Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
piątek, 18 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Urząd Gminy w Rzeczniowie
27-353 Rzeczniów, Rzeczniów 1
tel. +48(48)6167024, +48(48)6167004, fax +48(48)6167310
e-mail: urzad@rzeczniow.pl, http: www.rzeczniow.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
51576 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
23385 - Wójt Gminy, str. 1
13693 - Rada, str. 1
13434 - Sekretarz Gminy, str. 1
12991 - Referaty, str. 1
12169 - Jednostki organizacyjne, str. 1
11748 - Przewodniczący Rady, str. 1
11573 - Skarbnik Gminy, str. 1
10960 - Zagospodarowanie przestrzenne, str. 1
10271 - Plany i programy, str. 1
10225 - Druki i formularze, str. 1
10108 - Komisje, str. 1
10017 - Podatki i opłaty, str. 1
9886 - Budżet, str. 1
9667 - Pozostałe jednostki, str. 1
9555 - Jednostki pomocnicze, str. 1
9381 - Strategia rozwoju, str. 1
8703 - Rejestry i ewidencje, str. 1
8418 - Urząd Gminy, str. 1
8121 - Statut, str. 1
7661 - Regulamin, str. 1
7653 - , str. 1
7606 - Komisja Rewizyjna, str. 1
7578 - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej, str. 1
7285 - Komisja Rozwoju Gospodarczego, str. 1
6323 - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2011, str. 1
5730 - Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 rok, str. 1
4784 - Oświadczenia majątkowe -początek kadencji 2014-2018, str. 1
4635 - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2012, str. 1
4616 - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rzeczniów, str. 1
4588 - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2013, str. 1
4219 - Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów, str. 1
4126 - na rok 2015, str. 1
3583 - na rok 2014, str. 1
2448 - na rok 2016, str. 1
2203 - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014, str. 1
1795 - Umorzenia i pomioc publiczna, str. 1
946 - na rok 2017, str. 1
782 - Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok, str. 1
623 - Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016, str. 1
593 - Program rewitalizacji, str. 1
563 - Gminny Program Opieki nad Zabytkami, str. 1
44 - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczniów, str. 1
44 - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzeczniów, str. 1

aktualności
8656 - Wiadomości: Zaproszenie do składania ofert
3010 - 2014: Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji w Miejscowości Grabowiec, gm. Rzeczniów
1877 - Wiadomości: Praca w Gminie
1876 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
1801 - Wiadomości: Ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa oraz stanowisko doradcy zawodowego projektu systemowego ˝Aktywizacja kobiet bezrobotnych w Gminie Rzeczniów˝
1771 - Wiadomości: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na utworzenie szlaku rowerowego
1756 - Wiadomości: PROJEKT ZMIAN ˝STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RZECZNIÓW˝ wraz z ˝Prognozą oddziaływania na środowisko˝
1737 - za rok 2010:
1689 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
1679 - Wiadomości: Regulamin konkursu na plakat promujący rajd rowerowy ˝Ty i Ja. Rowery dwa˝
1655 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
1618 - za rok 2013:
1604 - 2011: Przetarg nieograniczony na na remont budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach
1596 - 2008: przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowościach: Kolonia Rzeczniów , Grabowiec i Rzeczniówek - ZADANIE I - KOLONIA RZECZNIÓW - etep 2.
1560 - Wiadomości: Obwieszczenie w sprawie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia ˝Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747˝
1555 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów
1552 - 2011: Ogłoszenie o wynikach przetargu na przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Gminy Rzeczniów
1546 - Wiadomości: Obwieszczenie o wydanych opiniach sanitarnych w sprawie drogi 747
1545 - Wiadomości: Dokumenty związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ˝Rozbudowy drogi Wojewódzkiej Nr 747˝
1533 - 2012: Przetarg nieograniczony na zadanie: ˝Rewitalizacja i odnowa parku w Grabowcu˝
1530 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
1526 - za rok 2014:
1520 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze pracowników do projektu ˝Przystań dla przedszkolaka˝
1515 - Wiadomości: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
1514 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze dzieci na zimowisko
1513 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej i specjalistów do projektu pn. ˝Przygoda z indywidualizacją˝
1509 - 2008: Przetarg na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól i posesji Kaniosy-Aleksandrów - etap I 
1506 - za rok 2011:
1501 - 2007: Przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych oraz drzew topoli pozostających na stanie Zakładu Gospodarczego Uzyteczności Publicznej w Rzeczniowie
1496 - Wiadomości: Informacja o pojazdach do sprzedaży
1483 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu˝ Rozwijamy się, ucząc i bawiąc z indywidualizacją˝
1477 - Wiadomości: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny
1475 - Wiadomości: Konkurs na opracowanie herbu dla Gminy Rzeczniów
1467 - Wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
1467 - Wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych
1464 - Wiadomości: Decyzja SKO w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Rzeczniów dotyczącj farmy wiatrowej ˝Rzeczniów˝.
1464 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją na budowę drogi 747
1461 - Wiadomości: Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ˝Budowy chlewni dla hodowli warchlaków i tuczników itd.˝
1459 - Wiadomości: INFORMACJA O POJAZDACH DO SPRZEDAŻY
1458 - Wiadomości: Ogłoszenie Dyrektora SPZPOZ w Rzeczniowie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
1453 - Wiadomości: ZA P R O S Z E N I E N A  D O Ż Y N K I 
1453 - 2007: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przyszkolnego boiska sportowego
1453 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczniowie
1452 - Wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla farmy wiatrowej ˝Rzeczniów˝
1451 - 2005: Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia kuchni szkolnej w Grabowcu, oraz roboty remontowe w kuchni.
1450 - Wiadomości: Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ˝Budowy stacji paliw w Pawliczce˝
1447 - 2008: Przetarg na wykonanie kompleksu rekreacyjno-sportowego
1441 - Wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy chlewni w Grabowcu
1439 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG ginekologiczno-położniczych dla pacjentek Poradni Ginekologiczno-Położniczej
1438 - 2003: Sesja 11
1435 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach
1435 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu˝ Rozwijamy się, ucząc i bawiąc z indywidualizacją˝
1434 - Wiadomości: Ogłoszenie Kierownika GOPS w Rzeczniowie o naborze na stanowisko: asystent rodzinny
1433 - 2003: Sesja 8
1428 - Wiadomości: Ogłoszenie Kierownika ŚDS w Podkońcach o naborze na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego
1427 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu ˝Przystań dla przedszkolaka˝
1425 - 2009: Ogłoszenie o III pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Rybiczyźnie
1424 - Wiadomości: Zmiana taryf za wodę i ścieki
1417 - 2007: Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego do PSP w Grabowcu
1415 - Wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do zajęć
1414 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zasady gospodarowania odpadami w Gminie Rzeczniów
1414 - Wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowisowych uwarunkowaniach rozbudowy drogi wojewódzkiej 747
1411 - 2008: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Rybiczyźnie
1411 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sportu
1410 - 2007: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę pompowni wody w Grabowcu
1406 - Wiadomości: Szkolenie dla mieszkańców Gminy Rzeczniów ˝WIEDZA - Inwestycja w Przyszłość˝
1405 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o wydaniu postanowienia o nałożenia obowiązku przprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ˝Farmy wiatrowej Rzeczniów II˝
1404 - 2009: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól i posesji w miejscowości Kaniosy-Aleksandrów II etap realizacji
1391 - Wiadomości: Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ˝Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 747˝
1391 - 2007: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie
1389 - 2004: Sesja 18
1388 - 2006: Przetarg na wymianę pokrycia dachowego oraz instalacji c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowcu
1387 - 2009: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa-Zawały
1386 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze na kandydata na stanowisko głównego księgowego GOPS w Rzeczniowie
1384 - 2009: Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni drogi Wólka Modrzejowa-Zawały
1382 - Wiadomości: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Rzeczniów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012.
1381 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego GOPS
1380 - Wiadomości: Ogłoszenie konsultacji ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.˝
1379 - Wiadomości: Zarządzenie Wójta Gminy o zakazie poboru wody z wodociągu do nawadniania
1372 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ˝Farma wiatrow Rzeczniów˝
1372 - 2009: Przetarg nieograniczony na dostawę opału dla placówek oświatowych w Gminie Rzeczniów
1369 - Wiadomości: Postanowienie SKO uchylające postanowienie Wójta Gminy w sprawie postępowania dotyczącego ˝Farmy Wiatrowej Rzeczniów˝
1367 - 2011: Przetarg na dostawę nowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Rzeczniowie
1367 - 2007: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy-modernizacji drogi gminnej Rybiczyzna-Borcuchy – etap II
1366 - Wiadomości: Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Zawałach gmina Rzeczniów przez Gminną Spółdzielnię ˝Samopomoc Chłopska˝ w Rzeczniowie
1366 - 2007: Sesja 6
1362 - 2007: Sesja 8
1362 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ˝Farma wiatrowa Iłża III - Obszar A˝
1360 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów
1360 - 2005: Przetarg nieograniczony na modernizację drogi w miejscowości Rzeczniów
1354 - 2007: Sesja 5
1353 - Wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych
1353 - 2010: ˝Radosna Szkoła˝
1353 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o wydanej decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej ˝Rzeczniów˝
1352 - 2008: Sesja 23
1352 - Wiadomości: Projekt ˝Uwierz w siebie - możesz więcej˝
1348 - Wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Iłży opodjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
1348 - Wiadomości: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów
1348 - 2006: Sesja 39
1346 - Wiadomości: Obwieszczenie o postanowieniu RDOŚ
1339 - 2007: Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału do Zepołu Szkół w Rzeczniowie
1339 - Wiadomości: Projekt ˝Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość˝
1338 - Wiadomości: Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2014
1338 - 2012: Przetarg na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rzeczniów Kolonia etap II
1337 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
1336 - 2007: Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Rzeczniów –etap I 
1335 - 2006: Wynik przetargu na dostawę miału i węgla do szkół
1334 - 2007: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu przedszkola w Pawliczce
1333 - 2009: II Przetarg nieograniczony na ˝Remont pomieszczeń budynku PSP w Grabowcu˝
1332 - 2004: Sesja 19
1331 - 2007: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu pożarniczego
1329 - 2004: Sesja 13
1329 - Wiadomości: Obwieszczenie o postanowieniu RDOŚ
1329 - 2005: Przetarg na remont dachu Ośrodka Zdrowia w Rzeczniowie
1328 - 2008: Przetarg na remont Ośrodka Zdrowia w Rzeczniowie
1327 - Wiadomości: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczniów.
1326 - 2005: Przetarg na budowę wodociągów we wsiach Kotlowacz, Wincentów, Marianów i Osinki
1326 - 2006: Przetarg na modernizację drogi RYBICZYZNA-BORCUCHY
1325 - 2009: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 dla OSP Pawliczka
1324 - Wiadomości: Ogłoszenie o odwołaniu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
1321 - 2006: Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzecznówek
1320 - Wiadomości: Infornacja o zbiórce zużytego sprzętu RTV i AGD
1320 - 2008: Sesja 19
1319 - 2003: Sesja 12
1315 - 2013: Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Wólce Modrzejowej
1315 - 2008: Sesja 18
1314 - 2007: Sesja 7
1314 - 2006: Przetarg na dostawę oleju opałowego dla kotłowni przy PSP w Grabowcu
1313 - Wiadomości: Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie o zawieszeniu postępowania w sprawie ˝Farmy wiatrowej Rzeczniów II˝
1313 - Wiadomości: Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012r.
1313 - Wiadomości: ogłoszenie o naborze kadry do projektu˝Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez......˝
1312 - Wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE 2/IN-POKL/2013 (dostawa wyposażenia)
1311 - Wiadomości: Obwieszczenie i postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko FW Iłża III
1310 - 2005: Przetarg na dostawę opału do szkół
1309 - 2008: Sesja 21
1309 - 2007: Sesja 13
1307 - Wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy stacji paliw w Pawliczce
1305 - 2004: Sesja 21
1304 - Wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE 1/IN-POKL/2013 (na pomoce dydaktyczne)
1303 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu ˝Przystań dla przedszkolaka˝
1303 - 2009: Remont pomieszczeń budynku PSP w Grabowcu
1303 - 2007: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej dojazdowej do pól i posesji w miejscowości Płósy
1302 - 2007: Sesja 11
1297 - 2008: Sesja 20
1297 - Wiadomości: Sprawozdanie z realizacji ˝Programu Współpracy Gminy Rzeczniów z Organizacjami Pozarządowymi˝
1294 - Wiadomości: Informacja o dofinansowaniu utylizacji azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
1293 - 2008: sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Rybiczyźnie
1293 - 2005: Przetarg na modernizację drogi w Plósach
1292 - 2003: Sesja 10
1290 - 2005: Sesja 26
1287 - 2008: Sesja 17
1287 - 2008: Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rzeczniówek
1286 - 2012: Sesja 22 z dnia 22 czerwca 2012 roku
1286 - 2009: Przetarg na dostawę koparki dla ZGUP
1286 - Wiadomości: Postanowienie SKO uchylające postanowienie Wójta Gminy w sprawie zawieszenie postępowania w sprawie ˝Farmy wiatrowej Iłża III - obszar A˝
1285 - Wiadomości: Obwieszczenie i postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko FW Rzeczniów
1285 - 2009: Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu ratowniczo-gasniczego z napędem 4x2 dla OSP Pawliczka
1284 - 2005: Modernizacja strażnicy OSP Grabowiec
1284 - 2005: Sesja 30
1283 - 2006: Przetarg na przebudowę drogi w Wólce Modrzejowej-Kolonii
1283 - Wiadomości: Obwieszczenie o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Rzeczniów przez SKO w Radomiu
1283 - Wiadomości: Sprawozdanie z badania wody- Hydrofornia Rzeczniów i Wólka Modrzejowa
1282 - 2006: Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachowego oraz instalacji centralnego ogrzewania Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowcu
1280 - 2005: Sesja 28
1279 - Wiadomości: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczniów w 2013 roku w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
1278 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o wznowieniu postępowania
1278 - 2007: Sesja 12
1276 - 2007: Ogłoszenie o przetargu na remont Ośrodka Zdrowia w Rzeczniowie - I etap
1275 - Wiadomości: Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
1274 - Wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
1273 - 2005: Przetarg na opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci kanalizacyjnej
1272 - Wiadomości: Informacja o dofinansowaniu zakupu motopomp z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
1268 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej do projektu ˝Przystań dla przedszkolaka˝
1267 - 2005: Sesja 27
1267 - 2006: Informacja o wyniku przetargu na budowę kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowościach Kolonia Rzeczniów, Grabowiec, Rzeczniówek - Zadanie Nr III Rzeczniówek
1266 - 2008: Przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy 2008/2009 do 2 kotłowni będących w zasobach Zespołu Szkół w Rzeczniowie
1262 - 2006: Sesja 3
1261 - 2004: Sesja 23
1261 - 2008: Sesja 29
1259 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych
1259 - 2011: Przetarg na dostawę opału
1259 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
1258 - 2004: Sesja 16
1257 - 2008: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu pożarniczego specjalnego
1256 - Wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
1255 - 2008: Sesja 28
1255 - 2006: Przetarg na dostawę koparko-ładowarki
1255 - 2006: Sesja 4
1255 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań w zakresie turystyki
1255 - Wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE 3/IN-POKL/2013 (dostawa wyposażenia)
1253 - Wiadomości: Nowe taryfy na wodę i ścieki od 1 stycznia 2010 r.
1252 - Wiadomości: Zaproszenie na spotkanie inauguracyjne
1251 - 2002: Sesja 2
1250 - 2008: Sesja 27
1250 - 2011: Przetarg na przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Gminy Rzeczniów oraz ewaluacji projektów
1249 - 2005: Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia kuchni szkolnej Zespołu Szkół w Rzeczniowie, dostawę zbiornika na gaz płynny, jego montaż wraz z podłączeniem urządzeń gazowych dostarczonych do kuchni.
1249 - 2005: Sesja 32
1248 - 2012: Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów i maszyn
1248 - 2008: Sesja 25
1248 - 2002: Sesja 1
1248 - 2012: Przetarg na rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Pasztowej Woli gm. Rzeczniów
1244 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora PSP w Grabowcu
1243 - 2005: Sesja 31
1243 - Wiadomości: Ogłoszenie o wynikach konkursu
1240 - 2012: Sesja 18 z dnia 15 lutego 2012 roku
1239 - Wiadomości: Informacja Burmistrza Iłży
1238 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej i specjalistów do projektu ˝Edukacja to moja szansana na lepszą przyszłość˝
1236 - Wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowisowych uwarunkowaniach rozbudowy drogi wojewódzkiej 747
1236 - 2011: Sesja Nr 11 z dnia 21 czerwca 2011 r.
1235 - 2006: Sesja 34
1234 - 2006: Przetarg na dostawę samochodu pożarniczego
1234 - 2003: Sesja 9
1233 - 2007: Sesja 10
1232 - 2003: Sesja 7
1232 - 2005: Sesja 24
1229 - Wiadomości: Obwieszczenie o uzupełnieniu wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: ˝Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża – Lipsko –Solec n. Wisłą na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 9 w 
1229 - Wiadomości: Ulotka Informacyjna - Uczeń na wsi
1228 - Wiadomości: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
1228 - Wiadomości: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rzeczniów z organizacjami pozarządowymi
1227 - Wiadomości: Szkolenie dla mieszkańców Gminy Rzeczniów ˝Fundusze dla każdego˝
1227 - Wiadomości: Rozstrzygnięcie I Mazowieckiego Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. ˝Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym˝ pod honorowym patronem Marszałka Województwa Mazowieckiego - rozstrzygnięty.
1225 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o wystąpieniu do PPIS w Lipsku i Radomiu o opinię w sprawie budowy ˝Farmy wiatrowej Rzeczniów II˝
1223 - 2004: Sesja 15
1221 - 2005: Przetarg na dostawę autobusu z możliwością przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
1220 - Wiadomości: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów edukacyjnych
1219 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania - ˝Farma wiatrowa˝
1218 - 2007: Sesja 15
1218 - 2003: Sesja 4
1217 - 2011: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do obiektów Gminy Rzeczniów
1217 - 2013: Sesja 35 z dnia 26 marca 2013 r.
1216 - za rok 2012:
1216 - Wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
1215 - 2011: Sesja 4 z dnia 18 lutego 2011 r.
1214 - 2010: Przetarg na opał
1214 - 2006: Przetarg na dostawę opału do szkół w sezonie grzewczym 2006/2007
1213 - 2008: Sesja 24
1213 - 2007: Sesja 14
1212 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o nowym terminie wydania decyzji
1212 - 2002: Sesja 3
1212 - Wiadomości: Ogłoszenie o szkoleniu
1212 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o nowym terminie wydania decyzji
1207 - 2004: Sesja 14
1206 - Wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Iłży o zawarciu porozumienia
1206 - 2008: Sesja 16
1205 - 2011: Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzxchni bitumicznej drogi w Rzeczniowie-Kolonii
1203 - 2003: Sesja 6
1200 - Wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE 4/IN-POKL/2013 (dostawa wyposażenia)
1198 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa-specjalistę
1198 - 2012: II Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów i maszyn
1196 - Wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
1195 - 2012: Przetarg na dostawę opału do kotłowni na terenie Gminy Rzeczniów
1195 - 2014: Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Rzeczniów
1193 - 2012: Zapytanie ofertowe na dostawę tablic multimedialnych do zajęć w projekcie ˝Rozwijamy się, ucząc i bawiąc z indywidualnością˝
1189 - 2008: Przetarg nieograniczony na remont dachu budynku przedszkola w Pawliczce
1189 - 2006: Sesja 2
1187 - 2006: Sesja 35
1187 - 2009: Wynik przetargu na dostawę opału do szkół
1187 - 2007: Sesja 9
1186 - 2011: Przetarg ustny na sprzedaż pojazdów i maszyn
1184 - 2012: Przetarg na dostawę artykułów spożywczych dla stołówek szkolnych na terenie Gminy Rzeczniów
1182 - 2014: Przetarg nieograniczony na ˝Budowę stacji poboru wód podziemnych o zdolności poboru 40 m3/h˝
1182 - Wiadomości: Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie ˝Fundusze dla każdego. ˝Szkolenia dla mieszkańców Gminy Rzeczniów.˝
1181 - 2008: II przetarg nieograniczony na dostawę opału na sezon grzewczy 2008/2009
1181 - 2006: przetarg na wymianę stolarki okiennej i pokrycia dachowego Publicznej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Rzeczniowie
1181 - 2009: Wynik praetargu na remont pomieszczeń budynku PSP w Grabowcu
1172 - 2011: Sesja 17 z dnia 21 grudnia 2011 roku.
1171 - Wiadomości: Informacja o dofinansowaniu utylizacji wyrobów azbestowych
1170 - 2004: Sesja 20
1169 - 2012: Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Rzeczniowie-Kolonii
1168 - 2006: Sesja 37
1165 - 2008: Sesja 26
1163 - 2012: Przetarg na dowóz i odwóz dzieci szkolnych na terenie Gminy Rzeczniów
1163 - 2004: Sesja 17
1163 - 2011: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie doradztwa psychologicznego, poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz ewaluacji projektu.
1162 - Wiadomości: Informacja Kierownika Zakładu Gospodarczego Użyteczności Publicznej o taryfach opłat za wodę i ścieki w 2012 roku
1161 - 2006: Sesja 1
1158 - 2005: Sesja 25
1158 - 2010: Sesja 48 z dnia 25 czerwca 2010 r.
1157 - Wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
1157 - 2006: Sesja 38
1152 - 2006: Sesja 36
1147 - Wiadomości: OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SPZPOZ W RZECZNIOWIE
1141 - Informacje Wyborcze: Wyniki głosowania i wyborów samorządowych w Gminie (listopad 2014)
1139 - 2015: Drugi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzeczniów
1139 - 2011: Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę samochodu dla Urzędu Gminy
1138 - Wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
1136 - 2004: Sesja 22
1134 - 2008: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni PSP w Grabowcu
1134 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów w sprawie utrzymania w mocy decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań dla drogi 747
1131 - Wiadomości: Ogłoszenie w sprawie konsultacji ˝Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012.
1131 - 2006: Sesja 33
1131 - Wiadomości: Ogłoszenie o naborze kadry dydaktycznej i specjalistów do projektu pn. ˝Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłóść˝
1129 - 2012: Sesja 23 z dnia 27 czerwca 2012 r.
1129 - 2010: Sesja 53 z dnia 12 listopada 2010 r.
1128 - 2014: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Płósy - Michałów.
1127 - 2013: Przetarg nieograniczony na dostawę tłucznia
1127 - 2014: Przetarg nieograniczony na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Rzeczniów
1126 - Wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Iłży o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach( .........)
1120 - 2013: Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wólce Modrzejowej
1120 - 2005: Sesja 29
1116 - 2011: Sesja 14 z dnia 24 listopada 2011 r.
1116 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ˝Budowa stacji paliw płynnych wraz z budynkiem administracyjno-handlowym˝
1116 - Wiadomości: Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
1114 - 2011: Sesja 7 z dnia 18 marca 2011 r.
1114 - 2014: Przetarg nieograniczony na dostosowanie budynków w miejscowościach Marianów, Podkońce, Wólka Modrzejowa na potrzeby świetlic wiejskich.
1114 - 2013: Przetarg na wykonanie nawierzchni drogi
1111 - 2009: Sesja 39 z dnia 15 października 2009 r.
1108 - Wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania_Zaborowscy
1105 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza - specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii
1104 - 2013: Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach
1103 - 2013: Sesja 34 z dnia 1 marca 2013 roku
1103 - 2011: Sesja 9 z dnia 8 kwietnia 2011 r.
1102 - 2013: Przetarg na dowóz i odwóz dzieci szkolnych do szkół i przedszkola na terenie gminy Rzeczniów w roku szkolnym 2013/2014
1101 - Wiadomości: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
1100 - 2010: Sesja 2 z dnia 21 grudnia 2010
1100 - 2013: Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów
1100 - 2010: Sesja 52 z dnia 29 października 2010 r.
1099 - Wiadomości: Projekt ˝Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość˝ -po raz trzeci
1099 - 2010: Sesja 44 z dnia 29 stycznia 2010 r.
1093 - 2012: Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć w projekcie ˝Rozwijamy się, ucząc i bawiąc z indywidualizacją˝
1091 - 2013: Przetarg na dostawę artykułów spozywczych do stołówek szkolnych
1084 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ
1082 - 2009: Sesja 40 z dnia 30 listopada 2009 r.
1082 - 2009: Sesja 32 z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1081 - 2010: Sesja 47 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
1080 - 2014: Przetarg nieograniczony na dostosowanie budynków w miejscowościach Marianów, Podkońce, Wólka Modrzejowa na potrzeby świetlic wiejskich.
1074 - 2014: Sesja 53 z dnia 20 sierpnia 2014 r.
1074 - 2010: Sesja 45 z dnia 11 lutego 2010 r.
1073 - 2011: Sesja 3 z dnia 28 stycznia 2011 r.
1072 - 2009: Sesja 42 z dnia 18 grudnia 2009 r.
1067 - 2011: Sesja nr 10 z dnia 10 czerwca 2011 r.
1067 - Wiadomości: Harmonogram szkoleń z działania 9.5 POKL
1066 - Wiadomości: Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
1066 - Wiadomości: Zaproszenie na szkolenie z działania 7.3
1066 - 2014: Sesja 49 z dnia 25 kwietnia 2014 r.
1064 - Wiadomości: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
1058 - 2012: Sesja 24 z dnia 23 lipca 2012 r.
1057 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
1056 - Wiadomości: Konkurs na stanowisko Dyrektora PSP w Grabowcu
1054 - 2014: Sesja 51 z dnia 26 czerwca 2014 r.
1053 - 2013: Sesja 44 z dnia 27 grudnia 2013 r.
1052 - 2014: Sesja 55 z dnia 29 października 2014 r.
1052 - 2010: Sesja 49 z dnia 27 sierpnia 2010 r.
1050 - 2012: Sesja 21 z dnia 25 maja 2012 roku.
1047 - 2012: Sesja 19 z dnia 28 marca 2012 r.
1045 - 2013: Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
1043 - 2011: Sesja 16 z dnia 9 grudnia 2011 roku
1041 - 2014: Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wólce Modrzejowej
1041 - Wiadomości: Projekt ˝Edukacja to moja szansa na lepszą przyszłość˝ -ponowne ogłoszenie
1041 - 2009: Sesja 34 z dnia 5 czerwca 2009 r.
1041 - Wiadomości: Mammobus w Rzeczniowie 21 maja 2012 r.,
1039 - 2012: Przetarg na dostawę energii elektrycznej
1037 - 2010: Sesja 46 z dnia 18 marca 2010 r.
1036 - 2010: Sesja 1 z dnia 1 grudnia 2010 r.
1035 - 2011: Sesja 13 z dnia 26 września 2011 r.
1033 - 2009: Sesja 41 z dnia 8 grudnia 2009 r.
1031 - 2013: Sesja 42 z dnia 15 listopada 2013 r.
1031 - 2011: Sesja 15 z dnia 2 grudnia 2011 roku
1030 - 2010: Sesja 51 z dnia 29 września 2010 r.
1027 - 2014: Przetarg na opracowanie projektu miescowego planuzagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczniów
1026 - 2009: Sesja 37 z dnia 7 sierpnia 2009 r.
1022 - Wiadomości: ˝Edukacja to moja sznsa na lepszą przyszłość˝
1019 - 2013: Sesja 38 z dnia 25 czrewca 2013 r.
1019 - Informacje Wyborcze: Podział Gminy Rzeczniów na okręgi wyborcze
1019 - 2014: Sesja 45 z dnia 31 stycznia 2014 r.
1017 - Wiadomości: Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczniów w 2012 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.
1016 - 2013: Sesja Nr 36 z dnia 17 maja 2013 r.
1014 - Wiadomości: Sprawozdanie z realizacji ˝Programu współpracy gminy Rzeczniów z organizacjami pozarządowymi˝ za rok 2011
1013 - Wiadomości: Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
1012 - 2009: Sesja 35 z dnia 30 czerwca 2009 r.
1011 - 2014: Sesja 46 z dnia 4 marca 2014 roku
1010 - 2014: Sesja 54 z dnia 30 września 2014 r.
1009 - 2013: Przetarg na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS do kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowcu.
1009 - 2013: Przetarg na dostawę energii elektrycznej
1007 - Informacje Wyborcze: Podział Gminy Rzeczniów na obwody głosowania
1003 - 2009: Sesja 43 z dnia 30 grudnia 2009 r.
999 - 2013: Sesja 40 z dnia 16 września 2013 r.
999 - 2012: Sesja 30 z dnia 30 listopada 2012 roku
997 - Wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
997 - 2010: Sesja 50 z dnia 3 września 2010 r.
995 - 2012: Sesja 20 z dnia 30 kwietnia 2012 roku
993 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów w sprawie postanowienia SKO w Radomiu
993 - 2013: Drugi przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów
990 - 2012: Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłowni PSP w Grabowcu Gm. Rzeczniów
990 - Wiadomości: Harmonogram szkolenia ˝Fundusze dla każdego. Szkolenia dla mieszkańców Gminy Rzeczniów.˝
988 - 2012: Sesja 29 z dnia 27 listopada 2012 roku.
984 - 2009: Sesja 36 z dnia 20 lipca 2009 r.
981 - 2012: Sesja 31 z dnia 6 grudnia 2012 roku.
979 - 2011: Sesja 12 z dnia 24 sierpnia 2011 r.
979 - Wiadomości: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
978 - 2011: Sesja 8 z dnia29 marca 2011 r.
976 - 2013: Sesja 37 z dnia 21.06.2013 r.
975 - Wiadomości: Szkolenie pt.:˝Promocja działań i zasobów gminy Rzeczniów˝
973 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o zebraniu całej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi 747.
971 - 2013: Sesja 41 z dnia 6 listopada 2013 r.
968 - 2009: Sesja 31 z dnia 23 marca 2009 r.
968 - Wiadomości: Informacja o zbiórce zużytego sprzętu RTV i AGD - daty, miejsca zbiórki
967 - 2012: Sesja 33 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
966 - 2013: Przetarg nieograniczony na dostawę opału
962 - 2009: Sesja 38 z dnia 22września 2009 r.
951 - 2009: Sesja 33 z dnia 25 maja 2009 r.
948 - 2014: Sesja 52 z dnia 10 lipca 2014 r.
948 - 2012: Sesja 26 z dnia 18 października 2012 r.
947 - 2017: Przetarg nieograniczony na modernizację energetyczną budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie.
944 - 2014: Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Wólce Modrzejowej
943 - 2012: Sesja 28 z dnia 15 listopada 2012 r.
935 - 2009: Sesja 30 z dnia 27 stycznia 2009 r.
934 - 2014: Sesja 50 z dnia 4 czerwca 2014 r.
933 - Wiadomości: Informacja Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy chlewni Państwa Agnieszki i Romana Borcuch
932 - 2014: Sesja 47 z dnia 31 marca 2014 r.
931 - Informacje Wyborcze: Wybory ławników na kadencję 2016-2019
929 - 2014: Sesja 1 z dnia 1 grudnia 2014 r.
928 - 2014: Sesja 2 z dnia 19 grudnia 2014 r.
916 - 2012: Sesja 32 z dnia 19 grudnia 2012 roku.
912 - 2012: Sesja 27 z dnia 25 października 2012 r.
911 - 2012: Sesja 25 z dnia 18 września 2013 r.
904 - 2014: Sesja 3 z dnia 30 grudnia 2014 r.
893 - Wiadomości: Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej dla podopiecznych Pielęgniarskiej Domowej Opieki Długoterminowej w Rzeczniowie.
886 - 2015: Sesja Nr 4 z dnia 6 lutego 2015 roku
886 - 2013: Sesja 39 z dnia 19 lipca 2013 r.
879 - 2015: Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia placu zabaw
856 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Rzeczniów
855 - 2015: Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
847 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZECZNIÓW ZA ROK 2014
837 - Wiadomości: Poszukiwany lekarz
827 - 2015: Sesja Nr 5 z dnia 31 marca 2015 r.
803 - 2015: Przetarg na przebudowę drogi gminnej
801 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o nowym terminie wydania decyzji
795 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Rzeczniów w 2017 roku.
711 - Wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
660 - Wiadomości: Informacja o dofinansowaniu utylizacji wyrobów azbestowych przez Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
651 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania w sprawie ˝budowy farmy wiatrowej Rzeczniów II˝
633 - 2017: Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków - I etap
615 - 2015: Zapytanie ofertowe na ˝Doposażenie oddziału przedszkolnego przy PSP w Grabowcu˝
614 - 2015: Przetarg na dostawę energii elektrycznej
604 - Wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o nowym terminie wydania decyzji
562 - Wiadomości: KWESTIONARIUSZ ANKIETY KIEROWANY DO UCZESTNIKÓW DEBATY SPOŁECZNEJ
560 - Wiadomości: Postanowienie Wójta Gminy Rzeczniów w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia pn. ˝Przebudowa drogi powiatowej Nr 3536 W Odechów-Sarnówek˝
552 - Wiadomości: Ogłoszenie o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań publicznych.
537 - Wiadomości: Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
531 - 2017: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego.
523 - 2015: Sesja Nr 11 z dnia 17 grudnia 2015 r.
521 - 2015: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż koparki ˝Waryński˝
520 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2016 r
518 - Wiadomości: Roczna ocena jakości wody
517 - Wiadomości: Konsultacje w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
517 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ˝Przebudowy drogi powiatowej Odechów -Sarnówek˝
498 - 2015: Sesja Nr 10 z dnia 26 listopada 2015 r.
488 - 2015: Sesja Nr 9 z dnia
481 - Wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ˝Budowy budynku chlewni w Grabowcu˝
480 - 2016: Sesja 12 z dnia 12 stycznia 2016 r.
473 - 2015: Sesja Nr 7 z dnia 15 września 2015 roku
464 - 2016: Sesja Nr 13 z dnia 17 lutego 2016 roku
464 - 2015: Sesja Nr 8 z dnia 22 wrześnai 2015 r.
464 - 2016: Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
458 - Wiadomości: Plakat GUS
456 - 2015: Sesja Nr 6 z dnia 30 czerwca 2015 r.
448 - 2016: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie otworu hydrogeologicznego
444 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie farmy wiatrowej Rzeczniów
443 - 2016: Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów i maszyn
435 - Wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla Contino Epsilon
434 - Wiadomości: Obwieszczenie RDOS o terminie wydania decyzji w sprawie farmy wiatrowej Rzeczniów II
426 - Wiadomości: Obwieszczenie RDOS o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie farmy wiatrowej Rzeczniów II
419 - Wiadomości: Informacja o dofinansowaniu utylizacji wyrobów azbestowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
417 - 2016: Przetarg nieograniczony na ˝Przebudowę drogi gminnej Płósy - Rzechów-Kolonia˝.
409 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczniów o przystapieniu do opracowania ˝Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczniów na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023˝
403 - 2016: Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rzeczniów.
380 - Wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy o udostępnieniu projektu Programu Usuwania Azbestu
368 - Wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
359 - Wiadomości: Ogłoszenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie o odczynnikach biochemicznych i akcesoriach przeznaczonych do sprzedaży.
357 - za rok 2015:
341 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymai na terenie Gminy Rzeczniów za 2015 r.
310 - Wiadomości: Pastanowienie Wójta Gminy Rzeczniów w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji środowiskowej dotyczącej drogi 747.
305 - 2017: II Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków - etap I 
302 - Wiadomości: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
298 - 2016: Sesja Nr 19 z dnia 3 listopada 2016 r.
296 - 2016: Sesja Nr 16 z dnia 17 czerwca 2016 roku.
290 - Wiadomości: Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
288 - Wiadomości: Wójt Gminy Rzeczniów ogłasza konsultacje w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzeczniów.
286 - 2016: Sesja Nr 17 z dnia 14 lipca 2016 r.
284 - Wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na dostawęserwera na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie.
279 - Wiadomości: Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
278 - 2016: Sesja Nr 15 z dnia 12 maja 2016 roku.
275 - 2016: Sesja Nr 18 z dnia 27 września 2016 roku.
269 - 2016: Sesja Nr 14 z dnia 31 marca 2016 roku.
258 - 2017: II Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego.
252 - Wiadomości: Informacja o dofinansowaniu zakupu 2 szt. motopomp pływających przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
238 - 2016: Sesja Nr 20 z dnia 24 listopada 2016 r.
226 - Wiadomości: Ogłoszenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie o odczynnikach biochemicznych i akcesoriach przeznaczonych do sprzedaży.
224 - 2017: Sesja Nr 23 z dnia 3 lutego 2017 r.
218 - Wiadomości: Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
214 - Jakość wody: Ocena PIS w Lipsku przydatności wody do spożycia w 2016 r.
191 - Przymrozki 2017: Informacja w sprawie oceny szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne w 2017 r.
186 - 2017: Sesja Nr 22 z dnia 16 stycznia 2017 r.
186 - Wiadomości: Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.
185 - 2016: Sesja Nr 21 z dnia 21 grudnia 2016 r.
182 - Wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń powyżej kwoty 500 zł w 2016 r.
153 - Wiadomości: Informacja w sprawie Programu Rewitalizacji
147 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzeczniów
136 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Informacja o osiągniętych w gminie Rzeczniów poziomach recyklingu.
131 - Wiadomości: Program Rewitalizacji ( po zmianach)
130 - 2017: Plan zamówień publicznych na 2017 r. wg uchwały budżetowej
124 - Wiadomości: Ogłoszenie w sprawie oferty organizacji pozarządowej
111 - 2017: Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dubrawa (Kalinów Mały)
100 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzeczn/iów za 2016 r.
97 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Poziomy recyklingu za 2016 r.
91 - 2017: II Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dubrawa (Kalinów Mały)
86 - Wiadomości: Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
34 - 2017: Przetarg nieograniczonyna przebudowę drogi gminnej Kotłowacz-granica Gminy- Krzyżanówka
21 - 2017: Sesja 30 z dnia 18 lipca 2017 r.
19 - : Kocjan Lucyna
19 - : Marchewka Stefan
17 - 2017: Sesja 29 z dnia 29 czerwca 2017 r.
17 - : Dąbrowski Waldemar
17 - : Borek Jadwiga
17 - : Borek Jadwiga
16 - : Feryniec Leszek
16 - : Pastuszka Rozalia
15 - : Sypuła Mariusz
15 - : Wójcik Stefan
15 - : Feryniec Leszek
15 - : Skrzypczyk Kazimierz
15 - : Czarnecki Stanisław
15 - : Letkiewicz Jacek
15 - : Banaszczyk Teresa
14 - 2017: Sesja 31 z dnia 28 lipca 2017 r.
14 - : Marchewka Stefan
14 - : Bukowska Danuta
14 - : Feryniec Leszek
14 - : Niedziela Zygmunt
14 - : Rękawik Jarosław
14 - : Sikorska Małgorzata
14 - : Sikorska Małgorzata
14 - : Kiepas Henryka
14 - : Pastuszka Rozalia
14 - 2017: Sesja 28 z dnia 26 maja 2017 r.
13 - : Zawal Jerzy
13 - : Ciucias Zenon
13 - : Derlatka Stanisław
13 - : Chołuj Teresa
13 - : Feryniec Leszek
13 - : Skrzypczyk Kazimierz
13 - : Rękawik Jarosław
13 - : Marchewka Stefan
13 - : Czarnecki Stanisław
13 - : Ołowiak Janusz
13 - : Dziura Elżbieta
13 - : Marchewka Stefan
12 - : Faliszewska Elżbieta
12 - : Traczyński Bogusław
12 - : Ołowiak Janusz
12 - 2017: Sesja 27 z dnia 24 maja 2017 r.
12 - : Faliszewska Elżbieta
12 - : Niedziela Zygmunt
12 - : Sypuła Mariusz
12 - : Kocjan Lucyna
12 - : Derlatka Stanisław
12 - : Walerczak Tadeusz
12 - : Śliwa Ewa
12 - : Derlatka Stanisław
12 - : Ciucias Zenon
12 - : Banaszczyk Teresa
12 - : Zawal Jerzy
12 - : Walerczak Tadeusz
12 - : Letkiewicz Jacek
12 - : Traczyński Bogusław
11 - : Dziura Elżbieta
11 - : Wójcik Stefan
10 - : Śliwa Ewa
10 - : Bukowska Danuta
9 - 2017: Sesja 26 z dnia 11 maja 2017 r.
8 - 2017: Sesja 24 z dnia 27 lutego 2017 r.
8 - : Derlatka Stanisław
8 - : Kiepas Henryka
8 - 2017: Sesja 25 z dnia 30 marca 2017 roku.
7 - : Dąbrowski Waldemar
3 - : Chołuj Teresa

Procedury
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA