Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
22 czerwca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Połajewo
64-710 Połajewo, ul. Obornicka 6A
tel. +48.672567016, fax +48.672567855
e-mail: ug@polajewo.pl, http: www.polajewo.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Aktualne

2009-11-10
Uchwała Nr XVII/107/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy.
2009-11-10
Uchwała Nr XVII/106/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: powołania Skarbnika Gminy.
2009-11-10
Uchwała Nr XVII/105/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniu retowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez P
2009-11-10
Uchwała Nr XVII/104/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Połajewie na 2009 rok.
2009-11-10
Uchwała Nr XVII/102/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2009.
2009-11-10
Uchwała Nr XVII/101/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2009-11-10
Uchwała Nr XVII/100/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
2009-11-10
Uchwała Nr XVI/99/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko- Trzcianeckiemu.
2009-11-10
Uchwała Nr XVI/98/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Połajewo.
2009-11-10
Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Połajewo.
2009-11-10
Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
2009-11-10
Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2009.
2009-11-10
Uchwała Nr XVI/93/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku do środków transportowych.
2009-11-10
Uchwała Nr XVI/92/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok.
2009-11-10
Uchwała Nr XVI/91/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009rok.
2009-11-10
Uchwała Nr XV/90/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Połajewo do zawarcia umowy darowizny z ENEA SA z siedzibą w Poznaniu oraz przekazania na własność nieodpłatnie urządzeń oświetlenia ulicznego w P
2009-11-10
Uchwała Nr XV/89/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Połajewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2009-11-10
Uchwała Nr XV/88/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 września 2008 roku w sprawie:przystąpienia Gminy Połajewo do Stowarzyszenia Czarnkowsko- Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania.
2009-11-10
Uchwała Nr XV/87/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
2009-11-10
Uchwała Nr XIV/86/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Połajewo.
2009-11-10
Uchwała Nr XIV/85/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego Gminy Połajewo na lata 2008-2014.
2009-11-10
Uchwała Nr XIV/84/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Połajewo na lata 2008-20014.
2009-11-10
Uchwała Nr XIV/83/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych psychologa szkolnego.
2009-11-10
Uchwała Nr XIV/82/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczegooraz wartości jednego punktu przyjmowanego do ustalenia wynagdodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionyc
2009-11-10
Uchwała Nr XIV/81/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
2009-11-10
Uchwała Nr XIII/80/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania w zarząd płyty boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Młynkowie na rzecz Gminnego Zakładu Oświaty w Połajewie.
2009-11-10
Uchwała Nr XIII/79/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
2009-11-10
Uchwała Nr XIII/78/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
2009-11-10
Uchwała Nr XIII/77/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie za 2007 rok.
2009-11-10
Uchwała Nr XIII/76/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2008-07-21
Uchwała Nr XII/75/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Połajewie na 2008 rok.
2008-07-21
Uchwała Nr XII/74/2008 Rady Gminy w Połajewie Z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie : bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2008-07-21
Uchwała Nr XII/73/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych mienia komunalnego we wsi Przybychowo
2008-07-21
Uchwała Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego we wsi Przybychowo
2008-07-21
Uchwała Nr XII/71/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: sprzedaży lokali użytkowych mienia komunalnego we wsi Młynkowe
2008-07-21
Uchwała Nr XII/70/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Krosin na lata 2008 - 2015
2008-07-21
Uchwała Nr XII/69/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Połajewie.
2008-07-21
Uchwała Nr XII/68/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2008-07-21
Uchwała Nr XI/67/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008
 
Archiwalne

2009-11-24 / 2009-12-08
2009-11-10 / 2009-11-24
Uchwała Nr XVII/108/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: powołania Sekretarza Gminy.
2009-11-10 / 2009-11-24
Uchwała Nr XVII/103/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
2009-11-10 / 2009-11-24
Uchwała Nr XVI/97/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: wysokości oraz szcegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gmin
początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA