2011 r
37 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 19.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 16.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
37 - 2014: UCHWAŁA NR XXX/220/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2014
37 - Kontrole problemowe Urzędu Gminy: Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Szypliszki w  2015 roku
37 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 9.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
37 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XV/2012 Z XV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 13 marca 2012 roku
37 - 2009: Zarządzenie nr 206/09 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do zamiany
37 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 57.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 08 października 2014 roku w  sprawie: założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej na 2015 rok
37 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania, Budżetu i Finansów
37 - 2009: Uchwała nr XXV/184/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości połozonej we wsi Polule gminy Szypliszki
37 - 2004: Zarządzenie nr 100/04 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
37 - 2012: UCHWAŁA NR XXI/143/2012 Rady gminy Szypliszki z dnia 13 listopada 2012 r w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
37 - 2004: Uchwała Nr XII/98/04 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Szypliszki na rok 2004.
37 - Informacja o sesji: Postanowienie Nr 13.2011 w sprawie zwołania obrad XIII Sesji Rady Gminy
37 - 2004: Zarządzenie nr 92 / 04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
37 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 13 marca 2008 r.
37 - 2012: UCHWAŁA NR XXI/132/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
37 - 2014 - Koniec kadencji: Mirosław Wasilewski
37 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 8.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
37 - 2009: Uchwała nr XXX/221/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szypliszki na 2010 rok
37 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 kwietnia 2011 r
37 - 2007: Zarządzenie Nr 16/07 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
37 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 18.12.2012 r
37 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr VI/07 z obrad VI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 22 czerwca 2007 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
37 - 2005: Zarządzenie Nr 115/05 w  sprawie: przyjęcia sprawozdania z  wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
37 - 2013: UCHWAŁA NR XXIX/207/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
37 - 2004: Zarządzenie nr 103/04 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
37 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki z Komisją Rewizyjną oraz Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 26 stycznia 2007 r.
36 - 2008: Zarządzenie Nr 131/08 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
36 - 2007: Uchwała nr III/37/07 w sprawie statutu Urzędu Gminy Szypliszki.
36 - 2012: UCHWAŁA NR XVI/104/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeleniewo.
36 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XVIII/08 z XVIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 21 października 2008 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
36 - 2009: Uchwała nr XXVI/201/09 w sprawie dokonania zamiany gruntów pod pas drogowy w miejscowości Szelment gmina Szypliszki
36 - 2006: Uchwała nr XXXIII/221/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r
36 - 2009: Uchwała nr XXV/187/09 w sprawie zaopiniowania propozycji nowych obszarów ochrony siedlisk Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
36 - 2008: Zarządzenie Nr 108/08 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
36 - 2012: Uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Szypliszki z  dnia 15 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2012 – 2022
36 - 2004: Uchwała Nr XIII/100/04 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
36 - 2007: Zarządzenie Nr 14/07 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
36 - 2010: Uchwała nr XXX/224/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu
36 - 2010: Uchwała nr XXXVI/260/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości połozonych w obrębie Żubryn gminy Szypliszki
36 - Protokoły Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: P R O T O K Ó Ł NR 20.2013 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Szypliszki wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Rewizyjną odbytego w dniu 5 si
36 - 2009: Uchwała nr XXVIII/204/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
36 - 2005: Uchwała Nr XX/149/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szypliszki na 2005 r.
36 - 2004: Zarządzenie Nr 89/04 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
36 - 2012: UCHWAŁA NR XXI/136/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
36 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 27.08.2012 r.
36 - 2009: Uchwała nr XXX/216/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
36 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 1.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 16 stycznia 2017 r.o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę budynku centrum aktywności lokalnej dla dzieci ..
36 - 2012: UCHWAŁA NR XVIII/117/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu
36 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 16.2016 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 14 marca 2016 roku
36 - 2004: Uchwała Nr XV/113/04 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach.
36 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 6.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
36 - 2015: Uchwała Nr XI/ 54/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
36 - 2010: Zarządzenie nr 214/10 w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
36 - 2011: Zarządzenie nr 24/11 z dnia 14 lutego 2011 r w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
36 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 31.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 .11 2016 r.o wydaniu decyzji PPZ.6220.6.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na wydoby
36 - 2009: Zarządzenie nr 177/09 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
36 - 2010: Zarządzenie nr 224/10 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
36 - 2010: Uchwała nr XXXII/238/10 z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.J.Śniadeckiego w 
36 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr VI/2015 Z VI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku
36 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie: zwołania obrad XXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki.
36 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr VIII/2015 z VIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku
36 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniach komisji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2011 r
36 - 2010: Uchwała nr XXXVI/256/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i firmy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Szypliszki oraz okreslenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kul
36 - 2009: Zarządzenie nr 175/09
36 - 2012: Zarządzenie nr 10.2012 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Podinspektora ds. informatyki i warunków zabudowy
36 - 2004: Zarządzenie Nr 68/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
36 - Informacja o sesji: Obwieszczenie z dnia 4 maja 2012 roku o zwołaniu XVI Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 15 maja 2012 r.
36 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 10.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej : planowaną inwestycję melioracyjną pod nazwą ˝ Post..
36 - 2009: Zarządzenie nr 202/09 w sprawie przyjecia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Szypliszki przeznaczonych do sprzedaży
35 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminyw dniu 20.06.2012
35 - 2014 - Koniec kadencji: Antoni Anusiewicz
35 - 2010: Uchwała nr XXX/228/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szypliszki
35 - 2012: Uchwała Nr XIX/124/2012 Rady Gminy Szypliszki Z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie :zaopiniowania wniosku o uznanie lasu za ochronny i wniosku o pozbawienie lasu charakteru ochronnego
35 - 2007: Uchwała nr III/24/07 w sprawie Uchwalenia statutów sołectw.
35 - 2013: Zarządzenie Nr 38.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 9 lipca 2013 r w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Słobódce
35 - 2009: Uchwała nr XXV/186/09 w sprawie nie wyrazenia zgody na wyodrebnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
35 - 2014 - Koniec kadencji: Krzysztof Racis
35 - Protokoły z posiedzeń Komisji Planowania, Budżetu i Finansów: P R O T O K Ó Ł NR 20.2013 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Szypliszki wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów odbytego w dniu 14 maja 2013 roku w lokalu Urz
35 - 2013: UCHWAŁA NR XXIX/214/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI 17 grudnia 2013 roku. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
35 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie wydania Postanowienia dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Postawele-Jałowo-Przejma-Dębniak
35 - 2009: Zarządzenie nr 169/09 w sprawie zprzyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
35 - 2009: Zarządzenie nr 165/09 w sprawie odwołania członka komisji i powołania nowego
35 - 2011: Zarzadzenie nr 23/11 z dnia 14 lutego 2011w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
35 - 2007: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/07 w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
35 - 2010: Uchwała nr XXXI/230/10 w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szypliszki w obrebie Szelment
35 - 2007: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/07 w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
35 - 2007: Uchwała Nr IV/48/07 w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieran
35 - 2008: Uchwała Nr XVIII/131/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Szypliszki i szczegółowości materiałów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
35 - 2004: Uchwała Nr XVI/117/04 w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości.
35 - Protokoły z posiedzeń Komisji Planowania, Budżetu i Finansów: P R O T O K Ó Ł NR 21.2013 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Szypliszki wraz z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Rewizyjną odbytego w dniu 5 si
35 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XX/08 z XX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 16 grudnia 2008 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
35 - 2004: Zarządzenie nr 107/04 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
35 - 2014: Zarządzenie Nr 60.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego
35 - 2012: UCHWAŁA NR XIX/122/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na
35 - 2012: UCHWAŁA Nr XVI/105/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
35 - 2004: Uchwała Nr XVI/116/04 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania pracowników obsługi szkół samorządowych.
35 - 2008: Uchwała Nr XV/114/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szypliszki.
35 - 2008: Uchwała Nr XV/112/08 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom.
35 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Nr 10.2015 Wójta Gminy Szypliszki o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego obejmującą zadanie inwestycyjne pod nazwą ˝ Postawelek – melioracje użytków rolnych ˝
35 - 2013: UCHWAŁA NR XXVIII/197/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Na
35 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 22.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji nieczynnych odcinków dróg wewnętrznych i utworzenia nowego odcinka drogi gminnej
35 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XXIV/2017 z  XXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 22 czerwca 2017 roku
35 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XV/08 z obrad XV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 27 czerwca 2008 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
35 - 2004: Uchwała nr XVI/115/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionowie.
35 - 2004: Uchwała Nr XIV/106/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.
35 - Za 2015 rok: Małgorzata Bagińska
35 - 2004: Uchwała Nr XV/109/04 w sprawie zmian w budżecie gminy.
35 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXXIII/2014 Z XXXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 1 lipca 2014 roku
34 - 2009: Uchwała nr XXVI/193/09 w sprawie nieodpłatnego przejecia nieruchomosci gruntowej w miejscowości Fornetka os Agencji Nieruchomości Rolnych
34 - 2008: Uchwała nr XIV/107/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej własność Gminy Szypliszki na okres dłuższy niż 3 lata.
34 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 4.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Wyborów – Urzędnika Wyborczego.
34 - 2004: ZARZĄDZENIE NR 88/04 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pod nazwą ˝Budowa sieci wodociągowej i przyłączy we wsiach Przejma Wysoka, Krzywólka, Wygorzel, Białobłota˝ współfinansowanej przez U.E.- program SAPARD.
34 - 2010: Uchwała nr XXXIV/243/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebieguwykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o przebie gu wykonania budżetu gminy za I półrocze
34 - 2004: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 96/04 w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
34 - 2007: Uchwała nr VIII/70/07 w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Szypliszki oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
34 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr VII/07 Z obrad VII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 10 sierpnia 2007 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
34 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 59.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
34 - 2009: Uchwała nr XXX/218/09 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2010 rok
34 - 2004: Uchwała Nr XVI/120/04 w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Szypliszki.
34 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie: zwołania obrad XXVI Sesji Rady Gminy Szypliszki.
34 - 2010: Uchwała nr XXXIV/242/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
34 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR .2015 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 26 kwietnia 2016 roku
34 - 2009: Uchwała nr XXX/219/09 w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania prząstzennego części obrebu Przejma Wysoka gmina Szypliszki
34 - 2010: Uchwała nr XXXIV/241/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
34 - 2010: Uchwała nr XXXIII/240/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębienie funduszu sołeckiego w 2011 r.
34 - 2004: Uchwała nr XVI/119/04 w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Szypliszki.
34 - 2010: Uchwała nr XXXII/235/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i dokonanie zamiany nieruchomości w miejscowościach:Szelment i Przejma Wysoka gminy Szypliszki
34 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 2.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do zamiany
34 - 2008: Zarządzenie Nr 125/08 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora ds obsługi Rady i jej Komisji, dodatków mieszkaniowych i rolnictwa
34 - 2008: Zarządzenie Nr 107/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Slobódce
34 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniuXIX Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 28 sierpnia 2012 r. (wtorek) na godzinę 10.00.
34 - Sprawozdania Komisji Planowania Budzetu i Finansów: S P R A W O Z D A N I E z działalności Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki za 2013 rok
34 - 2005: Uchwała Nr XXIV/171/05 w sprawie zmiany Statutu Gminy Szypliszki.
34 - 2010: Uchwała nr XXX/227/10 w sprawie zasad i trybu umarzania,odraczania i rozliczania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych nalezności
34 - 2008: Zarządzenie Nr 104/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
34 - 2012: UCHWAŁA NR XIX/125/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szypliszki na lata 2012 – 2022
34 - 2014: UCHWAŁA NR XXXVI/251/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz dziennej stawki opłaty miejscowej
34 - 2008: Zarządzenia Nr 87/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
34 - 2012: UCHWAŁA Nr XVI/106/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
34 - 2009: Uchwała nr XXIX/205/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
34 - 2007: Uchwała nr IV/47/07 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
34 - 2010: Uchwała nr XXXIV/245/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia sołectwa Czerwonka i nadania statutu
34 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 15 .2016 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 8 lutego 2016 roku
34 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr III/07 z obrad III Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 30 stycznia 2007 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
34 - Petycje: Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne-5 - wszyscy zmieniajmy Polskę na Lepsze
34 - 2014 - Koniec kadencji: Leszek Antoni Aneszko
34 - 2012: UCHWAŁA Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej
34 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie: zwołania obrad XXI Sesji Rady Gminy Szypliszki.
34 - 2009: Uchwała nr XXV/181/09 w sprawie zaciągnięcia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
34 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie: zwołania obrad XXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki.
34 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 16.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
34 - 2007: Zarządzenie nr 30 / 07 w sprawie: zmian w budżecie gminy za 2007 rok.
34 - 2015: ZARZĄDZENIE Nr 37.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Szypliszki
34 - 2007: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 37 /07 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
34 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 12.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Szypliszki
34 - 2006: Uchwała nr XXVI/194/06 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania porzadku i czystości na terenie gminy Szypliszki.
33 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XIII/2015 Z XIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 9 lutego 2016 roku
33 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 28 sierpnia 2003 roku w  świetlicy gminnej w Szypliszkach.
33 - 2010: Uchwała nr XXXIV/244/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Andrzejewo
33 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 27 lutego 2004r w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
33 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie zatwierdzenia dokumentacji projektowej robót geologicznych w celu określenia warunków dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku od obwodnicy Su..
33 - 2004: Uchwała Nr XIV/107/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
33 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji rady Gminy Szypliszki w dniu 29 stycznia 2013 r
33 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 33.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę budynku centrum ...
33 - 2010: Uchwała nr XXXIV/246/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szypliszki
33 - 2004: Uchwała nr XIII/103/04 w sprawie zaopiniowania projektu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego.
33 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 69.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
33 - 2004: Uchwała Nr XII/97/04 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 r.
33 - 2009: Zarządzenie nr 167/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
33 - 2014: UCHWAŁA NR XXXVI/252/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
33 - 2004: Zarządzenie Nr 74/04 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kaletniku.
33 - 2004: Uchwała Nr XII/94/04 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
33 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr V/07 Z obrad V Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 23 kwietnia 2007 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
33 - 2004: Uchwała Nr XIII/104/04 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
33 - 2012: UCHWAŁA NR XIX/123/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zamiany gruntów pod drogę gminną w miejscowości Przejma Wysoka gminy Szypliszki
33 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 63 .2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2014 roku.
33 - 2010: Zarządzenie nr 236/10 w sprawie likwidacji nieczynnego odcinka pasa drogowego i utworzenia nowego odcinka drogi w miejscowości Andrzejewo
33 - 2009: Uchwała nr XXVI/192/09 w sprawie dokonania zamiany pasa drogowego w miejscowości Sadzawki gminy Szypliszki
33 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 13 marca 2008 r.
33 - 2006: Uchwała Nr XXXI/216/06 zmieniajaca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Szelment gmina Szypliszki .
33 - 2013: UCHWAŁA Nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie nabycia gruntów pod drogę gminną w miejscowości Przejma Wysoka
33 - 2007: Zarządzenie nr 11/07 w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2006 roku.
33 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie: zwołania obrad XXII Sesji Rady Gminy Szypliszki.
33 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 14.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do zamiany
33 - 2012: UCHWAŁA NR XIX/121/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Szypliszki nieruchomości przez
33 - 2005: Uchwała Nr XX/148/05 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2005 r.
33 - 2008: Zarządzenie nr 120/08 w sprawie przygotowania projeektów uchwał Rady Gminy
33 - 2008: Zarządzenie Nr 122/08 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał rady Gminy
33 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Ochrony Środowiska.
33 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 14.10.2014 r
33 - 2012: UCHWAŁA NR XIX/126/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę XXIII/175/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
33 - 2014: UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Szypliszki
33 - 2004: Uchwała Nr XVI/118/04 w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szypliszki w obrębie Szelment.
33 - 2012: UCHWAŁA NR XXI/135/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
33 - 2010: Uchwała nr XXXV/249/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
33 - 2009: Uchwała nr XXX/215/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
33 - Za 2013 rok: Tomasz Jakub Dorochowicz
33 - 2004: Uchwała Nr XVII/123/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
33 - 2013: UCHWAŁA NR XXIX/215/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Słobódce
33 - 2013: UCHWAŁA NR XXIX/216/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Szypliszki.
33 - 2003: Uchwała Nr IX/66/03 w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu gminy na 2004 r wydatków na finansowanie zadania inwestycyjnego pn˝Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowościach: Przejma Wysoka,Krzywólka,Wygorzel,Białobłota˝
33 - 2013: UCHWAŁA Nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wiatrołuża Druga
33 - 2007: Uchwała nr VIII/69/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z uchwały budżetowej na 2007 r
33 - 2009: Uchwała nr XXX/220/09 w sprawie dokonania zamiany gruntów pod drogi w miejscowościach Bilwinowo i Lipowo gminy Szypliszki
32 - 2009: Uchwała nr XXIX/207/09 w sprawie przeniesienia pasów drogowych i dokonania zamiany gruntów w miejscowościach :Kaletnik i Andrzejewo gminy Szypliszki
32 - 2004: Uchwała Nr XIV/108/04 w sprawie dokonania zamiany gruntów pod pas drogowy we wsi Postawelek.
32 - 2004: Uchwała NrXV/111/04 w sprawie uwzględniania w projekcie budżetu gminy na 2005 r. wydatków na finansowanie zadania inwestycyjnego pn˝ Sieć wodociągowa z przyłączmi we wsiach: szypliszki, Rybalnia,Fornetka, Przejma Mała, Przejma Wielka˝.
32 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 15.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
32 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 25.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
32 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 13 października 2009 roku w sprawie: zwołania obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Szypliszki.
32 - 2004: Uchwała Nr XV/110/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.
32 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: zwołania obrad XXVII Sesji Rady Gminy Szypliszki.
32 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 10.2015 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 13 października 2015 roku
32 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 27.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej zamówienia publicznego usługi na ˝Odb
32 - 2006: Uchwała nr XXVII/196/06 w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.
32 - 2006: Uchwała Nr XXIX/202/06 w sprawie nieodpłatnego przejecia nieruchomości gruntowych na cele zwiazane z inwestycjami infrastrukturalnymi.
32 - 2008: Uchwała Nr XIX/139/08 w sprawie przeniesienia pasa drogowego i dokonania zamiany gruntów w miejscowości Becejły gminy Szypliszki.
32 - 2008: Uchwała Nr XIX/138/08 dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkół publicznych, w tym trybu jej udzielania i rozliczania.
32 - 2006: Uchwała nr XXXII/220/06 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.
32 - 2014: Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2014-2025
32 - 2005: Uchwała nr XX/150/05 w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań.
32 - 2004: Uchwała Nr XII/95/04 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
32 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 21.2013 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I  kwartał 2013 roku
32 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 27.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wydaniu decyzji Nr PPZ.6220.6.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego..
32 - 2008: Uchwała Nr XV/111/08 w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Rady Gminy Szypliszki.
32 - 2010: Uchwała nr XXXIV/247/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały o podziale Gminy na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu głosowania na terenie Gminy Szypliszki
32 - 2005: Uchwała nr XXII/156/05 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szypliszki w obrębie Przejma Wysoka.
32 - 2007: Uchwała nr VII/66/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.
32 - 2004: Uchwała Nr XII/92/04 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwalniania oraz trybu ich pobierania .
32 - 2007: Uchwała nr VII/67/07 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania świadczeń pieniężnych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Szypliszki.
32 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie: zwołania obrad XXXI Sesji Rady Gminy Szypliszki.
32 - 2009: Zarządzenie nr 198/09 w sprawie uzupełniajacych wyborów sołtysa wsi Mikołajówka
32 - 2010: Zarządzenie nr 223/10 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
32 - 2010: Zarządzenie nr 230/10 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
32 - 2008: Uchwała Nr XIII/102/08 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szypliszkach.
32 - 2010: Zarządzenie nr 231/10 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2010 r.
32 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr II/06 z obrad II Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 06 grudnia 2006 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
32 - 2013: UCHWAŁA Nr XXIX/208/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szypliszki na 2014 rok.
32 - 2007: Zarządzenie Nr 24/07 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży.
32 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury w dniu 5 sierpnia 2013 r.
32 - 2006: Uchwała Nr XXX/210/06 zmieniajaca uchwałę nr IX/68/03 Rady Gminy Szypliszki z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiace mienie gminne we wsi Przejma Wielka gm.Szypliszki.
32 - 2010: Zarządzenie nr 218/10 w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
32 - 2010: Zarządzenie nr 227/10 w sprawie likwidacji nieczynnego pasa drogowego drogi wewnetrznej i utworzenia nowego pasa drogowego w miejscowosci Andrzejewo
32 - 2012: ZARZĄDZENIE NR 6.2012 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2011 roku.
32 - 2007: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/07 w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
32 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad X Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 30 października 2003 roku świetlicy gminnej w Szypliszkach.
32 - 2013: Zarządzenie Nr 37.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 9 lipca 2013 r w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kaletniku
32 - 2010: Uchwała nr XXXII/237/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i dokonanie zamiany nieruchomości we wsi Andrzejewo g,m.Szypliszki
32 - 2008: Zarządzenie Nr 105/08 w sprawie przygotowania projektów uchwał rady Gminy
32 - 2008: Zarządzenie Nr 115/08 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2008 r
32 - Informacja o sesji: Obwieszczenie że że postanowieniem Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki Nr 21.2012 z dnia 06 listopada 2012 roku zwołano XXI Sesję Rady Gminy Szypliszki na dzień 13 listopada 2012 r. (wtorek) na godzinę 10.00.
32 - 2004: Zarządzenie Nr 101 /04 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
32 - 2012: UCHWAŁA NR XXI/133/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
31 - 2008: Uchwała nr XIV/106/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.
31 - 2009: Zarządzenie nr 171/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
31 - 2007: Uchwała nr VIII/68/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007.
31 - 2004: Zarządzenie Nr 106/04 w  sprawie: projektu budżetu gminy na 2005 rok.
31 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu XXVIII Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 8 listopada 2013 roku (piątek) na godzinę 10.00.
31 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 21.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni słonecznej poprzez montaż ...
31 - 2010: Uchwała nr XXX/226/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego programu Inwestycyjnego
31 - 2012: UCHWAŁA NR XX/129/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szypliszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
31 - 2010: Uchwała nr XXXV/251/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
31 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 30 pażdziernika 2012 r
31 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 5.2017 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 21 czerwca 2017 roku
31 - 2014 - Początek kadencji: Henryk Zajączkowski
31 - 2016: UCHWAŁA Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
31 - 2009: Zarządzenie nr 189/09 w sprawie przyjecia wykazu nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Szypliszki przeznaczonych do zamiany
31 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 53.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szypliszki za I półrocze 2014 roku.
31 - 2006: Uchwała nr XXVII/197/06 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r.
31 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 14 listopada 2016 roku
31 - 2008: Zarządzenie Nr 129/08 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
31 - 2006: Uchwała Nr XXIX/206/06 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn ˝Program przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szypliszki.
31 - 2006: Uchwała nr I/1/06 w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
31 - Informacje urzędu: Obwieszczenie o zwołaniu XXI Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 14 lutego 2017 roku (wtorek), godzina 10.00.
31 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: I N F O R M A C J A  Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 maja 2013 roku (wtorek) o godzinie 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnyc
31 - 2003: Uchwała Nr IX/65/03 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.
31 - 2009: Zarządzenie nr 207/09 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
31 - 2007: Uchwała nr IV/46/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej we wsi Słobódka gminy Szypliszki.
31 - 2007: Uchwała nr V/52/07 w sprawie podjęcia działań zmierzających do współfinansowania robót związanych z remontem drogi powiatowej Kupowo Folwark- Majdan.
31 - 2007: Uchwała nr VI/56/07 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na pierwsze półrocze.
31 - 2007: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26/07 w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
31 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych na VIII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 11 sierpnia 2015 roku
31 - 2008: Uchwała Nr XVI/118/08 w sprawie przystapienia do realizacji przez Gminę Szypliszki projeltu p.n. ˝Możesz wiele, musisz tylko chcieć˝. realizowanego w roku 2008 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szypliszkach.
31 - Informacja o sesji: OBWIESZCZENIE o  zwołaniu XXXVI Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 6 listopada 2014 r.
31 - 2013: UCHWAŁA NR XXIV/175/2013 z dnia 26 marca 2013 r w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobi
31 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XII/08 z obrad XII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 30 stycznia 2008 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
31 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 4.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
31 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komissji Rady Gminy Szypliszki w dniu 22.04.2014 roku (wtorek) o godzinie 12.00
31 - 2010: Uchwała nr XXXIV/248/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości
31 - 2008: Uchwała Nr XIII/101/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
31 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 11 grudnia 2003roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
31 - 2010: Zarządzenie nr 233/10 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
31 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XIII/08 z obrad XIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 18 marca 2008 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
31 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytych w dniu 31 marca 2004 r w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
31 - 2010: Zarządzenie nr 217/10 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
31 - 2004: Zarządzenie nr 93/04 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
31 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 12.01.2015 r. do 30.03.2015r.
31 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 63.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
31 - 2014: UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI 22 grudnia 2014 roku. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
31 - 2008: Uchwała Nr XVII/127/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości połozonychna terenie wsi:Słobódka i Kaletnik Gm. Szypliszki
30 - 2014: UCHWAŁA NR II/4/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki
30 - 2008: Uchwała Nr XII/9708 w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w mpzzp obrębu Szelment.
30 - 2007: Uchwała nr IV/44/07 w sprawie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
30 - 2009: Zarządzenie nr 178/09 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
30 - Informacja o sesji: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie: zwołania obrad XXV Sesji Rady Gminy Szypliszki.
30 - 2007: Uchwała nr III/36/07 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szypliszki
30 - 2010: Zarządzenie nr 212/10 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
30 - 2008: Zarządzenie Nr 111/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
30 - 2007: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 34/07 w sprawie: określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
30 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 57.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 18 października 2013 roku w  sprawie: zmian w  budżecie gminy na 2013 rok
30 - 2005: Uchwała Nr XXIII/165/05 w sprawie ustalenia stawki procentowej jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
30 - 2009: Zarządzenie nr 162/09 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
30 - 2014: UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Szypliszki na 2015 rok
30 - 2006: Uchwała Nr XXVIII/200/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
30 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 61.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
30 - 2013: UCHWAŁA NR XXV/176/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych
30 - 2008: Zarządzenie Nr 128/08 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej
30 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 11.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia
30 - 2005: Uchwała nr XX/147/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków.
30 - 2008: Zarządzenie Nr 119/08 w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 r
30 - 2008: Zarządzenie Nr 112/08 w sprawie przygotowania projektów uchwał rady Gminy
30 - 2005: Uchwała nr XXII/163/05 w sprawie podjęcia działań zmierzajacych do współfinansowania robót zwiazanych z ulepszeniem drogi powiatowej Węgielnia-Bilwinowo-Kaletnik.
30 - 2013: UCHWAŁA NR XXIII/166/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiany gruntów pod drogę gminną w miejscowości Postawelek gminy Szypliszki
30 - Za 2013 rok: Antoni Anusiewicz
30 - 2008: Uchwała Nr XIII/100/08 w sprawie utworzenia Związku Miedzygminnego ˝Suwalszczyzna˝.
30 - 2008: Zarządzenie Nr 113/08 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
30 - 2007: Uchwała nr VI/58/07 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szypliszki.
30 - 2009: Zarządzenie nr 208/09 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
30 - 2008: Zarządzenie Nr 124/08 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko Inspektora ds obsługi Rady i jej Komisji, dodatków mieszkaniowych i rolnictwa
30 - 2009: Zarządzenie nr 166/09 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał rady Gminy
30 - 2008: Uchwała nr XIV/105/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
30 - 2004: Uchwała Nr XIII/102/04 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Szypliszki z organizacjami pozarządowymi na 2004 r.
30 - 2008: Uchwała Nr XVIII/129/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
30 - 2008: Uchwała nr XIV/104/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
30 - 2004: Uchwała Nr XVI/121/04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie wsi Kaletnik gminy Szypliszki.
30 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy IV kadencji: Protokół z obrad XIV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 20 maja 2004 roku w świetlicy gminnej w Szypliszkach.
30 - Informacje urzędu: Obwieszczenia Marszałka Województwa Podlaskiego, zgodnie z pismem Marszałka, w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na potrzeby budowy drogi ekspresowej S61.
30 - 2009: Zarządzenie nr 194/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
30 - Informacje urzędu: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...
30 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu obrad XV Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 26 czerwca 2012 r godz. 10.00
30 - 2010: Uchwała nr XXXV/250/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
30 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 27.02.2014 r
30 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 23 września 2008 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
30 - 2009: Zarządzenie nr 164/09 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
30 - 2007: Uchwała nr VI/62/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żubryn w gminie Szypliszki.
30 - 2008: Uchwała Nr XV/115/08 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szypliszki, w obrębie Żubryn.
30 - 2008: Uchwała Nr XVI/119/08 w sprawie przystapienia do realizacji przez Gminę Szypliszki projeltu p.n. ˝Kulisy wyobraźni- edukacja teatralna na wsi˝. realizowanego w roku 2008-2009 w Zespole Szkół w Słobódce.
30 - 2009: Zarządzenie nr 203/09 w sprawie powołania Kierownika Świetlicy Gminnej
30 - 2004: Uchwała Nr XII/96/04 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szypliszki , w obrębie Krzywólka.
30 - 2008: Uchwała Nr XIX/135/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
30 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 23.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wydaniu decyzji o  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na eksploatacji kopaliny ( piasku ze żwirem ) ze ...
30 - 2005: Uchwała Nr XXI/155/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szypliszki.
30 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 6 listopada 2013 roku (środa) o godzinie 10.00
30 - 2008: Uchwała Nr XVIII/132/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych strażakom ochotniczych strazy pożarnych gminy Szypliszki
30 - 2008: Uchwała Nr XVI/121/08 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jana Krupińskiego na Kierownika GOPS w Szypliszkach.
30 - 2008: Uchwała Nr XIX/136/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.
29 - 2008: Zarządzenie Nr 132/08 w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy na 2009 r
29 - 2009: Uchwała Nr XXI/163/09 w sprawie wyrażenia stanowiska o trudnej sytuacji w rolnictwie
29 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury w dniu 25.08.2014 r
29 - 2006: Uchwała nr XXIX/205/06 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przewidzianych pod budowę gminnej infrastruktury kanalizacyjnej.
29 - 2008: Zarządzenie Nr 127/08 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora d/s obsługi Rady i jej Komisji, dodatków mieszkaniowych i rolnictwa
29 - 2013: UCHWAŁA NR XXV/179/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
29 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 30.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szypliszki, przeznaczonej do sprzedaży
29 - 2006: Uchwała Nr XXIX/208/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r
29 - 2006: Uchwała nr XXX/212/06 w sprawie zmiany uchwały o obwodach głosowania na terenie Gminy Szypliszki.
29 - 2008: Zarządzenie nr 109/08 w sprawie przygotowania projektów uchwał rady Gminy
29 - 2007: Zarządzenie nr 28 / 07 w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2007 roku.
29 - 2007: Uchwała nr VI/59/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
29 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 12.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębny
29 - 2007: Uchwała nr VII/65/07 w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Szypliszki planowanych na realizację programów operacyjnych.
29 - 2007: Uchwała nr III/43/07 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą ˝Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce˝ oraz nadania jej statutu.
29 - 2008: Uchwała Nr XVIII/134/08 w sprawie przeniesienia pasa drogowego i dokonania wymiany gruntów w obrębie Postawelek gmina Szypliszki
29 - 2009: Zarządzenie nr 172/09 w sprawie przyjecia wykazu nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
29 - 2008: Uchwała Nr XII/95/08 w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
29 - 2008: Uchwała nr XIV/109/08 w sprawie dokonania zamiany gruntów we wsi Kaletnik gminy Szypliszki.
29 - 2008: Uchwała Nr XIX/137/08 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
29 - 2009: Zarządzenie nr 195/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r
29 - Za 2015 rok: Agnieszka Anna Ogórkis
29 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 20.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
29 - 2008: Zarządzenie nr 118/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
29 - 2014: Zarządzenie Nr 56.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia z dnia 25 września 2014 roku w  sprawie: zmian w  budżecie gminy na 2014 rok
29 - 2006: Uchwała nr XXXIII/222/06 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozliczenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
29 - 2007: Uchwała nr III/26/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010.
29 - 2010: Uchwała nr XXX/223/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorzadowi Województwa Podlaskiego
29 - 2005: Uchwała Nr XXIV/167/05 zmianiająca uchwałę Nr XXVIII/146/01 Rady Gminy Szypliszki z dnia 29 czerwca 2001 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wioski Letniskowej ˝NAD JAREM˝ w Przejmie Wielkiej gmina Szypliszki.
29 - 2005: Uchwała Nr XX/146/05 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Szypliszki.
29 - 2014: UCHWAŁA Nr XXXII/240/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę Nr XXIV/167/ .....
29 - 2013: UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniani
29 - 2006: Uchwała nr XXXI/214/06 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
29 - 2006: UCHWAŁA NR XXXI/ 218/06 w sprawie skargi na Wójta Gminy Szypliszki.
29 - 2006: Uchwała Nr XXXI/217/06 w sprawie likwidacji i przeznaczenia do sprzedaży nieczynnej drogi we wsi Mikołajówka gminy Szypliszki.
29 - 2005: Uchwała nr XXI/151/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
29 - Informacje urzędu: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 października 2015 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
29 - 2005: Uchwała Nr XX/144/05 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn˝Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj.podlaskim˝ w ramach Zintegrowanego programu Rozwoju Regionalnego.
29 - 2003: Uchwała Nr V/41/03 w sprawie określenia zasad polityki czynszowej.
29 - 2015: UCHWAŁA Nr XII/72/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szypliszki
29 - 2010: Zarządzenie nr 235/10 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
29 - 2010: Uchwała nr XXXVI/253/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorzadowi Województwa Podlaskiego
29 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XXI/2017 Z XXII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 28 marca 2017 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
29 - 2010: Uchwała nr XXXII/234/10 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXI/165/09 Rady Gminy Szypliszki w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Przejma Mała
29 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 29.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wydaniu decyzji o ustaleniu Gminie Szypliszki, siedziba: 16 – 411 Szypliszki, ul. Suwalska 21 lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej
29 - 2005: Uchwała nr XXI/154/05 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Szypliszki.
29 - 2004: Uchwała Nr XVI/114/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
29 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy V kadencji: Protokół Nr VIII/07 Z obrad VIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 16 października 2007 roku w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach.
29 - Karty B - rok 2015: karta informacyjna dla decyzji
28 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Szypliszki w dniu 23 września 2013 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00
28 - 2013: Zarządzenie nr 40 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
28 - Referendum 2017: INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W SUWAIKACH
28 - 2010: Uchwała nr XXXII/236/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości lokalowych od Agencji Nieruchomości Rolnych
28 - 2008: Zarządzenie Nr 130/08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szypliszki
28 - Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy VI kadencji: Protokół Nr XXXVI/2014 Z XXXVI Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 6 listopada 2014 roku
28 - 2005: Uchwała nr XX/145/05 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 r.
28 - 2008: Uchwała Nr XVI/120/08 zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego rady Gminy.
28 - 2015: UCHWAŁA NR XII/60/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z  dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odp
28 - 2007: Uchwała nr III/30/07 w sprawie podjęcia działań zmierzających do współfinansowania robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 651 Gołdap-Żytkiejmy- Szypliszki na odcinkach w granicach administracyjnych gminy Szypliszki.
28 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: I N F O R M A C J A  Uprzejmie informuję, że w dniu 10 maja 2013 roku (piątek) o godzinie 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Szypliszki
28 - 2008: Uchwała Nr XVI/117/08 w sprawie określenia środków w budżecie Gminy Szypliszki planowanych na realizację programów operacyjnych.
28 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 56.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 września 2013 roku w  sprawie: zmian w  budżecie gminy na 2013 rok
28 - 2004: Uchwała Nr XVII/122/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
28 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Nr 2.2017 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 20 lutego 2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę stacji bazowej telefonii..
28 - 2008: Uchwała nr XIV/108/08 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przewidzianych pod budowę gminnej infrastruktury kanalizacyjnej.
28 - 2009: Zarządzenie nr 200/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
28 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 70.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 68.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
28 - 2009: Zarządzenie nr 201/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
28 - 2007: Uchwała nr III/42/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Szypliszki na 2007rok.
28 - 2006: Uchwała Nr XXVIII/199/06 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
28 - 2005: Uchwała nr XXII/159/05 w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do realizacji inwestycji pn.˝Remont budynku Zespołu Szkół w Słobódce˝.
28 - 2010: Zarządzenie nr 213/10 w sprawie zmieniajace zarzadzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
28 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 53 .2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej zamówienia publicznego na usłu
28 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 24.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej : rozbudowę istniejącej zabudowy usług ....
28 - 2006: Uchwała nr XXXII/219//06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
28 - 2007: Uchwała nr VI/63/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieczynnych dróg we wsiach Słobódka i Przejma Wysoka gminy Szypliszki.
28 - Sprawozdania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: S P R A W O Z D A N I E z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Szypliszki za 2014 rok
28 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 57.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 08 października 2014 roku w  sprawie: założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej na 2015 rok
28 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 26.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wydaniu decyzji nr PPZ.6220.9.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego..
28 - 2012: UCHWAŁA NR XXI/131/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej
28 - 2006: Uchwała nr I/2/06 w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
28 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o roku zwołaniu XI Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 10 listopada 2015
28 - 2012: UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szypliszki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
28 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 28.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny ..
28 - 2008: Uchwała Nr XIII/103/08 w sprawie przystąpienia Gm iny Szypliszki do Północno-Wschodniej Lokalnej Grupy Działania ˝Szelment˝.
28 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 17 .2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
28 - 2006: Uchwała nr XXVII/195/06 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
28 - 2009: Zarządzenie nr 192/09 w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
28 - 2006: Uchwała nr I/3/06 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy.
28 - 2009: Zarządzenie nr 190/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej
28 - Protokoły Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: P R O T O K Ó Ł NR 3.2015 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 21 stycznia 2015 roku
28 - 2010: Zarządzenie nr 232/10 w sprawie likwidacji nieczynnych odcinków pasa drogowego drogi wewnetrznej w miejscowości Szelment
28 - 2008: Zarządzenie Nr 110/08 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał rady Gminy
28 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Szypliszki w dniu 29.08.2016 r.
28 - Protokoły Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 1.2014 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Szypliszki w dniu 1 grudnia 2014 r.
28 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 10.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 4 lipca 2017 r o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejm..
27 - 2014 - Koniec kadencji: Waldemar Bogusław Orzechowski
27 - 2013: Zarządzenie nr 41 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r.- ˝ Wyprawka szkolna˝
27 - 2003: UCHWAŁA Nr IV/30/03 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
27 - 2015: UCHWAŁA NR XII.63.2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacj
27 - 2008: Uchwała Nr XII/96/08 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008.
27 - za 2015: Dariusz Niewiarowski
27 - 2008: Uchwała Nr XVII/125/08 w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szypliszkach zadania z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
27 - 2008: Uchwała Nr XVII/126/08 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach.
27 - 2008: Uchwała Nr XVII/128/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Szypliszki na okres dłuższy niż 3 lata
27 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 5.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2012 roku.
27 - 2009: Zarządzenie nr 196/09 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
27 - 2013: UCHWAŁA NR XXVII/191/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szypliszki
27 - 2013: UCHWAŁA NR XXV/182/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej masztem
27 - 2014: UCHWAŁA NR I/2/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szypliszki
27 - 2014: UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki
27 - Informacja o sesji: Obwieszczenie Nr 34.2014 Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki o zwołaniu XXXIV Sesji na dzień 26.08.2014
27 - 2008: Uchwała Nr XVI/122/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Szelment, gmina Szypliszki
27 - 2007: Uchwała nr IV/45/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Szypliszki gminy Szypliszki.
27 - 2007: Uchwała nr III/27/07 w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobiera
27 - 2008: Zarządzenie Nr 114/08 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
27 - 2009: Zarządzenie nr 191/09 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
27 - 2006: Uchwała Nr XXX/213/06 w sprawie zmiany uchwały o podziale Gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu głosowania na terenie Gminy Szypliszki.
27 - 2008: Uchwała Nr XII/94/08 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
27 - 2005: Uchwała nr XXII/160/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Szypliszki.
27 - 2007: Uchwała nr III/25/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
27 - 2013: Zarządzenie Nr 7.2013. Wójta Gminy szypliszki w sprawie realizacji zadań obronnych w 2013 r
27 - 2009: Zarządzenie nr 180/09 w sprawie przyjecia wykazu nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Szypliszki przeznaczonych do zamiany
27 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 1.2017 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 02 lutego 2017
27 - 2007: Uchwała nr III/29/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
27 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 22.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 16 września 2016 r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej planowaną inwestycję melioracyjną pod nazwą ˝
27 - 2007: Uchwała nr IV/49/07 w sprawie wezwania Skarbnika Gminy do złożenia oświadczenia lustracyjnego.
27 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 24.03.2014 r
27 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 24.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
27 - 2013: Zarządzenie nr 73.2013 Wójta Gminy szypliszki z dnia 31 grudnia 2013 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy szypliszki na lata 2013-2022
27 - 2005: Uchwała nr XXII/158/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.
27 - 2007: Uchwała nr IV/50/07 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach projektu ˝Boisko blisko˝.
27 - 2007: Uchwała nr VII/64/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
27 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 60.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 29 października 2013 roku w  sprawie: zmian w  budżecie gminy na 2013 rok
27 - 2015: ZARZĄDZENIE Nr 33.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Szypliszki
27 - 2006: Uchwała nr XXIX/204/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie wsi Szypliszki gmina Szypliszki.
27 - 2005: Uchwała nr XXV/172/05 w sprawie przyjęcia Gminnego systemu Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2005-2010.
26 - Za 2013 rok: Józef Wałejko
26 - 2013: UCHWAŁA NR XXVIII/198/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
26 - 2005: Uchwała Nr XXII/161/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Słobódka.
26 - 2013: ZARZĄDZENIE Nr 55.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ˝Regulaminu pomocy mieszkańcom Gminy Szypliszki w usuwaniu azbestu na rok 2014
26 - 2012: UCHWAŁA NR XXI/137/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zamiany gruntów pod drogę gminną w miejscowości Lipowo gminy Szypliszki
26 - 2006: Uchwała Nr XXIX/207/06 w sprawie zmiany zakresu działania Biura Obsługi Szkół Samorządowych Gminy Szypliszki i jego Statutu.
26 - 2012: UCHWAŁA NR XIX/120/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
26 - 2012: UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
26 - 2014: UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu
26 - 2005: Uchwała Nr XXIII/166/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących jeziora :Szelment Mały, Jodel, i Ingiel na okres dłuższy niż trzy lata.
26 - 2008: Uchwała Nr XIII/98/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
26 - 2008: Zarządzenie Nr 123/08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szypliszki
26 - 2005: Uchwała Nr XXIV/169/05 w sprawie zmian w budżecie gminy.
26 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 29.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
26 - 2013: Uchwała Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Szypliszki z  dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2013 – 2022
26 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 7.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży i do zamiany
26 - 2014 - Początek kadencji: Paweł Kurzynowski
26 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wszczęciuz urzedu postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowy gazociagu wraz z infrastrukturą-Gazociag Rembelszczyzna..
26 - 2008: Uchwała Nr XIII/99/08 w sprawie przyjecia do realizacji zadań rządowych z zakresu cmentarnictwa wojennego.
26 - 2006: Uchwała nr XXIX/203/06 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej , przewidzianej pod modernizacje drogi gminnej we wsi Jasionowo.
26 - 2006: Uchwała nr XXX/209/06 w sprawie przejęcia nieruchomości położonej we wsi Andrzejewo na rzecz Gminy Szypliszki.
26 - 2005: Uchwała Nr XXI/153/05 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010.
26 - 2003: Uchwała Nr V/40/03 w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Szypliszki.
26 - 2008: Uchwała Nr XVI/116/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
26 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 72.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 31 grudnia 2013 roku w  sprawie: zmian w  budżecie gminy na 2013 rok
26 - 2015: ZARZĄDZENIE Nr 57.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 07 października 2015 roku w sprawie ˝Regulaminu pomocy mieszkańcom Gminy Szypliszki w usuwaniu azbestu na lata 2015-2016˝
26 - 2007: Uchwała nr III/35/07 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy.
26 - 2003: Uchwała Nr VIII/56/03 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Słobódce
26 - 2006: Uchwała Nr XXX/211/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
26 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 22 grudnia 2014 r.
26 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 13.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013.
26 - 2008: Uchwała Nr XV/110/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
26 - 2007: Uchwała nr III/38/07 w sprawie przystąpienia do projektu edukacyjnego ˝Kluby Przedszkolaka na wsi˝ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
26 - 2008: Uchwała Nr XVIII/133/08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
26 - 2009: Zarządzenie nr 183/09 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
26 - 2008: Uchwała Nr XVIII/130/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikajacego z uchwały budżetowej na 2007 rok.
26 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 11.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 25 lipca 2017 r.
26 - 2007: Uchwała nr III/31/07 w sprawie Uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
25 - 2013: UCHWAŁA Nr XXV/180/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
25 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 52.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 
25 - 2013: UCHWAŁA Nr XXV/181/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
25 - 2014: Zarządzenie Nr 75.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 31 grudnia 2014 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2014-20125
25 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 28.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
25 - 2014 - Koniec kadencji: Henryk Jaśkiewicz
25 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 2.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia13 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Szypliszki.
25 - 2003: UCHWAŁA Nr IV/31/03 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
25 - 2013: UCHWAŁA NR XXVI/185/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szypliszki
25 - 2013: UCHWAŁA Nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 6 siwrpn ia 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szypliszki
25 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 48. 2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI dnia 10 września 2013 roku w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2013 r.
25 - 2015: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 56.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzec
25 - 2007: Uchwała nr III/32/07 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
25 - 2013: Uchwała Nr XXIV/170/2013 Rady Gminy Szypliszki z  dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2013 – 2022
25 - 2006: U c h w a ł a Nr XXXi/215/06 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/203/06 Rady Gminy Szypliszki z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, przewidzianej pod modernizację drogi gminnej we wsi Jasionowo.
25 - 2005: Uchwała nr XXI/152/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
25 - 2008: Uchwała Nr XVII/124/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
25 - 2008: Uchwała Nr XVI/123/08 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Szypliszki.
25 - 2013: Uchwała Nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2013 – 2022
25 - 2012: UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
25 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 47.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
25 - 2009: Zarządzenie nr 199/09 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
25 - 2014: UCHWAŁA NR XXXVI/254/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
25 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 26.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uzupełniających wyborów sołtysa sołectwa Becejły
25 - 2012: UCHWAŁA NR XXI/141/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego n
25 - za 2015: Henryk Zajączkowski
25 - 2007: Uchwała nr III/33/07 w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Rady Gminy Szypliszki.
25 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 54.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 25 września 2013 r w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
24 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 6.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
24 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych na XVI Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 7 czerwca 2016 roku
24 - 2017: UCHWAŁA NR XXI/137/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
24 - Za 2013 rok: Krzysztof Racis
24 - Referendum 2017: O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 5 grudnia 2016 r.o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.
24 - 2014 - Początek kadencji: Agnieszka Merecka
24 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 16.12.2013 r
24 - 2012: UCHWAŁA NR XXI/138/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych, położonych w obrębie Kaletnik.
24 - 2014: UCHWAŁA NR XXXII/239/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie nie uwzględnienia wezwania Rady Gminy Szypliszki do usunięcia naruszenia interesu prawnego
24 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 49.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
24 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych na XII Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 22 grudnia 2015 roku
24 - 2015: UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Anny I. na działalność dyrektora Zespołu Szkół w Kaletniku.
24 - 2007: Uchwała nr III/40/07 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
24 - 2016: Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty
24 - 2013: UCHWAŁA NR XXVI/184/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 6 sierpnia 2013rw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
24 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 23.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
24 - 2005: Uchwała Nr XXII/162/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
24 - 2014 - Koniec kadencji: Lech Gałazin
24 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 9.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji PPZ.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie bu........
24 - 2005: Uchwała Nr XXIV/170/05 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu i prowadzeniu ośrodka rehabilitacji zwierząt.
24 - 2013: UCHWAŁA NR XXV/177/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Szypliszki, a Miastem Suwałki w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego w za
24 - 2014: UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szypliszki na 2015 rok.
24 - 2013: U C H W A Ł A  NR XXIV/169/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Słobódka
24 - 2013: UCHWAŁA NR XXIV/171/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
24 - 2013: Uchwała Nr XXVI/183/2013 Rady Gminy Szypliszki z  dnia 06 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2013 – 2022
23 - Za 2014 rok: Józef Januszko
23 - 2014: UCHWAŁA NR XXXII / 235/ 2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
23 - Sprawozdania Komisji Planowania Budzetu i Finansów: S P R A W O Z D A N I E z działalności Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Szypliszki za 2014 rok
23 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 62.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miejscowości Kaletnik gminy Szypliszki
23 - Budżet 2017: Uchwała Nr RIO.V-00312-2/2017 z dnia 4 stycznia 2017 r składu orzekającego RIO w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu Gminy Szypliszki
23 - Za 2014 rok: Agnieszka Merecka
23 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 4 Ze wspólnego posiedzenia Komisją Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 29 maja 2017 roku.
23 - 2005: Uchwała Nr XXIV168/05 w sprawie upowaznienia Wójta Gminy do dokonania zamiany gruntów oraz do likwidacji drogi i utworzenia nowego pasa drogowego we wsiach : Majdan i Postawelek gm. Szypliszki.
23 - za 2015: Paweł Kurzynowski
23 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 1.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do ustalenia okoliczności wycinki drzew w miejscowości Słobódka.
23 - 2007: Uchwała nr III/41/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szypliszki na 2007 rok.
23 - 2005: Uchwała nr XXII/157/05 zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli za 2005 rok.
23 - 2013: Uchwała Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Szypliszki z  dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2013 – 2022
22 - 2016: UCHWAŁA Nr XVI/97/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Janusza Godlewskiego na nienależyte opracowanie treści wydanego zaświadczenia
22 - Kontrole pracowników Urzędu: Wykaz kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podatników z terenu Gminy Szypliszki w okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
22 - 2012: UCHWAŁA NR XXII/148/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
22 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 69.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 68.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
22 - 2013: UCHWAŁA NR XXIV/173/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
22 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu VI Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 30 kwietnia 2015 r
22 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 2.2017 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 13 lutego 2017 roku
22 - Za 2014 rok: Waldemar Bogusław Orzechowski
22 - 2013: Zarządzenie nr 42 z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2013 r.
22 - 2013: UCHWAŁA NR XXVII/189/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
22 - Radni: I N F O R M A C J A z analizy oświadczeń majątkowych za 2013 r
22 - 2013: UCHWAŁA NR XXIV/172/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego
22 - Za 2014 rok: Paweł Kurzynowski
22 - 2013: UCHWAŁA NR XXVII/190/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zbycia i dokonania zamiany gruntów pod drogi w miejscowościach : Czerwonka, Szelment i  Szury
22 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 44.2013 Wójta Gminy Szypliszki zmieniające zarządzenie Nr 43.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia stycznia 30 lipca 2013 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
22 - 2014: UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
22 - za 2016: Rynkowski Roman Waldemar
22 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 71.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
22 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Szypliszki w dniu 19 czerwca 2015 r
22 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 11.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych
21 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr X/2015 Z X uroczystej Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 15 października 2015 roku
21 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 73.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
21 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 67.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie likwidacji nieczynnych odcinków dróg wewnętrznych na obszarze miejscowości Wiatrołuża Druga
21 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 39.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 16 lipca 2013 roku w  sprawie: zmian w  budżecie gminy na 2013 rok
21 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 35.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych
21 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 7.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miejscowości Kaletnik gminy Szypliszki
21 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 66.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 listopada 2013 roku w  sprawie: zmian w  budżecie gminy na 2013 rok
21 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 3.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 10 marca 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia o nazwie ˝ Żyrwiny IV ˝, pol....
21 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 74.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 31 grudnia 2013 roku w  sprawie: zmian w  budżecie gminy na 2013 rok
21 - 2017: UCHWAŁA NR XXI/135/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
21 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 59.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
21 - 2017: Uchwała Nr XXI/138/2017 Rady Gminy Szypliszki z  dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2017 – 2025
21 - 2013: UCHWAŁA NR XXVII/194/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne i....
21 - 2012: UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
21 - 2013: UCHWAŁA NR XXIV/168/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia drogi od Agencji Nieruchomości Rolnych
21 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 28.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
21 - 2013: UCHWAŁA NR XXVII/187/2013 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. ˝ Działam, myślę, jestem˝ dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .....
21 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 58.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2013 roku.
21 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 50.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 16 września 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
21 - Za 2014 rok: Henryk Zajączkowski
21 - 2014 - Początek kadencji: Sławomir Jaśkiewicz
20 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu IX Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 8 września 2015 r.
20 - za 2016: Murawski Józef
20 - 2015: Zarządzenie Nr 59.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 14 października 2015 r w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
20 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 8.2015 ze wspólnego posiedzenia Komisją Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 10 sierpnia 2015 roku
20 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 8.2015 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 7 września 2015 roku
20 - Za 2014 rok: Tomasz Jakub Dorochowicz
20 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 3.2017 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 27 marca 2017 r
20 - 2014: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 45.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 03 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt. ˝
20 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 64 .2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 października 2015 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2015 roku.
20 - 2014: UCHWAŁA NR XXXVI/249/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
20 - Za 2013 rok: Lech Gałazin
20 - za 2016: Barszczewska Małgorzata
20 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 52.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 23 września 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 50.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 16 września 2013 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
19 - 2014: UCHWAŁA NR XXX/224/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych...
19 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 1.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 09 stycznia 2015 roku w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Szypliszki na 2015 rok.
19 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 36.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
19 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych na XI Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 10 listopada 2015 roku
19 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 35.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 czerwca 2013 roku w  sprawie: zmian w  budżecie gminy na 2013 rok
19 - 2014 - Koniec kadencji: Piotr Prawdzik
19 - 2014 - Koniec kadencji: Stanisław Lutecki
19 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury w dniu 21 stycznia 2015 r
19 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich hydrologicznych na potrzeby Koncepcji Programowe
19 - Sprawozdania Komisji Rewizyjnej: S P R A W O Z D A N I E z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki za 2014 rok
19 - 2015: UCHWAŁA Nr XI/45/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
19 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 32.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie likwidacji nieczynnych odcinków dróg wewnętrznych oraz utworzenia nowych odcinków tych dróg
19 - 2013: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się ...
19 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 51.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 18 września 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 50.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 16 września 2013 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
19 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 61.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 59.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 29 października 2013 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
19 - Referendum 2017: I N F O R M A C J A o składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Becejłach
19 - Za 2013 rok: Waldemar Orzechowski
19 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 50.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany, położonych na terenie miejscowości Białobłota gminy Szypliszki
19 - Za 2013 rok: Mirosław Wasilewski
19 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 68.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
19 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 72.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
19 - 2015: UCHWAŁA NR VIII/37/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Szypliszkach
19 - 2014: UCHWAŁA NR II/3/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki
19 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XVIII/2016 Z XVIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 29 września 2016 roku
19 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 45.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
19 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 8.02.2016 roku
19 - Informacje urzędu: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 14 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
19 - Za 2014 rok: Dariusz Niewiarowski
18 - 2014: UCHWAŁA NR XXXI/225/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 25.03.2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szypliszki
18 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 45.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szypliszki za I półrocze 2013 roku.
18 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich hydrologicznych na potrzeby Koncepcji Programowe
18 - 2014: UCHWAŁA Nr XXXII/237/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
18 - 2014: Uchwała Nr XXX.219.2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2025
18 - 2014: UCHWAŁA NR XXXI/230/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
18 - 2013: Zarządzenie nr 36.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2013-2022
18 - Karty A rok 2015: karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji,
18 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 12.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
18 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XXIII/2017 Z XXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 30 maja 2017 roku
18 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 1.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 10 stycznia 2017 roku w  sprawie: zmian w  budżecie gminy na 2017 rok
18 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 60.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
18 - 2016: UCHWAŁA NR XVI/102/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania ˝The new approach to the cross-border emergency management˝ w ramach proje
18 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 66.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
18 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 70.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Szypliszki
18 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 3.2014 WÓJTA GMINY Szypliszki z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.
18 - 2014 - Początek kadencji: Tomasz Jakub Dorochowicz
18 - Za 2013 rok: Piotr Prawdzik
18 - 2014: Zarządzenie Nr 7.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie konkursów plastycznych w szkołach z terenu Gminy Szypliszki promujących postawy ekologiczne w zakresie gospodarki odpadami
18 - 2014 - Początek kadencji: Józef Januszko
18 - 2014 - Początek kadencji: Dariusz Niewiarowski
18 - 2016: UCHWAŁA NR XX/124/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 13 grudnia 2016 r w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
18 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 64.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
18 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 4.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 6 kwietnia 2017 r. decyzji Wójta Gminy Szypliszki z dnia 6 kwietnia 2017 r. nr PPZ.6733.1.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
17 - za 2015: Sławomir Jaśkiewicz
17 - za 2016: Gibowicz Stanisław
17 - 2014: UCHWAŁA Nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową
17 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych na XV Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 27 kwietnia 2016 roku
17 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 9.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
17 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 48.2014 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
17 - 2014: UCHWAŁA NR XXX/221/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu
17 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 46.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
17 - 2013: Zarządzenie nr 43 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
17 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 27 marca 2015 r. (piątek), godzina 10.00.
17 - 2014 - Początek kadencji: Waldemar Bogusław Orzechowski
17 - 2013: ZARZĄDZENIE Nr 55.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ˝Regulaminu pomocy mieszkańcom Gminy Szypliszki w usuwaniu azbestu na rok 2014˝
17 - 2016: UCHWAŁA NR XVI/103/16 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania ˝Youth entrepreneurship as a gateway to borderland welfare and sustainabilit
17 - 2014: Uchwała Nr XXXIII/242/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 1 lipca 2014 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy szypliszki na lata 2014-2025
17 - 2016: UCHWAŁA Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Krzywólka
17 - za 2015: Mirosław Wasilewski
17 - 2014: Uchwała Nr XXXIV/244/2014 rady Gminy Szypliszki z dnia 26 sierpnia 2014 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Szypliszki na lata 2014-1025
17 - 2014 - Początek kadencji: Krzysztof Racis
17 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 59.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
16 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury
16 - za 2015: Lech Gałazin
16 - 2014: UCHWAŁA NR XXXII/234/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. ˝ Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Gminie ...
16 - Informacje urzędu: Obwieszczenie RDOŚ w Białymstoku o przystapieniu do przeprowadzenia oośdla przedsięwziecia polegajacego na budowie gazociagu międzysystemowego stanowiacego połączenie systemów przesyłowych RP i LT wraz z infrastrukturą
16 - Za 2013 rok: Stanisław Lutecki
16 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 54.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu
16 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 40.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
16 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR .2016 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 12 grudnia 2016 roku
16 - 2013: ZARZĄDZENIE NR 32.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 10 czerwca 2013 roku w  sprawie: zmian w  budżecie gminy na 2013 rok
16 - 2014: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 49.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubi
16 - Za 2013 rok: Leszek Antoni Aneszko
16 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 6.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wszczęciu postępowania, dotyczącego wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci elektroene
16 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 4.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r.
15 - 2014: UCHWAŁA NR XXXI/231/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia25 marca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
15 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 39.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
15 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 5.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 25 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci e
15 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 51.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
15 - Za 2014 rok: Krzysztof Racis
15 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 25.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
15 - Informacja o sesji: Obwieszczenie nr 5.2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku o zwołaniu VII Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 23 czerwca 2015 r.
15 - 2014: U chwała Nr XXXII/236/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2014-2025
15 - Za 2014 rok: Mirosław Wasilewski
15 - 2016: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w okrę
15 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 19.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji nieczynnych odcinków dróg wewnętrznych.
15 - za 2015: Tomasz Jakub Dorochowicz
15 - za 2015: Waldemar Bogusław Orzechowski
15 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 9.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
15 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 38.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
15 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XVII/2016 Z XVII Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 30 sierpnia 2016 roku
15 - 2014: ZARZĄDZENIE Nr 76.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Szypliszki
15 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 2.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
15 - Za 2013 rok: Henryk Jaskiewicz
15 - 2014: UCHWAŁA Nr XXXII/238/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
15 - Zamówienia Publiczne: Remont drogi gminnej 101619B Dębniak – Zaboryszki OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
14 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 25.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej : budowę garażu na autobus szkolny o powierzchni ...
14 - Za 2014 rok: Antoni Anusiewicz
14 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 58.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 09 października 2015 roku w  sprawie: założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2016 rok
14 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 69.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
14 - 2015: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 21.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
14 - 2015: UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
14 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 35.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
14 - za 2016: Zdancewicz Marek
14 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 13 grudnia 2016 roku
14 - 2015: UCHWAŁA NR XII/59/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI 22 grudnia 2015 roku. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 -2020
14 - 2014: ZARZĄDZENIE Nr 43.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
14 - 2014: UCHWAŁA Nr XXXI/227/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowościach : Kaletnik, Szypliszki i  Zaboryszki
14 - 2013: Zarządzenie Nr 34.2013 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie: modułów zadaniowych realizowanych w Urzędzie Gminy Szypliszki w sytuacjach wprowadzenia na obszarze województwa podlaskiego stopni al
14 - 2014: UCHWAŁA NR XXX/223/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia ...
14 - 2014: Uchwała Rady Gminy Szypliszki Nr XXXI/232/2014 z dnia 25 marca 2014 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2014-2025
14 - za 2015: Krzysztof Racis
13 - Za 2014 rok: Leszek Antoni Aneszko
13 - Informacje urzędu: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - wydobywanie kopaliny ze złoża piasku ze żwirem ˝Żyrwiny IV˝
13 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 24.2014 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014 roku.
13 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A  z wykonania uchwał podjętych w II półroczu 2016 roku
13 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 4.2017 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
13 - za 2016: Zdancewicz Bożena
13 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 34.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
13 - 2016: UCHWAŁA NR XVI/104/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania ˝Fostering and improvement of accessibility of nature cultural heritage at
13 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 10.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014.
13 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: P R O T O K Ó Ł NR 3.2017 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki odbytego w dniu 9 maja 2017 roku
13 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 5.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
13 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 36.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
13 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 3.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2016 roku.
13 - 2015: UCHWAŁA Nr XI/53/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szypliszki
13 - 2017: ZARZĄDZENIE Nr 23.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do zamiany
13 - za 2015: Agnieszka Merecka
13 - Referendum 2017: I N F O R M A C J A o składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 3 w Kaletniku
13 - za 2015: Antoni Anusiewicz
13 - za 2016: Bagińska Małgorzata
12 - 2014: UCHWAŁA NR XXX/222/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ˝Pomoc gminy w zakresie dożywiania˝ na lata 2014-2020.
12 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 23.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2015 roku.
12 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Szypliszki w dniu 21.12.2015r
12 - 2015: Uchwała Nr IV/21/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na obszarze gminy Szypliszki
12 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20.06.2017 r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu Remberszczyzna- Granica RP wraz z infrastrukturą niezbędną do jego ...
12 - 2014: UCHWAŁA Nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ˝ Pojezierze Półn
12 - Referendum 2017: I N F O R M A C J A o składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Szypliszkach
12 - 2015: Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2016
12 - za 2016: Bożena Wasilewska
12 - 2016: UCHWAŁA Nr XIII/77/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia ˝Planu odnowy miejscowości Przejma Wysoka na lata 2016 – 2023˝
12 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 37.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
12 - Informacja o sesji: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki o zwołaniu XV Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 27 kwietnia 2016 r. (środa), godzina 10.00. ....
12 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 33.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
12 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 14.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
12 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 22.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
12 - 2014: UCHWAŁA NR XXXI/233/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich gra
12 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 47.2014 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2014 roku.
12 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu XXII Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 28 marca 2017 roku (wtorek), godzina 10.00.
12 - Za 2014 rok: Sławomir Jaśkiewicz
12 - Gospodarka odpadami komunalnymi: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 r
12 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Gminy Szypliszki w dniu 14 lutego 2017 roku
12 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 43.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2015 roku.
12 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 30.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
12 - Za 2014 rok: Stanisław Lutecki
12 - Za 2014 rok: Lech Gałazin
11 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 27.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
11 - Sprawozdania z działalności wójta: Sprawozdanie z  realizacji programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok
11 - 2014: Zarządzenie Nr 42.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 30.06.2014 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2014-2025
11 - 2015: UCHWAŁA NR XI/52/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego n
11 - 2016: UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
11 - 2014: UCHWAŁA NR XXXI/229/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Szypliszki, a Gminą Suwałki w sprawie powierzenia Gminie Suwałki realizacji zadania publicznego w za
11 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu XSesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 22.12.2015 r
11 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 26.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
11 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 27 kwietnie 2015 r
11 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania, Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury.
11 - 2015: Zarządzenie Nr 29.2015 Wójta Gminy Szypliszki Z dnia 12 maja 2015 r W sprawie : powołania Komisji do spraw szacowania strat w pasiekach, spowodowanych zatruciem pszczół.
11 - 2016: UCHWAŁA NR XVI / 100 / 2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
11 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 13.10.2015 roku
11 - za 2015: Stanisław Lutecki
11 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania, Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury w dniu 09.11.2015 r.
11 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 53.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji przetargowej
10 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 44.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
10 - Budżet 2017: Uchwała Nr RIO.V-00321-24/17 składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2017 r w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szypliszki sprawozdaniu z wykonania b..
10 - 2015: UCHWAŁA Nr VII/35/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Szypliszki do Stowarzyszenia ˝Suwalsko – Sejneńska˝ Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Suwałkach
10 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 16.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie uzupełniających wyborów sołectwa Jeziorki
10 - Informacja o sesji: OBWIESZCZENIE o  zwołaniu XX Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 13 grudnia 2016 r. (wtorek), godzina 10.00.
10 - 2014: UCHWAŁA NR XXXI/226/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany gruntów pod drogę gminną we wsi Białobłota
10 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 49.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
10 - 2015: Zarządzenie nr 48.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 21.08.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowych programem pom
10 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 25.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
10 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 15.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do sprzedaży
10 - 2015: UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół ˝Edukacja Razem˝ z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Publicznej
10 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 20.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
10 - 2015: UCHWAŁA Nr XI/46/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 października 2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz stawki opłaty miejscowej
10 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 18.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
10 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 51.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
10 - Referendum 2017: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szypliszki z dnia 12 grudnia 2016 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum do
10 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 55.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
10 - 2015: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 52.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargó
10 - Informacja o sesji: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki nr 5.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku o zwołaniu XVII Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 30 sierpnia 2016 r.
9 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 10.2015 Wójta Gminy Szypliszk i z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystki
9 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 22.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
9 - 2014 - Początek kadencji: Leszek Antoni Aneszko
9 - Informacja o sesji: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Szypliszki nr 1.2016 z dnia 2 lutego 2016 roku o zwołaniu XIII Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 9 lutego 2016 r.
9 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 54.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 10 września 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
9 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 24.03.2015 roku (wtorek) o godzinie 9.00
9 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 47.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
9 - 2014: UCHWAŁA NR XXXIV / 243 / 2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
9 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 09.11.2015 r
9 - Protokoły ze wspólnych posiedzeń Komisji: PROTOKÓŁ NR 6.2017 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania, Budżetu i Finansów wraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy odbytego w dniu 01 sierpnia 2017 roku
9 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Szypliszki w dniu 10.08.2015 r
9 - 2014 - Początek kadencji: Mirosław Wasilewski
9 - 2015: Zarządzenie Nr 39.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2015-2025
9 - 2014 - Początek kadencji: Lech Gałazin
9 - 2015: UCHWAŁA Nr V/27/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieczynnych odcinków dróg położonych w miejscowościach : Kaletnik, Białobłota, Przejma Mała i  Przejma Wysoka
9 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury
9 - Protokoły z Sesji Rady Gminy VII kadencji: Protokół Nr XXV/2017 Z XXV Sesji Rady Gminy Szypliszki odbytej w dniu 03 sierpnia 2017 roku
9 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 21.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przezna
9 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 18.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
9 - za 2016: Ogórkis Agnieszka Anna
9 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury.
9 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 7.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 2 czerwca 2017 r.o wydaniu decyzji o – lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej, składającej się z lini
8 - 2014 - Początek kadencji: Antoni Anusiewicz
8 - 2016: UCHWAŁA NR XX/128/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Szypliszki na 2017 rok
8 - 2015: UCHWAŁA NR IV/19/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół ˝Edukacja Razem˝ z siedzibą w Żubrynie prow
8 - KARTY E: Karta informacyjna dla sprawozdania
8 - 2015: UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szypliszki w 2015 roku
8 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 20.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie obrębów : Białobłota, Kaletnik, Przejma Mała
8 - Referendum 2017: Informacja z dnia 14 grudnia 2016 r. o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum wojewódzkim w przedmiocie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego
8 - Referendum 2017: I N F O R M A C J A o składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 2 w Żubrynie
8 - 2014: UCHWAŁA NR XXXVI/248/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
8 - 2017: UCHWAŁA NR XXI/136/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
8 - 2016: Zarządzenie nr 33.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016 r.
8 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 11.2017 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
8 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 25.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
8 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 28.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
8 - 2015: UCHWAŁA Nr X/43/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Szypliszki
8 - za 2016: Kurzynowski Paweł
8 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 15.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2017 roku.
8 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dsniu 07.09.2015 r
8 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 20.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szypliszki, przeznaczonych do spr
8 - 2017: UCHWAŁA NR XXI/134/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach
8 - 2014: UCHWAŁA NR XXXI/228/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z przeznaczeniem pod pas drogowy drogi p
8 - 2015: UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkańców Osiedla nad Jarem w Przejmie Wielkiej na działalność Wójta Gminy Szypliszki.
8 - 2016: UCHWAŁA Nr XX/125/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia z m i a n y ˝ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szypliszki ˝
8 - 2014: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 20
8 - za 2015: Leszek Antoni Aneszko
8 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 12.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 4 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, składającej się z 
8 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 41.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
8 - 2013: Zarządzenie Nr 31.2013 Wójta Gminy Szypliszki– szefa obrony cywilnej z dnia 06 czerwca 2013 r w sprawie opracowania gminnego Planu Obrony Cywilnej
8 - Sprawozdania z działalności wójta: I N F O R M A C J A  z wykonania uchwał podjętych w I półroczu 2016 roku
8 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 61.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
8 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 6.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku.
7 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 66.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
7 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 27.04.2015 r
7 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 9.2017 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
7 - Budżet 2017: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Szypliszki za 2016 r
7 - 2015: UCHWAŁA Nr VI/29/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Szelment
7 - 2015: UCHWAŁA Nr VI/32/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
7 - 2015: UCHWAŁA NR IX/40/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
7 - Informacje urzędu: Obwieszczenie Nr WOOŚ-II.4231.1.2015.DK RDOŚ w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na budowie gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych..
7 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji Rady GminySzypliszki w dniu 19.06.2015 r.
7 - 2015: UCHWAŁA NR IX/42/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 08 września 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeleniewo.
7 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 17.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
7 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 19.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
7 - za 2015: Józef Januszko
7 - 2015: UCHWAŁA Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynków garażowych i gospodarczych oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu tych budynków
7 - 2016: UCHWAŁA NR XX/127/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szypliszki na 2017 rok.
7 - 2016: UCHWAŁA NR XIII / 80 / 2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w Zespole Zamiejscowym w Suwałkach
7 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 19.2017 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołectwa Kaletnik I 
7 - 2016: UCHWAŁA NR XIII/ 82/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szypliszki w 2016 roku
7 - 2015: UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szypliszki
7 - 2015: UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach
7 - 2015: ZZarządzenie Nr 8.2015 Wójta Gminy Szyplioszki z dnia 24 lutego 2015 r w sprawie okreslenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
7 - 2016: UCHWAŁA NR XIV/88/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
6 - 2015: UCHWAŁA NR XII/64/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
6 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 8.2014 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 07 lutego 2014 roku w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
6 - za 2016: Niewiarowski Dariusz
6 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 5.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2015 roku.
6 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 3.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.
6 - 2015: Uchwała Nr IV.22.2015 Rady GMiny Szypliszki z dnia 17 lutwgo 2015 r w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 r
6 - 2016: UCHWAŁA Nr XX/126/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ˝ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ŻYRWINY ˝
6 - 2014 - Początek kadencji: Stanisław Lutecki
6 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 74.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
6 - 2015: UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020
6 - 2015: UCHWAŁA Nr XI/48/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze
6 - 2015: UCHWAŁA nr XII.62.2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
6 - 2014: UCHWAŁA NR XXXIII /241/ 2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
6 - 2015: UCHWAŁA NR XII/58/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI 22 grudnia 2015 roku. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
6 - za 2016: Dorochowicz Tomasz Jakub
5 - 2015: UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
5 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 21.2017 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
5 - 2016: UCHWAŁA NR XIII/79/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szypliszki, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej roz
5 - 2015: UCHWAŁA NR XII/71/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Szypliszki na 2016 rok
5 - 2015: UCHWAŁA NR X/44/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
5 - 2017: UCHWAŁA Nr XXIII/148/2017 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 maja 2017r. w sprawie przyjęcia ˝Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Szypliszki na lata 2017-2020 ˝
5 - 2015: UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
5 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 23.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
5 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 22 czerwca 2017 roku (czwartek), godzina 12.00.
5 - 2015: UCHWAŁA NR XII/70/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szypliszki na 2016 rok.
5 - 2016: UCHWAŁA Nr XIX/116/2016 Rady Gminy w Szypliszkach z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
5 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Komisją Planowania, Budżetu i Finansów oraz z Komisją Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury w dniu 29.05.2017 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00
5 - 2016: UCHWAŁA NR XX/123/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI 13 grudnia 2016 roku. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
5 - 2014: ZARZĄDZENIE NR 13.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 12.2014 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
5 - 2017: UCHWAŁA NR XXII/140/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
5 - za 2016: Merecka Agnieszka
5 - 2015: UCHWAŁA Nr VII/34/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 23 czerwca 2015 r. w  sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Północno-Wschodnia Lokalna Grupa Działania ˝Szelment˝.
5 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 2.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w 
5 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 63.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
5 - 2014: UCHWAŁA NR XXXV / 247/ 2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 października 2014 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
5 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 30.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
4 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 8.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
4 - 2015: UCHWAŁA Nr XII/61/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Becejły
4 - za 2016: Orzechowski Waldemar Bogusław
4 - 2017: UCHWAŁA Nr XXIII/144/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
4 - 2016: UCHWAŁA NR XIII/81/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
4 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 13.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
4 - 2015: UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
4 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 73.2015 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
4 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 35.2017 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
4 - 2015: UCHWAŁA NR XI/50/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 10 listopada 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
4 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 29.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
4 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu XXIII Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 30 maja 2017 r.
4 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 31.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017 roku.
4 - za 2016: Zajączkowski Henryk
4 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 12.12.2016 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00
4 - 2017: UCHWAŁA NR XXIII/147/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany gruntów w miejscowości Andrzejewo
4 - 2017: UCHWAŁA Nr XXIII/145/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
4 - 2014: UCHWAŁA NR XXXVI/253/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 06 listopada 2014 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
4 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 20.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
4 - 2016: UCHWAŁA NR XVI/101/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania ˝Cross-border Governance Network˝ w ramach projektu transgranicznego w pro
4 - 2016: Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 marca 2016 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szyplisz
4 - Referendum 2017: ZARZĄDZENIE NR 60.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w 
4 - 2015: UCHWAŁA Nr VI/31/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
4 - 2016: UCHWALA Nr XV/94/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
3 - 2016: UCHWAŁA Nr XIII/76/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia ˝Planu odnowy miejscowości Białobłota na lata 2016 – 2023˝
3 - 2017: UCHWAŁA NR XXIII/146/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
3 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 7.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
3 - 2016: Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 marca 2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadz
3 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 50.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2016 roku
3 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 36.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
3 - 2016: UCHWALA NR XV/91/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu
3 - 2016: UCHWAŁA NR XV/92/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
3 - Informacje urzędu: O B W I E S Z C Z E N I E Nr 8.2017 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 12 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć polegających na wydobyciu kruszywa ze złoża Bilwinowo i Bilwinowo I  zlokalizowane
3 - 2016: UCHWAŁA NR XIV/83/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
3 - 2015: UCHWAŁA Nr XI/47/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
3 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 28.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
3 - Informacja o sesji: Obwieszczenie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy Szypliszki na dzień 03 sierpnia 2017 rr.
3 - 2015: UCHWAŁA NR VII / 33 / 2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
3 - za 2016: Jaśkiewicz Sławomir
3 - 2015: UCHWAŁA NR VI/30/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
3 - za 2016: Gałazin Lech
3 - 2016: UCHWAŁA Nr XIX/118/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
3 - za 2016: Wasilewski Mirosław
3 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szypliszki w dniu 09 maja 2017 r
3 - 2016: UCHWAŁA NR XVI/98/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości w obrębie Krzywólka gminy Szypliszki
3 - 2015: ZARZĄDZENIE NR 4.2015 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2014 roku.
3 - 2017: UCHWAŁA NR XXII/142/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 wr
2 - za 2016: Anusiewicz Antoni
2 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 25.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2 - za 2016: Aneszko Leszek Antoni
2 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 10.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 45.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 30 września 2016 roku w  sprawie: zmian w  budżecie gminy na 2016 rok
2 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 33.2017 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
2 - Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 01.08.2017 r
2 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 3.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2 - 2016: UCHWAŁA Nr XIII/73/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia ˝Planu odnowy miejscowości Jeziorki na lata 2016 – 2023˝
2 - za 2016: Januszko Józef
2 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 64.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 29 grudnia 2016 roku w  sprawie: zmian w  budżecie gminy na 2016 rok
2 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 21.2016 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016 roku.
2 - 2017: UCHWAŁA NR XXII/143/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierws
2 - 2015: UCHWAŁA NR XII/69/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szypliszki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o dzia
2 - 2017: ZARZĄDZENIE NR 33.2017 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
2 - 2017: UCHWAŁA NR XXII/141/2017 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szypliszki w 2017 roku
1 - za 2016: Racis Krzysztof
1 - za 2016: Lutecki Stanisław
1 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 12.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
1 - 2016: UCHWAŁA NR XIV/90 /2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy SZELMENT w znaku towarowym ˝TEDI DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYT
1 - 2015: UCHWAŁA NR XII/65/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszko
1 - 2016: UCHWAŁA Nr XIV/87/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej masztem telekomunikacyjnym w miejscowości Podwojponie gminy Szypliszki
1 - 2016: UCHWAŁA Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz stawki opłaty miejscowej
1 - 2016: UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach
1 - 2016: UCHWAŁA NR XIII/78/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.
1 - 2016: UCHWAŁA Nr XIII/75/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia ˝Planu odnowy miejscowości Postawelek na lata 2016 – 2023˝
1 - 2016: UCHWAŁA Nr XIII/74/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia ˝Planu odnowy miejscowości Kociołki na lata 2016 – 2023˝
1 - 2016: UCHWAŁA Nr XIX/117/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
1 - 2016: Uchwała Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie : zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego
0 - 2016: ZARZĄDZENIE NR 15.2016 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
0 - 2016: UCHWALA Nr XV/93/2016 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
0 - 2016: UCHWAŁA NR XIV/89/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji z Gminą Puńsk przebudowy drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada – Boksze Stare współfinan

Procedury
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA