Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
wtorek, 22 sierpnia 2017
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta w Obrzycku
64-520 Obrzycko, Rynek 19
tel. +48 (61) 29-13-187 , fax +48 (61) 29-13-248
e-mail: sekretarz@obrzycko.com, http: www.obrzycko.com
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 

WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY

 • pisemny wniosek zawierający dane wnioskodawcy, imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe) oraz datę zdarzenia, którą akt potwierdza. We wniosku należy również wskazać cel wydania dokumentu. Wniosek należy podpisać.
 • osoba składająca wniosek winna wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Obrzycku zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na terenie miasta i gminy Obrzycko (art. 10 ust. 1 z dnia 29 września 1980 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jednolity, Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1698 ze zmianami). 1. Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy,
 • sąd i inne organy państwowe,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.
zgodnie z art. 32 kpa w postępowaniu, jakim jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego może występować pełnomocnik, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Marcinkowskiego 10 (wejście od ul. Staszica), I piętro, pok. 14, tel. 61 44-22-634.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

W sytuacji, gdy podanie nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, Urząd przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Odpis aktu stanu cywilnego przesyłany jest po uzupełnieniu braków formalnych.

OPŁATY

 • odpis skrócony - 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
 • odpis zupełny - 33 zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że korzysta ze  zwolnienia przewidzianego w ustawie
  o opłacie skarbowej.

Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Miasta Obrzycko BS Wronki O/Obrzycko nr Nr 24 89611012 0010 0100 1023 0002 - tyt. opł. skarb. za odpis skrócony/zupełny aktu

Prosimy jednakże o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 79, 83 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. nr 161, poz. 1688 z 2004 r. ze  zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze  zmianami),
Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.docDokument DOC

 
Data wytworzenia: 2012-01-09
Data udostępnienia: 2012-01-09
Ilość wyświetleń: 740
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Bieniek

początek    <<    [ strona: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | z 63 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA