Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
27 marca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Środa Wielkopolska
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5
tel. +48 61 286 77 00, tel. kom. +48 693 630 687, fax +48 61 286 77 02
e-mail: um@sroda.wlkp.pl, http: www.sroda.wlkp.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2017-03-27 / 2017-04-10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie słupa w linii napowietrznej SN 15 kV
2017-03-27 / 2017-04-10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o podjęciu postępowania administracyjnego, zawieszonego na wniosek Gminy Środa Wielkopolska, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-03-21 / 2017-04-04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, Mączniki
2017-03-17 / 2017-03-31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125 mm PE
2017-03-17 / 2017-03-31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo –
2017-03-14 / 2017-03-28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi powiatowej nr 2411 P
2016-04-22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110 kV
2016-01-21
Obwieszcznie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o zawiadomieniu że w obwieszczeniu z dnia 18.12.2015 r., dotyczącym wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu, polegającej na budowie linii.
2015-12-08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej.
2015-11-16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego, na działce oznaczonej
2015-07-21
Obwieszczenie Ministra Środowiska o rozpoczęciu na terenie całego kraju wykonanie w cyklu 5 - letnim (lata 2015-2019) -opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2015 - 2019
2015-07-21
Obwieszczenie Ministra Środowiska o rozpoczęciu na terenie całego kraju wykonanie w cyklu 5 - letnim (lata 2015-2019) -opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2015 - 2019
2015-04-09
ObwieszczenieBurmistzra Miasta Środa Wielkopolska z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015-02-10
Zawiadomienie o postanowieniu o uzgodnieniu w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, realizację przedsięwzięcia pn. ˝Farma Wiatrakowa 2˝, polegającego na budowie zespołu 24 elektow
2015-01-26
Opinia sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie “Farma Wiatrowa Wielkopolska 2˝.
2015-01-26
Obwieszczenie o zawiadomieniu o wydaniu decyzji, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie słupa przelotowego w linii napowietrznej SN 15 kV, linii kablowej SN 15kV, kontenerowej
2015-01-12
Obwieszczenie o zawiadomieniu o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji o  środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dot. rozbudowy hali produkcyjnej mebli tapicerowanych wraz z częścia magaz
2015-01-08
Obwieszczenie o zawiadomieniu o wydaniu w dniu 08.01.2015 r. decyzji, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej, na części działki przy ul. Lotniczej w Środzi
2015-01-08
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Środzie Wielkopolskiej uchwały Nr LVII/1015/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego zagospodarowania terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej
2014-11-04
Obwieszczenie Kolegium Odwoławcze w Poznaniu dot. przedsięwzięcia ˝Farma Wiatrowa Wielkopolska 2 ˝ polegającego na budowie zespołu 57 elektrowni wiatroiwych .
2014-10-20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej na ul. Tulipanowej w Środzie Wielkopolskiej.
2014-10-16
Obwieszczenie dot. uzyskania opinii przed wydaniem decyzji dot. przedsięwzięcia pod nazwą ˝Farma Wiatrowa Wielkopolska 2˝
2014-10-07
Obwieszczenie o wszczęciu ppostępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, budowa sieci wodociągowej na działkach 45/7, 45/34, 45/35.
2014-04-29
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 29.04.2014 r. znak: RiOŚ.6220.5.2013 o dopuszczeniu na prawach strony Stowarzyszenia Zwykłego ˝Stop Wiatrakom w Wielkopolsce z siedzibą w Rumiejkach.
2014-04-25
Obwieszczenie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Środa Wielkopolska
2014-04-14
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej.
2014-04-14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej.
2014-03-24
Obwieszczenie o o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi.
 
Archiwalne

2017-03-08 / 2017-03-22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o zawieszeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Gminy Środa Wielkopolska, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2017-03-07 / 2017-03-21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obiektu pofabrycznego na inwestycję celu
2017-03-06 / 2017-03-20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o podjęciu przez Radę Miejską w Środzie Wielkopolskiej, w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzennego Gminy Środa Wielkopolska
2017-03-06 / 2017-03-20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o podjęciu przez Radę Miejską w Środzie Wielkopolskiej uchwały , w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej
2017-03-06 / 2017-03-20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o podjęciu przez Radę Miejską uchwały, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej
2017-03-01 / 2017-03-15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych
2017-02-28 / 2017-03-14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Dębiczu i Dębiczku
2017-02-27 / 2017-03-13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego, w miejscowości Rumiejki
2017-02-22 / 2017-03-08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego przy ZSR
2017-02-21 / 2017-03-07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszk
2017-02-14 / 2017-03-02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Środa Wielkopolska i mieszkańcami sołectwa Kijewo, w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta
2017-02-14 / 2017-03-01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV i dwóch słupów
2017-02-07 / 2017-02-22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125 m
2017-02-02 / 2017-02-17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wydaniu postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej
2017-01-31 / 2017-02-14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia
2017-01-30 / 2017-02-13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego,
2017-01-30 / 2017-02-13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej,
2017-01-30 / 2017-02-13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV
2017-01-27 / 2017-02-10
alizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej
2017-01-19 / 2017-03-06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Środa Wielkopolskao wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzerenu położonego we wsiach: Kijewo, Pętkowo, Strzeszki
początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 85 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA