Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
piątek, 18 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru informację o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania;
 2. Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków (przesyła Starostwo Powiatowe);
 3. Akty notarialne;
 4. Umowy dzierżawy Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;

Obowiązek składania informacji o lasach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19, I piętro, pok. 9, tel. 61 29-13-187.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy wydaje decyzje w terminie 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – dotyczy to decyzji ustalających podatek leśny jak też decyzji zmieniających.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji w sprawie wymiaru podatku leśnego wnosi się do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Obrzycko.

DODATKOWE INFORMACJE

Podatek leśny ustalany jest przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu podlegającego opodatkowaniu.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:

 1. właściciele lasów;
 2. samoistni posiadacze lasów;
 3. użytkownicy wieczyści lasów;
 4. posiadacze zależni lasów w przypadku gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są:

 1. grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna;

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powstania tego obowiązku.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do; 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono podatek. Jeżeli obowiązek podatkowy wygasł w ciągu roku, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. O wygaśnięciu obowiązku podatkowego należy powiadomić na piśmie organ podatkowy w terminie 14 dni.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym - Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami;
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami;
 3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa przez pierwsze trzy kwartały 2007 roku, M.P. nr 79, poz. 846 (ogłaszany każdego roku);
 
Data wytworzenia: 2012-08-08
Data udostępnienia: 2012-08-08
Ilość wyświetleń: 560
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Chodzyński

początek    <<    [ strona: 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA