Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
niedziela, 20 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Skórczu
83-220 Skórcz, ul. Główna 40
tel. +48(58)5824754, fax +48(58)5824674
e-mail: miasto@skorcz.pl, http: www.skorcz.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

"Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada
lecz przez to, czym jest:
nie przez to, co ma,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Główna 40
83-220 Skórcz
NIP: 592-210-90-96 REGON: 220034320


KONTAKT:


tel. (58) 582 42 56
tel. (58) 582 47 78
fax. (58) 582 42 56
e-mail: mops@skorcz.pl


Godziny przyjęć klientów 7.30 – 15.30


Pracownicy:

Kierownik MOPS – Marzena Ośko
Pracownik Socjalny – Patrycja Niezgoda
Podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – Katarzyna Sikora


Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 15 maja 1992 r.
Nr V/29/92
w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu.

Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2005 r.
Nr XXII/123/2005
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu realizuje:

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej:

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne celowe)
- praca socjalna ( w tym pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, poradnictwo)
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- sprawienie pogrzebu.
- organizowanie zbiórek rzeczy używanych,
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Starogardzie Gd w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd.

Do uzyskania pomocy finansowej niezbędne są zaświadczenia o osiągniętych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Wnioski o pomoc składa się pisemnie ( w formie opisu swojej sytuacji rodzinnej i socjalno-bytowej ). Podania o pomoc są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż miesiąc od złożenia wniosku. Do uzyskania pomocy w formie pracy socjalnej nie są wymagane żadne dokumenty.


2. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
a) urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
b) samotnego wychowywania dziecka , wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
c) przyznawanie zapomogi jednorazowej z tytułu urodzenia się dziecka.
d) przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych
e) przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych.

W celu uzyskania świadczeń rodzinnych należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami tj. odpowiednio zaświadczenie o dochodach za 2005r wydane przez Urząd Skarbowy, akty urodzenia dzieci, dowód osobisty, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, orzeczenie o niepełnosprawności i inne dokumenty w zależności od świadczenia. Wnioski o świadczenia rodzinne dostępne są w siedzibie MOPS. Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych złożone do dnia 10 –tego danego miesiąca wraz z kompletem dokumentów wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następujacego po miesiącu, w którym złożono wniosek.


Informacje:

Polski Komitet Pomocy Społecznej - zobacz
 
Data wytworzenia: 2010-03-17
Data udostępnienia: 2010-03-17
Ilość wyświetleń: 13955
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Bartosz Majkowski

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA