Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
czwartek, 17 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Okonek
64-965 Okonek, ul. Niepodległości 53
tel. (067) 266 90 03, fax (067) 266 99 76
e-mail: ratusz@okonek.pl, http: www.okonek.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział  VIII (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( dz. U. z 2014 r. poz. 1195)

Skargi: składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Wnioski: składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Natomiast przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycje: składa się do organów właściwych.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
 • życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 Tryb zgłaszania:

1)      Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną a także ustnie do protokołu.

2)      Petycje mogą być wnoszone pisemnie lub w formie elektronicznej.

3)      Skargi, wnioski i petycje nie mogą być wnoszone telefonicznie.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska ( oznaczenia podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Opłaty:

Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat budynek A, pokój nr 10

Godziny pracy:

poniedziałek               700 - 1600
wtorek – czwartek      700 – 1500

piątek                          700 - 1400

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Okonku

ul. Niepodległości 53

64-965 Okonek

Sekretariat, Budynek A, I piętro pokój nr 10

Kontakt:

tel. (067) 2669003, e-mail: ratusz@okonek.pl

Termin załatwienia sprawy:

 1. Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).
 2. Załatwianie petycji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy.
W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, skarżący/wnioskodawca lub wnoszący petycję zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie rozpatrzenia sprawy.

 Opracowała: Katarzyna Wereszczyńska-Worona

 
Data wytworzenia: 2017-02-28
Data udostępnienia: 2017-02-28
Ilość wyświetleń: 157
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Maciej Naus
Zatwierdzone przez: Maciej Naus
Opublikowane przez: Maciej Naus

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA