Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
26 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Gmina Okonek
64-965 Okonek, ul. Niepodległości 53
tel. (067) 266 90 03, fax (067) 266 99 76
e-mail: ratusz@okonek.pl, http: www.okonek.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

 

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH

Wydział Sportu, Turystyki i Promocji informuje, że do 30września 2013 roku można składać wnioski o przyznanie nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym, a do 31 października 2013 r. o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Okonka dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym za 2013 r.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych Burmistrza Okonkaoraz przyznawania nagród określa regulamin, będący załącznikiem do uchwały Nr XLIII/217/2013Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

Dokumenty‌ do‌ pobrania:

Regulamin  [.PDF]

Wniosek ‌[.DOC]

Program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy ‌[.DOC]

Oświadczenie do celów podatkowych‌ [.DOC]

Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych ‌[.DOC]

Oświadczenie osoby fizycznej która osiągnęła wysokie wyniki sportowe ‌[.DOC]

Oświadczenie o okolicznościach powodujących pozbawienie stypendium‌ [.DOC]

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [.DOC]

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Sportu, Turystyki
i Promocji Urzędu Miejskiego w Okonku – osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Okonku ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć:

1) program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;

2) potwierdzony za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w przypadku wniosków składanych przez kluby, związki
i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;

3) oświadczenie do celów podatkowych;

4) oświadczenie do celów ubezpieczeniowych;

5) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki;

6) oświadczenie osoby fizycznej, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;

7) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie
o niepełnosprawności - dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;

8) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty - dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę;

9) ‌oświadczenie o okolicznościach powodujących pozbawienie stypendium‌;

10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Do wniosku o przyznanie nagrody należy załączyć:

1) potwierdzony za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w przypadku wniosków składanych przez kluby, związki
i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;

2) oświadczenie do celów podatkowych;

3) oświadczenie do celów ubezpieczeniowych;

4) oświadczenie osoby fizycznej, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;

5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty - dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę;

6) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Podpisy:
W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa:

1) klub, związek, organizacja pozarządowa działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
a)  podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.

2) osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe:

a) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 13 roku życia dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny;

b) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym;

c) w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:

1)   Pani/Pana  dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Burmistrz Okonka.

2)   Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wypłaty przyznanego Pani/Panu stypendium sportowego.

3)   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, ZUS, NFZ oraz odpowiedni co do siedziby Urząd Skarbowy.

4)   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

5)   Podanie Burmistrzowi Okonka danych osobowych jest dobrowolne.

6)   Informujemy również, że wypełniając wniosek o przyznanie stypendium sportowego wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z przyznaniem stypendium sportowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 
Data wytworzenia: 2013-04-17
Data udostępnienia: 2013-04-17
Ilość wyświetleń: 1241
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Maciej Naus
Zatwierdzone przez: Maciej Naus
Opublikowane przez: Maciej Naus

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA