Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
środa, 16 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Gminy w Padwi Narodowej
39-340 Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2
tel. 0-15 851 44 60, fax 0-15 811 93 80
e-mail: gmina@padewnarodowa.com.pl, http: www.padewnarodowa.com.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Wójt Gminy    mgr Robert PLUTA

       tel: (0-15) 851-44-61      fax: (0-15) 811 93 80

      email: wojt@padewnarodowa.com.pl

 • kompetencje (wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Padwi Narodowej)

Do zadań wójta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy  reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 2. wykonywanie uchwał rady oraz przedkładanie na sesje sprawozdań z ich wykonania;
 1.  przygotowanie projektu budżetu, ogłaszanie uchwały budżetowej, sprawozdań z jego wykonania oraz nadzorowanie realizacji budżetu gminy i gospodarki finansowej Urzędu;
 1. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej gminy;
 3. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 1. określanie polityki kadrowej i płacowej;
 2. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu;
 1. powoływanie oraz odwoływanie w drodze zarządzenia zastępcy Wójta;
 2. występowanie z wnioskiem do Rady Gminy o powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy;
 1. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Gminy Padew Narodowa;
 1. podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu ;   
 2. podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu;
 1. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 1.  nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 2. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu wójta gminy decyzji o których mowa w pkt. 7;
 3. udzielanie pełnomocnictw procesowych;
 4. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym i o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych;
 1. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych miedzy pracownikami Urzędu;
 1. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością;
 2. wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w szczególności organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w oparciu o odrębne przepisy;
 3.  sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad działalnością Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Radcy Prawnego, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz wykonywania zadań przez pracowników zatrudnionych na            samodzielnych stanowiskach pracy.

 

 
Data wytworzenia: 2011-05-24
Data udostępnienia: 2011-05-24
Ilość wyświetleń: 3082
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Ryszard Gancarz

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA