Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy Papowo Biskupie
86 - 221 Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128
tel. (+48 56) 676 81 01; (+48 56) 676 97 07, fax (+48 56) 676 81 44
e-mail: ug_papowobis@poczta.onet.pl, http: www.papowobiskupie.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
43326 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
11548 - Urząd Gminy, str. 1
5173 - Jednostki organizacyjne, str. 1
4455 - Rada Gminy, str. 1
3405 - Referaty, str. 1
3192 - Wójt, str. 1
2935 - Sołectwa, str. 1
2486 - Statut Gminy, str. 1
2366 - Rada Gminy, str. 1
2243 - Uchwały, str. 1
2236 - Jednostki pomocnicze, str. 1
2071 - Sekretarz, str. 1
1831 - Budżet, str. 1
1722 - Rada Gminy 2010-2014, str. 1
1575 - Organizacja urzędu, str. 1
1545 - Strategia rozwoju, str. 1
1541 - Skarbnik, str. 1
1479 - Skład Rady Gminy, str. 1
1193 - Kodeks etyczny, str. 1
1150 - Regulamin Urzędu, str. 1
1021 - Komisje Rady Gminy, str. 1
1000 - Rada Gminy 2006-2010, str. 1
953 - Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego, str. 1
940 - Rada Gminy 2014-2018, str. 1
906 - Uchwały, str. 1
896 - Przyjmowanie interesantów, str. 1
759 - Uchwały, str. 1
736 - Uchwały, str. 2
696 - Uchwały, str. 1
644 - Skład Rady Gminy, str. 1
620 - Uchwały, str. 3
547 - Rada Gminy 2002-2006, str. 1
537 - Skład Rady Gminy, str. 1
471 - Komisje, str. 1
424 - Uchwały, str. 2
409 - Uchwały, str. 4
352 - Rejestr podmiotów gospodarczych, str. 1
348 - Organy Związku, str. 1
330 - Rejestr instytucji kultury, str. 1
326 - Rejestry i ewidencje, str. 1
324 - Dane kontaktowe, str. 1
306 - Uchwały regulujące gospodarkę odpadami, str. 1
282 - Komisje Rady Gminy, str. 1
196 - Uchwały, str. 3
164 - Mienie komunalne, str. 1
146 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2010 rok, str. 1
132 - 2009, str. 1
123 - Uchwały, str. 4
93 - 2009, str. 1
89 - 2002, str. 1
79 - 2007, str. 1
62 - Wykaz osób korzystających z ulg i umorzeń podatkowych, str. 1

aktualności
1721 - 2010: Obwieszczenia, ogłoszenia i informacje Wójta Gminy Papowo Biskupie
1383 - Ogłoszenia: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
616 - Ogłoszenia: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
467 - Ogłoszenia: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
460 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubielnie
424 - 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 14.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Papowo Biskupie, Falęcin - IV etap
405 - Ogłoszenia: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń...
391 - Radni - za 2013 rok: Radni - za 2013 rok
388 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zegartowice – podniesienie standardu
386 - Ogłoszenia: Zebrania wyborcze w sołectwach
386 - 2009: Obwieszczenie Wójta z z dn 24.04.2009 r.: informacja o numerach i granicach obwodów głosowania
378 - Oferty pracy: LISTA KANDYDATÓW: podinspektor ds. budownictwa
344 - Radni 2014-2018 - za 2014 rok: Radni - za 2014 rok
337 - Decyzje administracyjne: Decyzja z dn. 06.02.2014 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie gospodarstwa hodowlanego norek
315 - Kierownicy jednostek organizacyjnych - za 2011 rok: Kierownicy jednostek organizacyjnych - za 2011 rok
306 - Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2011 rok: Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2011 rok
299 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 01.08.2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym
274 - Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2013 rok: Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2013 rok
272 - Radni - za 2012 rok: Radni - za 2012 rok
268 - Kierownicy jednostek organizacyjnych za 2013 rok: Kierownicy jednostek organizacyjnych za 2013 rok
266 - Podatki i opłaty: Druki deklaracji i informacji podatkowych
266 - Radni - na koniec kadencji 2006-2010: Oświadczenia majątkowe Radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
265 - 2010: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia p.n. ˝Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego dla użytku mieszkańców sołectwa Dubielno na działkach nr 29/3 i 29/6 w miejscowości Dubielno˝- wyjaśnienie do SIWZ
265 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie
264 - 2011: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n. ˝Remont budynku remizy OSP w Papowie Biskupim˝
260 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus
259 - Radni - za 2011 rok: Radni - za 2011 rok
256 - Podatki i opłaty: Podatek rolny 2013
252 - 2012: Przetarg ograniczony na realizację zamówienia: p.n. REMONT I  WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W  MIEJSCOWOŚCI JELENIEC
249 - Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2014 rok: Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2014 rok
241 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.: Remont drogi gminnej nr 060622C Folgowo - Nowy Dwór Królewski
239 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie
237 - Kierownicy jednostek organizacyjnych za 2014 rok: Kierownicy jednostek organizacyjnych za 2014 rok
231 - Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2010 rok: Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2010 rok
231 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 14.05.2012 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury – organizacja imprez kultywujących tradycje ludowe
227 - 2011: Ogłoszenie z dnia 29.03.2011r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Remont budynku remizy OSP w Papowie Biskupim˝
227 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Zagospodarowanie terenu wokół zamku krzyżackiego poprzez wykonanie ogrodzenia i umieszczenie tablicy informacyjnej
225 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.˝Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Papowo Biskupie˝
224 - 2010: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego dla użytku mieszkańców sołectwa Dubielno na działkach nr 29/3 i 29/6 w miejscowości Dubielno˝
223 - Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2015 rok: Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2015 rok
220 - 2017: Przetarg nieograniczony: Remot dróg gminnych
217 - 2010: Obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Papowie Biskupim
216 - Kierownicy jednostek organizacyjnych za 2015 rok: Kierownicy jednostek organizacyjnych za 2015 rok
210 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.˝Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Folgowo˝
209 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Papowo Biskupie, Falęcin - IV etap - ZMIANY W SIWZ!
204 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.˝Remont drogi gminnej nr 060605C Wrocławki –Kucborek w km 2+014 ÷ 3+004˝
204 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego p.n. Dostawa kruszywa wapiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie
202 - Kierownicy jednostek organizacyjnych za 2010 rok: Kierownicy jednostek organizacyjnych za 2010 rok
202 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Przebudowa drogi gminnej,dojazdowej do gruntów rolnych nr 060607C w km:0+000 do 0+990 na działkach nr 167/1 i 168/1 w miejscowości Dubielno˝
202 - Podatki i opłaty: Podatek rolny
202 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 17.11.2015r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
199 - Podatki i opłaty: Podatek rolny 2014
196 - 2010: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia p.n. ˝Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego dla użytku mieszkańców sołectwa Dubielno na działkach nr 29/3 i 29/6 w miejscowości Dubielno˝- wyjaśnienie do SIWZ
195 - Ogłoszenia: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
194 - 2011: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Przebudowa drogi gminnej nr 060629C dojazdowej do gruntów rolnych - działka nr 35 w Falęcinie˝
194 - 2016: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o zamówieniu - roboty budowlane - Budowa zbiorczej przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków socjalnych w miejscowości Staw
191 - Radni - za 2010 rok: Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
186 - 2017: Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zegartowice
184 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Firlus˝
183 - Radni 2014-2018 - za 2015 rok: Radni - za 2015 rok
183 - Podatki i opłaty: Podatek od nieruchomości
183 - 2011: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012˝
180 - Decyzje administracyjne: Decyzja nr 1/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
179 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Papowo Biskupie˝
178 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
177 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 04.04.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
177 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Przebudowa dróg gminnych: dz. nr 72 w miejscowości Niemczyk, nr 60625C w miejscowości Papowo Biskupie, nr 60605C Wrocławki-Kucborek
176 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
176 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papwoo Biskupie z dnia 02.03.2012 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ˝Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu˝
175 - Ogłoszenia: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
175 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Papowo Biskupie
173 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Papowo Biskupie
173 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
172 - Kierownicy jednostek organizacyjnych za 2012 rok: Kierownicy jednostek organizacyjnych - za 2012 rok
172 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont świetlicy wiejskiej w Dubielnie
172 - Podatki i opłaty: Opłata od posiadania psów 2012-2013
172 - Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2012 rok: Wójt, Sekretarz, Skarbik - za 2012 rok
167 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnychw miejscowości Papowo Biskupie w km 0+370 do 1+200.
167 - 2011: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Dostawa kruszywa wapiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie˝
167 - 2010: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Budowa kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Dubielno - I etap˝
167 - Ogłoszenia: Komunikat w sprawie wymiany i unieważniania dowodów osobistych
166 - Decyzje administracyjne: Decyzja nr 1/2013 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ˝Przetwarzanie produktów ubocznych - przerób emulsji ...
165 - Decyzje administracyjne: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1615C Krusin – Bielczyny
165 - Podatki i opłaty: podatek rolny 2012
164 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Modernizacja dróg: działka nr 235 w Papowie Biskupim (część) i działka nr 206 w Zegartowicach część)˝
163 - 2016: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o zamówieniu - roboty budowlane - ˝Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie-Storlus, I etap˝
163 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Przebudowa drogi gminnej nr 60615C w miejsc. Folgowo˝
161 - Ogłoszenia: Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty ds. ochrony środowiska
161 - 2010: Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych
160 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2012 rok: Uchwała Nr XII/50/2011 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2012
159 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zegartowicach
158 - 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 02.08.2012 r. o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: p.n. ˝Rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Folgowo,Jeleniec,Storlus i Zegartowice.˝
155 - Decyzje administracyjne: Zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: Przebudowa drogi gminnej Papowo Biskupie - Storlus 060609C
154 - Decyzje administracyjne: Decyzja z dn. 11.10.2011 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego (GB.6733.5.29.2011)
154 - Podatki i opłaty: Podatek od nieruchomości 2013
153 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont drogi gminnej - działka nr 111 i 115/1 w Papowie Biskupim
153 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2011 rok: Uchwała nr III/06/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo BIskupie na rok 2011
151 - Ogłoszenia: Konkurs na Głównego Księgowego
149 - 2011: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n. ˝Remont budynku remizy OSP w Papowie Biskupim˝ - wyjaśnienie nr 2do SIWZ
147 - 2010: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Budowa kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Dubielno - I etap˝ - wyjaśnienie do SIWZ
146 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Likwidujmy bariery˝ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - dostosowanie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych
146 - Podatki i opłaty: Podatek od nieruchomości 2012
146 - 2011: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Wykonywanie usług geodezyjnych dla gminy Papowo Biskupie w latach 2011-2012˝
145 - Ogłoszenia: Harmonogram zebrań wiejskich
145 - Ogłoszenia: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
144 - 2011: Ogłoszenie z dnia 11.05.2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia ˝Remont dróg gminnych - nr 060610C w miejscowości Staw, - nr 060624C w miejscowości Papowo Biskupie˝
143 - Decyzje administracyjne: Zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: Przebudowa drogi gminnej Dubielno - Firlus 060611C
143 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Papowo Biskupie, Falęcin - IV etap - WYJAŚNIENIA
142 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus - zapytanie do treści SIWZ i wyjaśnienie
141 - 2011: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont dróg gminnych: - nr 060610C w miejscowości Staw, - nr 060624C w miejscowości Papowo Biskupie
141 - Ogłoszenia: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń...
139 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Papowo Biskupie
139 - 2011: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
139 - 2016: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat - Jeleniec
139 - Podatki i opłaty: Podatek od środków transportowych
139 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dubielno˝
138 - Podatki i opłaty: Podatek od środków transportowych 2012
138 - 2010: Wzory druków
138 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o dowodach
138 - Podatki i opłaty: Podatek rolny 2015
137 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
137 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Remont drogi gminnej nr 060622C w miejscowości Nowy Dwór Królewski˝
135 - 2015: Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: p.n. ˝Likwidujmy bariery˝ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych-organizacja placów zabaw
135 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont dróg gminnych: 1/ droga nr 060601C w miejscowości Dubielno, 2/ 2 odcinki dróg gminnych nr 060615C i 060618C w miejscowości Folgowo, 3/ droga nr 060625C w ...
133 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
132 - 2012: Ogłoszenie z dnia 12.04.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Remont drogi gminnej nr 060622C w miejscowości Nowy Dwór Królewski˝
132 - 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 14.01.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Papowo Biskupie, Falęcin - IV etap.
131 - 2012: Wyjaśnienie nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Remont i  wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleniec˝
130 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont dróg gminnych: 1/ nr 060617C w miejscowości Jeleniec, 2/ nr 060627C w miejscowości Żygląd
130 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Papowo Biskupie, Falęcin - IV etap - zapytania do treści SIWZ
130 - Ogłoszenia: Obwieszczeniez dn. 24.08.2016 r. o wpłynięciu wniosku firmyWesstron Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody...
129 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n. Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2015/2016
128 - 2010: Komunikaty Komisarza Wyborczego
127 - 2013: przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. REMONT DROGI GMINNEJ NR 60603C PAPOWO BISKUPIE - FALĘCIN od km 0+000 do km 0+245
127 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
126 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn. Podniesienie standardu infrastruktury rekreacyjnej boiska sportowego w miejscowości Papowo Biskupie przez budowę ogrodzonych trybun
125 - Ogłoszenia: Zawiadomienie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 08.06.2012 r.
125 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.Zakup ciągnika, przyczepy oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby mieszkańców gminy Papowo Biskupie
124 - Ogłoszenia: Informacja o zamiarze i przyczynach likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim
124 - 2011: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n. ˝Remont budynku remizy OSP w Papowie Biskupim˝ - wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
122 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ˝Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu˝
121 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
121 - 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 23.02.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dubielno˝
120 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych i parkingu przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim
120 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą ˝Wspieranie i upowszechnianie sportu masowego ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież˝
118 - 2012: Zapytania do treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ˝Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych nr 060607C w km:0+000 do 0+990 na działkach nr 167/1 i 168/1 w miejscowości Dubielno˝.
118 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.Remont i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu.
117 - 2011: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 20.01.2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego dla użytku mieszkańców sołectwa Dubielno na działkach nr 29/3 i 29/6 w miejscowości Dubi
117 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2021/2013˝
116 - Podatki i opłaty: Podatek od nieruchomości 2015
116 - Ogłoszenia: Zaproszenie do konsultacji ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011˝
116 - Ogłoszenia: Zawiadomienie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 31.05.2012 r.
116 - 2010: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 18.10.2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Dostawa kruszywa wapiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie˝
115 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n. Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2014/2015
115 - 2012: Zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Firlus˝
115 - 2011: Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ - ˝Przebudowa drogi gminnej nr 060629C dojazdowej do gruntów rolnych - działka nr 35 w Falęcinie˝
114 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Papowo Biskupie, przeznaczonych do sprzedaży
113 - 2016: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont dróg gminnych: 1/Remont odcinka drogi gminnej nr 060624C,część dz. nr 267 w miejsc.Papowo Bis. 2/Remont odcinka drogi gminnej nr 060604C,częśc dz. 44/2 w ...
111 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
111 - Ogłoszenia: Fundacja Ziemia Gotyku LGD poszukuje pracownika
111 - 2010: Informacje, wyjaśnienia i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
110 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Żygląd, Storlus i Jeleniec, gmina Papowo Biskupie
110 - Podatki i opłaty: Opłata od posiadania psów
110 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.Remont i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu
109 - Ogłoszenia: Postanowienie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 05.07.2012 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
108 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego p.n. ˝Remont dróg gminnych, gruntowych, utwardzonych: - nr 060610C w miejscowości Staw, - nr 060624C w miejscowości Folgowo˝
108 - 2011: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia p.n. ˝Remont budynku remizy OSP w Papowie Biskupim˝
108 - 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 19.09.2011 r. w sprawie udostępnienia spisów wyborców
107 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zegartowice – podniesienie standardu - zapytanie i wyjaśnienie nr 3 do SIWZ
106 - Ogłoszenia: Ogłoszenie z dnia 16.06.2011 r. w sprawie naboru kandydatów na ławnika Sądu Rejonowego w Chełmnie na kadencję 2012-2015
105 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Papowo Biskupie
105 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zegartowice – podniesienie standardu - zapytanie i wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
104 - 2012: Wyjaśnienie nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Przebudowa drogi gminnej ,dojazdowej do gruntów rolnych nr 060607C w km:0+000 do 0+990 na działkach nr 167/1 i 168/1 w miejscowości Dubielno˝
104 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2011 rok: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Papowo Biskupie za 2011 rok
103 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
103 - 2012: Wyjaśnienie nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania publicznego pn. ˝Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych nr 060607C w km: 0+000 do 0+990 na działkach nr 167/1 i 168/1 w miejscowości Dubielno˝
103 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Żygląd, Storlus i Jeleniec ,gmina Papowo Biskupie
102 - 2010: drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Staw
101 - 2011: Ogłoszenie z dnia 23.09.2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia ˝Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012˝
101 - 2017: Zapytanie ofertowe: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Papowo Biskupie, II etap-budynek Szkoły Podstawowej w Zegartowicach
101 - 2012: Wyjaśnienie nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania publicznego pn. ˝Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych nr 060607C w km: 0+000 do 0+990 na działkach nr 167/1 i 168/1 w miejscowości Dubielno˝
100 - 2010: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 03.09.2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Budowa kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Dubielno - I etap˝
100 - Ogłoszenia: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Papowo Biskupie
100 - Podatki i opłaty: Podatek od środków transportowych 2013
100 - Ogłoszenia: Postanowienie Wójta Gminy Papowo Biskupie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.˝ Przebudowa drogi powiatowej nr 1616C Niemczyk-Wrocławki˝
100 - 2012: Wyjaśnienie Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Firlus˝
99 - 2013: Ogłoszenie z dn. 10.05.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia ˝Remont nawierzchni dróg gminnych materiałem z gruzu betonowego na terenie gminy Papowo Biskupie˝
99 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o wpłynięciu wniosku firmy RETIS Construction Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa elektrowni wiatrowej...
99 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Papowo Biskupie, przeznaczonych do sprzedaży.
99 - 2017: Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż lamp hybrydowych
99 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Podniesienie standardu infrastruktury rekreacyjnej boiska sportowego w miejscowości Papowo Biskupie przez budowę ogrodzonych trybun
98 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Papowo Biskupie w km 0+370 do 1+200
98 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytanie i wyjaśnienie nr 3 do treści SIWZ
98 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2010 rok: Uchwała nr XXXV/162/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2010
97 - 2012: Wyjaśnienie nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania publicznego pn. ˝Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych nr 060607C w km: 0+000 do 0+990 na działkach nr 167/1 i 168/1 w miejscowości Dubielno˝
97 - 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 18.04.2012 r. o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego pn. Podniesienie standardu infrastruktury rekreacyjnej boiska sportowego w miejscowości Papowo Biskupie ...
96 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o lokalach użytkowych do wynajęcia
96 - Ogłoszenia: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
95 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zegartowice – podniesienie standardu - zapytanie i wyjaśnienie nr 4 do SIWZ
94 - 2011: Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ - ˝Przebudowa drogi gminnej nr 060629C dojazdowej do gruntów rolnych -działka nr 35 w Falęcinie˝
94 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na utylizację azbestu
94 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.˝Remont nawierzchni dróg gminnych materiałem z gruzu betonowego na terenie gminy Papowo Biskupie˝
94 - 2012: Wyjaśnienie nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania publicznego pn. ˝Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych nr 060607C w km: 0+000 do 0+990 na działkach nr 167/1 i 168/1 w miejscowości Dubielno˝
94 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 14.03.2012 r. oo wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Papowo Biskupie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: pn.: ˝Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej z przyłąc
93 - 2011: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 18.08.2011 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania
93 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 10.02.2012r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
93 - 2010: Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację zamówienia: p.n. ˝Dostawa kruszywa wapiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy
93 - 2012: Sprostowanie do Ogłoszenia Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 13.03.2012r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Firlus˝
93 - 2010: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Budowa kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Dubielno - I etap˝ - wyjaśnienie do SIWZ
93 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
93 - Ogłoszenia: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmienianego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Papowo Biskupie
93 - 2015: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia: ˝Likwidujmy bariery˝ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - organizacja placów zabaw - zapytanie i wyjaśnienie nr 4
93 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
93 - 2012: Wyjaśnienie nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Remont i  wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleniec˝
92 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 15.03.2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
92 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze wniosków na montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
91 - 2012: Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Papowo Biskupie˝
91 - 2014: Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia: Zagospodarowanie terenu wokół zamku krzyżackiego poprzez wykonanie ogrodzenia i umieszczenie tablicy informacyjnej - zapytania i wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
91 - 2009: Uchwała Nr XXV/112/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Papowo Biskupie
91 - Ogłoszenia: Zawiadomienie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 06.07.2012 r.
90 - Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2008 rok: Sikorska Danuta Skarbnik Gminy Papowo Biskupie
90 - Podatki i opłaty: Podatek od nieruchomości 2014
90 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 25.05.2012 r. dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie gospod.hodowlanego norek
90 - 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 20.02.2012r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Przebudowa drogi gminnej ,dojazdowej do gruntów rolnych nr 060607C w km: 0+000 do 0+990 na działkach nr 167/1 i 168/1 w miejscow
90 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn. Remont dróg gminych: 1 /nr 060608C Dubielno – Grzegorz 2/ nr 060611C Dubielno – Firlus - zmiana nr 2 do treści SIWZ
90 - 2011: Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
90 - 2012: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Papowo Biskupie
90 - 2013: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: p.n.Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zegartowice – podniesienie standardu
89 - Ogłoszenia: Obwieszczenie z dn. 11.04.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym
89 - Ogłoszenia: Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego
89 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Papowo Biskupie˝
89 - 2016: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont dróg gminnych: 1) Droga, działka geodez. nr 91 w miejscowości Niemczyk, 2) Droga, działka geodez. nr 36 w miejscowości Niemczyk,3) ...
88 - 2016: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont dróg gminnych: 1)Droga, działka geodez. nr 91 w miejscowości Niemczyk, 2)Droga, działka geodez. nr 36 w miejscowości Niemczyk, 3)Droga, działki ...
87 - 2014: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia p.n. Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Papowo Biskupie w km 0+370 do 1+200 - zapytanie i wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
87 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Żygląd, Storlus, Jeleniec i Papowo Biskupie, gmina Papowo Biskupie
87 - 2009: Sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku na działce nr 175 w Papowie Biskupim K.W. nr 18343, o pow. 12,25 m2
87 - 2011: Informacja Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 31.08.2011 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
87 - 2013: 2013-11-07 / 2013-11-30 Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zegartowice – podniesienie standardu - zapytanie i wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
86 - Ogłoszenia: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu kultury pod nazwą ˝Organizacja imprez kultywujących tradycje ludowe˝
86 - 2011: Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
86 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont drogi gminnej nr 060622C Folgowo - Nowy Dwór Królewski - zapytania i wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ
86 - Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2008 rok: inż. Zieliśki Andrzej Wójt Gminy Papowo Biskupie
85 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o zakończeniu postępowania
85 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 12.02.2016 r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
85 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Folgowo,Jeleniec,Storlus i Zegartowice.˝ - wyjaśnienie nr 1
85 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 12.02.2013 r. w sprawie wpłynięcia wniosku p. Jacka Celińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
84 - 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 18.09.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Papowo Biskupie˝
84 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Dostawa kruszywa wapiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie˝
84 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n. Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2015/2016
84 - 2011: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 18.02.2011r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Dostawa kruszywa wapiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie
84 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Remont nawierzchni dróg gminnych materiałem z gruzu betonowego na terenie gminy Papowo Biskupie˝
84 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych i parkingu przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim
84 - 2017: Zapytanie ofertowe ˝Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania wartości nieruchomości w 2017 i 2018 roku˝
84 - 2010: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 01.10.2010 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2010/2011˝
83 - 2014: Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Zagospodarowanie terenu wokół zamku krzyżackiego poprzez wykonanie ogrodzenia i umieszczenie tablicy informacyjnej
83 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zegartowice – podniesienie standardu - zapytanie i wyjaśnienie nr 6 i 7 do SIWZ
83 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 26.08.2013 r. o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie gospodarstwa...
82 - 2014: Wizualizacja wyborów - wyniki
82 - 2011: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
82 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Papowo Biskupie oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
82 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n. ˝Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Papowo Biskupie˝
82 - Ogłoszenia: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą ˝Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu˝
82 - 2013: Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zegartowice – podniesienie standardu
81 - 2002: Uchwała Nr II/12/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy
81 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
81 - Kierownicy jednostek organizacyjnych - za 2008 rok: Poliwko Krzysztof Kierownik GOPS w Papowie Biskupim
81 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 14.05.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
80 - 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 13.03.2012r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Firlus˝
80 - Ogłoszenia: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą ˝Skład i wydanie książki ˝Szkice z dziejów gminy Papowo Biskupie˝
80 - Radni - za 2008 rok: Chudzik Aleksandra Przewodnicząca Rady
80 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytanie i wyjaśnienie nr 7 do treści SIWZ
80 - 2014: przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia: Zagospodarowanie terenu wokół zamku krzyżackiego poprzez wykonanie ogrodzenia i umieszczenie tablicy informacyjnej - zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ
80 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn.31.05.2012 r. w sprawie wznowienia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zanierzenia inwestycyjnego...
80 - 2011: Ogłoszenie z dnia 11.04.2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Przebudowa drogi gminnej nr 060629C dojazdowej do gruntów rolnych - działka nr 35 w Falęcinie˝
80 - 2011: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 14.02.2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia ˝Wykonywanie usług geodezyjnych dla gminy Papowo Biskupie w latach 2011-2012˝
80 - Ogłoszenia: Postanowienie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 23.09.2013 r. w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pod nazwą: ˝Budowa gospodarstwa hodowlanego norek
79 - 2015: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o prztargu nieograniczonym na realizację zamówienia: p.n. Remont dróg gminnych: 1) nr 060608C Dubielno – Grzegorz 2) nr 060611C Dubielno – Firlus
79 - 2016: Zaproszenie do udziału w procedurze udzielenia zamówienia publicznego - świadczenie doradztwa specjalistycznego przy wykonywaniu zadania ˝Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów położonych na terenie Gminy Papowo
79 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2014 rok: Uchwała nr XXXIII/162/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2014
79 - 2012: Wyjaśnienie nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania publicznego pn. ˝Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych nr 060607C w km: 0+000 do 0+990 na działkach nr 167/1 i 168/1 w miejscowości Dubielno˝
79 - Ogłoszenia: Obwieszczenie z dn. 22.08.2016 r. o wpłynięciu wniosku firmy Wesstron Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli...
79 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
78 - Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2016 rok: Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2016 rok
78 - Ogłoszenia: Zawiadomienie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 28.03.2012 r. o zebraniu wszystkich dowodów w postępowaniu administracyjnym dot.. ˝Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowościach Papowo Biskupie, Falęcin˝
78 - Ogłoszenia: Sprawozdanie z realizacji ˝Programu współpracy Gminy Papowo Biskupie z organizacjami pozarządowymi w roku 2011˝
78 - Podatki i opłaty: Podatek od środków transportowych 2014
78 - Ogłoszenia: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą ˝Wspieranie i upowszechnianie sportu masowego dla dzieci i młodzieży˝
77 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Dokumentacja techniczna – projekt budowlany podjazdu dla niepełnosprawnych i parkingu przy budynku PZOZ w  Papowie Biskupim
77 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu na 2012 rok
77 - 2014: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia: Remont dróg gminnych: 1) nr 060617C w miejscowości Jeleniec, 2) nr 060627C w miejscowości Żygląd - zapytanie i wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
77 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont dróg gminnych: 1/ droga nr 060601C w miejscowości Dubielno, 2/ 2 odcinki dróg gminnych nr 060615C i 060618C ... - zapytanie i wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
77 - 2014: Ogłoszenie dnia 10.10.2014r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Papowo Biskupie w km 0+370 do 1+200
77 - Podatki i opłaty: Podatek rolny 2016
76 - 2014: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Papowie Biskupim o składzie, siedzibie i dyżurach
76 - 2013: Ogłoszenie z dn. 03.10.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia ˝Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Papowo Biskupie˝
76 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wolnych lokalach użytkowych do wynajęcia
76 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 12.04.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
76 - 2012: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Papowo Biskupie - wyjaśnienie nr 1
76 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 09.02.2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
75 - 2016: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: p.n. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2017 r.
75 - 2012: Zapytania do treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. ˝Przebudowa drogi gminnej ,dojazdowej do gruntów rolnych nr 060607C w km:0+000 do 0+990 na działkach nr 167/1 i 168/1 w miejscowości Dubielno˝
75 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Papowo Biskupie
75 - Ogłoszenia: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu kultury – ˝Organizacja imprez kultywujących tradycje ludowe˝
75 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
75 - 2009: Informacja Wójta z dn 27.04.2009 r.: w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
75 - Kierownicy jednostek organizacyjnych - za 2008 rok: mgr Mielcarski Wiesław Dyrektor SP w Dubielnie
75 - 2014: Ogłoszenie z dn. 11.03.2014 r. o zmianie w treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie
74 - 2012: Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
74 - Ogłoszenia: Zawiadomienie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 26.08.2013 r. o możliwości wniesienia przez strony sprzeciwu wobec decyzji o zawieszeniu postępowania
74 - 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 29.03.2012 r. o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego pn.: ˝Dostawa kruszywa wapiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie˝
74 - 2014: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 22.08.2014r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Remont i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim ...
74 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 24.05.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
74 - 2008: Sprzedaż działki zabudowanej w Papowie Biskupim nr 130/4 K.W. nr 18041, o pow. 0,178 ha
74 - Ogłoszenia: INFORMACJA o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 144/33 położonej w Papowie Biskupim
74 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 12.04.2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
74 - 2002: Uchwała Nr III/16/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy
74 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
74 - 2014: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie
73 - 2013: II ustny przetarg nieograniczony na zbycie samochodu pożarniczego Jelcz 008 GBM 2.5/8
73 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 03.08.2012 r. o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
73 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Zakup ciągnika, przyczepy oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby mieszkańców gminy Papowo Biskupie - zmiana treści SIWZ
73 - 2014: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 20.10.2014r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Papowo Biskupie˝
72 - 2010: Uchwała nr XXXVIII/176/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 19 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Papowo Biskupie
72 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Zegartowice, gmina Papowo Biskupie
72 - Konkursy: Konkurs otwarty: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
72 - Ogłoszenia: Postanowienie z dn. 27.03.2012 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.˝ Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Papowo Biskupie, Falęcin’’
72 - Ogłoszenia: Zaproszenie do konsultacji ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012˝
72 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 03.02.2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
72 - 2015: Ogłoszenie o przetargu Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2016r.
72 - Ogłoszenia: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą ˝wspieranie i upowszechnianie sportu masowego dla dzieci i młodzieży˝
72 - Radni 2014-2018 - za 2016 rok: Radni 2014-2018 - za 2016 rok
71 - 2012: Wyjaśnienie Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych, gruntowych, utwardzonych: - nr 060610C w miejscowości Staw, - nr 060624C w miejscowości Folgowo
71 - 2011: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
71 - 2006: Wykonanie dokumentacji technicznej-budowa kanalizacji sanitarnej w  gminie Papowo Biskupie - zad. I, II, III, IV i V
71 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
71 - 2002: Uchwała nr I/05/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej.
71 - 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 20.08.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Folgowo, Jeleniec, Storlus i Zegartowice˝.
71 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników
71 - Ogłoszenia: Uwaga! Nabór wniosków o dofinansowanie utylizacji azbestu
70 - 2011: Zarządzenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 19.09.2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
70 - 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 10.02.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleniec˝
70 - Kierownicy jednostek organizacyjnych za 2016 rok: Kierownicy jednostek organizacyjnych za 2016 rok
70 - Wójt, Sekretarz, Skarbnik - za 2008 rok: Śliwiński Dariusz Sekretarz Gminy Papowo Biskupie
70 - Oferty pracy: Wójt Gminy Papowo Biskupie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora ds. funduszy pomocowych i obsługi Gminnego Centrum Informacji
69 - 2002: Uchwała Nr II/06/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
69 - Ogłoszenia: Postanowienie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.˝ Budowa elektrowni wiatrowej o mocy nominalnej do 2,5 MW ...
69 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Staw, gmina Papowo Biskupie
69 - Podatki i opłaty: Podatek od nieruchomości 2016
69 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
69 - 2008: Sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku na działce nr 175 w Papowie Biskupim K.W. nr 18343, o pow. 12,25 m2
69 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Papowo Biskupie - pytanie i wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ
68 - 2015: Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia: Zakup ciągnika, przyczepy oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby mieszkańców gminy Papowo Biskupie - zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ
68 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na utylizację azbestu
68 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Papowo Biskupie wraz z prognozą oddziaływania na środowisk
68 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Przebudowa dróg gminnych: dz. nr 72 w miejsc.Niemczyk, nr 60625C w miejsc.Papowo Biskupie, nr 60605C Wrocławki-Kucborek - zapytanie do treści SIWZ i wyjaśnienie
68 - 2015: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia: ˝Likwidujmy bariery˝ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - organizacja placów zabaw - zapytanie i wyjaśnienia nr 3
68 - 2010: Uchwała nr XXXVII/169/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Firlus
68 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Zegartowice – podniesienie standardu - zapytanie i wyjaśnienie nr 5 do SIWZ
68 - 2010: Uchwała nr XXXVII/172/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 marca 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2010 rok
68 - 2012: Wyjaśnienie nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania publicznego pn. ˝Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych nr 060607C w km: 0+000 do 0+990 na działkach nr 167/1 i 168/1 w miejscowości Dubielno˝
68 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.˝Remont drogi gminnej nr 060605C Wrocławki –Kucborek w km 2+014 ÷ 3+004˝ - zapytanie i wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
68 - 2011: Lista oferentów zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Staw
68 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jeleniec, gmina Papowo Biskupie
67 - 2010: Uchwała nr XXXIX/183/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 28 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2010 rok
67 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru obejmującego części wsi Zegartowice, Papowo Biskupie, Folgowo, Nowy Dwór Królewski, Niemczyk, gmina Papowo Biskupie.
67 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytanie i wjaśnienie nr 1 do treści SIWZ
67 - Ogłoszenia: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą ˝Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu˝
67 - 2015: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia: ˝Likwidujmy bariery˝ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - organizacja placów zabaw - zapytanie i wyjaśnienia nr 1
67 - 2002: Uchwała nr I/04/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Papowo Biskupie
66 - 2004: Wykonanie 2 boisk do koszykówki o nawierzchni asfaltowej na terenie Szkoły Podstawowej w Zegartowicach.
66 - 2009: Uchwała Nr XXV/113/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok
66 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytanie i wyjaśnienie nr 9 do treści SIWZ
65 - Ogłoszenia: Postanowienie Wójta Gminy Papowo Biskupie z 06.02.2013 r. o podjęciu z urzędu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa gospodarstwa hodowlanego norek
65 - 2015: 7. Informacja Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 02.10.2015 r. w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
65 - 2010: Uchwała nr XL/186/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2010 rok
65 - 2010: Uchwała nr XXXVIII/178/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 19 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dubielno
65 - 2015: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 27.02.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Zakup ciągnika, przyczepy oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby mieszkańców gminy Papowo Bisk.
65 - 2016: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont dróg gminnych: 1/Remont odcinka drogi gminnej nr 060624C,część dz. nr 267 w miejsc.Papowo Bis. 2/Remont odcinka ,... – zapytanie i wyjaśnienie nr 2
65 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2015 rok: Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2015
65 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
64 - 2010: Uchwała nr XL/185/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 28 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2010 rok
64 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
64 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu na 2013 rok
64 - 2014: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 12.08.2014r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia ˝Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Folgowo˝
64 - Ogłoszenia: Zawiadomienie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 28.03.2012 r. o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym dot.. ˝Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowościach Papowo Biskupie, Falęcin˝
64 - 2010: Uchwała nr XXXVII/170/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 marca 2010 roku w sprawie podziału Gminy Papowo Biskupie na stałe obwody głosowania
64 - 2006: Uchwała nr II/06/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Papowo Biskupie
64 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o wpłynięciu zażalenia od postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą˝ Bu
64 - 2006: Uchwała nr II/09/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od środków transportowych
64 - Radni - za 2008 rok: Jeziorny Rafał
63 - Ogłoszenia: INFORMACJA o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 92/57 położonej w miejscowości Jeleniec
63 - Kierownicy jednostek organizacyjnych - za 2008 rok: mgr Synowiecka Alicja Dyrektor SP w Zegartowicach
63 - 2006: Uchwała nr II/11/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących Radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i jej organów
63 - Budżet Gminy Papowo Biskupie na 2016 rok: Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2016
63 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku firmy GEMMI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańskiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
63 - Radni 2014-2018 - 30 dni od ślubowania: Radni - 30 dni od ślubowania
63 - Ogłoszenia: Zawiadomienie Wójta Gminy papowo Biskupie z dn. 26.08.2013 r. o rozpatrzeniu sprawy po terminie przewidzianym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
63 - 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 21.03.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Remont dróg gminnych, gruntowych, utwardzonych: - nr 060610C w miejscowości Staw, - nr 060624C w miejscowości Folgowo
63 - 2006: Uchwała nr I/02/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Papowo Biskupie
63 - 2014: Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
63 - 2010: Uchwała nr XXXVII/174/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
63 - 2006: Uchwała nr II/08/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
63 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn.26.06.2012 r. w sprawie umorzenia postepowania administracyjnego - Budowa fermy zwierząt futerkowych w ilości ok.190 DPJ wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr...
63 - Ogłoszenia: Informacja Wójta Gminy Papowo Biskupie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu ˝Procedury konsultacji społecznych w Gminie Papowo Biskupie˝
62 - 2005: Wymianę stolarki okiennej i drzwi w budynkach komunalnych
62 - 2010: Uchwała nr XXXVI/165/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2010 rok
62 - 2010: Uchwała nr XXXVI/166/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 9 lutego 2010 roku sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym nieruchomości stanowiących mienie komunalne
62 - Ogłoszenia: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
62 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 14.02.2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą ˝Wspieranie i upowszechnianie sportu masowego dla dzieci i młodzieży˝
62 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Przebudowa drogi gminnej nr 60615C w miejsc. Folgowo˝ - zapytanie do treści SIWZ i wyjaśnienie
62 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n.: Remont drogi gminnej nr 60603C Papowo Biskupie-Falęcin - zapytanie do treści SIWZ i wyjaśnienie
61 - 2010: Uchwała nr XXXVIII/179/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 19 kwietnia 2010 roku w sprawie deklaracji o przystąpieniu do realizacji projektu pn. ˝Budowa sieci szerokopasmowej w gminach powiatu chełmińskiego˝
61 - 2012: Zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych, gruntowych, utwardzonych: - nr 060610C w miejscowości Staw, - nr 060624C w miejscowości Folgowo
61 - Ogłoszenia: Uwaga - do 17 lutego br. trwa nabór wniosków o utylizację azbestu
61 - 2006: Uchwała nr III/14/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Papowo Biskupie z organiza-cjami pozarządowymi w roku 2007
61 - 2006: Uchwała nr II/12/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Papowo Biskupie
61 - 2014: Zarządzenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 05.05.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
61 - 2009: Uchwała Nr XXV/117/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata(...)
61 - 2012: Wyjaśnienie Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych, gruntowych, utwardzonych: - nr 060610C w miejscowości Staw, - nr 060624C w miejscowości Folgowo
61 - 2006: Uchwała nr II/10/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od posiadania psów
61 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Falęcin, gmina Papowo Biskupie
61 - 2014: INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
61 - 2009: Uchwała Nr XXV/118/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy
61 - 2002: Uchwała Nr III/15/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2002 rok
61 - 2010: Uchwała nr XXXVII/168/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2010 rok
60 - 2014: 2. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
60 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia ˝Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN wraz ze stacją transformatorową SN/nN˝
60 - 2010: Uchwała nr XXXVII/171/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 marca 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
60 - Radni - za 2008 rok: Szałach Piotr
60 - 2014: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 01.04.2014r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie˝
60 - 2015: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia: ˝Likwidujmy bariery˝ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - organizacja placów zabaw - zapytanie i wyjaśnienia nr 2
60 - 2015: Zarządzenie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum
60 - 2006: Uchwała nr XXVII/146/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy
59 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Dokumentacja techniczna – projekt budowlany podjazdu dla niepełnosprawnych i parkingu przy budynku PZOZ w  Papowie Biskupim - zapytanie do treści SIWZ i wyjaśnienie
59 - 2006: Uchwała nr I/01/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Papowo Biskupie
59 - 2017: Ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi gminnej utwardzonej w miejscowości Dubielno w km 0+000 do 0+700
59 - 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
59 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 23.11.2012 r. w sprawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Papowo Biskupie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
59 - 2010: Uchwała nr XXXVIII/182/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 19 kwietnia 2010 roku w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego
59 - 2006: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jeleniec i Żygląd– zad. III i IV
59 - 2015: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 21.09.2015r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
59 - 2010: Uchwała nr XXXVII/175/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
59 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie umorzenia postepowania administracyjnego dla przedsięwzięcia ˝Przetwarzanie produktów ubocznych- przerób emulsji tłuszczowych roślinnych na działce nr 64/1 w Dubielnie
59 - 2006: Uchwała nr III/17/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Papowo Biskupie
58 - 2010: Uchwała nr XXXVIII/181/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 19 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
58 - Radni - za 2008 rok: Karbownik Andrzej
58 - Podatki i opłaty: Podatek od środków transportowych 2015
58 - 2008: Uchwała nr XVII/73/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 rok
58 - 2008: Uchwała nr XVII/71/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Papowo Biskupie na lata 2007-2016
58 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1616C Niemczyk- Wrocławki
58 - 2010: Uchwała nr XXXVI/167/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 9 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy
58 - Ogłoszenia: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą ˝Wspieranie i upowszechnianie sportu masowego dla dzieci i młodzieży˝
58 - 2014: Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1-5 o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 16 listopada 2014 r.
58 - 2010: Uchwała nr XXXVII/173/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 23 marca 2010 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie
57 - 2006: Przebudowa i remont dróg gminnych: Papowo Biskupie – Żygląd I etap, Papowo Biskupie - Storlus II etap
57 - 2012: Zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg gminnych, gruntowych, utwardzonych: - nr 060610C w miejscowości Staw, - nr 060624C w miejscowości Folgowo
57 - 2006: Uchwała nr II/13/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2006 rok
57 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 12.06.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
57 - Podatki i opłaty: Druki deklaracji i informacji podatkowych
57 - 2006: Uchwała nr III/18/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
57 - 2006: Uchwała nr II/05/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Papowo Biskupie
57 - 2015: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 20.02.2015r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Remont drogi gminnej nr 060622C Folgowo - Nowy Dwór Królewski˝
57 - 2003: Uchwała nr XI/66/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 grudnia 2003 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
57 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 20.06.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym ˝ Budowie stacji transformatorowej wraz...
57 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n. ˝Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Papowo Biskupie˝ - wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
57 - Oferty pracy: Wójt Gminy Papowo Biskupie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zegartowicach
57 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 14.12.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
57 - Radni - za 2008 rok: Kasprzykowski Zbigniew
57 - 2006: Uchwała nr XXVIII/153/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 rok
56 - Oferty pracy: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE na stanowisko podinspektora ds. funduszy pomocowych i obsługi Gminnego Centrum Informacji
56 - 2003: Uchwała nr IX/47/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 października 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Papowo Biskupie w części wsi Papowo Biskupie(...)
56 - 2012: Zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Remont drogi gminnej nr 060622C w miejscowości Nowy Dwór Królewski˝
56 - 2014: INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
56 - 2009: Uchwała Nr XXV/115/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
56 - 2009: Uchwała Nr XXV/119/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy, korzystającemu z pierwszeństwa w jego nabyciu
56 - 2007: Uchwała Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok
56 - 2003: Uchwała nr X/59/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2003 rok
56 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2014 rok: Uchwała nr XXXIII/163/2013 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2014-2019
56 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 19.11.2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
56 - 2003: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12 m x 24 m wraz z łącznikiem i zapleczem sanitarnym w miejscowości Zegartowice
56 - 2006: Uchwała nr II/07/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
56 - 2010: Uchwała nr XXXVIII/177/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 19 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2010 rok
55 - 2014: 8. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Papowo Biskupie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15
55 - Ogłoszenia: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Papowo Biskupie z organizacjami pozarządowymi w roku 2014
55 - 2012: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ˝Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013˝
55 - 2010: Uchwała nr XL/184/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 28 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2009 rok
55 - Ogłoszenia: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
55 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 13.12.2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości uchwały w sprawie obwodów głosowania
55 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.˝Remont drogi gminnej nr 060605C Wrocławki –Kucborek w km 2+014 ÷ 3+004˝ - zapytanie i wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
55 - 2015: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 16.11.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie
54 - Radni - za 2008 rok: Pudlewski Zygmunt
54 - Radni - za 2008 rok: Dudek Grzegorz
54 - Radni - za 2008 rok: Adwent Marian I Wiceprzewodniczący Rady
54 - 2015: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 16.02.2015r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Remont dróg gminnych: 1 /nr 060608C Dubielno – Grzegorz 2/ nr 060611C Dubielno – Firlus
54 - Ogłoszenia: Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
54 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO - zapytania i wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
54 - 2003: Uchwała nr VII/29/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2002 rok
54 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w drodze bezprzetargowej - Jeleniec, Storlus
54 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2012 rok: Informacja, o której mowa w w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
54 - 2009: Uchwała Nr XXV/114/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa(...)
54 - 2017: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie materiałem z gruzu betonowego
54 - 2006: Uchwała nr XXVII/145/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Żygląd
54 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.Demontaż, transport unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Papowo Biskupie
54 - 2012: Wyjaśnienie nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia publicznego pn. ˝Remont drogi gminnej nr 060622C w miejscowości Nowy Dwór Królewski˝
54 - Ogłoszenia: Zaproszenie do konsultacji ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014˝
54 - 2006: Uchwała nr III/15/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 rok
54 - 2002: Uchwała nr I/01/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Papowie Biskupim
54 - 2002: Uchwała Nr II/13/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2002 rok
54 - 2002: Uchwała Nr III/14/2002 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Papowo Biskupie.
54 - 2014: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia: Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych i parkingu przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim - zapytanie i wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
54 - Ogłoszenia: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą ˝Wspieranie i upowszechnianie sportu masowego dla dzieci i młodzieży˝
53 - Ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 16.09.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego części wsi Zegartowice, Papowo Biskupie, Folgowo, Nowy Dwór....
53 - 2016: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia: Dostawa oleju opałowego, lekkiego na sezon grzewczy 2016-2017
53 - 2006: Uchwała nr I/03/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy
53 - 2004: Uchwała nr XIV/83/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla ustalenia stawek wynagrodzenia(...)
53 - 2003: Uchwała nr VII/34/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli
53 - 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 27.08.2014 r. w sprawie okręgów wyborczych
53 - Ogłoszenia: Zawiadomienie dot. wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ˝Przebudowa drogi powiatowej nr 1616C Niemczyk-Wrocławki˝
53 - 2014: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dn. 08.10.2014 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego
53 - 2014: Ogłoszenie o zmianie w treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie
53 - Radni - za 2008 rok: Pindral Andrzej
53 - 2011: Informacja Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie miejsca i czasu przyjmowania wniosków o sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
53 - 2013: Ogloszenie z dn. 05.03.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus
53 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Papowo Biskupie, przeznaczonych do sprzedaży
53 - 2013: Ogłoszenie z dn. 04.02.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Remont drogi gminnej nr 60603C Papowo Biskupie-Falęcin
52 - 2006: Uchwała nr XXVII/147/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawiegminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
52 - 2009: Uchwała Nr XXV/116/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2009 rok
52 - 2006: Uchwała nr XXVIII/158/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Papowo Biskupie
52 - 2008: Uchwała nr XIX/85/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
52 - 2014: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dn. 22.10.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
52 - Kierownicy jednostek organizacyjnych - za 2008 rok: lek. Karpiński Zdzisław Kierownik Z.O.Z. w Papowie Biskupim
52 - 2005: Lokal z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
52 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 02.06.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. ˝Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN wraz ze stacją transformatorową SN/nn˝
52 - Radni - za 2008 rok: Gałus Tadeusz
52 - 2008: Uchwała Nr XXIII/101/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (...)
52 - 2007: Uchwała Nr XIV/59/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
52 - Radni - za 2008 rok: Kalczyński Roman
52 - 2013: Ogłoszenie z dnia 03.04.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Dokumentacja techniczna - projekt budowlany podjazdu dla niepełnosprawnych i parkingu przy budynku PZOZ w  Papowie Biskup
52 - 2016: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 19.02.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Remont dróg gminnych 1)Droga, działka geodez. nr 91 w miejscowości Niemczyk, 2)Droga ...
51 - 2005: Uchwała nr XV/138/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów
51 - 2006: Uchwała nr III/16/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu(..)
51 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytanie i wyjaśnienie nr 5 do treści SIWZ
51 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części wsi Zegartowice, Papowo Biskupie, Folgowo...
51 - 2002: Uchwała nr I/03/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
51 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont dróg gminnych: 1/ droga nr 060601C w miejscowości Dubielno, 2/ 2 odcinki dróg gminnych nr 060615C i 060618C ... - zapytanie i wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
51 - 2014: Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia: Remont dróg gminnych: 1) nr 060617C w miejscowości Jeleniec, 2) nr 060627C w miejscowości Żygląd - zapytanie i wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
51 - 2014: Informacje o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1-5
51 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym - Przebudowa drogi gminnej nr 060609 C Papowo Biskupie- Storlus
51 - 2002: Uchwała Nr II/08/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
51 - 2005: Uchwała nr XXI/123/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 kwietnia 2005 roku w sprawie opinii projektu planu Aglomeracji Papowo Biskupie
51 - Radni - za 2008 rok: Chmarzyński Mirosław
51 - 2015: Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytania i wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
51 - 2005: Uchwała nr XV/137/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie podatku od środków transportowych
51 - 2004: Wójt Gminy Papowo Biskupie ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości
50 - 2015: Przetarg nieograniczony: ˝Likwidujmy bariery˝ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych-dostosowanie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych - zapytanie i wyjaśnienie nr 2
50 - 2005: Wykonywanie usług geodezyjnych
50 - 2006: Uchwała nr I/04/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
50 - Ogłoszenia: Wyniki konsultacji ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014˝
50 - 2008: Uchwała nr XVIII/84/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania Gimnazjum w Papowie Biskupim imienia Noblistów Polskich
50 - 2003: Uchwała nr V/21/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na 2003 rok
50 - 2015: Ogłoszenie w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia: Remont drogi gminnej -działka nr 111 i 115/1 w Papowie Biskupim
50 - 2002: Uchwała nr I/02/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 18 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Papowie Biskupim
50 - Oferty pracy: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: podinspektor ds. funduszy pomocowych i obsługi Gminnego Centrum Informacji w Papowie Biskupim
50 - 2014: 7. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Papowo Biskupie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13
50 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 14.12.2012 r. o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów planów zagospodarowania przestrzennego
49 - 2008: Uchwała nr XVII/72/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim, w samorządową instytucję kultury o nazwie ˝Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim˝
49 - Ogłoszenia: Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
49 - Kierownicy jednostek organizacyjnych - za 2008 rok: mgr Chmarzyńska Barbara Kierownik G.B.P. w Papowie Biskupim
49 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n.: Remont drogi gminnej nr 60603C Papowo Biskupie-Falęcin - zapytanie do treści SIWZ i wyjaśnienie
49 - 2004: Uchwała nr XV/90/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy społecznej w formie dożywiania dzieci
49 - 2008: Uchwała nr XVII/76/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
49 - 2006: Uchwała nr XXVIII/157/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rok 2006
49 - 2006: Uchwała nr XXVIII/152/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2006 rok
49 - 2014: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2014/2015
49 - 2005: Uchwała nr XIX/112/05 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
49 - Ogłoszenia: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
49 - Podatki i opłaty: Podatek rolny 2017
49 - 2005: Uchwała nr XXIII/133/2005 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Firlus
48 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 05.10.2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości uchwały w sprawie okręgów wyborczych
48 - 2007: Uchwała Nr VII/32/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy Papowo Biskupie o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
48 - 2006: Uchwała nr XXVII/149/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie współpracy z Fundacją ˝ZIEMIA GOTYKU˝ Lokalna Grupa Działania
48 - 2002: Uchwała Nr II/09/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
48 - 2006: Uchwała nr XXVIII/154/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
48 - 2006: Uchwała nr XXVIII/155/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
48 - 2005: Uchwała nr XXI/116/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Papowo Biskupie
48 - 2005: Uchwała nr XXII/125/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 07 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Gimnazjum w Papowie Biskupim
48 - 2005: Uchwała nr XV/136/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
48 - 2002: Uchwała Nr II/10/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
48 - 2006: Uchwała nr XXVII/150/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
48 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytanie i wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ
48 - 2006: Wyjaśnienie do treści SIWZ: Wykonanie dokumentacji technicznej - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Papowo Biskupie - zadanie nr : I, II, III, IV i V
48 - 2008: Uchwała Nr XXIV/109/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących Radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i jej organów
48 - 2008: Uchwała Nr XXIV/110/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej
48 - 2008: Uchwała Nr XXIII/105/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych
47 - 2005: Uchwała nr XX/115/05 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 rok
47 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n. ˝Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Papowo Biskupie˝ - wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
47 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Remont nawierzchni dróg gminnych materiałem z gruzu betonowego na terenie gminy Papowo Biskupie˝ - wyjaśnienie nr 3 do SIWZ
47 - 2005: Uchwała nr XXI/119/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 kwietnia 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Papowo Biskupie
47 - Radni - za 2008 rok: Żuralska Barbara Grażyna II Wiceprzewodniczący Rady
47 - 2014: OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: p.n.˝Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Folgowo˝
47 - 2004: Uchwała nr XVII/102/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy
47 - 2005: Uchwała nr XXIII/132/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2005 rok
47 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z 06.02.2013 r. o podjęciu z urzędu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:budowa gospodarstwa hodowlanego norek
47 - 2003: Uchwała nr V/23/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie wydzierżawienia świetlicy wiejskiej
47 - 2003: Uchwała nr V/19/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy
47 - 2017: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym ˝Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zegartowice˝
47 - 2007: Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości
47 - 2006: OGŁOSZENIE uzupełniające: Dostawa oleju opałowego Ekoterm Plus na sezon grzewczy 2006/2007
47 - 2003: Uchwała nr X/56/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
47 - 2004: Uchwała nr XV/86/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
47 - 2006: Dostawa opału na sezon grzewczy 2006/2007
47 - 2005: Uchwała nr XIX/113/05 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
47 - 2002: Uchwała Nr II/11/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od posiadania psów
47 - 2004: Uchwała nr XV/89/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
47 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 23.10.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Nowy Dwór Królewski, Niemczyk, ....
46 - 2002: Uchwała Nr II/07/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
46 - 2006: Uchwała nr XXVII/148/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Papowo Biskupie uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
46 - 2008: Uchwała nr XXI/96/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 września 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Papowo Biskupie
46 - 2005: Uchwała nr XXII/126/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 07 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
46 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n. Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2013/2014.
46 - 2017: Ogłoszenie o zamówieniu - Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie materiałem z gruzu betonowego
46 - 2005: Uchwała nr XXVI/143/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2005 rok
46 - 2005: Uchwała nr XXI/121/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacji Mienia Skarbu Państwa podlegającego przejęciu na rzecz gminy Papowo Biskupie
46 - 2003: Uchwała nr IX/43/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie na kadencję 2004-2008
46 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytanie i wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ
46 - 2005: Uchwała nr XIX/114/05 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie powołania komisji statutowej
46 - 2008: Uchwała Nr XX/93/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Papowo Biskupie
46 - 2014: Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
46 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
46 - 2016: Zmiana nr 2 treści SIWZ dla zamówienia Budowa zbiorczej przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków socjalnych w miejscowości Staw
46 - 2008: Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy
46 - 2002: Protokół nr II/2002 z obrad II Sesji Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 09 grudnia 2002 roku
46 - 2005: Uchwała nr XV/140/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
46 - 2014: Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. ˝Budowa małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Niemczyk˝
46 - 2016: Zapytanie i wyjaśnienie nr 3 do treści SIWZ dla zamówienia - roboty budowlane - ˝Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie-Storlus, I etap˝
46 - 2015: Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytania i wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
46 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO - zapytania i wyjaśnienie nr 2 do SIWZ
46 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.˝Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Niemczyk wraz z umieszczeniem elementów małej architektury˝
45 - Ogłoszenia: Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
45 - Konkursy: Konkurs otwarty: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I  SPORTU
45 - 2005: Dostawa opału, na sezon grzewczy 2005/2006 r.
45 - Ogłoszenia: Zawiadomienie Wz dn. 06.02.2014 r. o wydaniu decyzji w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie gospodarstwa hodowlanego norek
45 - 2014: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Papowo Biskupie
45 - 2005: Uchwała nr XXIII/130/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
45 - 2005: Uchwała nr XXI/120/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2005 rok
45 - 2014: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 29.01.2014r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Remont dróg gminnych: 1/ Dubielno, 2/ 2 odcinki dróg gminnych Folgowo, 3/ Papowo Biskupie
45 - 2005: Uchwała nr XXI/117/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2004 rok
45 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n. ˝Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Papowo Biskupie˝ - zmiany w treści SIWZ
45 - 2007: Uchwała Nr XV/64/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy Papowo Biskupie o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
45 - 2016: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont dróg gminnych: 1)Droga, działka geodez. nr 91 w miejscowości Niemczyk, 2)Droga... - zapytanie i wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
45 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie-Storlus
45 - 2007: Uchwała Nr IX/46/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 08 czerwca 2007 roku w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Papowo Biskupie
45 - 2004: Uchwała nr XVIII/108/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie współdziałania Gminy Papowo Biskupie z jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Chełmża, Gminą Łubianka i Gminą Łysomice
45 - 2008: Uchwała Nr XX/89/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rok 2008
45 - 2008: Uchwała Nr XX/90/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wydzierżawienia lokali stanowiących mienie komunalne
45 - 2006: Uchwała nr XXVIII/156/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2005 rok
45 - 2005: Uchwała nr XXIII/131/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Papowo Biskupie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
45 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytanie i wyjaśnienie nr 6 do treści SIWZ
45 - 2016: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. ˝Przegląd i naprawa dachów na budynkach komunalnych gminy˝.
45 - 2003: Uchwała nr VII/31/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa
45 - 2017: Ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi gminnej utwardzonej w miejscowości Dubielno w km 0+000 do 0+700
45 - 2006: Uchwała nr XXVII/144/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie budżetu gminy Papowo Biskupie na 2006 rok
45 - 2008: Uchwała nr XIX/87/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
45 - 2005: Uchwała nr XIX/110/05 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Papowo Biskupie z organiza-cjami pozarządowymi w roku 2005
45 - Kierownicy jednostek organizacyjnych - za 2008 rok: mgr Banaś Adam Dyrektor Gimnazjum w Papowie Biskupim
45 - 2005: Uchwała nr XXII/124/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 07 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2005 rok
45 - 2005: Uchwała nr XXIV/135/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 października 2005 roku w sprawie wyznaczenia centrum wsi Papowo Biskupie
45 - 2005: Uchwała nr XXII/128/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 07 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Papowo Biskupie, Jeleniec, Firlus i Nowy Dwór Królewski
44 - 2005: Uchwała nr XV/141/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
44 - 2014: 4. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Papowo Biskupie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3
44 - 2005: Uchwała nr XV/139/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2005 rok
44 - 2005: Uchwała nr XIX/111/05 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy
44 - Ogłoszenia: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu kultury pod nazwą ˝Organizacja imprez kultywujących tradycje ludowe˝
44 - 2014: Informacje o godzinach rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu głosowania
44 - 2016: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2017 r. - zapytania i wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ
44 - 2003: Uchwała nr IX/46/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 października 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Papowo Biskupie w części wsi Papowo Biskupie obejmującej teren pod przemysł
44 - 2008: Uchwała nr XIX/86/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok
44 - 2007: Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(...)
44 - 2003: Uchwała nr IX/50/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego
44 - 2003: Uchwała nr V/24/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
44 - 2005: Uchwała nr XXIII/134/2005 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 września 2005 roku w sprawie: sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
44 - 2007: Uchwała Nr VIII/36/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2006 rok
44 - 2007: Uchwała Nr XIII/57/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie na kadencję 2008-2011
44 - 2003: Uchwała nr VIII/42/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 11 września 2003 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
44 - Ogłoszenia: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń
44 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n.: ˝Remont nawierzchni dróg gminnych materiałem z gruzu betonowego na terenie gminy Papowo Biskupie˝ - zapytanie i wyjaśnienie do treści SIWZ
44 - 2003: Uchwała nr IX/49/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 października 2003 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
44 - 2003: Uchwała nr V/22/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
44 - 2008: Uchwała Nr XX/91/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta w 2008 roku
44 - 2015: Przetarg nieograniczony: ˝Likwidujmy bariery˝ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych-dostosowanie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych - zapytanie i wyjaśnienie nr 3
44 - 2005: Uchwała nr XXII/129/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 07 czerwca 2005 roku w sprawie wyznaczenia centrum wsi Papowo Biskupie
44 - 2010: Uchwała nr XXXVIII/180/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 19 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Papowo Biskupie projektu ˝Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji publicznej˝ współfinan
44 - 2005: Remont dachu na budynku mieszkalnym, komunalnym, wielorodzinnym (pałac we wsi Wrocławki)
43 - 2003: Uchwała nr VII/33/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Papowo Biskupie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
43 - 2005: Uchwała nr XV/142/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Papowo Biskupie z organiza-cjami pozarządowymi w roku 2006
43 - 2003: Uchwała nr XI/63/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 grudnia 2003 roku w sprawie nadania tytułu ˝Zasłużony dla Gminy Papowo Biskupie˝ Księdzu Kanonikowi Henrykowi Bagińskiemu
43 - 2004: Uchwała nr XVII/096/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
43 - 2003: Uchwała nr VIII/40/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 11 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2003 rok
43 - 2003: Uchwała nr X/52/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
43 - 2004: Uchwała nr XVIII/105/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie opinii na temat nabycia działki
43 - 2004: Uchwała nr XVII/101/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych
43 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n.˝Budowa małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Niemczyk˝
43 - 2008: Uchwała Nr XXIV/111/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Papowo Biskupie
43 - 2003: Uchwała nr X/62/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczających
43 - 2013: Ogłoszenie z dn. 08.05.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia ˝Dostawa kruszywa wapiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie˝
43 - 2005: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych we wsi Zegartowice
43 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
43 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont drogi gminnej - działka nr 111 i 115/1 w Papowie Biskupim - zapytanie i wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ
43 - 2008: Uchwała nr XVII/79/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczających
43 - 2005: Dostawa oleju opałowego dla szkół, na sezon grzewczy 2005/2006 w ilości ok. 80 000 litrów
43 - 2008: Uchwała nr XVII/77/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
43 - 2007: Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 08 czerwca 2007 roku w sprawie ˝Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Papowo Biskupie na lata 2007-2011˝
43 - 2008: Uchwała Nr XX/92/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok
43 - 2007: Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok
43 - 2006: Wykonywanie usług geodezyjnych dla gminy w 2006 r
43 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n.: ˝Dostawa kruszywa wapiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie˝
43 - 2007: Uchwała Nr VII/31/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Papowo Biskupie o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
43 - 2007: Uchwała Nr XIV/62/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
43 - 2007: Wykonywanie usług geodezyjnych dla gminy : wyboru wykonawcy zamówienia
43 - 2007: Uchwała Nr XV/66/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli(...)
43 - 2007: Uchwała Nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2008
43 - 2006: Uchwała nr XXVIII/151/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Papowo Biskupie
43 - 2008: Uchwała Nr XXIV/106/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2009
43 - 2008: Uchwała nr XXI/95/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 września 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
43 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytanie i wyjaśnienie nr 3 do treści SIWZ
43 - 2017: Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia Opracowanie projektu prac zabezpieczających ruiny zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim-I etap
43 - 2004: Wójt Gminy Papowo Biskupie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości
43 - 2009: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
43 - 2008: Uchwała Nr XXIII/103/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
43 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Niemczyk
42 - 2008: Uchwała Nr XX/88/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2007 rok
42 - 2004: Uchwała nr XII/72/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
42 - 2004: Uchwała nr XII/68/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy
42 - Radni - za 2008 rok: Kłos Janusz
42 - 2008: Uchwała nr XVII/80/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok
42 - 2008: Uchwała nr XVII/78/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich stanowiących mienie gminne
42 - 2008: Uchwała nr XVII/74/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych(...)
42 - 2004: Dostawa i montaż okien termoizolacyjnych z PCV w obiektach komunalnych Gminy
42 - 2005: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Przebudowa drogi gminnej Dubielno - Grzegorz, nr drogi 060608 C
42 - 2007: Remont nawierzchni dróg gminnych materiałem z gruzu betonowego na terenie gminy Papowo Biskupie
42 - 2006: Remont dróg gminnych: Dubielno – Firlus I etap, Żygląd - Jeleniec I etap
42 - 2004: Dostawa kamienia wapiennego do rekultywacji dróg gminnych w ilości ok.2.500 ton
42 - 2004: Uchwała nr XVII/100/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2004 rok
42 - 2003: Uchwała nr IX/44/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 października 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Papowo Biskupie w części wsi Żygląd obejmującej teren pod usługi handlowe.
42 - 2003: Uchwała nr X/61/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich stanowiących mienie gminne
42 - 2003: Uchwała nr X/58/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie zasad nadawania tytułu ˝Zasłużony dla Gminy Papowo Biskupie˝
42 - 2004: Uchwała nr XIV/85/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
42 - 2003: Uchwała nr X/55/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
42 - 2005: Uchwała nr XXI/118/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rok 2005
42 - 2007: Uchwała Nr X/47/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Folgowo
42 - 2008: Uchwała nr XXI/94/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok
42 - 2003: Uchwała nr VIII/41/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 11 września 2003 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
42 - 2007: Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej
42 - 2005: Uchwała nr XXII/127/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 07 czerwca 2005 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
42 - 2005: II przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Papowo Biskupie - Falęcin
42 - 2003: Uchwała nr VII/35/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
42 - 2017: Zapytanie cenowe - ocena sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta z realizacji zadania Gminny Program Rewitalizacji Gminy Papowo Biskupie
42 - 2003: Uchwała nr V/25/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie zbycia akcji spółki Netia Telekom Toruń S.A.
42 - 2005: Uchwała nr XXI/122/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 04 kwietnia 2005 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
41 - 2008: Uchwała Nr XXIII/104/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
41 - 2015: Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Likwidujmy bariery˝ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - organizacja placów zabaw
41 - 2004: Uchwała nr XIV/82/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2004 rok
41 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2015 rok: Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2015-2020
41 - 2004: Uchwała nr XIII/79/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
41 - 2004: Uchwała nr XIII/75/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Papowo Biskupie
41 - 2008: Uchwała nr XVII/75/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych(...)
41 - 2008: Uchwała Nr XXIII/100/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustanowienia partnerstwa z Fundacją Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania na lata 2008-2015
41 - 2007: Uchwała Nr XVI/69/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Papowo Biskupie
41 - 2007: Uchwała Nr VII/29/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Papowo Biskupie
41 - 2005: Dostawa kamienia wapiennego
41 - 2008: Uchwała Nr XXIII/98/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia ˝Strategii Rozwoju Gminy Papowo Biskupie na lata 2009-2016
41 - 2007: Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 czerwca 2007 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
41 - 2004: Uchwała nr XII/73/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
41 - 2016: Zmiana treści SIWZ dla zamówienia ˝Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie - Storlus, I etap˝
41 - 2003: Uchwała nr X/54/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od posiadania psów
41 - 2003: Uchwała nr IX/48/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 października 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2003 rok
41 - 2003: Uchwała nr IX/45/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 października 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Papowo Biskupie w części wsi Papowo Biskupie obejmującej teren pod zabudowę(...)
41 - 2003: Uchwała nr VII/38/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
41 - 2003: Uchwała nr IV/17/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
41 - 2003: Uchwała nr VII/36/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Zegartowicach
41 - 2004: Uchwała nr XVII/098/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów
41 - 2004: Uchwała nr XVII/095/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
41 - 2003: Uchwała nr IV/18/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
41 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą ˝Wspieranie i upowszechnianie sportu masowego ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież˝
40 - 2008: Uchwała nr XXII/97/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok
40 - 2003: Uchwała nr VII/37/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
40 - 2004: Uchwała nr XIII/80/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2004 rok
40 - 2005: Dostawa gruzu betonowego
40 - Ogłoszenia: prawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Papowo Biskupie z organizacjami pozarządowymi w roku 2012
40 - Budżet Gminy Papowo Biskupie na 2016 rok: Uchwała nr XI/60/15 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Papowo Biskupie na lata 2016-2021
40 - 2005: Usuwanie awarii urządzeń wodociągowych
40 - 2005: Przebudowa drogi gminnej Dubielno- Grzegorz,nr drogi 060608C
40 - 2007: Uchwała Nr XI/51/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 września 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim
40 - 2004: Wykonanie usłu geodezyjnych dla potrzeb gminy w okresie od 01.06.2004 do 31.12.2004:
40 - Ogłoszenia: Postanowienie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 07.10.2015 o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pn.˝Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie- Storlus˝
40 - 2007: Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
40 - 2007: Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(...)
40 - 2005: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Papowo Biskupie: Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i kolektora tłocznego we wsiach Żygląd, Jeleniec, Storlus -II etap
40 - 2003: OGŁOSZENIE O  WYNIKU POSTĘPOWANIA: Modernizacja kotłowni węglowej na olejową przy Szkole Podstawowej w Zegartowicach.
40 - 2004: Uchwała nr XII/70/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia zasad oddawania nieruchomości gruntowych i budynków(...)
40 - 2007: Uchwała Nr XIV/61/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie podatku od środków transportowych
40 - 2004: Uchwała nr XVI/93/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 06 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2004 rok
40 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Papowo Biskupie
40 - 2004: Uchwała nr XVII/099/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
40 - 2007: Uchwała Nr V/25/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok
40 - 2014: Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 10.02.2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014-2018
40 - 2004: Uchwała nr XII/69/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przy ustalaniu dodatków mieszkaniowych
40 - 2008: Uchwała nr XVIII/82/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Papowo Biskupie
40 - Podatki i opłaty: Podatek od nieruchomości 2017
40 - 2004: Uchwała nr XVI/91/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 06 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Papowo Biskupie na lata 2004-2013
40 - 2008: Uchwała Nr XXIII/99/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Związku Komunalnego Gmin Województwa Toruńskiego względnie wystąpienia Gminy Papowo Biskupie z tego Związku
40 - Ogłoszenia: ˝Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Papowo Biskupie˝ - prośba do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety
40 - 2007: Uchwała Nr VII/30/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok
39 - 2007: Uchwała Nr XI/54/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 września 2007 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
39 - 2005: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kolektora tłocznego we wsiach: Żygląd, Jeleniec, Storlus - II etap
39 - 2004: Uchwała nr XIV/84/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 czerwca 2004 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Papowo Biskupie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
39 - Konkursy: Konkurs otwarty: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
39 - 2007: Uchwała Nr X/49/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
39 - 2015: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: p.n.Zakup ciągnika, przyczepy oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby mieszkańców gminy Papowo Biskupie
39 - 2005: Remont drogi gminnej Papowo Biskupie - Falęcin
39 - 2013: Ogłoszenie z dnia 11.04.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Przebudowa dróg gminnych: dz. nr 72 w miejsc.Niemczyk, nr 60625C w miejsc.Papowo Biskupie, nr 60605C Wrocławki-Kucborek
39 - 2006: Remont świetlic wiejskich w miejscowości Jeleniec, Firlus i Nowy Dwór Królewski
39 - 2014: 5. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Papowo Biskupie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4
39 - 2016: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 07.03.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Remont dróg gminnych: 1/Remont odcinka drogi gminnej nr 060624C,część dz. nr 267 w miejsc.Pap
39 - 2013: Ogłoszenie z dnia 11.04.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Przebudowa drogi gminnej nr 60615C w miejsc. Folgowo˝
39 - 2016: Zapytanie i wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ dla zamówienia - roboty budowlane - ˝Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie-Storlus, I etap˝
39 - 2017: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zamówienia na usługi polegające na demontażu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Papowo Biskupie
39 - 2004: Uchwała nr XII/71/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy(...)
39 - 2007: Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta w 2007 roku
39 - 2007: Uchwała Nr IV/22/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
39 - 2007: Uchwała Nr IV/21/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
39 - 2016: Informacja o wyborze oferty na świadczenie doradztwa specjalistycznego przy wykonywaniu zadania:˝ Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów położonych na terenie Gminy Papowo Biskupie’’
39 - Ogłoszenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
39 - 2004: Uchwała nr XIII/76/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2003 rok
39 - 2003: Uchwała nr XI/64/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2003 rok
39 - 2004: Dostawa opału na sezon grzewczy 2004/2005r
39 - 2014: Informacja Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 17.04.2014 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
39 - 2003: Uchwała nr VII/32/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2003 rok
39 - 2008: Uchwała Nr XXIV/108/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Papowo Biskupie z organiza-cjami pozarządowymi w roku 2009
39 - 2004: Uchwała nr XVI/94/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 06 października 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Papowo Biskupie
39 - 2003: Uchwała nr VII/30/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
39 - 2004: Uchwała nr XVI/92/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 06 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Papowo Biskupie na lata 2004-2013
38 - 2013: Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia: Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych i parkingu przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim
38 - 2004: Uchwała nr XII/74/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących Radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i jej organów.
38 - 2007: Uchwała Nr XV/65/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok
38 - 2003: Uchwała nr XI/65/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 grudnia 2003 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
38 - 2016: Zapytanie i wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ dla zamówienia - roboty budowlane - ˝Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie-Storlus, I etap˝
38 - 2007: Uchwała Nr XIV/60/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
38 - 2006: Dostawa wyrobów betonowych do budowy chodników na terenie gminy Papowo Biskupie
38 - 2004: Usuwanie awarii urządzeń wodociągowych
38 - 2006: Dostawa i wbudowanie gruzu betonowego do utwardzenia dróg na terenie gminy
38 - 2007: Uchwała Nr XI/52/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok
38 - 2017: Zapytanie i wyjaśnienie nr 1 do postepowania Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zegartowice
38 - 2014: Ogłoszenie z dn. 11.03.2014 r. o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie
38 - 2008: Uchwała nr XVIII/83/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok
38 - Ogłoszenia: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą ˝Wspieranie i upowszechnianie sportu masowego dla dzieci i młodzieży˝
38 - 2003: Uchwała nr X/60/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Papowo Biskupie
38 - 2007: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2007/2008
38 - Ogłoszenia: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
38 - 2007: Uchwała Nr VIII/44/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
38 - 2004: Uchwała nr XIII/77/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rok 2004
38 - 2007: Uchwała Nr IV/23/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Papowo Biskupie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
38 - 2003: Uchwała nr X/51/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.
38 - 2015: Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytania i wyjaśnienie nr 3 do SIWZ
38 - 2008: Uchwała Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok
38 - Ogłoszenia: Zawiadomienie z dn. 03.11.2015 r. o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania: ˝Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie-Storlus˝
38 - 2007: Uchwała Nr VI/27/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta w 2007 roku
38 - 2016: Ogłoszenie z dn. 30.06.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego: ciągnik rolniczy Ursus C 360 3P
37 - 2017: Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze nieograniczonego przeyargu ustnego
37 - 2003: Uchwała nr X/57/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
37 - 2005: Przebudowa i remont dróg gminnych
37 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu ˝Gminny Program Rewitalizacji Gminy Papowo Biskupie na lata 2017-2023˝
37 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytanie i wyjaśnienie nr 8 do treści SIWZ
37 - 2004: Uchwała nr XVIII/107/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/94/04 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Papowo Biskupie
37 - Ogłoszenia: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu kultury pod nazwą ˝Skład i wydanie książki ˝Szkice z dziejów gminy Papowo Biskupie˝
37 - 2004: Uchwała nr XVIII/103/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2004 rok
37 - 2006: Sporządzanie wycen nieruchomości wraz z inwentaryzacją lokali i budynków
37 - Ogłoszenia: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Papowo Biskupie z organizacjami pozarządowymi w roku 2013
37 - 2004: Uchwała nr XVII/097/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 listopada 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych
37 - 2017: Informacja o otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym ˝Remont dróg gminnych˝
37 - 2006: Remont dróg gminnych: Dubielno – Firlus I etap, Żygląd - Jeleniec I etap
37 - 2004: Uchwała nr XIII/81/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
37 - 2007: Wykonywanie usług geodezyjnych dla gminy: zawarcie umowy na wykonanie zamówienia
37 - 2004: Uchwała nr XV/87/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Papowo Biskupie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
37 - 2004: Dostawa oleju opałowego dla szkół na sezon grzewczy 2004/2005 w ilości ok.80.000 litrów
37 - 2004: Uchwała Nr XII/67/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na 2004 rok
37 - 2007: Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
37 - 2007: Uchwała Nr XII/55/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok
37 - 2007: Uchwała Nr XV/63/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Papowo Biskupie o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
37 - 2016: Ogłoszenie z dn. 25.01.2016 r. o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego p.n. Remont dróg gminnych: 1)Droga, działka geodez. nr 91 w miejscowości Niemczyk, 2)Droga, działka....
37 - 2007: Uchwała Nr XVI/68/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Papowo Biskupie z organiza-cjami pozarządowymi w roku 2008
37 - 2014: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 04.02.2014r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Remont dróg gminnych: 1/ Jeleniec, 2/ Żygląd
37 - 2014: 6. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Papowo Biskupie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9
37 - 2007: Uchwała Nr XVI/70/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok
37 - 2014: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż ładowarki John Deere 4500
37 - 2007: Uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...)
36 - 2017: Zapytanie ofertowe: Opracowanie projektu prac zabezpieczających ruiny zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim-I etap
36 - 2007: Uchwała Nr XII/56/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Folgowo
36 - 2014: Ogłoszenie Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim z dnia 12.02.2014r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu: Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych i parkingu przy PZOZ
36 - 2013: Ogłoszenie z dn. 18.10.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia ˝Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2013/2014˝
36 - 2004: Uchwała nr XV/88/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Papowo Biskupie na 2004 rok
36 - 2007: Uchwała Nr VIII/37/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rok 2007
36 - 2007: Dostawa gruzu betonowego do utwardzenia dróg na terenie gminy Papowo Biskupie
36 - 2007: Uchwała Nr IV/19/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Papowo Biskupie na 2007 rok
36 - 2002: Protokół nr I/2002 z obrad I Sesji Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 18 listopada 2002 roku
36 - 2006: Budowa parkingu w centrum wsi Papowo Biskupie
36 - 2003: Uchwała nr V/20/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 10 marca 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim
36 - 2014: 9. Uchwała Gminnej Komisji \Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Papowo Biskupie
36 - 2004: Uchwała nr XIII/78/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
36 - 2015: Ogłoszenie w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2016r.
36 - Ogłoszenia: Obwieszczenie z dn. 09.09.2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Papowo Biskupie
36 - 2015: Ogłoszenie z dnia 08.09.2015r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Remont nawierzchni dróg gminnych materiałem z gruzu betonowego na terenie gminy Papowo Biskupie
36 - 2008: Uchwała Nr XXIV/107/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2008 rok
36 - 2005: Wykonywanie usług geodezyjnych
36 - 2003: Uchwała nr X/53/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 02 grudnia 2003 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych
36 - 2007: Uchwała Nr XI/50/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 września 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
36 - 2014: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytanie i wyjaśnienie nr 4 do treści SIWZ
36 - 2007: Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 05 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004-2006
36 - 2014: Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 10.02.2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2014-2018
36 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
36 - 2015: Przetarg nieograniczony: ˝Likwidujmy bariery˝ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych-dostosowanie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych - zapytanie i wyjaśnienie nr 1
36 - 2014: Informacje i druki dotyczące zgłaszania kandydatów na radnych
36 - 2003: Uchwała nr VII/39/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczających
35 - 2007: Wykonywanie usług geodezyjnych dla gminy
35 - 2015: Przetarg: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2016r. - zapytanie i wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ
35 - 2006: Usuwanie awarii wodociągów na terenie gminy w 2006 r
35 - 2006: Budowa parkingu w centrum wsi Papowo Biskupie
35 - 2007: Uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie oddania w użyczenie Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom z siedzibą w Chełmnie nieruchomości komunalnej
35 - 2005: Dostawa kruszywa - żwiru i pospółki
35 - 2007: Uchwała Nr X/48/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok
35 - 2006: Dostawa oleju opałowego Ekoterm Plus na sezon grzewczy 2006/2007
35 - 2014: Informacje i druki dotyczące zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych
35 - 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 18.04.2014 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania
34 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2011 rok: Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2011 - 31.12.2011
34 - 2014: 1. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
34 - Ogłoszenia: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o przystąpieniu do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Papowo Biskupie na lata 2017-2023
34 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo Biskupie - zapytanie i wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ
34 - 2014: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 06.02.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Remont drogi gminnej nr 060605C Wrocławki-Kucborek w km 2+014 ÷ 3+004˝
34 - 2014: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu z dn. 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
34 - 2007: Uchwała Nr XI/53/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 września 2007 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne
34 - Ogłoszenia: Wyniki konsultacji ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015˝
34 - 2007: Usuwanie awarii urządzeń wodociągowych na terenie gminy
34 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Papowo Biskupie na lata 2017-2023
34 - 2004: Uchwała nr XVIII/104/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
34 - 2007: Uchwała Nr XIII/58/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Papowo Biskupie na 2007 rok
34 - 2015: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 09.10.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Modernizacja dróg: działka nr 235 w Papowie Biskupim (część) i działka nr 206 w Zegartowicac
34 - 2013: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia p.n.: ˝Remont nawierzchni dróg gminnych materiałem z gruzu betonowego na terenie gminy Papowo Biskupie˝ - zapytanie i wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ
34 - Ogłoszenia: Wyniki badań ankietowych i konsultacji społecznych dotyczących obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
34 - 2014: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 27.08.2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
34 - 2016: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont dróg gminnych: 1/Remont odcinka drogi gminnej nr 060624C,część dz. nr 267 w miejsc.Papowo Bis. 2/Remont odcinka ,... – zapytanie i wyjaśnienie nr 1
33 - 2016: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia Budowa zbiorczej przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków socjalnych w miejscowości Staw
33 - 2014: 3. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Papowo Biskupie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
33 - 2015: 9. Zarządzenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 05.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
33 - 2017: Informacja z otwarcia ofert: ˝Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie materiałem z gruzu betonowego˝
33 - 2017: Ogłoszenie o zamówieniu: Remont budynku Urzędu Gminy Papowo Biskupie
32 - 2002: Protokół nr III/2002 z obrad III Sesji Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 grudnia 2002 roku
32 - 2007: Uchwała Nr IV/20/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy
32 - 2004: Uchwała nr XVIII/106/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego(...)
32 - 2017: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Storlusie na okres do lat 3
32 - 2003: Protokół nr IV/2003 z obrad IV Sesji Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 stycznia 2003 roku
32 - 2013: Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego (autobus JELCZ 120M) w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
32 - Kierownicy jednostek organizacyjnych - za 2008 rok: Modliborska Irena Kierownik GOK w Papowie Biskupim
32 - 2016: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia ˝Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie - Storlus, I etap˝
32 - 2014: Ogłoszenie z dn. 10.02.2014 r. o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż ładowarki John Deere 4500
31 - 2017: Zapytanie ofertowe: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Papowo Biskupie
31 - 2017: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia: ˝Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Zegartowicach
31 - 2014: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
31 - 2017: Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż lamp hybrydowych - zapytanie i wyjaśnienie nr 1
31 - 2015: Przetarg: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2016r. - zapytanie i wyjaśnienia nr 3 do treści SIWZ
31 - 2016: Ogłoszenie z dn. 02.08.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2017r.
31 - 2015: Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych nr 1 - 5
31 - Ogłoszenia: Wyniki konsultacji ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016˝
31 - 2014: Państwowa Komisja Wyborcza - aktualności dotyczące wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
31 - 2015: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 20.10.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2015/2016
30 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
30 - 2014: Informacje i druki dotyczące tworzenia komitetów wyborczych
30 - Ogłoszenia: Zawiadomienie z dn. 07.10.2015 r. w sprawie zebrania dowodów w postepowaniu administracyjnym dot. zadania ˝Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie-Storlus˝
30 - 2016: Przetarg ustny nieograniczony na zbycie ciągnika rolniczego URSUS C360 3P
30 - Ogłoszenia: OGŁOSZENIE o naborze wniosków o dofinansowanie na utylizację azbestu
30 - 2014: Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu w sprawie zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych
29 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2013 rok: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Papowo Biskupie za 2013 rok
29 - 2015: Przetarg: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2016r. - zapytanie i wyjaśnienia nr 4 do treści SIWZ
29 - 2016: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ˝Przebudowa drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie - Storlus, I etap˝
29 - 2017: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy ˝Zadrzewianie gminy Papowo Biskupie˝
29 - 2017: Ogłoszenie o wyborze najkorzystaniejszej oferty ˝Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie materiałem z gruzu betonowego
29 - Ogłoszenia: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą ˝Wspieranie i upowszechnianie sportu masowego ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież˝
29 - 2014: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
28 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Papowo Biskupie na lata 2017-2023
28 - Ogłoszenia: Projekt uchwały oraz ˝ Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Papowo Biskupie˝ wraz z mapą poglądową obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
28 - 2016: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat - Papowo Biskupie
28 - 2017: Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji technicznej zadania p.n. ˝Rewitalizacja centrum wsi Storlus poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej świetlicy wiejskiej.˝
28 - 2014: Informacje i druki dotyczące zgłaszania kandydatów na wójta
28 - 2014: Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
28 - Ogłoszenia: Obwieszczenie dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie- Storlus
28 - 2015: Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Likwidujmy bariery˝ Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych-dostosowanie pomieszczeń w oddziałach...
28 - 2017: Zapytanie ofertowe: Wykonanie nawierzchni boiska szkolnego z kostki betonowej na terenie gimnazjum
28 - 2015: Zarządzenie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
28 - 2015: Przetarg: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2016r. - zapytanie i wyjaśnienia nr 2 do treści SIWZ
28 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2013 rok: Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2013 - 31.12.2013
27 - Ogłoszenia: INFORMACJA o uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
27 - 2014: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
27 - 2015: Ogłoszenie w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Papowo Biskupie˝
27 - Ogłoszenia: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
26 - 2014: Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
26 - 2017: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zamówienia pn. ˝Wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania wartości nieruchomości w 2017 i 2018 roku˝
25 - 2017: II ustny przetarg nieograniczonyna sprzedaż niezabudowanej działki w Niemczyku nr 13/2 KW nr TO1C/00023302/8
25 - 2016: Zapytanie i wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ dla zamówienia - roboty budowlane - Budowa zbiorczej przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków socjalnych w miejscowości Staw
25 - Ogłoszenia: Gminny Program Rewitalizacji: ANKIETA
25 - Ogłoszenia: Nabór do komisji konkursowej w konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą ˝Wspieranie i upowszechnianie sportu masowego ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież˝
25 - 2017: Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie materiałem z gruzu betonowego
25 - 2017: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia ˝Remont dróg gminnych˝
24 - Ogłoszenia: Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 4 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa linii 400kV Jasiniec-Grudziądz Węgrowo
23 - 2017: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie materiałem z gruzu betonowego
23 - Ogłoszenia: Wyniki konsultacji ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017˝
23 - 2014: Ogłoszenie z dnia 30.05.2014r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Niemczyk wraz z umieszczeniem elementów małej architektury
23 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego części wsi Zegartowice, Papowo Biskupie, Folgowo, Nowy Dwór Królewski, Niemczyk, gmina Papowo Biskupie
23 - 2017: Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania ˝Remont drogi gminnej utwardzonej w miejscowości Dubielno w km 0+000 do 0+700’’
23 - 2015: 10. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
23 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Papowo Biskupie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na obszarze Gminy Papowo Biskupie
22 - 2017: Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejsowości Niemczyk
22 - 2016: Zapytanie i wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ dla zamówienia - roboty budowlane - Budowa zbiorczej przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków socjalnych w miejscowości Staw
22 - 2016: Zapytanie i wyjaśnienie nr 3 do treści SIWZ dla zamówienia - roboty budowlane - Budowa zbiorczej przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków socjalnych w miejscowości Staw
22 - 2017: Zapytanie ofertowe: Opracowanie projektu prac zabezpieczających ruiny zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim - I etap
22 - 2016: Zmiana treści SIWZ dla zamówienia Budowa zbiorczej przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków socjalnych w miejscowości Staw
22 - 2015: Informacja Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 10.04.2015 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
22 - 2015: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 02.10.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: ˝Dostawa kruszywa wapiennego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Papowo Biskupie˝
22 - Podatki i opłaty: Podatek od środków transportowych 2016
22 - Ogłoszenia: Zaproszenie do konsultacji ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017˝
22 - Ogłoszenia: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla gminy Papowo Biskupie
22 - 2017: Zapytanie ofertowe ˝Zadrzewianie gminy Papowo Biskupie˝
22 - 2017: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego kosiarka samojezdna
21 - Podatki i opłaty: Podatek od środków transportowych 2017
21 - Ogłoszenia: Obwieszczenie z dn. 22.03.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Papowo Biskupie na lata 2017-2023
21 - 2015: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 15.09.2015r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Remont świetlicy wiejskiej w Dubielnie
20 - 2015: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 05.10.2015r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2015/2016
20 - 2017: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zamówienia Rewitalizacja centrum wsi Storlus poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej świetlicy wiejskiej
20 - 2015: 5. Informacja Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych
20 - 2017: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy: ˝Zakup i dostawa wyrobów betonowych do budowy chodników˝
20 - 2015: Informacja Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji ds. referendum
20 - Ogłoszenia: Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu ˝Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
20 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Papowo Biskupie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
20 - 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych...
19 - 2016: Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż 2 szt. garaży blaszanych
19 - Podatki i opłaty: Opłata targowa
19 - Budżet gminy Papowo Biskupie na 2013 rok: Uchwała nr XXIII/111/2012 Rady Gminy Papowo Biskupie z dn. 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo BIskupie na rok 2013
19 - 2017: Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Storlusie
19 - Ogłoszenia: Zawiadomienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: ˝Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą˝
18 - 2015: Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: p.n. Remont dróg gminnych: 1) nr 060608C Dubielno – Grzegorz 2) nr 060611C Dubielno – Firlus
17 - 2015: 6. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania
17 - 2015: 13. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 - nr 5
17 - 2016: Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia ˝Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2016-2017˝
16 - 2016: Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zamówienia: Dostawa i montaż 2 szt. garaży blaszanych
16 - Ogłoszenia: Obwieszczenie o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na obszarze Gminy Papowo Biskupie
16 - 2017: Zapytanie ofertowe - na realizację zamówienia: ˝Zakup i dostawa wyrobów betonowych do budowy chodników˝
16 - Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji
16 - 2014: Ogłoszenie z dnia 03.06.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy zamówienia: Demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Papowo Biskupie
14 - 2016: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia ˝Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2016-2017˝
13 - 2015: 11. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów
13 - 2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 05.05.2014 r. w sprawie udostępnienia spisów wyborców
13 - 2017: Informacja dot. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejsowości Niemczyk
12 - 2005: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Papowo Biskupie: Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i kolektora tłocznego we wsiach Żygląd, Jeleniec, Storlus -II etap
12 - 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców
12 - 2015: 1. Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.
11 - 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 20.07.2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania
11 - 2015: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
11 - 2015: Wyniki głosowania w gminie Papowo Biskupie
11 - 2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie w sprawie udostępnienia spisów wyborców
10 - 2015: Informacja o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
9 - 2015: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 18.02.2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
8 - 2015: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym
8 - 2015: Informacja Obwodowych Komisji ds. Referendum o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania
8 - 2015: Informacja o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
7 - 2015: Ogłoszenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 30.06.2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii
7 - 2015: Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Papowo Biskupie
7 - 2015: Uwaga - zmiana czasu!
7 - 2015: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
6 - 2015: Wizualizacja wyników głosowania w referendum w gminie Papowo Biskupie
6 - 2015: 3. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
6 - 2015: 4. Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
6 - 2015: Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania
6 - 2015: 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Papowo Biskupie z dn. 05.10.2015 r. w sprawie udostępnienia spisów wyborców
5 - 2015: 2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
5 - 2015: 12. Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej o terminie oraz technikach głosowania
5 - 2015: Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
5 - 2015: Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
4 - 2015: Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania
4 - 2015: 14. Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania
2 - Kodeks etyczny:

Procedury
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA