Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

WYMAGANE DOKUMENTY

Formularz zgłoszenia pobytu stałego, do pobrania w urzędzie lub ze strony internetowej.

Do wglądu:

  • dokumenty tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,
  • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu; osoby zgłaszającej zameldowanie lub osoby, w której lokalu następuje zameldowanie (np. decyzja o przydziale, umowa najmu lokalu umowa notarialna przeniesienia własności, wypis lub odpis z księgi wieczystej albo inny dokument, z którego wynika prawo do dysponowania lokalem),
  • oryginał zaświadczenia o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego w przypadku osób zameldowanych wcześniej w innych miejscowościach,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli zameldowanie dotyczy dziecka zameldowanego wcześniej w innej miejscowości,
  • książeczka wojskowa w przypadku osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej: mężczyźni do lat 50 lub 60 w przypadku posiadania stopnia oficerskiego, kobiety posiadające ten dokument.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Marcinkowskiego 10 (wejście od ul. Staszica), I piętro, pok. 14, tel. 61 44-22-634.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawę załatwia się niezwłocznie.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Interesantowi wydawane potwierdzenia zameldowania ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia. Dokument odbiera się osobiście po dokonaniu zameldowania.

OPŁATY: Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY: Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

Zameldowanie stanowi rejestrację danych osoby o jej miejscu pobytu i może nastąpić w miejscu faktycznego pobytu.

Fakt pobytu potwierdza na zgłoszeniu meldunkowym osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, w którym następuje zameldowanie - osoba ta wpisuje swoje nazwisko, imię, numer dowodu osobistego i składa czytelny podpis.

Zamiast dowodu osobistego może być przedstawiony inny dokument ze zdjęciem, np. przez osobę, która utraciła dowód osobisty wraz zaświadczeniem o zgłoszeniu utraty, ważny paszport przez osobę, która powróciła z zagranicy, a w przypadku utraty ważności paszportu polskiego należy przedłożyć do wglądu pisemne poświadczenie obywatelstwa polskiego, uzyskane z miejsca ostatniego zameldowania stałego.

Zameldowanie może być dokonane za pośrednictwem członka rodziny, najemcy, właściciela lokalu: wówczas osoba zgłaszająca zameldowanie zobowiązana jest do przedstawienia- obok wymaganych dokumentów - dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.

Dziecko mogą zameldować rodzice posiadający pełnię władzy rodzicielskiej.

Osobą nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych może zameldować przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 139, poz. 993- tekst jednolity z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.).

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

Zgłoszenie pobytu stałego.pdf Dokument PDF

 
Data wytworzenia: 2012-01-04
Data udostępnienia: 2012-01-04
Ilość wyświetleń: 886
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Bieniek

początek    <<    [ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA