Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek do pobrania w urzędzie lub ze strony internetowej.

Dodatkowe załączniki do wniosku

  • skrócony odpis aktu urodzenia opłacony opłatą skarbową - w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego - dotyczy panien i kawalerów,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa opłacony opłatą skarbową wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego- dotyczy osób rozwiedzionych,
  • skrócony odpis aktu zgonu opłacony opłatą skarbową - w przypadku, gdy zgon współmałżonka został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego - dotyczy wdów / wdowców.

Do wglądu

Aktualny dowód osobisty lub paszport wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały.
Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Interesantowi wydawane jest zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania (zameldowania) osoby zainteresowanej. Wydanie zaświadczenia następuje Zaświadczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wystawienia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Marcinkowskiego 10 (wejście od ul. Staszica), I piętro, pok. 14, tel. 61 44-22-634.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia podania.

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38.

Opłatę, należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Obrzycko BS Wronki O/Obrzycko nr Nr 24 89611012 0010 0100 1023 0002 - tytułem opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa.

TRYB ODWOŁAWCZY

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Szamotułach Szamotuły Al. 1 Maja 5a.o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

DODATKOWE INFORMACJE

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nie uiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nie uiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 71 ust. 1 i 2 z dnia 29.września1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 161, poz. 1688 z 2004 r. ze zm.).

Art. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.)

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

Wniosek o wydanie zaświadczenia zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.docDokument DOC

 
Data wytworzenia: 2012-01-17
Data udostępnienia: 2012-01-17
Ilość wyświetleń: 608
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Rafał Chodzyński

początek    <<    [ strona: 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA