Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
27 kwietnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
Ośrodek Pomocy Społecznej
63-130 Książ Wlkp., Stacha Wichury 11 /A
tel. 61 2822700, 61 8301946, fax 61 2822700
e-mail: ops@ops.ksiaz-wlkp.pl, http: www.opsksiaz.zapto.org
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

 

Wielkanocna Zbiórka Żywności

                       

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. wraz z Wielkopolskim Bankiem Żywności   w marcowo-kwietniowy weekend (od piątku, 31 marca do niedzieli, 2 kwietnia) organizuje Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Artykuły spożywcze zbierane będą na terenie gminnych marketów: ADA, DINO i BIEDRONKA. Zgromadzone dary przekazane zostaną do rodzin z terenu gminy znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej.

Ośrodek Pomocy zachęca do włączenia się w akcję i z góry dziękuje za ofiarowaną żywność!


 

 

Kampania medialna „Wybieram pomoc”

 

                       

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. informuje, iż od 1 marca br. realizowana jest  - na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.

 

Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej,  w prasie oraz w Internecie. Ma ona na celu:

 

 • podniesienie świadomości  społecznej na temat zjawiska przemocy;
 • zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
 • wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

 

Dzięki kampanii możliwe będzie dotarcie do ogółu społeczeństwa, które nie powinno być „głuche” na akty przemocy. Zgłoszenia te nie mogą być traktowane jako „donos”, lecz jako głos „w słusznej sprawie”. Osoby doświadczające przemocy powinny z większą otwartością, wiarą i ufnością zgłaszać swoje problemy, w celu uzyskania pomocy i profesjonalnego wsparcia.

 

Przekaz kampanii powinien również dotrzeć do osób stosujących przemoc i zmusić ich do refleksji nad swoim postępowaniem, bowiem rodzina jest najważniejsza, a przemoc wobec osób bliskich, nie jest metodą rozwiązywania problemów rodzinnych. Ksiąski Ośrodek Pomocy Społecznej jako instytucja gminna powołana m.in. do udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, apeluje zatem:

 

Jeżeli doznajesz przemocy lub wiesz, kto jej doświadcza – nie milcz – powiedz o tym!  i jednocześnie zapewnia, że zareaguje na każde - nawet anonimowe – zgłoszenie. Telefon kontaktowy do Ośrodka 61 28 22 700.

 

Więcej informacji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/

 


 

Wsparcie żywnościowe dla Mieszkańców Gminy Książ Wlkp.

                       

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Caritas Polska po raz kolejny - jako jedna  z czterech organizacji pozarządowych - realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą - Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji  i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów ,nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia i których dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1268 zł      w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1028 zł      w przypadku osoby żyjącej w rodzinie.

Ponieważ osoby uprawnione do otrzymania wsparcia kwalifikowane są przez ośrodki pomocy społecznej, najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy mogą zgłaszać się do miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., tel. 61 2822700), który wydaje skierowanie do otrzymania wsparcia żywnościowego zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją żywności. Na terenie naszej Gminy jest to parafia, do której osoba oraz rodzina należy.

Zainteresowane osoby, zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem.

 

 


 

 

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:

 1. obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D - likwidacja barier transportowych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci pomocy:

 1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które    prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D(likwidacja barier transportowych)
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 6. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zez środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla projektów z terenu Powiatu Śremskiego nie może przekroczyć:

 • 25% kosztów jego realizacji w obszarach B,
 • 45% kosztów jego realizacji w obszarze C,
 • 55% kosztów jego realizacji w obszarze D (plus 10% dla Warsztatu Terapii Zajęciowej),
 • 15% kosztów jego realizacji w obszarze E,
 • 25% kosztów jego realizacji w obszarze G

Terminy składania wniosków:

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił termin na składanie do Oddziałów PFRON:

 1. wniosków i wystąpień samorządów powiatowych dotyczących obszarów B, C, D,F,  G od dnia 1 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 r.,
 2. wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu od dnia 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r.

UWAGA!!!
Powiat Śremski jako realizator programu w obszarach B, C, D i G ustalił termin na składanie wniosków samorządów gminnych, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych
od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl w zakładce programy i zadania PFRON lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  ul. Dutkiewicza 5 (Agnieszka Kuźniak, pok. nr 5, tel. 61 28 30 490)

 


 

Program Rodzina 500 Plus.

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   uruchomiło specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus".

Więcej w zakładce Rodzina 500 Plus.

 

 


 

Realizacja programu Rodzina 500 plus w Gminie Książ Wlkp.

 

Przedstawiamy Państwu poniżej pakiet informacyjny  w celu ułatwienia dostępu do założeń programu Rodzina 500+, który zawiera informatory oraz wzór wniosku.

Informator 500+

Informator_Rodzina 500+

Wniosek

Wniosek.pdf


 

Realizacja programu Rodzina 500 plus w Gminie Książ Wlkp.

 

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin, które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Zgodnie z założeniem programu, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

 

Na terenie Gminy Książ Wlkp. zadanie oraz obsługę świadczenia wychowawczego, realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek o 500 zł  będzie można składać dopiero od momentu uruchomienia programu, tj. od 1 kwietnia br.   Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. Jeśli formularz wniosku złożony zostanie w ciągu pierwszych 3 miesięcy od startu programu, to rodzice otrzymają świadczenie z wyrównaniem,  od  dnia 1 kwietnia. W następnych miesiącach, tj. po 1 lipca 2016 r., świadczenie wypłacane będzie od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

Więcej w zakładce Rodzina 500 Plus.

 

 


 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

 

Uprzejmie informujemy, iż na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Śremskim i włodarzami gmin   z terenu powiatu śremskiego, z początkiem 2016 roku uruchomiona została nieodpłatna pomoc prawna na rzecz uprawnionych mieszkańców poszczególnych gmin.

 

W gminie Książ Wlkp. dyżury pełnione będą w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp. - pok. nr 7 - w następujące dni:

 

 1. w punkcie prowadzonym przez adwokatów i radców prawnych:
      – we wtorki od godz. 14.30 do 18.30,
 2. w punkcie prowadzonym przez organizacje pozarządowe:

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy sprawnej.

W związku z powyższym swój  dotychczasowy dyżur przestaje pełnić prawnik w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej   w Książu Wlkp.


 

 


 


Zmiana godzin pracy Ośrodka

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Ośrodka  Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., uległ zmianie rozkład czasu pracy w Ośrodku.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku, tut. Ośrodek w poniedziałki czynny będzie w godzinach  od 8:00 do 16:00. W pozostałe dni tygodnia, tj. od wtorku do piątku, Ośrodek pracował w godzinach od 7:00 do 15:00.


 

Uprzejmie informujemy, iż na stronie rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl został uruchomiony Moduł Obsługi Partnera. Dzięki niemu firmy i instytucje zainteresowane zapewnieniem zniżek dla rodzin wielodzietnych mogą zgłosić chęć dołączenia do programu Karta Dużej Rodziny poprzez e-deklarację.

Informacja.

Ulotka informacyjna.

 


 

 

Wielkopolska Karta Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. informuje, iż Gmina Książ Wlkp. reprezentowana przez Burmistrza Książa Wlkp., przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Jest on projektem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego, a jego adresatami są rodziny 3+.

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11 a.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Wielkopolska Karta Rodziny.

Jednocześnie przypominamy, iż system zniżek oraz dodatkowych uprawnień oferowany jest posiadaczom ogólnopolskiej KARTY DUŻEJ RODZINY, którzy mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej
czy transportowej na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

 

 


 

 

 

 
Data wytworzenia: 2012-02-07
Data udostępnienia: 2012-02-07
Ilość wyświetleń: 2122
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Jędrzejczak Róża
Zatwierdzone przez: Jędrzejczak Róża
Opublikowane przez: Jędrzejczak Róża

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | z 2 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA