Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
25 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Padwi Narodowej
39-340 Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2
tel. 0-15 851 44 60, fax 0-15 811 93 80
e-mail: gmina@padewnarodowa.com.pl, http: www.padewnarodowa.com.pl
 
 
Statystyki

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Ogólne
86229 - łączna ilość odwiedzin

Informacje
13355 - OGŁOSZENIA, str. 1
9020 - OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, str. 1
5250 - DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, str. 1
4927 - OFERTY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH, str. 1
4811 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 1
4381 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 1
4015 - Uchwały Rady Gminy, str. 1
3932 - Protokoły, str. 1
3531 - RADA GMINY, str. 1
3363 - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY, str. 1
3357 - BUDŻET GMINY, str. 1
3114 - URZĄD GMINY, str. 1
3071 - WÓJT GMINY, str. 1
2932 - PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY, str. 1
2759 - SOŁECTWA, str. 1
2758 - Uchwały Rady Gminy, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego, str. 1
2522 - OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE, str. 1
2416 - STRATEGIA ROZWOJU GMINY PADEW NARODOWA, str. 1
2270 - REFERATY, str. 1
2261 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY, str. 1
2146 - KARTY INFORMACYJNE DLA WNIOSKÓW O WYDANIE DECYZJI, POSTANOWIEŃ, str. 1
2090 - URZĄD STANU CYWILNEGO, str. 1
1981 - WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA, str. 1
1962 - DEKLARACJE I INFORMACJE PODATKOWE, str. 1
1950 - INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTALCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW, str. 1
1904 - KOMISJE RADY GMINY, str. 1
1889 - REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, str. 1
1737 - Dług publiczny, str. 1
1711 - PROJEKTY REALIZOWANE, str. 1
1668 - Majątek podmiotu, str. 1
1633 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 2
1633 - Pomoc publiczna, str. 1
1625 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 11
1610 - PORADNIK "Bezpieczeństwo i ja", str. 1
1561 - PROGRAMY, str. 1
1558 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 11
1556 - STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2016-2020, str. 1
1544 - ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA, str. 1
1474 - Dochody i straty spółek, str. 1
1421 - SOŁECTWA, str. 2
1420 - PODATKI 2011, str. 1
1413 - Majątek jednostek podległych, str. 1
1390 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 7
1358 - PODATKI 2012, str. 1
1351 - Ciężar publiczny, str. 1
1316 - FUNDUSZE EUROPEJSKIE, str. 1
1301 - Oświadczenia majątkowe- podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w organach jst, str. 1
1287 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 10
1281 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 16
1274 - PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE WYKAZU URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI I ICH CZĘŚCI, str. 1
1249 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 4
1245 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 9
1224 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 6
1212 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 17
1198 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 3
1197 - Rejestr uchwał Rady Gminy, str. 1
1185 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 9
1174 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 8
1168 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 13
1164 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 10
1162 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 15
1144 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 2
1142 - PODATKI 2013, str. 1
1132 - SKARBNIK GMINY, str. 1
1084 - REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - ODPADY, str. 1
1058 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 5
1053 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 18
1051 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 14
1041 - Przewodniczący Rady Gminy, str. 1
1035 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 12
1032 - Obsługa Rady Gminy, str. 1
1009 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 4
997 - PODATKI 2014, str. 1
993 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 3
983 - Ewidencje i rejestry, str. 1
974 - PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH, str. 1
959 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 8
946 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 6
923 - Załatwianie spraw, str. 1
913 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 7
910 - OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY, str. 1
886 - SEKRETARZ GMINY, str. 1
863 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 16
838 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 5
765 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 19
744 - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, str. 1
723 - PODATKI 2015, str. 1
706 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 22
684 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 13
684 - Protokoły, str. 2
673 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 21
671 - Rejestr wyborców, str. 1
647 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 20
626 - GMINNY PROGRAM USUWANIA AZBESTU, str. 1
621 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 14
619 - PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GMINY, str. 1
595 - Dziennik Ustaw, str. 1
575 - Dzienniki Urzędowe Województwa Podkarpackiego, str. 1
569 - Monitor Polski, str. 1
552 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 12
519 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 15
510 - OGŁOSZENIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PADWI NARODOWEJ O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY, str. 1
471 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 23
467 - ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ, str. 1
448 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 17
433 - PODATKI 2016, str. 1
409 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 1
383 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 1
310 - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY PADEW NARODOWA, str. 1
296 - PETYCJE, str. 1
261 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, str. 1
256 - OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY O WYŁOZENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY, str. 1
255 - REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ – REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH, str. 1
244 - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PADEW NARODOWA o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Padew Narodowa., str. 1
241 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 24
238 - ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH, str. 1
217 - DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA, str. 1
204 - Oświadczenia majątkowe- podstawowe informacje dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne w organach jst, str. 1
198 - WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB UMORZEŃ ORAZ UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ, str. 1
196 - REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY, str. 1
186 - Statuty i regulaminy, str. 1
185 - PODATKI 2017, str. 1
143 - Rejestr petycji, str. 1
133 - , str. 1
110 - ZAWIADOMIENA STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO, str. 1
96 - PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNCYCH, str. 1
91 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 2
63 - Zasady ogólne, str. 1
48 - Informacja o działaniach lobbingowych, str. 1
44 - Rejestr spraw, str. 1
39 - Regulacje wewnętrzne, str. 1
38 - Pozostałe oświadczenia majątkowe (Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych)., str. 3
18 - Zamówienia publiczne, str. 1
14 - Oświadczenia majątkowe radnych, str. 2
1 - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, str. 1
1 - Zawiadomienia o wyborze ofert, str. 1
0 - Ogłoszenia o konkursach, str. 1
0 - Wyjaśnienia i sprostowania, str. 1
0 - Zawiadomienia o wszczęciu postępowania, str. 1
0 - Zawiadomienie o złożeniu protestu, str. 1
0 - Ogłoszenia o przetargach, str. 1

aktualności
970 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. ˝Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa˝ – budynek administracyjny Urzędu Gminy
731 - Zamówienia publiczne: Ogloszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa˝ – budynek Zespołu Szkół
671 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej ...
551 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝˝Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa˝
546 - Zawiadomienia o wszczęciu postępowania: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
520 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Remont dróg gminnych w miejscowościach Zaduszniki (droga ˝Na Majdan i na Stępnia˝), Wojków (droga ˝Na Lipecką˝), Rożniaty (droga ˝Na Bika˝), Kębłów (droga ˝Na Kusinę˝, ˝droga Tarnówek˝), Padew Narodowa (ul. Złota, d
488 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Grunwaldzkiej 2 polegające na budowie placu parkingowego wraz z chodnikami i elementami małej architektury˝
458 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.˝Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego dla miejscowości Zachwiejów, Zarównie, Piechoty, Babule.˝
439 - Zamówienia publiczne: Ogloszenie o zamowieniu publicznym pn. ˝Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Padew Narodowa˝
439 - Ogłoszenia o konkursach: OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI I SPORTU NA 2010 ROK
423 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring) ora
397 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Adaptacja budynku byłej szkoły na Dzienny Dom ˝Senior-WIGOR˝ w m. Przykop, Gmina Padew Narodowa
390 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 800 000,00 zł˝
382 - Ogłoszenia o konkursach: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
378 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.: ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, jej remont oraz zakup wyposażenia˝
348 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Remont drogi ˝Zarównie przez Wieś I˝ w miejscowości Zarównie w km 0+000 – 1+265˝
325 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia publicznego pn. ˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej
321 - Ogłoszenia o konkursach: Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2007 r.
320 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Padew Narodowa oraz studni kontrolno pomiarowej w miejscowości Przykop uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r.˝
320 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. ˝Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Padew Narodowa˝
307 - Zamówienia publiczne: Ogloszenie o zamówieniu publicznym pn.˝Remont komunalnej infrastruktury technicznej – usuwanie usterek powstałych w czasie powodzi, wymiana 16 szt. pomp zniszczonych przez powódź – Gmina Padew Narodowa.˝
303 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont infrastruktury drogowo-parkingowej i płyty boiska sportowego w miejscowości Padew Narodowa – działka ewid. nr 2134˝
299 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.: ˝Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego w miejscowości Wojków˝
290 - Zamówienia publiczne: Ogloszenie o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝˝Podłączenie studni głębinowych S-4, S-5, S-6 do SUW – wykonanie rurociągów wodociągowych, kabli energetycznych i obudów kompaktowych studni w Padwi Narodowej.˝
287 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝˝Zabudowa wyrw, remont i odbudowa przepustów uszkodzonych w czasie powodzi - Złoty Potok w miejscowości Padew Narodowa – Gmina Padew Narodowa.˝
286 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring)...
285 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ˝Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Padew Narodowa˝
285 - ZAPYTANIA OFERTOWE: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. ˝Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Padew Narodowa˝
282 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia dot. postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pod nazwą ˝: ˝Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł˝
272 - Zawiadomienia o odrzuceniu ofert: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ˝Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP˝
271 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Remont kanału melioracyjnego ˝Prodnia˝ oraz przepustu pod drogą gminną w m. Zarównie˝
269 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ˝Modernizacja stadionu sportowego GRUNWALD w Padwi Narodowej-budowa szatni
263 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia publicznego pn. ˝ Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego dla miejscowości Zachwiejów, Zarównie, Piechoty, Babule.˝
260 - Zawiadomienie o złożeniu protestu: Zawiadomienie o złożeniu protestu z dn. 23.11. 2006 r. dot. przetargu na dostawę sprzętu pożarniczegio dla jednostek OSP z terenu Gminy Padew Narodowa
257 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Poprawa estetyki i cech użytkowych przestrzeni publicznych oraz rozbudowa bazy społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Padew Narodowa – rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kębłów˝
256 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ˝Modernizacja stadionu sportowego GRUNWALD w Padwi Narodowej-budowa szatni˝
253 - Wyjaśnienia i sprostowania: Modyfikacja treści SIWZ dla zadania pn. ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Grunwaldzkiej 2 polegające na budowie placu parkingowego wraz z chodnikami i elementami małej architektury˝
251 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia publicznego pn. ˝˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjne
247 - Zawiadomienie o złożeniu protestu: Zawiadomienie o złożeniu protestu w postępowaniu na dostawę sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Padew Narodowa.
246 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaduszniki˝
245 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienie treści SIWZ do zamówienia publicznego pn. ˝Remont drogi ˝Zarównie przez Wieś I˝ w miejscowości Zarównie w km 0+000 – 1+265˝
245 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
244 - Ogłoszenia o konkursach: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI I SPORTU NA 2008 ROK.
242 - Wyjaśnienia i sprostowania: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/03/2009. Nazwa zadania: Budowa chodnika w pasie dróg gminnych.
241 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
241 - Zawiadomienia o odrzuceniu ofert: Informacja o odrzuceniu oferty dot. realizacji zamówienia publicznego pn. ˝Remont dróg dojazdowych do pól.Droga nr 505, droga nr 448 w m. babule, Gmina Padew Narodowa˝
240 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Dostawa artykułów spożywczych dla Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej˝
235 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położony w sołectwie Pierzchne
232 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia publicznego pn. ˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej
228 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa kanalizacji dla Gminy Padew Narodowa - II etap"
227 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn. ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Padew Narodowa, dz. o nr ewid. 3120, 3144, 2964, 2831/2, 2847, 2765, 2664, 2572, Babule
226 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝: ˝Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej przy ulicy Ks. Jana Kica 8 w miejscowości Padew Narodowa˝
223 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej , sporządzony zgodnie z  art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 1
222 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, dot. ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w ob. Wojków, dz. o nr ewid.: 950, 89, 46, 835, 844, 843, 362, 421, 518, 270, 864, 770, 815˝
221 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. ˝Remont kaplicy-mienie gminy w Babulach˝
221 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia do treści SIWZ w ogloszeniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝˝Podłączenie studni głębinowych S-4, S-5, S-6 do SUW – wykonanie rurociągów wodociągowych, kabli energetycznych i obudów kompaktowych studni w Padwi Narodowej.˝
220 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa dz.ew. 1541
216 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Odbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu sanitarnego tłocznego, rurociągu grawitacyjnego oraz przebudowa pompowni ścieków nr P-9 w Padwi Narodowej uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r.˝
216 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ˝Modernizacja stadionu sportowego Grunwald w Padwi Narodowej - budowa szatni˝.
215 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zaduszniki przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
215 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Wojków nr ewid. 1026 - obiekt poscaleniowy
215 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własnośc mienia komunalnego gminy Padew Narodowa położonego w solectwie Padew Narodowa - Osiedle Wygwizdów II
214 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.˝Ogólnodostępny park rehabilitacji ruchowej wraz ze ścieżkami ćwiczebnymi w miejscowości Padew Narodowa˝
214 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
214 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Rożniaty przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
213 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – OSIEDLE WYGWIZDÓW II
213 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa POLSKA WIEŚ
211 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Poprawa estetyki i cech użytkowych przestrzeni publicznych oraz rozbudowa bazy społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Padew Narodowa – rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kębłów˝
210 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zabudowa wyrw, remont przepustów uszkodzonych w czasie powodzi oraz odmulenie potoku w km 0+000-5+000 – Złoty Potok w miejscowości Padew Narodowa – Gmina Padew Narodowa.˝
208 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia treści SIWZ o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP˝
208 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn ˝Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Wojków - nr ewid. 886 i  1009 - obiekty poscaleniowe
208 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
207 - Wyjaśnienia i sprostowania: Sprostowanie w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Padew Narodowa
207 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Domacyny przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
207 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pod nazwą: ˝Remont zapadniętych ciągów pieszych oraz części parkingowej uszkodzonych w czasie powodzi na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej – Gmina Padew Narodowa˝
206 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonych w sołectwie Padew Narodowa – WYGWIZDÓW II
206 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia publicznego pn. ˝Remont drogi ˝Zarównie przez Wieś I˝ w miejscowości Zarównie w km 0+000 – 1+265˝
206 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa
206 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
205 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Poprawa estetyki i cech użytkowych przestrzeni publicznych oraz rozbudowa bazy społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Padew Narodowa – rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kębłów˝
205 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wojków, nr ewid. 758 – obiekt poscaleniowy˝
204 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy RGR/J/340/05/2008 - ˝Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi na terenie Gminy Padew Narodowa - droga nr 554/1 Rożniaty, droga nr 871/3 i 871/4 Przykop
204 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. ˝Remont rowów melioracji wodnej szczegółowej w sołectwach Wojków, Pierzchne, Padew Narodowa uszkodzonych w czasie powodzi – gmina Padew Narodowa˝
203 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ (4) do zamówienia publicznego pn. ˝Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa˝
202 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Remont drogi gminnej nr 100024R Wojków przez wieś do drogi wojewódzkiej – gmina Padew Narodowa˝
202 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wojków, nr ewid. 579 – obiekt poscaleniowy˝
202 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż gruntu mienia komunalnego gminy Padew Narodowa - obręb Zachwiejów
201 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Piechoty przeznaczonych do dzierżawy na okres 9 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego
200 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zachwiejów
200 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Padew Narodowa˝
199 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.: ˝Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego w miejscowości Wojków˝
199 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Domacyny
199 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedasż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa, sołectwo Rożniaty
198 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn. ˝Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Padew narodowa - zadanie I˝
195 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – OSIEDLE WYGWIZDÓW II
194 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż gruntu mienia komunalnego gminy Padew Narodowa - obręb Padew Wygwizdów II
194 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ do zadania pn. ˝Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Padew Narodowa˝
193 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. ˝Przewóz uczniów do gimnazjum i szkoły podstawowej na terenie Gminy Padew Narodowa w roku szkolnym 2013/2014˝.
193 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn. ˝Remont przepompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r. na terenie Gminy Padew Narodowa˝
192 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.˝Podłączenie studni głębinowych S-4, S-5, S-6 do SUW – wykonanie rurociągów wodociągowych, kabli energetycznych i obudów kompaktowych studni w Padwi Nar
191 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn.: ˝Remont drogi gminnej nr 103467R w miejscowości Pierzchne w km 0+000 – 1+5000˝
190 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie dot. postępowania przetargowego na "Dostawę sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Padew Narodowa"
189 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa połozonego w sołectwie Padew Narodowa
188 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.˝Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w m. Wojków, dz. o nr ewid. 579, gmina Padew Narodowa˝
187 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie nr 2 do postępowania przetargowego na "Budowę kanalizacji dla Gminy Padew narodowa - II etap"
186 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej , sporządzony zgodnie z  art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , p
186 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu p.n. „Budowa kanalizacji II etap –teren podwiślański: Zaduszniki, Przykop”
185 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Remont drogi gminnej ˝Babule-Klęskówka˝ (nr drogi 42/42/016) w miejscowości Babule w km 0+000-0+510˝
185 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntow stanowiących wlasność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa- obręb Rożniaty
185 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Padew Narodowa
184 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieogr
184 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. na wykonanie zadania pn. ˝Remont drogi gminnej ˝Zarównie-Zachwiejów˝ (nr drogi 42/42/015) w miejscowości Zarównie w km 0+000-0+460˝
183 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ do zadania pn. ˝Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Padew Narodowa˝
183 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Domacyny przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
183 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn. ˝˝Remont drogi gminnej nr 103453R w miejscowości Domacyny w km 0+000 – 1+680˝
182 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.˝Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowy w obrębie Wojków, dz. o nr ewid. 579, Gmina Padew Narodowa˝
181 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Padwi Narodowej˝
180 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Modernizacja drogi powodziowej w miejscowości Zachwiejów, nr ewid 165/4˝
180 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu gminy Padew Narodowa˝.
179 - Ogłoszenia o przetargach: Ogloszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonych w sołectwie Zaduszniki
178 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
178 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Poprawa estetyki i cech użytkowych przestrzeni publicznych oraz rozbudowa bazy społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Padew Narodowa – rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kębłów˝
178 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝KONSERWACJA ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ NA TERENIE GMINY PADEW NARODOWA˝ - zadanie III
178 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznego pn˝Przewóz uczniów do gimnazjum i szkoły podstawowej na terenie Gminy Padew Narodowa w roku szkolnym 2013/2014˝.
177 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Grunwaldzkiej 2 polegające na budowie placu parkingowego wraz z chodnikami i elementami małej arch
177 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ do zamówienia publicznego pn. ˝Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa˝
176 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa połozonych w sołectwie Zachwiejów
175 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝˝Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Stołówki Szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej˝
175 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Remont dróg gminnych w miejscowościach Padew Narodowa (droga ˝Oczyszczalnia ścieków˝), Zachwiejów (droga ˝Zachwiejów na cmentarz˝) uszkodzonych w czasie powodzi – gmina Padew Narodowa˝
173 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn. ˝Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Padew narodowa - zadanie III˝
173 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego-OSIEDLE WYGWIZDÓW II
173 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa dz. ew. 1543/1
173 - Ogłoszenia o przetargach: wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
172 - Ogłoszenia o przetargach: wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Rożniaty przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
172 - Zawiadomienia o odrzuceniu ofert: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Padew Narodowa˝
171 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gminy Padew Narodowa˝
171 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zachwiejów przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej
171 - Zamówienia publiczne: Zmiana treści SIWZ do ogłoszenia o zamowieniu publicznym na wykonanie zadania pn.˝Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego w miejscowości Wojków˝
170 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝˝Przewóz uczniów do gimnazjum i szkoły podstawowej na terenie Gminy Padew Narodowa w roku szkolnym 2012/2013˝
170 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Gminie Padew Narodowa
169 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ (2) do zamówienia publicznego pn. ˝Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa˝
168 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Zarównie
168 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanaliizacyjnej ...
168 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Przykop przeznaczonych do dzierżawy na okres 7 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego.
168 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o  I przetargu ustnymm nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonych w sołectwie Domacyny
168 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zachwiejów przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości
167 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w drodze ustnego przetargu ograniczonego
167 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do dzierżawy na okres 8 lat w drodze publicznego przetargu
166 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zam. publicznym ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Padew Narodowa, dz. o nr ewid. 3120, 3144, 2964, 2831/2, 2847, 2765, 2664, 2572, Babule dz. o nr ewid. 505, 580, 581˝
166 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego
165 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży publicznego przetargu nieograniczonego – Osiedle Wygwizdów II
165 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: ˝Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Padew Narodowa˝.
165 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa
165 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Pierzchne przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego
165 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego w miejscowości Wojków˝
164 - Zamówienia publiczne: Ogloszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Remont drogi gminnej Nr 103451R ˝Do Dworu˝ w miejscowości Przykop w km 0+000-1+040˝
164 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – OSIEDLE WYGWIZDÓW II
164 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Padew Narodowa˝
164 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego – POLSKA WIEŚ II
163 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ (3) do zamówienia publicznego pn. ˝Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa˝
163 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienia treści SIWZ do zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring) ora
163 - Ogłoszenia o przetargach: Ogloszenie o I  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonej w sołectwie Padew Narodowa
163 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie,
162 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Kębłów
162 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Zarównie
162 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zachwiejów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
162 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Piechoty
162 - Ogłoszenia o przetargach: Ogloszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów
162 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa - WYGWIZDÓW II
161 - Wyjaśnienia i sprostowania: Sprostowanie do postępowania przetargowego ˝Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi na terenie Gminy Padew Narodowa Droga nr 554/1 Rożniaty, droga nr 871/3 i 871/4 Przykop˝
161 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
160 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gminy Padew Narodowa˝.
160 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonej w sołectwie Padew Narodowa
160 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nazwa zadania: ˝Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego w miejscowości Wojków˝
160 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Rożniaty przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
159 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Padew Narodowa
159 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Rożniaty przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
159 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ (5) do zamówienia publicznego pn. ˝Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa˝
159 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zachwiejów przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
159 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Piechoty przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w drodze ustnego przetargu ograniczonego
159 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Padew Narodowa˝
158 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejow , Zarównie (Zadanie IV)...
158 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pod nazwą :Remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Padwi Narodowej˝
158 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sie
157 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa
157 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zawarciu umowy dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: publicznego na: ˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie
157 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenieo I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Zarównie
157 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu niegraniczonym na sprzedaż gruntu stanowiących własność mienia komunalnrgo gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Wojków
156 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zarównie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
156 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia publicznego pn. ˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej
156 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienia treści SIWZ w zamówieniu publicznym pn. ˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (m
156 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz lokali mieszkalnych usytuowanych na nieruchomości położonej w sołectwie Wojków stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
156 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Padew Narodowa w 2013 r.˝
156 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Remont drogi nr 103456R ˝Nowa droga do Rożniat˝ w miejscowości Kębłów˝
155 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nan wykonanie zadania pn. ˝Ogólnodostępny park rehabilitacji ruchowej wraz ze ścieżkami ćwiczebnymi w miejscowości Padew Narodowa˝
155 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż gruntu mienia wiejskiego położonego w sołectwie Piechoty
155 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienia treści SIWZ do zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring)
155 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zachwiejów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
154 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: ˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejow , Zarównie (Zadanie I)...
154 - Ogłoszenia o przetargach: Ogloszenie o I  przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonej w sołectwie Zachwiejów
154 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedasż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa - Wygwizdów II
154 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Piechoty przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
153 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze ofertyna realizację zadania pn. ˝Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Padew narodowa - zadanie II˝
153 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniana wykonanie zadania pn. ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, polegający na budowie ogrodzenia, altany drewnianej, utwardzenia plac
153 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonej w sołectwie Przykop
153 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania : ˝Modernizacja stadionu sportowego ˝Grunwald˝ w Padwi Narodowej – budowa szatni˝
153 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – Sołectwo Przykop
153 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienia treści SIWZ do ogloszenia o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝˝Podłączenie studni głębinowych S-4, S-5, S-6 do SUW – wykonanie rurociągów wodociągowych, kabli energetycznych i obudów kompaktowych studni w Padwi Narodowej.˝
153 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa˝ – budynek administracyjny Urzędu Gminy
152 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie zamówienia publicznego zada nia p.n. ˝ Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w Padwi Narodowej, droga powiatowa 1428 - budowa chodników i parkingu˝
152 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. ˝Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Padwi Narodowej (gimnazjum i szkoła podstawowa) w roku szkolnym 2014/2015˝
152 - Ogłoszenia o przetargach: wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego
152 - Ogłoszenia o przetargach: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
151 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w drodze ustnego przetargu ograniczonego
151 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Przykop
151 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, jej remont oraz zakup wyposażenia˝
150 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonej w sołectwie Zaduszniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieogr
149 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
149 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝KONSERWACJA ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ NA TERENIE GMINY PADEW NARODOWA˝ - zadanie II
149 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż gruntu mienia komunalnego gminy Padew Narodowa - obręb Padew Narodowa
149 - Zamówienia publiczne: Sprostowanie do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi w miejscowości Padew - droga pod nazwą Padew przez Polska Wieś nr ewid. 4010
149 - Zamówienia publiczne: Ogloszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝˝Remont sieci kanalizacyjnej uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 roku na terenie miejscowości Przykop i Domacyny, Gmina Padew Narodowa.˝
149 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego - Padew Narodowa
148 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym p.n. ˝Budowa chodnika w pasie dróg gminnych. Droga nr 972/2 w km 0+000-0+455. Droga nr 1128 w km 0+608-1+290 i 1+300-1+987 w miejscowości Padew Narodowa˝
148 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : ˝Poprawa estetyki i cech użytkowych przestrzeni publicznych oraz rozbudowa bazy społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Padew Narodowa˝
148 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy położonej w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonego do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego
148 - Zamówienia publiczne: Zamówienie publiczne : Budowa kanalizacji II etap - teren podwiślański Wojków, Domacyny
148 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienie treści SIWZ - I dot. ˝ ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w ob. Wojków, dz. o nr ewid.: 950, 89, 46, 835, 844, 843, 362, 421, 518, 270, 864, 770, 815˝
148 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Remont drogi gminnej ˝Zarównie przez Wieś II˝ w m. Zarównie w km 0+000 – 0+920˝
147 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
147 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zachwiejów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
147 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa - Polska Wieś II
147 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
147 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.˝Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Padwi Narodowej (gimnazjum i szkoła podstawowa) w roku szkolnym 2015/2016˝
146 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZWiUK-340-1/2008. Nazwa zadania: Wykonanie zbiornika wody czystej V=310 m3 na SUW w Padwi Narodowej
146 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn. ˝˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Padew Narodowa˝
146 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.˝Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Padwi Narodowej (gimnazjum i szkoła podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017˝
145 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Domacyny przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
145 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – Sołectwo Zaduszniki
145 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: ˝Remont rowów melioracji wodnej szczegółowej w sołectwach Wojków, Pierzchne, Padew Narodowa uszkodzonych w czasie powodzi – gmina Padew Narodowa˝
145 - Ogłoszenia o przetargach: Przetarg ofertowy ˝Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Padew Narodowa droga nr 313 w m. Kębłow i droga nr 115 w m. Domacyny˝
145 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadania "Budowa kanalizacji dla gminy Padew Narodowa - II etap"
144 - Ogłoszenia o przetargach: Ogloszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Wojków
144 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. Ogłoszenie o zamowieniu publicznym pn. ˝Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa˝ – budynek Zespolu Szkół.
144 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – Sołectwo Padew Narodowa
144 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: ˝Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Padew Narodowa˝.
144 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Nazwa zadania : ˝ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych ˝Polska Wieś II˝ w Padwi Narodowej˝
143 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym-"Remont drogi uszkodzonej w czasie powodzi - Domacyny, droga nr 626"
143 - Wyjaśnienia i sprostowania: Sprostowanie dot. remontu drogi Domacyny nr 626, gmina Padew Narodowa
143 - Zamówienia publiczne: Modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ˝Modernizacja stadionu sportowego GRUNWALD w Padwi Narodowej-budowa szatni
142 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Padew Narodowa
142 - Ogłoszenia o przetargach: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
142 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o  I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonej w sołectwie Pierzchne przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
142 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntow stanowiących wlasność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa- obręb Kębłów
142 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Domacyny przeznaczonych do dzierżawy na okres 6 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego
142 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia publicznego pn. ˝Odbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu sanitarnego tłocznego, rurociągu grawitacyjnego oraz przebudowa pompowni ścieków nr P-9 w Padwi Narodowej uszkodzonych w czasie powodzi w 2010
141 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do dzierżawy na okres 8 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego
141 - Ogłoszenia o przetargach: Ogloszenie o I  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonej w sołectwie Padew Narodowa
141 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż gruntu mienia komunalnego gminy Padew Narodowa - obręb Padew Polska Wieś II
140 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w ob. Wojków, dz. o nr ewid.: 950, 89, 46, 835, 844, 843, 3
140 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: ˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejow , Zarównie (Zadanie I)...
140 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – Sołectwo Zarównie
140 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonego w sołectwie Domacyny:
140 - Ogłoszenia o przetargach: wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego-OSIEDLE WYGWIZDÓW II
139 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonego w sołectwie Padew Narodowa
139 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zawarciu umowy dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: publicznego na: ˝Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie
138 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. ˝˝Remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi na terenie Gminy Padew Narodowa na dz. o nr. 2261/1, 2202, 1555 w m. Padew Narodowa˝
138 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – Sołectwo Przykop
138 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. : ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, polegający na budowie ogrodzenia, altany drewnianej, utwardzenia placów...˝
138 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienia treści SIWZ do zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring)
138 - Zamówienia publiczne: Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.˝Zabudowa wyrw, remont i odbudowa przepustów uszkodzonych w czasie powodzi - Złoty Potok w miejscowości Padew Narodowa – Gmina Padew Narodowa˝
137 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Kębłów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego.
137 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
137 - Ogłoszenia o przetargach: przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego gminy Padew Narodowa w sołectwie Padew Narodowa –KW 32810 ( POLSKA WIEŚ )
137 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania ˝Poprawa estetyki i cech użytkowych przestrzeni publicznych oraz rozbudowa bazy społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Padew Narodowa – rozbudowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kębłów˝
136 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienie treści SIWZ-1 ˝Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego w miejscowości Wojków˝˝
136 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane na zadaniu pn. ˝Prace remontowo-budowlane na oczyszczalni ścieków uszkodzonej w czasie powodzi 2010 r. w m. Padew Narodowa - reaktory SBR I i SBR II˝.
136 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o  I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Pierzchne
136 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Remont drogi gminnej Nr 103468R ˝Piechoty-Biały Krzyż˝ w miejscowości Piechoty w km 0+410 – 1+410˝
135 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pod nazwą ˝: ˝Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł˝
135 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: ˝Remont dróg gminnych w miejscowościach Padew Narodowa (droga ˝Oczyszczalnia ścieków˝), Zachwiejów (droga ˝Zachwiejów na cmentarz˝) uszkodzonych w czasie powodzi – gmina Padew Narodowa˝
135 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn.˝Zabudowa wyrw, remont i odbudowa przepustów uszkodzonych w czasie powodzi - Złoty Potok w miejscowości Padew Narodowa – Gmina Padew Narodowa.˝
134 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zawarciu umowy na podłączenie studni głębinowych S-4, S-5, S-6 do SUW – wykonanie rurociągów wodociągowych, kabli energetycznych i obudów kompaktowych studni w Padwi Narodowej, Gmina Padew Narodowa˝
134 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Remont drogi gminnej Nr 103468R ˝Piechoty-Biały Krzyż˝ w miejscowości Piechoty w km 0+410 – 1+410˝
134 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Domacyny przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
133 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym p.n. ˝Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w Padwi Narodowej - droga powiatowa 1428 - budowa chodnika i parkingu˝
133 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/04/2008. Nazwa zadania: „Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w m. Padew Narodowa, droga nr 814 i 701, Gmina Padew Narodowa
133 - Ogłoszenia o przetargach: Ogloszenie o I  przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonej w sołectwie Padew Narodowa
133 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona wykonanie zadania pn. ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w m. Wojków˝
133 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
133 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – Sołectwo Wojków
132 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zachwiejów i Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
132 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów położonych w sołectwie Piechoty przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
132 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Remont drogi ˝Zarównie przez Wieś I˝ w miejscowości Zarównie w km 0+000 – 1+265˝
132 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Przewóz uczniów do gimnazjum i szkoły podstawowej na terenie Gminy Padew Narodowa w roku szkolnym 2012/2013˝
132 - Zamówienia publiczne: Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Padew Narodowa
132 - Zamówienia publiczne: Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Padew Narodowa˝.
132 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 6 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego.
132 - Zawiadomienia o wyborze ofert: ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, jej remont oraz zakup wyposażenia˝
131 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienie treści SIWZ-2 ˝Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego w miejscowości Wojków˝
131 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Zarównie
131 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝: ˝Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 615 531,00 zł˝
131 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa - sołectwo Wojków
131 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Przykop przeznaczonych do dzierżawy na okres 6 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego.
130 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝˝Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Padew Narodowa˝
130 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie - ˝Remont dróg gminnych w miejscowościach Zaduszniki (droga ˝Na Majdan i na Stępnia˝), Wojków (droga ˝Na Lipecką˝), Rożniaty (droga ˝Na Bika˝)- zadanie II
130 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zachwiejów
130 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek (Polska Wieś II i Wygwizdów II)
129 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn. ˝Przewóz uczniów do gimnazjum i szkoły podstawowej na terenie Gminy Padew Narodowa w roku szkolnym 2013/2014˝
128 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : ˝Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gminie Padew Narodowa˝
128 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejdszej ofert na zadanie pn. ˝˝Remont dróg gminnych w miejscowościach Zaduszniki (droga ˝Na Majdan i na Stępnia˝), Wojków (droga ˝Na Lipecką˝), Rożniaty (droga ˝Na Bika˝), Kębłów - zadanie I 
128 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
128 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego pn.˝Poprawa estetyki i cech użytkowych przestrzeni publicznych oraz rozbudowa bazy społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Padew Narodowa˝
127 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Babule przeznaczonych do dzierżawy na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej.
127 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa
127 - Zamówienia publiczne: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN.˝˝REMONT DROGI GMINNEJ NR 103453R W MIEJSCOWOŚCI DOMACYNY W KM 0+000 – 1+680˝
127 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Wojków przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
127 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do dzierżawy na okres 7 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego
127 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Remont drogi gminnej ˝Babule-Klęskówka˝ (nr drogi 42/42/016) w miejscowości Babule w km 0+000-0+510˝
127 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o  III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zachwiejów
127 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Przewóz uczniów do gimnazjum i szkoły podstawowej na terenie Gminy Padew Narodowa w roku szkolnym 2013/2014˝
127 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n. ˝Wykonanie zbiornika wody czystej V=310 m3 na SUW w Padwi Narodowej˝
126 - Ogłoszenia o przetargach: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI - ZBIORNIK WODNY OBOK SKR
126 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz nieruchomości mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej.
126 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania dot. ˝Budowy i wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Padew Narodowa˝
126 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 6 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego.
126 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Wojków przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w drodze publicznego przetargu nieograniczonego.
126 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej przy ul. Grunwaldzkiej 2 polegające na budowie placu parkingowego wraz z chodnikami i elementami .
126 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie dot. postępowania przetargowego na "Budowę kanalizacji dla gminy Padew Narodowa- II etap"
125 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Modernizacja obiektu byłego Ośrodka Zdrowia w Padwi Narodowej polegająca na dostosowaniu obiektów na Podstację Pogotowia Ratunkowego w Padwi Narodowej˝
125 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – Sołectwo Piechoty
125 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Pierzchne przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
125 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monit
125 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa
125 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na "Budowę kanalizacji dla Gminy Padew Narodowa - II etap"
124 - Ogłoszenia o przetargach: Przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa
124 - Wyjaśnienia i sprostowania: Sprostowanie do postępowania przetargowego na "Budowę kanalizacji dla gminy Padew Narodowa - II etap"
124 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Padew Narodowa˝
124 - Zamówienia publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ˝REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU URZĘDU GMINY
124 - Zamówienia publiczne: Sprostowanie dotyczące załącznika nr 1A w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym pn. ˝Budowa kanalizacji II etap - teren podwiślański: Zaduszniki, Przykop˝
124 - Ogłoszenia o przetargach: wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
124 - Zamówienia publiczne: Informacja o odrzuceniu oferty z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego -
123 - Ogłoszenia o przetargach: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
123 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonych w sołectwie Padew Narodowa
123 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Przykop przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości
123 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – Sołectwo Przykop
123 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Domacyny przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
122 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy
122 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa
122 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE PN. ˝PRZEWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W PADWI NARODOWEJ (GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA) W ROKU SZKOLNYM 2015/2016˝
122 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienie treści SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gminy Padew Narodowa˝.
122 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości mienia komunalnego sołectwa Wojków przeznaczonych do dzierżawy
121 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – Sołectwo Pierzchne
121 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wojków, nr ewid. 758 – obiekt poscaleniowy˝
121 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Padew Narodowa oraz studni kontrolno pomiarowej w miejscowości Przykop uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r.˝
121 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pn. ˝Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Padew Narodowa w 2012 r.˝
120 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonych w sołectwie Padew Narodowa
120 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wojków, dz. o nr ew. 421, Wojków, dz. o nr ew. 770, Wojków, dz. o nr ew. 815˝
120 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Dostawę nowego samochodu ratowniczo-pożarniczego typu lekkiego dla OSP Domacyny˝.
120 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego pn. ˝Kontynuacja remontu drogi gminnej do miejscowości Piechoty zniszczonej w 2006 r., Gmina Padew Narodowa˝
120 - Ogłoszenia o przetargach: wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zachwiejów przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
120 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Padew Narodowa
119 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/06/2008. Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr ew. 003453 w sołectwie Domacyny, Gmina Padew Narodowa”
119 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na realizację zadania pn. ˝Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Padew Narodowa˝
119 - Zamówienia publiczne: Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/04/2007. Nazwa zadania: Remont drogi uszkodzonej w czasie powodzi, droga nr 611/1 w m. Kębłów i droga nr 1613 w m. Zarównie, Gmina Padew Narodowa
119 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. ˝Modernizacja drogi powodziowej w m. Zachwiejów nr ewid. 349˝.
119 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ˝Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gminie Padew Narodowa˝
119 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej
119 - Ogłoszenia o przetargach: Protest złożony w dniu 23.11. 2006 r. dot. przetargu na dostawę sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Padew Narodowa.
119 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. :˝Remont komunalnej infrastruktury technicznej – usuwanie usterek powstałych w czasie powodzi, wymiana 16 szt. pomp zniszczonych przez powódź – Gmina Padew Narodowa˝
118 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonej w sołectwie Zaduszniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego
118 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
118 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gminy Padew Narodowa˝
118 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Remont drogi gminnej nr 100024R Wojków przez wieś do drogi wojewódzkiej – gmina Padew Narodowa˝
118 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na realizację zadania pn. ˝Wykonanie parkingu, drogi wewnętrznej i ciągu pieszego w  Zarówniu˝
117 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Piechoty
117 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/04/2008. Nazwa zadania: : ˝Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Padew Narodowa˝
117 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (działka nr 1543/1)
117 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – Sołectwo Kębłów
117 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zarównie, przeznaczonych do dzierżawy na okres
117 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
117 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – Sołectwo Zachwiejów
116 - Zamówienia publiczne: Zmiana treści SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gminy Padew Narodowa˝.
116 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pod nazwą: ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, jej remont oraz zakup wyposażenia˝
116 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Padew Narodowa
116 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Piechoty
116 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Remont drogi gminnej nr 100024R Wojków przez wieś do drogi wojewódzkiej – gmina Padew Narodowa˝
116 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania ˝Poprawa infrastruktury społęczno-kulturalnej w miejscowości Kębłów - budowa parkingu i chodnika˝
116 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – Sołectwo Przykop
115 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego
115 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝˝Remont komunalnej infrastruktury technicznej uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r. polegający na dostawie pomp dla przepompowni ścieków na terenie Gminy Padew Narodowa.˝
115 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży
115 - Ogłoszenia o przetargach: Zawiadomienie o złożeniu protestu w postępowaniu na dostawę sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Padew Narodowa.
115 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.˝Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa˝
115 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa
115 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/08/2008. Nazwa zadania: „Remont dróg dojazdowych do pól. Droga nr 505, droga nr 448 w m. Babule, Gmina Padew Narodowa”
114 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Padew Narodowa
114 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa kanalizacji - II etap - teren podwiślański"
114 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa˝
114 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO SOŁECTWA BABULE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES 3 LAT W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓW
114 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IZP.271.6.2015. Nazwa zadania: ˝Remont drogi gminnej nr 103467R w miejscowości Pierzchne w km 0+000 – 1+500˝
114 - Ogłoszenia o przetargach: wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
114 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonania zadania pn. ˝Remont drogi gminnej Nr 103468R ˝Piechoty-Biały Krzyż˝ w miejscowości Piechoty w km 0+410 – 1+410˝
114 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Pierzchne przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze publicznego przetargu ustnego ograniczonego
113 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.˝Zabudowa wyrw, remont i odbudowa przepustów uszkodzonych w czasie powodzi - Złoty Potok w miejscowości Padew Nar
113 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ˝Udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 2 800 000,00 zł˝
113 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym -: Przebudowa oświetlenia Polska Wieś
113 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa i Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej
113 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/07/2008. Nazwa zadania: „Wykonanie parkingu przy cmentarzu w miejscowości Padew Narodowa”
113 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zachwiejów przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
113 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Remont drogi gminnej Nr 103468R ˝Piechoty-Biały Krzyż˝ w miejscowości Piechoty w km 0+410 – 1+410˝
112 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
112 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wymiana pokrycia dachowego w filii Szkoły Podstawowej w Babulach"
112 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/05/2008. Nazwa zadania: „Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi na terenie Gminy Padew Narodowa. Droga nr 554/1 Rożniaty, droga nr 871/3 i 871/4 Przykop”
112 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa
112 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie na zawarcie umowy dot. zamówienia publicznego na: ˝Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych ˝Polska Wieś II˝ w Padwi Narodowej.
112 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienie treści SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gminy Padew Narodowa˝.
111 - Ogłoszenia o przetargach: przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – Sołectwo Zarównie
111 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonaniwe zadania pn. ˝KONSERWACJA ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ NA TERENIE GMINY PADEW NARODOWA
111 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu niegraniczonym na sprzedaż gruntu stanowiących własność mienia komunalnrgo gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów
111 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego gminy Padew Narodowa
111 - Zamówienia publiczne: Odpowiedź na zapytanie dot. wykonania zbiornika wody czystej V=310 m3 na SUW w Padwi Narodowej”
111 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o zawarciu umowy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ˝Budowa chodnika w pasie dróg gminnych. Droga nr 972/2 w km 0+000-0+455. Droga nr 1128 w km 0+608-1+290 i 1+300-1+987 w miejscowości Padew Narodowa˝ na potrzeby Gminy
110 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Dostawę artykułów spożywczych dla Stołówki Szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im Franciszka Krempy w Padwi Narodowej˝
110 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - "Modernizacja dróg w strefie aktywności gospodarczej w m. Padew narodowa"
109 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO SOŁECTWA ZARÓWNIE PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES 3 LAT W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓW
109 - Zamówienia publiczne: Odpowiedź na zapytania dotyczące ˝Wykonania zbiornika wody czystej V=310 m3 w Padwi Narodowej˝
109 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego
109 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Odbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu sanitarnego tłocznego, rurociągu grawitacyjnego oraz przebudowa pompowni ścieków nr P-9 w Padwi Narodowej uszkodzonych w cz
108 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN.˝˝REMONT DROGI GMINNEJ NR 103453R W MIEJSCOWOŚCI DOMACYNY W KM 0+000 – 1+680˝
108 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝Remont drogi gminnej ˝Babule-Klęskówka˝ (nr drogi 42/42/016) w miejscowości Babule w km 0+000-0+510˝
108 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na "Remont i modernizację dróg gminnych o nr ewid. 839/1, 4040, 2932, 684/1 i 1040"
108 - Zamówienia publiczne: Sprostowanie do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi w miejscowości Przykop - droga Przykop Dwór do wału - 1 km
107 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP˝
107 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.˝˝Remont drogi gminnej ˝Zarównie-Zachwiejów˝ (nr drogi 42/42/015) w miejscowości Zarównie w km 0+000-0+460˝
107 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.˝Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP˝
107 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Wybór oferty w postępowaniu na: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w Padwi Narodowej, droga powiatowa 1428 - budowa chodników i parkingu”
107 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. :˝Remont komunalnej infrastruktury technicznej – usuwanie usterek powstałych w czasie powodzi, wymiana 16 szt. pomp zniszczonych przez powódź – Gmina Padew Narodowa˝
107 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie - ˝Remont dróg gminnych w miejscowościach Zaduszniki (droga ˝Na Majdan i na Stępnia˝), Wojków (droga ˝Na Lipecką˝), Rożniaty (droga ˝Na Bika˝), Kębłów (droga ˝Na Kusinę˝, ˝droga Tarnówek˝)... - zadanie II
106 - Ogłoszenia o przetargach: Ogloszenie - IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonych w sołectwie Zachwiejów
106 - Zamówienia publiczne: Zmiana treści SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu Gminy Padew Narodowa˝.
106 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienie publicznego na remont drogi w miejscowości Przykop - droga Przykop Dwór do wału - 1,0 km
106 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Stołówki Szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej”
106 - Zamówienia publiczne: Informacja z otwarcia ofert na ˝Wykonanie parkingu, drogi wewnętrznej i ciągu pieszego w  Zarówniu˝
105 - Zamówienia publiczne: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie zadania pn. ˝Remont drogi gminnej nr 103467R w miejscowości Pierzchne w km 0+000 – 1+500˝
105 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n. ˝Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi na terenie Gminy Padew Narodowa. Droga nr 554/1 Rożniaty, droga nr 871/3 i 871/4 Przykop˝
105 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
104 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Pierzchne przeznaczonych do dzierżawy
104 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę etyliny, oleju napędowego oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby UG Padew Narodowa
104 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.˝Remont komunalnej infrastruktury technicznej uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r. polegający na dostawie pomp dla przepompowni ścieków na terenie Gminy Padew Narodowa˝
104 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w ob. Wojków, dz. o nr ewid.: 950, 89, 46, 835, 844, 843, 3
104 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
104 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dot. realizacji zadania p.n. ˝Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w miejscowościach Padew Narodowa i Rożniaty, Gmina Padew Narodowa˝
104 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Wojków, przeznaczonych do dzierżawy na okres
104 - Zamówienia publiczne: Unieważnienie postępowania o zamówieniu publicznym pn. : ˝Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP˝
103 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu - budowa IV odcinka sieci kanalizacyjnej sołectwa Padew Narodowa
103 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝ Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP˝
102 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.269.723,03 zł˝
102 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na na: „Budowę kanalizacji II etap –teren podwiślański: Zaduszniki, Przykop”
102 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Padew Narodowa˝
102 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Wojków
102 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Remont drogi nr 103456R ˝Nowa droga do Rożniat˝ w miejscowości Kębłów˝
101 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - udzielenie kredytu w wysokości 1.400.000 zł
101 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi uszkodzonej w czasie powodzi, droga nr 611/1 w m. Kębłów i droga nr 1613 w m. Zarównie, Gmina Padew Narodowa
101 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty - przedmiot zamówienia "IV odcinek sieci kanalizacyjnej sołectwa Padew Narodowa"
101 - Zamówienia publiczne: Ogołoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn.: ˝Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w miejscowościach Padew Narodowa i Rożniaty, Gmina Padew Narodowa˝ na potrzeby Gminy Padew Narodowa.
101 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Przykop przeznaczonych do dzierżawy na okres 8 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego.
100 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ˝Przebudowa oświetlenia Polska Wieś˝
100 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie drogi dojazdowej do pól, działka nr 1599/1
100 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi nr 1433/1
100 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ do zadania pn.: ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, jej remont oraz zakup wyposażenia˝
100 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego pn. Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP
100 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze ofert dot. zamówienia publicznego pn. ˝˝Remont zapadniętych ciągów pieszych oraz części parkingowej uszkodzonych w czasie powodzi na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej – Gmina Padew Naro
100 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : ˝Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł˝
100 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej w miejscowości Rożniaty
100 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Przykop
99 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonych w sołectwie Zachwiejów
99 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wojków, nr ewid. 1026 – obiekt poscaleniowy˝
99 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ˝Dostawa artykułów spozywczych dla potrzeb stołówki przy Publicznym Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej
99 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach zadania - "Budowa kanalizacji dla Gminy Padew Narodowa"
99 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamóienia publicznego pn. ˝Remont dróg gminnych uszkodzonych w czasie powodzi na terenie Gminy Padew Narodowa na dz. o nr. 2261/1, 2202, 1555 w m. Padew Narodowa
99 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drogi dojazdowej do pól, działka nr 1599/1
99 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ˝Kontynuacja remontu drogi gminnej do miejscowości Piechoty zniszczonej w 2006 r., Gmina Padew Narodowa˝
98 - Zawiadomienia o wyborze ofert: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA 2011 R.
98 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o zawarciu umowy na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: ˝Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w miejscowościach Padew Narodowa i Rożniaty, Gmina Padew Narodowa˝ na potrzeby Gminy Padew Narodowa.
98 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi na osiedlu Jeziórko w Padwi Narodowej
98 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Kębłów przeznaczonych do dzierżawy na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej
98 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ˝Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w Padwi Narodowej , droga powiatowa nr 1428 - budowa chodników i parkingu˝
97 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na remont i modernizacja dróg gminnych o nr ewid. 839/1, 4040, 2932, 684/1 i 1040
97 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Przykop przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
97 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonania zadania pn. ˝˝Remont sieci kanalizacyjnej uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 roku na terenie miejscowości Przykop i Domacyny, Gmina Padew Narodowa.˝
97 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Powiadomienie o wyborze oferty na wykonanie budowy IV odcinka sieci kanalizacyjnej sołectwa Padew Narodowa
97 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenia zamówienia publicznego na remont drogi w miejscowości Pierzchne - droga gminna nr 259, nr 9 - 1,00 km oraz droga gminna nr 166 i nr 263 - 0,50 km
96 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Zachwiejów
96 - Zamówienia publiczne: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ˝Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na terenie Gminy Padew Narodowa˝
96 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Wojków przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w drodze ustnego przetargu ograniczonego
96 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonych w sołectwie Padew Narodowa.
96 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadow komunalnych z terenu gminy Padew Narodowa˝
96 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -˝ Budowa kanalizacji - II etap teren podwiślański: Wojków, Domacyny˝
95 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Padwi Narodowej˝
95 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi w miejscowości Padew - droga do stacji SUW nr 1467/1 - 0,3 km
95 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie - ˝Remont dróg gminnych w miejscowościach Zaduszniki (droga ˝Na Majdan i na Stępnia˝), Wojków (droga ˝Na Lipecką˝), Rożniaty (droga ˝Na Bika˝), Kębłów (droga ˝Na Kusinę˝, ˝droga Tarnówek˝)... - zadanie I 
95 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na remont-odbudowę drogi dojazdowej do pól - droga nr 1433/1
95 - Zamówienia publiczne: Wyjaśnienie do ogłoszenia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/04/2008. Nazwa zadania: „Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w m. Padew Narodowa, droga nr 814 i 701, Gmina Padew Narodowa
94 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ˝Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP˝
94 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na zadaniu ˝Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Padew Narodowa˝
94 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów położonych w sołectwie Zachwiejów przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego.
94 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na potrzeby gminy Padew Narodowa
94 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze ofert dot. zamówienia publicznego pn. ˝˝Remont zapadniętych ciągów pieszych oraz części parkingowej uszkodzonych w czasie powodzi na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Padwi Narodowej – Gmina Padew Naro
94 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Piechoty przeznaczonych do dzierżawy na okres 6 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego.
93 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zdanie pn. Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi, droga nr 814 i 701 w m. Padew Narodowa
93 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.˝Remont dróg dojazdowych do pól. Droga nr 505, droga nr 448 w m. Babule, gmina padew Narodowa˝
93 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego (działka nr 1541)
93 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Wojków przeznaczonych do dzierżawy na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej
93 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do dzierżawy na okres 8 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego
93 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Nazwa zadania: ˝Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP˝
92 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zachwiejów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
92 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
92 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Remont przepompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą uszkodzonych w czasie powodzi w 2010 r. na terenie Gminy Padew Narodowa˝
92 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne pn.: ˝Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 615 531,00 zł˝
92 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Piechoty przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
92 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze ofert na "Remont drogi w m. Przykop-droga Przykop Dwór"
91 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa chodnika w pasie dróg gminnych.Droga nr 972/2 w km 0+000-0+455. Droga nr 1128 w km 0+608-1+290 i 1+300-1+987
91 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Dostawa nowego samochodu ratowniczo-pożarniczego typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadusznikach˝
91 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
91 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Pierzchne przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
90 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 389.500 zł.
90 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Wykonanie parkingu przy cmentarzu w miejscowości Padew Narodowa”
90 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę etyliny i oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
90 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Rożniaty przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
89 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wwykonanie zadania pn. ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, polegający na budowie ogrodzenia, altany drewnianej, utwardzenia placów...˝
89 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi w miejscowości Padew-droga pod nazwą Padew przez Polska Wieś nr ewid. 4010
89 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝˝Dostawa nowego samochodu ratowniczo-pożarniczego typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadusznikach˝.
89 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Zachwiejów przeznaczonych do dzierżawy na okres 8 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego.
89 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie na dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im. F. Krempy w Padwi Narodowej
89 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝˝Modernizacja drogi powodziowej w miejscowości Zachwiejów, nr ewid 165/4˝
89 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
88 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wojków, nr ewid. 886 i 1009 – obiekty poscaleniowe˝
88 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę etyliny i oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy w Padwi Narodowej
88 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego na potrzeby Gminy Padew Narodowa˝,
88 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝˝˝Remont drogi gminnej ˝Zarównie-Zachwiejów˝ (nr drogi 42/42/015) w miejscowości Zarównie w km 0+000-0+460˝
88 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na "Remont drogi w m. Pierzchne"
87 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
87 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie dot. postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych ˝Polska Wieś II˝ w Padwi Narodowej
87 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetarguustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonych w sołectwie Padew Narodowa
87 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Wojków przeznaczonych do dzierżawy na okres 6 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego.
87 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonych w sołectwie Padew Narodowa.
87 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o zawarciu umowy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont drogi w miejscowości Padew – droga pod nazwą Padew przez „Polska Wieś „ – 1,45 km, nr ew 4010 na potrzeby Gminy Padew Narodowa.
86 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi na osiedlu Jeziórko w Padwi Narodowej
86 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝Remont kaplicy - mienie w Babulach˝
86 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
86 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczony na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Zarównie
86 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogloszenie o zawarciu umowy na dostawę sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Padew Narodowa
86 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ˝Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Stołówki Szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej˝
86 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonych w sołectwie Kębłów
85 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi gminnej do oczyszczalni ścieków nr ew. 221/1
85 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr ew. 003453 w sołectwie Domacyny, Gmina Padew Narodowa”
85 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Rożniaty przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
85 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Dostawę artykułów spożywczych dla Stołówki Szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im Franciszka Krempy w Padwi Narodowej˝
85 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego dla miejscowości Zachwiejów, Zarównie, Piechoty, Babule˝
84 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zbiornika wody czystej V=310 m3 w Padwi Narodowej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej
84 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Padwi Narodowej (gimnazjum i szkoła podstawowa) w roku szkolnym 2014/2015˝
84 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Wojków dz.o nr ewid. 579, Gmina Padew Narodowa˝
84 - Zamówienia publiczne: Sprostowanie do postępowania przetargowego ˝Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi na terenie Gminy Padew Narodowa Droga nr 554/1 Rożniaty, droga nr 871/3 i 871/4 Przykop˝
84 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: S.Sz.-1/2012. Nazwa zadania: ˝Dostawa artykułów spożywczych dla Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej˝
84 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Padew Narodowa i Babule˝
84 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na remont i modernizację dróg gminnych o nr 4144, 307/1 i 208
84 - Zamówienia publiczne: Zamówienie publiczne na remont i modernizację drogi gminnej nr 4145
83 - Ogłoszenia o przetargach: Ogloszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonych w sołectwie Babule
83 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
83 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 9 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego
83 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Dostawa nowego samochodu ratowniczo-pożarniczego typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domacynach˝
83 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację dróg w strefie aktywności gospodarczej w m. Padew Narodowa
83 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego na potrzeby Gminy Padew Narodowa˝,
82 - Zamówienia publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN. ˝KONSERWACJA ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ NA TERENIE GMINY PADEW NARODOWA
82 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze oferty na „Remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Padwi Narodowej”
82 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Remont kanału melioracyjnego ˝Prodnia˝ oraz przepustu pod drogą gminną w m. Zarównie˝
82 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę art. spożywczych dla stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Padwi Narodowej
82 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wojków, nr ewid. 579 – obiekt poscaleniowy˝
82 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do dzierżawy na okres 9 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego
82 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o zawarciu umowy dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Gminie Padew Narodowa"
82 - Zawiadomienia o wyborze ofert: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie zadania pn. ˝Remont drogi gminnej nr 103467R w miejscowości Pierzchne w km 0+000 – 1+500˝
81 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zachwiejów przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
81 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ do zadania pn.: ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, jej remont oraz zakup wyposażenia˝
81 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. dla zadania pn.˝Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa–budynek Zespołu Szkół˝
80 - Zamówienia publiczne: II Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę etyliny i oleju napędowego na potrzeby UG Padew Narodowa
80 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nan wykonanie zadania pn. ˝Ogólnodostępny park rehabilitacji ruchowej wraz ze ścieżkami ćwiczebnymi w miejscowości Padew Narodowa˝
80 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o zawarciu umowy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Przykop – droga Przykop Dwór do wału – 1,0 km” na potrzeby Gminy Padew Narodowa.
80 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację drogi gminnej do oczyszczalni ścieków nr ew.221/1
80 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienia treści SIWZ do zadania pn. ˝Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaduszniki˝
80 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do dzierżawy na okres 7 miesięcy w drodze bezprzetargowej
80 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę art. spożywczych dla stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Padwi Narodowej
79 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ˝dostawę artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im. F. Krempy w Padwi Narodowej˝
79 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie kredytu krótkoterminowego
79 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Padew Narodowa˝.
78 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na "Remont drogi uszkodzonej w czasie powodzi - Domacyny, droga nr 626, Gmina Padew Narodowa"
78 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie remontu i modernizacji drogi gminnej nr 4145
78 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
78 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o zawarciu umowy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Pierzchne – droga gminna nr 259, nr 9 – 1,00 km oraz droga gminna nr 166 i nr 263 – 0,50 km” na potrzeby Gminy
77 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty-Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 539.500 zł
77 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Padew Narodowa
77 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝KONSERWACJA ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ NA TERENIE GMINY PADEW NARODOWA˝
77 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych dla potrzeb Stołówki Szkolnej przy Publicznym Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej
77 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie dot. postępowania przetargowego n.z. "Remont drogi w miejscowości Padew - droga do stacji SUW"
76 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na "Remont drogi w m. Padew - droga do stacji SUW"
76 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ do zadania pn.: ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, jej remont oraz zakup wyposażenia˝
75 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na remont i modernizację dróg gminnych o numerach: 4144, 307/1 i 208/4
74 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o zawarciu umowy dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont drogi uszkodzonej w czasie powodzi – Domacyny, droga nr 626, Gmina Padew Narodowa” na potrzeby Gminy Padew Narodowa.
74 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Remont drogi gminnej Nr 103451R ˝Do Dworu˝ w miejscowości Przykop w km 0+000-1+040˝
74 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Babule przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
74 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Pierzchne przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej
73 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 miesięcy w drodze bezprzetargowej
73 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Babule przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej
73 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Remont drogi ˝Zarównie przez Wieś I˝ w miejscowości Zarównie w km 0+000 – 1+265˝
73 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Padew narodowa przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 –ciu miesięcy w drodze bezprzetargowej
73 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Babule przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej
73 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonych w sołectwie Kębłów
72 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.˝Remont infrastruktury drogowo-parkingowej i płyty boiska sportowego w miejscowości Padew Narodowa – działka ewid. nr 2134˝
71 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 8 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego.
71 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej przy ulicy Ks. Jana Kica 8 w miejscowości Padew Narodowa˝
71 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Babule przeznaczonych do dzierżawy na okres 6 miesięcy w drodze bezprzetargowej
70 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
70 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Piechoty przeznaczonych do dzierżawy do dnia 30.09. 2010 r. w drodze publicznego przetargu nieograniczonego
69 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ do zadania pn.: ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, jej remont oraz zakup wyposażenia˝
69 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaduszniki˝
69 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do dzierżawy na okres do 31.10. 2010 r.
69 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze oferty na "Remont drogi w m. Padew - Padew "Polska Wieś"
68 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej.
68 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej
68 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o zawarciu umowy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Padew – droga do stacji SUW nr 1467/1 – 0,3 km
68 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania zadania pod nazwą: Remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w miejscowościach Padew Narodowa i Rożniaty, Gmina Padew Narodowa
68 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania ˝Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Padew Narodowa˝
67 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝˝Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 269 723,03 zł.˝
67 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 7 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego.
66 - Zamówienia publiczne: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ WYSOKOWYDAJNEGO AGREGATU POMPOWEGO NA POTRZEBY GMINY PADEW NARODOWA
66 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 9 m-cy w drodze bezprzetargowej
65 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zad. pn. ˝Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Padwi Nar. (gimnazjum i szkoła podstaw.) w roku 2016/2017
65 - Wyjaśnienia i sprostowania: Wyjaśnienie nr 4 treści SIWZ do zadania pn.: ˝Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, jej remont oraz zakup wyposażenia˝
65 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝˝Przebudowa drogi gminnej nr 103469 R w m. Babule oraz drogi na działce nr ewid. gruntu 652 i 651 w m. Piechoty, Gmina Padew Narodowa˝
64 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝ Adaptacja budynku byłej szkoły na Dzienny Dom ˝Senior-WIGOR˝ w m. Przykop, Gmina Padew Narodowa
64 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Remont drogi gminnej ˝Zarównie przez Wieś II˝ w m. Zarównie w km 0+000 – 0+920˝
64 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
64 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zachwiejów przeznaczonych do dzierżawy na okres do 30.09. 2010 r.
63 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. ˝Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Padwi Narodowej (gimnazjum i szkoła podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017˝
63 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
63 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na ˝Dostawę agregatu hydraulicznego wraz z osprzętem dla jednostki OSP Padew Narodowa˝
63 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ˝Dostawę nowego samochodu ratowniczo-pożarniczego typu lekkiego dla OSP Domacyny˝.
60 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Kębłów przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
60 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
60 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝KONSERWACJA ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ NA TERENIE GMINY PADEW NARODOWA˝ - zadanie II
59 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Rożniaty przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
59 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝˝Modernizacja drogi powodziowej w miejscowości Zachwiejów, nr ewid 349˝
59 - Ogłoszenia o przetargach: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
59 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
59 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na realizację zadania pn. ˝Dostawa przenośnej motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Rożniaty˝
59 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonego w sołectwie Padew Narodowa
59 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: ˝Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego na potrzeby Gminy Padew Narodowa-zadanie I Agregat pompowy˝
58 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej
58 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zachwiejów przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej
58 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do dzierżawy na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej
58 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na ˝Dostawę nowego samochodu ratowniczo-pożarniczego typu lekkiego dla OSP Domacyny˝.
58 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
58 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
58 - Zamówienia publiczne: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA ˝USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PADEW NARODOWA W 2014 ROKU˝
58 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Przykop przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego
57 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej
57 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Padew Narodowa w 2012 r.˝
57 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
56 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zaduszniki przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
54 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
54 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Piechoty przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej
52 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Pierzchne przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej
52 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Przebudowa drogi gminnej nr ewid działki 1341 i 1112 ul. Wrzosowa w m. Padew Narodowa oraz drogi na działce nr ewid. gruntu 518, 579, 336 w m. Wojków, Gmina Padew Narodowa˝
52 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝KONSERWACJA ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ NA TERENIE GMINY PADEW NARODOWA˝ - zadnie III
52 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Kębłów
52 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości mienia komunalnego sołectwa Babule zabudowanej budynkiem po byłej szkole, przeznaczonej do najmu na okres 10 –ciu lat w drodze bezprzetargowej
52 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wojków - zadanie nr II - droga nr 770
50 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. ˝Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Padwi Narodowej (gimnazjum i szkoła podstawowa) w roku szkolnym 2014/2015˝
49 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego na potrzeby Gminy Padew Narodowa-zadanie II Pompa wspomagająca
49 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wojków, dz. o nr ew. 421, Wojków, dz. o nr ew. 770, Wojków, dz. o nr ew. 81
49 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej
48 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek Wiejski w Pierzchnem, gmina Padew Narodowa˝
48 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa drogi gminnej nr ewid działki 1341 i 1112 ul. Wrzosowa w m. Padew Narodowa oraz drogi na działce nr ewid. gruntu 518, 579, 336 w m. Wojków, Gmina...˝
47 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 4 lat w drodze ustnego przetargu ograniczonego
47 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz lokalu mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
43 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wojków - zadanie nr III - droga nr 815
41 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamowienia publicznego p˝Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego na potrzeby Gminy Padew Narodowa˝.
41 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej , sporządzony zgodnie z  art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. , po
40 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Modernizacja obiektu byłego Ośrodka Zdrowia w Padwi Narodowej polegająca na dostosowaniu obiektów na Podstację Pogotowia Ratunkowego w Padwi Nar.
40 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Babule przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
39 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zachwiejów przeznaczonych do dzierżawy na okres 8 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego
38 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wojków - zadanie nr I - droga nr 421
36 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. dla zadania pn.˝Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa–budynek Zespołu Szkół˝
36 - ZAPYTANIA OFERTOWE: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. ˝Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Padew Narodowa˝
36 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝ Adaptacja budynku byłej szkoły na Dzienny Dom ˝Senior-WIGOR˝ w m. Przykop, Gmina Padew Narodowa
36 - ZAPYTANIA OFERTOWE: Zapytanie ofertowe na dostawę - przygotowanie i dowóz dwudaniowych obiadów dla pensjonariuszy Dziennego Domu ˝Senior- WIGOR˝ w Przykopie, Gmina Padew Narodowa.
36 - ZAPYTANIA OFERTOWE: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : ˝Dostawa - przygotowanie i dowóz dwudaniowych obiadów dla pensjonariuszy Dziennego Domu ˝Senior- WIGOR˝ w Przykopie, Gmina Padew Narodowa˝
35 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o  I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – położonego w sołectwie Padew Narodowa
32 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: ˝przebudowa drogi gminnej nr 103469 r w m. Babule oraz drogi na działce nr ewid. gruntu 652 i 651 w m. Piechoty, gmina Padew Narod.
32 - Ogłoszenia o przetargach: Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntów mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa – sołectwo Zachwiejów
32 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Zachwiejów przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej
32 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Piechoty przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
31 - ZAPYTANIA OFERTOWE: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : ˝Przewóz pensjonariuszy Dziennego Domu ˝Senior- WIGOR˝ w Przykopie, gmina Padew Narodowa (dowóz do Domu Dziennego ˝Senior- WIGOR˝ i odwóz)˝
31 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.˝Przebudowa drogi gminnej nr ewid działki 16/2 i 16/18 w m. Rożniaty oraz drogi na działce nr ewid. gruntu 356 w m. Kębłów, Gmina Padew Narodowa˝
31 - ZAPYTANIA OFERTOWE: Zapytanie ofertowe - przewóz pensjonariuszy Dziennego Domu ˝Senior- WIGOR˝ w Przykopie, gmina Padew Narodowa (dowóz do Domu Dziennego ˝Senior- WIGOR˝ i odwóz)
31 - REJESTR INSTYTUCJI KULTURY: Rejestr instytucji kultury
31 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
30 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wojków - zadanie nr II - droga nr 770
28 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości mienia komunalnego sołectwa Wojków przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
28 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: ˝Przewóz pensjonariuszy Dziennego Domu ˝Senior- WIGOR˝ w Przykopie, gmina Padew Narodowa (dowóz do Domu Dziennego ˝Senior- WIGOR˝ i odwóz)˝
26 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: ˝Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego na potrzeby Gminy Padew Narodowa-zadanie I Agregat pompowy˝
25 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
25 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości mienia komunalnego sołectwa Przykop przeznaczonych do najmu na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.
24 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Padew Narodowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - Osiedle Wygwizdów II
23 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wojków - zadanie nr III - droga nr 815
23 - Ogłoszenia o konkursach: Ogłoszenie Wójta Gminy Padew Narodowa o wyborze ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej...na rok 2017
23 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. ˝Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego na potrzeby Gminy Padew Narodowa-zadanie II Pompa wspomagająca
23 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do najmu na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej
22 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Babule przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
22 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do dzierżawy na okres 4 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
21 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
21 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Zarównie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
20 - Ogłoszenia o konkursach: Ogłoszenie z dnia 23 lutego 2017 r. o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
19 - Ogłoszenia o konkursach: Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2017 r. o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki przeciw alkoholowej dla dzieci i młodzieży na rok 2017
19 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
18 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ˝Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie: Wojków - zadanie nr I - droga nr 421
17 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej położonych na terenie sołectwa Padew Narodowa
17 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : ˝Dostawa - przygotowanie i dowóz dwudaniowych obiadów dla pensjonariuszy Dziennego Domu ˝Senior- WIGOR˝ w Przykopie, Gmina Padew Narodowa˝
16 - Ogłoszenia o konkursach: Ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki przeciw alkoholowej dla dzieci i młodzieży na rok 2017 (II)
16 - Ogłoszenia o konkursach: Ogłoszenie Wójta Gminy Padew Narodowa o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży na rok 2017
16 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do dzierżawy na okres 4 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego
16 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert ˝Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek wiejski w Pierzchnem, gmina Padew Narodowa.
15 - ZAPYTANIA OFERTOWE: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Padew Narodowa˝
15 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝˝Przebudowa drogi gminnej nr 103469 R w m. Babule oraz drogi na działce nr ewid. gruntu 652 i 651 w m. Piechoty, Gmina Padew Narodowa˝ cz. II Piech
13 - ZAPYTANIA OFERTOWE: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. ˝Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Padew Narodowa˝
12 - Ogłoszenia o konkursach: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ROK 2017 (II)
11 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Babule przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
11 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Przykop przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
11 - Zamówienia publiczne: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝˝Przebudowa drogi gminnej nr 103469 R w m. Babule oraz drogi na działce nr ewid. gruntu 652 i 651 w m. Piechoty, Gmina Padew Narodowa˝ cz. I Babul
10 - Zamówienia publiczne: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek wiejski w Pierzchnem, gmina Padew Narodowa˝.
9 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz mienia komunalnego sołectwa Rożniaty przeznaczonych do najmu na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
9 - Zamówienia publiczne: Informacja z sesji otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.:˝Przebudowa drogi gminnej nr ew. 1341 i 1112 ul. Wrzosowa w m. Padew Narodowa oraz drogi na dzialce nr ew. 518, 579, 337 w m. Wojków Gm. Padew Narodowa
9 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości rolnych mienia komunalnego sołectwa Domacyny przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej
8 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝Modernizacja obiektu byłego Ośrodka Zdrowia w Padwi Narodowej polegająca na dostosowaniu obiektów na Podstację Pogotowia Ratunkowego w Padwi Nar.
8 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej
7 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do dzierżawy na okres 4 – miesięcy w drodze bezprzetargowej
6 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝˝Przebudowa drogi gminnej nr 103469 R w m. Babule oraz drogi na działce nr ewid. gruntu 652 i 651 w m. Piechoty, Gmina Padew Narodowa˝ cz. II Piech
6 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝˝Przebudowa drogi gminnej nr 103469 R w m. Babule oraz drogi na działce nr ewid. gruntu 652 i 651 w m. Piechoty, Gmina Padew Narodowa˝ cz. I Babul
6 - Wykaz gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: Wykaz gruntów stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Padew Narodowa położonych w sołectwie Kębłów przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości.
5 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokalu mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonego do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
5 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
5 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
4 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
4 - Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do dzierżawy: Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego sołectwa Kębłów przeznaczonych do dzierżawy na okres 4 lat w drodze publicznego przetargu ograniczonego
4 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz nieruchomości mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
3 - Zawiadomienia o wyborze ofert: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. ˝ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek wiejski w Pierzchnem, gmina Padew Narodowa˝.
2 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Zarównie przeznaczonych do najmu na okres 9 miesięcy w drodze bezprzetargowej
0 - Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu: Wykaz lokali mienia komunalnego sołectwa Padew Narodowa przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej

Procedury
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA