Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
sobota, 19 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO ŚLUBU KONKORDATOWEGO

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty niezbędne do uzyskania zaświadczenia (dotyczy panien i kawalerów):

  • aktualne dowody osobiste lub paszporty (w przypadku paszportów należy przedstawić aktualne poświadczenia zameldowania na pobyt stały albo poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego, jeżeli takie nastąpiło) - do wglądu;
  • skrócony odpis aktu urodzenia opłacony opłatą skarbową - w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Obrzyckiem;

Dodatkowo (dotyczy osób rozwiedzionych, wdów/ wdowców:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa opłacony opłatą skarbową wraz z  adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Obrzyckiem;
  • skrócony odpis aktu zgonu opłacony opłatą skarbową - w przypadku, gdy zgon współmałżonka został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Obrzyckiem;

Dotyczy cudzoziemców:

  • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości lub polskiego konsula;
  • inne odpisy aktów stanu cywilnego wraz z tłumaczeniami wykonanymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości lub polskiego konsula, jeżeli stan cywilny jest inny niż kawaler i panna;
  • zaświadczenie zdolności prawnej wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości lub polskiego konsula;

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 

Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Marcinkowskiego 10 (wejście od ul. Staszica), I piętro, pok. 14, tel. 61 44-22-634.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie wydaje urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania (zameldowania) jednej z zainteresowanych stron.

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, w terminie maksymalnie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Zaświadczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wystawienia.

OPŁATY

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84.

Opłatę, należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Obrzycko BS Wronki O/Obrzycko nr Nr 24 89611012 0010 0100 1023 0002 - tytułem opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa.

TRYB ODWOŁAWCZY

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Szamotułach Szamotuły Al. 1 Maja 5a.o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

DODATKOWE INFORMACJE

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nie uiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nie uiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

PODSTAWA PRAWNA

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z zmianami)

Prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami).

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

Wniosek o wydanie zaświadczenia zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.docDokument DOC

 
Data wytworzenia: 2012-01-17
Data udostępnienia: 2012-01-17
Ilość wyświetleń: 567
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Chodzyński

początek    <<    [ strona: 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA