Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
24 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Skórczu
83-220 Skórcz, ul. Główna 40
tel. +48(58)5824754, fax +48(58)5824674
e-mail: miasto@skorcz.pl, http: www.skorcz.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. Zobacz

Uchwała Nr 073/g126/A/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 maja 2017 r.

Uchwała Nr 042/g126/R/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2017 r.

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 r. Zobacz

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. Zobacz

Uchwała Nr 028/g126/D/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 168/g126/P/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2016 r.

Uchwała Nr 167/g126/F/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2016 r.

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 września 2016 r. Zobacz

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r. Zobacz
 
Uchwała Nr 081/g126/A/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 maja 2016 r.
 
Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r. Zobacz
 
Uchwała Nr 041/g126/R/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2016 r.
 
Roczne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r. Zobacz
 
Uchwała Nr 009/g126/D/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 stycznia 2016 r.
 
Uchwała Nr 011/g126/F/V/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2015 r.
 
Uchwała Nr 012/g126/P/V/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2015 r.
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 września 2015 r. Zobacz
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskie j Skórcz za I półrocze 2015 roku Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. Zobacz
 
Uchwała Nr 040/g126/R/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 08 kwietnia 2015 r.
 
Uchwała Nr 101/g126/A/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 maja 2015 r.
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 r. Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 08 kwietnia 2015 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skórcz na lata 2015 - 2020 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań  Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 listopada 2014 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz
na 2015 rok.   Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 listopada 2014 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2015 - 2020   Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2014 r.  Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki   Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 r.  Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 sierpnia 2014 r.
w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Skórcz za pierwsze półrocze 2014 r.   Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu   Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Skórczu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Skórcz z tytułu wykonania
budżetu za 2013 r.   Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki   Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2014 r.  Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Skórcz za 2013 rok   Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczek   Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 r.  Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 stycznia 2014 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego
określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Skórczu na 2014 rok
oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2014 - 2020
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań   Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz
na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu   Zobacz
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2014 - 2020   Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2013 r.  Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Skórcz za pierwsze półrocze 2013 r.   Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 r.  Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Skórczu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Skórcz z tytułu wykonania
budżetu za 2012 r.   Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2013 r.  Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 kwietnia 2013 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Skórcz za 2012 rok   Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki i kredytu   Zobacz
 
 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie   Zobacz
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r.  Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego
określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Skórczu na 2013 rok
oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2013 - 2020
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań   Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2013 - 2020   Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy miejskiej Skórcz
na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu   Zobacz
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2012 r.  Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 września 2012 r.
w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Giejskiej Skórcz za pierwsze półrocze 2012 r.   Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2012 r.  Zobacz
 
Informacja Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 31 maja 2012 r.
o wykonaniu budżetu miasta Skórcz za 2011 rok   Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Skórcz za 2011 rok   Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2012 r.  Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2012
oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Skórcz na lata 2012 - 2020   Zobacz
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 r.  Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
miasta Skórcz na lata 2012 - 2020   Zobacz

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Skórcz na 2012 rok
oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu   Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2011 r.  Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2011 r.  Zobacz
 
Informacja Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 31 maja 2011 r.
o wykonaniu budżetu miasta Skórcz za 2010 rok   Zobacz 
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Skórcz za 2010 rok   Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2011 r.  Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 r.  Zobacz
 
Informacja o wykonaniu budżetu za 2010 r. Zobacz
 
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Skórcz na lata 2011 - 2020   Zobacz

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
miasta Skórcz na lata 2011 - 2020   Zobacz

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Skórcz na 2011 rok
oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu   Zobacz

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2010 r.  Zobacz

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2010 r.  Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2010 r.  Zobacz

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2009 r.  Zobacz

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2009 r.  Zobacz

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2009 r.  Zobacz

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2009 r.  Zobacz

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2008 r.  Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2008 r.  Zobacz

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2008 r.  Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2008 r.  Zobacz

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 r.  Zobacz

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2007 r.   Zobacz

Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2007 r.  Zobacz

WYKAZ
osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę
na w roku 2006 Zobacz
 
Kwartalne sprawozdanie Rb NDS o nadwyżce/deficycie w jednostkach samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2007 r.   Zobacz
 
Data wytworzenia: 2012-12-28
Data udostępnienia: 2012-12-28
Ilość wyświetleń: 7043
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Janusz Kaczyński
Opublikowane przez: Jacek Gliniecki

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA