Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
20 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO - ŚLUB CYWILNY

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego (dotyczy panien i kawalerów):

  • aktualne dowody osobiste lub paszporty (w przypadku paszportów należy przedstawić aktualne poświadczenia zameldowania na pobyt stały albo poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego, jeżeli takie nastąpiło) - do wglądu;
  • krócony odpis aktu urodzenia opłacony opłatą skarbową - w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Obrzyckiem;

Dodatkowo (dotyczy osób rozwiedzionych, wdów/ wdowców:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa opłacony opłatą skarbową wraz z  adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Obrzyckiem;
  • skrócony odpis aktu zgonu opłacony opłatą skarbową - w przypadku, gdy zgon współmałżonka został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Obrzyckiem;

Dotyczy cudzoziemców:

  • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości lub polskiego konsula;
  • inne odpisy aktów stanu cywilnego wraz z tłumaczeniami wykonanymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości lub polskiego konsula, jeżeli stan cywilny jest inny niż kawaler i panna;
  • zaświadczenie zdolności prawnej wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości lub polskiego konsula;

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 

Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Marcinkowskiego 10 (wejście od ul. Staszica), I piętro, pok. 14, tel. 61 44-22-634.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 84 zł.

Opłatę, należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Obrzycko BS Wronki O/Obrzycko nr Nr 24 89611012 0010 0100 1023 0002 - tytułem opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa.

W/w opłata pobierana jest w momencie składania dokumentów (zapewnienia) pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany w Obrzycku

TRYB ODWOŁAWCZY

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Szamotułach Szamotuły Al. 1 Maja 5a.o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

DODATKOWE INFORMACJE

Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - ze zmianami)

Art. 1§ 1, art. 3-15, 25 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 ze zmianami),

Art. 1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.) załącznik do ustawy o opłacie karbowej Cz. I pkt. 1.

 
Data wytworzenia: 2012-01-17
Data udostępnienia: 2012-01-17
Ilość wyświetleń: 505
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Chodzyński

początek    <<    [ strona: 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA