Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
23 marca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Ośrodek Pomocy Społecznej
63-130 Książ Wlkp., Stacha Wichury 11 /A
tel. 61 2822700, 61 8301946, fax 61 2822700
e-mail: ops@ops.ksiaz-wlkp.pl, http: www.opsksiaz.zapto.org
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:

 1. obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D - likwidacja barier transportowych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci pomocy:

 1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które    prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D(likwidacja barier transportowych)
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 6. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zez środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla projektów z terenu Powiatu Śremskiego nie może przekroczyć:

 • 25% kosztów jego realizacji w obszarach B,
 • 45% kosztów jego realizacji w obszarze C,
 • 55% kosztów jego realizacji w obszarze D (plus 10% dla Warsztatu Terapii Zajęciowej),
 • 15% kosztów jego realizacji w obszarze E,
 • 25% kosztów jego realizacji w obszarze G

Terminy składania wniosków:

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił termin na składanie do Oddziałów PFRON:

 1. wniosków i wystąpień samorządów powiatowych dotyczących obszarów B, C, D,F,  G od dnia 1 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 r.,
 2. wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu od dnia 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r.

UWAGA!!!
Powiat Śremski jako realizator programu w obszarach B, C, D i G ustalił termin na składanie wniosków samorządów gminnych, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych
od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl w zakładce programy i zadania PFRON lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  ul. Dutkiewicza 5 (Agnieszka Kuźniak, pok. nr 5, tel. 61 28 30 490)

 


 

 

BURMISTRZ KSIĄŻA WIELKOPOLSKIEGO ogłasza:

 

                  OTWARTY KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH  

I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB  

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

Informacje znajdują w zakładce Konkursy.

 


 

 

Zaproszenie

dla Mieszkańców Gminy Książ Wlkp. do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 - 2022

 

            Zgodnie z dyspozycją art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXIII/163/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2004 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp.,

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.

zaprasza 

Mieszkańców Gminy Książ Wlkp. do zapoznania się z projektem

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Książ Wlkp. na lata 2017 - 2022

 

Projekt nowej Strategii oraz Formularz zgłoszenia opinii dostępny jest w zakładce  Konsultacje społeczne.


 

 

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem!

                  

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   w Śremie już po raz czwarty organizuje akcję charytatywną pn. "Odkryj w sobie Świętego Mikołaja".

            Celem akcji jest  uszczęśliwienie dzieci z ubogich rodzin poprzez podarowanie im prezentów,  o których marzą by dostać pod choinkę  w Święta Bożego Narodzenia.

 

SZCZEGÓŁY AKCJI "ODKRYJ W SOBIE ŚW. MIKOŁAJA"

 

1. Zgłoszenie chęci zostania "Świętym Mikołajem" możliwe jest poprzez wysłanie maila do dnia   12 grudnia 2016 r. na adres: pcpr@i.media.pl, podając w treści imię i nazwisko, numer telefonu  oraz adres poczty tradycyjnej lub kontaktując się osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie ul. Dutkiewicza 5, pokój nr 4.

 

2. "Św. Mikołaj" otrzymuje od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie list  do Św. Mikołaja napisany przez dziecko.

3."Św. Mikołaj" przygotowuje prezent zgodny z prośbą zawartą w liście (maksymalna wartość prezentu ok. 100 zł).

4. "Św. Mikołaj" dostarcza prezent do PCPR w Śremie do 22.12.2016 r.

5. Prezenty zostaną przekazane dziecku podczas specjalnie zorganizowanego przez Centrum spotkania poprzedzającego Święta Bożego Narodzenia.

            Zachęcamy do włączenia się w działanie PCPR w Śremie, licząc na życzliwy odbiór akcji  wśród mieszkańców powiatu śremskiego.

 

 


 

Program Rodzina 500 Plus.

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   uruchomiło specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus".

Więcej w zakładce Rodzina 500 Plus.

 

 


 

Realizacja programu Rodzina 500 plus w Gminie Książ Wlkp.

 

Przedstawiamy Państwu poniżej pakiet informacyjny  w celu ułatwienia dostępu do założeń programu Rodzina 500+, który zawiera informatory oraz wzór wniosku.

Informator 500+

Informator_Rodzina 500+

Wniosek

Wniosek.pdf


 

 

Realizacja programu Rodzina 500 plus w Gminie Książ Wlkp.

 

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin, które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Zgodnie z założeniem programu, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

 

Na terenie Gminy Książ Wlkp. zadanie oraz obsługę świadczenia wychowawczego, realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek o 500 zł  będzie można składać dopiero od momentu uruchomienia programu, tj. od 1 kwietnia br.   Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Jeśli formularz wniosku złożony zostanie w ciągu pierwszych 3 miesięcy od startu programu, to rodzice otrzymają świadczenie z wyrównaniem,  od  dnia 1 kwietnia. W następnych miesiącach, tj. po 1 lipca 2016 r., świadczenie wypłacane będzie od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

Więcej w zakładce Rodzina 500 Plus.

 


 

 

 

 Spotkanie z udziałem seniorów z Gminy Książ Wlkp.

W dniu 5 lutego 2016 r. w siedzibie Centrum Kultury z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej  w Książu Wlkp.  odbyło się spotkanie mające na celu aktywizację społeczno-kulturalną seniorów  w Gminie Książ Wlkp.

Wśród zaproszonych gości obecni byli pan Teofil Marciniak - Burmistrz Książa Wlkp.,   pani Urszula Hańczyk  -  kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie,   pani Bogumiła Skiera pełniąca funkcję radnej Rady Miejskiej i sołtysa wsi Kołacin   oraz pani Krystyna Wajnert   - przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Koła  w Książu Wlkp.   

Gości oraz mieszkańców Gminy powitała pani Róża Jędrzejczak - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., która przedstawiła program i cel spotkania, wyrażając nadzieję,   iż kolejne spotkania planowane  w 2016 roku  będą okazją  do aktywnego spędzenia czasu wolnego, wymiany doświadczeń i umiejętności oraz nawiązania  nowych znajomości.

Następnie wystąpiły  dzieci z Przedszkola w Książu Wlkp. m. in.  z przedstawieniem    pt. Dziewczynka z zapałkami.   W dalszej części spotkania, z  uwagi na realizację działań wspierających osoby starsze, dotknięte problemem  niepełnosprawności  informacji dotyczących zadań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej  osób niepełnosprawnych udzieliła pani Urszula Hańczyk - kierownik PCPR w Śremie.

Podczas spotkania, dzięki zaangażowaniu dwóch pielęgniarek, istniała możliwość skorzystania z pomiaru ciśnienia i poziomu cukru we krwi, co cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Na zakończenie  wystąpiła młodzież z Gimnazjum w Książu Wlkp.

Uczestnicy spotkania otrzymali również kartki z życzeniami szczęśliwego 2016 roku wykonane własnoręcznie przez dzieci uczestniczące w zajęciach w ramach oferty przygotowanej przez Centrum Kultury w Książu Wlkp. w czasie ferii zimowych.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie organizacji spotkania firmom:  PIEKARNIA - CIASTKARNIA  Książ Wlkp. Zenon i Wojciech Stiller Sp. j. oraz PIEK-POL w Żerkowie Krzysztof Filary, którzy sponsorowali pieczywo. Na podziękowanie zasługuje MARKET ADA Państwo Krystyna  i Edmund Szulc, dzięki którym możliwe było obdarowanie dzieci  i młodzieży słodyczami  za uatrakcyjnienie spotkania swoimi występami.

 Galeria.


 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

 

Uprzejmie informujemy, iż na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Śremskim i włodarzami gmin   z terenu powiatu śremskiego, z początkiem 2016 roku uruchomiona została nieodpłatna pomoc prawna na rzecz uprawnionych mieszkańców poszczególnych gmin.

 

W gminie Książ Wlkp. dyżury pełnione będą w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp. - pok. nr 7 - w następujące dni:

 

 1. w punkcie prowadzonym przez adwokatów i radców prawnych:
      – we wtorki od godz. 14.30 do 18.30,
 2. w punkcie prowadzonym przez organizacje pozarządowe:

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy sprawnej.

W związku z powyższym swój  dotychczasowy dyżur przestaje pełnić prawnik w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej   w Książu Wlkp.


 

 

 


 


Zmiana godzin pracy Ośrodka

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Ośrodka  Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., uległ zmianie rozkład czasu pracy w Ośrodku.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku, tut. Ośrodek w poniedziałki czynny będzie w godzinach  od 8:00 do 16:00. W pozostałe dni tygodnia, tj. od wtorku do piątku, Ośrodek pracował w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

  


 

 

Bezpłatna rehabilitacja dla 40-stu dzieci i młodzieży.

 

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą projektu na rehabilitację dla dzieci metodą NDT-Bobath,   do którego  przystąpiła Fundacja  na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem wraz z Firmą BASF  Polska Spółka z o.o.

Informacja. 


 

Informacja

W związku z Zarządzeniem Nr 2/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Książu Wlkp.  z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2015  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia br. (czwartek) został wskazany jako dzień wolny od pracy,  w zamian za święto przypadające w sobotę - 26 grudnia 2015 r.


 

 
 
Spotkanie wigilijne oraz debata społeczna z udziałem Seniorów 

Dnia 10 grudnia 2015 r. w  Świetlicy wiejskiej w Kiełczynku odbyło się spotkanie opłatkowe Zarządu Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Książu Wlkp.  Spotkanie prowadziła w zastępstwie przewodniczącej Koła - Barbara Bocz. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele Zarządu  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Śremie, Burmistrz Książa Wlkp. Teofil Marciniak  oraz Róża Jędrzejczak, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.  W miłej atmosferze uczestnicy spotkania oraz zaproszeni goście złożyli życzenia i podzielili się opłatkiem.

            W dalszej części spotkania wigilijno - opłatkowego odbyła się   debata społeczna  zorganizowana przez śremską Policję. Zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji  w Śremie mł. insp. Zbigniewa Rogali do udziału w spotkaniu przyjęli przedstawiciele władz samorządowych - Wicestarosta Śremski Janusz Przywara i Burmistrz Książa Wlkp.  Teofil Marciniak.

            Debatę rozpoczęło wystąpienie mł. insp. Konrada Bartłomiejczaka I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Śremie, który przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu śremskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń z gminy Książ Wlkp. Następnie Burmistrz Książa Wlkp. mówił o bezpieczeństwie w gminie i współpracy z Komendą Powiatową Policji w Śremie. Dopełnieniem  wystąpień była emisja filmów z zakresu profilaktyki ruchu drogowego. Po jej zakończeniu Marcin Weiss z Zarządu Gminnego OSP w Książu Wlkp. przedstawił zagrożenia z jakimi mogą spotkać się osoby ogrzewające swoje domy w okresie jesienno  – zimowym.

            Następnie przyszedł czas na pytania od mieszkańców, którzy zwracali się do druha Marcina Weissa i mówili o zanieczyszczeniach powietrza w ich miejscowościach w związku  z okresem grzewczym i paleniem śmieciami.

Na zakończenie spotkania jego uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe, które zakupione zostały m. in. ze środków finansowych  przekazanych przez Urząd Miejski   w Książu Wlkp. Przy tej okazji dzielnicowi podzielili się swoimi spostrzeżeniami i apelowali  o noszenie odblasków.

            Seniorom obecnym na debacie wręczono poradnik pt. "Bezpieczne życie seniorów".           

Galeria.

 


 

PODZIĘKOWANIE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. składa serdeczne podziękowania mieszańcom Gminy Książ Wlkp. za włączenie się do świątecznej zbiórki żywności, która miała miejsce w dniach od 4 do 6 grudnia oraz za bezinteresowną pracę wolontariuszy.    

Dzięki ofiarności mieszkańców zebrano łącznie 842 kg żywności.

Dziękując za okazaną hojność i owocną współpracę pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej życzą wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

 
 

 
 
 
OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO  KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH  
DLA OSÓB  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 Wiecej w zakładce KONKURSY.


 

Uprzejmie informujemy, iż na stronie rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl został uruchomiony Moduł Obsługi Partnera. Dzięki niemu firmy i instytucje zainteresowane zapewnieniem zniżek dla rodzin wielodzietnych mogą zgłosić chęć dołączenia do programu Karta Dużej Rodziny poprzez e-deklarację.

Informacja.

Ulotka informacyjna.

 


 

 

Uprzejmie informuję, iż w miesiącu listopadzie dyżur prawnika odbędzie się w dniach 17.11.2015 r.                  oraz 26.11.2015 r.

 

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Książu Wlkp.

 

/-/ Róża Jędrzejczak


 

 PODZIĘKOWANIE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. wraz ze społecznością lokalną pragnie podziękować darczyńcom, którzy swoim dobrym sercem i zaangażowaniem sprawili ogromną radość dzieciom i młodzieży umożliwiając realizację zadania pod nazwą „Lekcja historii”.  Celem wycieczki zorganizowanej w dniu 1 czerwca 2015 r. było poznanie historii i kultury własnego narodu  wraz  z najciekawszymi zabytkami i obiektami  na szklaku piastowskim.

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.       

Ponadto, organizację i wyjazd do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, wsparli lokalni przedsiębiorcy.           Za wsparcie finansowe naszych działań  dziękujemy Firmom:

 

- P.P.U.H „POLIN” Sp. z o. o.

- „WALCZAK” Sp. j.
- „PRZEMO” Sp. z o. o. 

- Market „ADA” Krystyna Szulc

 

  oraz za wsparcie rzeczowe

 

- CIASTKARNIA I PIEKARNIA Zenon i Wojciech Stiller Sp. j.

- Market „LIDA”

 

Na szczególne podziękowanie zasługuje  Pan Czesław Jańczak, działający  w imieniu P.P.U.H. POLIN w Książu Wlkp., który corocznie wspiera naszą placówkę finansowo  w organizacji  projektów adresowanych dla mieszkańców naszej Gminy. Pomoc, która została nam zaoferowana była bezcenna. Zorganizowanie wyjazdu byłoby bez niej niemożliwe.

Dziękujemy serdecznie za przekazaną darowiznę, która stanowi wyraz Państwa chęci niesienia pomocy potrzebującym. W ramach wdzięczności składamy życzenia sukcesów osobistych  oraz zawodowych.

                                                                                         Z wyrazami szacunku

                                                                                                 Kierownik

                                                                                   Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                               w Książu Wlkp.

                                                                                            Róża Jędrzejczak


 

Informacja

W związku z Zarządzeniem Nr 2/2015 Kierownika Książa Wlkp. z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2015 w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Książu Wlkp., uprzejmie informujemy, że dzień 5 czerwca br. (piątek) został wskazany jako dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające  w sobotę - 15 sierpnia 2015 r.

W związku  z powyższym, w dniu 5 czerwca 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej  w Książu Wlkp. będzie nieczynny.

 


 

 

Wielkopolska Karta Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. informuje, iż Gmina Książ Wlkp. reprezentowana przez Burmistrza Książa Wlkp., przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Jest on projektem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego, a jego adresatami są rodziny 3+.

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11 a.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Wielkopolska Karta Rodziny.

Jednocześnie przypominamy, iż system zniżek oraz dodatkowych uprawnień oferowany jest posiadaczom ogólnopolskiej KARTY DUŻEJ RODZINY, którzy mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej
czy transportowej na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.


 Zmiana godzin pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Książu Wlkp.  z dnia 2 stycznia 2015 r.  zmieniającym zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., uległ zmianie rozkład czasu pracy  w Ośrodku.

Począwszy od dnia 19 stycznia br., tut. Ośrodek w poniedziałki czynny będzie   w godzinach od 7:30 do 16:30. W pozostałe dni tygodnia, tj. od wtorku do piątku, Ośrodek pracował będzie tak jak do tej pory, tj. w godzinach  od 7:00 do 15:00.

 


 

 

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z platformy.

Informujemy, iż w ramach projektu innowacyjnego pt. „Edu – Autyzm” współfinansowanego   z Unii Europejskiej powstała platforma internetowa  „Kraina Oza”.

 

Projekt ma na celu wspieranie włączenia społecznego osób z autyzmem i otwarcie im drogi do rynku pracy. W jego wyniku stworzono platformę internetową złożoną z dwóch uzupełniających się stron: www.KrainaOZA.pl oraz www.KrainaOZA.org – nazwa składa się z pierwszych liter słów:

Kariera Rozwój Aktywizacja Innowacyjność Niezależność Osób z Autyzmem.

Pierwsza z wymienionych stron w treści i w formie przeznaczona jest dla osób z autyzmem   i/lub niepełnosprawnością  intelektualną – zawiera ułatwienia komunikacyjne; można ją wykorzystać do zajęć aktywizujących.

Z kolei druga strona przeznaczona jest dla otoczenia osób z autyzmem: rodziców, opiekunów, terapeutów, potencjalnych pracodawców.


 

Szanowni Państwo!

Ruszyła ogólnopolska akcja „Bezpieczne Wakacje 2014”

Akcja adresowana jest do szkół oraz dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 16 lat. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem.

 

Akcja prowadzona jest we współpracy ze szkołami, wydziałami oświaty gmin, kuratoriami, w oparciu o materiały opracowane przez ekspertów.

W tym roku odbędą się również dwa konkursy.
Od 1 czerwca w ramach akcji prowadzony jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
- "Moje Bezpieczne Wakacje 2014" - patronat honorowy objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz informatyczny
- "Interaktywny Produkt IT" - patronat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

Uczestnicy mogą w nich wygrać niepowtarzalne nagrody. Jedną z głównych nagród jest rejs statkiem szkoleniowym NAWIGATOR XXI Akademii Morskiej!- szczegóły na stronie: BezpieczneWakacje.pl (zakładka Konkurs). 

Zapraszamy do przyłączenia Waszej szkoły do akcji. Wystarczy na stronie BezpieczneWakacje.pl (zakładka dołącz) przesłać zgłoszenie oraz:

1) przeprowadzić zajęcia o tematyce bezpieczeństwa, na podstawie gotowych scenariuszy (dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat, od 9 do 12 lat, od 13 do 16 lat). 

 2) lub umieścić baner informacyjny akcji na stronie internetowej szkoły (zakładka pobierz).

Scenariusze i banery można pobrać ze strony internetowej Bezpieczne Wakacje.pl

Szkoły, które przyłączą się do akcji mogą otrzymać plakaty informacyjne i certyfikat potwierdzający uczestnictwo w akcji. Zachęcamy do rozwieszenia tych materiałów w placówce. Wpłynie to pozytywnie na wizerunek oraz zwiększy zaufanie rodziców i dzieci. 

W tym roku materiały zostały wzbogacone o informacje nt. bezpiecznej turystyki przekazane przez PTTK.

W ubiegłym roku akcją edukacyjną BezpieczneWakcje.pl zostało objętych blisko milion dzieci! W akcję włączyło się kilka tysięcy placówek edukacyjnych oraz setka komend Policji i Straży Pożarnej. Już teraz można zobaczyć opinie o ostatniej edycji, podczas której odbył się także konkurs plastyczny Moje Bezpieczne Wakacje. Tysiące prac oceniali eksperci Akademii Sztuki. UWAGA!

 ŚWIADCZENIA RODZINNE oraz FUNDUSZ ALIMENTACYJNY i DODATKI MIESZKANIOWE  

zostały przeniesione do pomieszczeń pod posterunkiem policji.


 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie poszukuje
kandydatów gotowych pełnić funkcję

RODZINY ZASTĘPCZEJ

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Dutkiewicza 5
63-100 Śrem

 

 

 
Data wytworzenia: 2012-02-07
Data udostępnienia: 2012-02-07
Ilość wyświetleń: 2073
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Jędrzejczak Róża
Zatwierdzone przez: Jędrzejczak Róża
Opublikowane przez: Jędrzejczak Róża

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | z 2 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA