Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
20 lipca 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

WPISANIE DO KSIĄG KRAJOWYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wzór własny), dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Dodatkowe załączniki do wniosku

 • oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa lub zgonu),
 • oryginał tłumaczenia odpisu na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych wydanych na podstawie konwencji Nr 16 Międzynarodowej Komisji stanu Cywilnego),
 • jeżeli zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego jest kserokopią, musi być uwierzytelniony przez organ, który go wydał lub przez polskiego konsula

Do wglądu

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Interesantowi wydawana jest decyzja potwierdzająca wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego na podstawie odpisu sporządzonego za granicą.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Marcinkowskiego 10 (wejście od ul. Staszica), I piętro, pok. 14, tel. 61 44-22-634.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zazwyczaj 7 dni, nie dłużej niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

OPŁATY

50 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg.

Opłatę, należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Obrzycko BS Wronki O/Obrzycko nr Nr 24 89611012 0010 0100 1023 0002 - tytułem opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Adres: Poznań, Aleja Niepodległości 16 /18.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Obrzycku.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Podstawę dokonania wpisu aktu zagranicznego stanowi akt zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Dokumenty złożone w postępowaniu pozostają w Urzędzie Stanu Cywilnego i nie podlegają zwrotowi.
 2. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć: osoba, której akt dotyczy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik.
  (Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania wpisu aktu oraz wydania odpisów aktu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. w pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Ponadto przy składaniu wniosku za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest podanie adresu pobytu stałego osób których akt dotyczy (w przypadku małżeństwa dotyczy obywateli polskich).
 3. Jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw, a gdy małżeństwo zawierali obywatele polscy, mogą także złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 4. Jeżeli wnioskodawca nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, właściwość miejscową, wpisania aktu ustala się na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. W razie braku takiej podstawy właściwym jest Urząd Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawa, ul. Jezuicka 1/3,00-950 Warszawa.
 5. Jeżeli wpisywany akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez polskie prawo, można dokonać uzupełnienia lub sprostowania treści wpisanego aktu. W związku z tym prosimy o zapoznanie się ze sprawą "Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego".
 6. Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nie uiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nie uiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w  postępowaniu egzekucyjnym.

W przypadkach:

Aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu sporządzonego przez niemiecki urząd stanu cywilnego nie są przyjmowane dokumenty w formie "książeczki". Podstawę stanowi odpis z księgi rodzinnej (Familienbuch), odpis skrócony aktu stanu cywilnego lub też odpis wielojęzyczny.

Wpisania aktu małżeństwa zawartego na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wymagany jest odpis aktu małżeństwa, a także licencja na zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli odpis nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osób zawierających związek małżeński. Fakt zawarcia związku małżeńskiego musi być zarejestrowany we właściwym urzędzie miejscowym.

Wpisania aktu zgonu z Kanady podstawą do wpisania aktu jest odpis aktu zgonu wydany przez właściwy urząd, a nie dokument poświadczający pochówek. W przypadku wpisania kanadyjskiego aktu urodzenia wymagany jest odpis aktu urodzenia, a nie dokument wydawany zaraz po urodzeniu dziecka zawierający tylko imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 73 ustawy z dnia 29.września1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 161, poz. 1688 z 2004 r. ze zm.).

Art. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.) - załącznik do ustawy o opłacie  skarbowej Cz. I pkt. 3

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

Pełnomocnictwo do sprawy.docDokument DOC
Podanie o wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - akt urodzenia.doc Dokument DOC
Podanie o wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego sporządzonego za granicą - akt małżeństwa.doc Dokument DOC
Podanie o wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - akt zgonu.doc Dokument DOC

 
Data wytworzenia: 2012-01-09
Data udostępnienia: 2012-01-09
Ilość wyświetleń: 1414
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Bieniek

początek    <<    [ strona: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA