Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
20 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

UZNANIE OJCOSTWA

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (opłacony opłata skarbową) jeżeli urodziło się poza Obrzyckiem;
 • W przypadku matki panny - dowody osobiste rodziców oraz odpis skrócony aktu urodzenia matki (nie dotyczy jeżeli urodzenie zarejestrowane w Obrzycku);
 • W wypadku matki rozwiedzionej - odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli zostało ono zawarte poza Obrzyckiem) z adnotacją o jego rozwiązaniu;
 • W wypadku matki wdowy - odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża (jeżeli wyżej wymienione zdarzenia miały miejsce poza Obrzyckiem);
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (opłacony opłatą skarbową) jeżeli urodziło się poza Obrzyckiem.

Kserokopia karty ciąży (w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego, ale nie urodzonego)

Do wglądu

Dokumenty tożsamości rodziców dziecka, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, w przypadku paszportu należy okazać poświadczenie o stałym miejscu zameldowania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców. Przyjęcie oświadczenia następuje w momencie jego złożenia. W wypadku uznania dziecka poczętego wydawany jest protokół uznania dziecka poczętego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Marcinkowskiego 10 (wejście od ul. Staszica), I piętro, pok. 14, tel. 61 44-22-634.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.

OPŁATY

Brak

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę, a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.
 2. Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka.
 3. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
 4. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.
 5. Można uznać ojcostwo dziecka poczętego, ale nie narodzonego.
 6. W przypadku uznania ojcostwa dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim- wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
 7. Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć osoby, które ukończyły 16 lat i nie istnieją podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jednakże osoby które nie ukończyły 18 roku życia mogą złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym (dotyczy również sytuacji jeżeli jedna ze stron nie ukończyła 18 roku życia).
 8. Uznanie ojcostwa może nastąpić przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
 9. Nazwisko dziecka, którego ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, wskazują rodzice w zgodnych oświadczeniach składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca w dowolnej kolejności członów nazwiska.

PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 72-83 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9 poz. 59 ze zm.)

Art. 14 ust. 1 i 2, art. 43-45 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.).

 

 
Data wytworzenia: 2012-01-17
Data udostępnienia: 2012-01-17
Ilość wyświetleń: 478
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Chodzyński

początek    <<    [ strona: 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA