Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

USTALENIE NUMERÓW PORZĄDKOWYCH.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wydawanie zawiadomień o numerze porządkowym nieruchomości:

 • wniosek (wzór wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu, Referat Organizacyjny, ul. Rynek 19 oraz w załączniku tego opracowania;
 • załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku, dla którego ma być ustalony numer porządkowy, jeżeli na działce zlokalizowanych jest kilka budynków;
 • załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy, dla których mają być ustalone numery porządkowe, jeżeli na działce zlokalizowanych będzie kilka budynków;
 • dokumenty potwierdzające prawo do władania nieruchomością (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu, umowa dzierżawy itp.*);
 • W przypadku podziału nieruchomości, do wniosku należy dołączyć kopię mapy ewidencyjnej.

Wydawanie zaświadczeń o numerze porządkowym nieruchomości:

 • wniosek (wzór wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu, Referat Organizacyjny, ul. Rynek 19 oraz w załączniku tego opracowania;
 • dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej;
 • W przypadku podziału nieruchomości, do wniosku należy dołączyć kopię mapy ewidencyjnej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Obsługa petentów przez Referat Organizacyjny (osobiście i telefonicznie) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19. Informacje udzielane są pod numerem telefonu: (061) 29-13-187.

Termin odpowiedzi:

 • zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego – do 30 dni,
 • zaświadczenie o numerze porządkowym - do 7 dni.

OPŁATY

17,00zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej) w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Obrzycko:

BS Wronki O/Obrzycko nr Nr 24 89611012 0010 0100 1023 0002 - tyt. opłata za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.

Zawiadomienie zwolnione z opłaty skarbowej– na podstawie art. 2, ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635.

TRYB ODWOŁAWCZY

 • ustalanie numeru porządkowego: przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego,
 • zaświadczenia: na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r.nr 193, poz. 1287 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 ze zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
 2. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot ujawniony w ewidencji gruntów i budynków, który tą nieruchomością faktycznie włada.
 3. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków.
 4. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela / władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
 5. Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.
 
Data wytworzenia: 2012-06-05
Data udostępnienia: 2012-06-05
Ilość wyświetleń: 521
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Andrea Andrzejewska
Zatwierdzone przez: Maciej Bieniek
Opublikowane przez: Rafał Chodzyński

początek    <<    [ strona: 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA