Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Piekoszowie
26-065 Piekoszów, Częstochowska 66a
tel. (+48) 41 300-44-00, fax (+48) 41 300-44-60
e-mail: gmina@piekoszow.pl, http: www.piekoszow.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Petycje:

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy w Piekoszowie

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195)

 

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań  i kompetencji adresata petycji.

 

Forma złożenia petycji:

Petycję można złożyć:

 • w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Piekoszowie w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66a 26-065 Piekoszów
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres sekretariat@piekoszow.pl

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

 

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji;
 • pisemną zgodę na złożenie petycji w przypadku, gdy petycja składana jest w interesie podmiotu trzeciego;
 • imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania lub siedzibę, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego, w którego imieniu składana jest petycja.

 

Tryb rozpatrywania petycji:

 • petycję złożoną anonimowo pozostawia się bez rozpatrzenia;
 • jeżeli Wójt Gminy jest niewłaściwy do rozpatrywania petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję;
 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Piekoszowie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji;
 • podmiot rozpatrujący petycję gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji;
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia ( w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu);
 • Wójt Gminy Piekoszów zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Opłaty:

Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

 

 

Sekretarz Urzędu Gminy

Grażyna Tatar

 
Data wytworzenia: 2012-11-03
Data udostępnienia: 2012-11-03
Ilość wyświetleń: 5995
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Marcin Podlasiński

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | z 2 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA