Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
26 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Rakszawie
37-111 Rakszawa, Rakszawa 506
tel. 017 2261281, fax 017 2261677
e-mail: sekretariat@rakszawa.pl, http: www.rakszawa.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Zespół Interdyscyplinarny

Opis:

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy nakłada na gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Uchwałą  Nr XXII/104/16  Rady Gminy Rakszawa z dnia 20 kwietnia 2016 r.  został określony tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny tworzą, przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  policji, oświaty oraz ochrony zdrowia.

Od 20 kwietnia 2016 roku  skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:

 1. Krystyna Kiełbasa – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakszawie
 2. Adam Jarosz – kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łańcucie
 3. Dariusz Lech – Naczelnik Wydziału Prewencji – Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
 4. Paweł Cieślachowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji – Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
 5. Grażyna Urban – dyr. SP w Węgliskach
 6. Piotr Michno – dyr. SP w Wydrzu
 7. Rafał Babka – nauczyciel ZSP Nr 1 i P w Rakszawie
 8. Rafał Nowak – nauczyciel SP Nr 2 w Rakszawie
 9. Lucyna Golenia – nauczyciel SP nr 3 w Rakszawie
 10. Teresa Rupa – nauczyciel SP w Węgliskach
 11. Anna Śliż – pielęgniarka środowiskowa Centrum Medyczne w Łańcucie – Ośrodek Zdrowia w Rakszawie
 12. Beata Fałda – pielęgniarka środowiskowa Centrum Medyczne w Łańcucie – Ośrodek Zdrowia w Rakszawie

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego  jest: integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

1.     Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich problemów, efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.

2.     Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu.

3.     Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

4.     Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.

5.     Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Nowe obowiązki samorządów mają na celu przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom, inicjowanie interwencji w środowisku, udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy poprzez znalezienie rozwiązań prawnych do zastosowanie w konkretnej sprawie.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakszawie, który to zapewnia jego obsługę organizacyjno techniczną,  telefon  17 22 49 251.
Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie NIEBIESKA LINIA801-12-00-02
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gwarantuje ofiarom przemocy bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną i prawną.

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie - Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz.1390)

Wymagane załączniki:

Termin realizacji:

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

 
Data wytworzenia: 2011-11-24
Data udostępnienia: 2015-11-02
Ilość wyświetleń: 606
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Administrator .
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA