Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podatnicy podatku do nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania;
 2. Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków (przesyła Urząd Miasta);
 3. Akty notarialne;
 4. Umowy dzierżawy Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 5. Zawiadomienia o rozpoczęciu użytkowania budynku lub jego części, pozwolenie na użytkowanie budynku lub jego części (w przypadku budynków nowo wybudowanych lub ich części – przesyła Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).
  Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19, I piętro, pok. 9, tel. 61 29-13-187.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy wydaje decyzje w terminie 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – dotyczy to decyzji ustalających podatek od nieruchomości jak też decyzji zmieniających.

OPŁATY

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do; 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Obrzycku:

BS Wronki O/Obrzycko nr Nr 24 89611012 0010 0100 1023 0002 - tyt. opłata za podatek od nieruchomości.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości wnosi się do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Obrzycko.

DODATKOWE INFORMACJE

Podatek od nieruchomości ustalany jest przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości podlegającej opodatkowaniu.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 1. właściciel nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 2. użytkownik wieczysty gruntów;
 3. samoistny posiadacz nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 4. posiadacz nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 1. grunty;
 2. budynki lub ich części;
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku.

W przypadku budowli albo budynków nowo wybudowanych lub ich części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono podatek. Jeżeli obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. O wygaśnięciu obowiązku podatkowego należy powiadomić na piśmie organ podatkowy w terminie 14 dni.

O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego mających wpływ na wysokość opodatkowania (zmiana wartości budowli, zmiana powierzchni, sposobu wykorzystywania, właściciela, danych właściciela) należy powiadomić na piśmie organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 3 lipca 2012r. poz. 749.
 2. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2010r. Nr 613 ze zmianami.
 
Data wytworzenia: 2012-08-08
Data udostępnienia: 2012-08-08
Ilość wyświetleń: 1302
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Chodzyński

początek    <<    [ strona: 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA