Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

ZGŁOSZENIE REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba fizyczna może podjąć działalności po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub ewidencji działalności gospodarczej.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie WNIOSKU CEIDG-1 O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników 
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

OPŁATY

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17zł.

Opłatę, należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Obrzycko BS Wronki O/Obrzycko nr Nr 24 89611012 0010 0100 1023 0002 - tytułem opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa.

Uwaga:

Zwalnia się od opłat pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

TERMIN ODPOWIEDZI

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Samodzielny Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych oraz Ewidencja Działalności Gospodarczej

ul. Marcinkowskiego  10

64-520 Obrzycko

tel. (0-61) 44-22-634

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Istnieją następujące drogi złożenia wniosku:

  • osobiście lub przez pełnomocnika ( z ważnym pełnomocnictwem)
  • listownie – w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do wniosku) podpisu.

Urząd Miasta Obrzycko

Samodzielny Referat Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych oraz Ewidencja Działalności Gospodarczej

ul. Marcinkowskiego  10

64-520 Obrzycko

  •  elektronicznie – za pośrednictwem formularza CEIDG

UWAGI

Potwierdzenie aktualności zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na potrzeby przedsiębiorcy (dla banków, firm organizujących przetargi, itp.).

Potwierdzenie dokonuje się na kserokopii aktualnego zaświadczenia (oryginał do wglądu).

Opłata: 5 zł opłaty skarbowej od każdej pełnej lub zaczętej strony zaświadczenia.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

 
Data wytworzenia: 2012-01-17
Data udostępnienia: 2012-01-17
Ilość wyświetleń: 578
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Chodzyński

początek    <<    [ strona: 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA