Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
9 października 2015
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Pątnów
98-335 Pątnów, Pątnów 48
tel. +48 (43) 886-52-20, fax +48 (43) 886-52-50
e-mail: gmina@patnow.pl, http: www.patnow.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2009-09-10
GK/7624/Z/21/2009

Pątnów, dnia 10.09.2009r.

GK/7624/Z/21/2009

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

            Zgodnie z art. 33 ust. 1  pkt. 2, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek złożony w Urzędzie Gminy w Pątnowie w dniu 9.09.2009r. przez Gminę Pątnów Pątnów 48, 98-335 Pątnów zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie, termomodernizacji i zmianie sposobu użytkowania budynku Remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1128 w Załęczu Małym, gmina Pątnów”.

            Z uwagi na fakt, iż w/w przedsięwzięcie ma być dofinansowane w ramach programu dostosowawczego ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania w kwestii dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i wydania decyzji środowiskowej.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w powyższej sprawie wydaje się po uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wieluniu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

 

             W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Pątnów, 98-335 Pątnów, II piętro, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu – poniedziałek 8.00-16.00, pozostałe dni w godz. 7.00-15.00.

 

Otrzymują:

  1. Gmina Pątnów

Pątnów 48

98-300 Wieluń

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Załęczu Małym

Prezes OSP Załęcze Małe

Pan Stanisław Kiedos

Załęcze Małe 16

98-335 Pątnów

  1. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu

ul. Fabryczna 7

98-300 Wieluń

  1. a/a.
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Załęcze Małe
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pątnów
  4. BIP Urzędu Gminy Pątnów:  www.patnow.biuletyn.net

 

 
Data wytworzenia: 2009-09-10
Data udostępnienia: 2009-09-10
Ilość wyświetleń: 454
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Bartosz Chudecki
Zatwierdzone przez: Pątnów Wójt Gminy
Opublikowane przez: Bartosz Derda
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA