Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
20 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I GASTRONOMICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną/gastronomiczną napojów alkoholowych.
 2. Załączniki:
  - Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru 
  przedsiębiorców,
  - Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt 
  sprzedaży napojów alkoholowych,
  - Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt 
  sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  - Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą 
  spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

OPŁATY

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w danym zakresie.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości w/w, wnoszą opłatę w takiej wysokości jak przedsiębiorcy rozpoczynający działalność.

Uwaga:

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych

TERMIN ODPOWIEDZI

Do 30 dni.

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Samodzielny Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych oraz Ewidencja Działalności Gospodarczej

ul. Marcinkowskiego  10

64-520 Obrzycko

tel. (0-61) 44-22-634

TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (tutaj urzędu) w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. 

Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Obrzycko wnosi się do Kolegium przy Sejmiku Samorządowym w Poznaniu za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

UWAGI

Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu wpłaty stosownej kwoty za korzystanie z zezwolenia. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 18, ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. Nr  35, poz.230 z póź. zm. / oraz w związku z Uchwałą Nr IX/30/2003 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia i w miejscu sprzedaży określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

 
Data wytworzenia: 2012-01-18
Data udostępnienia: 2012-01-18
Ilość wyświetleń: 502
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Chodzyński

początek    <<    [ strona: 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA