Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
8 października 2015
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Pątnów
98-335 Pątnów, Pątnów 48
tel. +48 (43) 886-52-20, fax +48 (43) 886-52-50
e-mail: gmina@patnow.pl, http: www.patnow.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
2009-02-25
GK/7624/Z/1/2009

GK/7624/Z/1/2009

Pątnów, dnia 25.02. 2009r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 33 ust.1  pkt.2 , art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek złożony w Urzędzie Gminy w Pątnowie w dniu 10.02.2009r. przez P.P.H.U. DREWDOM Robert Wcisło Mierzyce 137A, 98-324 Wierzchlas, zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia i sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na zakład stolarski na działce nr 558/38 w miejscowości Pątnów, gmina Pątnów.
 
 
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), oraz  § 3 ust. 1 pkt. 46  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w powyższej sprawie wydaje się po uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wieluniu.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.
 
 W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Pątnów, 98-335 Pątnów, II piętro, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu – poniedziałek 8.00-16.00, pozostałe dni w godz. 7.00-15.00.

Otrzymują:
1.P.P.H.U.  DREWDOM   Robert Wcisło
Mierzyce 137A
98-324 Wierzchlas 
2.Zakład Stolarski - Jan Mirowski
Dzietrzniki 58
98-335 Pątnów
3.Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pątnowie
98-335 Pątnów
4.Henryka i Edmund Jura
Słowików
46-325 Rudniki
5.Gmina Pątnów
Pątnów 48
98-335 Pątnów
6.Tablica ogłoszeń sołectwa Pątnów
7.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pątnów 
8.BIP Urzędu Gminy Pątnów:  www.patnow.biuletyn.net

 


 

 
Data wytworzenia: 2009-02-25
Data udostępnienia: 2009-02-25
Ilość wyświetleń: 3113
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Bartosz Chudecki
Zatwierdzone przez: Pątnów Wójt Gminy
Opublikowane przez: Bartosz Derda
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA