Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH.

WYMAGANE DOKUMENTY

Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub pobytu czasowego (druk meldunkowy E-1 lub E-3), do pobrania w urzędzie lub ze strony internetowej.

Do wglądu:

  • paszport lub inny dokument podróży zaopatrzony w ważną polską wizę albo ważny paszport bez polskiej wizy dla obywateli państw, z którymi zawarto porozumienie o ruchu bezwizowym,
  • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgoda na pobyt tolerowany,
  • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
  • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu osoby zgłaszającej zameldowanie lub osoby, w której lokalu następuje zameldowanie (np. decyzja o przydziale, umowa najmu lokalu umowa notarialna przeniesienia własności, wypis lub odpis z księgi wieczystej albo inny dokument, z którego wynika prawo do dysponowania lokalem).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Marcinkowskiego 10 (wejście od ul. Staszica), I piętro, pok. 14, tel. 61 44-22-634.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawę załatwia się niezwłocznie pozłożeniu formularza.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Interesantowi wydawane zostaje potwierdzenia zameldowania. Dokument odbiera się osobiście po dokonaniu zameldowania.

OPŁATY: Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od chwili przekroczenia granicy RP.

Cudzoziemiec może być zameldowany na pobyt czasowy tylko na okres ważności wizy lub innych dokumentów.

Jeżeli zamierzony czas trwania pobytu cudzoziemca przekracza 3 miesiące, zainteresowany jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia pobytu w lokalu (na druku meldunkowym), dokonanego przez najemcę lub właściciela  lokalu oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu, oraz dla obywateli państw członkowskich UE zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

Zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub najemcy  lokalu po okazaniu tytułu prawnego do lokalu, zgłaszając dane, o których mowa w art. 44a ust.5 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, oraz przedstawiając dokument stwierdzający tożsamość lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec zgłasza dane, o których mowa w art. 15 ust. 1a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przez wypełnienie i podpisanie formularza, o którym mowa w § 12 ust.3 ww. ustawy.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993- tekst jednolity z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002, poz. 1999 z późn. zm.).

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

Zameldowanie cudzoziemca.pdfDokument PDF

 
Data wytworzenia: 2012-01-04
Data udostępnienia: 2012-01-04
Ilość wyświetleń: 506
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Bieniek

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA