Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miejski w Skórczu
83-220 Skórcz, ul. Główna 40
tel. +48(58)5824754, fax +48(58)5824674
e-mail: miasto@skorcz.pl, http: www.skorcz.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 12 grudnia 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w dniu 12 grudnia 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w dniu 12 grudnia 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE 
o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej w dniu 12 grudnia 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia 2013 r. Zobacz
 
ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 listopada 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 19 listopada 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE 
o posiedzeniu Komisji Organizacyjnej Rady Miejskiej w dniu 6 listopada 2013 r. Zobacz

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwał Rady Miejskiej w Skórczu w sprawie  projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Skórcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Ogłoszenie    Formularz    Uchwała

INFORMACJA KOMISJI KONKURSOWEJ
powołanej w sprawie przeprowadzenia konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu.  Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 października 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE 
o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej w dniu 17 października 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej w dniu 17 października 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w dniu 17 października 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w dniu 15 października 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 14 października 2013 r. Zobacz

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 11 października 2013 r.
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz pomiędzy ulicami Pomorską i Zieloną. Zobacz

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 11 października 2013 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz pomiędzy ulicami Pomorską i Zieloną. Zobacz

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szkoła daje szansę – programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu - zapytanie ofertowe
w sprawie wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych. zobacz          załącznik nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szkoła daje szansę – programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu - zapytanie ofertowe
w sprawie zakupu komputerów. Zobacz     załącznik nr 1     załącznik nr 2          załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szkoła daje szansę – programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu - zapytanie ofertowe
w sprawie zakupu dzienników zajęć pozalekcyjnych. Zobacz

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szkoła daje szansę – programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu - zapytanie ofertowe
w sprawie dowozu uczniów na basen. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 5 września 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w dniu 3 września 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w dniu 3 września 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej w dniu 3 września 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu.
zarządzenie regulamin ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lipca 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej w dniu 17 czerwca 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w dniu 6 czerwca 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w dniu 6 czerwca 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej w dniu 6 czerwca 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 13 czerwca 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w dniu 4 czerwca 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej w dniu 28 maja 2013 r. Zobacz

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 23 maja 2013 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla inwestycji polegającej na Budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piaskowej przewidzianej do realizacji w Skórczu na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 957, 958, 987/2, 987/3, 987/4. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 maja 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2013 r. Zobacz

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA
zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w kwietniu i maju 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej w dniu 22 kwietnia 2013 r. Zobacz

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 3 kwietnia 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla inwestycji polegającej
na Budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej
do realizacji w Skórczu na działce 106 - ul. 27 Stycznia. Zobacz

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 2 kwietnia 2013 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla inwestycji polegającej
na Budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej i w ul. Długiej przewidzianej
do realizacji w Skórczu na działkach 731/4, 810. w Skórczu. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej w dniu 3 kwietnia 2013 r. Zobacz

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 26 marca 2013 r.
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców gminy miejskiej Skórcz. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w dniu 19 marca 2013 r. Zobacz

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 7 marca 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla inwestycji polegającej na Budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piaskowej przewidzianej do realizacji w Skórczu na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 957, 958, 987/2, 987/3, 987/4. Zobacz

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 6 marca 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla inwestycji polegającej na Budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej i w ul. Długiej przewidzianej do realizacji w Skórczu na działkach 731/4, 810. w Skórczu. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2013 r. Zobacz

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 5 lutego 2013 r.
o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców gminy miejskiej Skórcz

Ogłoszenie       Wzór oferty      Ramowy wzór umowy                     Wzór sprawozdania

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 lutego 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2013 r. Zobacz

ZAWIADOMIENIE
o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2013 r. Zobacz

 
Data wytworzenia: 2011-01-11
Data udostępnienia: 2011-01-11
Ilość wyświetleń: 44717
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Janusz Kaczyński
Opublikowane przez: Janusz Kaczyński

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z 5 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA